Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Четвъртък, 21 януари 2016 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Внасяне на документи: вж. протоколи
 3.Петиции: вж. протоколи
 4.Повишена заплаха от тероризъм (разискване)
 5.Откриване на преговорите за ССТ с Австралия и Нова Зеландия (разискване)
 6.Доклад за дейността на комисията по петиции през 2014 г. (разискване)
 7.Искане за защита на парламентарен имунитет: вж. протокола
 8.Време за гласуване
  8.1.Споразумение за стабилизиране и асоцииране между ЕС и Косово (A8-0372/2015 - Ulrike Lunacek) (гласуване)
  8.2.Назначаване на членове на анкетната комисия по измерването на емисиите в автомобилния сектор (гласуване)
  8.3.Споразумения за асоцииране / задълбочени и всеобхватни споразумения за свободна търговия с Грузия, Молдова и Украйна (RC-B8-0068/2016, B8-0068/2016, B8-0069/2016, B8-0077/2016, B8-0078/2016, B8-0079/2016, B8-0080/2016) (гласуване)
  8.4.Клаузата за обща отбрана (член 42, параграф 7 от ДЕС) (RC-B8-0043/2016, B8-0043/2016, B8-0045/2016, B8-0051/2016, B8-0057/2016, B8-0058/2016, B8-0059/2016, B8-0060/2016) (гласуване)
  8.5.Приоритетите на ЕС за сесиите на Съвета на ООН по правата на човека през 2016 г. (RC-B8-0050/2016, B8-0050/2016, B8-0052/2016, B8-0056/2016, B8-0063/2016, B8-0064/2016, B8-0065/2016, B8-0066/2016) (гласуване)
  8.6.Доклад за дейността на комисията по петиции през 2014 г. (A8-0361/2015 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (гласуване)
 9.Обяснение на вот
  9.1.Споразумение за стабилизиране и асоцииране между ЕС и Косово (A8-0372/2015 - Ulrike Lunacek)
  9.2.Назначаване на членове на анкетната комисия по измерването на емисиите в автомобилния сектор
  9.3.Споразумения за асоцииране / задълбочени и всеобхватни споразумения за свободна търговия с Грузия, Молдова и Украйна (RC-B8-0068/2016, B8-0068/2016, B8-0069/2016, B8-0077/2016, B8-0078/2016, B8-0079/2016, B8-0080/2016)
  9.4.Клаузата за обща отбрана (член 42, параграф 7 от ДЕС) (RC-B8-0043/2016, B8-0043/2016, B8-0045/2016, B8-0051/2016, B8-0057/2016, B8-0058/2016, B8-0059/2016, B8-0060/2016)
  9.5.Приоритетите на ЕС за сесиите на Съвета на ООН по правата на човека през 2016 г. (RC-B8-0050/2016, B8-0050/2016, B8-0052/2016, B8-0056/2016, B8-0063/2016, B8-0064/2016, B8-0065/2016, B8-0066/2016)
  9.6.Доклад за дейността на комисията по петиции през 2014 г. (A8-0361/2015 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg)
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 12.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и на правовата държава (разискване)
  12.1.Задържани граждани на ЕС в Индия, по-специално граждани на Италия, Естония и Обединеното кралство
  12.2.Етиопия
  12.3.Северна Корея
 13.Позиция на Съвета на първо четене: вж. протокола
 14.Време за гласуване
  14.1.Задържани граждани на ЕС в Индия, по-специално граждани на Италия, Естония и Обединеното кралство (B8-0081/2016, B8-0084/2016, RC-B8-0085/2016, B8-0085/2016, B8-0090/2016, B8-0093/2016, B8-0096/2016, B8-0099/2016)
  14.2.Етиопия (RC-B8-0082/2016, B8-0082/2016, B8-0086/2016, B8-0087/2016, B8-0091/2016, B8-0095/2016, B8-0100/2016, B8-0121/2016)
  14.3.Северна Корея (RC-B8-0083/2016, B8-0083/2016, B8-0088/2016, B8-0089/2016, B8-0092/2016, B8-0094/2016, B8-0097/2016, B8-0098/2016)
 15.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 16.Решения относно някои документи: вж. протокола
 17.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протокола
 18.График на следващите заседания: вж. протокола
 19.Прекъсване на сесията
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (1745 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (5601 kb)
Правна информация - Политика за поверителност