Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Torstai 21. tammikuuta 2016 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 3.Vetoomukset: ks. pöytäkirja
 4.Lisääntynyt terrorismin uhka (keskustelu)
 5.Vapaakauppasopimusneuvottelujen aloittaminen Australian ja Uuden-Seelannin kanssa (keskustelu)
 6.Vetoomusvaliokunnan toiminta vuonna 2014 (keskustelu)
 7.Parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö : ks. pöytäkirja
 8.Äänestykset
  8.1.EU:n ja Kosovon välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus (A8-0372/2015 - Ulrike Lunacek) (äänestys)
  8.2.Autoalan päästömittauksia käsittelevän tutkintavaliokunnan jäsenten nimittäminen (äänestys)
  8.3.Georgian, Moldovan ja Ukrainan kanssa tehdyt assosiaatiosopimukset / pitkälle menevät ja laaja-alaiset vapaakauppasopimukset (RC-B8-0068/2016, B8-0068/2016, B8-0069/2016, B8-0077/2016, B8-0078/2016, B8-0079/2016, B8-0080/2016) (äänestys)
  8.4.Keskinäistä puolustusta koskeva lauseke (SEU 42 artiklan 7 kohta) (RC-B8-0043/2016, B8-0043/2016, B8-0045/2016, B8-0051/2016, B8-0057/2016, B8-0058/2016, B8-0059/2016, B8-0060/2016) (äänestys)
  8.5.EU:n painopisteet YK:n ihmisoikeusneuvoston kokouksissa vuonna 2016 (RC-B8-0050/2016, B8-0050/2016, B8-0052/2016, B8-0056/2016, B8-0063/2016, B8-0064/2016, B8-0065/2016, B8-0066/2016) (äänestys)
  8.6.Vetoomusvaliokunnan toiminta vuonna 2014 (A8-0361/2015 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
  9.1.EU:n ja Kosovon välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus (A8-0372/2015 - Ulrike Lunacek)
  9.2.Autoalan päästömittauksia käsittelevän tutkintavaliokunnan jäsenten nimittäminen
  9.3.Georgian, Moldovan ja Ukrainan kanssa tehdyt assosiaatiosopimukset / pitkälle menevät ja laaja-alaiset vapaakauppasopimukset (RC-B8-0068/2016, B8-0068/2016, B8-0069/2016, B8-0077/2016, B8-0078/2016, B8-0079/2016, B8-0080/2016)
  9.4.Keskinäistä puolustusta koskeva lauseke (SEU 42 artiklan 7 kohta) (RC-B8-0043/2016, B8-0043/2016, B8-0045/2016, B8-0051/2016, B8-0057/2016, B8-0058/2016, B8-0059/2016, B8-0060/2016)
  9.5.EU:n painopisteet YK:n ihmisoikeusneuvoston kokouksissa vuonna 2016 (RC-B8-0050/2016, B8-0050/2016, B8-0052/2016, B8-0056/2016, B8-0063/2016, B8-0064/2016, B8-0065/2016, B8-0066/2016)
  9.6.Vetoomusvaliokunnan toiminta vuonna 2014 (A8-0361/2015 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg)
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 12.Keskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  12.1.Intiassa pidätetyt EU:n ja erityisesti Italian, Viron ja Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiset
  12.2.Etiopia
  12.3.Pohjois-Korea
 13.Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta: ks. pöytäkirja
 14.Äänestykset
  14.1.Intiassa pidätetyt EU:n ja erityisesti Italian, Viron ja Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiset (B8-0081/2016, B8-0084/2016, RC-B8-0085/2016, B8-0085/2016, B8-0090/2016, B8-0093/2016, B8-0096/2016, B8-0099/2016)
  14.2.Etiopia (RC-B8-0082/2016, B8-0082/2016, B8-0086/2016, B8-0087/2016, B8-0091/2016, B8-0095/2016, B8-0100/2016, B8-0121/2016)
  14.3.Pohjois-Korea (RC-B8-0083/2016, B8-0083/2016, B8-0088/2016, B8-0089/2016, B8-0092/2016, B8-0094/2016, B8-0097/2016, B8-0098/2016)
 15.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 16.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset: ks. pöytäkirja
 17.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen: ks. pöytäkirja
 18.Seuraavien istuntojen aikataulu: ks. pöytäkirja
 19.Istuntokauden keskeyttäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (1745 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (5601 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö