Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2016 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Αναφορές: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Αυξημένη απειλή τρομοκρατικών επιθέσεων (συζήτηση)
 5.Έναρξη διαπραγματεύσεων ΣΕΣ με Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία (συζήτηση)
 6.Δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών 2014 (συζήτηση)
 7.Αίτηση υπεράσπισης βουλευτικής ασυλίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  8.1.Σύναψη της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης ΕΕ-Κοσσυφοπεδίου (A8-0372/2015 - Ulrike Lunacek) (ψηφοφορία)
  8.2.Διορισμός μελών της εξεταστικής επιτροπής για τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία (ψηφοφορία)
  8.3.Συμφωνίες σύνδεσης / Σφαιρικές και σε βάθος συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών με τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία (RC-B8-0068/2016, B8-0068/2016, B8-0069/2016, B8-0077/2016, B8-0078/2016, B8-0079/2016, B8-0080/2016) (ψηφοφορία)
  8.4.Ρήτρα αμοιβαίας άμυνας (άρθρο 42 παράγραφος 7 ΣΕΕ) (RC-B8-0043/2016, B8-0043/2016, B8-0045/2016, B8-0051/2016, B8-0057/2016, B8-0058/2016, B8-0059/2016, B8-0060/2016) (ψηφοφορία)
  8.5.Οι προτεραιότητες της ΕΕ ενόψει των συνόδων του UNHRC το 2016 (RC-B8-0050/2016, B8-0050/2016, B8-0052/2016, B8-0056/2016, B8-0063/2016, B8-0064/2016, B8-0065/2016, B8-0066/2016) (ψηφοφορία)
  8.6.Δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών 2014 (A8-0361/2015 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
  9.1.Σύναψη της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης ΕΕ-Κοσσυφοπεδίου (A8-0372/2015 - Ulrike Lunacek)
  9.2.Διορισμός μελών της εξεταστικής επιτροπής για τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία
  9.3.Συμφωνίες σύνδεσης / Σφαιρικές και σε βάθος συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών με τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία (RC-B8-0068/2016, B8-0068/2016, B8-0069/2016, B8-0077/2016, B8-0078/2016, B8-0079/2016, B8-0080/2016)
  9.4.Ρήτρα αμοιβαίας άμυνας (άρθρο 42 παράγραφος 7 ΣΕΕ) (RC-B8-0043/2016, B8-0043/2016, B8-0045/2016, B8-0051/2016, B8-0057/2016, B8-0058/2016, B8-0059/2016, B8-0060/2016)
  9.5.Οι προτεραιότητες της ΕΕ ενόψει των συνόδων του UNHRC το 2016 (RC-B8-0050/2016, B8-0050/2016, B8-0052/2016, B8-0056/2016, B8-0063/2016, B8-0064/2016, B8-0065/2016, B8-0066/2016)
  9.6.Δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών 2014 (A8-0361/2015 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg)
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  12.1.Πολίτες της ΕΕ κρατούμενοι στην Ινδία και συγκεκριμένα Ιταλοί, Εσθονοί και Βρετανοί υπήκοοι
  12.2.Αιθιοπία
  12.3.Βόρεια Κορέα
 13.Θέση του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Ώρα των ψηφοφοριών
  14.1.Πολίτες της ΕΕ κρατούμενοι στην Ινδία και συγκεκριμένα Ιταλοί, Εσθονοί και Βρετανοί υπήκοοι (B8-0081/2016, B8-0084/2016, RC-B8-0085/2016, B8-0085/2016, B8-0090/2016, B8-0093/2016, B8-0096/2016, B8-0099/2016)
  14.2.Αιθιοπία (RC-B8-0082/2016, B8-0082/2016, B8-0086/2016, B8-0087/2016, B8-0091/2016, B8-0095/2016, B8-0100/2016, B8-0121/2016)
  14.3.Βόρεια Κορέα (RC-B8-0083/2016, B8-0083/2016, B8-0088/2016, B8-0089/2016, B8-0092/2016, B8-0094/2016, B8-0097/2016, B8-0098/2016)
 15.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Διακοπή της συνόδου
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (1745 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (5601 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου