Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 21 januari 2016 - Strasbourg Reviderad upplaga

15. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
Anföranden på video
Protokoll
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy