Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Neljapäev, 21. jaanuar 2016 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 3.Petitsioonid (vt protokoll)
 4.Suurenenud terrorismioht (arutelu)
 5.Vabakaubanduslepingu alaste läbirääkimiste alustamine Austraalia ja Uus-Meremaaga (arutelu)
 6.Petitsioonikomisjoni tegevus 2014. aastal (arutelu)
 7.Parlamendiliikme puutumatuse kaitsmise taotlus (vt protokoll)
 8.Hääletused
  8.1.ELi–Kosovo stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping (A8-0372/2015 - Ulrike Lunacek) (hääletus)
  8.2.Autotööstuse heitkoguste mõõtmise uurimiskomisjoni liikmete nimetamine (hääletus)
  8.3.Gruusia, Moldova ja Ukrainaga sõlmitud assotsieerimislepingud ning põhjalikud ja laiaulatuslikud vabakaubanduslepingud (RC-B8-0068/2016, B8-0068/2016, B8-0069/2016, B8-0077/2016, B8-0078/2016, B8-0079/2016, B8-0080/2016) (hääletus)
  8.4.Vastastikuse kaitse klausel (Euroopa Liidu lepingu artikli 42 lõige 7) (RC-B8-0043/2016, B8-0043/2016, B8-0045/2016, B8-0051/2016, B8-0057/2016, B8-0058/2016, B8-0059/2016, B8-0060/2016) (hääletus)
  8.5.ELi prioriteedid ÜRO Inimõiguste Nõukogu 2016. aasta istungjärkudel (RC-B8-0050/2016, B8-0050/2016, B8-0052/2016, B8-0056/2016, B8-0063/2016, B8-0064/2016, B8-0065/2016, B8-0066/2016) (hääletus)
  8.6.Petitsioonikomisjoni tegevus 2014. aastal (A8-0361/2015 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
  9.1.ELi–Kosovo stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping (A8-0372/2015 - Ulrike Lunacek)
  9.2.Autotööstuse heitkoguste mõõtmise uurimiskomisjoni liikmete nimetamine
  9.3.Gruusia, Moldova ja Ukrainaga sõlmitud assotsieerimislepingud ning põhjalikud ja laiaulatuslikud vabakaubanduslepingud (RC-B8-0068/2016, B8-0068/2016, B8-0069/2016, B8-0077/2016, B8-0078/2016, B8-0079/2016, B8-0080/2016)
  9.4.Vastastikuse kaitse klausel (Euroopa Liidu lepingu artikli 42 lõige 7) (RC-B8-0043/2016, B8-0043/2016, B8-0045/2016, B8-0051/2016, B8-0057/2016, B8-0058/2016, B8-0059/2016, B8-0060/2016)
  9.5.ELi prioriteedid ÜRO Inimõiguste Nõukogu 2016. aasta istungjärkudel (RC-B8-0050/2016, B8-0050/2016, B8-0052/2016, B8-0056/2016, B8-0063/2016, B8-0064/2016, B8-0065/2016, B8-0066/2016)
  9.6.Petitsioonikomisjoni tegevus 2014. aastal (A8-0361/2015 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg)
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 12.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  12.1.Indias vangistuses viibivad ELi, st Itaalia, Eesti ja Ühendkuningriigi kodanikud
  12.2.Etioopia
  12.3.Põhja-Korea
 13.Nõukogu esimese lugemise seisukoht (vt protokoll)
 14.Hääletused
  14.1.Indias vangistuses viibivad ELi, st Itaalia, Eesti ja Ühendkuningriigi kodanikud (B8-0081/2016, B8-0084/2016, RC-B8-0085/2016, B8-0085/2016, B8-0090/2016, B8-0093/2016, B8-0096/2016, B8-0099/2016)
  14.2.Etioopia (RC-B8-0082/2016, B8-0082/2016, B8-0086/2016, B8-0087/2016, B8-0091/2016, B8-0095/2016, B8-0100/2016, B8-0121/2016)
  14.3.Põhja-Korea (RC-B8-0083/2016, B8-0083/2016, B8-0088/2016, B8-0089/2016, B8-0092/2016, B8-0094/2016, B8-0097/2016, B8-0098/2016)
 15.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 16.Teatavaid dokumente puudutavad otsused (vt protokoll)
 17.Istungil vastu võetud tekstide edastamine (vt protokoll)
 18.Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)
 19.Istungjärgu vaheaeg
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (1745 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (5601 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika