Index 
 Previous 
 Next 
 Full text 
Procedure : 2015/0094(NLE)
Document stages in plenary
Document selected : A8-0372/2015

Texts tabled :

A8-0372/2015

Debates :

PV 20/01/2016 - 15
CRE 20/01/2016 - 15

Votes :

PV 21/01/2016 - 8.1
Explanations of votes

Texts adopted :

P8_TA(2016)0017

Verbatim report of proceedings
Thursday, 21 January 2016 - Strasbourg Revised edition

9.1. EU-Kosovo Stabilisation and Association Agreement (A8-0372/2015 - Ulrike Lunacek)
 

Dichiarazioni di voto orali

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). A koszovói társulási megállapodással kapcsolatban tartózkodással szavaztam, a következők miatt. Az igen szavazat mellett szólt volna az, hogy a nemzetközi közösség elérte, hogy Koszovóban a szerbeknek teljes körű autonómiája legyen. És logikusan következtettem arra, hogyha ez így történt, akkor a magyaroknak a jelenlegi Szerbia területén, Délvidéken is el lehet majd érni a teljes körű autonómiát, illetőleg nemzeti önrendelkezést. Amiért viszont mégsem szavazhattam igennel az az, hogy szemtanúja voltam annak, amint Dél-Magyarországra áramlottak a koszovói menekültek, akik szegénységre panaszkodtak, korrupcióra panaszkodtak, teljes káoszra az országukban. Na most az csodával lenne határos, hogyha fél évvel ezelőtt vagy egy szűk évvel ezelőtt ez így volt, most meg olyan paradicsomi állapotok lennének, amit ez a jelentés leír, és ami alapján társulási szerződésre kerülne sor.

 
  
MPphoto
 

  Nirj Deva (ECR). Mr President, this issue of stabilisation of Kosovo is a very important element in the progress of the European Union’s arrangements for peace and stability in the Mediterranean region. Kosovo has gone through an extraordinary amount of turmoil and there have been instances where we have looked at Kosovo as an example of a country that can go from a position of conflict to a position of peace. Given that we have ignored and forgotten some of the issues that have been relating to Kosovo for some time because we have been preoccupied with other matters in other directions, it is salutary for us to remember that today we have brought back to the forefront of our minds a country which has suffered an incredible amount and that we have to extend the hand of friendship wherever possible in that regard.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE). Herr Präsident! Ich habe für den Bericht gestimmt.

Natürlich ist nicht alles gut im Kosovo, da gibt es eine ganze Menge zu kritisieren. Das betrifft die politischen Dinge, das betrifft auch die Fälle von Korruption und ein nicht vollständig ausgebautes rechtstaatliches Rechtssystem.

Andererseits müssen wir mit dem Kosovo zusammenarbeiten. Es muss noch etwas zwischen einer Vollmitgliedschaft und einer Nichtmitgliedschaft geben. Wir müssen uns mehr mit unseren Nachbarstaaten beschäftigen. Denn wir sehen ja, wenn die Menschen, die dort wohnen, keine Hoffnung haben auf wirtschaftliche Stabilisierung, keine Hoffnung haben auf politische Stabilisierung, dann machen sie sich auf den Weg und versuchen, in der Europäischen Union ansässig zu werden.

Wir kennen die Konflikte, die dadurch entstehen. Deshalb ist eine Zusammenarbeit, Stabilisierung im Sinne einer wirtschaftlichen und politischen Verbesserung, außerordentlich wichtig. Allein der Versuch ist es wert. Deshalb habe ich zugestimmt.

 
  
MPphoto
 

  Andrejs Mamikins (S&D). Priekšsēdētāja kungs! Stabilizācijas un asociācijas nolīguma noslēgšana starp Eiropas Savienību un Kosovu ir svarīgs solis Rietumbalkānu reģionālās situācijas stabilizācijā, un tas ir principiāls ieguldījums Kosovas tālākajā integrācijā ar mūsu Savienību. Ļoti gribas cerēt, ka tas sekmēs iekšējā stāvokļa uzlabošanos, demokrātiju, cilvēktiesību vērtību veicināšanu, pozitīvu ekonomisko un sociālo attīstību, pārmaiņas. Bet papildus iepriekš teiktajam es gribētu paziņot, ka šodienas balsojumu bija svarīgi attīstīt tālāk, jo nekādā ziņā nedrīkst neņemt vērā serbu minoritātes diezgan vājo sociālo, ekonomisko, politisko stāvokli Kosovas ziemeļos, un, lai gan tiešā veidā uz šo jomu šis nolīgums neattiecas, nolīgumam jākļūst par signālu, ka kosoviešiem un serbiem, kā arī Kosovai un Serbijai jācenšas dzīvot savstarpējā mierā un jākultivē efektīva sadarbība. Es esmu par šo. Paldies!

 
  
MPphoto
 

  Nicola Caputo (S&D). Signor Presidente, onorevoli colleghi, come ha sostenuto l'Alto rappresentante Federica Mogherini, con la firma dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra Unione europea e il Kossovo si avvia una nuova fase nelle relazioni tra i 28 Stati membri e questo paese. L'accordo rappresenta infatti un importante contributo alla stabilità e alla prosperità nella regione e contribuirà ad aiutare ad intraprendere le riforme necessarie che permettono le condizioni per crescere in modo stabile e sostenibile, per attuare le riforme indispensabili e per creare opportunità commerciali e di investimento. Ora governo kossovaro continui a lavorare nel processo di riforme che consentiranno al paese di ammodernarsi, di crescere dal punto di vista economico e competitivo e, di conseguenza, dare un futuro migliore ai propri cittadini. Il Kosovo deve ancora affrontare molte sfide, mi auguro quindi che il governo si impegni a fare le scelte necessarie e coraggiose per continuare con successo i negoziati con l'Unione europea.

 
  
MPphoto
 

  Jiří Pospíšil (PPE). Pane předsedající, já jsem také hlasoval pro návrh dohody. I když pět zemí Evropské unie stále neuznává Kosovo jako samostatný stát, jsem přesvědčen, že je v našem zájmu to, co říkali již tady také moji kolegové. Je v našem zájmu stabilizovat situaci na Balkáně a nabídnout zemím v našem bezprostředním sousedství takové vztahy, které jim pomohou v jejich ekonomickém rozvoji a dlouhodobě jim dají možnost, šanci vstoupit do Evropské unie.

To, že cesta Kosova do Evropské unie asi není úplně jednoznačná, není krátká, bude to trvat delší dobu, než v Kosovu proběhnou nutné a potřebné reformy státu a celé společnosti, to je zřejmé. Ale my dnes Kosovu dáváme jasnou šanci, jasnou možnost více spolupracovat s námi, s Evropskou unií a dlouhodobě tak začít usilovat o členství v Evropské unii. A to si myslím, že pro Balkán a tedy pro celou Evropu je mimořádně důležité. Proto jsem návrh podpořil.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sógor (PPE). Örömömre szolgál, hogy a mai szavazással várhatóan életbe léphet a Koszovó és az Európai Unió közötti stabilizációs és társulási megállapodás és csatlakozom azokhoz, akik Koszovó elismerésére bátorítják azt az öt tagállamot – köztük saját országomat, Romániát is –, amelyek eddig ezt nem tették meg. Ugyanakkor szeretném aláhúzni, hogy a Nyugat-Balkán országainak sikeres európai integrációja elképzelhetetlen az itt őshonos etnikai csoportok együttélésének rendezése, világos és számonkérhető szabályok felállítása nélkül. Bár a megállapodás nem sok szót veszteget erre a területre, csak általánosságokban beszél a kisebbségekhez tartozó személyek védelméről, a tapasztalat sajnos azt mutatja, hogy ez nem elegendő: a már csatlakozott országokban visszalépés figyelhető meg a kisebbségi jogok alkalmazása területén, az általános vállalásokat nem tartják be a tagállamok, az EU pedig nem fordít elég figyelmet erre a területre, annak ellenére sem, hogy ez 40 millió uniós polgárt érint.

Azt gondolom, a koszovói albánok pontosan tudják, mit jelent kisebbséginek lenni, most rajtuk a sor, hogy méltányos együttélési ajánlatot tegyenek a Koszovóban élő szerb kisebbségnek.

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE). Pane předsedající, právo na sebeurčení národů je jedním ze základních práv vtělených do Charty OSN a dalších usnesení Valného shromáždění OSN. Mimochodem tehdy dokonce na popud Sovětského svazu, to znamená toho státu, který nyní právo na sebeurčení a vlastní svobodu nových národů upírá.

Já jsem podpořil tuto asociační dohodu, protože si myslím, že Kosovo je státem, naplňuje veškeré znaky státu, i když samozřejmě výkon té státní moci do jisté míry budí pochybnosti v některých otázkách, to nebudu popírat. Ale nechci zde polemizovat s kolegyní z Maďarska paní Morvaiovou, nicméně si myslím, že právě Maďarsko a ostatní státy by měly mít zájem na stabilizaci a přidružení Kosova k Evropě, na nálezní jeho stabilní budoucnosti. To si myslím, že je právě bezpečnost i nás a našeho celého kontinentu. V tomto smyslu plně podporuji stanovisko, které řekl můj předřečník pan Sógor.

 
  
 

Dichiarazioni di voto scritte

 
  
MPphoto
 
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFDD), in writing. ‒ UKIP does not support the further expansion of the EU, or the development of EU foreign relations or a foreign policy. The signing of this agreement represents developments in all these areas. As such we voted against.

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella Adinolfi (EFDD), per iscritto. ‒ Dal 2000 il Kosovo beneficia di un regime commerciale preferenziale con l'UE, che prevede un accesso al mercato europeo in esenzione da dazi e da contingenti, tranne che per taluni prodotti agricoli e della pesca.

L’Accordo di Stabilizzazione ed Associazione tra UE e Kosovo stabilisce nuovi rapporti contrattuali in grado di rafforzare il dialogo politico tra le istituzioni e migliorare l’integrazione e la cooperazione commerciale.

L’accordo rappresenta un primo passo verso il formale e progressivo processo di adesione della Repubblica del Kosovo, garantendo tra l’altro nuove opportunità d’investimento, crescita e sviluppo delle imprese.

In virtù di tali ragioni ho espresso voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Tim Aker (EFDD), in writing. – UKIP does not support the further expansion of the EU, or the development of EU foreign relations or a foreign policy. The signing of this agreement represents developments in all these areas. As such we voted against.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ El Acuerdo de Estabilización y Asociación entre la UE y la autoproclamada república de Kosovo establece relaciones contractuales entre las partes en materia de diálogo político y relaciones comerciales. A pesar de que cinco Estados miembros de la UE no han reconocido a Kosovo, esta región es oficialmente considerada como potencial candidato a entrar en la Unión europea, desde que el Consejo Europeo le atribuyó una "perspectiva europea" en el año 2003. Este Acuerdo de Estabilización y Asociación UE-Kosovo que entraría en vigor al concluirse el procedimiento de ratificación está considerado como un significativo paso formal hacia la adhesión de Kosovo a la UE.

Ahora bien, he votado en contra de la propuesta de consentimiento de este acuerdo puesto que con este acuerdo la UE reconoce de forma implícita a Kosovo como Estado, así como su unilateral declaración de independencia en violación de la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 1244/1999.

Resulta intolerable que desde el Parlamento Europeo se pretenda presionar a los Estados miembros, entre ellos España, que no reconocen a Kosovo, injerencia política en competencias de los Estados. Además, este acuerdo supone la creación de un área de libre comercio que también rechazo.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Aliot (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport vise à faire entrer en vigueur l'accord de stabilisation et d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et le Kosovo.

Il propose, entre autre, de renforcer le dialogue politique et de favoriser l'intégration commerciale. Il prévoit également la mise en place de nouvelles formes de coopération. Cet accord s'inscrit donc pleinement dans le cadre de l'intégration européenne et du processus d'adhésion du Kosovo dans l'Union européenne.

Opposé à la politique d'élargissement de l'Union européenne, j'ai voté contre ce rapport. De plus, ce rapport porte atteinte à la souveraineté des États qui n'ont pas encore reconnu la République du Kosovo, puisque l'UE les encourage à le faire. Enfin, il faut garder en mémoire que les partis au pouvoir à Pristina sont responsables de l'éradication de tous les non-albanais.

 
  
MPphoto
 
 

  Martina Anderson and Lynn Boylan (GUE/NGL), in writing. – On the the EU-Kosovo Stabilisation and Association Agreement (SAA) we supported an abstention

We obviously support enhanced political dialogue and cooperation, especially strengthening of democratic principles and human rights.

The SAA also includes provisions aiming to promote European standards in areas such as competition, procurement, intellectual property, consumer protection, but it is vague as to what it means and to what extent when it states that it aims to establish a free trade area, closer trade integration.

However while the report was ratified in the Kosovo parliament, it was boycotted and not supported by all the opposition parties, and the main opposition leader and MP, Albin Kurti was arrested illegally for his parliamentary stances.

 
  
MPphoto
 
 

  Νίκος Ανδρουλάκης (S&D), γραπτώς. ‒ Ψήφισα αποχή στο ψήφισμα για την επικύρωση της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κοσσόβου, καθώς, αν και στηρίζουμε την ευρωπαϊκή προοπτική της περιοχής αυτής και για αυτό το λόγο δεν ψήφισα κατά, δεν της αναγνωρίζουμε το καθεστώς χώρας.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (ENF), par écrit. ‒ En associant le Kosovo à l’UE, une étape décisive vers l’adhésion de ce pays des Balkans à l’Union européenne est franchie. Avec mes collègues du Front national, nous sommes fermement opposé à tout élargissement de cette Union européenne. En outre, cela reviendrait à cautionner les pratiques de gouvernement très douteuses de ce pays malheureusement noyauté par la mafia albanaise. C'est pourquoi, j'ai choisi de voter contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing. ‒ I believe in democracy and transparency, and therefore I believe that my vote on this matter should be a matter of public record. In that spirit, I wish to confirm that I voted against.

This legislative resolution obliges the Republic of Kosovo and its people to meet EU—imposed obstacles before being allowed to trade with the EU. I believe that the deepening of economic and trade relations between Kosovo and the United Kingdom is a matter for Her Majesty’s Government.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Arthuis (ALDE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de cette délibération comme le préconisait la commission au fond.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ Dėl ES ir Kosovo stabilizacijos ir asociacijos susitarimą (SAS) spalio 27 d. Strasbūre pasirašė Komisijos pirmininko pavaduotoja Federica Mogherini ir ministras pirmininkas Isa Mustafa. Kosovo Respublikos nacionalinė asamblėja nedelsdama ratifikavo susitarimą 2015 m. lapkričio 2 d. SAS nustatomi sutartiniai santykiai, kuriais numatomas geresnis politinis dialogas, glaudesnis prekybos integravimas ir naujos bendradarbiavimo formos. Jis apima daugelį sektorių, įskaitant pagarbą demokratijos principams bei žmogaus teisėms ir jų stiprinimą, bendradarbiavimo tokiuose sektoriuose kaip švietimas, energetika, aplinka, teisingumas ir vidaus reikalai sistemos nustatymą. Be to, SAS apima nuostatas, kuriomis siekiama skatinti Europos standartų taikymą tokiose srityse kaip konkurencija, viešieji pirkimai, intelektinė nuosavybė, vartotojų apsauga, ir juo siekiama sukurti laisvosios prekybos zoną.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ L'accord de stabilisation et d'association prévoit un dialogue politique renforcé et une intégration économique plus étroite. Il implique un renforcement des principes démocratiques et des droits de l'homme et crée un cadre de coopération dans des secteurs tels que l'éducation, l'énergie, l'environnement, la justice ou les affaires intérieures. L'accord, que j'ai approuvé, est une étape importante pour le rapprochement entre l'Union européenne et le Kosovo.

 
  
MPphoto
 
 

  Brando Benifei (S&D), per iscritto. ‒ La regione balcanica rappresenta una parte fondamentale della storia, della cultura e della civiltà europea. Dopo la terribile stagione delle guerre e delle violenze molti paesi di quest’area d’Europa sono stai accolti all’interno del grande progetto politico ed economico rappresentato dall’Unione Europea. Il Kosovo, proclamatosi indipendente nel 2008, ha intrapreso un percorso di apertura, consolidamento delle istituzioni democratiche e affermazioni dei diritti civili che deve ancora giungere a pieno compimento. Ho votato a favore dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra UE e Kosovo perché credo si tratti di un passo importante verso il rafforzamento del dialogo politico e lo stabilimento di più stretti rapporti commerciali. Lo sviluppo economico e sociale del paese non può che passare attraverso una completa stabilizzazione dell’intera regione, realizzabile anche attraverso forme di cooperazione con l’Unione in materia di giustizia e affari interni. L’Europa ha già mostrato una grande attenzione verso i paesi che si trovano ai suoi confini, con questo testo si impegna a proseguire un importante lavoro in questa direzione e per questi motivi ho deciso di votare a favore a favore dell’accordo.

 
  
MPphoto
 
 

  Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL), por escrito. ‒ Nos abstenemos en esta votación por cuanto si bien Corte Internacional de Justicia concluyó que la declaración unilateral de independencia de Kosovo no violó el derecho internacional ni la Resolución 1244 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y que el proceso de estatalización de Kosovo sea irreversible, el dictamen tampoco implica que la ex- provincia tenga derecho fundado a ser reconocido por terceros. La situación de Kosovo tiene un complejo sustrato político y por ellontiene que ser abordada y resuelta políticamente, mediante un acuerdo que en cualquier caso integre a Serbia, que neutralice a los nacionalismos serbio y kosovar que suponen una amenaza interna permanente para la paz, que salvaguarde los derechos de las minorías étnicas en la zona y que garantice en el mediano plazo la salida de potencias militares extranjeras de la zona. Por ello, un Acuerdo como el de Estabilización y Asociación que propone refrendar el Consejo y que se orienta principalmente a la "profundización de las relaciones económicas y comerciales" resulta prematuro y yerra en la priorización de acciones conducentes a una real y duradera estabilización de la zona.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. ‒ Acojo con gran satisfacción el resultado de la votación del Acuerdo de Asociación de la UE con Kosovo. Es un importante paso para el reconocimiento del país. Espero que el voto de hoy sirva para que los seis Estados miembros de la UE que aún no han reconocido Kosovo lo hagan.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (ENF), par écrit. ‒ Je me suis formellement opposée à ce rapport de Madame Lunacek sur l'accord de stabilisation et d'association UE-Kosovo. Ce type d'accord, on le sait, est l'étape incontournable avant l'intégration d'un pays au sein de l'Union européenne.

En pleine crise de légitimité, et alors même que des États piliers de l'UE comme le Royaume-Uni envisagent de plus en plus sérieusement de quitter celle-ci, Bruxelles s'entête et préfère foncer la tête la première dans le précipice plutôt que d'envisager une seule seconde de prendre du recul et de faire le constat de ses erreurs passées.

Par ailleurs, envisager l'intégration d'une entité qui n'est toujours pas reconnue comme État ni par l'ensemble des pays sur la scène internationale, ni par certains États membres de l'UE, est un camouflet réservé au principe de souveraineté étatique, d'autant que l'UE ose faire les gros yeux à ces nations souveraines qui ne veulent pas reconnaître ce narco-territoire comme État.

Rappelons que le Kosovo, outre d'être une plateforme tournante de trafics en tous genres, notamment le trafic de drogue, est né dans le sang du massacre de la minorité serbe.

Dans ces conditions, il me semble irresponsable d'envisager son adhésion à l'UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (ENF), per iscritto. ‒ Ritengo che la relazione Lunacek sia poco equilibrata e non condivisibile, per questo non ho inteso sostenerla col mio voto.

 
  
MPphoto
 
 

  Malin Björk (GUE/NGL), skriftlig. ‒ Jag har lagt ned rösten.

Stabiliserings- och associeringsavtalet med Kosovo är det sista stabiliserings- och associeringsavtal som ingås med länder från västra Balkan. Associationsavtalet innefattar olika politiska åtgärder som kan få stora konsekvenser för ekonomi, miljö och sociala villkor i Kosovo.

Jag anser att folket i Kosovo bör ha det avgörande beslutet i denna viktiga fråga. Den bästa formen för ett folkligt förankrat beslut i avgörande frågor är folkomröstning. En omfattande demokratisk debatt om fördelar och nackdelar med associationsavtalet borde genomföras i Kosovo innan beslut fattas på bästa demokratiska sätt. Därför lägger jag ned rösten.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. ‒ El Acuerdo de Estabilización y Asociación (AEA) entre la UE y Kosovo se negoció entre octubre de 2013 y mayo de 2014 y se terminó en julio de 2014. En octubre de 2015 el Consejo acordó su firma para el 27 de ese mes. La Asamblea kosovar lo ratificó el 2 de noviembre de 2015.

Desde que se produjo la Declaración Unilateral de Independencia de Kosovo en 2008, España ha mantenido la misma postura defendiendo los principios de integridad territorial de los estados y de respeto al Estado de Derecho. Principios, en los que se fundamenta también la Unión Europea. Ejerciendo la discrecionalidad que permite el Derecho Internacional, el Gobierno de España no reconoció la Declaración Unilateral de Independencia, considerándola contraria al Derecho Internacional, al vulnerar los principios de soberanía e integridad territorial reconocidos a Serbia y garantizados por el Acta final de Helsinki.

En coherencia con la posición del Estado español y en aras de una actitud constructiva para no bloquear un acuerdo que introducirá medidas que beneficiarán a la población kosovar, he decidido abstenerme en el voto.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. ‒ Balsavau dėl šios rekomendacijos, kadangi ES ir Kosovo stabilizacijos ir asociacijos susitarimas (SAS) yra labai svarbus pirmas oficialus žingsnis, siekiant Kosovo Respublikos integracijos Europoje. Europos Parlamentas tikisi, kad Kosovo Respublikos ir ES santykiai bus ir toliau stiprinami, be kita ko, skubiai įvedant bevizį režimą Kosovo piliečiams. Be to, Parlamentas ragina Tarybą priimti sprendimą pasirašyti ir sudaryti bendrąjį susitarimą dėl Kosovo dalyvavimo ES programose, nes taip bus sustiprintas Kosovo ir ES bendradarbiavimas įvairiuose sektoriuose. Šios programos turėtų būti sutelktos į konkrečias sritis, atitinkančias europiniame kelyje Kosovo prisiimtus įsipareigojimus, ir turėtų būti skaidriai ir nedelsiant įgyvendintos. Šis susitarimas yra esminis dokumentas stabilizacijos ir asociacijos procese. Juo nustatomos teisės bei pareigos ir jis yra galinga reformų įgyvendinimo ir institucionalizavimo paskata. Šio susitarimo pagrindu bus sudarytos sąlygos investicijoms, augimui, verslo plėtrai, stiprinimui, tuo pačiu ir geram valdymui, taikant Europos standartus ir teisės aktų derinimą su ES teisės aktais, be kita ko, sukuriant laisvosios prekybos zoną. Be to, juo sudaromos galimybės stiprinti žmonių ir ekspertų tarpusavio ryšius tokiuose sektoriuose kaip švietimas, aplinka, kova su nusikalstamumu ir neteisėta prekyba, kultūra ir numatoma toliau stiprinti santykius ir bendradarbiavimą su kaimyninėmis šalimis ir taip prisidėti prie stabilumo užtikrinimo regione.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Bocskor (PPE), írásban. ‒

A javasolt stabilizációs és társulási megállapodás (STM) Koszovóval a nyugat-balkáni országokkal kötött stabilizációs és társulási megállapodások közül utolsóként jönne létre. Koszovóra az Unió 2000 óta preferenciális kereskedelmi rendszert alkalmaz, amely alapján bizonyos mezőgazdasági és halászati termékek kivételével vám- és kvótamentesen hozzáférhet az Unió piacához. A javasolt stabilizációs és társulási megállapodás lényegében azonos szabályrendszert határoz meg: korlátozásmentes hozzáférést biztosít az ipari termékek és a mezőgazdasági termékek többsége tekintetében (kivéve az élő szarvasmarhákat és húsukat, a cukortermékeket, egyes bortermékeket).

Az uniós export tekintetében úgy vélem, hogy Koszovó esetében az ipari, mezőgazdasági, feldolgozott mezőgazdasági és halászati termékekre, valamint a borra és szeszes italokra alkalmazott vámok fokozatos csökkentésére vonatkozó átmeneti időszakok elengedhetetlenek lesznek a szabadkereskedelmi övezetnek a tervek szerint 10 évig tartó zökkenőmentes létrehozásához, figyelemmel arra, hogy az EU Koszovóval szembeni külkereskedelmi többlete jelentős, és az elmúlt pár évben kissé növekedett.

 
  
MPphoto
 
 

  Franc Bogovič (PPE), pisno. ‒ Veseli me, da sem oddal svoj glas v podporo sklepu o sklenitvi Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med EU in Kosovim. S sporazumom se tako vzpostavlja boljši politični dialog, tesnejše trgovinsko povezovanje in nove oblike sodelovanja. Zajema več sektorjev, vključno s spoštovanjem in krepitvijo demokratičnih načel in človekovih pravic, ter vzpostavlja okvir za sodelovanje v sektorjih, kot so izobraževanje, energija, okolje, pravosodje in notranje zadeve. Spodbuja se tudi sprejetje evropskih standardov na področjih konkurence, javnaih naročil, intelektualne lastnine, idr.

Na Kosovu je sedaj, da začne s korenitivi reformami. Območje Kosova je namreč v izjemno težavnem položaju. Brezposelnost je visoka, prebivalstvo se množično odseljuje, stopnja korupcije je tudi med najvišjimi v Evropi. Upam, da bo sprejetji sporazum resnično ustvaril priložnosti za naložbe in rast, razvoj podjetij, kar je za prihodnost Kosova ključno. Pozdravljam tudi okrepljeno sodelovanje med Beogradom in Prištino, ki tlakuje pot do prihodnosti brez konfliktov, kateri že desetletja potekajo med njima. Prepričan sem, da bo k temu pripomogel tudi začetek predpristopnih pogajanj med EU in Srbijo. Mesto držav Z Balkana je v EU!

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. ‒ Podržavam ovo Izvješće o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju između EU-a i Kosova.

Smatram kako je ovaj Sporazum vrlo važan prvi formalni korak u procesu pristupanja EU, te će stvoriti mogućnosti za investicije, rast, razvoj poslovanja, dobro upravljanje kroz primjenu europskih standarda i približavanje zakonima EU-a.

 
  
MPphoto
 
 

  Louise Bours (EFDD), in writing. ‒ UKIP does not support the further expansion of the EU, or the development of EU foreign relations or a foreign policy. The signing of this agreement represents developments in all these areas. As such we voted against.

 
  
MPphoto
 
 

  Mercedes Bresso (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore di questo documento perché ritengo che l'Accordo di Stabilizzazione e di Associazione UE-Kosovo rappresenti un importante passo verso l'entrata del Kosovo nell'Unione Europea e che rappresenti un importante strumento di crescita economica e stabilità per una nazione giovane come il Kosovo.

 
  
MPphoto
 
 

  Renata Briano (S&D), per iscritto. ‒ Il rafforzamento dei rapporti col Kosovo e il rapporto commerciale privilegiato volto all'inclusione della regione nell'area di libero scambio europea è funzionale all'inclusione della regione nel sistema europeo. Solo un Kosovo pienamente europeo potrà svilupparsi economicamente e rafforzarsi culturalmente, rendendo più solide le proprie istituzioni democratiche e le pratiche di difesa dei diritti civili. L'Unione europea deve farsi carico di tutelare e instradare il proprio vicinato verso la strada dello sviluppo e della democrazia, con particolare riguardo a quei territori che hanno vissuto una storia travagliata, sofferta e complessa come il Kosovo negli ultimi trent'anni. L'accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) UE-Kosovo è un punto chiave nel processo di normalizzazione dei rapporti dell'area e di superamento dell'isolamento regionale dei territori dell'ex Jugoslavia a cui tutti noi dobbiamo dare il nostro contributo, sia nelle sedi europee che in quelle degli Stati di provenienza.

 
  
MPphoto
 
 

  Steeve Briois (ENF), par écrit. ‒ Le rapport de Madame Lunacek propose d'adopter un accord de stabilisation et d'association UE-Kosovo. Ce type d'accord constitue un préalable à l'intégration de cette province qui d'ailleurs n'est toujours pas reconnue comme un État au sens du droit international. Alors que l'Union européenne est confrontée à de nombreuses voltefaces de la part de ses États membres, notamment de la Hongrie, de la Pologne et aujourd'hui du Danemark et de l'Italie, le Parlement européen et la Commission européenne s'obstinent à poursuivre leur politique d'élargissement. Outre ses conséquences économiques, il convient de souligner que dans un contexte régional miné par des tensions inter-religieuses et inter-ethniques, l'adoption d'un tel accord aggravera la déstabilisation des Balkans. Pour toutes ces raisons, j'ai voté contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Buda (PPE), în scris. ‒ Acordul de stabilizare și de asociere dintre Uniunea Europeană și Kosovo (ASA) are ca obiective stabilirea unor raporturi contractuale și consolidarea unui dialog politic astfel încât să se creeze noi forme de cooperare și integrare comercială.

Mai mult, prin intermediul acestui acord sunt promovate o serie de principii democratice transpuse în cadrul unor politici de cooperare în sectoare precum educația, energia, mediul, justiția și afacerile interne. Există prevederi și în ceea ce privește promovarea standardelor europene în domenii precum concurența, achizițiile publice, proprietate intelectuală și protecția consumatorilor, acordul vizând de asemenea și înființarea unei zone de liber schimb. Prin intermediul acestui act se vor crea premisele pentru creșterea economică, dezvoltarea de oportunități pentru investiții, oferind de asemenea un stimulent remarcabil pentru implementarea și instituționalizarea reformelor.

M-am exprimat în favoarea acestui raport deoarece consider este esențial în vederea procesului de integrare europenă a Republicii Kosovo și a consolidării bunei guvernanțe prin promovarea principiilor democratice și standardelor europene.

 
  
MPphoto
 
 

  Gianluca Buonanno (ENF), per iscritto. ‒ Voto negativo. L'ASA (accordo di stabilizzazione e di associazione) è un primo passo verso il processo formale di adesione all'UE e il percorso di integrazione europea del Kosovo. Il Parlamento europeo attende con interesse l'ulteriore rafforzamento delle relazioni tra la Repubblica del Kosovo e l'Unione europea, anche attraverso la rapida introduzione del regime di esenzione dal visto per i cittadini del Kosovo. Il Parlamento invita inoltre il Consiglio ad adottare la decisione di firmare e concludere l'accordo quadro sulla partecipazione del Kosovo ai programmi UE, che rafforzerà la cooperazione tra il Kosovo e l'UE in diversi ambiti. Tali programmi dovrebbero essere incentrati su settori specifici corrispondenti agli impegni assunti dal Kosovo nel suo percorso europeo ed essere attuati in modo trasparente e senza indugio.

 
  
MPphoto
 
 

  James Carver (EFDD), in writing. ‒ UKIP does not support the further expansion of the EU, or the development of EU foreign relations or a foreign policy. The signing of this agreement represents developments in all these areas. As such we voted against.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of this recommendation as I support the Stabilisation and Association Agreement between EU and the European Atomic Energy Community and Kosovo which seeks to establish an even firmer relationship between the parties. The provisions outlined in the agreement provide good groundwork for the establishment of a free trade area between the EU and Kosovo. This further cooperation aims to encourage good practices and promotion of European standards in areas such as competition, public procurement and human rights.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. ‒ Si tratta di un voto singolo per approvare l'accordo di Stabilizzazione ed Associazione tra UE e Kosovo. L'accordo, che aiuta a migliorare il dialogo politico e ad aprire il commercio tra UE e Kosovo, è stato firmato nell'ottobre 2015 dal capo della politica estera europea, Federica Mogherini, e ratificato dal Parlamento nazionale del Kosovo lo scorso novembre.

Tutte le questioni affrontate in questo accordo ricadono all'interno della competenza dell'UE. Questo lo rende un accordo "solamente dell'UE": non ha, infatti, bisogno di essere ratificato dai singoli Stati membri. Il Parlamento europeo non può intervenire sul testo dell'accordo ma può esprimere unicamente parere positivo o negativo. Il mio voto è stato favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου (PPE), γραπτώς. ‒ Καταψηφίζουμε την έκθεση και υπενθυμίζουμε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν αναγνωρίζει την μονομερώς ανακηρυχθείσα ανεξαρτησία του Κοσσυφοπεδίου και παραμένει πλήρως προσηλωμένη στον σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών, συμπεριλαμβανομένης της Σερβίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Κώστας Χρυσόγονος (GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Το ζήτημα της αναγνώρισης του Κοσσυφοπεδίου αποτελεί σημείο τριβών για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι διαδικασίες αναβάθμισης και βελτίωσης των συνθηκών στη περιοχή είναι προς όφελος των πολιτών των περιοχών αυτών. Παρότι όμως υπάρχουν θετικά στοιχεία στη Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου, η σύναψη συμφωνιών με το Κοσσυφοπέδιο προκαλεί συζητήσεις τόσο σε νομικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο, λόγω των γνωστών προβλημάτων που υπήρχαν και πιθανώς συνεχίζουν να υπάρχουν στην περιοχή. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν οι αποφάσεις και τα ψηφίσματά μας μπορούν να επηρεάσουν και κυρίως να διαμορφώσουν μια δεδομένη κατάσταση. Ως εκ τούτου αποφάσισα να απέχω από τη ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Cicu (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore del progetto di decisione del Consiglio in merito alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo, dall'altra. Questo accordo stabilisce i rapporti contrattuali che prevedono un dialogo politico rafforzato, una più stretta integrazione commerciale e nuove forme di cooperazione in ambito di diritti umani, istruzione, ambiente, energia, giustizia e affari interni e mira a creare una zona di libero scambio. L'ASA è un primo passo molto importante verso il processo formale di adesione all'UE e il percorso di integrazione europea della Repubblica del Kosovo, per cui si attende un rafforzamento attraverso l'introduzione del regime di esenzione dal visto per i cittadini Kosovari.

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore di questo progetto di decisione perché ritengo che una buona politica di vicinato sia fondamentale per prevenire molti problemi non da poco. Non a caso, i flussi migratori a cui stiamo assistendo adesso sono il risultato di una politica di vicinato, e di una politica estera in senso più ampio, che hanno fatto acqua da tutte le parti. Questo accordo con il Kosovo è una grande spinta verso la modernizzazione e verso una maggiore interoperabilità delle infrastrutture, in particolare di quelle legali, che possono permettere alle nostre imprese di fare affari lì. Inoltre, il fine ultimo di questi passi è quello di ridurre la povertà in Kosovo, con la conseguenza di importare meno criminalità da lì e di creare un mercato di sbocco aggiuntivo per i nostri prodotti. E' una situazione conveniente per tutti.

 
  
MPphoto
 
 

  David Coburn (EFDD), in writing. ‒ UKIP does not support the further expansion of the EU, or the development of EU foreign relations or a foreign policy. The signing of this agreement represents developments in all these areas. As such we voted against.

 
  
MPphoto
 
 

  Birgit Collin-Langen (PPE), schriftlich. ‒ Ich habe für den Bericht gestimmt, denn nur durch eine enge Zusammenarbeit mit der EU werden wir erreichen, dass der Kosovo seine Rolle als Partner der EU findet. Um an unserem Binnenmarkt teilnehmen zu können müssen europäische Standards wie Wettbewerbsregeln oder der Schutz geistigen Eigentums gewährleistet sein. Ich hoffe, dass wir mit diesem Abkommen mehr Stabilität im Balkan erreichen und den politischen Dialog stärken, der vor allem für Fragen der Energieversorgung und des Umweltschutzes grenzüberschreitend geführt werden muss.

 
  
MPphoto
 
 

  Jane Collins (EFDD), in writing. ‒ UKIP does not support the further expansion of the EU, or the development of EU foreign relations or a foreign policy. The signing of this agreement represents developments in all these areas. As such we voted against.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. ‒ La creazione di uno spazio di libero scambio tra UE e Kosovo risulta importante poiché già dal 2014 le relazioni commerciali con il suddetto Paese, grazie alle agevolazioni incentivate dall´abbattimento dei dazi, hanno generato un surplus considerevole in favore dell'Unione. Mi trovo quindi favorevole alla conclusione dell´accordo di stabilizzazione con il Kosovo, poiché questo non farebbe altro che migliorare ulteriormente i rapporti tra i due partner commerciali. Si avranno ricadute positive nella cooperazione, creando inoltre una solida base per la definizione di riforme in tale Paese nella prospettiva di avvicinare le legislazioni a buon pro non solo degli scambi economici, ma anche a livello sociale e dei diritti umani.

 
  
MPphoto
 
 

  Therese Comodini Cachia (PPE), in writing. ‒ This legislative resolution represents an association agreement strengthening EU relations with Kosovo on sectors that are of fundamental importance to the rule of law, commercial as well as social development. It provides a framework of assistance and cooperation which can lead to sustained and stable reforms. I have thus voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. ‒ El Acuerdo de Estabilización y Asociación entre la UE y la autoproclamada república de Kosovo establece relaciones contractuales entre las partes en materia de diálogo político y relaciones comerciales. A pesar de que cinco Estados miembros de la UE no han reconocido a Kosovo, esta región es oficialmente considerada como potencial candidato a entrar en la Unión europea, desde que el Consejo Europeo le atribuyó una "perspectiva europea" en el año 2003. Este Acuerdo de Estabilización y Asociación UE-Kosovo que entraría en vigor al concluirse el procedimiento de ratificación está considerado como un significativo paso formal hacia la adhesión de Kosovo a la UE.

Ahora bien, he votado en contra de la propuesta de consentimiento de este acuerdo puesto que con este acuerdo la UE reconoce de forma implícita a Kosovo como Estado, así como su unilateral declaración de independencia en violación de la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 1244/1999.

Resulta intolerable que desde el Parlamento Europeo se pretenda presionar a los Estados miembros, entre ellos España, que no reconocen a Kosovo, injerencia política en competencias de los Estados. Además, este acuerdo supone la creación de un área de libre comercio que también rechazo.

 
  
MPphoto
 
 

  Pál Csáky (PPE), írásban. ‒ 2013 októbere és 2014 májusa között tárgyalás folyt az EU és Koszovó közötti stabilizációs és társulási megállapodásról. A megállapodást 2014 júliusában írták alá. A Koszovói Köztársaság parlamentje 2015. november 2-án erősítette azt meg. Az Európai Parlament előtti jelenlegi egyetértési eljárás befejezése során a stabilizációs és társulási megállapodás hatályba léphet.

A megállapodás alapján egy szerződéses kapcsolat alakul majd ki, mely fokozott politikai párbeszédet, szorosabb kereskedelmi integrációt és az együttműködés új formáit biztosítja. Számos területre terjed majd ki, többek között a demokratikus elvek és az emberi jogok tiszteletben tartására és megerősítésére, illetve különböző ágazati együttműködési keretek létrehozására, például az oktatás, az energia, a környezetvédelem, az igazság- és belügyek terén. A stabilizációs és társulási megállapodás olyan rendelkezéseket is tartalmaz, amelyek célja az európai normák előmozdítása olyan területeken, mint például a verseny, a közbeszerzések, a szellemi tulajdon és a fogyasztóvédelem. Befektetési, növekedési és üzleti fejlesztési lehetőségeket teremt, és ezzel egyidejűleg meg fogja erősíteni a jó kormányzást az európai normák és az uniós jogszabályokhoz való közelítés révén.

A mai szavazáson a Parlament egyetértését adta, hogy a Tanács elfogadja a Koszovó uniós programokban való részvételéről szóló keret-megállapodás aláírására és megkötésére vonatkozó határozatot.

 
  
MPphoto
 
 

  Edward Czesak (ECR), na piśmie. ‒ Układy o stabilizacji i stowarzyszeniu stanowią część procesu stabilizacji i stowarzyszenia z UE, w którego centrum znajdują się kraje Bałkanów Zachodnich. Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu UE–Kosowo został podpisany w dniu 27 października. Jest to jeden z kluczowych dokumentów w procesie stabilizacji i stowarzyszenia. Określa on prawa i obowiązki oraz stanowi silną zachętę do wdrażania i instytucjonalizacji reform. Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu stworzy możliwości w zakresie inwestycji, wzrostu i rozwoju biznesu, umacniając jednocześnie dobre sprawowanie rządów poprzez stosowanie standardów europejskich i harmonizację z prawem UE, również w ramach tworzenia strefy wolnego handlu. Z zadowoleniem przyjąłem niedawne podpisanie układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Unią Europejską a Kosowem. Układ stanowi dla tego kraju pierwszy krok na drodze ku integracji europejskiej. Mam nadzieję, że to porozumienie z UE pozwoli ustabilizować sytuację w Kosowie oraz pomoże zaprowadzić pokój między różnymi grupami etnicznymi i zapewnić dobrobyt w kraju. Mając powyższe na uwadze zagłosowałem za przyjęciem dokumentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this report, which will allow the entry into force of the Stabilisation and Association Agreement between the EU and Kosovo (SAA). This is the first formal step towards the EU accession process and European integration path of Kosovo. The SAA establishes contractual relations which provides for enhanced political dialogue, closer trade integration and new forms of cooperation. It will create opportunities for investment, growth, business development and good governance through the application of European standards and approximation to EU laws.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Dalton (ECR), in writing. ‒ I welcome this agreement as an important step, helping to stabilise the Western Balkans and enhance economic development, the rule of law and democracy in Kosovo. It is vital that we continue to work on reducing the potential for further conflict in this part of Europe, and improving the long-term prosperity and stability of Kosovo is central to that aim.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Danti (S&D), per iscritto. ‒ L'accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) tra l'Unione europea e il Kosovo si colloca nel quadro più ampio delle strette relazioni tra Unione europea e Balcani occidentali. È l'ultimo a essere concluso con i paesi dei Balcani occidentali e il primo tra Unione europea e Kosovo, e avrà sicuramente il merito di aprire una nuova fase nelle relazioni tra le due parti. Considero molto positivo che l'accordo contenga, tra le altre, disposizioni relative alla promozione delle norme europee nei settori della concorrenza, degli appalti, della proprietà intellettuale e della tutela dei consumatori, elementi essenziali del modello del nostro mercato interno, nell'ottica più ampia di un percorso di integrazione europea. Soprattutto, auspico che le politiche di cooperazione incluse nell'accordo, relative a vari ambiti politici, e nel quadro della progressiva istituzione di una zona di libero scambio, potranno incentivare e facilitare lo sviluppo socioeconomico della regione, promuovendone la stabilità. L'obiettivo è quello di rafforzare ed estendere ulteriormente le relazioni tra Unione europea e Kosovo, non pregiudicando però, e anzi rispettando, la posizione degli Stati membri sullo status di quest'ultimo. Per questo, ho votato a favore del progetto di decisione del Consiglio per la conclusione dell'accordo.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin (PPE), par écrit. ‒ Ce rapport présente la décision du Parlement, nécessaire dans le cadre de la procédure d'approbation (ratification) de l'accord de stabilisation et d'association (ASA) entre l'Union européenne et le Kosovo. Cet accord vise à promouvoir les relations diplomatiques et les échanges commerciaux sur un grand nombre de secteurs entre les pays de l'Union européenne et le Kosovo. Cet accord contribuera aussi à la mise en œuvre de nombreuses réformes dans l’éducation, l'emploi, l'énergie, l'environnement, la justice ou les affaires intérieures. Considérant que ce rapport est équilibré, j'ai voté en faveur.

 
  
MPphoto
 
 

  Luis de Grandes Pascual (PPE), por escrito. ‒ En mi propio nombre y derecho y representando a la delegación española del Grupo PPE en calidad de secretario general, queremos manifestar, en relación con la aprobación por parte del Parlamento del Acuerdo de Estabilización y Asociación UE-Kosovo, que nos hemos abstenido en la votación final, ya que el Acuerdo concierne solamente a las competencias exclusivas de la UE y no a las de los Estados Miembros, y no afecta en modo alguno a la posición de los Estados Miembros que, como España, no han reconocido la declaración unilateral de Kosovo como Estado independiente.

Igualmente, hacemos constar que no compartimos el contenido de la «breve justificación» con que la ponente acompaña la Resolución. Dicho texto no ha sido sometido en ningún momento a enmiendas y posterior votación, ni en la Comisión de Asuntos Exteriores ni en el Pleno.

Finalmente lamentamos que, en la Resolución, la mención de Kosovo no vaya acompañada de su correspondiente asterisco y nota a pie de página.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle de Sarnez (ALDE), par écrit. ‒ L'accord d'association entre l'Union européenne et le Kosovo permettra d'intensifier nos liens avec ce pays voisin dans de nombreux domaines tels que la gouvernance, la coopération judiciaire, la protection des consommateurs, la propriété intellectuelle, la coopération énergétique ou encore la protection de l'environnement.

Cet accord apportera également un soutien à ce pays des Balkans dans son processus de réformes politiques et économiques. Sept ans après avoir déclaré son indépendance, le Kosovo reste marqué par de graves difficultés économiques, une corruption répandue et un important mouvement d'émigration de sa population vers les pays voisins.

Il faut toutefois noter que cet outil de coopération entre l'Union européenne et le Kosovo n'a pas de lien avec une perspective d'adhésion de ce pays à l'Union européenne. La Commission européenne s'est d'ailleurs engagée en 2014, avec sagesse, à faire une pause dans l'élargissement pour consolider ce qui a été réalisé entre les 28.

 
  
MPphoto
 
 

  Mireille D'Ornano (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport vise à normaliser les relations entre l'Union européenne et un "État" qui n'est pourtant reconnu ni par l'Organisation des Nations unies, ni par deux membres permanent de son Conseil de Sécurité, à savoir la Chine et la Russie, ni par quatre États membres de l'Union européenne, ni par l'Inde. En outre, reconnaître cette entité reviendrait à détourner l'attention d'un des véritables enjeux qu'est l'influence considérable de la mafia albanaise sur place. Enfin, après le scandale de corruption dénoncé au sein de la mission Eulex, l'Union européenne gagnerait à limiter son immixtion dans les sujets qui concernent les Balkans, d'autant qu'elle s'est illustrée par son incapacité à agir contre l'épuration ethnique des non-Albanais. Opposée à l'ingérence de l'Union dans les affaires intérieures des États, j'ai naturellement voté contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Ангел Джамбазки (ECR), в писмена форма. ‒ Като докладчик в сянка по докладите за Косово, приветствам и подкрепям сключването на Споразумение за стабилизиране и асоцииране на Косово с Европейския съюз. Това споразумение е първа стъпка към евроинтеграцията на страната и определя условията за участие в европейските политики и финансови инструменти. Но правото за ползване на европейските средства се дава под условие, че страната прилага ключови реформи в сферата на държавността, правосъдието, борбата срещу корупцията и организираната престъпност. Страната е в тежко институционално положение и именно за това тя се нуждае от насоки и и помощ в изграждането на своята държавност, а косоварите имат нужда от работни места и покачване на жизнения стандарт, за да спрат да напускат страната си. Освен достъпа до европейските средства, споразумението предвижда и по-нататъшно либерализиране на визовия режим, което ще се случи, когато Косово е изпълнило всички условия поставени от Европейската комисия.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος (NI), γραπτώς. ‒ Το Κόσοβο υπό την πνευματική και ηθική έννοια είναι η καρδιά της Σερβίας και η ψυχή του Σερβικού λαού. Η προσχώρηση του Κοσόβου θα αποτελέσει αποδοχή της αλλαγής συνόρων ενός κράτους δια της βίας, όπως ακριβώς συνέβη με την τουρκική εισβολή και κατοχή του βορείου τμήματος της Κύπρου και της μονομερής απόσχισης σερβικού εδάφους που πηγάζει από εθνοτικά κίνητρα των Αλβανών. Το Κόσοβο δεν είναι κράτος, ούτε υφίσταται κοσοβάρικο έθνος. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τις παρανομίες των γιουγκοσλάβων κομουνιστών του Τίτο, που μετάλλαξαν κράτη και βίασαν κυριολεκτικά την ιστορική αλήθεια, δημιουργώντας μακεδονικές ονειρώξεις και κοσοβάρικα εκτρώματα

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. ‒ O Acordo de Estabilização e de Associação entre a UE e o Kosovo (AEA) foi negociado entre outubro de 2013 e maio de 2014 e foi rubricado em julho de 2014. O AEA estabelece relações contratuais que prevêem um reforço do diálogo político, uma maior integração comercial e novas formas de cooperação. Abrange vários setores, incluindo o respeito e o reforço dos princípios democráticos e dos direitos humanos, a definição de um quadro para a cooperação em setores como a educação, a energia, o ambiente, a justiça e os assuntos internos. Inclui também disposições destinadas a promover as normas europeias em domínios como a concorrência, os contratos públicos, a propriedade intelectual e a proteção do consumidor, e tem por objetivo a criação de uma zona de comércio livre.

Concordo que o AEA é um primeiro passo formal de grande importância para o processo de adesão à UE devendo o Conselho adotar a decisão de assinar e concluir o acordo-quadro relativo à participação do Kosovo nos programas da UE, o qual reforçará a cooperação entre o Kosovo e a UE em diferentes setores.

 
  
MPphoto
 
 

  Edouard Ferrand (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté contre ce rapport, parce que je ne reconnais ni la légalité, ni la légitimité du Kosovo sur le plan du droit international.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. ‒ A presente recomendação encerra, em si mesma, duas vertentes que retratam bem a postura imperialista deste processo de integração capitalista europeu.

Por um lado, a consagração de um chamado Acordo de Estabilização e Associação que, sem ser ratificado por via da livre expressão popular, confirma um processo de adesão que impõe a um povo a perda de soberania e a subjugação às políticas macroeconómicas neoliberais da União Europeia, a criação de uma zona de comércio livre, que culmina o processo de integração dos Balcãs e a fragmentação do território da Jugoslávia.

Por outro lado, e pior que o primeiro, a continuação da formalização do estabelecimento de relações com um território, como se um legítimo país se tratasse, após o gravíssimo precedente que se abriu no plano do direito internacional com a declaração unilateral de independência da província sérvia do Kosovo, e que a UE tem procurado legitimar. Uma decisão ilegal, que não reconhecemos, que criou um protectorado por via da agressão e ocupação militar pelos EUA, NATO e UE.

Votámos contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne ‒ Dohoda medzi Európskou úniou a Kosovom je kľúčovým dokumentom procesu stabilizácie a pridruženia Kosova k Európskej únií. Okrem toho, že sú v nej jasne vymedzené práva a povinnosti, poskytujeme Kosovu zároveň významný stimul na uskutočnenie a inštitucionalizáciu potrebných reforiem. Touto dohodou vytvárame príležitosti na zintenzívnenie kontaktov nielen medzi odborníkmi v oblasti vzdelávania, boja proti zločinu a pašovaniu či kultúre, ale aj medzi ľuďmi. Stanovujeme tiež ďalšie posilňovanie vzťahov a spoluprácu so susednými krajinami, ktoré môžu prispieť k stabilite v regióne. V neposlednom rade chcem ale upozorniť, že Kosovo dodnes neuznali niektoré členské štáty Európskej únie.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης (NI), γραπτώς. ‒ Το Κόσοβο υπό την πνευματική και ηθική έννοια είναι η καρδιά της Σερβίας και η ψυχή του Σερβικού λαού. Η προσχώρηση του Κοσόβου θα αποτελέσει αποδοχή της αλλαγής συνόρων ενός κράτους δια της βίας, όπως ακριβώς συνέβη με την τουρκική εισβολή και κατοχή του βορείου τμήματος της Κύπρου και της μονομερής απόσχισης σερβικού εδάφους που πηγάζει από εθνοτικά κίνητρα των Αλβανών. Το Κόσοβο δεν είναι κράτος, ούτε υφίσταται κοσοβάρικο έθνος. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τις παρανομίες των γιουγκοσλάβων κομουνιστών του Τίτο, που μετάλλαξαν κράτη και βίασαν κυριολεκτικά την ιστορική αλήθεια, δημιουργώντας μακεδονικές ονειρώξεις και κοσοβάρικα εκτρώματα. Για όλους τους παραπάνω λόγους καταψηφίζω τη σύναψη της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης ΕΕ-Κοσσυφοπεδίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. ‒ A javasolt stabilizációs és társulási megállapodás (STM) Koszovóval a nyugat-balkáni országokkal kötött stabilizációs és társulási megállapodások közül utolsóként jönne létre. Koszovóra az Unió 2000 óta preferenciális kereskedelmi rendszert alkalmaz, amely alapján vám- és kvótamentesen hozzáférhet az Unió piacához, bizonyos mezőgazdasági és halászati termékek kivételével. A javasolt stabilizációs és társulási megállapodás lényegében azonos szabályrendszert határoz meg: korlátozásmentes hozzáférést biztosít az ipari termékek és a mezőgazdasági termékek többsége tekintetében (kivéve az élő szarvasmarhákat és húsukat, a cukortermékeket, egyes bortermékeket, a „baby-beef”-termékeket és egyes halászati termékeket).

Az uniós export tekintetében az előadóval egyetértésben úgy vélem, hogy Koszovó esetében az ipari, mezőgazdasági, feldolgozott mezőgazdasági és halászati termékekre, valamint a borra és szeszes italokra alkalmazott vámok fokozatos csökkentésére vonatkozó átmeneti időszakok elengedhetetlenek lesznek a szabadkereskedelmi övezetnek a tervek szerint 10 évig tartó zökkenőmentes létrehozásához, figyelemmel arra, hogy az EU Koszovóval szembeni külkereskedelmi többlete jelentős, és az elmúlt pár évben kissé növekedett.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesc Gambús (PPE), por escrito. ‒ He votado a favor del acuerdo de estabilización para que una vez conseguida la aprobación del Parlamento Europeo permitirá la entrada en vigor del AEA, que establece relaciones contractuales que permiten un diálogo político reforzado, una mayor integración comercial y nuevas formas de cooperación, y comprende múltiples temas, como el respeto y consolidación de los principios democráticos y de los derechos humanos.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Gentile (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di stabilizzazione (ASA) tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo, dall'altra. Ritengo, infatti, che questo accordo rappresenti un passaggio chiave nel processo di stabilizzazione del paese, fondamentale per il pieno riconoscimento della sovranità della giovane Repubblica e per una sua completa integrazione nel sistema europeo e pone un importante fondamento per l'adesione formale all'Unione europea. Ritengo, inoltre, che l'ASA ponga importanti presupposti per una più stretta collaborazione tra l'UE e la Repubblica del Kosovo in materia di istruzione, ambiente, cultura e lotta al crimine organizzato e auspico, infine, che questa cooperazione si sviluppi, maturi nel tempo e abbracci maggiori e diversi ambiti d'azione.

 
  
MPphoto
 
 

  Arne Gericke (ECR), schriftlich. ‒ Ich habe heute für das Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen EU/Kosovo gestimmt, da ich es geopolitisch für wichtig halte, die Länder des Balkans in ihrer demokratischen und wirtschaftlichen Entwicklung so zu unterstützen, dass sie mittelfristig eine echte Perspektive auf Mitgliedschaft in der EU haben. ich wünsche mir diesbezüglich aber auch schnelle Fortschritte in der Entwicklung einer echten Blue-Card-Initiative für diese Länder.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Gieseke (PPE), schriftlich. ‒ Von einem Ausbau der Wirtschafts- und Handelsbeziehungen werden beide Seiten profitieren. Hiermit schaffen wir Anreize für Unternehmen weitere Investitionen zu tätigen und ermöglichen gleichzeitig einen engeren politischen Dialog.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of giving consent to the EU-Kosovo Stabilisation and Association agreement, an important first formal step in Kosovo’s integration into Europe - a key contribution to the development of a safe and prosperous neighbourhood for the EU. The agreement will form the backbone of strengthened political association and economic integration between the EU and Kosovo.The agreement enhances EU-Kosovo political dialogue, trade relations and fosters closer cooperation in many sectors, including energy, the environment, and justice and home affairs.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), par écrit. ‒ J’ai voté contre ce rapport. Il s’agit ici de ratifier un accord dont tout le monde sait qu’il est une première étape sur la voie de l’adhésion du Kosovo à l’UE. Il organise une coopération avec ce pays, et libéralise les échanges commerciaux mais aussi l’octroi de visas aux citoyens Kosovars.

Comme d’habitude, l’Union européenne fait les choses à l’envers. Elle le fait prétendument pour améliorer une situation qu’elle ne peut pas ignorer : situation économique désastreuse, corruption, rôle des mafias, implication des partis au pouvoir dans l’épuration ethnique des non-albanais. Elle offre cependant au Kosovo ce qui devrait n’être que la récompense d’un processus interne de réformes, notamment dans les domaines de la démocratie et de l’état de droit, théoriquement pourtant sacro-saints pour l’Union Européenne…

Ce n’est pas la seule absurdité. La Commission, en négociant et signant seule, et le Parlement, ont leur part de responsabilité. Mais le Conseil a donné son feu vert également. A l’unanimité, si j’en crois la base juridique, donc sans opposition des cinq Etats membres de l’Union Européenne qui persistent à ne pas reconnaître l’indépendance du Kosovo. C’est déjà un scandale. Un autre est que ce soit un Conseil « Agriculture et Pêche » qui l’ai fait ! On marche vraiment sur la tête !

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Nos abstenemos en esta votación por cuanto si bien Corte Internacional de Justicia concluyó que la declaración unilateral de independencia de Kosovo no violó el derecho internacional ni la Resolución 1244 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y que el proceso de estatalización de Kosovo sea irreversible, el dictamen tampoco implica que la ex- provincia tenga derecho fundado a ser reconocido por terceros. La situación de Kosovo tiene un complejo sustrato político y por ello tiene que ser abordada y resuelta políticamente, mediante un acuerdo que en cualquier caso integre a Serbia, que neutralice a los nacionalismos serbio y kosovar que suponen una amenaza interna permanente para la paz, que salvaguarde los derechos de las minorías étnicas en la zona y que garantice en el mediano plazo la salida de potencias militares extranjeras de la zona. Por ello, un Acuerdo como el de Estabilización y Asociación que propone refrendar el Consejo y que se orienta principalmente a la "profundización de las relaciones económicas y comerciales" resulta prematuro y yerra en la priorización de acciones conducentes a una real y duradera estabilización de la zona.

 
  
MPphoto
 
 

  Theresa Griffin (S&D), in writing. ‒ Along with my colleagues in the European Parliamentary Labour Party, I voted in favour of this report. The Stabilisation and Association Agreement between the EU and Kosovo is a very important first formal step towards the EU accession process and the European integration path of Kosovo. The SAA provides a powerful incentive for the implementation and institutionalisation of reforms. The SAA will create opportunities for investment, growth, business development, good governance through the application of European standards and approximation to EU laws.

 
  
MPphoto
 
 

  Τάκης Χατζηγεωργίου (GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Δεν μπορούμε να συναινέσουμε στην έγκριση της συγκεκριμένης συμφωνίας για δύο κυρίως λόγους. Η πρώτη και πιο σημαντική διότι η υπογραφή της συγκεκριμένης συμφωνίας προϋποθέτει την αναγνώριση του Κοσσυφοπεδίου ως κράτους, θέση με την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία διαφωνεί όπως και άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερο εκτός από την πολιτική διάσταση του θέματος η συμφωνία είναι συμφωνία ελευθέρου εμπορίου και έχει πολλάκις διατυπώσει την αντίθεση μας σε αυτές τις πολιτικές που προωθούνται από την ΕΕ. Για αυτούς τους λόγους θεωρούμε την καταψήφιση ως την ενδεδειγμένη στάση

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Hayes (PPE), in writing. ‒ I chose to support this report due to the fact that the SAA establishes contractual relations which provide for enhanced political dialogue, closer trade integration and new forms of cooperation. It covers numerous sectors, including the respect for and strengthening of democratic principles and human rights, establishing a framework for cooperation on sectors such as education, energy, environment, justice and home affairs. The SAA also includes provisions aiming to promote European standards in areas such as competition, procurement, intellectual property and consumer protection, and it aims to establish a free trade area. The SAA is a very important first formal step towards the EU accession process and the European integration path on the Republic of Kosovo. The European Parliament looks forward to a further strengthening of relations between the Republic of Kosovo and the EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Olaf Henkel (ECR), schriftlich. ‒ Das Assoziierungsabkommen beinhaltet in erster Linie die Etablierung eines Freihandelsabkommens zwischen der EU und dem Kosovo. ALFA steht für eine EU der souveränen Staaten mit integriertem Binnenmarkt. Deshalb begrüßen wir das Assoziierungsabkommen zwischen der EU und dem Kosovo, lehnen innerhalb der derzeitigen EU eine Vollmitgliedschaft des Kosovo jedoch ab. Aus den genannten Gründen habe ich für die Empfehlung gestimmt. Im Übrigen, bin ich der Meinung, dass der Einheitseuro abgeschafft werden muss. Er führt zu Zwist und Zwietracht in Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Mike Hookem (EFDD), in writing. ‒ UKIP does not support the further expansion of the EU, or the development of EU foreign relations or a foreign policy. The signing of this agreement represents developments in all these areas. As such we voted against.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. ‒ Glasao sam za Preporuku o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Kosova, s druge strane, kojom se daje suglasnost za sklapanje Sporazuma.

Podržavam integriranje svih zemalja jugoistoka Europe u Europsku uniju a SSP je važan prvi formalni korak u procesu pristupanja EU-u i europskih integracija Republike Kosovo. Sporazum je ključni dokument u procesu stabilizacije i pridruživanja, postavlja prava i obveze, te pruža poticaj za provedbu i institucionalizacije reformi. SSP uspostavlja ugovorni odnos koji se osigurava politički dijalog, bliže trgovinske integracije i nove oblike suradnje u brojnim sektorima uključujući poštovanje i jačanje demokratskih načela i ljudskih prava.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-François Jalkh (ENF), par écrit. ‒ Associer le Kosovo à l’UE constitue une étape décisive vers l’adhésion de ce pays des Balkans à l’Union européenne. Or, avec mes collègues du Front National, nous sommes opposés à tout nouvel élargissement de cette Europe déjà tentaculaire. En outre, s'associer au Kosovo reviendrait à cautionner la gouvernance trouble de ce pays, noyauté par la albanaise. J’ai voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Diane James (EFDD), in writing. – My Colleagues and I do not support the further expansion of the EU, or the development of EU foreign relations or a foreign policy. The signing of this agreement represents developments in all these areas. As such we voted against.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Joulaud (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de la recommandation sur la conclusion de l'accord de stabilisation et d'association entre l'Union européenne et le Kosovo. L'approbation du Parlement est nécessaire pour ratifier cet accord de stabilisation et d'association qui insiste sur le respect de principes démocratiques. Après son entrée en vigueur, cet accord doit favoriser la mise en marche de réformes au Kosovo et renforcer les coopérations avec ce pays. Cela entraînera la mise en place d’un espace permettant le libre-échange et l'application des normes européennes dans des domaines tels que la concurrence, les aides d'État et la propriété intellectuelle.

Cette recommandation a été adoptée, ce dont je me félicite.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. ‒

J’ai voté en faveur de ce rapport qui vise à la signature d’un accord de stabilisation et d’association avec le Kosovo. Cet accord va permettre de mettre en place un certain nombre d’objectifs notamment concernant la coopération commerciale, l’engagement d’un dialogue politique régional et l’harmonisation de nombreuses règles concernant le marché intérieur.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kappel (ENF), schriftlich. ‒ Wir Freiheitlichen haben uns stets gegen die Unabhängigkeit des Kosovos ausgesprochen, da unter der vorherrschenden serbischen Minderheit im Norden des Landes keine weitgehende Autonomie erlangt werden kann. Ein instabiler Fremdkörper in einer spannungsgeladenen Region ist enstanden. Einer weiteren Integration des Kosovos stehe ich deshalb ebenso ablehnend gegenüber.

 
  
MPphoto
 
 

  Afzal Khan (S&D), in writing. ‒ I gave my consent to the agreement, as it will bring new possibilities for Kosovo to strengthen relations with the EU and thus contribute to the stabilisation of the whole region. The agreement enhances EU-Kosovo political dialogue, trade relations and fosters closer cooperation in many sectors, including energy, the environment, and justice and home affairs. It also has provisions aiming to promote EU standards in areas such as competition, procurement, intellectual property, consumer protection and good governance.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Kölmel (ECR), schriftlich. ‒ Das Assoziierungsabkommen beinhaltet in erster Linie die Etablierung eines Freihandelsabkommens zwischen der EU und dem Kosovo. ALFA steht für eine EU der souveränen Staaten mit integriertem Binnenmarkt. Deshalb begrüßen wir das Assoziierungsabkommen zwischen der EU und dem Kosovo, lehnen innerhalb der derzeitigen EU eine Vollmitgliedschaft des Kosovo jedoch ab. Aus den genannten Gründen habe ich für die Empfehlung gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilhan Kyuchyuk (ALDE), in writing. ‒ The proposed Stabilisation and Association agreement (SAA) with Kosovo is the last SAA to be concluded with Western Balkan countries. Therefore, it could be scrutinised as an important step towards the Europeanisation of the whole Western Balkans. In Kosovo’s case the SAA with the EU will facilitate economic growth and investment promotion. This economic development will be more than welcomed since the country of 1.8 million suffers from an unemployment rate of 40 percent and Kosovo’s youth flee in search of jobs and opportunities (just bear in mind that Kosovo is the fourth biggest source of asylum seekers in the world). Last but not least, the SAA with the EU will promote political stability which is very needed in terms of finding of solution of the Kosovo status. Solution that will guarantee peace and long-term stability in Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté contre la résolution sur l’accord de stabilisation et d'association UE-Kosovo. Cet accord est une première étape très importante sur la voie de l'intégration européenne du Kosovo et sur celle de son processus d'adhésion à l'Union européenne. L'un des éléments est la libération rapide du régime des visas en faveur des citoyens kosovars. Le Parlement encourage par ailleurs les cinq États membres qui n'ont pas encore reconnu la République du Kosovo à le faire. La politique d'élargissement de l'Union européenne est catastrophique. Sa politique balkanique s'est soldée par des crimes à l'encontre des populations serbes. Faciliter l'adhésion du Kosovo équivaudrait politiquement à donner une prime à la mafia albanaise qui constitue l'institution la plus stable du «pays». De surcroît, s'ingérer dans les affaires intérieures d’États souverains qui n'entendent pas reconnaître la création du Kosovo est une atteinte portée par ce Parlement à la souveraineté des États. Elle devrait constituer à elle-seule un motif de refus.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Lebreton (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté contre ce rapport car en associant le Kosovo à l’UE il constitue une étape décisive vers l’adhésion de ce pays à l’UE. Or je suis par principe hostile à toute nouvelle adhésion. En outre, faciliter l’adhésion du Kosovo équivaut à se coucher devant la mafia albanaise qui s’est emparée de ce petit pays fragile.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Loiseau (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport tend à faire entrer en vigueur l'accord de stabilisation et d'association entre l'UE, la Communauté européenne de l'énergie atomique et le Kosovo. Prônant un dialogue politique renforcé, des relations commerciales plus étroites et une coopération accrue, il entérine davantage, de ce fait, la voie de l'intégration européenne du Kosovo, voire son processus d'adhésion à l'UE. Il préconise par exemple la libéralisation du régime des visas en faveur des citoyens kosovars.

Qui plus est, un tel texte porte gravement atteinte à la souveraineté des États membres de l'Union qui, pour certains, n'ont pas encore reconnu la République du Kosovo, une création étatique très discutée d'un point de vue de droit international. Enfin ce processus d'adhésion confèrerait implicitement un blanc-seing aux nombreuses exactions ségrégationnistes commises par les partis au pouvoir à Pristina envers les non-Albanais.

Eu égard à ces éléments importants et à mon opposition globale à la politique de l'élargissement de l'Union européenne, j'ai voté contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL), por escrito. ‒ El Acuerdo de Estabilización y Asociación entre la UE y la autoproclamada república de Kosovo establece relaciones contractuales entre las partes en materia de diálogo político y relaciones comerciales. A pesar de que cinco Estados miembros de la UE no han reconocido a Kosovo, esta región es oficialmente considerada como potencial candidato a entrar en la Unión europea, desde que el Consejo Europeo le atribuyó una "perspectiva europea" en el año 2003. Este Acuerdo de Estabilización y Asociación UE-Kosovo que entraría en vigor al concluirse el procedimiento de ratificación está considerado como un significativo paso formal hacia la adhesión de Kosovo a la UE.

Ahora bien, he votado en contra de la propuesta de consentimiento de este acuerdo puesto que con este acuerdo la UE reconoce de forma implícita a Kosovo como Estado, así como su unilateral declaración de independencia en violación de la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 1244/1999.

Resulta intolerable que desde el Parlamento Europeo se pretenda presionar a los Estados miembros, entre ellos España, que no reconocen a Kosovo, injerencia política en competencias de los Estados. Además, este acuerdo supone la creación de un área de libre comercio que también rechazo.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Lucke (ECR), schriftlich. ‒ Das Assoziierungsabkommen beinhaltet in erster Linie die Etablierung eines Freihandelsabkommens zwischen der EU und dem Kosovo. ALFA steht für eine EU der souveränen Staaten mit integriertem Binnenmarkt. Deshalb begrüßen wir das Assoziierungsabkommen zwischen der EU und dem Kosovo, lehnen innerhalb der derzeitigen EU eine Vollmitgliedschaft des Kosovo jedoch ab. Aus den genannten Gründen habe ich für die Empfehlung gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Petr Mach (EFDD), písemně. ‒ Hlasoval jsem proti. S Kosovem existuje již prakticky obchod bez cel. Neměla by se ale uzavírat dohoda o přidružení, když ne všechny země EU Kosovo uznávají jako stát.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. ‒ Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SAA) između EU-a i Kosova formira okvir za slobodno tržište, te se bavi pitanjima vezana uz zajedničku politiku, ekonomske ciljeve te regionalnu kooperaciju. Nadalje, Sporazum pruža Kosovu jedan od vitalnih koraka naprijed prema pridruživanju Europskoj uniji.

Sporazum pokriva veliki spektar od demokratskih principa i ljudskih prava do kooperacije u sektorima poput školovanja, energije, okoliša i pravnih pitanja. SAA također promovira pravnu državu i demokratske vrijednosti Europske Unije. Nadalje, SAA je bitan korak prema formalnom pristupnom procesu kao i ključni dokument u procesu stabilizacije i pridruživanje Kosova. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju je temelj prava i obveza za implementaciju i institucionalizaciju potrebnih reformi.

Podržala sam Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između EU-a i Kosova, budući da Sporazum omogućava prostor za razvijanje demokratskih principa i ključnih elemenata europskoga jedinstvenoga tržišta. Sporazum je prilika za dodatno poticanje potrebnih reformi na Kosovu kako bi se osigurale demokratske institucije i vrijednosti, te da bi postalo konkurentno tržište kako u regiji tako i u EU. Zaključno, Sporazum je bitan korak Kosova prema pristupanju EU i boljoj regionalnoj kooperaciji.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς (ECR), γραπτώς. ‒ Διαφωνώ κάθετα με την ανεξαρτητοποίηση του Κοσσυφοπεδίου διότι αυτό οδηγεί σε αποσταθεροποίηση των Βαλκανίων. Για τους λόγους αυτούς καταψηφίζω τη Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός και του Κοσσυφοπεδίου, αφετέρου, διότι μέσω αυτής προωθείται η αναγνώριση του Κοσσυφοπεδίου ως ανεξάρτητου κράτους.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Martin (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté contre cet accord. Cet accord met en place des relations contractuelles pour un dialogue politique renforcé, une intégration commerciale plus étroite et de nouvelles formes de coopération avec le Kosovo. Il est important de mentionner que cet accord inclut la libération rapide du régime des visas en faveurs des citoyens kosovars et l’obligation, pour les Etats membres qui ne l’ont pas encore fait, de reconnaitre la République du Kosovo comme un état indépendant. Il s’agit en fait d’une première étape officielle sur la voie de l’intégration du Kosovo à l’UE.

Nous nous opposons fermement à cette ouverture de l’UE vers l’Est, en particulier vers un pays que certains Etats membres ne reconnaissent même pas !

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. ‒ I welcome this agreement: it is a key document in the stabilisation and association process. It sets out rights and obligations and provides a powerful incentive for the implementation and institutionalisation of reforms. The SAA will create opportunities for investment, growth and business development while strengthening, at the same time, good governance through the application of European standards and approximation to EU laws, including in the framework of the establishment of the free trade area. Furthermore, it creates opportunities for enhancing contacts between people and experts in sectors such as education, environment, culture and the combatting of crime and trafficking, and it foresees a further strengthening of relations and cooperation with neighbouring countries, thus contributing to stability in the region.

 
  
MPphoto
 
 

  Fulvio Martusciello (PPE), per iscritto. ‒ A favore della raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo, dall'altra. L'accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) UE-Kosovo è un documento fondamentale nel processo di stabilizzazione e di associazione. E' un primo passo importante verso il processo formale di adesione all'UE e il percorso di integrazione europea della Repubblica del Kosovo. Stabilisce una più stretta integrazione commerciale e nuove forme di cooperazione, tra i quali il rispetto e il rafforzamento dei principi democratici e dei diritti umani.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), per iscritto. ‒ L`accordo di stabilizzazione e di associazione tra l`UE e Kosovo rappresenta un passo importante per avvicinare il Kosovo all`UE. Auspico che questo accordo non porti solo una maggiore stabilità del nostro vicino balcanico, ma anche relazioni commerciali più strette.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriel Mato (PPE), por escrito. ‒ El Acuerdo de Estabilización y Asociación entre la Unión Europea y Kosovo supone un espaldarazo al proceso de integración de Kosovo en Europa, ya que será el eje sobre el que se reforzará la asociación política e integración económica entre la UE y Kosovo.

Mi apoyo, por tanto, a la propuesta, que ayudará a institucionalizar el proceso de reforma y, además, ofrece nuevas posibilidades a Kosovo para fortalecer las relaciones con la UE, contribuyendo a la estabilización de toda la región.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Mayer (ENF), schriftlich. ‒ Der Kosovo wurde durch eine künstliche Besiedlung albanisch. Solange die serbische Minderheit im Norden des Landes keine weitgehende Autonomie zugestanden wird, kann eine Integration des Kosovos nicht unterstützt werden. Ich stimme daher gegen diesen Bericht.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. ‒ Ce rapport donne son approbation à la conclusion de l'accord « de stabilisation et d'association » avec le Kosovo, dernière étape de création d’un espace de libre-échange à travers tous les Balkans occidentaux. Ces accords sont des annexion économique qui mette tous les pays du voisinage sous le choc d'ajustements structurels et amplifie dans le même temps le mouvement de dumping social et fiscal dans l'Union. Pour ces raisons, je suis opposé à tout nouvel élargissement de l’UE, objectif final, affiché ou rêvé, de ces accords. Et enfin, il s’agit ici d’un accord avec un territoire qui n’est pas reconnu internationalement comme un Etat, y compris par 5 Etats Membres de l’Union. Pour toutes ces raisons, je vote contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Joëlle Mélin (ENF), par écrit. ‒ Associer le Kosovo à l’UE constitue une étape décisive vers l’adhésion de ce pays des Balkans à l’Union européenne. Or, avec mes collègues du Front National, nous sommes opposés à tout nouvel élargissement de cette Europe déjà tentaculaire. En outre, s'associer au Kosovo reviendrait à cautionner la gouvernance trouble de ce pays, noyauté par la communauté albanaise. J’ai voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. ‒ Votei favoravelmente a proposta de decisão do Conselho relativa à celebração, em nome da União Europeia, do Acordo de Estabilização e de Associação entre a União Europeia da Energia Atómica, por um lado, e o Kosovo, por outro.

O Kosovo beneficia de um regime de preferências comerciais com a UE desde o ano 2000.As políticas de cooperação entre a UE e o Kosovo, sobretudo a económica e comercial devem continuar para que este país possa continuar as suas reformas.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of this agreement which promotes more political dialogue, as well as a deeper trade relationship, and more generally, closer cooperation between Kosovo and the Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – Nous nous félicitons de l'approbation du Parlement Européen à la signature de l'Accord de stabilisation et d'association UE-Kosovo, marquant ainsi le renforcement des relations entre l'UE et le Kosovo. Avec la mise en place de l'espace nécessaire à un dialogue politique renforcé et une intégration commerciale plus étroite, l'accord constitue une pierre angulaire à la reconstruction du Kosovo. En effet, cet accord vise non seulement à encourager la mise en œuvre des réformes nécessaires à la stabilité dans le pays mais constitue également une étape cruciale vers une coopération efficace entre Bruxelles et Pristina. La fonction clé de l'accord en ce qui concerne le renforcement des relations UE-Kosovo est à souligner. En effet, le cadre de coopération prévoit toute une série de mesures amenant au rapprochement législatif entre l'UE et le Kosovo par la mise en place de dispositions destinées à promouvoir l'application des normes européennes dans certains domaines, et en vue de l'instauration d'une zone de libre-échange. Enfin, nous soutenons cet accord qui encourage les perspectives de croissance du pays mais aussi les échanges économiques entre les EM et le Kosovo, lançant ainsi un signal positif aux citoyens kosovars.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), písomne Jednou zo základných zásad rímskeho práva, ktoré aj dnes považujeme za takmer dokonalé, patrí zásada: „pacta sunt servanda“ - „dohody treba dodržiavať“. Táto zásada platí bez výnimky v súkromnom aj medzinárodnom práve a ak sa nedodržiava, nie je možné dosiahnuť stabilné vzťahy. V roku 1975 bola v Helsinkách na Konferencii o bezpečnosti a spolupráci v Európe prijatá deklarácia, ktorej súčasťou je zásada neporušiteľnosti hraníc. Neporušiteľnosť hraníc znamená, že hranice nie je možné meniť ani v dôsledku vzniku nového štátu. Kosovo v roku 2008 jednostranným aktom vyhlásilo nezávislosť, čím porušilo medzinárodné právo a územnú celistvosť Srbska. Z týchto právnych dôvodov Slovensko a ďalšie štyri členské štáty Európskej únie neuznali nezávislosť Kosova a ja tento postoj bezvýhradne podporujem. Z tohto dôvodu nesúhlasím ani s uzavretím Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Kosovom.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. ‒ A Tanács határozattervezetet nyújtott be az EU és Koszovó közötti, 2015. október 27-én aláírt stabilizációs és társulási megállapodás ratifikálására. A határozat elfogadásához a Parlament egyetértésére van szükség.

A megállapodás jogokat és kötelezettségeket határoz meg, és erős ösztönzőket biztosít a reformok végrehajtására és intézményesítésére. Fokozott politikai párbeszédet, szorosabb kereskedelmi integrációt és az együttműködés új formáit biztosítja. Kiterjed, a demokratikus elvek és az emberi jogok tiszteletben tartására és megerősítésére, illetve különböző ágazati együttműködési keretek létrehozására. Olyan rendelkezéseket is tartalmaz, amelyek célja az európai normák előmozdítása például a verseny, a közbeszerzések, a szellemi tulajdon és a fogyasztóvédelem területén, továbbá szabadkereskedelmi övezet létrehozására törekszik. Befektetési, növekedési és üzleti fejlesztési lehetőségeket teremt, és ezzel egyidejűleg meg fogja erősíteni a jó kormányzást az európai normák és az uniós jogszabályokhoz való közelítés révén.

A Külügyi Bizottság jelentésében azt javasolja, hogy a parlament értsen egyet a megállapodás ratifikálásával. Ennek megfelelően szavaztam.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Monot (ENF), par écrit. ‒ Le rapport Lunacek sur l'accord de stabilisation de d'association UE-Kosovo a été négocié d'octobre 2013 à mai 2014, et a été signé le 27 octobre 2015.

Cet accord met en place des relations contractuelles qui prévoient un dialogue politique renforcé, une intégration commerciale plus étroite et de nouvelles formes de coopération.

L'accord une première étape officielle très importante sur le processus d'adhésion du Kosovo à l'UE. Un des points clefs de cet accord est la libération rapide du régime des visas en faveur des citoyens kosovars et la reconnaissance du Kosovo par tous les Etats membres.

La politique balkanique de l'UE s'étant soldée par les des crimes contre les populations serbes, permettre l'adhésion du Kosovo donnerait encore plus de pouvoir à la mafia albanaise qui est la seule structure organisée sur ce territoire. De plus, forcer les Etats membres à reconnaître le Kosovo comme un état souverain est une atteinte au droit souverain.

Nous nous opposons donc vigoureusement à ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), por escrito. ‒ O Acordo de Estabilização e de Associação entre a UE e o Kosovo prevê um fortalecimento do diálogo político, uma maior integração comercial e novos métodos de cooperação em vários sectores, nomeadamente o respeito dos princípios democráticos e dos direitos humanos, a educação, a energia, o ambiente, a justiça e os assuntos internos. Estão também abrangidas disposições para a promoção das normas europeias em domínios como a concorrência, os contratos públicos, a propriedade intelectual e a proteção do consumidor, e tem por objetivo a criação de uma zona de comércio livre.

Defendo que o aprofundamento das relações entre a República do Kosovo e a União Europeia e a celebração do Acordo de Estabilização e de Associação é a primeira etapa formal de grande importância para o processo de adesão à UE e o percurso de integração europeia da República do Kosovo.

Por ser a favor da celebração do AEA, o presente relatório tem o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (ENF), par écrit. ‒ La politique d'élargissement de l'Union européenne a déjà été une faute politique lourde. Sa politique balkanique s'est soldée par des crimes à l'encontre des populations serbes. Faciliter l'adhésion du Kosovo équivaudrait politiquement à donner une prime à la mafia albanaise qui constitue l'institution la plus fiable du « pays ». De surcroît, s'ingérer dans les affaires intérieures d’États souverains qui n'entendent pas reconnaître l'affront que la création du Kosovo a été aux yeux du droit international ou qui n'entendent pas voir ce dangereux précédent se retourner contre eux (comme en Espagne particulièrement) est une atteinte portée par le Parlement européen à la souveraineté des Etats. Elle devrait constituer à elle-seule un motif de refus.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadine Morano (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce rapport relatif aux relations entre l’UE et le Kosovo. Il s’agissait d’approuver la proposition du Conseil portant sur l’accord de stabilisation et d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Kosovo, d'autre part.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), par écrit. ‒ La recommandation contient la décision du Parlement européen, nécessaire dans le cadre de la procédure d'approbation (ratification) de l'accord de stabilisation et d'association (ASA) entre l'Union européenne et le Kosovo. Après avoir reçu l'approbation du Parlement européen, l'ASA devrait entrer en vigueur au cours du premier semestre de l'année prochaine. Une fois entré en vigueur, l'ASA établira une relation contractuelle qui entraine des droits et des obligations mutuels et qui porte sur un grand nombre de secteurs. L'ASA met l'accent sur le respect de principes démocratiques essentiels et d'éléments fondamentaux qui sont au cœur du marché unique de l'Union. Il mettra en place un espace permettant le libre-échange et l'application des normes européennes dans d'autres domaines, tels que la concurrence, les aides d'État et la propriété intellectuelle. Il contribuera également à la mise en œuvre de réformes grâce auxquelles le Kosovo pourra adopter les normes européennes. D'autres dispositions portent sur le dialogue politique, la coopération dans un grand nombre de secteurs, allant de l'éducation et l'emploi à l'énergie et à l'environnement, en passant par la justice et les affaires intérieures.

 
  
MPphoto
 
 

  Renaud Muselier (PPE), par écrit. ‒ Ne pouvant être présent aux votes qui se sont tenus le Jeudi 21 Janvier, je tiens à faire part de mon soutien au rapport relatif à l'accord de stabilisation et d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique d'une part, et le Kosovo d'autre part, qui permettra notamment une meilleure collaboration dans les domaines de la justice, des affaires intérieures, de l'environnement, de l'emploi et de l'énergie.

 
  
MPphoto
 
 

  József Nagy (PPE), írásban. ‒ Ahhoz, hogy jó kapcsolatokat ápoljunk a körülöttünk található országokkal, amelyek bizonyos esetekben új szövetségeseket is jelenthetnek, kiváló lehetőséget kínálnak a velük kötött megállapodások. Úgy gondolom, hogy az ilyen egyezségek az Európai Unió javát szolgálják, és megfelelő alapokat teremtenek a különböző területeken való együttműködésre. Ebből kifolyólag támogatom a Koszovói Köztársasággal való stabilizációs és társulási megállapodás megkötését is. Ez a szerződés majd segíti a fokozott politikai párbeszéd, kereskedelmi integráció és demokratikus elvek előmozdítását, valamint olyan területeken biztosítja az együttműködés lehetőségét, mint az oktatás, energia vagy környezetvédelem.

 
  
MPphoto
 
 

  Victor Negrescu (S&D), in writing. ‒ The EU-Kosovo stabilisation and association agreement was instated in July 2014. I have voted for this report that will provide enhanced political dialogue, closer trade integration and new forms of cooperation.

 
  
MPphoto
 
 

  Norica Nicolai (ALDE), în scris. ‒ Am votat împotriva acestei recomandări a Parlamentului European, deoarece consider că aceasta nu exprimă realitatea din cadrul UE, întrucât o parte dintre statele membre așteaptă încă o soluție și o poziție oficială și definitivă din partea Serbiei. În acest context, nu pot considera că poziția exprimată în cadrul acestei recomandări este una unanimă și exprimă poziția întregii Uniuni Europene.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (ENF), schriftlich. ‒ Ich habe mich gegen diesen Bericht ausgesprochen. Solange der serbischen Minderheit im Norden des Landes keine weitgehende Autonomie zugestanden wird, kann eine Integration des Kosovos aus meiner Sicht nicht unterstützt werden.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. ‒ Toetasin. Lepingu eesmärk on süvendada ELi ja Kosovo vahelisi majandus- ja kaubandussuhteid.

 
  
MPphoto
 
 

  Margot Parker (EFDD), in writing. ‒ UKIP does not support the further expansion of the EU, or the development of EU foreign relations or a foreign policy. The signing of this agreement represents developments in all these areas. As such we voted against.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. ‒ L'accordo di stabilizzazione e di associazione a mio parere può generare un'ampia opportunità di scambi e investimenti. Inoltre esso, potrà creare una cooperazione in un'ampia gamma di settori, che spaziano dall'istruzione all'occupazione e all'energia, dall'ambiente alla giustizia e agli affari interni. Per tali ragioni, voterei a favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Marijana Petir (PPE), napisan. ‒ Smatram kako je suradnja Europske unije i Kosova od iznimne važnosti, ne samo za spomenute države, već i za one okolne koje još nisu pristupile pregovorima za ulazak u Europsku uniju. Podržavam ovaj prijedlog jer potiče otvaranje novih tržišta, a samim time pružaju se mnogobrojne mogućnosti u otvaranju prijeko potrebnih radnih mjesta, te se doprinosi ostvarenju ili unapređenju već postojećih dobrosusjedskih odnosa. Isto tako ovaj sporazum može pomoći u stabilizaciji odnosa Kosova i Srbije što bi mogao biti važan korak u daljem razvoju. Smatram kako je cilj ovog prijedloga pozitivno utjecati, tj. poticati pozitivne promjene i u svakodnevnim životima građana Kosova, čime bi im se otvorile mogućnosti korištenja programa Europske unije. Također jedna od bitnih promjena koje će olakšati građanima Kosova kretanje kroz Europsku unije jest ukidanje vize. Prihvaćanjem ovog prijedloga bio bi učinjen vrlo važan korak u ostvarenju integracije Republike Kosovo u Europsku Uniju čime se bi se otvorila suradnja u mnogim područjima, te bi se Republiku Kosovo integriralo u razne programe Europske unije, kako bi joj se pomoglo na gospodarskom planu.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. ‒ Iznimno mi je drago da je Kosovo potpisalo Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju u studenom prošle godine nakon nepune godine dana pregovora. Nadam se da će Europski parlament sutrašnjih glasovanjem dati suglasnost sklapanju ovog sporazuma čime će njegova provedba moći službeno započeti. Svojevrsna je to nagrada predanosti Kosova punopravnom članstvu i europskoj budućnosti. Istodobno, ovime je kompletiran proces uspostave ugovornih odnosa sa zemljama Zapadnog Balkana.

Ovaj sporazum je važan korak za EU pristupni proces i europski integracijski put Kosova. On može stvoriti prilike za investicije, rast i financijski razvoj kroz primjenu europskih standarda i približavanje zakonima EU. No, daljnji napredak će ovisiti o predanosti i konstruktivnoj suradnji svih političkih dionika, što sada nije slučaj. Još jednom se, nažalost, ostvaruje "regionalni" problem sudjelovanja oporbe u parlamentu. Potreban je nastavak mjera za borbe protiv terorizma i radikalizacije smanjenja broja ilegalnih migranta i tražitelja azila u EU, ali i rad na smanjenju visoke stope nezaposlenosti kao ključnog preduvjeta za uspjeh ovih mjera.

Nadam se da će Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, kao prvi ugovor Kosova i EU, poslužiti kao poticaj brojnim institucionalnim i zakonodavnim reformama koje Kosovo mora usvojiti i implementirati te da će na tom putu najmlađa Europska država dobiti ujedinjenu Europsku podršku.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrej Plenković (PPE), napisan. ‒ Veza između Europske unije i Kosova je snažna te dvije strane dijele podjednake vrijednosti i jednako su željne još više ojačati svoj odnos uspostavom bliskog i trajnog odnosa koji se temelju na zajedničkim interesima te uzajamnosti. Takva suradnja Kosovu dodatno omogućuje da osnaži te proširi svoje odnose s Europskom unijom. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između EU-a i Kosova uspostavlja odnos koji osigurava povećani politički dijalog, bližu trgovinsku integraciju te nove oblike suradnje. Važno je istaknuti da Sporazum isto tako stvara velik broj prilika za investicije, rast, te razvoj biznisa, a istovremeno i uspostavlja dobru vladavinu kroz aplikaciju Europskih standarda i približavanju Europskim zakonima, uključujući i okvir za osnivanje zone slobodne trgovine. Nadalje, važno je staviti akcent na činjenicu da Sporazum kreira prilike za povećanje kontakata između ljudi i eksperta u sektorima kao što su edukacija, kultura, okoliš te suzbijanje kriminala i krijumčarenja. Iz svih navedenih razloga podržavam zastupnika Ulrikea Lunaceka i njegov prijedlog odluke Vijeća o sklapanju u ime Europske unije Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanje između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Kosova s druge strane.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Poche (S&D), písemně. ‒ Jsem přesvědčen, že posílení politického dialogu i užší obchodní integrace pomůžou Kosovu v přístupu v zavádění a provádění nezbytných reforem a vytvoří příznivější prostředí pro rozvoj podnikání i správy věcí veřejných. Ze stabilizace a rozvoje Kosova bude mít potom prospěch i Evropská unie. Souhlas Evropského parlamentu umožní vstoupit v platnost dohodě o stabilizaci a přidružení, která byla již oběma stranami, tedy zástupci Evropské unie i Kosova, podepsána. Mohou se tak začít rozvíjet smluvní vztahy a uplatňovat opatření, která tato smlouva obsahuje. Jde především o dodržování a posilování zásad demokracie a lidských práv, spolupráce v boji proti trestné činnosti, odborná spolupráce v oblastech jako je energetika, životní prostředí vzdělávání nebo kultura. Myslím si, že uznání Republiky Kosovo i zbylými pěti členskými státy by velmi napomohlo ve věci normalizace vztahů Prištiny a Bělehradu. Mělo by být v našem zájmu, aby byl celý region co nejvíce stabilizován.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Domenico Pogliese (PPE), per iscritto. ‒ L'accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) stabilisce rapporti contrattuali che prevedono un dialogo politico rafforzato, una più stretta integrazione commerciale e nuove forme di cooperazione. Esso copre numerosi ambiti, come l'istruzione, l'energia, l'ambiente, la giustizia e gli affari interni. L'Assemblea nazionale della Repubblica del Kosovo ha ratificato l'accordo di stabilizzazione e di associazione in tempi brevi, il 2 novembre 2015. La conclusione della procedura di approvazione in corso al Parlamento europeo permetterà l'entrata in vigore dell'ASA. Il Parlamento Europeo incoraggia i rimanenti cinque Stati membri a procedere con il riconoscimento della Repubblica del Kosovo, ritenendo che ciò faciliterebbe ulteriormente la normalizzazione dei rapporti tra Belgrado e Pristina. Ho votato a favore di questa raccomandazione che per la Repubblica del Kosovo rappresenta un primo passo molto importante verso il processo formale di adesione all'UE e il percorso di integrazione europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. ‒ No ano 2000, a União Europeia (UE) lançou uma política relativa aos países dos Balcãs Ocidentais que, por via de Acordos de Estabilização e Associação (AEA), põe em marcha incentivos em matéria de comércio livre. As obrigações assumidas pelas partes constituem, por um lado, um poderoso incentivo para a execução e a institucionalização de reformas conformes com os valores da UE e, por outro, um passo na integração Europeia da República do Kosovo, que reforça as perspectivas de paz e prosperidade nos Balcãs e na sua vizinhança. O AEA proposto estabelece o mesmo regime de preferências comerciais que tem vigorado desde 2000 e que prevê um acesso sem direitos nem contingentes ao mercado da UE (salvo para alguns produtos agrícolas e piscícolas). Cumpre registar que a Comissão do Comércio Internacional do Parlamento Europeu deu parecer favorável à proposta de decisão do Conselho que contempla as disposições relativas a tais matérias económicas e comerciais e que, por último, a Comissão dos Assuntos Externos aprova a mesma na presente recomendação. Levando em conta o parecer da relatora e sensível ao espírito desta relação contratual, que por via da integração comercial favorece o diálogo político e reforça a cooperação, apoiei o relatório supramencionado.

 
  
MPphoto
 
 

  Julia Reid (EFDD), in writing. ‒ UKIP does not support the further expansion of the EU, or the development of EU foreign relations or a foreign policy. The signing of this agreement represents developments in all these areas. As such we voted against.

 
  
MPphoto
 
 

  Sofia Ribeiro (PPE), por escrito. ‒ O Acordo de Estabilização e de Associação entre a UE e o Kosovo, assinado em 27 de outubro de 2015, estabelece relações contratuais que preveem um reforço do diálogo político, uma maior integração comercial e novas formas de cooperação.

Este relatório que aprovei favoravelmente, tem como objetivo a criação de uma zona de comércio livre; define os direitos e as obrigações; constitui um incentivo poderoso para a execução e a institucionalização de reformas e cria oportunidades de investimento, crescimento e desenvolvimento empresarial. Abrange vários setores, incluindo o respeito e o reforço dos princípios democráticos e dos direitos humanos, a definição de um quadro para a cooperação em setores como a educação, a energia, o ambiente, a justiça e os assuntos internos e inclui disposições destinadas a promover as normas europeias em domínios como a concorrência, os contratos públicos, a propriedade intelectual e a proteção do consumidor. Face ao exposto, votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), par écrit. ‒ J'ai voté pour l'accord de stabilisation et d'association entre l'Union européenne et le Kosovo qui constitue une étape majeure dans les relations entre ce pays et l'UE. Cet accord contractuel, qui entraîne des droits et des obligations mutuels dans un grand nombre de secteurs, devrait encourager le Kosovo à faire les réformes nécessaires, devrait favoriser ses relations commerciales et un dialogue politique avec l'UE et permettre une coopération plus étroite dans de nombreux domaines tels que l'énergie, l'environnement, la justice et les affaires intérieures.

L'accord met également l'accent sur le respect des principes démocratiques essentiels et des principes fondamentaux du marché unique de l'Union.

Enfin, je pense que cet accord contribuera à mettre le Kosovo sur la voie de la stabilité, de la croissance économique durable et de la création d'emplois nécessaire au pays.

 
  
MPphoto
 
 

  Liliana Rodrigues (S&D), por escrito. ‒ Este acordo prevê um reforço do diálogo político, uma maior integração comercial e novas formas de cooperação. Abrange vários sectores, incluindo o respeito e o reforço dos princípios democráticos e dos direitos humanos, a definição de um quadro para a cooperação em sectores como a educação, a energia, o ambiente, a justiça e os assuntos internos. Inclui também disposições destinadas a promover as normas europeias em domínios como a concorrência, os contratos públicos, a propriedade intelectual e a protecção do consumidor. Este acordo de estabilização e associação é um primeiro passo formal de grande importância para o processo de adesão à UE e o percurso de integração europeia da República do Kosovo.

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. ‒ El Acuerdo de Estabilización y Asociación (AEA) entre la UE y Kosovo se negoció entre octubre de 2013 y mayo de 2014 y se rubricó en julio de 2014. En octubre de 2015 el Consejo acordó su firma para el 27 de ese mes. La Asamblea kosovar lo ratificó el 2 de noviembre de 2015.

Desde que se produjo la declaración unilateral de independencia de Kosovo en 2008, España ha mantenido la misma postura, defendiendo los principios de integridad territorial de los Estados y de respeto del Estado de Derecho, principios en los que se fundamenta también la Unión Europea. Ejerciendo la discrecionalidad que permite el Derecho internacional, el Gobierno de España no reconoció la declaración unilateral de independencia, considerándola contraria al Derecho internacional, ya que vulnera los principios de soberanía e integridad territorial reconocidos a Serbia y garantizados por el Acta final de Helsinki.

En coherencia con la posición del Estado español y en aras de una actitud constructiva para no bloquear un acuerdo que introducirá medidas que beneficiarán a la población kosovar, he decidido abstenerme en la votación.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Rolin (PPE), par écrit. ‒ Cette recommandation comprend la décision du Parlement européen, nécessaire dans le cadre de la procédure de ratification de l'accord de stabilisation et d'association (ASA) entre l'Union européenne et le Kosovo. Après réception de l'approbation du Parlement européen, la procédure veut que l'ASA entre en vigueur au cours du premier semestre de l'année prochaine.

Une fois entré en vigueur, l'ASA établira une relation contractuelle qui entraîne des droits et des obligations mutuels et qui porte sur un grand nombre de secteurs. L'ASA met l'accent sur le respect de principes démocratiques essentiels et d'éléments fondamentaux qui sont au cœur du marché unique de l'Union. Il mettra en place un espace permettant le libre-échange et l'application des normes européennes dans d'autres domaines, tels que la concurrence, les aides d'État et la propriété intellectuelle. Il contribuera également à la mise en œuvre de réformes grâce auxquelles le Kosovo pourra adopter les normes européennes.

D'autres dispositions portent bien sûr aussi sur le dialogue politique, la coopération dans un grand nombre de secteurs, allant de l'éducation et l'emploi à l'énergie et à l'environnement, en passant par la justice et les affaires intérieures.

 
  
MPphoto
 
 

  Bronis Ropė (Verts/ALE), raštu. ‒ Kaip žinia, ES plėtra ir ją imituojantis procesas – Asociacijos ir stabilizacijos susitarimai yra vienas iš pagrindinių ir be didelių abejonių – pats sėkmingiausias Europos Sąjungos išorės politikos instrumentas. Asociacijos susitarimas su Kosovu irgi buvo kuriamas panašiu tikslu – mainais į stabilumą ir visų Kosovo politinių jėgų įsipareigojimą taikai ES pasiūlė pagalbos priemonių paketą, kurios ilgainiui galėtų atvesti į narystę.

ES savo tikslą pasiekė iš dalies – Kosovas, net ir nepripažintas kai kurių valstybių narių, yra demokratiškas ir stabilus. Dar liko užtikrinti, kad jis taptų turtingu. Tačiau šioje vietoje pagrindinė užduotis tenka patiems kosovarams – jie valdo savo kraštą. ES tik gali suteikti reikalingą ekspertinę paramą.

Balsuoju už šį pasiūlymą ir kartu raginu Komisiją atidžiai prižiūrėti kaip šis susitarimas yra įgyvendinamas. ES pirminis tikslas - Kosovo stabilumas jau pasiektas. Tačiau mes dar turime padėti patiems kosovarams pasiekti, kad Kosovas taptų turtingu ir gerai valdomu. Ir šiame kelyje negalime eiti į kompromisus.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernando Ruas (PPE), por escrito. ‒ O Acordo de Estabilização e de Associação entre a UE e o Kosovo (AEA) foi negociado entre outubro de 2013 e maio de 2014 e assinado a 27 de outubro, em Estrasburgo.

Este acordo prevê um reforço das relações contratuais e do diálogo político entre a União europeia e o Kosovo, uma maior integração comercial e novas formas de cooperação, que abarcam diversos sectores, desde a educação, à energia, passando pela preservação do ambiente, justiça e assuntos internos.

Da proposta resulta ainda a introdução de disposições tendentes a promover as normas europeias em domínios como a concorrência, os contractos públicos, a propriedade intelectual e a protecção do consumidor, tendo ainda por objectivo a criação de uma zona de comércio livre.

Apoio este Acordo, que considero constituir um passo fundamental para o processo de adesão do Kosovo à UE num quadro mais amplo de adesão dos restantes países dos balcãs.

Face ao supra exposto, votei favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de l'approbation de l'Accord de stabilisation et d'association UE-Kosovo. Ce vote ouvre la voie à l'approfondissement des relations entre l'UE et le Kosovo. Il s'agit de construire un véritable dialogue politique et de s'engager vers une plus grande intégration économique. Cet accord prévoit en effet des dispositions pour promouvoir les normes européennes dans des domaines essentiels tels que les marchés publics, la protection des consommateurs ou encore la concurrence. L'objectif final est donc la mise en place d'une zone de libre-échange. Plus que les aspects commerciaux et économiques, la signature d'un tel accord permet d'élargir les domaines de coopération entre l'UE et le Kosovo à la justice, l'énergie ou encore l'environnement.

L'approbation par le Parlement de la signature de cet accord envoie un message fort au Kosovo de soutien de l'UE sur la voie des réformes, essentielles à la stabilisation du pays.

L'accord doit maintenant entrer en vigueur afin de concrétiser toutes ces dispositions.

 
  
MPphoto
 
 

  Massimiliano Salini (PPE), per iscritto. ‒ Il Palamento europeo è stato chiamato a ratificare l´accodo col Kosovo che stabilisce rapporti contrattuali che prevedono un dialogo politico rafforzato, una più stretta integrazione commerciale e nuove forme di cooperazione. In particolare promuove il rispetto e il rafforzamento dei principi democratici e dei diritti umani e comprende anche disposizioni volte a promuovere le norme europee in settori quali la concorrenza, gli appalti, la proprietà intellettuale e la tutela dei consumatori e mira a creare una zona di libero scambio. E´ importante stabilire, mantenere e migliorare i rapporti tra l´Unione europea e i paesi del vicinato sia per l´opportunità economica che essi rappresentano, sia per il contributo che danno alla stabilizzazione e al controllo di aree così strategiche.

 
  
MPphoto
 
 

  Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), por escrito. ‒ Nos abstenemos en esta votación por cuanto si bien Corte Internacional de Justicia concluyó que la declaración unilateral de independencia de Kosovo no violó el derecho internacional ni la Resolución 1244 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y que el proceso de estatalización de Kosovo sea irreversible, el dictamen tampoco implica que la ex- provincia tenga derecho fundado a ser reconocido por terceros. La situación de Kosovo tiene un complejo sustrato político y por ellontiene que ser abordada y resuelta políticamente, mediante un acuerdo que en cualquier caso integre a Serbia, que neutralice a los nacionalismos serbio y kosovar que suponen una amenaza interna permanente para la paz, que salvaguarde los derechos de las minorías étnicas en la zona y que garantice en el mediano plazo la salida de potencias militares extranjeras de la zona. Por ello, un Acuerdo como el de Estabilización y Asociación que propone refrendar el Consejo y que se orienta principalmente a la "profundización de las relaciones económicas y comerciales" resulta prematuro y yerra en la priorización de acciones conducentes a una real y duradera estabilización de la zona.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), por escrito. ‒ El Acuerdo de Estabilización y Asociación entre la UE y Kosovo establece relaciones contractuales entre las partes en materia de diálogo político y relaciones comerciales. Kosovo está oficialmente considerado como potencial candidato a entrar en la Unión europea, desde que el Consejo Europeo le atribuyó una "perspectiva europea" en el año 2003. Este Acuerdo de Estabilización y Asociación UE-Kosovo que entraría en vigor al concluirse el procedimiento de ratificación está considerado como un significativo paso formal hacia la adhesión de Kosovo a la UE.

Sin embargo, he votado en contra puesto que me opongo sistemáticamente a este tipo de acuerdos que no benefician a las poblaciones de los países involucrados y sólo reproducen una relación colonial entre un centro rico y poderoso frente a una periferia empobrecida y obediente. Así, entre los principales objetivos de este acuerdo está la creación de un área de libre comercio e incrementar la política injerencista de la UE a través del eufemismo de la “estabilización”, cuestiones que rechazo frontalmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Remo Sernagiotto (ECR), per iscritto. ‒ Con la raccomandazione votata oggi, il Parlamento europeo dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) tra l'UE e il Kosovo. Il Kosovo, dopo la dichiarazione di indipendenza dalla Serbia del febbraio 2008, ha attuato una serie di riforme economiche e politiche per poter soddisfare i criteri di adesione all'Unione europea. Grazie a questo accordo, che mira a rafforzare il dialogo politico e a stringere nuove forme di cooperazione e commercio, il Kosovo godrà di numerosi vantaggi a livello economico e sociale, rafforzando al tempo stesso la buona governance attraverso l'applicazione di norme europee e il ravvicinamento alle legislazioni dell'UE. Ho votato pertanto a favore della raccomandazione, poiché ritengo che l'integrazione europea di questo paese darà un notevole contributo alla stabilità della regione balcanica, a vantaggio della sicurezza e della prosperità dell'Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Siôn Simon (S&D), in writing. ‒ I voted in support of this agreement today because I believe that the Stabilisation and Association Agreement between the European Union and Kosovo is an incredibly important first formal step towards the accession process and integration path for the Republic of Kosovo. This agreement creates a lot of conditionality pressures for the Republic and gives the institutional structures an incentive to implement and institutionalise these reforms.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne. ‒ Dohoda o stabilizácií a pridružení s Kosovom je posledná z dohôd, ktoré sa majú uzatvoriť s krajinami západného Balkánu. Kosovo využíva výhody preferenčného obchodného režimu s EÚ od roku 2000 s prístupom na európsky trh bez cla a kvót s výnimkou niektorých poľnohospodárskych produktov a produktov rybolovu. Tieto opatrenia sú v súčasnosti stanovené v nariadení Rady, ktorého platnosť uplynula 31. 12. 2015. Navrhovaná dohoda v podstate stanovuje ten istý režim – zaručuje neobmedzený prístup pre priemyselné produkty a väčšinu poľnohospodárskych produktov (s výnimkou živých hovädzích zvierat a mäsa z nich, cukrových produktov, niektorých vínnych produktov, produktov z mäsa z mladého hovädzieho dobytka a niektorých produktov rybolovu). Dohoda o stabilizácií a pridružení medzi EÚ a Kosovom je prvým formálnym krokom smerujúcim k procesu pristúpenia Kosovskej republiky k EÚ a jej európskej integrácií. Vzhľadom na to, že Slovensko patrí medzi päť štátov EÚ, ktoré Kosovskú republiku neuznali, nehlasovala som za uvedenú dohodu.

 
  
MPphoto
 
 

  Igor Šoltes (Verts/ALE), pisno. ‒ Pogajanja o Stabilizacijsko-pridružitvenemu sporazumu med EU in Kosovom so se zaključila julija 2014. Nacionalna skupščina Republike Kosovo pa je nato 2.11.2014 sporazum tudi ratificirala. Omenjeni sporazum vzpostavlja pogodbene odnose, ki zagotavljajo boljši politični dialog, tesnejše trgovinsko povezovanje in nove oblike sodelovanja med EU in Kosovom. Zajema več sektorjev, vključno s spoštovanjem in krepitvijo demokratičnih načel ter človekovih pravic. Prav tako vsebuje določbe, ki spodbujajo evropske standarde na področjih, kot so konkurenca, javna naročila, intelektualna lastnina in varstvo potrošnikov. Sporazum določa pravice in obveznosti ter daje močno spodbudo za izvajanje in institucionalizacijo reform. Priporočilo poziva k odobritvi sklenitve sporazuma, ki je osrednji dokument v postopku stabilizacije in pridružitve Kosova. Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum bo ustvaril priložnosti za naložbe, rast, razvoj podjetij in krepitev, obenem pa zagotovil tudi dobro upravljanje z uporabo evropskih standardov in približevanjem zakonodaji EU. Sporazum pa naj bi med drugimi prav tako odpiral možnosti za krepitev stikov s strokovnjaki v pomembnih sektorjih (okolje, boj proti kriminalu in nezakoniti trgovini, kultura itd.) in dodatno okrepil odnose in sodelovanje s sosednjimi državami, s čimer bo prispeval k stabilnosti regije. Ker gre za pomemben korak v procesu pristopa in približevanja Republike Kosovo k EU sem priporočilo na plenarnem zasedanju podprl.

 
  
MPphoto
 
 

  Joachim Starbatty (ECR), schriftlich. ‒ Das Assoziierungsabkommen beinhaltet in erster Linie die Etablierung eines Freihandelsabkommens zwischen der EU und dem Kosovo. ALFA steht für eine EU der souveränen Staaten mit integriertem Binnenmarkt. Deshalb begrüßen wir das Assoziierungsabkommen zwischen der EU und dem Kosovo, lehnen innerhalb der derzeitigen EU eine Vollmitgliedschaft des Kosovo jedoch ab. Aus den genannten Gründen habe ich für die Empfehlung gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Štefanec (PPE), písomne. ‒ Dohoda o stabilizácii a pridružení je veľmi dôležitým prvým formálnym krokom smerujúcim k procesu pristúpenia Kosovskej republiky k EÚ a jej európskej integrácii. Očakáva sa ďalšie posilňovanie vzťahov medzi Kosovskou republikou a EÚ. Za účelom normalizácie vzťahov medzi Belehradom a Prištinou je potrebné uznanie všetkými (aj zostávajúcimi 5 členskými štátmi EÚ). Všetky členské štáty EÚ, by mali vynaložiť maximálne úsilie na podporu hospodárskych a medziľudských kontaktov a sociálnych a politických vzťahov medzi svojimi občanmi a občanmi Kosovskej republiky.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Ivo Stier (PPE), napisan. ‒ Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) između EU i Kosova potpisan je 27. listopada u Strasbourgu, a Narodna skupština Republike Kosova ratificirala je sporazum 2. studenog 2015. godine. Sporazum uspostavlja odnos koji osigurava politički dijalog, bolje trgovinske integracije i nove oblike suradnje. Obuhvaća brojne sektore, uključujući poštivanje i jačanje demokratskih načela i ljudskih prava, uspostavljanje okvira za suradnju za sektore poput obrazovanja, energije, okoliša, pravosuđa i unutarnjih poslova. SSP također sadrži odredbe kojima je cilj promicanje europskih standarda u područjima kao što su tržišno natjecanje, nabave, intelektualno vlasništvo, zaštita potrošača, a to ima za cilj uspostavljanje područja slobodne trgovine. Sporazum daje prava, ali i obveze, te pruža snažan poticaj za provedbu reformi. SSP će stvoriti mogućnosti za investicije, rast, razvoj poslovanja, jačanje, u isto vrijeme, dobro upravljanje kroz primjenu europskih standarda i približavanja zakonima EU. SSP je vrlo važan korak u procesu pristupanja EU i europskim integracijama za Republiku Kosovo, te sam stoga podržao izviješće.

 
  
MPphoto
 
 

  Patricija Šulin (PPE), pisno. ‒ Glasovala sem za priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Kosovom na drugi strani. Gre za zgodovinski dogodek - stabilizacijsko-pridružitveni sporazum s Kosovom zdaj postaja resničnost. Dogovor je mejnik za Kosovo in prinaša nove priložnosti za gospodarstvo države. Prihodnost Kosova je v Evropski uniji. A vendarle evropska integracija ni samoumevna. Ta zahteva ogromno politične volje ter izvajanje prepotrebnih reform. Na primeru Kosova je ravno boj proti korupciji tista ključna zadeva, kjer mora Kosovo pokazati veliko volje za napredek.

 
  
MPphoto
 
 

  Νεοκλής Συλικιώτης (GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Η κατάσταση στο Κόσσοβο αποτελεί συνέχεια και συνέπεια επεμβατικών πολιτικών. Είναι μια ξεκάθαρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου που αποτελεί κακό προηγούμενο πριμοδοτώντας τον κίνδυνο να χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο και σε άλλες περιπτώσεις. Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι διάφοροι κύκλοι συνδέουν την περίπτωση της "ΤΔΒΚ" με το Κόσσοβο.

Δυστυχώς στην έκθεση υπάρχει άμεση παρότρυνση για αναγνώριση του Κοσσόβου ως ανεξάρτητου κράτους, γεγονός που καταστρατηγεί το διεθνές δίκαιο.

Επιπρόσθετα η ίδια η συμφωνία σύνδεσης που προωθείται έχει στόχο την στενότερη πολιτική σύνδεση και δη την σταδιακή οικονομική ολοκλήρωση με την ΕΕ. Απώτερος στόχος δε είναι η εν λόγω συμφωνία να οδηγήσει σε μια εις βάθος και σφαιρική ζώνη ελευθέρων συναλλαγών (DCFTA). Οι Συμφωνίες Ελευθέρων Συναλλαγών (Free Trade Agreements) εξυπηρετούν πλήρως τα επιδιωκόμενα οφέλη της ΕΕ καθώς δημιουργούν σχέσεις αλληλεξάρτησης- οικονομικές αλλά και πολιτικές - με τους εταίρους και προωθούν τον άκρατο ανταγωνισμό προς όφελος του μεγάλου κεφαλαίου. Για τους λόγους αυτούς καταψηφίσαμε την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Ελευθέριος Συναδινός ( NI), γραπτώς. ‒ Το Κόσοβο υπό την πνευματική και ηθική έννοια είναι η καρδιά της Σερβίας και η ψυχή του Σερβικού λαού. Η προσχώρηση του Κοσόβου θα αποτελέσει αποδοχή της αλλαγής συνόρων ενός κράτους δια της βίας, όπως ακριβώς συνέβη με την τουρκική εισβολή και κατοχή του βορείου τμήματος της Κύπρου, και της μονομερούς απόσχισης μιας σερβικής επαρχίας για να ικανοποιηθούν οι εθνοτικές βλέψεις των Αλβανών. Ούτε το Κόσοβο είναι κράτος, ούτε υφίσταται κοσοβάρικο έθνος. Δεν πρέπει να ξεχνούμε τις παρανομίες των γιουγκοσλάβων κομουνιστών του Τίτο που μετάλλαξαν κράτη και βίασαν κυριολεκτικά την ιστορική αλήθεια, δημιουργώντας μακεδονικές ονειρώξεις και κοσοβάρικα εκτρώματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Tibor Szanyi (S&D), írásban. ‒ Szavazatommal támogattam, hogy az Európai Parlament adja hozzájárulását az EU és a Koszovói Köztársaság közötti STM életbe lépéséhez. A stabilizációs és társulási megállapodások az EU nyugat-balkáni bővítési politikájának immár bevált, hatékony eszközének bizonyultak. Úgy vélem, a térség stabilitása, demokratikus fejlődése érdekében éppen ideje, hogy Koszovó is profitálhasson az Unióval való szorosabb együttműködés lehetőségeiből, beleértve a vízummentes utazás perspektíváját is. Sajnálatosnak tartom, hogy – amint a határozati javaslat is utal rá – e folyamat kiteljesedését továbbra is gátolja az a tény, hogy öt EU-tagállam változatlanul nem ismeri el Koszovó önálló államiságát. Abban bízom, hogy a megállapodás életbelépése megfelelő alkalom lehet ezen tagállamok részére e jogilag és politikailag túlhaladott helyzet korrigálására.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Szejnfeld (PPE), na piśmie. ‒ Jako sprawozdawca opinii Komisji Handlu Międzynarodowego dla Komisji Spraw Zagranicznych w sprawie układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Unią Europejską a Kosowem, bardzo się cieszę, że Parlament Europejski wyraził zgodę na to porozumienie, którego celem jest istotne pogłębienie stosunków gospodarczych i handlowych między partnerami.

Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu stanowi szansę dla Kosowa, najbiedniejszego kraju w Europie, na rozwój gospodarczy. W porozumieniu znalazły się zarówno zachęty, jak i zobowiązania do przeprowadzenia koniecznych reform, stworzenia warunków dla tworzenia nowych inwestycji i miejsc pracy.

Mam nadzieję, że władze w Prisztinie wykorzystają tę szansę na polepszenie sytuacji mieszkańców Kosowa, gdzie ok. 40 procent ludności żyje w skrajnym ubóstwie, a bezrobocie sięga 30 %. Tylko w ten sposób można próbować zatrzymać masowy exodus ludności z kraju, który obserwowaliśmy w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudia Tapardel (S&D), în scris. ‒ Stabilizarea şi dezvoltarea regiunii Balcanilor de Vest a constituit o politică desfăşurată în mod constant de Uniunea Europeană în ultimele două decenii. Prin intermediul instrumentelor existente sau prin crearea altora concepute special în acest sens, UE a venit în ajutorul cetăţenilor din regiune, în vederea normalizării vieţilor lor şi a posibilităţii de a aspira la statutul de cetăţeni europeni în viitor. Principalul instrument care poate consolida evoluţia statelor din regiune către statutul de state membre UE este Acordul de Stabilizare şi Asociere. Acesta creează premisele atragerii mai multor investiţii străine, dezvoltării mediilor de afaceri, creşterii economice şi bunei guvernări prin aplicarea standardelor europene şi a legislaţiei comunitare. Din acest motiv, încheierea Acordului reprezintă un important factor motivant pentru implementarea şi instituţionalizarea reformelor necesare. Astfel de documente au fost încheiate cu majoritatea statelor din regiune. În privinţa Kosovo, incertitudinea legată de statutul său internaţional nu a permis până acum încheierea unui acord similar. Cetăţenii care trăiesc acolo nu trebuie să fie lipsiţi, totuşi, de beneficiile de care se bucură alţi cetăţeni din regiune. Înaintea semnării acestui acord, însă, ar fi poate util să fie reglementată şi chestiunea statutului Kosovo, pentru a evita chestiunile echivoce ce pot genera probleme de implementare.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. ‒ J'ai voté pour le texte.

Cet accord met en place des relations contractuelles qui prévoient un dialogue politique renforcé, une intégration commerciale plus étroite et de nouvelles formes de coopération. Il s'applique à de nombreux secteurs, entre autres le respect et le renforcement des principes démocratiques et des droits de l'homme, et crée un cadre de coopération dans des secteurs tels que l'éducation, l'énergie, l'environnement, la justice et les affaires intérieures. Il comporte aussi des dispositions destinées à promouvoir l'application des normes européennes dans les domaines de la concurrence, des marchés publics, de la propriété intellectuelle et de la protection des consommateurs, notamment, et à instaurer une zone de libre-échange.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Telička (ALDE), in writing. ‒ I approved the association and stabilisation agreement between the EU and Kosovo. By voting this text the European Parliament welcomes the deepening of relations between Kosovo and the EU. Indeed, this agreement is a very important first formal step towards the EU accession process and the European integration path on the Republic of Kosovo.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrizia Toia (S&D), per iscritto. ‒ Ritengo che la firma dell’Accordo di stabilizzazione e di associazione UE-Kosovo sia un fatto molto positivo e un passo importante di avvicinamento del Kosovodall'Unione Europea.

Occorre che il Kosovo continui a portare avanti il processo di riforme, e che le istituzioni europee sostengano tale processo. La stabilizzazione politica ed economica dei Balcani è estremamente importante per l'UE. Dobbiamo vigilare affinchè ciò avvenga in maniera corretta.

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Tomc (PPE), pisno. ‒ Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Kosovom sem podprla, saj menim, da bo sporazum prinesel tesnejše trgovinsko povezovanje, ustvaril priložnosti za naložbe, krepitev kapitala ter rast in razvoj na vseh področjih delovanja države. Prinesel bo nove priložnosti in napredek tako za EU kot za Kosovo ter hkrati pripomogel tudi k stabilnosti odnosov Kosova s sosednjimi državami in same regije.

 
  
MPphoto
 
 

  Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL), por escrito. ‒ Nos abstenemos en esta votación por cuanto si bien Corte Internacional de Justicia concluyó que la declaración unilateral de independencia de Kosovo no violó el derecho internacional ni la Resolución 1244 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y que el proceso de estatalización de Kosovo sea irreversible, el dictamen tampoco implica que la ex- provincia tenga derecho fundado a ser reconocido por terceros. La situación de Kosovo tiene un complejo sustrato político y por ellontiene que ser abordada y resuelta políticamente, mediante un acuerdo que en cualquier caso integre a Serbia, que neutralice a los nacionalismos serbio y kosovar que suponen una amenaza interna permanente para la paz, que salvaguarde los derechos de las minorías étnicas en la zona y que garantice en el mediano plazo la salida de potencias militares extranjeras de la zona. Por ello, un Acuerdo como el de Estabilización y Asociación que propone refrendar el Consejo y que se orienta principalmente a la "profundización de las relaciones económicas y comerciales" resulta prematuro y yerra en la priorización de acciones conducentes a una real y duradera estabilización de la zona.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), in writing. ‒ I welcome very much this agreement, which will enable Kosovo to keep progressing along its European path. I would also like to call on MS that have not recognized Kosovo to do so as soon as possible.

 
  
MPphoto
 
 

  Mylène Troszczynski (ENF), par écrit. ‒ La politique d'élargissement de l'Union européenne a déjà été une faute politique lourde. Sa politique balkanique s'est soldée par des crimes à l'encontre des populations serbes. Faciliter l'adhésion du Kosovo équivaudrait politiquement a donné une prime à la mafia albanaise qui constitue l'institution la plus fiable du « pays ».

De surcroît, s'ingérer dans les affaires intérieures d’États membres qui n'entendent pas reconnaître l'affront que la création du Kosovo a été aux yeux du droit international ou n'entendent pas voir ce dangereux précédent se retourner contre eux est une atteinte portée à la souveraineté des Etats.

Je vote CONTRE.

 
  
MPphoto
 
 

  István Ujhelyi (S&D), írásban. ‒ Az EU és Koszovó közötti stabilizációs és társulási megállapodásról (STM) 2013 októbere és 2014 májusa között folytattak tárgyalásokat, és 2014 júliusában parafálták. A Tanács 2015. október 22-én járult hozzá annak aláírásához. Az EU részéről az alelnök/főképviselő Federica Mogherini és Johannes Hahn biztos, a Koszovói Köztársaság részéről Isa Mustafa miniszterelnök és Bekim Çollaku európai integrációs miniszter írták alá október 27-én Strasbourgban. A Koszovói Köztársaság parlamentje azt hamar, 2015. november 2-án megerősítette. Az Európai Parlament előtti jelenlegi egyetértési eljárás befejezése nyomán a stabilizációs és társulási megállapodás hatályba léphet. Támogattam a jelentést.

 
  
MPphoto
 
 

  Ernest Urtasun (Verts/ALE), in writing. ‒ Voted in favour as the SAA is a very important first formal step towards the EU accession process and the European integration path on the Republic of Kosovo. It is the last in line of such agreements for the Western Balkans countries but contrary to the others the Commission decided this time to use a different juridical basis in order to overcome the vote of ratification of the national parliaments of the 5 countries that do not recognise Kosovo (Cyprus, Greece, Romania, Slovakia and Spain). Another step forward should be the introduction of the visa free regime for Kosovo citizens that for the moment was put on hold by the Council in December and the framework agreement on Kosovo’s participation in EU programmes, which will strengthen cooperation between Kosovo and the EU in a variety of sectors. These programmes should be focused on specific areas that correspond to the obligations taken up by Kosovo on its European path and should be implemented with transparency and without delay.

 
  
MPphoto
 
 

  Ángela Vallina (GUE/NGL), por escrito. ‒ El Acuerdo de Estabilización y Asociación entre la UE y la autoproclamada república de Kosovo establece relaciones contractuales entre las partes en materia de diálogo político y relaciones comerciales. A pesar de que cinco Estados miembros de la UE no han reconocido a Kosovo, esta región es oficialmente considerada como potencial candidato a entrar en la Unión europea, desde que el Consejo Europeo le atribuyó una "perspectiva europea" en el año 2003. Este Acuerdo de Estabilización y Asociación UE-Kosovo que entraría en vigor al concluirse el procedimiento de ratificación está considerado como un significativo paso formal hacia la adhesión de Kosovo a la UE.

Ahora bien, he votado en contra de la propuesta de consentimiento de este acuerdo puesto que con este acuerdo la UE reconoce de forma implícita a Kosovo como Estado, así como su unilateral declaración de independencia en violación de la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 1244/1999.

Resulta intolerable que desde el Parlamento Europeo se pretenda presionar a los Estados miembros, entre ellos España, que no reconocen a Kosovo, injerencia política en competencias de los Estados. Además, este acuerdo supone la creación de un área de libre comercio que también rechazo.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. ‒ The Stabilisation and Association is a crucial first formal step towards the EU accession process path for the Republic of Kosovo and I was proud to vote in favour of it. This agreement creates the groundwork for extended cooperation between the EU & Kosovo on a variety of sectors including education, energy, environment and justice, while also providing assistance in the critical area of human rights development. This will build on the long standing relationship between the Republic of Kosovo and the EU, as will the quick introduction of the visa free regime for Kosovo citizens. It is vital that we buttress security in the eastern Balkans at this time of international instability. No one wishes to see a return to the situation of the instability of late 1990s. It is vital that the E.U. continues to help Kosovars build internal stability and promote external harmony with its Balkan neighbours.

 
  
MPphoto
 
 

  Hilde Vautmans (ALDE), schriftelijk. ‒ Ik stemde voor de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de EU en Kosovo. Door in te stemmen met deze overeenkomst benadrukt het Europees Parlement de versterking van de band tussen de Europese Unie en Kosovo. Sterker nog, deze overeenkomst is een belangrijke eerste stap in de richting van het Europese toetredingsproces en de integratie in Europa voor de Republiek Kosovo.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. ‒ A consagração de um AEA sem ser ratificado por via da expressão popular confirma um processo de adesão que impõe a um povo a perda de soberania, a subjugação às políticas macroeconómicas da União Europeia e a criação de uma zona de comércio livre, que culmina o processo de integração dos Balcãs e a fragmentação do território da Jugoslávia.

Por outro lado, e pior do que o primeiro, a continuação da formalização do estabelecimento de relações com um território, como se de um legítimo país se tratasse, após o gravíssimo precedente que se abriu no plano do Direito Internacional com a declaração unilateral de independência da província sérvia do Kosovo, e que a UE tem procurado legitimar. Uma decisão ilegal, que não reconhecemos e que criou um protetorado por via da agressão e da ocupação miliar pelos EUA, pela NATO e pela UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Vilimsky (ENF), schriftlich. ‒ Der Kosovo wurde durch eine künstliche Besiedlung albanisch. Solange die serbische Minderheit im Norden des Landes keine weitgehende Autonomie zugestanden wird, kann eine Integration des Kosovos nicht unterstützt werden. Ich stimme daher gegen diesen Bericht.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniele Viotti (S&D), per iscritto. ‒ Grazie presidente. Ho votato a favore dell'Accordo di Stabilizzazione e Associazione tra Unione Europea e Kosovo perché credo fermamente nella forza di attrazione dell'Unione Europea come motore per stimolare il cambiamento interno. L'Accordo è il primo passo formale nel processo di adesione, ma il suo impatto sarà limitato se non si accompagnerà a benefici tangibili per i Kosovari, in particolare la liberalizzazione dei visti verso l'UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Udo Voigt (NI), schriftlich. ‒ Ablehnung, weil die Etablierung eines Kunststaates „Kosovo“ letztlich dem geostrategischen Kalkül der NATO entspringt und Teil der Desintegrationspolitik des Westens im europäischen Südosten ist.

 
  
MPphoto
 
 

  Beatrix von Storch (ECR), schriftlich. ‒ Die Entschließung des EU-Parlamentes zu dem Entwurf eines Beschlusses des Rates über den Abschluss des Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommens zwischen der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft einerseits und dem Kosovo andererseits im Namen der Union habe ich abgelehnt.

Assoziierungsabkommen sind - auch wenn anderes wünschenswert wäre - der erste Schritt auf einer Einbahnstraße in Richtung Mitgliedschaft. Zum derzeitigen Zeitpunkt sollte die EU keine weiteren Mitglieder aufnehmen. Zuerst sollten die EU-Verträge geändert werden und die bestehenden Probleme - Euro, Flüchtlingskrise, Überregulierung, Zentralisierung, Bürokratisierung - Lösungen zugeführt werden.

 
  
MPphoto
 
 

  Iuliu Winkler (PPE), în scris. – Am votat recomandarea Parlamentului European cu privire la Acordul de stabilizare și de asociere (ASA) dintre UE și Kosovo prin care acest acord va putea intra în vigoare. ASA a fost negociat între octombrie 2013 și mai 2014 și a fost parafat în iulie 2014, iar reprezentanții Consiliul European l-au semnat în octombrie 2015. În ASA se stabilesc raporturi contractuale și se prevăd un dialog politic mai intens, o integrare comercială mai puternică și noi forme de cooperare între UE și Kosovo. Acordul vizează numeroase sectoare, inclusiv respectarea și consolidarea principiilor democratice și drepturilor omului, stabilind un cadru de cooperare în sectoare precum educația, energia, mediul, justiția și afacerile interne. ASA conține și dispoziții care au ca scop promovarea standardelor europene în domenii precum concurența, achizițiile publice, proprietatea intelectuală și protecția consumatorilor. Acordul vizează, de asemenea, înființarea unei zone de liber schimb. Salut faptul că PE încurajează cele cinci state membre care nu au făcut încă acest lucru să procedeze la recunoașterea Republicii Kosovo, fiind de părere că astfel se va facilita și mai mult normalizarea relațiilor dintre Belgrad și Pristina.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE), písomne. – EÚ-Kosovo Dohoda o stabilizácii s pridružení

Schválenie Dohody o stabilizácii a pridružení (DSP) medzi EÚ-Kosovo Parlamentom umožní Rade ministrov formálne dokončiť procedúru a nadobudnutie jej účinnosti. Dohoda zavádza posilnenie politického dialógu medzi EÚ a Kosovom, užšiu integráciu obchodu a nových foriem spolupráce prostredníctvom zmluvných vzťahov.

Dohoda sa vzťahuje na mnoho rôznych oblastí, vrátane posilnenia demokratických princípov a dodržiavania ľudských práv, boja proti trestnej činnosti a obchodovaniu s ľuďmi, stanovuje rámec pre spoluprácu v oblasti spravodlivosti, vzdelávania a vnútorných záležitostí a prispieva k stabilite v regióne.

Existuje široká zhoda o tom, že dohoda bude determinujúcou v procese stabilizácie a pridruženia Kosova tým, že to vyžaduje zavádzanie a inštitucionalizáciu reforiem.

DSP zahŕňa aj ustanovenia na podporu európskych štandardov v oblastiach, ako je hospodárska súťaž, trhy, duševné vlastníctvo, ochrana spotrebiteľa, energetika a životné prostredie. Zriaďuje tiež zónu voľného obchodu, vytvára príležitosti pre investície, rast a rozvoj podnikania prostredníctvom uplatňovanie európskych noriem a aproximácie právnych predpisov EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Zanni (EFDD), per iscritto. ‒ Abbiamo oggi approvato l'accordo di stabilizzazione e associazione tra UE e Kosovo. Questo tipo di accordo era già stato concluso con tutti i paesi dei Balcani a parte, per l'appunto, il Kosovo per problemi per lo più legati al suo status e quanto ne discende per il riconoscimento internazionale. Tale accordo viene considerato il primo passo nel processo di integrazione europea dei paesi dei Balcani in quanto prevede un dialogo politico rinforzato, l'inizio dell'integrazione commerciale del Kosovo, ma ciò non stabilisce una zona di libero scambio e la cooperazione a diversi livelli e in diversi programmi dell'Unione. Il procedimento non poteva essere concluso senza l'approvazione ufficiale del Parlamento che però non poteva intervenire sul testo dell'accordo, ma si è limitato ad esprimere il proprio parere.

 
  
MPphoto
 
 

  Jana Žitňanská (ECR), písomne. ‒ Odporúčanie týkajúce sa uzavretia stabilizačnej a asociačnej dohody medzi Európskou úniou a Kosovom som podporila. Tieto dohody sú súčasťou stabilizačného a asociačného procesu s krajinami západného Balkánu a Kosovo je poslednou krajinou tejto geografickej oblasti, s ktorou zatiaľ dohoda nebola podpísaná a zároveň ide o prvú dohodu vôbec uzavretú medzi Európskou úniou a Kosovom. Dohoda obsahuje medziiným aj výzvu, aby bolo Kosovo uznané zvyšnými piatimi členskými štátmi, ktoré doposiaľ Kosovo neuznali. Hoci Slovenská republika patrí medzi týchto päť krajín, a zatiaľ Kosovo ani uznať neplánuje, nie je proti udržiavaniu vzťahov a spolupráci s Kosovom, a preto túto dohodu podporuje. Dúfam, že dohoda výrazne pomôže pri upevňovaní demokracie a bude pôsobiť ako nový stimul pre reformy a príležitosť pre nové investície, rast a prosperitu. Zároveň ju považujem za dôležitý krok pri integrácií Kosova do Európskej únie.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. ‒ A presente recomendação encerra, em si mesma, duas vertentes que retratam bem a postura imperialista deste processo de integração europeu.

Por um lado, a consagração de um AEA, que sem ser ratificado por via da expressão popular, confirma um processo de adesão que impõe a um povo a perda de soberania e a subjugação às políticas macroeconómicas da União Europeia, a criação de uma zona de comércio livre, que culmina o processo de integração dos Balcãs e a fragmentação do território da Jugoslávia.

Por outro lado, e pior que o primeiro, significa a continuação da formalização do estabelecimento de relações com um território, como se de um legítimo país se tratasse, após o gravíssimo precedente que se abriu no plano do direito internacional com a declaração unilateral de independência da província sérvia do Kosovo, e que a UE tem procurado legitimar. Uma decisão ilegal, que não reconhecemos, que criou um protectorado por via da agressão e ocupação miliar pelos EUA, NATO e UE.

Votámos contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Zver (PPE), pisno. ‒ Podprl sem Stabilizacijsko – pridružitveni sporazum, ki vzpostavlja pogodbene odnose med Kosovom in EU, ki bo pomembno prispeval k razvoju in stabilnosti razmer na Balkanu. Prepričan sem, da se bo Republika Kosovo trudila uspešno izpolnjevati določbe, ki spodbujajo evropske standarde in si prizadevala za vzpostavitev območja proste trgovine ter spoštovanja demokratičnih načel in temeljnih človekovih pravic.

 
Legal notice - Privacy policy