Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Donderdag 21 januari 2016 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken: zie notulen
 3.Verzoekschriften: zie notulen
 4.Verhoogde terrorismedreiging (debat)
 5.Opening van onderhandelingen over vrijhandelsovereenkomsten met Australië en Nieuw-Zeeland (debat)
 6.Werkzaamheden van de Commissie verzoekschriften in 2014 (debat)
 7.Verzoek om verdediging van de immuniteit: zie notulen
 8.Stemmingen
  8.1.Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de EU en Kosovo (A8-0372/2015 - Ulrike Lunacek) (stemming)
  8.2.Benoeming van de leden van de enquêtecommissie naar emissiemetingen in de automobielsector (stemming)
  8.3.Associatieovereenkomsten/Diepgaande en omvattende vrijhandelsakkoorden met Georgië, Moldavië en Oekraïne (RC-B8-0068/2016, B8-0068/2016, B8-0069/2016, B8-0077/2016, B8-0078/2016, B8-0079/2016, B8-0080/2016) (stemming)
  8.4.Clausule inzake wederzijdse verdediging (artikel 42, lid 7, VEU) (RC-B8-0043/2016, B8-0043/2016, B8-0045/2016, B8-0051/2016, B8-0057/2016, B8-0058/2016, B8-0059/2016, B8-0060/2016) (stemming)
  8.5.Prioriteiten van de EU voor de UNHRC-zittingen in 2016 (RC-B8-0050/2016, B8-0050/2016, B8-0052/2016, B8-0056/2016, B8-0063/2016, B8-0064/2016, B8-0065/2016, B8-0066/2016) (stemming)
  8.6.Werkzaamheden van de Commissie verzoekschriften in 2014 (A8-0361/2015 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (stemming)
 9.Stemverklaringen
  9.1.Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de EU en Kosovo (A8-0372/2015 - Ulrike Lunacek)
  9.2.Benoeming van de leden van de enquêtecommissie naar emissiemetingen in de automobielsector
  9.3.Associatieovereenkomsten/Diepgaande en omvattende vrijhandelsakkoorden met Georgië, Moldavië en Oekraïne (RC-B8-0068/2016, B8-0068/2016, B8-0069/2016, B8-0077/2016, B8-0078/2016, B8-0079/2016, B8-0080/2016)
  9.4.Clausule inzake wederzijdse verdediging (artikel 42, lid 7, VEU) (RC-B8-0043/2016, B8-0043/2016, B8-0045/2016, B8-0051/2016, B8-0057/2016, B8-0058/2016, B8-0059/2016, B8-0060/2016)
  9.5.Prioriteiten van de EU voor de UNHRC-zittingen in 2016 (RC-B8-0050/2016, B8-0050/2016, B8-0052/2016, B8-0056/2016, B8-0063/2016, B8-0064/2016, B8-0065/2016, B8-0066/2016)
  9.6.Werkzaamheden van de Commissie verzoekschriften in 2014 (A8-0361/2015 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg)
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 12.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  12.1.EU-burgers, met name Italiaanse, Estse en Britse burgers, in detentie in India
  12.2.Ethiopië
  12.3.Noord-Korea
 13.Standpunt van de Raad in eerste lezing: zie notulen
 14.Stemmingen
  14.1.EU-burgers, met name Italiaanse, Estse en Britse burgers, in detentie in India (B8-0081/2016, B8-0084/2016, RC-B8-0085/2016, B8-0085/2016, B8-0090/2016, B8-0093/2016, B8-0096/2016, B8-0099/2016)
  14.2.Ethiopië (RC-B8-0082/2016, B8-0082/2016, B8-0086/2016, B8-0087/2016, B8-0091/2016, B8-0095/2016, B8-0100/2016, B8-0121/2016)
  14.3.Noord-Korea (RC-B8-0083/2016, B8-0083/2016, B8-0088/2016, B8-0089/2016, B8-0092/2016, B8-0094/2016, B8-0097/2016, B8-0098/2016)
 15.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 16.Besluiten inzake bepaalde documenten: zie notulen
 17.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten: zie notulen
 18.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 19.Onderbreking van de zitting
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (1745 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (5601 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid