Ευρετήριο 
Συζητήσεις
PDF 5601k
Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2016 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση
1. Έναρξη της συνεδρίασης
 2. Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3. Αναφορές: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4. Αυξημένη απειλή τρομοκρατικών επιθέσεων (συζήτηση)
 5. Έναρξη διαπραγματεύσεων ΣΕΣ με Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία (συζήτηση)
 6. Δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών 2014 (συζήτηση)
 7. Αίτηση υπεράσπισης βουλευτικής ασυλίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8. Ώρα των ψηφοφοριών
  8.1. Σύναψη της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης ΕΕ-Κοσσυφοπεδίου (A8-0372/2015 - Ulrike Lunacek) (ψηφοφορία)
  8.2. Διορισμός μελών της εξεταστικής επιτροπής για τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία (ψηφοφορία)
  8.3. Συμφωνίες σύνδεσης / Σφαιρικές και σε βάθος συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών με τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία (RC-B8-0068/2016, B8-0068/2016, B8-0069/2016, B8-0077/2016, B8-0078/2016, B8-0079/2016, B8-0080/2016) (ψηφοφορία)
  8.4. Ρήτρα αμοιβαίας άμυνας (άρθρο 42 παράγραφος 7 ΣΕΕ) (RC-B8-0043/2016, B8-0043/2016, B8-0045/2016, B8-0051/2016, B8-0057/2016, B8-0058/2016, B8-0059/2016, B8-0060/2016) (ψηφοφορία)
  8.5. Οι προτεραιότητες της ΕΕ ενόψει των συνόδων του UNHRC το 2016 (RC-B8-0050/2016, B8-0050/2016, B8-0052/2016, B8-0056/2016, B8-0063/2016, B8-0064/2016, B8-0065/2016, B8-0066/2016) (ψηφοφορία)
  8.6. Δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών 2014 (A8-0361/2015 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (ψηφοφορία)
 9. Αιτιολογήσεις ψήφου
  9.1. Σύναψη της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης ΕΕ-Κοσσυφοπεδίου (A8-0372/2015 - Ulrike Lunacek)
  9.2. Διορισμός μελών της εξεταστικής επιτροπής για τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία
  9.3. Συμφωνίες σύνδεσης / Σφαιρικές και σε βάθος συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών με τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία (RC-B8-0068/2016, B8-0068/2016, B8-0069/2016, B8-0077/2016, B8-0078/2016, B8-0079/2016, B8-0080/2016)
  9.4. Ρήτρα αμοιβαίας άμυνας (άρθρο 42 παράγραφος 7 ΣΕΕ) (RC-B8-0043/2016, B8-0043/2016, B8-0045/2016, B8-0051/2016, B8-0057/2016, B8-0058/2016, B8-0059/2016, B8-0060/2016)
  9.5. Οι προτεραιότητες της ΕΕ ενόψει των συνόδων του UNHRC το 2016 (RC-B8-0050/2016, B8-0050/2016, B8-0052/2016, B8-0056/2016, B8-0063/2016, B8-0064/2016, B8-0065/2016, B8-0066/2016)
  9.6. Δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών 2014 (A8-0361/2015 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg)
 10. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  12.1. Πολίτες της ΕΕ κρατούμενοι στην Ινδία και συγκεκριμένα Ιταλοί, Εσθονοί και Βρετανοί υπήκοοι
  12.2. Αιθιοπία
  12.3. Βόρεια Κορέα
 13. Θέση του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14. Ώρα των ψηφοφοριών
  14.1. Πολίτες της ΕΕ κρατούμενοι στην Ινδία και συγκεκριμένα Ιταλοί, Εσθονοί και Βρετανοί υπήκοοι (B8-0081/2016, B8-0084/2016, RC-B8-0085/2016, B8-0085/2016, B8-0090/2016, B8-0093/2016, B8-0096/2016, B8-0099/2016)
  14.2. Αιθιοπία (RC-B8-0082/2016, B8-0082/2016, B8-0086/2016, B8-0087/2016, B8-0091/2016, B8-0095/2016, B8-0100/2016, B8-0121/2016)
  14.3. Βόρεια Κορέα (RC-B8-0083/2016, B8-0083/2016, B8-0088/2016, B8-0089/2016, B8-0092/2016, B8-0094/2016, B8-0097/2016, B8-0098/2016)
 15. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18. Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19. Διακοπή της συνόδου


  

Președinte: IOAN MIRCEA PAŞCU
Vicepreședinte

 
1. Έναρξη της συνεδρίασης
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

(Ședința a fost deschisă la ora 8.30)

 

2. Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

3. Αναφορές: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

4. Αυξημένη απειλή τρομοκρατικών επιθέσεων (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Preşedintele. – Primul punct de pe ordinea de zi este dezbaterea privind Declarațiile Consiliului și ale Comisiei pe tema intensificării amenințării teroriste (2016/2519(RSP)).

 
  
MPphoto
 

  Bert Koenders, President-in-Office of the Council. Mr President, on this occasion, ten weeks after the Paris terrorist attacks, I would like to be able to say that most probably we will never again witness such a heinous attack in Europe. Unfortunately, I am not convinced that this is true. On the contrary, judging from recent events, the terrorist threat seems to be increasing in the European Union, but also in its vicinity and further afield, as the recent attacks in Istanbul, Jakarta, Ouagadougou and Charsadda in Pakistan have shown.

As the Presidency, we will do everything within our powers to improve the Union’s capacity to counter this threat and to protect our citizens. In this context, counter—terrorism will be a key topic at the informal meeting of the Justice and Home Affairs Ministers next week in Amsterdam. The Presidency also attaches great importance to the rule of law and to getting the balance right in this respect in the fight against terrorism. Obstacles to the exchange of information on foreign terrorist fighters and the way forward to clear these obstacles will be first and foremost on the agenda. Another issue that we will address is information sharing between Member States on firearms and explosive precursors. Implementation of the measures agreed is key, as indicated in the EU Internal Security Strategy 2015-2020.

The Heads of State and Government statement on counter-terrorism of 12 February 2015, after the Charlie Hebdo attacks, remains the framework the European Union needs to implement urgently, as called for by the European Council. You can be assured that the Presidency will spare no effort to promote rapid progress in its implementation. Progress has been made over the past months and was set out in a public report by the European Union Counter—Terrorism Coordinator in late November.

Information sharing and operational cooperation are top priorities identified by the Council. Progress has been made. The agreement on the European Union PNR Directive will support police and intelligence agencies in tracking down possible terrorists and criminals by accessing travel details of passengers.

On 1 January, Europol launched the European Counter—Terrorism Centre (ECTC). This is a more robust platform through which Member States can increase information sharing and operational coordination. This includes the monitoring and investigation of foreign terrorist fighters, as well as the trafficking of illegal firearms and terrorist financing. In November 2015 Member States committed to seconding counter-terrorism (CT) experts to the ECTC to form an enhanced cross-border investigation support unit. Europol is actively engaged in supporting ongoing CT investigations in several Member States. The progress of contributions to the various EU databases is being monitored and discussed in the Council.

Outside the European Union context, cooperation and information sharing among security services will be stepped up in the context of the Counter Terrorist Group (CTG), and the Commission will soon present its proposal on updating the European Criminal Records Information System for the systematic sharing of criminal records data for people connected to terrorism.

Furthermore, we have started discussing the proposal to amend to framework decision on combating terrorism. On 2 December 2015, the Commission presented a draft directive with a view to collectively implementing UN Security Council Resolution 2178 and the additional Protocol to the Council of Europe Convention. Negotiations on this directive are already under way and we hope to be in a position to achieve an agreement in June this year.

Apart from enhancing the exchange of law enforcement information, countering radicalisation and recruitment remains a priority. An EU approach is needed, taking into account that over 5 000 citizens have left to fight for terrorist organisations in Iraq and Syria. Concerning integration and non-discrimination, we should create opportunities for all. We should do much more on tolerance and anti-Muslim hatred, further inter-religious dialogue and communicate our values. Education is key and we look forward to Commission initiatives in this context.

But prevention alone is not enough. The return of well—trained radicalised individuals poses a genuine security threat. At European Union level, the main tool we have for sharing best practices is the Radicalisation Awareness Network. This network has made impressive strides in recent months, facilitating the flow of best practice and expertise between Member States. We can also begin to share expertise with third countries. The immediate focus here will be the Middle East, the North Africa region and Turkey.

It is a fact that the internet is one of the primary channels for radicalisation, publishing and proliferating illegal content. The establishment of an Internet Referral Unit within Europol’s Counter—Terrorism Centre has improved our ability to obtain the removal of terrorist threats. On 3 December 2015 the EU Internet Forum was launched. The objective is to identify and remove terrorist content and to develop effective counter-narratives. In this context, cooperation with the providers is obviously important.

The discussion of the Commission’s proposal for an EU action plan against illicit trafficking in and use of firearms and explosives has begun. The Presidency aims to reach a general approach on this new proposal.

Finally, I would like to mention the border police package, which is also important in the context of the fight against terrorism, as we have to strengthen controls at the EU’s external borders. Border security is not a top priority under our Presidency. On this issue one should of course be careful about mixing migration and terrorism. We cannot turn our eyes away from the threat, but let us not forget that the vast majority of migrants are fleeing situations of conflict and even fleeing from terrorism themselves. The close cooperation with key partners, such as the United States, is continuing. Furthermore, we will continue to strengthen our counter-terrorism engagement with partners in North Africa, the Middle East, Turkey and the Western Balkans.

Let me conclude by saying that I think we all share the same objectives. Among other things, this was demonstrated by your resolution of February last year on anti-terrorism and the reports adopted by the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs at the end of last year. We look forward to a fruitful cooperation.

 
  
MPphoto
 

  Dimitris Avramopoulos, Member of the Commission. Mr President, as you all know, 2015 has been a turning point in Europe’s experience of terrorism. Terror has claimed the lives of 150 innocent people – too many lives lost, and too many lives scarred.

We have to be realistic: the terrorist threat in the European Union is high. The terrorist threat is there. We are determined to respond with resolve and resilience, and at the same time to uphold our values of tolerance, democracy and respect for fundamental rights.

From day one of this Commission, we stressed that combating terrorism was a common European responsibility. Our European Agenda on Security has been on the table, as you know, since last April. We have drastically accelerated its delivery with the political agreement on the EU PNR, the proposal for a directive on terrorism, the November firearms package, the action plan on firearms trafficking, the EUROPOL Regulation adopted in December, the reinforced RAN Centre of Excellence to counter radicalisation, the launch of the EU internet forum to counter harmful content online and, just this week, the proposal to exchange the criminal records of non-EU nationals.

These are all tangible measures to strengthen our security across borders, and more is coming. 2016 will be the year when we go after terrorist money. We need to deprive terrorists of their financial resources. In early February, we will put our ideas forward with a concrete timetable.

Our Borders Package of last December is also a critical piece of the puzzle, because it will allow the systematic security checks of all people leaving and entering the EU. It is clear that we need to improve the management of our external borders in order to enhance internal security and safeguard Schengen.

I want to be clear, once again, on a related point: refugees, who are crossing our borders because they need international protection, and who are entitled to international protection, are not terrorists. I want to reaffirm that we will never equate refugees with terrorists. We cannot, and we must not, allow fear to prevail.

Let me finally turn to information sharing: this is a sensitive, but as you will understand, a very crucial issue. As you know, it is one of the central pillars of our Security Agenda. The EU tools are there to facilitate the exchange of information between national law enforcement authorities. The Schengen Information System, Europol’s databases and the Prüm framework should be used to the maximum by the Member States. Member States need to trust each other more: they need to share more information, between themselves and also with Europol. Law enforcement authorities across Member States, including specialised law enforcement agencies, all work for the same purpose: the security of our citizens. We need to understand that, collectively, we are all safer. The threats we face are common. Our approaches to the threats need to be common too. This is not a competition. We reinforce each other if we cooperate. Information is already being exchanged at various levels – but we need more of it, not less.

Next week, we will officially launch the European Counter Terrorism Centre at Europol. It has been operational since 1 January 2016. The Centre can become the hub of our counter-terrorism operations if we make the best use of it, and if Member States share information. This centre can only succeed in its mission if we all help it to succeed. The support provided by Europol to French and Belgian investigators after the Paris attacks is the best example of the role that the European Counter Terrorism Centre could play: cross-checking data, facilitating information-sharing and providing analytical and operational assistance to the national services on the ground.

One year ago, following the Charlie Hebdo attacks, we stressed that our response would not be dictated by fear or driven by hasty conclusions. The Commission proposed several concrete actions which are part of a comprehensive approach, and in this collective effort we have made progress. But recent events remind us that we still need to do much more. Now is the time to act and to strengthen our cooperation.

Let us make 2016 a turning point for Europe to tackle terrorism decisively, head-on, in all its aspects.

 
  
MPphoto
 

  Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνιδη, εξ ονόματος της ομάδας PPE. Κύριε Πρόεδρε, σήμερα το περιοδικό Dabiq με τον τίτλο "Just terror" γράφει επί λέξει:

‘Let Paris be a lesson for those nations that wish to take heed.’

Αντιλαμβανόμαστε ότι η δημοσίευση των φωτογραφιών των τρομοκρατών που χτύπησαν στο Παρίσι τις προάλλες αποτελεί έκφραση της βούλησης να διαφημιστεί μια πολιτική της τρομοκρατίας. Η πολιτική της τρομοκρατίας όμως δεν μπορεί να περάσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τούτο γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπνέεται από τις αρχές και τους κανόνες της πολιτικής της δημοκρατίας. Σήμερα, σύμφωνα με τις έρευνες της Εuropol, περίπου έξι ή πέντε χιλιάδες ευρωπαίοι πολίτες είναι τρομοκράτες. Αυτό θα το επιτρέψουμε να συνεχίζεται; Πώς μπορούμε να το ελέγξουμε; Τι έχουν κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο; Έχουμε κάνει βήματα, πολύ σημαντικά. Η απάντησή μας στους τρομοκράτες είναι ότι o φόβος δεν πρόκειται να επικρατήσει. Πώς μπορεί όμως να ελεγχθεί αυτό το φαινόμενο; Υπάρχουν οι δομημένες ομάδες, υπάρχουν τα δίκτυα των τρομοκρατών, υπάρχουν στόχοι: ανθρώπινες ζωές, περιθωριοποίηση της Ευρώπης, κλείσιμο συνόρων. Είναι πολύ ορθή η πολιτική την οποία ακολουθούμε και δεν μπορούμε να συγχέουμε τη μετανάστευση με την τρομοκρατία, διότι δεν έχει καμία σχέση το ένα φαινόμενο με το άλλο, ανεξάρτητα αν με την ανεξέλεγκτη ροή των μεταναστών πολλές φορές παρεισφρέουν και τρομοκράτες. Δεν υπάρχει περίπτωση όμως για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την ευρωπαϊκή αντίληψη του κόσμου, να ταυτιστούν αυτά τα δύο φαινόμενα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό το οποίο πρέπει να προσέξουμε και μάλιστα πολύ σοβαρά, είναι με ποιον τρόπο θα κατορθώσουμε να ελέγξουμε το φαινόμενο. Θα το ελέγξουμε μέσα από το Διαδίκτυο, θα το ελέγξουμε μέσα από τη συνεργασία των κρατών μελών, θα το ελέγξουμε μέσα από τη συνεργασία με τρίτες χώρες, διότι η τρομοκρατία έχει πρόσωπο, ένα εξαιρετικά απεχθές πρόσωπο, στο οποίο η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί παρά να είναι περισσότερη Δημοκρατία.

(Η ομιλήτρια δέχεται να απαντήσει σε ερώτηση με «γαλάζια κάρτα» (άρθρο 162 παράγραφος 8 του Κανονισμού))

 
  
MPphoto
 

  Marek Jurek (ECR), pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki. – Zarówno w tym co pani mówiła, jak i w tym, co mówił pan komisarz Avramopoulos, jest dużo racji. Nie należy wiązać różnych zjawisk: uchodźstwa z imigracją, imigracji z poparciem dla terroryzmu czy nawet poparcia dla terroryzmu z terroryzmem. Ale czy naprawdę nie widzi pani poseł, że to obecność wielomilionowych społeczności muzułmańskich stworzyła podglebie dla terroryzmu w Europie, który już dzisiaj, niestety, jest zjawiskiem europejskim, a nie egzotycznym, nie importowanym?

 
  
MPphoto
 

  Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη ( PPE), απάντηση με "γαλάζια κάρτα". Κύριε συνάδελφε, εφόσον δεν συνδυάζουμε τα δύο φαινόμενα θα πρέπει να έχουμε μια στρατηγική ελέγχου των εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης. Προς τον σκοπό αυτό δουλεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτως ώστε τέτοια φαινόμενα να αποτραπούν. Η επιλογή της παρεμπόδισης των ανθρώπων από το να έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μας χαρακτηρίζει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ελέγχει τα εξωτερικά της σύνορα, αλλά η διακίνηση των πολιτών και των εμπορευμάτων μέσω της Schengen και η κυκλοφορία των ιδεών ανήκουν στις αρχές που διαπνέουν ακριβώς την δική μας Ένωση.

 
  
MPphoto
 

  Birgit Sippel, im Namen der S&D-Fraktion. Herr Präsident! Die terroristischen Attentate der letzten Monate in Europa – aber auch anderswo – richten sich nicht gegen bestimmte Menschen. Sie haben das Ziel, Angst zu verbreiten und somit Freiheit und Demokratie zu zerstören. Deshalb ist klar: Klare Kante gegen Terrorismus, Verteidigung unserer freien Gesellschaften!

Was heißt das? Zunächst: Der derzeitige Terrorismus ist kein nationales Phänomen. Deshalb müssen die vorhandenen europäischen Instrumente zur Ermittlung und zum Informationsaustausch deutlich besser genutzt werden. Besser vorbeugen: Dazu gehört, terroristische Propaganda im Internet zu entlarven, illegale Inhalte zu löschen und deren Verfasser zu ermitteln; Terroristen den Geldhahn zudrehen und vor allem Radikalisierung in Europa entgegentreten, durch Integration sowie flächendeckende Beratungs- und Ausstiegsprogramme.

Menschen schützen, Täter und Anstifter verurteilen: Unsere Mitgliedsstaaten sind gefordert, die personelle und sachliche Ausstattung von Polizei und Justiz angemessen zu gestalten. Es darf keine rechtsfreien Räume geben. Ermittlungen müssen analog und digital effektiv durchgeführt, gerichtliche Verfahren zeitnah aufgenommen werden.

Die effektive europäische Strafverfolgung braucht EU-weit vergleichbare Definitionen für Straftaten und für Strafen terroristischer Taten. Die Kommission hat ja hierzu einen Vorschlag vorgelegt. Und auch: Faire Verfahren müssen immer gewährleistet werden, auch damit Verfahren nicht an unzulässigen Beweismitteln scheitern.

Abschließend: vorbeugen, schützen und verfolgen. Die Instrumente des Rechtsstaates müssen konsequent genutzt werden. Nur so werden wir das Vertrauen in den Rechtsstaat erhalten und zugleich Terrorismus erfolgreich entgegentreten.

 
  
MPphoto
 

  Ангел Джамбазки, от името на групата ECR. Уважаеми дами и господа, без съмнение терористичната заплаха е може би най-голямото предизвикателство пред държавите членки в днешния ден. „Ислямска държава“ и другите терористични организации дълго време бяха подценявани, както са подценявани и процесите на самоизолация и радикализация сред младите мюсюлмани в много европейски гета след провала на теориите за интеграцията и за мултикултурализма.

Част от европейските лидери, обаче, продължават безразсъдната политика по отношение на държавите, които открито финансират, организират и лекуват терористични организации, като Турция, Саудитска Арабия и Катар. Време е това лицемерие, тази политика на широко затворени очи да бъде прекратена.

На държавите, които финансират тероризъм, които лекуват и обучават терористи, не трябва да се плаща откуп, както постъпи Европейският съюз с Турция, а трябва да се прекратяват преговорите за членство и да се налагат санкции. На тези, които го организират, като Саудитска Арабия, трябва да се налагат търговски санкции, а не да се търгува лицемерно с тях.

Крайно време е да престанем с празните приказки, особено след Париж и след Кьолн, ако не искаме това да се превърне в наше всекидневие. Въпрос на цивилизационен и ценностен избор.

 
  
MPphoto
 

  Petr Ježek, on behalf of the ALDE Group. Mr President, terrorism has spread into our lives, values, societies and our way of living. The scope of the threat is broad and thus requires a European response in close cooperation with our partners around the world.

A European riposte to the asymmetric war should focus in my view on the following issues: terrorism financing, internal and external security, and the root causes of terrorism.

We must adapt our legislation to better prevent and track terrorism financing. It is not expensive to conduct attacks such as those in Paris. We need tighter rules on tools like prepaid cards and stricter anti-money-laundering rules. Regarding ISIS there are some ten sources of its financing. We must strangle them all, starting with oil trafficking.

Europe cannot be insecure. We must reinforce security measures at all levels, from local to EU-wide. Of course they should be effective but not excessive. At European level, cooperation between Member States, their police and other law enforcement services is the key. We must not repeat the mistakes of the past. At the same time, we must better protect and control our external borders. The alert is high. It is crucial that all our border and coast guards and police know who enters and leaves Europe. External border control is also the best way to fight arms trafficking effectively and limit terrorists’ access to arms.

There is, however, a long-term task. Many radicalised people were born and raised in Europe and some then became foreign fighters and some conducted attacks against their own country. Teams with expertise and on-the-ground experience should develop integration projects which local authorities should then implement.

 
  
MPphoto
 

  Inês Cristina Zuber, em nome do Grupo GUE/NGL. Senhor Presidente, a estratégia deliberada da União Europeia na luta contra o terrorismo é de cerceamento da liberdade democrática e das liberdades individuais. Insistindo na tese peregrina da falsa dicotomia liberdade/segurança, apoiando uma visão militarista do alegado combate ao terrorismo que, ao invés de enfraquecer, fortalece as lógicas do ódio e da guerra.

A recorrente imposição de acrescidas medidas atentatórias de direitos e liberdades fundamentais, que acompanha sempre o incremento da escalada de militarização das relações internacionais, de guerra e de ingerência e de destabilização de Estados soberanos, alimenta o crescimento de forças racistas, xenófobas e fascistas e a sua ação de terror.

Crimes hediondos, como os que foram cometidos em Paris ou como os que há anos vêm sendo perpetrados em vários locais em todo o mundo, o que exigem é uma política de paz nas relações internacionais e o respeito pelo Direito Internacional, que ponha fim às ingerências e às agressões contra Estados soberanos, nomeadamente na região do Médio Oriente, as quais têm conduzido ao recrudescimento dos grupos terroristas.

 
  
MPphoto
 

  Jan Philipp Albrecht, on behalf of the Verts/ALE Group. Mr President, I am delighted to hear the Presidency outlining most of what the Commission proposes and I would be very happy if it were possible to work more quickly towards solutions on fighting terrorism than was possible in the past. It was Member States that blocked many measures to set common standards in the area of criminal proceedings, cooperation on organised crime and terrorism, and especially information sharing between institutions and authorities of the Member States and Europol or other agencies at the European level, and it is still not working.

Information sharing, especially when it comes to information on suspects and risks, is still not working, and it is this that we need to strengthen: not gathering loads of data on individuals who are not relevant at all for investigators, but concentrating on the quick exchange of information on persons who are suspicious and areas where there are risks.

That is also needed not only for effectiveness, but because we are still in rule-of-law-based democracies and we have to respect the fundamental values which we defend here against the terrorists. It was reiterated just days ago by the Strasbourg Court of Human Rights, with regard to a case in Hungary, that you always need to have a suspicion or risk in order to retain data on individuals. So we should stick to that and strengthen that and not build further information-gathering measures.

 
  
MPphoto
 

  Steven Woolfe, on behalf of the EFDD Group. Mr President, the first rule of any government is the protection of its people, and the protection of the people of Europe from terrorism is at least something, I recognise, you understand as being serious. But in order to deal with the problem of terrorism you must at first know who your enemy is and who your friends are. You must know where they share your values and where they come from and this is where the analysis of the European Union is failing. You have to understand the problem, you have to understand where they are, and you have to understand what they are doing here.

The first part of the problem, Minister, is that in the language of yourself and of the Commissioner – I quote from you: ʻthe vast majority of migrants are fleeing terrorism’ – that quite frankly is not true. We know that the vast majority of migrants are economic migrants; the vast majority of asylum seekers are genuinely people fleeing terrorism: that is the first part of the problem you must address.

The second part of the problem, you must understand, is that the open borders that you have created and are not willing to challenge – you do not know who has come in, you do not know where they are and you do not know how they get here – creates the last form of terrorism, the internal terrorism that the women in Cologne and Bonn and Berlin and Sweden and all other parts of Europe that suffered over New Year’s Eve will have to face. That is your problem.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 162(8))

 
  
MPphoto
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), blue-card question. (Due to a technical problem the speaker agreed to ask the question in English) You said many things and I agree with you, but do you agree with me that terrorism is a universal threat? We also have terrorism inside Europe – you remember what happened in Northern Ireland, in Germany, in Italy, in Norway or in other countries in Europe. That is our European problem – it is European terrorism. We are not speaking only and just about the terrorists who are coming into Europe. I think that terrorism is a universal threat for us and that we have to combat all types of terrorism. Do you agree with me?

 
  
MPphoto
 

  Steven Woolfe (EFDD), blue-card answer. Sir, may I add that your English is excellent in comparison to my understanding and knowledge of your language, and I welcome that. You are quite right that terrorism is an international problem. It stretches and hurts and pains families across the globe, and yes, we have our own problems with individuals here – and we have that on a home-grown basis. But the issue that we are facing today is ISIS and the evil ideology that is attempting to turn man against man and woman against woman, and we have to have a solution – not just a European Union solution, but a global solution. That is the way forward, and the only way that we can tackle it.

 
  
MPphoto
 

  Vicky Maeijer, namens de ENF-Fractie. Vandaag spreken wij hier over de verhoogde terreurdreiging en het lijkt voor velen van u steeds weer als een verrassing te komen dat Europa het doelwit is van islamitische terreur. Dat komt omdat men, ondanks de aanslagen in Parijs, Kopenhagen, Brussel, Madrid en Londen, nog steeds de verkeerde analyse maakt van de reden waarom het Westen onder vuur ligt van wie het op ons hebben voorzien.

Ondanks de vele doden die al zijn gevallen uit naam van de islamitische staat ontkent u dat deze terroristen hun inspiratie halen uit de Koran. Ondanks het feit dat is vastgesteld dat terroristen de asielinvasie gebruiken om de Europese Unie binnen te komen, doen sommigen hier dat nog steeds af als hysterie. En ondanks de acute dreiging van aanslagen in heel West-Europa blijft de politieke elite hier nog steeds geloven in de utopie die multiculturalisme heet.

Voorzitter, de enige juiste analyse moet zijn dat de islam het grootste gevaar is, de islam is uit op werelddominantie. Maar er heerst nog een ander groot gevaar in Europa: het gevaar van de laffe politiek correcte elite, die het beestje niet bij de naam durft te noemen, maar wel door een opengrenzenpolitiek het Europese continent met de islamitische invasie laat overstromen.

Dat de vele slachtoffers van terreur, aanrandingen en verkrachtingen nog steeds geen reden vormen om een einde aan deze invasie te maken is dan ook voor mij onbegrijpelijk. Sterker nog, alleen de eerste weken van deze maand kwamen er alweer eenendertigduizend asielzoekers in Griekenland aan, onder hen vast en zeker jihadisten en hordes testosteronbommen vol minachting voor vrouwen. En zij maken dankbaar gebruik van Schengen.

Zonder grenzen is er geen veiligheid mogelijk en het is niet de vraag of, maar wanneer we de volgende aanslag of georganiseerde massa-aanranding kunnen verwachten. Dus, als u echt die verhoogde terreurdreiging en de veiligheid van de inwoners van onze Europese landen serieus neemt, dan wordt het tijd dat u erkent dat de enige oplossing in de strijd tegen terreur het sluiten van de nationale grenzen is, het terugsturen van al die zogenaamde asielzoekers naar waar zij vandaan komen, en de islamisering van het Europese continent een halt toeroepen.

 
  
MPphoto
 

  Λάμπρος Φουντούλης ( NI). Κύριε Πρόεδρε, ξαφνικά η Ευρώπη ανακάλυψε την τρομοκρατία. Τόσο το κίνημά μας η Χρυσή Αυγή, όσο και άλλα εθνικιστικά κινήματα σε ολόκληρη την Ευρώπη προειδοποιούσαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια για το τι επρόκειτο να συμβεί. Μας κατηγορείτε για Ισλαμοφοβικούς. Πείτε το αυτό στους γονείς των παιδιών που πήγαν στο Bataclan να διασκεδάσουν και δεν γύρισαν ποτέ στο σπίτι τους. «Δεν θα υποκύψουμε», λέτε, «στην τρομοκρατία», όταν πρωτεύουσες ευρωπαϊκών χωρών έχουν το στρατό στους δρόμους για να αντιμετωπίσουν την απειλή. Έχετε χάσει την επαφή με την πραγματικότητα και την καθημερινότητα του Ευρωπαίου πολίτη. Οι πολιτικές σας των ανοιχτών συνόρων, της κατάρρευσης των αξιών και του πρωτοφανούς ρατσισμού εις βάρος των γηγενών δεν μπορούσαν παρά να προσφέρουν γόνιμο έδαφος στον σπόρο του ισλαμικού φονταμενταλισμού. Όσο και να προσπαθείτε, μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης να το αποκρύψετε, η τρομοκρατία στην Ευρώπη έχει ισλαμική ταυτότητα.

Η οργανωμένη επίθεση στην Κολωνία την 1η του έτους εναντίον γυναικών, είναι τρομοκρατικό χτύπημα. Έστειλαν το μήνυμα: «είμαστε εδώ και θα ..... τις γυναίκες, τις κόρες και τις αδελφές σας!» και εσείς προτείνετε στις γυναίκες να μην ντύνονται προκλητικά και να μη φορούν αρώματα. Τα περισσότερα τζαμιά που λειτουργούν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη δεν είναι παρά φυτώρια τρομοκρατών. Ποια είναι η λύση; Εγκαταλείψτε τις ιδεολογικές σας αγκυλώσεις, θωρακίστε την ήπειρό μας από τα εκατομμύρια που συρρέουν κάθε χρόνο παράνομα.

 
  
MPphoto
 

  Massimiliano Salini (PPE). Signor Presidente, onorevoli colleghi, caro ministro, caro Commissario, grazie per le parole che avete detto e per il tentativo che condividete con noi, membri del Parlamento europeo, di affrontare con intelligenza, dignità e lungimiranza il grande dramma delle violenze terroristiche in Europa, in Medio Oriente, in Africa e su molti scenari mondiali. Questi giorni le notizie non confortano e, a maggior ragione, ci pregiamo di poter dire, come Parlamento europeo, che l'azione che stiamo tentando nell'Unione europea, sia sulle politiche di gestione dei dati col PNR, sia nel tentativo di condividere una ragionevole ma ferma politica di difesa del nostro continente, stanno andando nella direzione corretta. Ma non basta. Lo vediamo: i fronti su cui la nostra debolezza, inevitabile debolezza, si esprime sono molti, sono molti e c'entrano anche col tema dell'immigrazione.

Io condivido chi correttamente, anche durante questo dibattito, ha deciso di negare un nesso di causalità tra l'immigrazione e il terrorismo. È sbagliato associare in modo generico i due fenomeni, ma è altrettanto sbagliato negare che i due fenomeni possano avere cause comuni. È sbagliato pensare che se le aree islamiche normalmente producono fenomeni terroristici come quelli che drammaticamente hanno toccato il nostro continente, è sbagliato ritenere che quel fronte, dove spesso troviamo uomini che utilizzano il Corano come un breviario per somministrare violenza, possano essere lasciati nelle condizioni di continuare a farlo. Smettiamo di pensare che si possa evitare di portare democrazia nei paesi in cui non c'è, perché l'assenza di democrazia e l'assenza di civiltà che la nostra tradizione cristiana ci ha consegnato sono la prima causa di quei fenomeni terroristici.

 
  
MPphoto
 

  Tanja Fajon (S&D). Svet pretresajo novi in novi teroristični napadi. Ta teden je napad pretresel Pakistan, minuli vikend Burkino Faso.

Leto 2015 si bomo tudi v Evropi žal zapomnili z grenkobo. Skrbi naraščajoč pojav terorizma. Mladi ljudje, rojeni v Evropi, ki zaradi izključenosti iz družbe podležejo radikalizaciji. Izzivi so izjemni.

Terorizem predstavlja nevarnost miru in svetovni ureditvi, a še kako je pomembno, da vsakič znova ločimo in poudarimo: ne smemo povezovati beguncev s terorizmom! Večina beguncev beži zaradi terorizma in vojn.

Varnost ljudi je nujna, a zgolj ukrepi za krepitev varnosti so obsojeni na neuspeh, v kolikor ne bomo teh ustrezno pospremili s socialnimi politikami doma, pa tudi zunaj Evrope, za preprečevanje radikalizacije.

Vzroke kriz moramo naslavljati pri njenih izvorih. Evropa nujno potrebuje tudi jasno strategijo, kako ravnati s povratniki.

Izmenjava informacij, da, to je ključ. Dokler ta ne bo med državami delovala, potem, žal, noben ukrep ne bo pomagal. Zato pa je ključna tudi izgradnja zaupanja.

Države članice morajo aktivneje sodelovati pri izmenjavi podatkov o kriminalu, sledenju in financiranju tujih borcev, terorističnih celic, sledenju orožja in drugih grožnjah evropske varnosti.

Preseneča me drža Sveta, ki ni pristal na obvezno izmenjavo podatkov o morebitnih teroristih v novi direktivi PNR, kljub dejstvu, da bi ta lahko preprečila marsikatero tragedijo.

Odločneje se moramo zoperstaviti radikalni islamistični propagandi na družbeni omrežjih, opolnomočiti moramo starše in uveljaviti starševska dovoljenja za potovanja mladostnikov, več glasu moramo dati žrtvam, učinkoviteje odkrivati ter rehabilitirati v družbo problematične, radikalizirane posameznike.

Boj proti terorizmu mora zajemati varnostne ukrepe ob polnem spoštovanju človekovih pravic.

(Govornica se je strinjala, da bo sprejela vprašanje, postavljeno z dvigom modrega kartončka (člen 162(8)).

 
  
MPphoto
 

  Kazimierz Michał Ujazdowski (ECR), pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki. – Panie Przewodniczący! Szanowna Pani Poseł! Wedle mojej pamięci to socjaliści byli jedną z grup, która spowalniała prace nad dyrektywą PNR. Parę tygodni temu Komisja wystąpiła z nowym projektem dyrektywy antyterrorystycznej. To jest dobra dyrektywa. Chciałbym zapytać panią jako przedstawicielkę grupy socjalistów, czy socjaliści poprą dyrektywę antyterrorystyczną przedłożoną przez Komisję czy tak jak w przypadku dyrektywy PNR będziemy mieć do czynienia z blokowaniem prac nad nią?

 
  
MPphoto
 

  Tanja Fajon (S&D), odgovor na vprašanje, postavljeno z dvigom modrega kartončka. Spoštovani kolega, hvala za vaše vprašanje.

V tem trenutku je pomembno predvsem poudariti, da je nujna izmenjava informacij, vendar pa nikakor ne smemo iti predaleč v smeri poseganja v lastno zasebnost.

Nekaj je izmenjava informacij o terorizmu, organiziranemu kriminalu, tako da bo vse odvisno od tega, kaj vse bo tudi prinašal predlog in kako bodo potekala pogajanja.

 
  
MPphoto
 

  Beatrix von Storch (ECR). Herr Präsident! Wir reden heute über die gestiegene Bedrohung durch Terror. Paris war Terror. Köln war auch Terror. Köln in Zahlen: 883 Anzeigen, 30 Verdächtige, die Hälfte davon Asylbewerber und elf davon seit September nach Deutschland eingereist.

Wir können nicht über den Terror reden, ohne auch über die Migrantenkrise zu reden. Ein Täter von Paris war Asylbewerber in Deutschland. Acht bis zehn Millionen Flüchtlinge sind jetzt auf dem Weg von Syrien und Irak nach Deutschland, sagt unser Entwicklungsminister. Niemand sagt, das seien alles Terroristen. Aber die Terroristen unter ihnen missbrauchen unsere offenen Grenzen. Und es sind zu viele.

Wer für offene Grenzen verantwortlich ist, der verantwortet auch mit deren Taten, und das sind durch Tun oder durch Unterlassen in Deutschland Herr Seehofer, der sehr viel redet, die CDU-Fraktion, die sehr viele Briefe schreibt, und das ist unsere Frau Bundeskanzlerin. Sie wird in die Geschichte eingehen als Zerstörerin Europas, auch wenn sie jetzt bald zurücktritt.

 
  
MPphoto
 

  Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALDE). Señor Presidente, el Consejo y la Comisión yo creo que han coincidido mucho en la lista de tareas que son necesarias para ser más eficaces ante la creciente amenaza terrorista. Y todo eso está muy bien, yo creo que está muy bien encaminado. Y les agradecemos que hayan sido ustedes coherentes y concordantes. Ahora bien, hay debilidades. Y yo, en lo que ustedes han dicho, veo dos debilidades fundamentales.

Por una parte hace falta voluntad porque, ante una amenaza global, necesitamos una respuesta también global y perfectamente bien conectada, y hay países que no colaboran suficientemente en las bases de datos, hay países que no colaboran en el intercambio de información o en las agencias de información. Y eso es una debilidad clara, porque ellos están conectados y nosotros tenemos que estar perfectamente conectados para ser eficaces.

Y la segunda debilidad son la prevención y la detección precoz. Será una amenaza global, pero la actuación tiene que ser local y no tenemos un mapeo de puntos calientes. No tenemos un protocolo sobre qué actuaciones son buenas prácticas o no. Ustedes van a celebrar un encuentro porque en algún lugar ha habido buenas prácticas. No. Tenemos que ser muchísimo más sistemáticos. La actuación local es fundamental para evitar riesgos y para evitar problemas añadidos, y tienen que trabajar muchísimo más en lo que es la mayor debilidad: la prevención y el trabajo precoz en la red local.

(La oradora acepta responder a una pregunta formulada con arreglo al procedimiento de la «tarjeta azul» (artículo 162, apartado 8, del Reglamento))

 
  
MPphoto
 

  Tibor Szanyi (S&D), Kékkártyás kérdés. Tisztelt Képviselő Asszony! Ön két nagyon fontos kihívásról beszélt, bár én egy harmadikról szeretném kérdezni Önt. Nem tart-e attól, hogy egyes kormányok túlreagálják a veszélyeket és a kihívásokat? Tudnék konkrét példát is mondani, a magyar kormány, amelyik rendkívüli állapot bevezetésére készül. Ezt valójában Ön hogyan értékeli, hogy egyes kormányok nem feltétlen a megfelelő eszközökhöz nyúlnak és ezzel szintén veszélyeztetik az európai polgárok biztonságát és szabadságát?

 
  
MPphoto
 

  Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALDE), respuesta de «tarjeta azul». Señor Szanyi, me encanta que me haga esta pregunta. Lógicamente, una de las tentaciones y de los riesgos es que los Gobiernos, al hacer frente al fanatismo, al hacer frente a los terroristas, puedan exceder los límites de la ley. Por supuesto que siempre tenemos que actuar de acuerdo con la ley, evitando la impunidad, pero también defendiendo los derechos humanos, nuestros derechos fundamentales y nuestro Estado de Derecho porque, si no, habríamos perdido la batalla contra el terrorismo, que es la batalla de nuestras libertades y de lo que hemos conquistado: nuestro Estado de Derecho. La ley, toda la ley y sin impunidad, pero sin ningún abuso. Nada de eso funciona. Los abusos siempre funcionan como un bumerán.

 
  
MPphoto
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL). Señor Presidente, la lucha contra el terrorismo no pasa por una falsa elección entre nuestra seguridad y nuestros derechos y libertades. Estamos ante un desafío que requiere a la vez incrementar la eficacia de la acción del Estado y reafirmar un compromiso incuestionable con la democracia y los derechos humanos, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Es necesario cortar las vías de financiación y abastecimiento logístico del Estado Islámico. Debemos apoyar a las fuerzas democráticas en el mundo árabe y reforzar la sociedad civil en Siria e Irak. Es necesario neutralizar las redes de captación, mejorando los sistemas de coordinación de nuestros servicios de inteligencia. Y es también nuestra responsabilidad proteger a los refugiados que huyen del terror.

Desde luego, la mejor manera de combatir el extremismo es lograr que la gente se sienta parte de una sociedad cohesionada y cultivar las oportunidades sociales y económicas en las comunidades vulnerables. Muchos terroristas han nacido en Europa y este fenómeno solo se combate con políticas de inclusión social, especialmente a través de la educación.

 
  
MPphoto
 

  Judith Sargentini (Verts/ALE). Ik hoorde de eurocommissaris spreken over een voorstel dat hij wil doen om terrorismefinanciering tegen te gaan. U heeft dat al een paar keer aangekondigd, maar ik wil graag begrijpen wat het doel ervan eigenlijk is.

Als je kijkt naar de aanslagen in New York, nine eleven, dan waren die eigenlijk op een koopje. Het is raar om te zeggen, maar al met al kostten die niet veel. Ook de aanslagen bij de marathon in Boston waren op een koopje. Bovendien kostten de aanslagen in Parijs uiteindelijk ook niet veel. Er wordt natuurlijk wel heel erg veel geld door bijvoorbeeld Daesh verspijkerd, maar dat gebeurt met name in Syrië, in het Midden-Oosten, om bijvoorbeeld de salarissen van de eigen strijders te betalen.

Dus wat willen wij? Willen wij door terrorismefinanciering te volgen een opsporingsmethode organiseren? Weinig geld laat helaas weinig sporen na, dus ik begrijp het niet. Of willen we - en dat zou ik ook begrijpen - een soort van "pluk ze"-beleid voeren? Haal het geld weg, ontneem hen de mogelijkheid om terrorisme te plegen. Als het weinig kost, is dat niet effectief. Dus leg het mij uit, want ik ben geïnteresseerd in wat het doel is.

 
  
MPphoto
 

  President. – Plus they use a feudal Arabic system of transferring the money.

 
  
MPphoto
 

  Laura Ferrara (EFDD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'incremento della minaccia terroristica non deve indurre a pagare un alto prezzo in termini di compressione di libertà e di diritti per ottenere maggiore sicurezza dalle minacce soprattutto interne all'Europa e non soltanto esterne alle sue frontiere. Anche se la responsabilità di combattere tale fenomeno riguarda principalmente gli Stati membri, l'Unione europea può dare un contributo rilevante.

Occorre allora garantire un'efficiente e coordinato scambio di informazioni, migliorare il dialogo tra le banche dati e i servizi di intelligence nazionali, altrimenti rimane come alternativa ciò che si sta verificando, ovvero il ricorso alla reintroduzione dei controlli alle frontiere interne da parte degli Stati membri. In sintesi, occorre migliorare l'uso degli strumenti che già si hanno e non continuare a collezionare sempre più dati. Le organizzazioni terroristiche si combattono con il loro isolamento politico, individuando e tagliando i loro canali di finanziamento e di approvvigionamento dei dati. Raggiungere questi risultati non è impossibile, ciò che occorre è soltanto la volontà politica di realizzarli.

 
  
MPphoto
 

  Gianluca Buonanno (ENF). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio anche chi rappresenta oggi il governo olandese. Sono desolato e adesso mentre parlo mi incavolerò, mi incazzerò, perché siamo 751 in quest'aula, 751, saremo in 30 qui dentro, ci sono più funzionari che deputati! E questa è l'Europa che cerca di risolvere i problemi, che parla di un tema così importante come il terrorismo? Ma cazzo, io mi ribello a questa Europa, ma come fa esserci un'Europa del genere! Ma che vergogna è? Cosa diciamo noi al popolo europeo? Quando succedono gli attentati tutti a piangere come i coccodrilli! Quello che è successo a Parigi, quello che era successo a Londra, a Madrid e quello che è successo a New York.

E noi cosa diciamo? Ehh, sì, ci sono gli islamici, c'è terrorismo! Ma che vergogna è questa? Questa è l'Europa che vuole combattere? Questa è l'Europa che vuole difendere gli europei? Questa è l'Europa degli zombi! Sono dagli zombi! Perché quelli che comandano hanno le guardie del corpo, hanno le macchine blindate, hanno tutto, e mai li attaccheranno! È il popolo che viene attaccato e noi cosa diciamo? Grazie all'islam. Intanto diamo miliardi e miliardi alla Turchia e la vogliamo dentro nell'Europa. 90 % della Turchia è fatta di islamici. Io non ce l'ha con gli islamici, ci mancherebbe altro, però noi siamo europei, siamo occidentali facciamo vedere che abbiamo le palle!

(L'oratore accetta di rispondere a una domanda "cartellino blu" (articolo 162, paragrafo 8, del regolamento))

 
  
MPphoto
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), Domanda "cartellino blu". Visto che avete accettato la mia "carta blu" lo dirò in italiano così mi capirà più facilmente. Non vi pare "ipocrisia" quando lei arriva adesso in questo momento, poco fa, qui nell'Aula e dopo se ne andrà subito via? Perché io sono qui ogni giorno dalla mattina fino alla sera e lei viene qui, come anche il vostro presidente Salvini, dice che in Aula non c'è nessuno e dopo se ne va via. Questa è "ipocrisia". È d'accordo con me?

 
  
MPphoto
 

  Gianluca Buonanno (ENF), Risposta a una domanda "cartellino blu". A tutti quelli che applaudono, dico di andare a guardare i miei dati: sono su 751 deputati al sedicesimo posto per produzione, per presenze in Aula, per voti. Quindi non le devi dire a me queste cose qua, perché io vengo qua, lavoro, mi do da fare, sono al sedicesimo posto e faccio pure il sindaco.

Tu non so che cosa fai dal mattino alla sera ma io so cosa faccio io. Chiaro?

(L'oratore accetta di rispondere a una domanda "carton bleu" (articolo 162, paragrafo 8, del regolamento))

 
  
MPphoto
 

  Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALDE), pregunta de «tarjeta azul». Señor Buonanno, con todo respeto, yo no sé si usted ha conocido terroristas, yo sí. Yo he vivido trece años con escolta policial y mi hermano fue asesinado por terroristas. Y le aseguro que lo que necesitamos aquí es no montar ningún espectáculo y ser muy, muy eficaces, y para eso tenemos que tener espíritu de colaboración.

Usted ha hablado de una Europa de zombis, desde luego yo no soy una zombi. He venido aquí a trabajar y a aportar todo lo que sé. Porque yo sí sé cómo se fanatizan y cómo se radicalizan los terroristas y he conocido a terroristas de todos los estilos porque he trabajado muchos años en ello. No nos insulte a quienes estamos aquí trabajando, no hace falta que estemos trescientas personas diciendo tonterías, lo que hace falta es que los que estemos digamos cosas sensatas y usted, señor, se ha marcado un golpe de efecto, pero eso no es serio y se lo digo con todo cariño.

 
  
MPphoto
 

  Gianluca Buonanno (ENF), Risposta a una domanda "cartellino blu". Bene, io non ce l'avevo, caro collega, con lei, perché chi è qua presente ovviamente non è nella critica che stavo facendo, ci mancherebbe! Però io ce l'ho con quelli che governano quest'Europa, che certamente non verranno mai toccati, che certamente non avranno le mogli che gli toccano il sedere magari qualche islamico come a Colonia, o le stuprano, queste cose non ci sono. Qui non ci sono. Certo, e tutti quelli che applaudono qua, come quattro scimmiette, lì così, ma datevi da fare, andate in giro a lavorare, non stare qua così come dei bamba!

 
  
MPphoto
 

  Κωνσταντίνος Παπαδάκης ( NI). Κύριε Πρόεδρε, οι λαοί έχουν πλέον μεγάλη πείρα. Από τους μουτζαχεντίν, τον Osama bin Laden και την al-Qaeda, μέχρι το Ισλαμικό Κράτος, όλοι τους γαλουχήθηκαν από το ΝΑΤΟ, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις μοναρχίες του Κόλπου για τα συμφέροντά τους.

Όλοι αυτοί αποτελούν διαχρονικά το βολικό πρόσχημα για ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις όπου γης. Σπέρνετε αραβικές ανοίξεις που εξελίσσονται σε βαρυχειμωνιά για τους λαούς και θερίζετε ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις που βαφτίζετε αντιτρομοκρατικές εκστρατείες με πολυπλόκαμους μηχανισμούς καταστολής και φακελώματος.

Σκόπιμα η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί να τσουβαλιάσει το ριζοσπαστισμό των λαών και τους πρόσφυγες μαζί με την τρομοκρατία για να μπορέσει να ενισχύσει το νομικό της οπλοστάσιο απέναντι στο εργατικό λαϊκό κίνημα και για να βάλει στο γύψο τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα και τις ελευθερίες. Θέλει να ενοχοποιήσει τον αγώνα για την ανατροπή μιας καπιταλιστικής βαρβαρότητας την οποία η ίδια υπερασπίζεται. Απέναντι στη βάρβαρη αντεργατική επίθεση που προωθούν η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις, είναι προδιαγεγραμμένο ότι οι λαοί θα ξεσηκωθούν. Σαν το αποφασίσουν, θα δείξουν την δύναμή τους.

 
  
MPphoto
 

  Monika Hohlmeier (PPE). Herr Präsident! Zunächst einmal etwas zur Geschäftsordnung. Ich würde den Präsidenten des Hauses bitten, dass man Abgeordnete, wenn sie Beleidigungen gegen die Regierungschefs unserer Länder und ihre Frauen aussprechen und gegen sie aufhetzen, und das angeblich im Namen der Menschen, dann darauf hinweist, dass das keine parlamentarische Art und Weise ist, miteinander umzugehen.

Nun zur sachlichen Frage: Terrorismus ist eine der größten Bedrohungen. Und, liebe Kollegin, ich kann mich Ihnen anschließen, ich war zwanzig Jahre lang begleitet von Leibwächtern und unsere Familie bedroht von Terroristen. Aus dem Grund weiß ich ziemlich gut, wie sich Menschen fühlen, die bedroht sind.

Aber dieser Schlag des Terrorismus hat noch einmal eine andere Dimension. Er richtet sich gegen Menschen, und zwar gegen all diejenigen, die nicht dem kruden, wirren und irren Verständnis des IS oder von al-Qaida folgen. Er richtet sich gegen junge Menschen, die Restaurants besuchen, die tanzen gehen, die ein Fußballstadion besuchen oder ein Fest auf einem Platz feiern.

Aus diesem Grund ist es mir ein wichtiges Anliegen, sehr klar zu sagen: Liebe Mitgliedstaaten, der Datenaustausch muss tatsächlich besser werden. Gesetzliche Lücken, die eventuell im gut gemeinten Datenschutz entstanden sind, müssen entsprechend so behoben werden, dass die Daten konsequent ausgetauscht werden können.

Wir müssen auch Eurodac-Daten mit den Täterdaten abgleichen, damit sich Terroristen nicht einfach unter Flüchtlinge mischen können, damit nicht andere wieder sagen können, deswegen müsste die Grenze geschlossen werden. Nein, wenn sich ein Terrorist irgendwo in einem Flugzeug versteckt, dann verbieten wir nicht den Flugverkehr, sondern wir versuchen zu verhindern, dass sie in die Flugzeuge kommen oder sich unter Flüchtlinge mischen können.

Des Weiteren müssen wir auch die Methoden der gegenseitigen Rechts- und Fahndungshilfe und die Möglichkeiten dazu wesentlich beschleunigen und ausbauen. Wir müssen die Straftäter und Gefährder vollständig in europäische Datenbanken übertragen und nicht nur immer teilweise, damit jedes Land weiß, wer Straftäter ist und wer Gefährder ist, und man entsprechend vorgehen kann und die Polizeibehörden unterrichten kann.

Man muss den Polizeibeamten aber den Rücken stärken und ihnen kein Misstrauen aussprechen, denn sie müssen tagtäglich gegen diese Schwerverbrecher kämpfen und brauchen unser Vertrauen, unseren Rückhalt und nicht ständig Belehrung darüber, was sie nur alles falsch machen. Denn es ist leichter, vom Sofa aus die Dinge zu beurteilen, als tatsächlich draußen an der Front zu stehen und handeln müssen.

Wir müssen die neuen Technologien nutzen, und ich bitte die Ratspräsidentschaft, sowohl PNR als auch Europol und die ganzen Fragen, die mit Datenschutz und Datenschutzpaket und -richtlinie zusammenhängen, rasch zu verabschieden.

Ein Punkt ist tatsächlich wichtig: Finanzquellen austrocknen ist ein Baustein und der vielen Bausteinen, den wir angehen müssen. Denn Bekämpfung des Terrorismus funktioniert nur, wenn wir ihm konzertiert und geschlossen und in rechtsstaatlicher und demokratischer Weise etwas entgegenzusetzen haben.

(Die Rednerin ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 162 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Ангел Джамбазки (ECR), въпрос, зададен чрез вдигане на синя карта. Уважаема колега, как ще коментирате информацията в медиите, че на немски полицаи, на немски служители по сигурността е било нареждано по политическа линия да прикриват престъпления заради произхода на извършителите им? Говоря за събитията от Новогодишната нощ.

 
  
MPphoto
 

  Monika Hohlmeier (PPE), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. Herr Dzhambazki! Zunächst einmal gilt es, die Straftat aufzudecken und nicht vorrangig erst einmal Nationalitäten festzustellen. Das kann man danach noch tun. Und wenn Nationalitäten im Zusammenhang mit Straftaten eine Rolle spielen, dann fließt das entsprechend mit ein. Aber ich benenne nicht erst die Nationalität und anschließend diskutiere ich über die Straftat, und ich ordne Straftaten auch nicht nur Nationalitäten zu, sondern ich möchte, dass Straftaten geahndet werden. Mein Problem ist, dass es zu viele no-go-areas gibt, dass es zu viele Banlieues gibt, dass es zu viele Molenbeeks gibt und dass es zu viele Zonen gibt, in denen zu wenig eingegriffen wird, wo die Kleinstraftaten gar nicht mehr geahndet werden und sich dadurch eine Kultur entwickelt, die eine Unkultur ist und die Menschenrechte zerstört.

(Die Rednerin ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 162 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Zdzisław Krasnodębski (ECR), pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki. – Ja chciałem się pani zapytać, jak pani też ocenia fakt, że wydarzenia w Kolonii nie były przez cztery–pięć dni w ogóle prezentowane w mediach, że nie odbyła się nad tym debata publiczna, że nie tylko, jak mówił kolega Dzhambazki, policja dostawała rozkazy zatrzymania informacji, ale że w ogóle niemiecka opinia publiczna, także opinia w całej Europie w związku z tym, nie była informowana o tych faktach? Jak to się ma do problemu, o którym obecnie dyskutujemy – do problemu terroryzmu?

 
  
MPphoto
 

  Monika Hohlmeier (PPE), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. Herr Krasnodębski! Es hat Kritik daran gegeben, dass ein öffentlich-rechtlicher Sender erst zwei Tage später berichtet hat. Die meisten Medien haben bereits relativ prompt danach berichtet. Was relativ schwierig ist, ist, dass wir eine Auseinandersetzung in Deutschland darüber führen – ich sage es ganz ehrlich, in München hat das nicht stattgefunden –, dass es zu solchen Zuständen wie in Köln nicht kommt, wenn man frühzeitig no-go-areas und Kleinstraftaten ausreichend bestraft und verfolgt. Aus diesem Grund gilt es, präventiv konsequent vorzugehen und auch Kleinstraftätern und denjenigen, die sie organisieren, das Handwerk zu legen, denn nur dadurch entstehen die Probleme, und nicht durch andere Dinge.

 
  
MPphoto
 

  Péter Niedermüller (S&D). A borzalmas párizsi merényletek óta Európa a terror fenyegetettségében él. A félelem érthető, a veszély nem lebecsülendő. Mégis azt kell mondanom, még ebben a helyzetben is meg kell őrizni a józanságunkat. Ragaszkodnunk kell a liberális demokráciák alapját jelentő szabadsághoz. Nem szabad engednünk a szélsőjobboldali és populista pártoknak, amelyek aljas módon kihasználják az emberek félelmét, riogatnak, félelmet és idegengyűlöletet gerjesztenek. Ki kell mondanunk: nincs olyan terrorveszély, ami feljogosít bárkit is arra, hogy durván megkurtítsa az alapvető jogokat, az állampolgári jogokat. A terrorizmustól való félelem sokszor arra sarkall bennünket, hogy olyan biztonsági intézkedéseket hozzunk, amelyek szembe mennek a liberális demokrácia alapelveivel, saját európai kultúránk alappilléreivel, vívmányaival.

De épp ezt akarják a terroristák, ezt akarja a populista, szélsőjobboldali politika. Lerombolni azt a szabad világot, amit az elmúlt 60 évben felépítettünk. Mi pedig azt mondjuk, a biztonság elválaszthatatlan az alapvető jogok tiszteletben tartásától, a szabadságtól. Éppen ezért világossá kell tenni: még több adat, még tömegesebb megfigyelés nem vezet eredményre. Nem több, hanem az eddiginél jóval hatékonyabb, sokkal inkább együttműködő titkosszolgálati munkára van szükség, és mindenekelőtt közös európai titkosszolgálatra. De ez nem lesz elég! Mindent meg kell tennünk, hogy a bevándorlók második, harmadik generációja ne radikalizálódjon, hanem itt, az európai társadalmakban találja meg a jövőjét. Oktatás és képzés! Befogadás és integráció! Valós esély a boldogulásra! Ezek a terrorizmus elleni harc legfőbb eszközei.

Világossá kell tenni: a társadalmi integráció nem jelent erőszakos kulturális asszimilációt, de azt is, hogy az integrációnak nincs alternatívája. Európát, a szabadságot, a nyitott társadalmat mindig meg fogjuk védeni.

(A felszólaló hozzájárul egy, az eljárási szabályzat 162. cikkének (8) bekezdése értelmében feltett kék kártyás kérdés megválaszolásához).

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
Αντιπρόεδρος

 
  
MPphoto
 

  Marek Jurek (ECR), pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki. – Czy Pan nie myśli, że ten język: „populizm”, „ekstremizm” to jest po prostu język wykluczenia? To jest mowa nienawiści wobec milionów Europejczyków, ich demokratycznie wyrażanych poglądów, ich demokratycznie wybieranych przedstawicieli. Czy naprawdę, posługując się dalej tym językiem, są państwo w stanie zbudować jakikolwiek dialog społeczny na temat największego kryzysu, jaki Europa dzisiaj przeżywa, i problemów, które wspólnie musimy rozwiązać?

 
  
MPphoto
 

  Péter Niedermüller (S&D), Kékkártyás válasz. Azt gondolom, nagyon világos volt a mai vitában is, hogy itt, parlamenti képviselők közül ki az, aki a terrorizmusról beszél, aki a fenyegetettségről beszél, aki a megelőzésről beszél. És kik azok, akik kihasználják ezt az alkalmat arra, hogy az iszlám, a bevándorlás, a menekültek és a Korán ellen érveljenek. Azt gondolom, ilyen típusú beszédre ebben a parlamentben nincs szükség. A tényekről, a problémákról kell beszélni, és nem félelmet és idegengyűlöletet kelteni.

 
  
MPphoto
 

  James Nicholson (ECR). Mr President, can I first of all say that 2015 has brought back to us the serious problems we face with terrorism and especially in Europe. I think we have to face the reality that Europe has a serious problem with its borders, especially the Schengen borders. That has got to be dealt with because nowhere in Europe is completely safe anymore, while we may like to think it is.

Where I come from in Northern Ireland we suffered over four decades of terrorism. I survived an assassination attempt myself and I want to make it very clear in this House that I am not a zombie, and those who talk the way they talked in this debate should, I think, really hang their heads in shame. The victims of terrorism have been forgotten about time and time again. They are not thought about, they are forgotten about, as we go on to the next atrocity, the next crime. That is what cannot be allowed to happen. Can I say above all else we need in Europe good information exchange and cooperation right across borders and between all the police forces in Europe to combat this.

 
  
MPphoto
 

  Marielle de Sarnez (ALDE). Monsieur le Président, la menace terroriste est globale, mondiale, intérieure et extérieure. Face à cette menace, nous avons besoin d'unité, de volonté et, surtout, de passer aux actes aujourd'hui – pas demain, pas après-demain, mais aujourd'hui – et d'agir dans quatre directions.

Premièrement, nous devons contrôler, comme toutes les grandes puissances du monde, et surveiller nos frontières de façon effective. Deuxièmement, nous devons rendre l'échange de renseignements obligatoire entre les pays européens. Dans le cas contraire, on raconte des histoires. Troisièmement, nous devons mettre sur les rails une politique de défense commune européenne, car la menace est aux portes de l'Europe. Quatrièmement, nous devons avoir une stratégie en matière de politique étrangère pour nous efforcer de trouver des issues aux conflits, en particulier en Syrie et en Libye.

En conclusion, je vous le dis, si nous pouvons faire tout cela à 28, faisons-le, mais si nous ne pouvons pas agir tous ensemble, décidons alors d'agir à quelques-uns: que quelques pays prennent l'initiative d'avancer. Je souhaite que, de ce point de vue, la France et l'Allemagne retrouvent l'inspiration et la vision qui, aujourd'hui, font cruellement défaut à l'Union européenne.

 
  
MPphoto
 

  Cornelia Ernst (GUE/NGL). Herr Präsident! In Pakistan werden bewaffnete Drohnen eingesetzt im Antiterrorkampf, und dabei sind schon eine ganze Menge Zivilisten ums Leben gekommen. In einem Dorf, in dem das passiert ist, hat man mit Kindern gesprochen, die haben gesagt, wir sind richtig froh, wenn die Sonne nicht scheint und alles bedeckt ist, dann kann uns nichts passieren. Wenn man sich überlegt, dass Kinder Angst haben müssen vor manchen Antiterrormaßnahmen, dann stimmt doch da etwas nicht. Was ich sagen will: Unsere Maßnahmen und Mittel gegen den Terrorismus sind oft – nicht immer, aber oft – überhaupt keine Antiterrormaßnahmen, sondern sie sind Abschreckungsmaßnahmen. Und das ist doch das Problem. Sie schrecken doch weniger beispielsweise Da’esh ab, die mittlerweile reichste Mördertruppe der Welt, sondern sie schrecken ganz normale Leute ab, Kinder in diesem Fall.

Ich sage Ihnen: Wir werden kein Jota vorankommen im Antiterrorkampf, kein Jota, wenn wir Feuer ausschließlich mit Feuer bekämpfen. Was wir tun müssen, ist, die Quellen von Terrorismus endlich auszutrocknen. Nicht als eine unter vielen Maßnahmen, sondern als eine vorrangige Maßnahme. Ich rede gar nicht nur von den finanziellen Mitteln und davon, dass wir schon seit langen Jahren zuschauen, dass beispielsweise von Saudi-Arabien der Waffentransport sehr wohl für Da’esh läuft, dass die Türkei lieber die PKK bombardiert als Da’esh.

Wir brauchen wirkliche Konsequenzen aus einer solch desolaten Politik. Und wir müssen etwas tun, dass Menschen sich nicht für die Mitwirkung am Terrorismus stark machen und entscheiden und dass die Bevölkerung nicht Da’esh unterstützt, weil sie sonst von niemandem unterstützt wird. Da liegen die Probleme. Wir brauchen Konfliktlösungsstrategien und Versöhnungsstrategien. Die Einschränkung von Grundrechten trägt eher dazu bei, unsere zivilgesellschaftlichen Kräfte zu schwächen. Darum kann es ja wohl nicht gehen.

 
  
MPphoto
 

  Diane James (EFDD). Mr President, let us be blunt about the current situation: the terrorist threat is effectively civil war – incoming individuals joining already internally—based dissidents, targeting key infrastructure to create maximum fear and disruption within our societies.

We must, however, recognise that terrorists now control territory from which to export their violent ideology and have access to millions of dollars to fund their activities. Within the EU, as well as the UK, their best resource is Schengen. Borderless travel facilitates weapons, explosives and unfettered terrorist—ideology exportation as well as people. Second only to Schengen is a banking network that facilitates the financing of terrorism. So, Commission, in your deliberations please face the facts. Isolate by ending Schengen, and starve by taking steps to tackle the financing as two key means of combating this terrorist threat.

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE). Pane předsedající, já si myslím, že naše reakce na teroristické útoky musí být v každém případě uvážlivá, ale také rozhodná a důsledná. Apeluji na to, abychom se předtím, než budeme zavádět nové normy do našeho právního systému, přesvědčili, zda již ty současné nejsou dostačující. Například jsem se ptal českého ministra vnitra, jak jsou vyměňovány informace mezi státy, a on mi říkal, že je tam řada problémů. Ostatně několikanásobné a opakované započítávání uprchlíků ze strany agentury Frontex je toho dokladem. Já si myslím, že především nesmíme zůstat nečinní, protože nečinnost nahrává teroristům, kteří jsou nepřáteli demokracie, našich společností, křesťansko-židovských kořenů. Nečinnost a nedůslednost však také nahrává populistům a extrémistům našich společností, které s teroristy pojí odsudky k liberální demokracii, ale i k Evropské unii.

Já jsem stoprocentně přesvědčený, že právě dnes jsme povinni naši unii hodnot obhajovat, jakkoliv je to obtížné a jakkoliv se to může v krátkém časovém horizontu jevit politicky nevýhodné. Nepochybuji, že v delším časovém ohledu tyto naše hodnoty obhájíme, protože nesnášenlivost, předsudky, nenávist a terorismus nikdy svobodného člověka neporazí. Mohou nás podlomit v kolenou, ale naše hodnoty nezlomí, protože jsou v historii ověřené a osvědčené.

Jak se ukázalo, populistické a extrémistické politické síly v Evropě získávají finanční podporu z Ruska. Myslím si, že tento moment bychom neměli přehlížet. Měli bychom být tady v této věci rovněž rozhodní a trochu lituji toho, že jsme nevyužili příležitosti apelovat na Komisi, aby tuto otázku zkoumala. Ostatně toto zkoumání nyní provádí Kongres Spojených států amerických a myslím si, že bychom se i my měli k tomuto vrátit. Hlavním nepřítelem současných hlavních ruských představitelů bohužel není IS, čečenští radikálové či Ukrajinci. Hlavním nepřítelem Ruska je naše společná jednota Evropy.

 
  
MPphoto
 

  Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy (S&D). Monsieur le Président, face au terrorisme, les États membres ne peuvent plus agir seuls. L'Union doit assurer la coordination et la cohérence des politiques nationales, car c'est la sécurité européenne qui est en jeu. Face au terrorisme, les socialistes et démocrates demandent plus d'Europe.

Plus d'Europe, cela exige un partage systématique des informations entre les services policiers, judiciaires et de renseignement des États membres. Europol, avec son nouveau centre de lutte contre le terrorisme, doit devenir une agence européenne à part entière. Lutter contre le terrorisme, c'est également s'attaquer à son financement. Le renforcement et l'harmonisation des pouvoirs des cellules de renseignements financiers ou encore l'amélioration de l'efficacité du système de gel européen des avoirs terroristes sont autant de mesures sur lesquelles il faut avancer au plus vite.

Enfin, face au recrutement de jeunes Européens, toujours plus nombreux, par l'État islamique, nous devons nous attaquer aux racines du terrorisme, par une politique systémique de prévention de la radicalisation. L'Europe et ses États membres doivent investir davantage de moyens pour développer et financer les mesures préventives, de l'échelon local au niveau européen, à l'école, dans les quartiers, dans les entreprises, mais aussi sur l'internet. Nous avons l'ardente obligation de démontrer, par nos politiques publiques, que nos jeunes – tous nos jeunes – ont leur place dans notre société. Nous devons rappeler avec force nos valeurs communes de respect et de solidarité avec toutes les religions, y compris la religion musulmane, qui composent notre communauté européenne.

 
  
MPphoto
 

  Zdzisław Krasnodębski (ECR). Panie Przewodniczący! Chciałem powiedzieć, że się zgadzam z kolegami, którzy mówili o tym, że terroryzm to też jest problem wewnątrzeuropejski. Przypomnę, że obecnie ISIS popierany jest przez co dziesiątego Brytyjczyka i co szóstego mieszkańca Francji. Badania pokazują także, że mniejsze jest poparcie dla ISIS w krajach arabskich niż w krajach europejskich. Wśród państw wysyłających największą liczbę wojowników ISIS per capita, obok takich państw jak Arabia Saudyjska, Uzbekistan, Albania, przodują Belgia, w której znajduje się również Parlament Europejski, instytucje europejskie, Szwecja, Francja – i to powinno być przedmiotem naszej refleksji. Przede wszystkim fakt, że głównym celem rekrutacji przez terrorystów stają się młodzi ludzie pozbawieni poczucia tożsamości, zakorzenienia i wzorców społecznych, dzieci imigrantów, często w drugim, trzecim pokoleniu, ludzie rozdarci między ojczyzną przodków a krajem zamieszkania, w żadnym z nich nie czujący się u siebie, a także dzieci z rozbitych domów, patchworkowych rodzin poszukujący poczucia stabilności, postaw nieobciążonych relatywizmem i dlatego ulegających urokowi radykalnych ideologii bądź fundamentalizmowi religijnemu.

(Mówca zgodził się odpowiedzieć na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki (art. 162 ust. 8 Regulaminu))

 
  
MPphoto
 

  Hilde Vautmans (ALDE), "blauwe kaart"-vraag. Wel, collega, u verwijst naar België, naar mijn land, als zouden de foreign fighters vooral vanuit ons land gestuurd worden. Ik betwist natuurlijk niet dat er wel degelijk foreign fighters zijn die vanuit ons land vertrekken, en wij zetten daar ook echt op in.

Maar ik zou heel graag van u vernemen wat over heel Europa - want het probleem doet zich voor in alle Europese landen - uw actiepunten zijn om te verhinderen dat jongeren die in Europa opgroeien inderdaad daarginds een oorlog gaan voeren die niet de hunne is.

 
  
MPphoto
 

  Zdzisław Krasnodębski (ECR), odpowiedź na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki. Najpierw bym się zapoznał się z problemem i w związku z tym mam dla Pani propozycję i także dla naszych kolegów. Spędzamy wiele godzin w Parlamencie Europejskim, a tuż obok niedaleko parę kilometrów dalej w dzielnicy znajdującej się w pobliżu Parlamentu Europejskiego zbierają się ludzie, którzy potem planują zamachy. Może byśmy zrobili kiedyś wycieczkę etnograficzną i poszli tam wszyscy razem i zobaczyli realność Europy i wtedy wrócilibyśmy do realności, bo powrót do realności jest podstawą tego, żeby postawić właściwą diagnozę i znaleźć rozwiązania problemu, o którym Pani mówi.

 
  
MPphoto
 

  Hilde Vautmans (ALDE). Ik wil heel graag de collega uitnodigen om met mij mee te gaan naar Mechelen, waar wij een liberale burgemeester hebben. Vanuit Mechelen is geen enkele foreign fighter vertrokken. Daar zetten we in op integratie om mensen in de gemeenschap op te nemen, zodat ze zich hier betrokken voelen!

Dus, collega, ik nodig u heel graag uit om volgende week met mij mee te rijden om een bezoek te brengen aan de stad Mechelen, waar ze de strijd degelijk hebben gevoerd. En voor de collega's die mee willen, jullie zijn uiteraard ook van harte welkom!

 
  
MPphoto
 

  Ana Gomes (S&D). Não temos sabido proteger os cidadãos, os nossos cidadãos, face à ameaça terrorista e à criminalidade organizada conexa, que não nos apanha de surpresa e nos impõe que trabalhemos coordenadamente a nível europeu, porque, sozinho, nenhum país conseguirá vencê-la.

Estamos a pagar o preço da descoordenação na Síria, no Iraque, na Líbia e na questão palestina. Precisamos trabalhar pela paz e pela segurança na vizinhança e de atacar as fontes de financiamento do terrorismo, como o tráfico de seres humanos, de armas, de petróleo e de drogas, incluindo por governos que se dizem nossos aliados, como a Arábia Saudita, a Turquia e o Catar. Precisamos de nos coordenar no apoio às forças que resistem no terreno, como os pesmerga, e prestar ajuda mais eficaz às populações deslocadas e refugiadas para que reocupem e reconstruam zonas libertadas, como o Sinjar, pois não é com muros e com o fim de Schengen, o encerramento de fronteiras, que impediremos de vir quem foge da barbaridade.

Internamente sofremos de desunião e desconfiança; resistimos a partilhar informação contra o terrorismo e a agir contra o crime organizado; falhamos em criar um efetivo PNR europeu, em contrariar a propaganda recrutadora; e, com as políticas neoliberais que criam mais desemprego e guetos, facilitamos mesmo a campanha radicalizadora dos próprios jovens europeus que se juntam às fileiras do chamado Estado Islâmico, dentro das nossas fronteiras e até dentro das nossas prisões.

Além do desconcerto que exibimos, ajudamos terroristas com a vaga de xenofobia, que agora miseravelmente ataca os refugiados que fogem ao terrorismo e à guerra e que temos a obrigação de acolher. Não precisamos de inventar nada; precisamos de vontade política e de sentido de interesse estratégico num mundo regulado pelo rule of law e pelos direitos humanos. As soluções estão numa articulação inteligente e coerente das nossas políticas de segurança interna e externa. Precisamos é que os nossos governos trabalhem em conjunto. Este é um problema europeu e a principal arma de que precisamos é de união, de União Europeia.

(A oradora aceita responder a uma pergunta segundo o procedimento “cartão azul” nos termos do artigo 162.º, n.º 8, do Regimento)

 
  
MPphoto
 

  Marita Ulvskog (S&D), fråga ("blått kort"). Jag vill gärna höra vad Ana Gomes säger om det som vi diskuterade också under förra talarens inlägg, där herr Krasnodębski nämnde just t.ex. Sverige och att vi har många unga människor som har åkt för att kämpa tillsammans med ISIS.

Integration och att man har en bättre och jämnare fördelning av flyktingarna måste väl ändå vara grunden för detta. Om Krasnodębskis hemland tog emot fler unga män och kvinnor som flyr, så kanske det skulle bli mindre av den här typen av aktiviteter. Vad säger ni fru Gomes?

 
  
MPphoto
 

  Ana Gomes (S&D), blue-card answer. Well, my country has actually volunteered to accept up to 5 000 refugees in these coming months, but they are not coming because the system is not working. But those who have come are, actually, indeed properly supported to be socially integrated. Having access to work, for instance, is very important apart from other aspects – to actually work according to the rules in our society. Social inclusion is the most important thing, and all the economically liberal policies that have only been fostering social exclusion and discrimination, in particular in communities of migrants, is actually what has been helping the terrorists recruit young people within our borders and to fight both abroad and against us.

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Trebesius (ECR). Herr Präsident! Allein in Deutschland hat sich die Zahl der Terrorverfahren im letzten Jahr verdreifacht.

Darunter sind immer mehr Verfahren gegen IS-Unterstützer. Menschen, die oft auch im Strom der Flüchtlinge zu uns gekommen sind. Leider funktioniert die Vernetzung der Behörden nicht, wofür ich Ihnen ein Beispiel nennen möchte: Am 7. Januar 2016, dem Jahrestag des Attentats von Charlie Hebdo, wurde in Paris ein Mann erschossen, der mit dem Schlachterbeil zwei Polizisten angegriffen hatte. Dieser Mann wurde später als Tarek Belgacem identifiziert.

Der Marokkaner Belgacem hatte sich in Deutschland aufgehalten und hier mindestens sieben verschiedene Identitäten angenommen: So war er als Syrer, als Georgier und als Tunesier registriert. In Deutschland und in anderen europäischen Ländern hat er eine ganze Reihe von Straftaten begangen. Bekannt geworden sind: Drogenhandel, Sozialhilfemissbrauch, Beleidigung, Drohung, Diebstahl, Verstoß gegen das Waffengesetz, Körperverletzung, Raub und sexuelle Belästigung. Die Wände seiner Wohnung waren mit IS-Symbolen verziert.

Trotz dieser Vergehen konnte sich Belgacem offensichtlich frei in ganz Europa bewegen. Mein Land Deutschland ist ein Unsicherheitsfaktor bei der europäischen Terrorbekämpfung.

 
  
MPphoto
 

  Josef Weidenholzer (S&D). Herr Präsident! Diese terroristischen Anschläge werden immer häufiger, bedrohlicher, dreister und sie sind wirkungsvoll, weil sie Grundfundamente unserer freiheitlichen Ordnung destabilisieren und weil sie auch in der weiteren Folge den Bestand dieser Union gefährden.

Der Kampf gegen diese terroristische Bedrohung ist notwendig und wichtig und verdient unsere ganze Aufmerksamkeit. Aber diese terroristische Bedrohung hat den Namen: Da'esh-IS. Wir sollten darüber reden. Wir sollten nicht diese Diskussion für Polemiken missbrauchen. Viele Menschen haben auch den Eindruck, dass viel geredet, aber nicht effizient gehandelt wird.

In diesem Haus haben wir zwei Maßnahmen beschlossen und heftig diskutiert. Das eine war der Bericht zur Deradikalisierung, das andere die EU-PNR. Ich hege immer noch Zweifel, ob das wirklich nicht auch dazu führt, dass der Heuhaufen an Informationen größer wird – aber wir haben diese Maßnahmen beschlossen. Was wir jetzt brauchen, sind kurzfristige Aktionen. Wir sollten uns überlegen, ob diese Daten auch wirklich gut analysiert sind, ob sie gut aufbereitet werden. Wir brauchen mehr und besser geschultes Personal bei der Polizei. Wir sollten uns auch überlegen, warum die nationalen Geheimdienste ihre Informationen nach wie vor bei sich behalten, warum sie nicht miteinander kooperieren.

Ich weiß, dass wir Sie nicht verpflichten können, Herr Kommissar, aber vielleicht fallen Ihnen Methoden ein, die Geheimdienste dazu zu bringen, ihr Wissen, das sie reichlich haben, auch miteinander zu teilen. Das glaube ich, wäre das allerwichtigste, um in der nächsten Zeit Erfolge zu erzielen.

 
  
MPphoto
 

  Juan Fernando López Aguilar (S&D). Señor Presidente, sabemos que 2015 ha sido el año de mayor mortandad terrorista de la historia de Europa después de la espantosa masacre en Madrid en el año 2004. Por tanto, la pregunta no es si nos van a volver a golpear, sino dónde y cuándo. Y lo harán contra todos nosotros, la ciudadanía de una civilización regida por el Derecho y de libertades, que es Europa. Que no puede ser sacrificada en el altar de una seguridad nacional descoordinada.

Por tanto, hay que saber usar la cabeza fría con sensatez, como se ha dicho, y no cometer el error de pensar que la extranjería, la inmigración o los refugiados, sin más, son una amenaza contra la seguridad, ni tampoco, por supuesto, que el pánico o el miedo sean una respuesta. No lo son.

El camino correcto es completar Schengen, la Guardia Europea de Fronteras. El camino correcto es una comunidad europea de inteligencia con información compartida. El camino correcto es completar el Derecho penal europeo y una agencia europea de policía. Y la protección de las víctimas del terrorismo. Y, finalmente, tener muy claro que no hay que ceder.

El camino, además, es saber que la yihadización de la exclusión social requiere recuperar el combate europeo contra la marginación y contra la desigualdad y el diálogo con las comunidades que se han visto afectadas especialmente por esa austeridad recesiva, que ha extremado y exasperado las desigualdades en Europa, y que está detrás, es el trasfondo, de esta incrementada marginalización de la exclusión que ha llevado a muchos europeos, nacidos en Europa y residentes europeos, a cometer atentados terroristas en Europa.

 
  
MPphoto
 

  Andrejs Mamikins (S&D). Mr President, just several decades ago different parts of Europe were plagued by internal conflicts with various nationalistic groups. Those times are over. The advent of the globalisation age has removed any meaningful boundaries. Terrorism is no longer linked to any borders; it is both global and much more radical than even before. Like in Northern Ireland or Spain, there can be no peaceful resolution. The only reasonable way to combat the current wave of radicalisation in Europe, including active propaganda and ISIS membership, is a complete overhaul of the existing policies on integration, judiciary and prosecution, and security of financial transactions, as well as counter-propaganda in the case of those susceptible to such radicalisation, not to mention a more assertive foreign policy in relation to those who openly or allegedly contribute to these processes. I mean Saudi Arabia, Turkey, Qatar or anywhere else. I am not proposing to forsake and abolish our core values. Our first and foremost objective is to guarantee the safety of our citizens, not endanger them even more.

 
  
 

Διαδικασία «Catch-the-Eye»

 
  
MPphoto
 

  Franc Bogovič (PPE). Najprej moramo zelo jasno vedeti in povedati, kaj so ključni razlogi za razmah terorizma.

Prvič, veliko mladih Evropejcev je razočaranih, brez prihodnosti. Nastajajo velika geta v evropskih metropolah, ki so prava gojišča terorističnih celic. Od tam odhajajo mladi Evropejci tako v Islamsko državo, kakor tudi izvajajo teroristične napade po Evropi.

Odstranitev diktatorskih režimov v Libiji, Iraku, dogodki v Siriji in Afganistanu imajo za posledico nastanek teroristične Islamske države, velikega toka migrantov in beguncev, ki so destabilizirali Evropo.

Islamska država in tudi nekatere arabske države financirajo terorizem in so najavile islamizacijo Evrope in teroristične napade na Evropo.

Terorizem nima meja, zato mora priti do popolne izmenjave podatkov in popolnega sodelovanja varnostnih služb in skupen boj proti terorizmu. Odpraviti je treba vzroke za nastanek terorizma.

Pri ukrepanjih, spoštovana Komisija, pa bodite sorazmerni in ne vznemirjajte poštenih Evropejcev, kot jih vznemirjate s sedanjo direktivo o orožju, kjer ste se lotili predvsem tistih, ki imajo legalno orožje, pozabili pa na to, da je nelegalna trgovina pravi izvor terorizma.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Όχι, το αίτημα για μπλε κάρτα ήρθε με τη λήξη της ομιλίας, δεν το δέχομαι. Νομίζω ότι οι ευρωβουλευτές μπορούν να καταλαβαίνουν τι λέει ο ομιλητής πριν τελειώσει. Παρακαλώ το αίτημα για μπλε κάρτα να διατυπώνεται έγκαιρα αλλιώς δεν θα το κάνω δεκτό, πολύ περισσότερο που είμαστε στη διαδικασία catch-the-eye.

 
  
MPphoto
 

  Maria Grapini (S&D). Domnule președinte, în perioada de criză se probează cel mai bine dacă o organizație, o familie, o uniune rezistă sau nu. Mai mult ca oricând, Uniunea Europeană are nevoie de unitate pentru a asigura siguranța cetățenilor noștri și acest lucru trebuie să fie permanent pe agenda Consiliului și a Comisiei. Reprezentantul Consiliului ne-a spus aici că trebuie ameliorată ura împotriva musulmanilor, dar, în același timp, trebuie să vă propuneți, domnule comisar, și soluții pentru a-i face pe musulmani să înțeleagă condițiile de acceptare în Europa, să ne înțeleagă și să accepte cultura europeană, dacă au ales să trăiască în Europa sau dacă au fost obligați s-o facă datorită conflictelor și problemelor economice. Aici s-a greșit în momentul în care a început criza refugiaților.

Este nevoie de mai multă coerență în comunicare la nivel național și european, mai ales din partea Consiliului. Comisia și Consiliul trebuie să prezinte cetățenilor europeni un plan clar, care să gestioneze problema refugiaților din zonele de conflict și a migranților economici. Nu putem lăsa la voia întâmplării și a interpretării fiecărui cetățean problema refugiaților și nici nu putem muta state întregi în Europa. De aceea, Comisia și Consiliul trebuie să lucreze împreună și să prezinte Parlamentului European, dar și statelor membre un plan de măsuri coerent. Solidaritatea prost gestionată poate submina securitatea.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς ( ECR). Κύριε Πρόεδρε, η καταπολέμηση της τρομοκρατικής απειλής θα γίνει αποτελεσματική μονάχα όταν αναγνωριστεί η αφετηρία της, δηλαδή η προσχώρηση μεγάλων μερίδων του πληθυσμού και ιδιαίτερα των νέων της Μέσης Ανατολής στον φονταμενταλισμό. Ταυτόχρονα, πρέπει να διερευνηθούν σε βάθος τα αίτια αυτού του πολιτικού και κοινωνικού φαινομένου. Επιπλέον, πρέπει να αναγνωριστεί ο τυχοδιωκτισμός με τον οποίο κάποια ευρωπαϊκά κράτη και πρωτίστως η Γαλλία παρεμβαίνουν στρατιωτικά στη Μέση Ανατολή από το 2011.

Τέλος, οι ίδιες οι χώρες της Ευρώπης οφείλουν να αναγνωρίσουν την τεράστια αποτυχία των πολιτικών ένταξης των μουσουλμάνων, να επανακινήσουν τα σχετικά προγράμματα που εγκαταλείφθηκαν για ιδεοληπτικούς λόγους μετά τη δεκαετία του 80 και να απεμπολήσουν τις ρητορικές μίσους από την πολιτική αντιπαράθεση, μέσω των οποίων αυτοεκπληρώνεται η θεωρία της πολιτιστικής και πολιτισμικής σύγκρουσης. Ήρθε η ώρα η Ευρώπη να ακολουθήσει ένα άλλο υπόδειγμα στις διεθνείς και διαπολιτισμικές σχέσεις με τα κράτη της Μέσης Ανατολής και της Βορείου Αφρικής.

 
  
MPphoto
 

  António Marinho e Pinto (ALDE). Senhor Presidente, o combate ao terrorismo começa com o combate ao racismo, à xenofobia e ao fanatismo, e prossegue com uma luta incessante pela democracia, pelo Estado de Direito e pelas liberdades individuais, sobretudo pela liberdade de circulação de todos os cidadãos europeus. A Europa em que acredito e por que luto é, como ensina Jorge Steiner, uma Europa que é filha de Atenas e do Iluminismo, mas também filha de Jerusalém e das três religiões reveladas, ou seja, uma Europa culturalmente construída a partir das três religiões de Jerusalém: o cristianismo, o judaísmo e o islamismo.

Durante séculos, a Europa perseguiu e tentou mesmo exterminar muitos dos seus cidadãos, os judeus, e agora, sob o pretexto do combate ao terrorismo, prepara-se para segregar, perseguir e expulsar os muçulmanos.

Senhor Presidente, Senhor Comissário, Senhor Ministro, o combate contra a radicalização tão em voga deve começar pelo combate à intolerância que está perigosamente a desenvolver-se no seio da Europa.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Κύριε συνάδελφε επειδή έχετε μετάσχει στη συζήτηση και επειδή τώρα εφαρμόζουμε διαδικασία catch-the-eye, θεωρώ ότι δεν είναι σωστό να σας δώσω το λόγο με «γαλάζια κάρτα». Αυτή τη στιγμή δίνεται η δυνατότητα σε ομιλητές που δεν ήταν εγγεγραμμένοι στον κατάλογο να μιλήσουν και αυτοί.

 
  
MPphoto
 

  Ruža Tomašić (ECR). Gospodine predsjedniče, 2015. su obilježili teroristički napadi u izvedbi Islamske države i njezinih simpatizera diljem svijeta, a prema posljednjim informacijama iz obavještajne zajednice 2016. nažalost neće biti ništa mirnija.

Na ovakve najave ne treba reagirati panično, ali ni nonšalantno. Europa treba pojačati sigurnosne mjere kako bi zaštitila svoje građane, a naše snage sigurnosti moraju imati otvorene ruke za pravovremeno postupanje prema svima koji šuruju s ekstremistima i teroristima na našem tlu.

Međudržavna suradnja nikad nije bila važnija i moramo joj maksimalno otvoriti put. To znači da nadležne službe država članica trebaju biti u međusobnoj koordinaciji bez da im nadnacionalna tijela s nedefiniranim ovlastima stvaraju šum u komunikacijskom kanalu.

Ovo su trenuci kad moramo biti operativni, brzi i učinkoviti zbog sigurnosti naših građana, a sve je ostalo sporedno. Očekujem da buduće odluke Vijeća i Komisije o ovoj temi budu na tom tragu.

 
  
MPphoto
 

  José Inácio Faria (ALDE). Senhor Presidente, os recentes ataques terroristas na Turquia e no Burquina Faso, depois dos perpetrados em 2015, reforçam a evidência não apenas do aumento da ameaça terrorista, mas também do seu carácter transnacional e das suas pretensões universalistas, que exigem uma resposta global e holística de forma a preveni-lo e a combatê-lo.

Na luta contra o terrorismo, a União Europeia tem que não só reforçar a cooperação nas componentes militar e de segurança, mas também na prevenção da radicalização, no fim às fontes de financiamento, bem como no apoio logístico e nos cuidados médico—hospitalares aos combatentes que nas frentes de guerra defendem com as suas próprias vidas os nossos valores e o nosso modelo civilizacional.

Caros Colegas, é por isso uma vergonha ouvir da boca de um soldado pesmerga que os combatentes feridos e a precisarem de cuidados médico-hospitalares na Europa tenham que pagar do seu próprio bolso os tratamentos realizados aqui na Europa, e de que precisam, porque não têm ajuda suficiente da União Europeia.

Senhor Presidente, lanço uma vez mais o apelo para que o combate da União Europeia ao terrorismo não implique o sacrifício dos direitos humanos e que não permita que os refugiados se tornem nas vítimas colaterais dos terroristas que, na realidade, são precisamente os que estão na primeira linha das atrocidades cometidas.

 
  
 

(Λήξη της διαδικασίας «Catch- the-Eye»)

 
  
MPphoto
 

  Δημήτρης Αβραμόπουλος, Μέλος της Επιτροπής. Κύριε Πρόεδρε, έλεγα να επωφεληθώ της ευκαιρίας για να θυμηθώ λίγο τα ελληνικά μου - αφού προεδρεύετε - αλλά προτιμώ να μιλήσω στα αγγλικά. Ευχαριστώ γι' αυτό.

Mr President, I am following this debate with great interest, as you will understand, and I want to express from the very beginning my thanks for your full support for our engagement and commitment to fight terrorism. This is a topic that leaves no one indifferent or uninterested and I believe that in this room we really foster a common consciousness beyond the fact that we are committed politically to fight terrorism.

Ms Sargentini, I would like to answer your question which is of great importance, although at the beginning in my introductory remarks I was very clear on that. Terrorist attacks, even the ones that are not organised by a wider network, cost money – money for equipment, for logistics, for falsified documents. I want to assure you that we shall follow that money to help and support the prevention and investigation of terrorist attacks. Soon we shall come back in order to discuss this issue further. I do not think I need to demonstrate or prove once more our commitment, as I said at the beginning, to the fight against terrorism and for the security of our citizens. I think we can all agree that much progress has been made to deliver our European Agenda on Security, but we are of course not there yet as long as the terrorist threat is still out there.

The threat we face is tangible and we need actions that can make a difference at all levels of our societies. We need each other to achieve results – the European Union institutions, Member State governments, national and also local authorities, law enforcement authorities, intelligence services, but also civil society.

I would like to come back to what I said at the beginning. Member States need to trust each other more. They need to share more information between themselves but also with Europol. On a personal basis I can say that I am not happy with their cooperation so far. Unfortunately, most of the Member States, I am sorry to say, keep the best of the information for themselves. Now is the moment to make a step forward.

Our work is not over. The Commission will enhance and redouble its efforts in this area in 2016. Concrete actions are on the horizon, particularly as regards terrorist financing. I count on your support in these efforts. We need to move forward quickly and effectively with European solutions to the common European problem of terrorism. Thank you very much for your attention and once again thanks for your support for our efforts.

 
  
MPphoto
 

  Bert Koenders, President-in-Office of the Council. Mr. President, I wanted to thank the Members of the European Parliament for a very interesting debate on terrorism. Let us start by saying that terrorism is a very multifaceted monster that requires a range of answers. There is not one simple answer to the threat of terrorism.

I also fully understand the range of emotions that we have in this Parliament on this issue today. Let us remember first of all the victims and their families and their children, and I take that very seriously. In their honour, let me assure you that the Council very active in ensuring that we cooperate better, I will say something about that in a second. I would also caution against using the issue of terrorism for simple political agendas, be they from one side or from the other. We must be united in the fight against terror and understand that it is a very complex phenomenon – like an octopus – where we have to work on prevention and repression, on law enforcement and sharing, on trust between countries and on fighting Islamic State.

If we do not work on that together and we just make this an element of political agendas then we are not going to move forward. I heard the words ‘political elite’ from – I think – Mr Buonanno. I am here representing not the Dutch Government but the Council, which is based on governments of different political persuasions and this is very difficult for me to hear. The Members here probably make EUR 100 000 per year, I do not know exactly. With all due respect parliamentarians and ministers make money, but if Mr Buonanno is part of the political elite then I am as well, and neither he nor I has a greater right to talk on behalf of the people than anyone else.

Everybody is working, so am I. We are representing our people, we might have different views, but we are not going to have this debate on the basis of simplifications. We cannot accept that, the issue of terror is much too complicated. Let me say as well that if we are cool-headed and dare to analyse what is going on and we cooperate, then together we can move forward. But if we are going to work towards division, that is exactly what the terrorists want from us, namely to see us divide into opposing camps. Terrorism is a strategy that entails inspiring fear in the population and among politicians; if divisions between us appear then we are not going in the right direction.

So let us be cool-headed, let us think through what we have to do. Yes that is prevention, yes that is repression, yes that is working together and yes that is fighting Islamic State. The Commissioner was very right to say this, and this is also what the Council is trying to do. We had a conference 10 days ago in the Netherlands which was based on the anti-ISIS coalition and the global coalition against terrorist fighters. What is the issue there? The issue is that we have to combine trust, share and stop.

We have to trust each other in ensuring that an exchange of information is taking place, and ask why it does not always happen and why should it happen more often. Everybody here has said that. The Council is in agreement with the Members on this.

But it is very understandable to ask why we have to share information. That means, and that was the lesson from last week, cooperation between law enforcement, between intelligence, between civil society and others. It is a working method and we have to improve and increase and strengthen it. The strongest answer our societies can provide is resilience. Resilience and belief in our values, which are based on democracy and the rule of law. I say that not just to applaud these values; they are the only way to fight terror and come up with very, very concrete answers.

Let me say few things on that, because in the end it boils down to implementation. I agree with this. We can have all these debates. The Council is working in different areas to strengthen our cooperation. It is important that we reached an agreement between Parliament and the Council last December on PNR. Like the majority of MEPs in the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, the Council is confident that an EU PNR will have a major impact on detecting terrorist suspects. The European Union has already adopted a number of measures for the collection and exchange of personal data between law enforcement authorities, and the transfer and processing of PNR data aims to complement the existing tools.

Organised crime and terrorist activities involve international travel and finance. This includes the smuggling of persons or drugs, or terrorists having access to training camps outside the European Union. PNR data will allow law enforcement authorities to identify persons who were previously not suspected of being involved in organised crime. It was – I think – Ms Hohlmeier who brought up the issue of a link between the agreement on the PNR directive and on the Data Protection Directive. I am aware of these concerns. I share them, President Schulz has passed them on to us, and we have replied to him.

Our two institutions agree on the need to ensure that this vitally important legislation will be adopted and enter into force as soon as possible. You can be sure that the Council has taken and will continue to take all action required to ensure that these files are adopted with all due diligence, while also ensuring that their translation and legal linguistic revision are conducted in such a manner as to render the text as clear, consistent and legally sound as possible. We will ensure that our institutions continue to work as closely as possible – you have my commitment on this – and ensure that no avoidable delay occurs in the conclusion of these crucial dossiers. We have reached agreement on both files: PNR and data protection. Let me assure you we will not backtrack on our commitments.

I said already something about the need to cooperate, whether obligatory or not. In my view, that is not the issue. As we know, under Article 42 of the TEU, national security remains the sole responsibility of each Member State. There is, accordingly, no legal basis for an EU intelligence agency. This does not mean that there is not an enormous need for this element of trust, share and stop. We are in the process of working in many different Council formations that sit on this.

Let me also assure those who are worried about this that we are constantly talking about balance. I say to anybody who wants to have a simple agenda between privacy and repression, between thinking that it is all about the Qur’an or it has nothing to do with fundamentalist tendencies and that the issue is Islam: ‘Go ahead, it will not solve the issue’. The Council is working on a combined effort on prevention and repression. It is important that we take very seriously the issues of rule of law and of our values because that is exactly what is being attacked. The way we fight this awful scourge has to be within the limits. That is why we constantly continue to work on this issue.

Yes, that means also prevention. That is not a soft policy. That is a very hard policy. It is ensuring that people do not get radicalised, and that also has to do with economic opportunity and discrimination. I say, not as a defence, that if we want to be effective we have to look at the whole chain of radicalisation and de-radicalisation. The closing of frontiers is not an answer to that. The same person who said we have to close the frontiers said that we need more international cooperation with the rest of the world right now. Let us do that.

Our meeting last week included countries that are aware of this issue. We also have to strengthen our cooperation in the intelligence field, with countries in North Africa and elsewhere. In respect of the timetable for our cooperation it is important we have these debates regularly, and this is the case. It is also necessary that we as an executive be controlled by our national parliaments but also with a debate here.

We are faced with an enemy that has a great capacity to move around, and this has nothing to do with borders as we are talking about moving within our societies and internationally. We therefore have to step up our efforts. We have to share in the trust and to make sure that the divisions we have – which are legitimate – do not simultaneously lead to a lack of effectiveness against the threat of terror.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. Plusieurs propositions ont été annoncées par la Commission. La mise en place d'un corps de gardes-frontières européens, une réforme ciblée du code Schengen pour des contrôles systématiques aux frontières extérieures de l'Union, un élargissement d'ECRIS aux casiers judiciaires des non-Européens. Ces propositions, je les réclame maintenant depuis longtemps. Mais pourquoi tant de temps et de vies perdues avant qu'elles ne soient faites? Dans mon rapport sur la prévention de la radicalisation, voté le 25 novembre, j'ai porté de nombreuses autres mesures. Je souhaite que la Commission et les États membres s'engagent à la mise en place d'une responsabilité pénale des géants du Net qui ne coopèrent pas face à la diffusion massive de contenus de propagande terroriste. Des mesures fortes en matière de lutte contre le financement du terrorisme doivent également être mises en place. La lumière doit être faite sur la responsabilité de certains pays du Golfe dans le financement du terrorisme. Nous avons également besoin d'un TFTS européen, un système de détection des circuits de financement du terrorisme, sur le modèle de l'accord que nous avons avec les États-Unis. Ce qu'il nous a manqué jusqu'à présent, c'est de la volonté politique! N'abandonnons pas les citoyens européens aux terroristes et agissons!

 

5. Έναρξη διαπραγματεύσεων ΣΕΣ με Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη αφορά την προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με την έναρξη διαπραγματεύσεων για τη Συμφωνία Εμπορικών Σχέσεων με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, που κατέθεσαν οι κύριοι Bernd Lange και Daniel Caspary, εξ ονόματος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (O-000154/2015 - B8-0101/2016) - (2015/2932(RSP)).

 
  
MPphoto
 

  Bernd Lange, Verfasser. Herr Präsident, Herr Kommissar, meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Wir haben in der neuen Handelsstrategie ja gehört und gelesen, dass die globalen Wertschöpfungsketten auch gerade in Asien und im Pazifischen Raum eine zentrale Rolle spielen und diese Regionen in den Fokus von vielen Handelszusammenhängen kommen. Gerade angesichts des Abschlusses des Pazifischen Abkommens der USA mit elf Partnern, des TPP, zeigt sich das ja sehr deutlich. Insofern ist es richtig und logisch, dass wir uns auch hinsichtlich unserer Beziehungen zu Australien und Neuseeland auf den Weg machen. Das Europäische Parlament hat zu dieser Frage auch einen Workshop durchgeführt, und wir haben intensiv diese Fragestellung eines Handelsabkommens mit Neuseeland und Australien diskutiert.

Dabei ist natürlich klar, dass wir auf der einen Seite eine sehr enge Wertegemeinschaft mit Australien und Neuseeland haben. Wir sind geprägt von ähnlichen demokratischen Strukturen und wir sind geprägt von ähnlichen wirtschaftlichen Vorstellungen. Insofern gibt es da einen großen Korb von Gemeinsamkeiten.

Australien ist vom Umsatz des Handels her gesehen an 21. Stelle der Handelsbeziehungen der Europäischen Union und Neuseeland an 51. Stelle, also nicht ganz so im Zentrum des wirtschaftlichen Austauschs, aber eben auch nicht unbedeutend.

Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch sensible Sektoren. Gerade im Agrarbereich – über Milch und Zucker haben wir sowieso eine heftige Diskussion –, aber auch im Fleischbereich, was gentechnisch veränderte Organismen betrifft, und auch, was die Frage von Schafen und Schaffleisch anbelangt. Auch die Frage der geografischen Herkunftsbezeichnungen wird in Europa und in Australien unterschiedlich gehandhabt.

Aber wir sind natürlich auf dem Weg, globale Regeln aufzustellen, und das ist richtig und notwendig angesichts einer globalisierten Welt. Ich und der Ausschuss sind der festen Überzeugung, dass diese Regeln natürlich am besten mit Ländern gesetzt werden, die like-minded sind, demokratisch strukturiert sind. Insofern bin ich auch der festen Überzeugung, dass wir, wenn wir mit Australien und Neuseeland reden, ambitionierter mit ihnen zu reden haben, als das in dem Transpazifischen Abkommen, dem TPP, das die Vereinigten Staaten ausgehandelt haben, geschehen ist.

Bisher haben wir keine Folgenabschätzung, bisher haben wir auch noch kein scoping exercise. Insofern brauchen wir eine genauere Analyse der Konsequenzen für so ein Handelsabkommen. Und insbesondere vor der Frage der Kapazitäten der Europäischen Kommission sollten Sie, Herr Kommissar, vielleicht auch noch einmal darauf eingehen, dass dieses Jahr das erste Mal gewesen ist, dass die Mitarbeiterzahl der DG TRADE gekürzt worden ist. Angesichts dieser Situation sind natürlich die großen Herausforderungen im Handelsbereich kaum zu schaffen. Ich bin der festen Überzeugung, Handelspolitik ist ein zentrales Instrument der europäischen Politik, und deswegen brauchen wir auch eine vernünftige Ausstattung der DG TRADE.

Wir vertreten die Interessen der Bürgerinnen und Bürger und wir vertreten die Interessen der EU. Deswegen brauchen wir Transparenz und Klarheit, und deswegen haben wir eine Anfrage zur mündlichen Beantwortung gestellt, die in der Februar-II-Tagung mit einem Entschließungsantrag ergänzt wird. Gerade die Frage, warum jetzt die Verhandlungen starten sollen, welche Risiken es für uns angesichts von TTP gibt, welche Konsequenzen ein Abkommen mit Australien und Neuseeland im asiatisch-pazifischen Raum haben wird, und natürlich auch die Frage, welche zeitliche Komponente eine Rolle spielt – das alles wollen wir von der Kommission wissen.

 
  
  

PRÉSIDENCE DE MME SYLVIE GUILLAUME
Vice-présidente

 
  
MPphoto
 

  Neven Mimica, Member of the Commission. Madam President, Australia and New Zealand are the European Union’s like-minded partners, partners with whom we share so much in terms of common values and approaches, and strengthening these relationships is a priority. That is why, in 2015, the European Union concluded negotiations for political framework agreements with both Australia and New Zealand, with the aim of further strengthening these partnerships on the basis of joint values and principles such as respect for democratic principles, human rights and fundamental freedoms, the rule of law and the joint promotion of international peace and security.

The European Union has healthy and mature trade and investment relations with both Australia and New Zealand. The European Union is the biggest foreign investor, the biggest service trade partner and the third largest merchandise trade partner with Australia. The European Union is New Zealand’s largest source of merchandise imports, its second-largest source of service imports and its second-largest foreign investor. Australia and New Zealand have concluded free trade agreements with China, ASEAN, Japan, Korea, the United States and, most recently, the Trans-Pacific Partnership. This leaves European exporters of goods, services and investors in a comparatively less favourable situation than their competitors in those countries. For example, in practice, cars imported from the European Union will only pay import duties to Australia once.

The European Union is the largest investor in Australia and the second largest in New Zealand, but Chinese investors still have easier access to Australia and New Zealand under their free trade agreements.

The European Union also has strong interests in government procurement, where we aim to top up New Zealand’s and Australia’s commitments in the World Trade Organisation’s Agreement on Government Procurement. For the European Union, there are a number of well-known sensitive agricultural products such as dairy, beef, sheepmeat and sugar. It is worth noting that countries with well-known agricultural sensitivities, for example Japan and Korea, have managed to conclude free trade agreements with Australia and New Zealand, signalling that such sensitive issues can be managed. It is also worth noting that Australia and New Zealand already benefit from preferential access to the European Union for these sensitive products as a result of various tariff-rate quotas.

As regards geographical indications, the European Union’s approach differs from New Zealand and Australia. New Zealand has announced that it will bring into force its Geographical Indications for Wine and Spirits Registration Act. In the case of Australia, we already have a wine agreement covering wine geographical indications. We want to see full protection of geographical indications beyond wines and spirits, including food products as well. The Free Trade Agreement negotiations would provide the opportunity to find solutions.

In recent meetings between the Presidents of the Commission and the Council and the Prime Minister of New Zealand in October last year, and separately with the Prime Minister of Australia in November last year, there was agreement to begin work towards the launch of negotiations on the respective free trade agreements. The Commission will carry out its impact assessment, including a public consultation. In parallel, the bilateral scoping exercise will be carried out. Both elements need to be finalised before the Commission requests authorisation from the Council to start negotiations.

The Commission will keep the European Parliament, notably through the Committee on International Trade (INTA) and INTA’s monitoring group for Australia and New Zealand, closely informed of developments as we take this important process forward.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Caspary, im Namen der PPE-Fraktion. Frau Präsidentin, geschätzter Herr Kommissar! Ich bin sehr dankbar, dass wir heute die Gelegenheit haben, über das Thema Australien und Neuseeland – die beiden Freihandelsabkommen – zu sprechen.

Wir haben die Situation, dass es nur sehr, sehr wenige WTO-Mitgliedstaaten gibt, mit denen wir noch keine Handelsabkommen am Verhandeln sind, oder mit denen wir keine Handelsabkommen abgeschlossen haben – es gibt gerade sechs an der Zahl. Wenn man sich anschaut, wie Australien und Neuseeland aufgestellt sind, und bedenkt, dass wir viele ihrer Werte und Überzeugungen teilen, dann ist das ein Argument, warum wir bitte dringend diese Verhandlungen starten sollten.

Zum zweiten: Wir haben die Situation, dass wir mit vielen Ländern in der Region Verhandlungen abgeschlossen oder am Laufen haben. Wenn wir unser Handelsabkommen mit Südkorea anschauen, das ist in Kraft. Wenn wir unsere Freihandelsabkommen mit Japan und anderen Ländern in der Region anschauen, die wir am Verhandeln sind. Wir verhandeln über ein Investitionsschutzabkommen mit China. Daher ist es aus meiner Sicht dringend an der Zeit, dass wir auch sicherstellen, dass unsere Handelsbeziehungen mit Australien und Neuseeland auf eine solide Basis, auf eine neue vertragliche Basis, gestellt werden.

Ich wäre dankbar, wenn wir im Vorfeld der Mandatserteilung sicherstellen könnten, dass wir die Interessen aller Beteiligten mit einbringen können. Ich denke, wir haben allen Grund dazu, dass wir diejenigen sehr frühzeitig an Bord holen, die wirtschaftliche Interessen in Australien und Neuseeland haben, um über unsere offensiven Interessen zu sprechen.

Ich wäre aber auch sehr dankbar, wenn Sie die Gelegenheit nutzen, vor allem auch mit denjenigen zu sprechen, die Sorgen haben. Wir hören in den letzten Tagen und Wochen aus dem Bereich der Landwirtschaft einiges an Wünschen und Kritik und einiges an Sorgen. Wie haben einige europäische Regionen, vor allem die weiter entfernt gelegenen Regionen, die Sorge haben. Ich rufe Sie jetzt schon dazu auf: Bitte nutzen Sie seitens der Kommission die Gelegenheit, hier gut zuzuhören, damit Sie dann auch in dem Mandatsvorschlag entsprechend auf die Wünsche auf der einen Seite und auf die Bedenken auf der anderen Seite eingehen können. Ich kündige jetzt schon an, dass wir im Europäischen Parlament alles daransetzen werden, dann auch vor der Mandatserteilung durch den Rat noch einmal ausführlicher in einer Entschließung unsere Wünsche und Positionen darzulegen.

 
  
MPphoto
 

  Karoline Graswander-Hainz, im Namen der S&D-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Kommissar, werte Kolleginnen und Kollegen! Diese Abkommen mit Australien und Neuseeland dürfen keinstenfalls Selbstzweck, nein, sie müssen Mittel zum Zweck sein. Das bedeutet: Sie müssen Vorteile für die Bürgerinnen und Bürger haben.

Wir erwarten uns Wirtschaftswachstum und damit verbunden einen Anstieg an Arbeitsplätzen. Besonders wichtig ist uns, dass die europäischen Standards nicht gesenkt werden, so wie der Erhalt und der Schutz der öffentlichen Dienstleistungen. Aber auch, dass das geistige Eigentum und die geographischen Herkunftsangaben, und vor allem der Agrarbereich als einer der sensibelsten Bereiche geschützt werden.

Die Einhaltung von Arbeits- und Sozialstandards sowie der Umweltstandards hat für uns höchste Priorität. Hier sind wir zu keinen Kompromissen bereit. Deshalb fordern wir auch ein ambitioniertes Nachhaltigkeitskapitel.

Wie bei allen Abkommen setzen wir uns vehement für die Transparenz der Verhandlungen und die Einbeziehung der Zivilgesellschaft ein.

 
  
MPphoto
 

  Emma McClarkin, on behalf of the ECR Group. Madam President, the EU now has the opportunity over the coming years to negotiate a modern, 21st-century trade agreement with like-minded partners: Australia and New Zealand. These are two Commonwealth countries with which we share similar values, levels of development and historical and cultural ties.

They are also committed to the multilateral agenda at the WTO. At the same time, Australia and New Zealand hold equal ambitions for opening new trading markets at bilateral level, offering the EU the chance to strengthen Asia—Pacific relations. As we have heard in public meetings, they are approaching these talks with a blank canvas in areas ranging from geographical indications to investment protection. We have a real opportunity, therefore, to negotiate an ambitious new model for a trade deal that is bold enough to tackle modern day issues – issues such as the digital economy, e-commerce and rules of origin, and of course, a dedicated chapter for SMEs, for which trade agreements provide the most benefits. I would therefore be supporting these negotiations through the scoping exercises, and I hope that we can quickly conclude a successful agreement.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula, on behalf of the ALDE Group. Madam President, first of all, I am very pleased that both these oral questions to the Commission and the resolutions of the Committee on International Trade (INTA) on the opening of the free trade negotiations with Australia and New Zealand are included together in this debate.

The EU has actually been negotiating free trade agreements with many third countries for many years, creating stable economic relations which make economic growth possible and leave us less vulnerable in cases of instability. But we are still lagging behind in this field. The EU is the only big trading bloc which has not negotiated an FTA with one of the most important global economies, Australia. This is all the more surprising as the EU has long traditions with both Australia and New Zealand, cooperating closely in many fields, and we share the same fundamental values. Moreover, we should not be left behind and out of the circle which is starting to build up around Australia, New Zealand, Asia and North America. By deepening and strengthening cooperation and good relations with these countries, we could set international standards and promote fair and sustainable values for trade.

So I have to ask the following question: why has the EU not yet started negotiations with Australia and New Zealand? Both the EU and Australia and New Zealand have clearly stated that we are willing to start this procedure, and I am strongly convinced that all of these countries would benefit from this agreement. As has been the case with all the other FTA negotiations, we would have the power to negotiate the substance of the FTA. I strongly urge the Commission to start preparing the scoping exercise very soon and fully commit to taking the next step towards negotiating a mutually beneficial FTA with Australia and New Zealand.

 
  
MPphoto
 

  Lola Sánchez Caldentey, en nombre del Grupo GUE/NGL. Señora Presidenta, señor Comisario, un dogma es una proposición tenida por innegable. Desde que se establece un dogma sobra el raciocinio, y cuanto más se repite más obvio parece. Hoy ese dogma es que esta crisis-estafa se soluciona exportando más en lugar de potenciando la demanda interna, y de ahí esta fiebre por los tratados de libre comercio.

Sale a la luz el hecho de que no hay un acuerdo de mutuo acceso preferencial y algunos se echan las manos a la cabeza y esgrimen como único argumento: «Con todos los que hemos firmado, ¿cómo se nos han podido escapar Australia y Nueva Zelanda?». Si se va a negociar un acuerdo con estos dos Estados espero que no nos dejemos llevar por el dogmatismo y que sepamos tomar perspectiva; que pensemos, por ejemplo, en qué medida beneficiará el acuerdo a los trabajadores y a la protección medioambiental, o si el acuerdo mejorará la sanidad en las tres partes. Pero esas no son las preguntas que a la mayoría de ustedes les preocupan.

Sigan ustedes trabajando para las multinacionales, que nos tendrán hasta el final enfrente y en pie defendiendo los derechos de los de abajo y de la tierra. Comercio sí, por supuesto, pero no a cualquier precio.

 
  
MPphoto
 

  Maria Heubuch, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. Frau Präsidentin! Landwirtschaftliche Produkte sind für Australien und besonders Neuseeland wichtige Exportprodukte. Deshalb sollte bei den Auswirkungen eines potenziellen Freihandelsabkommens mit Neuseeland und Australien auch die Landwirtschaft wirklich im Zentrum der Diskussion stehen. Aber leider steht in dem vorgeschlagenen Entwurf der Entschließung nichts zu diesem Thema.

Die Produktionskosten für Milch sind in Neuseeland wesentlich niedriger als bei uns. In Deutschland zum Beispiel sind sie 10 Cent höher als in Neuseeland. Herr Lange hat schon gesagt, wir werden Probleme bei Rindfleisch, bei Schaffleisch, aber auch bei Zucker bekommen. Die europäische Milch- und Fleischwirtschaft steht aber schon sehr unter Druck. Unsere Höfe bekommen hier schon nicht mehr genügend Geld – nicht zuletzt auch wegen der europäischen Politik in diesem Bereich, die immer auf Exportoffensiven setzt und nicht daran denkt, dass Produkte, die wir nicht absetzen können, am billigsten sind, wenn wir sie erst gar nicht produzieren.

Wenn wir jetzt noch die europäischen Bäuerinnen und Bauern in eine unmittelbare Konkurrenz mit Neuseeland und Australien setzen, dann gießen wir hier am Markt noch Öl ins Feuer. Deshalb fordern wir Grüne auch in dieser Entschließung, dass die Milch aus den Verhandlungen ausgenommen wird und dass negative Effekte auf die Landwirtschaft verhindert werden müssen.

Das ist auch im Sinne der europäischen Bürgerinnen und Bürger, die auch sehr gern regional essen. Im Übrigen macht es keinen Sinn, Produkte um die ganze Welt zu schippern, wenn wir sie vor Ort auch produzieren können.

 
  
MPphoto
 

  Tiziana Beghin, a nome del gruppo EFDD. Signor Presidente, onorevoli colleghi, aprire negoziati per un accordo moderno, equilibrato e comprensivo con paesi quali la Nuova Zelanda e l'Australia rappresenta senz'altro uno dei passi che l'Unione dovrà compiere per avvicinare i mercati europei con quelli dei paesi che hanno concluso l'accordo transpacifico. Si tratta sicuramente di mercati interessanti per i nostri investimenti e per le nostre esportazioni, che però nascondono anche possibili minacce.

Mi riferisco al settore agricolo, come la collega, che, purtroppo, ancora una volta rischia di essere merce di scambio nelle nostre scelte geopolitiche. Non possiamo avere un accordo senza tenere in debita considerazione anche le peculiarità e le problematiche del settore lattiero-caseario, già fortemente colpito dall'embargo russo e bistrattato nelle discussioni sulle indicazioni geografiche in accordi come per esempio il TTIP. Ci vorrà dunque chiarezza su tale settore, un'esclusione dei settori più sensibili dagli accordi e massima trasparenza nei negoziati. La lezione del TTIP ci ha insegnato che le scelte di politica commerciale devono tenere in considerazione le richieste dei cittadini e noi vigileremo perché in questo processo la voce dei cittadini sia ascoltata.

 
  
MPphoto
 

  Christofer Fjellner (PPE). Fru talman! De här frihandelsförhandlingarna är både angelägna och akuta. De är angelägna för att Nya Zeeland och Australien är två av sex länder som vi inte har något preferentiellt handelsavtal med eller förhandlar om preferentiella handelsavtal med. De enda andra fyra är alltså Nordkorea, Ryssland, Kina och Taiwan. Och Australien och Nya Zeeland förtjänar att vara i bättre sällskap i EU:s handelspolitik än så. Det är akut också eftersom det nya stora frihandelsavtalet med Stilla oceanen förändrar handelsmönster, och de handelsmönstren förändras så att det är Europa som är de största förlorarna. Vi behöver egna handelsavtal med de här länderna för att ge våra företag förutsättningar att exportera.

Det här har dessutom förutsättningar att bli något av de bästa frihandelsavtal vi kan ha, och jag förväntar mig att kommissionen är väldigt ambitiös när det gäller båda regelharmonisering och inte minst dataflöden. De här är troligtvis två av de länder i världen som står oss närmast och ska vi börja arbeta med att bygga globala standarder så ska Europa leda den processen tillsammans med dem står oss närmast.

Det finns en del olyckskorpar, jag hörde några här idag, som varnar för jordbruksprodukter. Australien och Nya Zeeland är stora jordbruksexportörer, men jag vill påminna om att de har en gigantisk och växande regional marknad. Och vi ligger på andra sidan jordklotet. Vi behöver nog inte tro att vi blir den stora marknaden för Australien och Nya Zeeland, oavsett vad handelsavtalet levererar.

Jag har två förväntningar på kommissionen. Den första är att man använder de här avtalen till att göra en ny guldstandard för europeiska frihandelsavtal, att det här blir det mest ambitiösa som vi har. Den andra förväntan jag har på kommissionen är att man inte fastnar i oändliga förhandlingar. Det här kan levereras snabbt om man ligger på, och det förväntar jag mig att kommissionen gör.

 
  
MPphoto
 

  David Martin (S&D). Mr President, I also warmly welcome the Commission’s intention to open negotiations on these two free trade agreements. The Asia-Pacific region where, bear in mind, 90% of world growth is estimated to happen over the next decade, is vital for us and with their European heritage, their relative proximity to the Asian market and their membership of the TPP, Australia and New Zealand can be very important partners for us.

Given their experience in trade negotiations, these agreements have the potential to be exemplary. They can, for example, be very speedy and efficient, which is not something we can say about other trade negotiations. They have the potential to be of a very high quality with a strong, sustainable development chapter providing a template for the wider Asia-Pacific region and, given Australia’s experience in particular with investment, I think they should prove very sympathetic to tackling the flaws in the existing investor-state dispute system and that gives us an opportunity to have a high-quality investment chapter in this agreement. So for all these reasons, it is good that we are making progress with these two countries.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 162(8))

 
  
MPphoto
 

  Jude Kirton-Darling (S&D), blue-card question. In July 2013, the Australian Government formally responded to the UK Government’s balance of competence review, stating Australia’s wish for the UK to remain inside the EU. As we now debate the prospects of an EU trade deal with Australia and New Zealand, do you think that a UK exit from the EU could harm our vital economic relations with these two old friends and allies?

 
  
MPphoto
 

  David Martin (S&D), blue-card answer. Well, absolutely. There are some in this House who have argued that we should create an alternative free trade zone with our former empire and current Commonwealth partners. What this these negotiations prove, and what the agreements with Singapore and Canada and most of our African agreements demonstrate, is that the Commonwealth values our links with the European Union and wants to trade with a wider European Union, benefiting them, benefiting the UK, and benefiting the European Union. So far from deserting the European Union, it helps our Commonwealth cousins that we remain in.

 
  
MPphoto
 

  Jan Zahradil (ECR). Paní předsedající, Evropská unie zaostává v uzavírání smluv o volném obchodu, zejména pokud jde o asijsko-pacifický region. Spojené státy jsou před námi, mají velkou rámcovou dohodu TPP s celou řadou zemí. My v podstatě máme dnes bilaterální dohodu s Vietnamem, která je před ratifikací a bude to ještě trvat několik let, dva nebo tři roky; máme dohodu se Singapurem, která je zmrazená a čeká na rozhodnutí Evropského soudního dvora. Jinak nemáme v ruce nic.

Takže je v našem zcela životním zájmu si otevřít možnost vstupu na nové trhy. Austrálie a Nový Zéland byly dlouho zájemci a dávaly to jasně najevo a já myslím, že je nejvyšší čas taková jednání zahájit, že tahle bariéra mlčení se musí prolomit. Vítám proto tuto aktivitu a doufám, že povede k rychlému a oboustranně přijatelnému výsledku.

 
  
MPphoto
 

  Younous Omarjee (GUE/NGL). Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, j'ai eu récemment l'occasion d'un échange avec Mme la commissaire Malmström sur la protection des produits sensibles des régions ultrapériphériques dans les différents accords commerciaux. Je voudrais rappeler ici, devant le Parlement européen, l'engagement pris par la commissaire auprès des députés européens de veiller à cette protection. À l'ouverture de cette négociation avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande, nous sommes donc relativement confiants dans la prise en compte, par la Commission, de la mise en œuvre de la protection des sucres spéciaux des régions ultrapériphériques qui – vous le savez – pourrait se trouver fragilisée. Nous attendons de la commissaire qu'elle y veille personnellement, conformément aux assurances qui nous ont été données.

 
  
MPphoto
 

  Luigi Morgano (S&D). Signora Presidente, onorevoli colleghi, L'Australia e la Nuova Zelanda sono solo geograficamente distanti dall'Unione europea, con loro condividiamo, infatti, gli stessi valori democratici e interessi comuni su questioni fondamentali. Una vicinanza di valori, quindi, che negli anni ha portato ad uno stretto partenariato e ad accordi bilaterali. A febbraio la delegazione Australia e Nuova Zelanda del Parlamento europeo, a cui sono onorato di partecipare, si recherà in Australia. Incontreremo non solo le massime cariche istituzionali, ma anche i rappresentanti del mondo economico.

È bene, quindi, apprendere che la Commissione ha intenzione di aprire accordi di libero scambio, quindi aprire negoziati, con questi due paesi. L'avvio di accordi moderni – di qualità e nello stesso tempo equilibrati – che tengano conto della sensibilità di certi settori, a partire da quello agricolo, comprese le indicazioni geografiche, potrebbe essere l'occasione per risolvere questioni irrisolte, rafforzare il ruolo geopolitico dell'Europa nella regione Asia-Pacifico ma, soprattutto, offrire importanti opportunità alle aziende europee, con positive ricadute per i cittadini dell'Unione, anche in termini di crescita e occupazione, come è stato giustamente sottolineato.

 
  
MPphoto
 

  Jacqueline Foster (ECR). Madam President, as Vice-Chair of the Delegation for relations with Australia and New Zealand, I welcome the opportunity to have this debate and the positive news that talks are now under way with a view to concluding these trade agreements with both Australia and New Zealand. These discussions are long overdue and too often spurious, and protectionist reasons are used by some Member States and parliamentarians in this House to prevent progress, as we have heard today. At one stage these countries were even challenged on their human rights record, which is quite disgraceful. It should be remembered that thousands of members of the armed forces of these countries lost their lives during the 20th century liberating this continent and therefore, Commissioner, I now expect these talks to move forward quickly and these FTAs to be concluded as quickly as possible. This is a win-win situation and there will be benefits on both sides.

 
  
MPphoto
 

  Emmanuel Maurel (S&D). Madame la Présidente, chère Sylvie Guillaume, j'entends les collègues nous dire qu'il ne faut pas perdre de temps et que nous avons du retard par rapport aux États-Unis, qui ont récemment conforté leur position dans la zone Pacifique. Cependant, je crois quand même qu'il convient de procéder, comme à chaque fois, avec un peu de prudence, car, certes, nous avons des valeurs communes avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande, surtout sur les droits fondamentaux et la démocratie, mais nous avons aussi de vraies différences de cultures commerciales.

L'Australie et la Nouvelle-Zélande ignorent complètement la notion d'"indication géographique". En matière de services, elles sont adeptes des listes négatives, alors même que nous sommes plutôt attachés aux listes positives. Alors, pourquoi faut-il être prudent? Ma collègue précédente dit que c'est un accord gagnant-gagnant, mais lorsque nous regardons concrètement le sujet agricole, l'Europe a tout à craindre de cette ouverture. Il faut vraiment être vigilant, parce que l'agriculture dans ces deux pays est intensive et industrielle, les normes sont moins contraignantes, et il ne faudrait pas que nous nous retrouvions en fin de compte avec une agriculture européenne menacée, notamment dans le secteur laitier. Donc, comme nous le disons en France, "il faut, certes, se hâter, mais se hâter lentement".

 
  
 

Interventions à la demande

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE). Madam President, I thank the Commissioner for his opening remarks. Many colleagues in the House have mentioned the agriculture sector as being a particularly sensitive area. I would like more elaboration on how that will be handled in terms of these negotiations. Clearly we want more trade, that is good for everybody, but we do need to take into account these particular sensitivities.

But there is a bigger question. Europe is engaged in many different trade negotiations, some have been completed and some are still ongoing. And my question to the Commission is: who is watching the overall impact of these agreements that are being negotiated in parallel, particularly their impact on the agriculture sector? Because – as colleagues have pointed out – we do have a common agriculture policy. We have a very different farm structure; we want to keep farming in the peripheral regions. So could you address that particular issue about the cumulative impact of different sets of trade negotiations on the specific agricultural sector?

 
  
MPphoto
 

  Nicola Caputo (S&D). Signora Presidente, onorevoli colleghi, l'Unione europea, l'Australia e la Nuova Zelanda condividono valori e interessi democratici e hanno lo stesso punto di vista su questioni globali di estrema rilevanza, quali diritti umani, la sicurezza, lo sviluppo e la protezione dell'ambiente. Non si capisce quindi per quale motivo l'Australia e la Nuova Zelanda rimangano due tra i pochi membri dell'Organizzazione mondiale per il commercio con i quali l'Unione europea non ha alcun accordo di accesso preferenziale reciproco al mercato e nemmeno trattative in corso in tal senso.

Ritengo che la stipulazione di accordi ambiziosi con paesi come l'Australia e la Nuova Zelanda siano invece essenziali, in quanto possono consentire all'Unione europea e ai suoi Stati membri di integrarsi ulteriormente nella catena di valore della regione Asia-Pacifico. Ritengo quindi che la Commissione debba impegnarsi per avviare al più presto negoziati e favorire la stipulazione di accordi di libero scambio e di accesso preferenziali moderni, innovativi e trasparenti con partner vicini come l'Australia e la Nuova Zelanda, due paesi moderni, avanzati e con sistemi democratici tra i più avanzati al mondo.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς ( ECR). Κυρία Πρόεδρε, η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία θα οδηγήσει στην εξάλειψη των τελωνειακών δασμών, με αποτέλεσμα η Ένωση να πλημμυρίσει από εισαγόμενα γεωργικά κτηνοτροφικά και γαλακτοκομικά προϊόντα, σε μια περίοδο που οι Έλληνες αγρότες, οι Γάλλοι και οι υπόλοιποι αγρότες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίνουν κυριολεκτικά αγώνα επιβίωσης. Επιπλέον, η συμφωνία θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τα συμφέροντα των πολυεθνικών σε βάρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Ένωσης, τη στιγμή που οι μικρομεσαίες χειμάζονται, λόγω της ίδιας οικονομικής κρίσης και της μερκελικής λιτότητας που έχει καθηλώσει τη ζήτηση και την κατανάλωση. Επίσης, η συμφωνία δίνει το δικαίωμα στις πολυεθνικές να ζητήσουν αποζημίωση από τις χώρες μέλη της Ένωσης στις οποίες δραστηριοποιούνται σε περίπτωση δήθεν παραβίασης των δικαιωμάτων τους. Επομένως, θεωρώ ότι για όσο διάστημα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τεράστιες στρατιές ανέργων, το άνοιγμα των αγορών και η εμβάθυνση της παγκοσμιοποίησης μάλλον θα αυξήσει τη φτώχεια και την ανεργία στην Ένωση παρά θα βοηθήσει στην ανάπτυξη.

 
  
MPphoto
 

  Ruža Tomašić (ECR). Gospođo predsjednice, Europska unija drugi je trgovinski partner Australije, a treći Novog Zelanda. S druge strane, Australija je 16. trgovinski partner Unije, a Novi Zeland tek 51. Bilateralna trgovina s Australijom iznosi oko 40 milijardi eura i pokazuje trend rasta uz jako pozitivan saldo.

Iz ovih je brojki vidljivo kako postoji veliki potencijal daljnjeg razvoja trgovinskih odnosa s ova dva tržišta. Sporazum o slobodnoj trgovini logičan je korak, ali i nešto više od toga.

Nakon potpisivanja transpacifičkog sporazuma između SAD-a i zemalja pacifičkog obruča te zbog sve jače trgovinske prisutnosti Kine u tom dijelu svijeta, Unija je prisiljena ojačati svoj partnerski odnos s ovim zemljama želi li ostati globalni igrač.

Ako dođe do otvaranja pregovora, nadam se da će oni biti puno transparentniji od onih o TTIP-u kako bi građani na vrijeme dobili pravi uvid u sve pozitivne, ali i potencijalno negativne učinke sporazuma.

 
  
MPphoto
 

  Richard Ashworth (ECR). Madam President, I would like to thank the Commissioner for opening trade negotiations. I would like to make two points: first, I acknowledge the concerns of some sectors of the agricultural industry and, while it is clear they must be accommodated sensitively, there is a danger that these are being largely overstated. I want to stress that this is a win-win deal, bringing equal benefit to both sides.

Secondly, this deal is about much more than trade: it is about shared values, about strong emotional ties, and about strong historic ties – ties which should have been recognised long ago. I urge the Commissioner, therefore, to press ahead as quickly as possible with this FTA.

 
  
 

(Fin des interventions à la demande)

 
  
MPphoto
 

  Neven Mimica, Member of the Commission. Madam President, let me reiterate the Commission’s intention to take the next steps towards launching negotiations for the free trade agreements with Australia and New Zealand. In doing so, the Commission will follow the relevant rules and practices, prepare the appropriate impact assessment and take the other preparatory steps, such as scoping exercises, so as to be in a position to request authorisation from the Council to formally launch these free trade agreement negotiations.

The Commission has set out its new approach to trade policy issues in the Trade for All communication of last October. The communication sets out our commitment to, and the approach we will propose for, key issues such as trade and sustainable development, including labour and environmental issues, for public services and for investment dispute resolution. So the approach we will take to the prospective free trade agreements with Australia and New Zealand has been clearly set out and this is what we will seek to put in place through these negotiations. As in other negotiations, the Commission is strongly committed to ensuring the transparency of the negotiations, and in particular information, analysis and dialogue with the European Parliament will underpin and steer our work.

 
  
MPphoto
 

  La Présidente. – Le débat est clos.

Le vote aura lieu en février.

Déclarations écrites (article 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Dita Charanzová (ALDE), in writing. I would like to thank the Commissioner for providing us with some elements concerning the preparation of a free-trade agreement between the EU and Australia and New Zealand. Since the publication of the Commission’s new trade and investment strategy in which the strengthening of these relationships is considered a priority, there has been a positive drive towards the real start of the negotiations.

Having said that, one must wonder why it took us so long to engage in this direction. The EU has negotiated or started to negotiate agreements with all key trade partners but these two and this despite the fact that Australia and New Zealand are, except for geographically, our very close allies not only in bilateral trade, but also in multilateral trade agenda. The EU is Australia’s number one trade partner and key source of foreign investments too. However, the Australian Government managed to forge deals with the US and Canada under the TPP arrangement and with China much earlier than with us. I believe that, reflecting this context, it should be a priority for this year to initiate the scoping exercise with these two countries and show we mean it seriously.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin (PPE), par écrit. Un processus préalable à l'ouverture de discussions avec la Nouvelle-Zélande et l'Australie est en cours, démarche qui pourrait aboutir à des accords de libre-échange. Bien qu'il soit essentiel de contribuer à resserrer les liens entre l'Union et ces deux pays partenaires, le volet agricole de tels accords est très sensible, et l'Union européenne ne doit en aucun cas brader son agriculture sur l'autel de la diplomatie. Alors que nos filières d'élevage, productrices de viande et de produits laitiers, traversent une crise sans précédent, l'ouverture du marché européen à de tels concurrents directs serait dangereuse.

Laissez-moi vous donner quelques chiffres: la Nouvelle-Zélande est le premier exportateur mondial de produits laitiers et le deuxième exportateur de poudre de lait. Elle est le cinquième exportateur mondial de viande bovine. L'Australie est quant à elle le deuxième exportateur mondial de lait et le troisième exportateur de viande bovine. D'autres secteurs sont également concernés, tels que les grandes cultures et le sucre. Aussi j'appelle la Commission européenne à se concentrer sur les accords en cours de négociation et non seulement de limiter au maximum les concessions agricoles mais de favoriser l'exclusion de nos produits sensibles.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessia Maria Mosca (S&D), per iscritto. Salutiamo con soddisfazione l'apertura delle trattative con Australia e Nuova Zelanda per la definizione di un accordo commerciale atto alla creazione di un'area di libero scambio. I due paesi sono, infatti, stretti alleati dell'Unione europea e condividono con essa lo stesso approccio alle grandi questioni globali. L'obiettivo, in linea con la politica commerciale europea, è quello di favorire la crescita economica e, contemporaneamente, contribuire a definire le regole del grande terreno di gioco della globalizzazione. La vicinanza valoriale, per esempio in materia di scambio di dati, la complementarità, particolarmente forte in campo agricolo per via del diverso susseguirsi delle stagioni, e il volume contenuto degli scambi garantiscono un basso livello di rischio per il settore produttivo europeo. Al fine di garantire il massimo livello di certezza, sarà, in ogni caso, importante che la Commissione appronti uno studio d'impatto, con particolare riferimento ai mercati di latticini e carne, e inserisca delle clausole di salvaguardia. Inoltre, i negoziati s'inseriscono coerentemente nella strategia di rinnovata attenzione rivolta ai partner commerciali dell'area Asia-Pacifico. I due paesi, infatti, hanno strettissimi legami con le economie emergenti della regione, ad esempio Cina e ASEAN, e, quindi, potrebbero rappresentare un potenziale porto di accesso a questi dinamici mercati.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. Un processus préalable à l'ouverture de discussions est en cours, et le lancement de négociations en vue d'accords de libre-échange entre l'Union européenne et l'Australie et la Nouvelle-Zélande offrira de nouvelles perspectives et opportunités pour nos entreprises. Afin de préparer au mieux ces futures négociations, il est indispensable que la Commission européenne réalise, dans les meilleurs délais, des analyses d'impact complètes et précises afin de pouvoir anticiper les effets de tels accords sur notre marché. L'objectif sera de négocier des accords de libre-échange ambitieux et équilibrés, et ce, dans un esprit de réciprocité et de bénéfices mutuels.

Dans l'optique de l'ouverture de ces négociations, je tiens à souligner dès à présent que les produits agricoles seront un point extrêmement sensible de ces futures discussions. Une exclusion des négociations des produits les plus sensibles sera nécessaire ou tout du moins, le cas échéant, la mise en place de contingents spécifiques ou de périodes transitoires appropriées. Il sera également primordial d'obtenir la reconnaissance et la protection de nos indications géographiques protégées. Enfin, je tiens à préciser que l'Australie et la Nouvelle-Zélande présentent chacune des spécificités propres et qu'en ce sens, des accords distincts devront être négociés.

 

6. Δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών 2014 (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  La Présidente. – L'ordre du jour appelle le débat sur le rapport de Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, au nom de la commission des pétitions, sur les activités de la commission des pétitions au cours de l'année 2014 (2014/2218(INI)) (A8-0361/2015).

 
  
MPphoto
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, sprawozdawczyni. Pani Przewodnicząca! Będziemy głosować dzisiaj nad ostatecznym kształtem sprawozdania dotyczącego działalności Komisji Petycji w 2014 roku. W prace Komisji Petycji jestem zaangażowana od 2004 roku, zatem przez ponad dekadę śledzę jej działania i obserwuję, w jaki sposób pośrednio lub bezpośrednio rezultaty pracy tej komisji wpływają na legislację unijną. Na poziomie prawnym skargi obywateli wpływające do Komisji Petycji są sprawdzianem implementacji prawa wspólnotowego w państwach członkowskich. Ilość petycji jest wciąż wysoka, co świadczy o tym, że ciągle mamy do czynienia z brakiem należytego przestrzegania prawa lub ze złym jego wdrożeniem. Liczba petycja z drugiej strony świadczy też o rosnącej świadomości obywateli Unii Europejskiej i o tym, że wiedzą, iż mogą skutecznie dochodzić swoich praw w Parlamencie Europejskim.

W roku 2013 po wcześniejszym rokrocznym stałym wzroście liczby petycji odnotowaliśmy szczytowy poziom otrzymanych skarg. W objętym sprawozdaniem 2014 roku nastąpił nieznaczny ich spadek. Z danych statystycznych wynika, że w omawianym okresie do Parlamentu Europejskiego wpłynęło 2714 petycji, czyli o 6% mniej niż w 2013. Ponadto w 2014 roku zamknięto 1877 petycji, co stanowi niemal 10-proc. wzrost w porównaniu z danymi z 2013 roku.

Ciągle jednak czas rozpatrywania petycji nie jest zadowalający. Musimy dążyć do tego, by każda z wnoszonych petycji miała szansę być poddana jak najszybszemu rozpoznaniu, a jednocześnie by jej rozpatrzenie rozwiązywało dany problem w sposób efektywny i skuteczny.

Mam nadzieję, iż wraz z zastosowaniem zaawansowanych technologii informatycznych nasze kontakty z obywatelami będą sprawniejsze, a problemy szybciej rozwiązywane. Nowy portal internetowy uruchomiony w listopadzie 2014 roku już usprawnił wcześniejszy system bazujący na witrynie internetowej. Obywatele składają za pośrednictwem nowego portalu petycje drogą elektroniczną, dysponują wszystkimi niezbędnymi informacjami na temat uprawnień Parlamentu, mogą się zarejestrować, złożyć petycję, pobrać dokumenty towarzyszące, uzyskać informacje na temat etapu rozpatrywania ich petycji, oraz otrzymywać powiadomienia w postaci automatycznie generowanych wiadomości email na temat zmian statusu petycji. Składający skargi coraz częściej wykorzystują drogę internetową. 80% petycji otrzymanych w 2014 roku zostało wysłanych emailem. W 2013 roku odsetek ten był o 5% niższy.

Na koniec mojego wystąpienia chciałabym podziękować wszystkim posłom zaangażowanym w pracę nad sprawozdaniem. Dzięki Państwa zaangażowaniu udało nam się stworzyć sprawozdanie pełniejsze, lepiej oddające specyfikę działalności Komisji Petycji, a teraz z chęcią wysłucham Państwa opinii.

 
  
MPphoto
 

  Dimitris Avramopoulos, Member of the Commission. Madam President, the Commission generally welcomes Ms Geringer de Oedenberg’s report, which recognises the Commission’s role in assisting the Committee on Petitions with cases raised by petitioners. In 2014, of the 790 admissible and followed—up petitions, 688 were forwarded to the Commission.

The Commission shares the report’s opinion that there is a good working relationship between the Committee on Petitions and the Commission. It welcomes the more careful screening that has been put in place by the committee on which institution or body is the best place to respond to a given petition. The Commission does not, however, agree with the report’s observations that the Commission imposed restrictions on procedural grounds to inhibit inquiries into the substance of petitions or suggested closing files without waiting for the outcome of the examination of the issues they raise.

Indeed, the Commission would like to assure the honourable Members that it responds to all the requests of the Committee on Petitions which fall within its competence and endeavours to assist the committee as best it can. No procedural restrictions have ever been imposed concerning the handling of petitions. However, there may well be cases where the Commission cannot provide any detailed response to the committee as it has no competence in the matter. In such cases, the Commission informs the committee of the matter accordingly. Any decision to close a petition rests with the committee itself.

The report calls on the Commission to be represented in committee debates by an official with the highest possible rank. On this point, the Commission would like to reassure the committee that it always sends its most competent officials for the issues concerned to the PETI meetings, and has indeed not received any indications to date from PETI members or from the PETI secretariat that it was represented at an inappropriate level.

Regarding the report’s call for the transposition of EU law, the Commission would like to recall that it actively remedies instances of incorrect transposition of EU law through the EU Pilot and infringement procedures. As part of the Better Regulation Agenda, the Commission has reinforced its preventive action to support Member States in the implementation process of Union legislation.

Turning to the issue of making information on the developments in infringement proceedings directly linked to petitions available to the committee, I would like to clarify that such information is already available. The Commission reports on its work in the annual report on monitoring the application of EU law, where it explains how it exercises its powers as guardian of the Treaties, including a follow-up to petitions received from Parliament.

The Commission also shares infringement-related information with Parliament, in line with the current framework agreement, and discloses information on infringement procedures in the form of press releases, in particular at the stages of reasoned opinion and referral to the court. In addition, the decisions on infringement proceedings can be consulted on the Commission’s searchable database available on europarl.eu. Moreover, the Commission is currently examining ways to improve the traceability of files on which petitions from Parliament are sent to the Commission. Turning to the Commission’s interpretation of Article 51 of the Charter of Fundamental Rights, it would like to recall that it is in line with the standing jurisprudence of the Court of Justice.

Regarding the report’s remarks on the European Citizens’ Initiative, the Commission remains fully committed to assisting the European Citizens’ Initiative’s work, so that it reaches its full potential. The Commission has already implemented – and will continue to implement – important measures to improve the functioning of the instrument under the current framework, in close cooperation with Parliament, the Member States and other EU bodies and stakeholders. The Commission provided Parliament with more detailed information in relation to these aspects in the plenary debate of 26 October 2015.

The Commission is considering further new actions to be implemented in several of the key areas highlighted in the Parliament Resolution on the European Citizens’ Initiative. However, as only three years have passed since the regulation’s effective entry into application, it is still too early to launch a legislative revision. The Commission will, however, continue to work in 2016 to further assess the possible need for such a revision at a later stage.

Turning to the calls on the Commission to implement the Ombudsman’s recommendations and to take into account the PETI Committee opinion on the TTIP negotiations, the Commission is committed to maximising transparency wherever this can be done without undermining their core elements of confidentiality, considered essential for the negotiations. Many of the Ombudsman’s recommendations have already been implemented or are in the process of being implemented. The Commission examined the citizens’ initiative on TTIP in the context of Article 11 of the Treaty of European Union, but it did not register it because the conditions laid down in Regulation No 211 of 2011 were not met.

The Commission welcomes the report’s observations on the importance of the European Year of Citizens and it will continue to provide information and sustained participation in European democracy in the future, including by means of citizens’ dialogue in the Member States. To this end, the Commission consistently deploys the Europe for Citizens’ programme, in the application of which projects strengthening and facilitating the participation and involvement of European citizens in the European decision-making process are being funded.

Finally the Commission thanks the committee for its support for SOLVIT. The Commission agrees that SOLVIT should be further developed, and is currently working together with the Member States to develop SOLVIT to its full potential.

In conclusion, I would like to reassure Parliament of the Commission’s continued and strong commitment to cooperating closely with it on petitions, which are a cornerstone of EU citizenship and a fundamental right under the Treaty.

 
  
MPphoto
 

  Heinz K. Becker, im Namen der PPE-Fraktion. Frau Präsidentin, Herr Kommissar, werte Kolleginnen und Kollegen! Der Jahresbericht des Petitionsausschusses zeigt sehr Erfreuliches über die erfolgreiche Arbeit der Abgeordneten im Ausschuss. Lassen Sie mich zum vorliegenden Bericht ein paar Fragen stellen.

Soll die mit dem Generalsekretariat des Europäischen Parlaments verbundene sogenannte Welle-Reform für Tausende Petitionen im Interesse der Bürger ein rasches Antworten garantieren und ein transparentes Bearbeiten? Soll die höhere Effizienz der Ausschussarbeit durch die Funktion interner Ausschussberichterstatter sichergestellt werden? Soll die Bedeutung und wesentliche Rolle des Europäischen Gerichtshofs explizit betont werden? Soll die Rolle der Kommission als Hüterin der Verträge und der korrekten Verwaltung der EU-Institutionen herausgestellt werden? Und soll verhindert werden, dass die fact finding missions für politische Propaganda insbesondere vor Wahlen missbraucht werden können? Ich denke, Sie werden spontan eher Ja dazu sagen.

Es ist daher für mich vollkommen unverständlich, dass die Berichterstatterin nicht Kooperation gezeigt hat, nicht einmal das Gespräch mit mir als Schattenberichterstatter der EVP gesucht hat. Ich danke der Berichterstatterin ausdrücklich dafür, dass sie nicht verhindert hat, dass die Koordinatoren der Fraktionen zuletzt sehr erfreuliche weitere Fortschritte machen konnten, damit wir heute eine sinnvolle Abstimmung erleben.

Ich glaube, wir müssen die Interessen der Bürger sicherstellen; das ist unsere Aufgabe. Ich appelliere an alle im Plenum, durch ein Ja zu den heute zur Abstimmung stehenden Änderungsanträgen, insbesondere jener, die ich vorhin ausgeführt habe, diesem Auftrag der Menschen gerecht zu werden. Die Berichterstatterin hat darüber hinaus im vergangenen Jahr mit der Mehrheit dem damaligen Bericht zugestimmt.

 
  
MPphoto
 

  Soledad Cabezón Ruiz, en nombre del Grupo S&D. Señora Presidenta, Señorías, la mayor expresión de la democracia, lo que da sentido a la política, no es ni más menos que la participación de la ciudadanía en ella. Y, por ello, la Comisión de Peticiones debe ser una herramienta básica para garantizar dicha participación o dicho derecho.

Como se ha dicho aquí, son numerosas las peticiones que se han recibido a lo largo del año 2014 en la comisión, ya sea anunciando la conculcación de derechos fundamentales, la mala transposición de directivas o las importantes preocupaciones de la ciudadanía en los diferentes Estados miembros. Es una obligación, por nuestra parte, dar una respuesta adecuada. Por supuesto, también en tiempo y en forma.

Y por ello apelo hoy, aquí, a la implicación de todo el Parlamento Europeo, por supuesto de la Comisión, aquí presente, y de los Estados miembros para dar una señal inequívoca de que las instituciones europeas están al servicio de la ciudadanía europea. Y por eso le pediría una vez más a la Comisión que tenga a bien elaborar una comunicación que establezca claramente las obligaciones de cada una de estas partes, para dar una respuesta adecuada a los peticionarios.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της ομάδας ECR. Κυρία Πρόεδρε, η Επιτροπή Αναφορών αποτελεί το θεσμικό όργανο στο οποίο οι πολίτες της Ένωσης μπορούν να προσφύγουν για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους και τον έλεγχο της σωστής εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης. Η Επιτροπή Αναφορών έχει πλέον εξελιχθεί σε ένα φόρουμ διαλόγου ανάμεσα στα διάφορα επίπεδα εξουσίας της Ένωσης και των κρατών μελών της και τους ίδιους τους πολίτες.

Μία από τις πιο σημαντικές αποφάσεις της Επιτροπής Αναφορών είναι αυτή του Οκτωβρίου 2015, η οποία έκανε αποδεκτή την εισήγησή μου να κριθεί παραδεκτή η αναφορά των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ για το ζήτημα των οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα. Έτσι καλείται πλέον για πρώτη φορά η Γερμανία να τοποθετηθεί δημόσια, σε ένα ευρωπαϊκό ημι-δικαιοδοτικό όργανο όπως είναι η Επιτροπή Αναφορών, για τα ζητήματα των πολεμικών επανορθώσεων, του αναγκαστικού κατοχικού δανείου, των αποζημιώσεων των συγγενών των χιλιάδων Ελλήνων πολιτών που εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής και αυτών που δολοφονήθηκαν στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης.

 
  
MPphoto
 

  Beatriz Becerra Basterrechea, en nombre del Grupo ALDE. Señora Presidenta, señor Comisario, me gustaría empezar mi intervención destacando el especial valor y significado que tiene la Comisión de Peticiones para la democracia participativa y para este Parlamento. Es la auténtica ventanilla abierta a los ciudadanos. Que más de 500 millones de europeos, como los que nos acompañan hoy aquí, puedan trasladar directamente a la Cámara sus demandas y marcar la agenda política, tiene un valor único. Las cifras revelan que las principales preocupaciones y denuncias tienen que ver con la justicia, el medio ambiente, el mercado interior y los derechos fundamentales. Como legisladores, tenemos que tomar buena nota de ello.

Resulta llamativo y debe preocuparnos que países como el mío, España, estén siempre a la cabeza en cuanto a número de peticiones —especialmente de infracciones—, compartiendo podio con Grecia e Italia. Me gustaría pedir a sus Gobiernos que estos países se apliquen.

Quiero subrayar la necesidad de una mayor coordinación y cooperación entre la Comisión y otras instituciones y organismos de la Unión Europea, así como con los Parlamentos nacionales y con las propias comisiones de este Parlamento.

El reto principal es estar a la altura de las expectativas de los ciudadanos y ser instrumentos eficaces para hacer valer y defender sus derechos. Para mí tiene especial significado el apartado 21, donde lamentamos que la Carta de los Derechos Fundamentales no haya sido adoptada aún por todos los Estados miembros y que su aplicación resulte confusa.

Quiero destacar, por último, que la interpretación estricta del artículo 51 de la Carta, en virtud del cual la Comisión Europea se declara repetidas veces incapaz de actuar en el ámbito de los derechos fundamentales, es un desafío y un empeño conjunto que debemos y vamos a abordar de inmediato en esta comisión para adoptar un nuevo enfoque.

 
  
MPphoto
 

  Marina Albiol Guzmán, en nombre del Grupo GUE/NGL. Señora Presidenta, que la Unión Europea se construyó de espaldas a los ciudadanos y ciudadanas y pensando solo en los intereses del capital financiero es una realidad. Que este Parlamento está muy lejos del pueblo y que las instituciones europeas son poco democráticas y no responden a las necesidades reales de los europeos y europeas es evidente cuando observamos que las políticas que se imponen son claramente en favor de las élites económicas. De hecho, el único contacto real de esta institución con la ciudadanía es la Comisión de Peticiones y es a través de las peticiones que se presentan donde mejor observamos la distancia que existe entre el Parlamento Europeo y la realidad.

Están ustedes a años luz de la gente a la que quieren representar. Llegan decenas de peticiones rechazando la ATCI y, fundamentalmente, el ISDS, esos tribunales de arbitraje que permiten a las multinacionales pasar por encima de leyes, gobiernos y parlamentos estatales. Pero aquí, en el Parlamento Europeo, la mayoría hace oídos sordos y vota en favor de continuar las negociaciones de este Tratado, hecho a la medida de las grandes corporaciones. Decenas son también las peticiones que llegan exigiendo el fin de una política migratoria que choca frontalmente con la Carta de los Derechos Fundamentales. Pero en este Parlamento siguen apostando por los CIE, por la represión, por la violencia en las fronteras y por las deportaciones. Queda claro que este Parlamento tiene las puertas cerradas a las necesidades reales de los europeos y sus aliados. Los únicos aliados son los lobbies, que representan ...

(La Presidenta retira la palabra a la oradora)

 
  
MPphoto
 

  Julia Reda, on behalf of the Verts/ALE Group. Madam President, I would like to thank the rapporteur and my colleagues for the great work done on this report, with shadow meetings where all the Groups had the possibility to have their voices heard.

In times where many are calling the European project into question, the work of the Petitions Committee is more important than ever. The treatment that petitioners receive may shape their attitude towards the European Union for ever. Responsiveness to citizens is important, but not at the expense of the quality of our work. We need to finally address the ever-larger backlog of petitions by increasing the resources available to the committee. We must design the petition process with the petitioner in mind. That means simple, clear and transparent rules on admissibility of petitions. We have made some progress towards usability by introducing the petitions portal, but it still has fundamental flaws that need to be fixed for this portal to really provide an added value to people.

The most important task is to strengthen the quality of our follow-up. We need greater involvement of the other committees in the House in petitions that fall into their area of expertise. We need the Commission to step up its game and to take the inquiries more seriously. As the guardian of the Treaty, it is not the Commission’s role to repeat whatever Member State authorities say. After all, the right to petition is a fundamental right and it must be treated as such.

Unfortunately, the lack of commitment from the Commission is also apparent in its treatment of European Citizens’ Initiatives. The best way to frustrate people and to put them off civic engagement is introducing new participation instruments with huge entry barriers and then ignoring even those initiatives that have passed the hurdles. This treatment of ECIs has been repeatedly criticised by the European Ombudsman, whom I would like to thank on this occasion for her outstanding work in making the European Union more accountable and working with the Petitions Committee. It is this spirit – of service to the citizens – that must guide the Petitions Committee, Parliament and all the EU institutions in their work.

 
  
MPphoto
 

  Eleonora Evi, a nome del gruppo EFDD. Signora Presidente, onorevoli colleghi, io vorrei partire da un altro dato, il dato delle petizioni irricevibili: rappresentano il 39% delle petizioni che riceviamo ed evidentemente questo dato sottolinea come ci sia una scarsa comprensione, una confusione su quelli che sono i campi di attività dell'Unione europea e quindi una completa e piena consapevolezza di quello che è il diritto alla petizione che tutti i cittadini europei dovrebbero aver ben presente e poter appunto utilizzare.

Chiaramente l'obiettivo è quello di poter risolvere le problematiche che vengono sottolineate e vengono espresse dai territori e quindi noi, dal punto di vista appunto delle istituzioni comunitarie, dovremmo essere in grado di poter dare delle risposte efficaci. Anch'io sottolineo come il portale purtroppo ad oggi ancora non funzioni e come l'altro strumento importante che è stato introdotto, l'ICE, l'inizitiva dei cittadini europei, è purtroppo stato solamente un grande inganno per i cittadini europei.

 
  
MPphoto
 

  Sylvie Goddyn, au nom du groupe ENF. Madame la Présidente, l'activité de la commission des pétitions s'est ralentie en 2014, avec 2 714 pétitions reçues, soit une baisse de 6 % par rapport à 2013. Malgré cela, le rapport Oedenberg propose de conférer des moyens supplémentaires à la commission des pétitions. Plus de moyens, mais pour quoi faire?

En 2014, 1 070 pétitions reçues ont été déclarées irrecevables, 760 recevables et 817 closes. Beaucoup de pétitions sont irrecevables, car le champ des compétences de l'Union européenne est assez mal connu des citoyens. De même, les critères de traitement des pétitions ne sont pas toujours juridiques ou techniques, mais sont aussi politiques; cela peut aussi décourager les citoyens.

Mais le principal sujet de fond abordé dans le rapport, c'est la démocratie participative, avec les initiatives citoyennes européennes. Force est de constater que sur ce sujet, c'est un échec. D'une part, parce que ces initiatives ne permettent pas d'abroger des textes législatifs ou d'arrêter les travaux préparatoires, mais, d'autre part, parce que ces initiatives sont foulées aux pieds par la Commission européenne lorsqu'elles ne vont pas dans son sens. On l'a d'ailleurs vu avec le rejet de l'initiative citoyenne européenne contre le traité transatlantique: malgré plus de 3 millions de signatures récoltées, la Commission européenne a refusé de l'enregistrer. Pour se justifier, elle a prétendu que la négociation du traité ne relevait pas de sa seule responsabilité, mais aussi de celle du Conseil européen. Pourtant, un précédent existe: en 2013, l'initiative "Swiss-out" sur l'accord de libre-échange entre la Suisse et l'Union européenne avait été enregistrée par la Commission. On voit bien que les arguments techniques de la Commission dissimulent des partis pris politiques. De même, lorsque la Commission enregistre des initiatives, rien ne se passe. Nous l'avons vu avec la vivisection et le droit à l'eau. Alors, faute de résultats, les Européens se découragent et se détournent de plus en plus des initiatives citoyennes, comme ils se détournent des pétitions. Le rapport Oedenberg semble le déplorer mais il ne s'attaque pas vraiment à la cause du problème.

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). A Petíciós Bizottság munkájáról szóló jelentés köszönőviszonyban sincs az én személyes tapasztalataimmal és az Európai Bizottság itt jelenlévő képviselőjéhez fordulok. Őhozzá vagy őtőle kérek magyarázatot, nem látom, hogy rajta lenne a fülhallgató, de bizonyára jól beszéli a mi nyelvünket, a magyart. Tehát nyilván követi azt, amit mondok, hiszen azért van itt. Felmutatok Önnek és oda is fogok adni a felszólalásom után egy fél A4-es oldalnyi dokumentumot. Ez egy döntés, amit mostanában hozott a Petíciós Bizottság, közel egy év elteltével, a magyar devizahitel-áldozatok ügyében. Tehát közel 1 millió magyar és egyébként több millió európai embert érintő ügyben, akik csaló bankok és bankárok magatartásának következtében ugye devizában, svájci frankban és más devizákban adósodtak el.

Beadtak egy jogászok által írt, 15 oldalas, nagyon részletes petíciót, amire kapták ezt a fél oldalas választ. Kérdezem Önt, biztos úr – ezek szerint közös nyelvünkön, magyarul – hogy az o) ponttal, miszerint minden petíciót gondosan, komolyan, hatékonyan, gyorsan, átláthatóan és egyedi módon meg kell vizsgálni, hogyan egyeztethető össze az, hogy egy év elteltével egy féloldalas, primitív választ adott ebben a fontos kérdésben a Petíciós Bizottság?

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE). Frau Präsidentin! Insgesamt hat der Petitionsausschuss eine erfolgreiche Bilanz vorgelegt. Aber es gibt natürlich noch Reserven. Drei möchte ich betonen – in Ergänzung zu den Dingen, die Kollege Becker schon erwähnt hat.

Erstens: Es ist wichtig, dass wir deutlicher und schneller zwischen zulässigen und unzulässigen Petitionen und Petitionen unterscheiden, wo wir nicht zuständig sind. Denn das spart ganz einfach Zeit, uns mit den Petitionen intensiver zu beschäftigen, für die wir ganz einfach auch zuständig sind.

Zweitens: Wir sollten konsequenter auf die Einhaltung des Zeitregimes achten, damit ist die sogenannte Welle-Reform beziehungsweise der life circle der Petitionen gemeint. Das heißt für mich: Neun Monate nach Einreichung der Petition muss die Petition dem Ausschuss für eine erste Beratung beziehungsweise eine erste Beschlussfassung vorgelegt werden.

Drittens: Es gibt Petitionen, bei denen die Mitglieder des Ausschusses der Auffassung sind, dass bestehende Gesetze novelliert werden oder verbessert werden müssen. Hier gilt es, die Zusammenarbeit mit den Fachausschüssen deutlicher zu verbessern. Das gilt im Übrigen auch für die Zusammenarbeit mit den Petitionsausschüssen der nationalen Parlamente, weil ich denke, hier haben wir noch die größten Reserven.

Ich will auch nicht vergessen, noch ein Dankeschön an die Mitarbeiter des Petitionsausschusssekretariats loszuwerden, die es mit uns als Mitgliedern des Petitionsausschusses nicht immer einfach haben. Aber wir streiten und kämpfen ja immer für die Sache oder in der Sache.

Ich denke, der Petitionsausschuss ist für mich gelebte Demokratie in der Europäischen Union. Bürgerinnen und Bürger können sich direkt an die Europäische Union wenden, das heißt, der Petitionsausschuss ist für mich der Seismograf. Wir, die Mitglieder des Petitionsausschusses, spüren direkt, wir wissen genau, was in Europa los ist.

Deshalb mein Tipp an die Kommissare und an die Mitglieder des Europäischen Parlaments: Wenn Sie Volkes Stimme hören wollen – ungeschminkt und direkt –, dann kommen Sie öfter in den Petitionsausschuss. Wenn Sie keine Zeit dazu haben, dann lesen Sie unsere Protokolle.

 
  
MPphoto
 

  Jude Kirton-Darling (S&D). Mr President, it is a wonderful thing that our constituents have the right to petition this House for non-judicial support in cases in which they feel that they have been wronged or powerful interests need checking. In my first year as a Member of the Committee on Petitions, the voice of people from across Europe has clearly been heard, raising concrete concerns about the TTIP negotiations, violations of EU workers’ rights and historic miscarriages of justice such as the petition brought by the 1984 Cammell Laird strikers.

I have been struck that many of the petitioners who come to our committee are desperate, as all other avenues have been blocked or cut off. In hearing, debating and advocating on behalf of our constituents, the committee has an essential role to play in European democracy. That is why we should promote the role of petitions in the work of the European Parliament. We should demonstrate as MEPs in this House that we are here by the people and for the people.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Wikström (ALDE). Madam President, I would like to thank the rapporteur and all the colleagues for the good work and for the compromise spirit shown this week and in this report.

The Petitions Committee, of which I am chair, is a bridge between the EU’s citizens and its institutions. The committee should be the door for the citizens of Europe to bring their concerns and their ideas to the attention of their elected representatives. It is important today to underline that this report focuses on the work in the committee in 2014 – a special year since it was an election year to the European Parliament, reflected in the work of the committee. It is a pleasure to call attention to the fact that we, together with the secretariat and the Head of Unit of the Petitions Committee, have managed to increase the efficiency of the work in the committee since 2014. Our internal modernisation of working methods, which we started late in 2014, bears fruit today. I find it positive that we managed to persuade the Commission to appoint its First Vice-President as our Commissioner and I look forward to working with all of you to ensure even better service for petitioners and all the citizens of the EU.

 
  
MPphoto
 

  Margrete Auken (Verts/ALE). Fru formand! Tak for en god betænkning. Jeg vil ikke gentage alle de ting, der allerede er blevet sagt. Jeg har for kort tid. Jeg vil blot understrege, at jeg synes, vi har fået et bedre samarbejde, især med fagudvalgene. Det kan dog stadigvæk blive forbedret. Jeg vil også takke for samarbejdet med ombudsmanden. Dernæst vil jeg godt pege på to ting, hvor der stadig er rum for forbedring: Vi har for det første simpelthen for få ressourcer til at kunne leve op til vores opgave som det borgernære udvalg. Det bør forbedres. For det andet har vi heller ikke gode nok "fact finding missions". Det er et af de bedste steder at møde borgerne, og det instrument skal vi styrke og forbedre.

Og lad mig så lige komme med en lille klagesang: I de nordiske lande, Danmark, Finland og Sverige, har vi ingen andragender. Det skyldes, at de ikke aner, at udvalget eksisterer, og de forstår ikke, hvad det hedder. Jeg plejer i forbindelse med mine kampagner hjemme at sige, at det arbejde, jeg gør hjemad til, er "striptease in the dark"! Kunne vi ikke få det forbedret, så vi også fik nordiske borgere til at deltage i dette arbejde? Vi har aktive nordiske medlemmer i udvalget.

 
  
MPphoto
 

  Tim Aker (EFDD). Madam President, it is interesting to see opposition to TTIP, the Transatlantic Trade and Investment Partnership, in this document and it is also encouraging. Thousands of my constituents wrote to me expressing serious concern that TTIP will open up our NHS to private competition and creeping privatisation, but also concern about the inter-state dispute settlement which will allow private companies to sue national governments for changes in policy that result in loss of profits. This is simply outrageous and I hope that the committee and the Members of this House see sense and that this deal is dropped.

But there is also a fail-safe for my constituents who do not want TTIP. We have our referendum coming up, so anyone watching this will know that if you want to dump TTIP, dump the EU when we have our referendum.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Wałęsa (PPE). Madam President, I would like to stress the significance of the annual report on the activities of our committee. It does not only give the full view of what has been done in 2014, but it also represents a possible change for the future in the way we handle the petitions in our committee. The proper treatment of EU citizens who exercise their right to petition is very important: it influences trust in the Petitions Committee, and it also gives a certain credibility to EU institutions. I support the idea that petitions are the major instrument for our citizens to be more effectively involved in the democratic process of the EU and at EU level.

In this regard, I believe that the EPP plenary amendments are crucial to this report, because they clearly indicate the obligation to comply with the administrative procedure. This is very important, because we tend to fail to realise that the administrative procedure is very important in our work. These rules are guiding principles in the whole lifecycle of the petition, and this makes the whole mechanism more focused on real results. Whatever we do, we have to make sure that we don’t give false hopes to the petitioners. We have to handle the petitions in a more transparent way, we have to make sure that citizens are properly addressed and that their issues are properly addressed in our committee, and we have to reduce the likelihood of politicisation of our agenda.

There is still a lot to be done in in our committee, but I am certain that we can win this battle to find a proper definition of the admissibility of petitions. We have to find a good way to explain to petitioners why their petition is inadmissible, and also why their petition needs to be closed at times.

 
  
MPphoto
 

  Michela Giuffrida (S&D). Signora Presidente, onorevoli colleghi, la commissione per le petizioni svolge il ruolo fondamentale di avvicinare i cittadini alle istituzioni europee. È il front-office del Parlamento, è la commissione PETI che contribuisce appunto a fare del Parlamento un'istituzione davvero democratica. Sappiamo bene quanto l'Unione europea sia percepita come fredda e distante e come troppo spesso i cittadini abbiano l'impressione di avere voce solo durante le elezioni, ma la sua attività non serve solo ai cittadini, è fondamentale anche per noi.

È guardando ai temi spesso sollevati dalle petizioni che capiamo dove e in cosa l'Unione europea deve cambiare. Le loro richieste, le petizioni, devono diventare le nostre priorità. Ma per lo stesso motivo è inammissibile che queste vengano esaminate con ritardo notevole, a volte anche a un anno dal loro invio. Si trovi un modo per risolvere un problema che rischia di vanificare il loro stesso significato e che certo non è dipendente dalla volontà di funzionari e di membri della commissione, che lavorano incessantemente.

 
  
MPphoto
 

  Julia Pitera (PPE). Pani Przewodnicząca! Komisja Petycji realizuje zagwarantowane w traktatach prawa obywateli Unii Europejskiej do zwracania się do Parlamentu Europejskiego w ich trudnych, codziennych sprawach, pod warunkiem że wchodzą one w zakres działalności Unii Europejskiej. Dzięki efektom pracy Komisji Petycji można usuwać problemy w procesie implementacji prawa unijnego. Te zadania i cele sprawiają, że cały czas trwa proces doskonalenia funkcjonowania Komisji Petycji. Członkowie komisji z grupy EPL aktywnie uczestniczą w tym procesie.

W jednej z nieuwzględnionych przez sprawozdawcę poprawek zaproponowanych przez naszą grupę jest motywowanie państw członkowskich do ustawowego uregulowania obowiązku powołania komisji petycji w parlamentach narodowych. Zagadnienie to było tematem dyskusji w 2015 roku z udziałem członków Komisji Petycji. Nie wszystkie parlamenty państw członkowskich mają bowiem takie komisje w swoich strukturach, a takie rozwiązanie znacząco wpłynęłoby na skuteczność współpracy Komisji Petycji z parlamentami narodowymi. Pozwoliłoby to na przekazywanie parlamentom narodowym spraw nie wchodzących w zakres działalności Unii.

Inna również nieuwzględniona poprawka dotyczy opieki nad dziećmi. Opiekę nad dziećmi sprawują przecież nie tylko rodzice będący w formalnym związku małżeńskim, lecz również pary żyjące w wolnych związkach. Nieuwzględnienie tego może rodzić poważne konsekwencje w sporach o opiekę nad dziećmi.

Ważna poprawka dotyczy długości procedowania nad petycjami. Jako członek grupy roboczej zajmującej się petycjami w sprawach dzieci sprzeciwiam się sztucznemu utrzymywaniu jako otwarte petycji, co do których brakuje nam kompetencji. Taki stan jedynie potęguje złudne nadzieje na pozytywne rozpatrzenie sprawy. Wzywam więc do jej przyjęcia. Pominięcie tych ważnych poprawek sprawia, że sprawozdanie z prac Komisji Petycji za 2014 rok nie jest wyczerpujące.

 
  
MPphoto
 

  Pál Csáky (PPE). Nagyon fontos a petíciós jog garantálása, hiszen az uniós polgárok egyik kommunikációs eszközéről beszélünk. A petíció a polgárok szemében kapu az Európai Unió felé, nekünk képviselőknek és a többi uniós intézménynek pedig segítség a munkánkhoz. A jelentésben olvasható viszont, hogy a beérkezett petíciók száma az Unió teljes lakosságának lélekszámához viszonyítva szerény. Ezt saját tapasztalataim alapján is vissza tudom igazolni. Dél-szlovákiai magyar ajkú polgárként és képviselőként számos megkeresés érkezik hozzám. Nem azt mondom, hogy minden egyes probléma petíció tárgya lehet, de azt igen, hogy nagyon sok valószínűleg megfelelne petíciónak. A 2014. évi tevékenységi jelentésben említett alapjogok, diszkrimináció, szabad mozgás és környezetvédelem területén találhatók olyan problémák és uniós polgári jogos sérelmek, amelyek kivizsgálására bizony a Petíciós Bizottság lenne hivatott.

Ezért továbbra is elsősorban a tájékoztatásra szeretném fölhívni a figyelmet. A polgárok nagy többsége vagy nem tud, vagy csak keveset a petíciós jogról. Az előző évi statisztikákban a magyar vagy akár a szlovák nyelvű petíciók száma elenyésző. PETI alelnöki szerepemet tehát elsősorban abban látom, hogy a közép-európaiakhoz is közelebb hozzam munkánkat és a petíciós jogot. A petíciókon keresztül pedig az uniós polgárok ellenőrzést gyakorolhatnak az uniós jogszabályok kialakítására és alkalmazására. Hiányolom viszont a jelentésből azokat a korábbi jelentésben lefektetett garanciákat, amelyek előbbre vihetnék a Petíciós Bizottság munkáját. Sajnálom, hogy a Parlament főtitkára által 2014-ben bevezetett igazgatási reform Bizottságra vonatkozó részei nem jelentek meg a jelentésben. Mindez a petíciós joggal élő uniós polgárok érdekeit szolgálná és növelné az intézményünkbe vetett bizalmat.

 
  
 

Interventions à la demande

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE). Madam President, can I just compliment the work of the Petitions Committee, not only as a former member but now as a Member who deals with the issue of international parental child abduction, and I very much welcome the cooperative spirit with which we work in in this area. It is really important that we do that.

A previous speaker mentioned petitions concerning children or difficulties where there are cross-border relationships. I think we’re going to get more and more of these coming to us. We don’t always have a good solution for those who are impacted, but we give – and are charged with giving – some guidance to those who are suffering. They are the most emotional and difficult petitions and queries that we deal with, and I would ask, as we are continuing to operate in this area – so that the work of my office can complement the work that the Petitions Committee is doing – that we work collectively for the review of the Brussels II Regulation. I think that will be crucial for us.

 
  
MPphoto
 

  Ángela Vallina (GUE/NGL). Señora Presidenta, según el Eurobarómetro de mayo de 2015 la confianza de la ciudadanía en la Unión Europea es del 40 % nada más y se debe a muchas razones: la crisis de los refugiados, las políticas de austeridad de la Troika, el abandono de zonas rurales, la defensa del «fracking» y sobre todo la falta de apoyos en asuntos tan graves como la talidomida o la hepatitis C.

Los que trabajamos en la Comisión de Peticiones conocemos muy de cerca estos problemas y por eso le exigimos a la Comisión Europea que se implique más, que dé respuestas apropiadas y que deje de echar balones fuera, que sea más ágil. Recuerden que nuestra función es escuchar y dar soluciones políticas a los problemas reales y dejar de ser simples tecnócratas.

 
  
 

(Fin des interventions à la demande)

 
  
MPphoto
 

  Dimitris Avramopoulos, Member of the Commission. Madam President, I would like to express my thanks to Ms Geringer de Oedenberg for her very interesting report. I would also like to take this opportunity to thank those Members who have intervened in this morning’s debate for their comments, which I have very carefully noted.

The right to petition is a cornerstone of EU citizenship and a fundamental right under the Treaty. Demonstrating to Europe’s citizens that we take their concerns seriously into consideration will serve to strengthen their trust in the European institutions. The Commission repeats its commitment to work in close cooperation with the Parliament and Committee on Petitions to ensure the effective and efficient handling of petitions.

 
  
MPphoto
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, sprawozdawczyni. Pani Przewodnicząca! Jako główna sprawozdawczyni niezmiernie cieszę się, że miałam możliwość tworzenia sprawozdania w grupie silnie zaangażowanych i kreatywnych osób. Była to owocna praca, która pokazuje nie tylko aktualny stan prac komisji, ale przede wszystkim daje wytyczne, jak kierować jej działaniami w przyszłości. Sprawozdanie ma na celu dalszą poprawę pracy nad petycjami. Jeżeli niektórzy z nas oceniają krytycznie pewne wnioski wskazane w sprawozdaniu, jest to tylko i wyłącznie dobra wiadomość. To sygnał nad jakimi obszarami wciąż pozostaje nam pracować. Jest przed nami niewątpliwie jeszcze dużo do zrobienia, jednak każdy krok przybliża nas do uzyskania coraz lepszych rezultatów i tym samym sprawniejszego działania na rzecz naszych obywateli.

Bardzo dziękuję panu komisarzowi Avramopoulosowi za szczegółowe wyjaśnienia związane z moim sprawozdaniem. Praca nad sprawozdaniem wymagała połączonych wysiłków wielu osób. Chciałabym serdecznie podziękować wszystkim kontrsprawozdawcom, których propozycje, uwagi i podpowiedzi były dla mnie bardzo cenne, a są to posłowie: Marina Albiol, Heinz Becker, Beatriz Becerra, Eleonora Evi, profesor Notis Marias, Julia Reda. Chciałabym podziękować także wszystkim koordynatorom i doradcom, pracownikom sekretariatu komisji zaangażowanym w pracę nad sprawozdaniem, a wśród nich Soledad Cabezón, Vivienne Byrne, Nicolaidzie Khier-Koskina, Karolinie Lecocq Perez i mojej osobistej asystentce Karolinie Kocberskiej. Myślę, że mimo wielu początkowych różnic udało nam się razem stworzyć rzetelne sprawozdanie wraz z wytycznymi co do przyszłych działań Komisji Petycji.

 
  
MPphoto
 

  La Présidente. – Le débat est clos.

Le vote aura lieu aujourd'hui.

(La séance est suspendue quelques instants dans l'attente de l'heure des votes)

Déclarations écrites (article 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Rosa Estaràs Ferragut (PPE), por escrito. Desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa el 1 de diciembre de 2009, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea es un instrumento jurídicamente vinculante. Permite a los ciudadanos presentar ante el Parlamento Europeo sus preocupaciones sobre el impacto de las distintas políticas de la UE y la legislación en su vida cotidiana. Las principales políticas abordadas por los peticionarios son la justicia y los derechos fundamentales, el medio ambiente y el mercado interior. La iniciativa de la Comisión para agrupar los mecanismos formales e informales de la denuncia en una página «Tus Derechos» representa un importante paso adelante. Sin embargo, la distinción entre los mecanismos formales (denuncias a la Comisión, peticiones al Parlamento Europeo y reclamaciones al Defensor del Pueblo Europeo) y los mecanismos informales (Solvit, Red CEC, FIN-Net) debe aclararse mejor a los ciudadanos. Por otro lado, un análisis de las estadísticas muestra que las principales razones por las que se declaran inadmisibles las peticiones son que los peticionarios siguen confundiendo las competencias de la Unión Europea con las competencias nacionales, y que confunden las instituciones de la Unión Europea con las del Consejo de Europa, en particular, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. DAVID-MARIA SASSOLI
Vicepresidente

 

7. Αίτηση υπεράσπισης βουλευτικής ασυλίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
Βίντεο των παρεμβάσεων

8. Ώρα των ψηφοφοριών
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Presidente. – L'ordine del giorno reca il turno di votazioni.

 

8.1. Σύναψη της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης ΕΕ-Κοσσυφοπεδίου (A8-0372/2015 - Ulrike Lunacek) (ψηφοφορία)

8.2. Διορισμός μελών της εξεταστικής επιτροπής για τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία (ψηφοφορία)

8.3. Συμφωνίες σύνδεσης / Σφαιρικές και σε βάθος συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών με τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία (RC-B8-0068/2016, B8-0068/2016, B8-0069/2016, B8-0077/2016, B8-0078/2016, B8-0079/2016, B8-0080/2016) (ψηφοφορία)
 

– Prima della votazione sul paragrafo 26:

 
  
MPphoto
 

  Michael Gahler (PPE). Herr Präsident! Nachdem endlich eine neue Regierung in Moldawien ins Amt gekommen ist, mussten wir den Text aktualisieren. Das habe ich in Abstimmung mit dem Kollegen Fleckenstein in der sozialistischen Fraktion getan. Wenn Sie auf Ihre Abstimmliste schauen, sehen Sie den Text. Er beginnt mit:

‘Welcomes the creation of a new government after a long period of stalemate and unsuccessful attempts to form a government’

und endet:

‘reminds the Moldovan parties of the need to enhance political stability in order to guarantee a sustainable success of the reforms and hopes that the new government will be able to deliver substantial results’.

 
  
 

(L'emendamento orale è accolto)

 
  
MPphoto
 

  Knut Fleckenstein (S&D). Herr Präsident! Wir schlagen vor, folgende Änderung vorzunehmen: „takes note of the upcoming Dutch ...“ und nicht „... expresses deep concern about the context surrounding ...“. Also: „Takes note of ...“.

‘Takes note of the upcoming Dutch consultative referendum on the EU-Ukraine AA/DCFTA’ [und nicht]Expresses deep concern about the context surrounding the upcoming Dutch consultative referendum on the EU-Ukraine AA/DCFTA’. [Also:] ‘Takes note of’.

 
  
 

(L'emendamento orale è accolto)

 
  
MPphoto
 

  Dennis de Jong (GUE/NGL). Absolutely Mr President, there were 40 – more than 40 – people standing up and you did not count correctly. So we want it to be checked.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – Era così chiaro. La votazione è chiusa.

 

8.4. Ρήτρα αμοιβαίας άμυνας (άρθρο 42 παράγραφος 7 ΣΕΕ) (RC-B8-0043/2016, B8-0043/2016, B8-0045/2016, B8-0051/2016, B8-0057/2016, B8-0058/2016, B8-0059/2016, B8-0060/2016) (ψηφοφορία)

8.5. Οι προτεραιότητες της ΕΕ ενόψει των συνόδων του UNHRC το 2016 (RC-B8-0050/2016, B8-0050/2016, B8-0052/2016, B8-0056/2016, B8-0063/2016, B8-0064/2016, B8-0065/2016, B8-0066/2016) (ψηφοφορία)

8.6. Δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών 2014 (A8-0361/2015 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (ψηφοφορία)
MPphoto
 

  Presidente. – Con questo si conclude il turno di votazioni.

 

9. Αιτιολογήσεις ψήφου
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Presidente. – L'ordine del giorno reca le dichiarazioni di voto.

 

9.1. Σύναψη της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης ΕΕ-Κοσσυφοπεδίου (A8-0372/2015 - Ulrike Lunacek)
 

Dichiarazioni di voto orali

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). A koszovói társulási megállapodással kapcsolatban tartózkodással szavaztam, a következők miatt. Az igen szavazat mellett szólt volna az, hogy a nemzetközi közösség elérte, hogy Koszovóban a szerbeknek teljes körű autonómiája legyen. És logikusan következtettem arra, hogyha ez így történt, akkor a magyaroknak a jelenlegi Szerbia területén, Délvidéken is el lehet majd érni a teljes körű autonómiát, illetőleg nemzeti önrendelkezést. Amiért viszont mégsem szavazhattam igennel az az, hogy szemtanúja voltam annak, amint Dél-Magyarországra áramlottak a koszovói menekültek, akik szegénységre panaszkodtak, korrupcióra panaszkodtak, teljes káoszra az országukban. Na most az csodával lenne határos, hogyha fél évvel ezelőtt vagy egy szűk évvel ezelőtt ez így volt, most meg olyan paradicsomi állapotok lennének, amit ez a jelentés leír, és ami alapján társulási szerződésre kerülne sor.

 
  
MPphoto
 

  Nirj Deva (ECR). Mr President, this issue of stabilisation of Kosovo is a very important element in the progress of the European Union’s arrangements for peace and stability in the Mediterranean region. Kosovo has gone through an extraordinary amount of turmoil and there have been instances where we have looked at Kosovo as an example of a country that can go from a position of conflict to a position of peace. Given that we have ignored and forgotten some of the issues that have been relating to Kosovo for some time because we have been preoccupied with other matters in other directions, it is salutary for us to remember that today we have brought back to the forefront of our minds a country which has suffered an incredible amount and that we have to extend the hand of friendship wherever possible in that regard.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE). Herr Präsident! Ich habe für den Bericht gestimmt.

Natürlich ist nicht alles gut im Kosovo, da gibt es eine ganze Menge zu kritisieren. Das betrifft die politischen Dinge, das betrifft auch die Fälle von Korruption und ein nicht vollständig ausgebautes rechtstaatliches Rechtssystem.

Andererseits müssen wir mit dem Kosovo zusammenarbeiten. Es muss noch etwas zwischen einer Vollmitgliedschaft und einer Nichtmitgliedschaft geben. Wir müssen uns mehr mit unseren Nachbarstaaten beschäftigen. Denn wir sehen ja, wenn die Menschen, die dort wohnen, keine Hoffnung haben auf wirtschaftliche Stabilisierung, keine Hoffnung haben auf politische Stabilisierung, dann machen sie sich auf den Weg und versuchen, in der Europäischen Union ansässig zu werden.

Wir kennen die Konflikte, die dadurch entstehen. Deshalb ist eine Zusammenarbeit, Stabilisierung im Sinne einer wirtschaftlichen und politischen Verbesserung, außerordentlich wichtig. Allein der Versuch ist es wert. Deshalb habe ich zugestimmt.

 
  
MPphoto
 

  Andrejs Mamikins (S&D). Priekšsēdētāja kungs! Stabilizācijas un asociācijas nolīguma noslēgšana starp Eiropas Savienību un Kosovu ir svarīgs solis Rietumbalkānu reģionālās situācijas stabilizācijā, un tas ir principiāls ieguldījums Kosovas tālākajā integrācijā ar mūsu Savienību. Ļoti gribas cerēt, ka tas sekmēs iekšējā stāvokļa uzlabošanos, demokrātiju, cilvēktiesību vērtību veicināšanu, pozitīvu ekonomisko un sociālo attīstību, pārmaiņas. Bet papildus iepriekš teiktajam es gribētu paziņot, ka šodienas balsojumu bija svarīgi attīstīt tālāk, jo nekādā ziņā nedrīkst neņemt vērā serbu minoritātes diezgan vājo sociālo, ekonomisko, politisko stāvokli Kosovas ziemeļos, un, lai gan tiešā veidā uz šo jomu šis nolīgums neattiecas, nolīgumam jākļūst par signālu, ka kosoviešiem un serbiem, kā arī Kosovai un Serbijai jācenšas dzīvot savstarpējā mierā un jākultivē efektīva sadarbība. Es esmu par šo. Paldies!

 
  
MPphoto
 

  Nicola Caputo (S&D). Signor Presidente, onorevoli colleghi, come ha sostenuto l'Alto rappresentante Federica Mogherini, con la firma dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra Unione europea e il Kossovo si avvia una nuova fase nelle relazioni tra i 28 Stati membri e questo paese. L'accordo rappresenta infatti un importante contributo alla stabilità e alla prosperità nella regione e contribuirà ad aiutare ad intraprendere le riforme necessarie che permettono le condizioni per crescere in modo stabile e sostenibile, per attuare le riforme indispensabili e per creare opportunità commerciali e di investimento. Ora governo kossovaro continui a lavorare nel processo di riforme che consentiranno al paese di ammodernarsi, di crescere dal punto di vista economico e competitivo e, di conseguenza, dare un futuro migliore ai propri cittadini. Il Kosovo deve ancora affrontare molte sfide, mi auguro quindi che il governo si impegni a fare le scelte necessarie e coraggiose per continuare con successo i negoziati con l'Unione europea.

 
  
MPphoto
 

  Jiří Pospíšil (PPE). Pane předsedající, já jsem také hlasoval pro návrh dohody. I když pět zemí Evropské unie stále neuznává Kosovo jako samostatný stát, jsem přesvědčen, že je v našem zájmu to, co říkali již tady také moji kolegové. Je v našem zájmu stabilizovat situaci na Balkáně a nabídnout zemím v našem bezprostředním sousedství takové vztahy, které jim pomohou v jejich ekonomickém rozvoji a dlouhodobě jim dají možnost, šanci vstoupit do Evropské unie.

To, že cesta Kosova do Evropské unie asi není úplně jednoznačná, není krátká, bude to trvat delší dobu, než v Kosovu proběhnou nutné a potřebné reformy státu a celé společnosti, to je zřejmé. Ale my dnes Kosovu dáváme jasnou šanci, jasnou možnost více spolupracovat s námi, s Evropskou unií a dlouhodobě tak začít usilovat o členství v Evropské unii. A to si myslím, že pro Balkán a tedy pro celou Evropu je mimořádně důležité. Proto jsem návrh podpořil.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sógor (PPE). Örömömre szolgál, hogy a mai szavazással várhatóan életbe léphet a Koszovó és az Európai Unió közötti stabilizációs és társulási megállapodás és csatlakozom azokhoz, akik Koszovó elismerésére bátorítják azt az öt tagállamot – köztük saját országomat, Romániát is –, amelyek eddig ezt nem tették meg. Ugyanakkor szeretném aláhúzni, hogy a Nyugat-Balkán országainak sikeres európai integrációja elképzelhetetlen az itt őshonos etnikai csoportok együttélésének rendezése, világos és számonkérhető szabályok felállítása nélkül. Bár a megállapodás nem sok szót veszteget erre a területre, csak általánosságokban beszél a kisebbségekhez tartozó személyek védelméről, a tapasztalat sajnos azt mutatja, hogy ez nem elegendő: a már csatlakozott országokban visszalépés figyelhető meg a kisebbségi jogok alkalmazása területén, az általános vállalásokat nem tartják be a tagállamok, az EU pedig nem fordít elég figyelmet erre a területre, annak ellenére sem, hogy ez 40 millió uniós polgárt érint.

Azt gondolom, a koszovói albánok pontosan tudják, mit jelent kisebbséginek lenni, most rajtuk a sor, hogy méltányos együttélési ajánlatot tegyenek a Koszovóban élő szerb kisebbségnek.

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE). Pane předsedající, právo na sebeurčení národů je jedním ze základních práv vtělených do Charty OSN a dalších usnesení Valného shromáždění OSN. Mimochodem tehdy dokonce na popud Sovětského svazu, to znamená toho státu, který nyní právo na sebeurčení a vlastní svobodu nových národů upírá.

Já jsem podpořil tuto asociační dohodu, protože si myslím, že Kosovo je státem, naplňuje veškeré znaky státu, i když samozřejmě výkon té státní moci do jisté míry budí pochybnosti v některých otázkách, to nebudu popírat. Ale nechci zde polemizovat s kolegyní z Maďarska paní Morvaiovou, nicméně si myslím, že právě Maďarsko a ostatní státy by měly mít zájem na stabilizaci a přidružení Kosova k Evropě, na nálezní jeho stabilní budoucnosti. To si myslím, že je právě bezpečnost i nás a našeho celého kontinentu. V tomto smyslu plně podporuji stanovisko, které řekl můj předřečník pan Sógor.

 
  
 

Dichiarazioni di voto scritte

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella Adinolfi (EFDD), per iscritto. ‒ Dal 2000 il Kosovo beneficia di un regime commerciale preferenziale con l'UE, che prevede un accesso al mercato europeo in esenzione da dazi e da contingenti, tranne che per taluni prodotti agricoli e della pesca.

L'Accordo di stabilizzazione ed associazione tra UE e Kosovo stabilisce nuovi rapporti contrattuali in grado di rafforzare il dialogo politico tra le istituzioni e migliorare l'integrazione e la cooperazione commerciale.

L'accordo rappresenta un primo passo verso il formale e progressivo processo di adesione della Repubblica del Kosovo, garantendo tra l'altro nuove opportunità d'investimento, crescita e sviluppo delle imprese.

In virtù di tali ragioni ho espresso voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Tim Aker (EFDD), in writing. – UKIP does not support the further expansion of the EU, or the development of EU foreign relations or a foreign policy. The signing of this agreement represents developments in all these areas. As such we voted against.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ El Acuerdo de Estabilización y Asociación entre la UE y la autoproclamada República de Kosovo establece relaciones contractuales entre las partes en materia de diálogo político y relaciones comerciales. A pesar de que cinco Estados miembros de la UE no han reconocido a Kosovo, esta región es oficialmente considerada como potencial candidata a entrar en la Unión Europea desde que el Consejo Europeo le atribuyó una «perspectiva europea» en el año 2003. Este Acuerdo de Estabilización y Asociación UE-Kosovo, que entraría en vigor al concluirse el procedimiento de ratificación, está considerado como un significativo paso formal hacia la adhesión de Kosovo a la UE.

Ahora bien, he votado en contra de la propuesta de aprobación de este Acuerdo, puesto que con este Acuerdo la UE reconoce de forma implícita a Kosovo como Estado, así como su unilateral declaración de independencia, en violación de la Resolución 1244/1999 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Resulta intolerable que desde el Parlamento Europeo se pretenda presionar a los Estados miembros, entre ellos España, que no reconocen a Kosovo, lo que constituye una injerencia política en competencias de los Estados. Además, este Acuerdo supone la creación de una zona de libre comercio que también rechazo.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Aliot (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport vise à faire entrer en vigueur l'accord de stabilisation et d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et le Kosovo.

Il propose, entre autres, de renforcer le dialogue politique et de favoriser l'intégration commerciale. Il prévoit également la mise en place de nouvelles formes de coopération. Cet accord s'inscrit donc pleinement dans le cadre de l'intégration européenne et du processus d'adhésion du Kosovo dans l'Union européenne.

Opposé à la politique d'élargissement de l'Union européenne, j'ai voté contre ce rapport. De plus, ce rapport porte atteinte à la souveraineté des États qui n'ont pas encore reconnu la République du Kosovo, puisque l'UE les encourage à le faire. Enfin, il faut garder en mémoire que les partis au pouvoir à Pristina sont responsables de l'éradication de tous les non-Albanais.

 
  
MPphoto
 
 

  Martina Anderson and Lynn Boylan (GUE/NGL), in writing. – On the EU-Kosovo Stabilisation and Association Agreement (SAA) we supported an abstention. We obviously support enhanced political dialogue and cooperation, especially strengthening of democratic principles and human rights.

The SAA also includes provisions aiming to promote European standards in areas such as competition, procurement, intellectual property and consumer protection, but it is vague as to what it means and to what extent when it states that it aims to establish a free trade area, or closer trade integration.

However while the report was ratified in the Kosovo Parliament, it was boycotted and not supported by all the opposition parties, and the main opposition leader and MP, Albin Kurti, was arrested illegally for his parliamentary stances.

 
  
MPphoto
 
 

  Νίκος Ανδρουλάκης ( S&D), γραπτώς. ‒ Επέλεξα την αποχή στην ψηφοφορία επί του ψηφίσματος για την επικύρωση της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κοσσυφοπεδίου διότι, αν και στηρίζουμε την ευρωπαϊκή προοπτική της περιοχής αυτής (γεγονός που εξηγεί γιατί δεν ψήφισα κατά), ωστόσο δεν της αναγνωρίζουμε το καθεστώς χώρας.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (ENF), par écrit. ‒ En associant le Kosovo à l’UE, une étape décisive vers l’adhésion de ce pays des Balkans à l’Union européenne est franchie. Avec mes collègues du Front national, nous sommes fermement opposés à tout élargissement de cette Union européenne. En outre, cela reviendrait à cautionner les pratiques de gouvernement très douteuses de ce pays malheureusement noyauté par la mafia albanaise. C'est pourquoi j'ai choisi de voter contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing. ‒ I believe in democracy and transparency, and therefore I believe that my vote on this matter should be a matter of public record. In that spirit, I wish to confirm that I voted against.

This legislative resolution obliges the Republic of Kosovo and its people to meet EU—imposed obstacles before being allowed to trade with the EU. I believe that the deepening of economic and trade relations between Kosovo and the United Kingdom is a matter for Her Majesty’s Government.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Arthuis (ALDE), par écrit. J'ai voté en faveur de cette deliberation, comme le préconisait la commission au fond.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ Dėl ES ir Kosovo stabilizacijos ir asociacijos susitarimą (SAS) spalio 27 d. Strasbūre pasirašė Komisijos pirmininko pavaduotoja Federica Mogherini ir ministras pirmininkas Isa Mustafa. Kosovo Respublikos nacionalinė asamblėja nedelsdama ratifikavo susitarimą 2015 m. lapkričio 2 d. SAS nustatomi sutartiniai santykiai, kuriais numatomas geresnis politinis dialogas, glaudesnis prekybos integravimas ir naujos bendradarbiavimo formos. Jis apima daugelį sektorių, įskaitant pagarbą demokratijos principams bei žmogaus teisėms ir jų stiprinimą, bendradarbiavimo tokiuose sektoriuose kaip švietimas, energetika, aplinka, teisingumas ir vidaus reikalai sistemos nustatymą. Be to, SAS apima nuostatas, kuriomis siekiama skatinti Europos standartų taikymą tokiose srityse kaip konkurencija, viešieji pirkimai, intelektinė nuosavybė, vartotojų apsauga, ir juo siekiama sukurti laisvosios prekybos zoną.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ L'accord de stabilisation et d'association prévoit un dialogue politique renforcé et une intégration économique plus étroite. Il implique un renforcement des principes démocratiques et des droits de l'homme et crée un cadre de coopération dans des secteurs tels que l'éducation, l'énergie, l'environnement, la justice ou les affaires intérieures. L'accord, que j'ai approuvé, est une étape importante pour le rapprochement entre l'Union européenne et le Kosovo.

 
  
MPphoto
 
 

  Brando Benifei (S&D), per iscritto. ‒ La regione balcanica rappresenta una parte fondamentale della storia, della cultura e della civiltà europea. Dopo la terribile stagione delle guerre e delle violenze molti paesi di quest'area d'Europa sono stati accolti all'interno del grande progetto politico ed economico rappresentato dall'Unione europea. Il Kosovo, proclamatosi indipendente nel 2008, ha intrapreso un percorso di apertura, consolidamento delle istituzioni democratiche e affermazioni dei diritti civili che deve ancora giungere a pieno compimento.

Ho votato a favore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra UE e Kosovo perché credo si tratti di un passo importante verso il rafforzamento del dialogo politico e lo stabilimento di più stretti rapporti commerciali. Lo sviluppo economico e sociale del paese non può che passare attraverso una completa stabilizzazione dell'intera regione, realizzabile anche attraverso forme di cooperazione con l'Unione in materia di giustizia e affari interni. L'Europa ha già mostrato una grande attenzione verso i paesi che si trovano ai suoi confini, e con questo testo si impegna a proseguire un importante lavoro in questa direzione. Per questi motivi ho deciso di votare a favore a favore dell'accordo.

 
  
MPphoto
 
 

  Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL), por escrito. ‒ Nos abstenemos en esta votación por cuanto, si bien la Corte Internacional de Justicia concluyó que la declaración unilateral de independencia de Kosovo no violó el Derecho internacional ni la Resolución 1244/1999 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y que el proceso de estatalización de Kosovo es irreversible, el dictamen tampoco implica que la antigua provincia tenga derecho fundado a ser reconocida por terceros. La situación de Kosovo tiene un complejo sustrato político y por ello tiene que ser abordada y resuelta políticamente, mediante un acuerdo que en cualquier caso integre a Serbia, que neutralice a los nacionalismos serbio y kosovar, que suponen una amenaza interna permanente para la paz, que salvaguarde los derechos de las minorías étnicas en la zona y que garantice a medio plazo la salida de potencias militares extranjeras de la zona. Por ello, el Acuerdo de Estabilización y Asociación que propone refrendar el Consejo y que se orienta principalmente a la «profundización de las relaciones económicas y comerciales» resulta prematuro y yerra en la priorización de acciones conducentes a una real y duradera estabilización de la zona.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. ‒ Acojo con gran satisfacción el resultado de la votación del Acuerdo de Asociación de la UE con Kosovo. Es un importante paso para el reconocimiento del país. Espero que la votación de hoy sirva para que los seis Estados miembros de la UE que aún no han reconocido Kosovo lo hagan.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (ENF), par écrit. ‒ Je me suis formellement opposée à ce rapport de Madame Lunacek sur l'accord de stabilisation et d'association UE-Kosovo. Ce type d'accord, on le sait, est l'étape incontournable avant l'intégration d'un pays au sein de l'Union européenne.

En pleine crise de légitimité, et alors même que des États piliers de l'UE comme le Royaume-Uni envisagent de plus en plus sérieusement de quitter celle-ci, Bruxelles s'entête et préfère foncer la tête la première dans le précipice plutôt que d'envisager une seule seconde de prendre du recul et de faire le constat de ses erreurs passées.

Par ailleurs, envisager l'intégration d'une entité qui n'est toujours pas reconnue comme État ni par l'ensemble des pays sur la scène internationale, ni par certains États membres de l'UE, est un camouflet réservé au principe de souveraineté étatique, d'autant que l'UE ose faire les gros yeux à ces nations souveraines qui ne veulent pas reconnaître ce narco-territoire comme État.

Rappelons que le Kosovo, outre d'être une plateforme tournante de trafics en tous genres, notamment le trafic de drogue, est né dans le sang du massacre de la minorité serbe.

Dans ces conditions, il me semble irresponsable d'envisager son adhésion à l'UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (ENF), per iscritto. ‒ Ritengo che la relazione Lunacek sia poco equilibrata e non condivisibile, per questo non ho inteso sostenerla col mio voto.

 
  
MPphoto
 
 

  Malin Björk (GUE/NGL), skriftlig. ‒ Jag har lagt ned rösten.

Stabiliserings- och associeringsavtalet med Kosovo är det sista stabiliserings- och associeringsavtal som ingås med länder från västra Balkan. Associeringsavtalet innefattar olika politiska åtgärder som kan få stora konsekvenser för ekonomi, miljö och sociala villkor i Kosovo.

Jag anser att folket i Kosovo bör ha det avgörande beslutet i denna viktiga fråga. Den bästa formen för ett folkligt förankrat beslut i avgörande frågor är folkomröstning. En omfattande demokratisk debatt om fördelar och nackdelar med associeringsavtalet borde genomföras i Kosovo innan beslut fattas på bästa demokratiska sätt. Därför lägger jag ned rösten.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. El Acuerdo de Estabilización y Asociación (AEA) entre la UE y Kosovo se negoció entre octubre de 2013 y mayo de 2014 y se rubricó en julio de 2014. En octubre de 2015 el Consejo acordó su firma para el 27 de ese mes. La Asamblea kosovar lo ratificó el 2 de noviembre de 2015.

Desde que se produjo la declaración unilateral de independencia de Kosovo en 2008, España ha mantenido la misma postura, defendiendo los principios de integridad territorial de los Estados y de respeto del Estado de Derecho, principios en los que se fundamenta también la Unión Europea. Ejerciendo la discrecionalidad que permite el Derecho internacional, el Gobierno de España no reconoció la declaración unilateral de independencia, considerándola contraria al Derecho internacional, al vulnerar los principios de soberanía e integridad territorial reconocidos a Serbia y garantizados por el Acta final de Helsinki.

En coherencia con la posición del Estado español y en aras de una actitud constructiva para no bloquear un acuerdo que introducirá medidas que beneficiarán a la población kosovar, he decidido abstenerme en la votación.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. ‒ Balsavau dėl šios rekomendacijos, kadangi ES ir Kosovo stabilizacijos ir asociacijos susitarimas (SAS) yra labai svarbus pirmas oficialus žingsnis, siekiant Kosovo Respublikos integracijos Europoje. Europos Parlamentas tikisi, kad Kosovo Respublikos ir ES santykiai bus ir toliau stiprinami, be kita ko, skubiai įvedant bevizį režimą Kosovo piliečiams. Be to, Parlamentas ragina Tarybą priimti sprendimą pasirašyti ir sudaryti bendrąjį susitarimą dėl Kosovo dalyvavimo ES programose, nes taip bus sustiprintas Kosovo ir ES bendradarbiavimas įvairiuose sektoriuose. Šios programos turėtų būti sutelktos į konkrečias sritis, atitinkančias europiniame kelyje Kosovo prisiimtus įsipareigojimus, ir turėtų būti skaidriai ir nedelsiant įgyvendintos. Šis susitarimas yra esminis dokumentas stabilizacijos ir asociacijos procese. Juo nustatomos teisės bei pareigos ir jis yra galinga reformų įgyvendinimo ir institucionalizavimo paskata. Šio susitarimo pagrindu bus sudarytos sąlygos investicijoms, augimui, verslo plėtrai, stiprinimui, tuo pačiu ir geram valdymui, taikant Europos standartus ir teisės aktų derinimą su ES teisės aktais, be kita ko, sukuriant laisvosios prekybos zoną. Be to, juo sudaromos galimybės stiprinti žmonių ir ekspertų tarpusavio ryšius tokiuose sektoriuose kaip švietimas, aplinka, kova su nusikalstamumu ir neteisėta prekyba, kultūra ir numatoma toliau stiprinti santykius ir bendradarbiavimą su kaimyninėmis šalimis ir taip prisidėti prie stabilumo užtikrinimo regione.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Bocskor (PPE), írásban. ‒ A javasolt stabilizációs és társulási megállapodás (STM) Koszovóval a nyugat-balkáni országokkal kötött stabilizációs és társulási megállapodások közül utolsóként jönne létre. Koszovóra az Unió 2000 óta preferenciális kereskedelmi rendszert alkalmaz, amely alapján bizonyos mezőgazdasági és halászati termékek kivételével vám- és kvótamentesen hozzáférhet az Unió piacához. A javasolt stabilizációs és társulási megállapodás lényegében azonos szabályrendszert határoz meg: korlátozásmentes hozzáférést biztosít az ipari termékek és a mezőgazdasági termékek többsége tekintetében (kivéve az élő szarvasmarhákat és húsukat, a cukortermékeket, egyes bortermékeket).

Az uniós export tekintetében úgy vélem, hogy Koszovó esetében az ipari, mezőgazdasági, feldolgozott mezőgazdasági és halászati termékekre, valamint a borra és szeszes italokra alkalmazott vámok fokozatos csökkentésére vonatkozó átmeneti időszakok elengedhetetlenek lesznek a szabadkereskedelmi övezetnek a tervek szerint 10 évig tartó zökkenőmentes létrehozásához, figyelemmel arra, hogy az EU Koszovóval szembeni külkereskedelmi többlete jelentős, és az elmúlt pár évben kissé növekedett.

 
  
MPphoto
 
 

  Franc Bogovič (PPE), pisno. ‒ Veseli me, da sem oddal svoj glas v podporo sklepu o sklenitvi Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med EU in Kosovim. S sporazumom se tako vzpostavlja boljši politični dialog, tesnejše trgovinsko povezovanje in nove oblike sodelovanja. Zajema več sektorjev, vključno s spoštovanjem in krepitvijo demokratičnih načel in človekovih pravic, ter vzpostavlja okvir za sodelovanje v sektorjih, kot so izobraževanje, energija, okolje, pravosodje in notranje zadeve. Spodbuja se tudi sprejetje evropskih standardov na področjih konkurence, javnih naročil, intelektualne lastnine, idr.

Na Kosovu je sedaj, da začne s korenitimi reformami. Območje Kosova je namreč v izjemno težavnem položaju. Brezposelnost je visoka, prebivalstvo se množično odseljuje, stopnja korupcije je tudi med najvišjimi v Evropi.

Upam, da bo sprejeti sporazum resnično ustvaril priložnosti za naložbe in rast, razvoj podjetij, kar je za prihodnost Kosova ključno. Pozdravljam tudi okrepljeno sodelovanje med Beogradom in Prištino, ki tlakuje pot do prihodnosti brez konfliktov, ki že desetletja potekajo med njima. Prepričan sem, da bo k temu pripomogel tudi začetek predpristopnih pogajanj med EU in Srbijo. Mesto držav Z Balkana je v EU!

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. Podržavam ovo Izvješće o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju između EU-a i Kosova.

Smatram kako je ovaj Sporazum vrlo važan prvi formalni korak u procesu pristupanja EU-u, te će stvoriti mogućnosti za investicije, rast, razvoj poslovanja, dobro upravljanje kroz primjenu europskih standarda i približavanje zakonima EU-a.

 
  
MPphoto
 
 

  Louise Bours (EFDD), in writing. ‒ UKIP does not support the further expansion of the EU, or the development of EU foreign relations or a foreign policy. The signing of this agreement represents developments in all these areas. As such we voted against.

 
  
MPphoto
 
 

  Mercedes Bresso (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore di questo documento perché ritengo che l'Accordo di stabilizzazione e di associazione UE-Kosovo rappresenti un importante passo verso l'entrata del Kosovo nell'Unione europea e un importante strumento di crescita economica e stabilità per una nazione giovane come il Kosovo.

 
  
MPphoto
 
 

  Renata Briano (S&D), per iscritto. ‒ Il rafforzamento dei rapporti col Kosovo e il rapporto commerciale privilegiato volto all'inclusione della regione nell'area di libero scambio europea è funzionale all'inclusione della regione nel sistema europeo. Solo un Kosovo pienamente europeo potrà svilupparsi economicamente e rafforzarsi culturalmente, rendendo più solide le proprie istituzioni democratiche e le pratiche di difesa dei diritti civili. L'Unione europea deve farsi carico di tutelare e instradare il proprio vicinato verso la strada dello sviluppo e della democrazia, con particolare riguardo a quei territori che hanno vissuto una storia travagliata, sofferta e complessa come il Kosovo negli ultimi trent'anni. L'accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) UE-Kosovo è un punto chiave nel processo di normalizzazione dei rapporti dell'area e di superamento dell'isolamento regionale dei territori dell'ex Jugoslavia a cui tutti noi dobbiamo dare il nostro contributo, sia nelle sedi europee che in quelle degli Stati di provenienza.

 
  
MPphoto
 
 

  Steeve Briois (ENF), par écrit. ‒ Le rapport de Mme Lunacek propose d'adopter un accord de stabilisation et d'association UE-Kosovo. Ce type d'accord constitue un préalable à l'intégration de cette province qui d'ailleurs n'est toujours pas reconnue comme un État au sens du droit international.

Alors que l'Union européenne est confrontée à de nombreuses volte-face de la part de ses États membres, notamment de la Hongrie, de la Pologne et aujourd'hui du Danemark et de l'Italie, le Parlement européen et la Commission européenne s'obstinent à poursuivre leur politique d'élargissement. Outre ses conséquences économiques, il convient de souligner que dans un contexte régional miné par des tensions inter-religieuses et inter-ethniques, l'adoption d'un tel accord aggravera la déstabilisation des Balkans. Pour toutes ces raisons, j'ai voté contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Buda (PPE), în scris. ‒ Acordul de stabilizare și de asociere dintre Uniunea Europeană și Kosovo (ASA) are ca obiectiv stabilirea unor raporturi contractuale și consolidarea unui dialog politic, astfel încât să se creeze noi forme de cooperare și integrare comercială. Mai mult, prin intermediul acestui acord sunt promovate o serie de principii democratice, transpuse în cadrul unor politici de cooperare în sectoare precum educația, energia, mediul, justiția și afacerile interne. Există prevederi și în ceea ce privește promovarea standardelor europene în domenii precum concurența, achizițiile publice, proprietatea intelectuală și protecția consumatorilor, acordul vizând de asemenea și înființarea unei zone de liber schimb. Prin intermediul acestui act, se vor crea premisele pentru creșterea economică și dezvoltarea de oportunități pentru investiții, oferind de asemenea un stimulent remarcabil pentru implementarea și instituționalizarea reformelor. M-am exprimat în favoarea acestui raport, deoarece consider că este esențial în vederea procesului de integrare europeană a Republicii Kosovo și a consolidării bunei guvernanțe prin promovarea principiilor democratice și standardelor europene.

 
  
MPphoto
 
 

  Gianluca Buonanno (ENF), per iscritto. ‒ Voto negativo. L'ASA (accordo di stabilizzazione e di associazione) è un primo passo verso il processo formale di adesione all'UE e il percorso di integrazione europea del Kosovo. Il Parlamento europeo attende con interesse l'ulteriore rafforzamento delle relazioni tra la Repubblica del Kosovo e l'Unione europea, anche attraverso la rapida introduzione del regime di esenzione dal visto per i cittadini del Kosovo. Il Parlamento invita inoltre il Consiglio ad adottare la decisione di firmare e concludere l'accordo quadro sulla partecipazione del Kosovo ai programmi UE, che rafforzerà la cooperazione tra il Kosovo e l'UE in diversi ambiti. Tali programmi dovrebbero essere incentrati su settori specifici corrispondenti agli impegni assunti dal Kosovo nel suo percorso europeo ed essere attuati in modo trasparente e senza indugio.

 
  
MPphoto
 
 

  James Carver (EFDD), in writing. ‒ UKIP does not support the further expansion of the EU, or the development of EU foreign relations or a foreign policy. The signing of this agreement represents developments in all these areas. As such we voted against.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of this recommendation as I support the Stabilisation and Association Agreement between EU and the European Atomic Energy Community and Kosovo, which seeks to establish an even firmer relationship between the parties. The provisions outlined in the agreement provide good groundwork for the establishment of a free trade area between the EU and Kosovo. This further cooperation aims to encourage good practices and promotion of European standards in areas such as competition, public procurement and human rights.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. ‒ Si tratta di un voto singolo per approvare l'accordo di stabilizzazione ed associazione tra UE e Kosovo.

L'accordo, che aiuta a migliorare il dialogo politico e ad aprire il commercio tra UE e Kosovo, è stato firmato nell'ottobre 2015 dal capo della politica estera europea, Federica Mogherini, e ratificato dal parlamento nazionale del Kosovo lo scorso novembre.

Tutte le questioni affrontate in questo accordo ricadono all'interno della competenza dell'UE. Questo lo rende un accordo "solamente dell'UE": non ha, infatti, bisogno di essere ratificato dai singoli Stati membri. Il Parlamento europeo non può intervenire sul testo dell'accordo ma può esprimere unicamente parere positivo o negativo. Il mio voto è stato favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου ( PPE), γραπτώς. ‒ Καταψηφίζουμε την έκθεση και υπενθυμίζουμε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν αναγνωρίζει την μονομερώς ανακηρυχθείσα ανεξαρτησία του Κοσσυφοπεδίου και παραμένει πλήρως προσηλωμένη στον σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών, συμπεριλαμβανομένης της Σερβίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Κώστας Χρυσόγονος ( GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Το ζήτημα της αναγνώρισης του Κοσσυφοπεδίου παραμένει σημείο τριβής για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι διαδικασίες αναβάθμισης και βελτίωσης των συνθηκών στη περιοχή είναι προς όφελος των πολιτών των περιοχών αυτών. Μολονότι υπάρχουν θετικά στοιχεία στη σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου, η σύναψη συμφωνιών με το Κοσσυφοπέδιο προκαλεί συζητήσεις τόσο σε νομικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο, λόγω των γνωστών προβλημάτων που υπήρχαν και πιθανώς συνεχίζουν να υπάρχουν στην περιοχή. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν οι αποφάσεις και τα ψηφίσματά μας μπορούν να επηρεάσουν και κυρίως να διαμορφώσουν μια δεδομένη κατάσταση. Τούτων δοθέντων, αποφάσισα να απόσχω από τη ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Cicu (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore del progetto di decisione del Consiglio in merito alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo, dall'altra. Questo accordo stabilisce i rapporti contrattuali che prevedono un dialogo politico rafforzato, una più stretta integrazione commerciale e nuove forme di cooperazione in ambito di diritti umani, istruzione, ambiente, energia, giustizia e affari interni e mira a creare una zona di libero scambio. L'ASA è un primo passo molto importante verso il processo formale di adesione all'UE e il percorso di integrazione europea della Repubblica del Kosovo, per cui si attende un rafforzamento attraverso l'introduzione del regime di esenzione dal visto per i cittadini Kosovari.

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore di questo progetto di decisione perché ritengo che una buona politica di vicinato sia fondamentale per prevenire molti problemi non da poco. Non a caso, i flussi migratori a cui stiamo assistendo adesso sono il risultato di una politica di vicinato, e di una politica estera in senso più ampio, che hanno fatto acqua da tutte le parti.

Questo accordo con il Kosovo è una grande spinta verso la modernizzazione e verso una maggiore interoperabilità delle infrastrutture, in particolare di quelle legali, che possono permettere alle nostre imprese di fare affari lì. Inoltre, il fine ultimo di questi passi è quello di ridurre la povertà in Kosovo, con la conseguenza di importare meno criminalità da lì e di creare un mercato di sbocco aggiuntivo per i nostri prodotti. È una situazione conveniente per tutti.

 
  
MPphoto
 
 

  David Coburn (EFDD), in writing. ‒ UKIP does not support the further expansion of the EU, or the development of EU foreign relations or a foreign policy. The signing of this agreement represents developments in all these areas. As such we voted against.

 
  
MPphoto
 
 

  Birgit Collin-Langen (PPE), schriftlich. ‒ Ich habe für den Bericht gestimmt, denn nur durch eine enge Zusammenarbeit mit der EU werden wir erreichen, dass der Kosovo seine Rolle als Partner der EU findet. Um an unserem Binnenmarkt teilnehmen zu können, müssen europäische Standards wie Wettbewerbsregeln oder der Schutz geistigen Eigentums gewährleistet sein. Ich hoffe, dass wir mit diesem Abkommen mehr Stabilität im Balkan erreichen und den politischen Dialog stärken, der vor allem für Fragen der Energieversorgung und des Umweltschutzes grenzüberschreitend geführt werden muss.

 
  
MPphoto
 
 

  Jane Collins (EFDD), in writing. ‒ UKIP does not support the further expansion of the EU, or the development of EU foreign relations or a foreign policy. The signing of this agreement represents developments in all these areas. As such we voted against.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. ‒ La creazione di uno spazio di libero scambio tra UE e Kosovo risulta importante poiché già dal 2014 le relazioni commerciali con il suddetto paese, grazie alle agevolazioni incentivate dall'abbattimento dei dazi, hanno generato un surplus considerevole in favore dell'Unione.

Mi trovo quindi favorevole alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione con il Kosovo, poiché questo non farebbe altro che migliorare ulteriormente i rapporti tra i due partner commerciali. Si avranno ricadute positive nella cooperazione, creando inoltre una solida base per la definizione di riforme in tale paese nella prospettiva di avvicinare le legislazioni a buon pro non solo degli scambi economici, ma anche a livello sociale e dei diritti umani.

 
  
MPphoto
 
 

  Therese Comodini Cachia (PPE), in writing. ‒ This legislative resolution represents an association agreement strengthening EU relations with Kosovo on sectors that are of fundamental importance to the rule of law, commercial as well as social development. It provides a framework of assistance and cooperation which can lead to sustained and stable reforms. I have thus voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. ‒ El Acuerdo de Estabilización y Asociación entre la UE y la autoproclamada República de Kosovo establece relaciones contractuales entre las partes en materia de diálogo político y relaciones comerciales. A pesar de que cinco Estados miembros de la UE no han reconocido a Kosovo, esta región es oficialmente considerada como potencial candidata a entrar en la Unión Europea desde que el Consejo Europeo le atribuyó una «perspectiva europea» en el año 2003. Este Acuerdo de Estabilización y Asociación UE-Kosovo, que entraría en vigor al concluirse el procedimiento de ratificación, está considerado como un significativo paso formal hacia la adhesión de Kosovo a la UE.

Ahora bien, he votado en contra de la propuesta de aprobación de este Acuerdo, puesto que con este Acuerdo la UE reconoce de forma implícita a Kosovo como Estado, así como su unilateral declaración de independencia, en violación de la Resolución 1244/1999 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Resulta intolerable que desde el Parlamento Europeo se pretenda presionar a los Estados miembros, entre ellos España, que no reconocen a Kosovo, lo que constituye una injerencia política en competencias de los Estados. Además, este Acuerdo supone la creación de una zona de libre comercio, que también rechazo.

 
  
MPphoto
 
 

  Pál Csáky (PPE), írásban. ‒ 2013 októbere és 2014 májusa között tárgyalás folyt az EU és Koszovó közötti stabilizációs és társulási megállapodásról. A megállapodást 2014 júliusában írták alá. A Koszovói Köztársaság parlamentje 2015. november 2-án erősítette azt meg. Az Európai Parlament előtti jelenlegi egyetértési eljárás befejezése során a stabilizációs és társulási megállapodás hatályba léphet.

A megállapodás alapján egy szerződéses kapcsolat alakul majd ki, mely fokozott politikai párbeszédet, szorosabb kereskedelmi integrációt és az együttműködés új formáit biztosítja. Számos területre terjed majd ki, többek között a demokratikus elvek és az emberi jogok tiszteletben tartására és megerősítésére, illetve különböző ágazati együttműködési keretek létrehozására, például az oktatás, az energia, a környezetvédelem, az igazság- és belügyek terén. A stabilizációs és társulási megállapodás olyan rendelkezéseket is tartalmaz, amelyek célja az európai normák előmozdítása olyan területeken, mint például a verseny, a közbeszerzések, a szellemi tulajdon és a fogyasztóvédelem. Befektetési, növekedési és üzleti fejlesztési lehetőségeket teremt, és ezzel egyidejűleg meg fogja erősíteni a jó kormányzást az európai normák és az uniós jogszabályokhoz való közelítés révén.

A mai szavazáson a Parlament egyetértését adta, hogy a Tanács elfogadja a Koszovó uniós programokban való részvételéről szóló keretmegállapodás aláírására és megkötésére vonatkozó határozatot.

 
  
MPphoto
 
 

  Edward Czesak (ECR), na piśmie. ‒ Układy o stabilizacji i stowarzyszeniu stanowią część procesu stabilizacji i stowarzyszenia z UE, w którego centrum znajdują się kraje Bałkanów Zachodnich. Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu UE–Kosowo został podpisany w dniu 27 października. Jest to jeden z kluczowych dokumentów w procesie stabilizacji i stowarzyszenia. Określa on prawa i obowiązki oraz stanowi silną zachętę do wdrażania i instytucjonalizacji reform. Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu stworzy możliwości w zakresie inwestycji, wzrostu i rozwoju biznesu, umacniając jednocześnie dobre sprawowanie rządów poprzez stosowanie standardów europejskich i harmonizację z prawem UE, również w ramach tworzenia strefy wolnego handlu.

Z zadowoleniem przyjąłem niedawne podpisanie układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Unią Europejską a Kosowem. Układ stanowi dla tego kraju pierwszy krok na drodze ku integracji europejskiej. Mam nadzieję, że to porozumienie z UE pozwoli ustabilizować sytuację w Kosowie oraz pomoże zaprowadzić pokój między różnymi grupami etnicznymi i zapewnić dobrobyt w kraju.

Mając powyższe na uwadze zagłosowałem za przyjęciem dokumentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this report, which will allow the entry into force of the Stabilisation and Association Agreement between the EU and Kosovo (SAA). This is the first formal step towards the EU accession process and European integration path of Kosovo. The SAA establishes contractual relations which provides for enhanced political dialogue, closer trade integration and new forms of cooperation. It will create opportunities for investment, growth, business development and good governance through the application of European standards and approximation to EU laws.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Dalton (ECR), in writing. ‒ I welcome this agreement as an important step, helping to stabilise the Western Balkans and enhance economic development, the rule of law and democracy in Kosovo. It is vital that we continue to work on reducing the potential for further conflict in this part of Europe, and improving the long-term prosperity and stability of Kosovo is central to that aim.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Danti (S&D), per iscritto. ‒ L'accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) tra l'Unione europea e il Kosovo si colloca nel quadro più ampio delle strette relazioni tra Unione europea e Balcani occidentali. È l'ultimo a essere concluso con i paesi dei Balcani occidentali e il primo tra Unione europea e Kosovo, e avrà sicuramente il merito di aprire una nuova fase nelle relazioni tra le due parti. Considero molto positivo che l'accordo contenga, tra le altre, disposizioni relative alla promozione delle norme europee nei settori della concorrenza, degli appalti, della proprietà intellettuale e della tutela dei consumatori, elementi essenziali del modello del nostro mercato interno, nell'ottica più ampia di un percorso di integrazione europea. Soprattutto, auspico che le politiche di cooperazione incluse nell'accordo, relative a vari ambiti politici, e nel quadro della progressiva istituzione di una zona di libero scambio, potranno incentivare e facilitare lo sviluppo socioeconomico della regione, promuovendone la stabilità. L'obiettivo è quello di rafforzare ed estendere ulteriormente le relazioni tra Unione europea e Kosovo, non pregiudicando però, e anzi rispettando, la posizione degli Stati membri sullo status di quest'ultimo. Per questo, ho votato a favore del progetto di decisione del Consiglio per la conclusione dell'accordo.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin (PPE), par écrit. ‒ Ce rapport présente la décision du Parlement, nécessaire dans le cadre de la procédure d'approbation (ratification) de l'accord de stabilisation et d'association (ASA) entre l'Union européenne et le Kosovo. Cet accord vise à promouvoir les relations diplomatiques et les échanges commerciaux sur un grand nombre de secteurs entre les pays de l'Union européenne et le Kosovo. Cet accord contribuera aussi à la mise en œuvre de nombreuses réformes dans l’éducation, l'emploi, l'énergie, l'environnement, la justice ou les affaires intérieures. Considérant que ce rapport est équilibré, j'ai voté en faveur.

 
  
MPphoto
 
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFDD), in writing. ‒ UKIP does not support the further expansion of the EU, or the development of EU foreign relations or a foreign policy. The signing of this agreement represents developments in all these areas. As such we voted against.

 
  
MPphoto
 
 

  Luis de Grandes Pascual (PPE), por escrito. ‒ En mi propio nombre y derecho y representando a la delegación española del Grupo PPE en calidad de secretario general, queremos manifestar, en relación con la aprobación por parte del Parlamento del Acuerdo de Estabilización y Asociación UE-Kosovo, que nos hemos abstenido en la votación final, ya que el Acuerdo concierne solamente a las competencias exclusivas de la UE y no a las de los Estados miembros, y no afecta en modo alguno a la posición de los Estados miembros que, como España, no han reconocido la declaración unilateral de Kosovo como Estado independiente.

Igualmente, hacemos constar que no compartimos el contenido de la «breve justificación» con que la ponente acompaña la Resolución. Dicho texto no ha sido sometido en ningún momento a enmiendas y posterior votación, ni en la Comisión de Asuntos Exteriores ni en el Pleno.

Finalmente lamentamos que, en la Resolución, la mención de Kosovo no vaya acompañada de su correspondiente asterisco y nota a pie de página.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle de Sarnez (ALDE), par écrit. ‒ L'accord d'association entre l'Union européenne et le Kosovo permettra d'intensifier nos liens avec ce pays voisin dans de nombreux domaines tels que la gouvernance, la coopération judiciaire, la protection des consommateurs, la propriété intellectuelle, la coopération énergétique ou encore la protection de l'environnement.

Cet accord apportera également un soutien à ce pays des Balkans dans son processus de réformes politiques et économiques. Sept ans après avoir déclaré son indépendance, le Kosovo reste marqué par de graves difficultés économiques, une corruption répandue et un important mouvement d'émigration de sa population vers les pays voisins.

Il faut toutefois noter que cet outil de coopération entre l'Union européenne et le Kosovo n'a pas de lien avec une perspective d'adhésion de ce pays à l'Union européenne. La Commission européenne s'est d'ailleurs engagée en 2014, avec sagesse, à faire une pause dans l'élargissement pour consolider ce qui a été réalisé entre les 28.

 
  
MPphoto
 
 

  Mireille D'Ornano (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport vise à normaliser les relations entre l'Union européenne et un "État" qui n'est pourtant reconnu ni par l'Organisation des Nations unies, ni par deux membres permanent de son Conseil de sécurité, à savoir la Chine et la Russie, ni par quatre États membres de l'Union européenne, ni par l'Inde. En outre, reconnaître cette entité reviendrait à détourner l'attention d'un des véritables enjeux qu'est l'influence considérable de la mafia albanaise sur place.

Enfin, après le scandale de corruption dénoncé au sein de la mission Eulex, l'Union européenne gagnerait à limiter son immixtion dans les sujets qui concernent les Balkans, d'autant qu'elle s'est illustrée par son incapacité à agir contre l'épuration ethnique des non-Albanais. Opposée à l'ingérence de l'Union dans les affaires intérieures des États, j'ai naturellement voté contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Ангел Джамбазки (ECR), в писмена форма. ‒ Като докладчик в сянка по докладите за Косово, приветствам и подкрепям сключването на Споразумение за стабилизиране и асоцииране на Косово с Европейския съюз. Това споразумение е първа стъпка към евроинтеграцията на страната и определя условията за участие в европейските политики и финансови инструменти. Но правото за ползване на европейските средства се дава при условие че страната прилага ключови реформи в сферата на държавността, правосъдието, борбата срещу корупцията и организираната престъпност. Страната е в тежко институционално положение и именно за това тя се нуждае от насоки и помощ в изграждането на своята държавност, а косоварите имат нужда от работни места и покачване на жизнения стандарт, за да спрат да напускат страната си. Освен достъпа до европейските средства, споразумението предвижда и по-нататъшно либерализиране на визовия режим, което ще се случи, когато Косово е изпълнило всички условия, поставени от Европейската комисия.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος ( NI), γραπτώς. ‒ Το Κοσσυφοπέδιο υπό την πνευματική και ηθική έννοια είναι η καρδιά της Σερβίας και η ψυχή του Σερβικού λαού. Η προσχώρηση του Κοσσυφοπεδίου θα αποτελέσει αποδοχή της αλλαγής συνόρων ενός κράτους δια της βίας, όπως ακριβώς συνέβη με την τουρκική εισβολή και κατοχή του βορείου τμήματος της Κύπρου και της μονομερούς απόσχισης σερβικού εδάφους που πηγάζει από εθνοτικά κίνητρα των Αλβανών. Το Κοσσυφοπέδιο δεν είναι κράτος, ούτε υφίσταται κοσοβάρικο έθνος. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τις παρανομίες των γιουγκοσλάβων κομουνιστών του Τίτο, που μετάλλαξαν κράτη και βίασαν κυριολεκτικά την ιστορική αλήθεια, δημιουργώντας μακεδονικές ονειρώξεις και κοσοβάρικα εκτρώματα.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. ‒ O Acordo de Estabilização e de Associação entre a UE e o Kosovo (AEA) foi negociado entre outubro de 2013 e maio de 2014 e foi rubricado em julho de 2014. O AEA estabelece relações contratuais que preveem um reforço do diálogo político, uma maior integração comercial e novas formas de cooperação. Abrange vários setores, incluindo o respeito e o reforço dos princípios democráticos e dos direitos humanos, a definição de um quadro para a cooperação em setores como a educação, a energia, o ambiente, a justiça e os assuntos internos. Inclui também disposições destinadas a promover as normas europeias em domínios como a concorrência, os contratos públicos, a propriedade intelectual e a proteção do consumidor, e tem por objetivo a criação de uma zona de comércio livre.

Concordo que o AEA é um primeiro passo formal de grande importância para o processo de adesão à UE, devendo o Conselho adotar a decisão de assinar e concluir o acordo-quadro relativo à participação do Kosovo nos programas da UE, o qual reforçará a cooperação entre o Kosovo e a UE em diferentes setores.

 
  
MPphoto
 
 

  Edouard Ferrand (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté contre ce rapport, parce que je ne reconnais ni la légalité, ni la légitimité du Kosovo sur le plan du droit international.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. ‒ A presente recomendação encerra, em si mesma, duas vertentes que retratam bem a postura imperialista deste processo de integração capitalista europeu.

Por um lado, a consagração de um chamado Acordo de Estabilização e Associação que, sem ser ratificado por via da livre expressão popular, confirma um processo de adesão que impõe a um povo a perda de soberania e a subjugação às políticas macroeconómicas neoliberais da União Europeia, a criação de uma zona de comércio livre, que culmina o processo de integração dos Balcãs e a fragmentação do território da Jugoslávia.

Por outro lado, e pior que o primeiro, a continuação da formalização do estabelecimento de relações com um território, como se de um legítimo país se tratasse, após o gravíssimo precedente que se abriu no plano do direito internacional com a declaração unilateral de independência da província sérvia do Kosovo, e que a UE tem procurado legitimar. Uma decisão ilegal, que não reconhecemos, que criou um protetorado por via da agressão e ocupação militar pelos EUA, NATO e UE. Votámos contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne ‒ Dohoda medzi Európskou úniou a Kosovom je kľúčovým dokumentom procesu stabilizácie a pridruženia Kosova k Európskej únií. Okrem toho, že sú v nej jasne vymedzené práva a povinnosti, poskytujeme Kosovu zároveň významný stimul na uskutočnenie a inštitucionalizáciu potrebných reforiem. Touto dohodou vytvárame príležitosti na zintenzívnenie kontaktov nielen medzi odborníkmi v oblasti vzdelávania, boja proti zločinu a pašovaniu či kultúre, ale aj medzi ľuďmi. Stanovujeme tiež ďalšie posilňovanie vzťahov a spoluprácu so susednými krajinami, ktoré môžu prispieť k stabilite v regióne. V neposlednom rade chcem ale upozorniť, že Kosovo dodnes neuznali niektoré členské štáty Európskej únie.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης ( NI), γραπτώς. ‒ Το Κοσσυφοπέδιο υπό την πνευματική και ηθική έννοια είναι η καρδιά της Σερβίας και η ψυχή του Σερβικού λαού. Η προσχώρηση του Κοσσυφοπεδίου θα αποτελέσει αποδοχή της αλλαγής συνόρων ενός κράτους δια της βίας, όπως ακριβώς συνέβη με την τουρκική εισβολή και κατοχή του βορείου τμήματος της Κύπρου και της μονομερούς απόσχισης σερβικού εδάφους που πηγάζει από εθνοτικά κίνητρα των Αλβανών. Το Κοσσυφοπέδιο δεν είναι κράτος, ούτε υφίσταται κοσοβάρικο έθνος. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τις παρανομίες των γιουγκοσλάβων κομουνιστών του Τίτο, που μετάλλαξαν κράτη και βίασαν κυριολεκτικά την ιστορική αλήθεια, δημιουργώντας μακεδονικές ονειρώξεις και κοσοβάρικα εκτρώματα. Για όλους τους παραπάνω λόγους καταψηφίζω τη σύναψη της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης ΕΕ-Κοσσυφοπεδίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. ‒ A javasolt stabilizációs és társulási megállapodás (STM) Koszovóval a nyugat-balkáni országokkal kötött stabilizációs és társulási megállapodások közül utolsóként jönne létre. Koszovóra az Unió 2000 óta preferenciális kereskedelmi rendszert alkalmaz, amely alapján vám- és kvótamentesen hozzáférhet az Unió piacához, bizonyos mezőgazdasági és halászati termékek kivételével. A javasolt stabilizációs és társulási megállapodás lényegében azonos szabályrendszert határoz meg: korlátozásmentes hozzáférést biztosít az ipari termékek és a mezőgazdasági termékek többsége tekintetében (kivéve az élő szarvasmarhákat és húsukat, a cukortermékeket, egyes bortermékeket, a „baby-beef”-termékeket és egyes halászati termékeket).

Az uniós export tekintetében az előadóval egyetértésben úgy vélem, hogy Koszovó esetében az ipari, mezőgazdasági, feldolgozott mezőgazdasági és halászati termékekre, valamint a borra és szeszes italokra alkalmazott vámok fokozatos csökkentésére vonatkozó átmeneti időszakok elengedhetetlenek lesznek a szabadkereskedelmi övezetnek a tervek szerint 10 évig tartó zökkenőmentes létrehozásához, figyelemmel arra, hogy az EU Koszovóval szembeni külkereskedelmi többlete jelentős, és az elmúlt pár évben kissé növekedett.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesc Gambús (PPE), por escrito. ‒ He votado a favor del Acuerdo de Estabilización y Asociación (AEA) para que, una vez conseguida la aprobación del Parlamento Europeo, permita la entrada en vigor del AEA, que establece relaciones contractuales que permiten un diálogo político reforzado, una mayor integración comercial y nuevas formas de cooperación y comprende múltiples temas, como el respeto y la consolidación de los principios democráticos y de los derechos humanos.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Gentile (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di stabilizzazione (ASA) tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo, dall'altra. Ritengo, infatti, che questo accordo rappresenti un passaggio chiave nel processo di stabilizzazione del paese, fondamentale per il pieno riconoscimento della sovranità della giovane Repubblica e per una sua completa integrazione nel sistema europeo e pone un importante fondamento per l'adesione formale all'Unione europea. Ritengo, inoltre, che l'ASA ponga importanti presupposti per una più stretta collaborazione tra l'UE e la Repubblica del Kosovo in materia di istruzione, ambiente, cultura e lotta al crimine organizzato e auspico, infine, che questa cooperazione si sviluppi, maturi nel tempo e abbracci maggiori e diversi ambiti d'azione.

 
  
MPphoto
 
 

  Arne Gericke (ECR), schriftlich. ‒ Ich habe heute für das Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen EU/Kosovo gestimmt, da ich es geopolitisch für wichtig halte, die Länder des Balkans in ihrer demokratischen und wirtschaftlichen Entwicklung so zu unterstützen, dass sie mittelfristig eine echte Perspektive auf Mitgliedschaft in der EU haben. Ich wünsche mir diesbezüglich aber auch schnelle Fortschritte in der Entwicklung einer echten Blue-Card-Initiative für diese Länder.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Gieseke (PPE), schriftlich. ‒ Von einem Ausbau der Wirtschafts- und Handelsbeziehungen werden beide Seiten profitieren. Hiermit schaffen wir Anreize für Unternehmen, weitere Investitionen zu tätige und ermöglichen gleichzeitig einen engeren politischen Dialog.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of giving consent to the EU-Kosovo Stabilisation and Association Agreement, an important first formal step in Kosovo’s integration into Europe – a key contribution to the development of a safe and prosperous neighbourhood for the EU. The agreement will form the backbone of strengthened political association and economic integration between the EU and Kosovo. The agreement enhances EU-Kosovo political dialogue and trade relations, and fosters closer cooperation in many sectors, including energy, the environment, and justice and home affairs.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), par écrit. ‒ J’ai voté contre ce rapport. Il s’agit ici de ratifier un accord dont tout le monde sait qu’il est une première étape sur la voie de l’adhésion du Kosovo à l’UE. Il organise une coopération avec ce pays, et libéralise les échanges commerciaux mais aussi l’octroi de visas aux citoyens Kosovars.

Comme d’habitude, l’Union européenne fait les choses à l’envers. Elle le fait prétendument pour améliorer une situation qu’elle ne peut pas ignorer: situation économique désastreuse, corruption, rôle des mafias, implication des partis au pouvoir dans l’épuration ethnique des non-Albanais. Elle offre cependant au Kosovo ce qui devrait n’être que la récompense d’un processus interne de réformes, notamment dans les domaines de la démocratie et de l’état de droit, théoriquement pourtant sacro-saints pour l’Union européenne…

Ce n’est pas la seule absurdité. La Commission, en négociant et signant seule, et le Parlement, ont leur part de responsabilité. Mais le Conseil a donné son feu vert également. À l’unanimité, si j’en crois la base juridique, donc sans opposition des cinq États membres de l’Union européenne qui persistent à ne pas reconnaître l’indépendance du Kosovo. C’est déjà un scandale. Un autre est que ce soit un Conseil "Agriculture et Pêche" qui l’ait fait ! On marche vraiment sur la tête!

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Nos abstenemos en esta votación por cuanto, si bien la Corte Internacional de Justicia concluyó que la declaración unilateral de independencia de Kosovo no violó el Derecho internacional ni la Resolución 1244/1999 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y que el proceso de estatalización de Kosovo es irreversible, el dictamen tampoco implica que la antigua provincia tenga derecho fundado a ser reconocida por terceros. La situación de Kosovo tiene un complejo sustrato político y por ello tiene que ser abordada y resuelta políticamente, mediante un acuerdo que en cualquier caso integre a Serbia, que neutralice a los nacionalismos serbio y kosovar, que suponen una amenaza interna permanente para la paz, que salvaguarde los derechos de las minorías étnicas en la zona y que garantice a medio plazo la salida de potencias militares extranjeras de la zona. Por ello, el Acuerdo de Estabilización y Asociación que propone refrendar el Consejo y que se orienta principalmente a la «profundización de las relaciones económicas y comerciales» resulta prematuro y yerra en la priorización de acciones conducentes a una real y duradera estabilización de la zona.

 
  
MPphoto
 
 

  Theresa Griffin (S&D), in writing. ‒ Along with my colleagues in the European Parliamentary Labour Party, I voted in favour of this report. The Stabilisation and Association Agreement (SAA) between the EU and Kosovo is a very important first formal step towards the EU accession process and the European integration path of Kosovo. The SAA provides a powerful incentive for the implementation and institutionalisation of reforms. The SAA will create opportunities for investment, growth, business development, good governance through the application of European standards and approximation to EU laws.

 
  
MPphoto
 
 

  Τάκης Χατζηγεωργίου ( GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Δεν μπορούμε να συναινέσουμε στην έγκριση της συγκεκριμένης συμφωνίας για δύο κυρίως λόγους. Ο πρώτος και σημαντικότερος λόγος είναι διότι η υπογραφή της συγκεκριμένης συμφωνίας προϋποθέτει την αναγνώριση του Κοσσυφοπεδίου ως κράτους, θέση με την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία διαφωνεί, όπως εξάλλου και άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, η συμφωνία δεν έχει μόνο πολιτική διάσταση αλλά είναι συμφωνία ελευθέρου εμπορίου και εμείς έχουμε πολλάκις διατυπώσει την αντίθεση μας σε τέτοιου είδους πολιτικές που προωθεί η ΕΕ. Για αυτούς τους λόγους θεωρούμε την καταψήφιση ως την ενδεδειγμένη στάση

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Hayes (PPE), in writing. ‒ I chose to support this report due to the fact that the SAA establishes contractual relations which provide for enhanced political dialogue, closer trade integration and new forms of cooperation. It covers numerous sectors, including the respect for and strengthening of democratic principles and human rights, establishing a framework for cooperation on sectors such as education, energy, environment, justice and home affairs. The SAA also includes provisions aiming to promote European standards in areas such as competition, procurement, intellectual property and consumer protection, and it aims to establish a free trade area. The SAA is a very important first formal step towards the EU accession process and the European integration path on the Republic of Kosovo. The European Parliament looks forward to a further strengthening of relations between the Republic of Kosovo and the EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Olaf Henkel (ECR), schriftlich. ‒ Das Assoziierungsabkommen beinhaltet in erster Linie die Etablierung eines Freihandelsabkommens zwischen der EU und dem Kosovo. ALFA steht für eine EU der souveränen Staaten mit integriertem Binnenmarkt. Deshalb begrüßen wir das Assoziierungsabkommen zwischen der EU und dem Kosovo, lehnen innerhalb der derzeitigen EU eine Vollmitgliedschaft des Kosovo jedoch ab. Aus den genannten Gründen habe ich für die Empfehlung gestimmt. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass der Einheitseuro abgeschafft werden muss. Er führt zu Zwist und Zwietracht in Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Mike Hookem (EFDD), in writing. ‒ UKIP does not support the further expansion of the EU, or the development of EU foreign relations or a foreign policy. The signing of this agreement represents developments in all these areas. As such we voted against.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. ‒ Glasao sam za Preporuku o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Kosova, s druge strane, kojom se daje suglasnost za sklapanje Sporazuma.

Podržavam integriranje svih zemalja jugoistoka Europe u Europsku uniju a SSP je važan prvi formalni korak u procesu pristupanja EU-u i europskih integracija Republike Kosovo. Sporazum je ključni dokument u procesu stabilizacije i pridruživanja, postavlja prava i obveze, te pruža poticaj za provedbu i institucionalizacije reformi. SSP uspostavlja ugovorni odnos koji se osigurava politički dijalog, bliže trgovinske integracije i nove oblike suradnje u brojnim sektorima uključujući poštovanje i jačanje demokratskih načela i ljudskih prava.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-François Jalkh (ENF), par écrit. ‒ Associer le Kosovo à l’UE constitue une étape décisive vers l’adhésion de ce pays des Balkans à l’Union européenne. Or, avec mes collègues du Front National, nous sommes opposés à tout nouvel élargissement de cette Europe déjà tentaculaire. En outre, s'associer au Kosovo reviendrait à cautionner la gouvernance trouble de ce pays, noyauté par la mafia albanaise. J’ai voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Diane James (EFDD), in writing. – My colleagues and I do not support the further expansion of the EU, or the development of EU foreign relations or a foreign policy. The signing of this agreement represents developments in all these areas. As such we voted against.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Joulaud (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de la recommandation sur la conclusion de l'accord de stabilisation et d'association entre l'Union européenne et le Kosovo. L'approbation du Parlement est nécessaire pour ratifier cet accord de stabilisation et d'association qui insiste sur le respect de principes démocratiques. Après son entrée en vigueur, cet accord doit favoriser la mise en marche de réformes au Kosovo et renforcer les coopérations avec ce pays. Cela entraînera la mise en place d’un espace permettant le libre-échange et l'application des normes européennes dans des domaines tels que la concurrence, les aides d'État et la propriété intellectuelle.

Cette recommandation a été adoptée, ce dont je me félicite.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce rapport qui vise à la signature d’un accord de stabilisation et d’association avec le Kosovo. Cet accord va permettre de mettre en place un certain nombre d’objectifs notamment concernant la coopération commerciale, l’engagement d’un dialogue politique régional et l’harmonisation de nombreuses règles concernant le marché intérieur.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kappel (ENF), schriftlich. ‒ Wir Freiheitlichen haben uns stets gegen die Unabhängigkeit des Kosovo ausgesprochen, da unter der vorherrschenden serbischen Minderheit im Norden des Landes keine weitgehende Autonomie erlangt werden kann. Ein instabiler Fremdkörper in einer spannungsgeladenen Region ist enstanden. Einer weiteren Integration des Kosovo stehe ich deshalb ebenso ablehnend gegenüber.

 
  
MPphoto
 
 

  Afzal Khan (S&D), in writing. ‒ I gave my consent to the agreement, as it will bring new possibilities for Kosovo to strengthen relations with the EU and thus contribute to the stabilisation of the whole region. The agreement enhances EU-Kosovo political dialogue and trade relations, and fosters closer cooperation in many sectors, including energy, the environment, and justice and home affairs. It also has provisions aiming to promote EU standards in areas such as competition, procurement, intellectual property, consumer protection and good governance.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Kölmel (ECR), schriftlich. ‒ Das Assoziierungsabkommen beinhaltet in erster Linie die Etablierung eines Freihandelsabkommens zwischen der EU und dem Kosovo. ALFA steht für eine EU der souveränen Staaten mit integriertem Binnenmarkt. Deshalb begrüßen wir das Assoziierungsabkommen zwischen der EU und dem Kosovo, lehnen innerhalb der derzeitigen EU eine Vollmitgliedschaft des Kosovo jedoch ab. Aus den genannten Gründen habe ich für die Empfehlung gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilhan Kyuchyuk (ALDE), in writing. ‒ The proposed Stabilisation and Association Agreement (SAA) with Kosovo is the last SAA to be concluded with Western Balkan countries. Therefore, it could be scrutinised as an important step towards the Europeanisation of the whole Western Balkans. In Kosovo’s case, the SAA with the EU will facilitate economic growth and investment promotion. This economic development will be more than welcomed since the country of 1.8 million suffers from an unemployment rate of 40 % and Kosovo’s youth flee in search of jobs and opportunities (just bear in mind that Kosovo is the fourth biggest source of asylum seekers in the world). Last but not least, the SAA with the EU will promote political stability which is very much needed in terms of finding a solution to Kosovo’s status. A solution that will guarantee peace and long-term stability in Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté contre la résolution sur l’accord de stabilisation et d'association UE-Kosovo. Cet accord est une première étape très importante sur la voie de l'intégration européenne du Kosovo et sur celle de son processus d'adhésion à l'Union européenne. L'un des éléments est la libération rapide du régime des visas en faveur des citoyens kosovars.

Le Parlement encourage par ailleurs les cinq États membres qui n'ont pas encore reconnu la République du Kosovo à le faire. La politique d'élargissement de l'Union européenne est catastrophique. Sa politique balkanique s'est soldée par des crimes à l'encontre des populations serbes. Faciliter l'adhésion du Kosovo équivaudrait politiquement à donner une prime à la mafia albanaise qui constitue l'institution la plus stable du "pays". De surcroît, s'ingérer dans les affaires intérieures d’États souverains qui n'entendent pas reconnaître la création du Kosovo est une atteinte portée par ce Parlement à la souveraineté des États. Elle devrait constituer à elle seule un motif de refus.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Lebreton (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté contre ce rapport car en associant le Kosovo à l’UE, il constitue une étape décisive vers l’adhésion de ce pays à l’UE. Or, je suis par principe hostile à toute nouvelle adhésion. En outre, faciliter l’adhésion du Kosovo équivaut à se coucher devant la mafia albanaise qui s’est emparée de ce petit pays fragile.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Loiseau (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport tend à faire entrer en vigueur l'accord de stabilisation et d'association entre l'UE, la Communauté européenne de l'énergie atomique et le Kosovo. Prônant un dialogue politique renforcé, des relations commerciales plus étroites et une coopération accrue, il entérine davantage, de ce fait, la voie de l'intégration européenne du Kosovo, voire son processus d'adhésion à l'UE. Il préconise par exemple la libéralisation du régime des visas en faveur des citoyens kosovars.

Qui plus est, un tel texte porte gravement atteinte à la souveraineté des États membres de l'Union qui, pour certains, n'ont pas encore reconnu la République du Kosovo, une création étatique très discutée d'un point de vue de droit international. Enfin, ce processus d'adhésion confèrerait implicitement un blanc-seing aux nombreuses exactions ségrégationnistes commises par les partis au pouvoir à Pristina envers les non-Albanais.

Eu égard à ces éléments importants et à mon opposition globale à la politique de l'élargissement de l'Union européenne, j'ai voté contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL), por escrito. ‒ El Acuerdo de Estabilización y Asociación entre la UE y la autoproclamada República de Kosovo establece relaciones contractuales entre las partes en materia de diálogo político y relaciones comerciales. A pesar de que cinco Estados miembros de la UE no han reconocido a Kosovo, esta región es oficialmente considerada como potencial candidata a entrar en la Unión Europea desde que el Consejo Europeo le atribuyó una «perspectiva europea» en el año 2003. Este Acuerdo de Estabilización y Asociación UE-Kosovo, que entraría en vigor al concluirse el procedimiento de ratificación, está considerado como un significativo paso formal hacia la adhesión de Kosovo a la UE.

Ahora bien, he votado en contra de la propuesta de aprobación de este Acuerdo, puesto que con este Acuerdo la UE reconoce de forma implícita a Kosovo como Estado, así como su unilateral declaración de independencia, en violación de la Resolución 1244/1999 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Resulta intolerable que desde el Parlamento Europeo se pretenda presionar a los Estados miembros, entre ellos España, que no reconocen a Kosovo, lo que constituye una injerencia política en competencias de los Estados. Además, este Acuerdo supone la creación de una zona de libre comercio, que también rechazo.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Lucke (ECR), schriftlich. ‒ Das Assoziierungsabkommen beinhaltet in erster Linie die Etablierung eines Freihandelsabkommens zwischen der EU und dem Kosovo. ALFA steht für eine EU der souveränen Staaten mit integriertem Binnenmarkt. Deshalb begrüßen wir das Assoziierungsabkommen zwischen der EU und dem Kosovo, lehnen innerhalb der derzeitigen EU eine Vollmitgliedschaft des Kosovo jedoch ab. Aus den genannten Gründen habe ich für die Empfehlung gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Petr Mach (EFDD), písemně. ‒ Hlasoval jsem proti. S Kosovem existuje již prakticky obchod bez cel. Neměla by se ale uzavírat dohoda o přidružení, když ne všechny země EU Kosovo uznávají jako stát.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. ‒ Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SAA) između EU-a i Kosova formira okvir za slobodno tržište, te se bavi pitanjima vezanim uz zajedničku politiku, ekonomske ciljeve te regionalnu kooperaciju. Nadalje, Sporazum pruža Kosovu jedan od vitalnih koraka naprijed prema pridruživanju Europskoj uniji.

Sporazum pokriva veliki spektar od demokratskih principa i ljudskih prava do kooperacije u sektorima poput školovanja, energije, okoliša i pravnih pitanja. SAA također promovira pravnu državu i demokratske vrijednosti Europske Unije. Nadalje, SAA je bitan korak prema formalnom pristupnom procesu kao i ključni dokument u procesu stabilizacije i pridruživanje Kosova. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju je temelj prava i obveza za implementaciju i institucionalizaciju potrebnih reformi.

Podržala sam Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između EU-a i Kosova, budući da Sporazum omogućava prostor za razvijanje demokratskih principa i ključnih elemenata europskoga jedinstvenoga tržišta. Sporazum je prilika za dodatno poticanje potrebnih reformi na Kosovu kako bi se osigurale demokratske institucije i vrijednosti, te da bi postalo konkurentno tržište kako u regiji tako i u EU-u. Zaključno, Sporazum je bitan korak Kosova prema pristupanju EU-u i boljoj regionalnoj kooperaciji.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς ( ECR), γραπτώς. ‒ Διαφωνώ κάθετα με την ανεξαρτητοποίηση του Κοσσυφοπεδίου διότι θα οδηγήσει σε αποσταθεροποίηση των Βαλκανίων. Επιλέγω συνεπώς να καταψηφίσω τη σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός και του Κοσσυφοπεδίου, αφετέρου, διότι μέσω αυτής προωθείται η αναγνώριση του Κοσσυφοπεδίου ως ανεξάρτητου κράτους.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Martin (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté contre cet accord. Cet accord met en place des relations contractuelles pour un dialogue politique renforcé, une intégration commerciale plus étroite et de nouvelles formes de coopération avec le Kosovo. Il est important de mentionner que cet accord inclut la libération rapide du régime des visas en faveurs des citoyens kosovars et l’obligation, pour les États membres qui ne l’ont pas encore fait, de reconnaître la République du Kosovo comme un État indépendant. Il s’agit en fait d’une première étape officielle sur la voie de l’intégration du Kosovo à l’UE.

Nous nous opposons fermement à cette ouverture de l’UE vers l’Est, en particulier vers un pays que certains États membres ne reconnaissent même pas!

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. ‒ I welcome this agreement: it is a key document in the stabilisation and association process. It sets out rights and obligations and provides a powerful incentive for the implementation and institutionalisation of reforms. The SAA will create opportunities for investment, growth and business development while strengthening, at the same time, good governance through the application of European standards and approximation to EU laws, including in the framework of the establishment of the free trade area. Furthermore, it creates opportunities for enhancing contacts between people and experts in sectors such as education, environment, culture and the combatting of crime and trafficking, and it foresees a further strengthening of relations and cooperation with neighbouring countries, thus contributing to stability in the region.

 
  
MPphoto
 
 

  Fulvio Martusciello (PPE), per iscritto. ‒ A favore della raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo, dall'altra. L'accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) UE-Kosovo è un documento fondamentale nel processo di stabilizzazione e di associazione. E' un primo passo importante verso il processo formale di adesione all'UE e il percorso di integrazione europea della Repubblica del Kosovo. Stabilisce una più stretta integrazione commerciale e nuove forme di cooperazione, tra i quali il rispetto e il rafforzamento dei principi democratici e dei diritti umani.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), per iscritto. ‒ L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'UE e il Kosovo rappresenta un passo importante per avvicinare il Kosovo all'UE. Auspico che questo accordo non porti solo una maggiore stabilità del nostro vicino balcanico, ma anche relazioni commerciali più strette.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriel Mato (PPE), por escrito. ‒ El Acuerdo de Estabilización y Asociación entre la Unión Europea y Kosovo supone un espaldarazo al proceso de integración de Kosovo en Europa, ya que será el eje sobre el que se reforzará la asociación política e integración económica entre la UE y Kosovo.

Mi apoyo, por tanto, a la propuesta, que ayudará a institucionalizar el proceso de reforma y, además, ofrece nuevas posibilidades a Kosovo para fortalecer las relaciones con la UE, contribuyendo a la estabilización de toda la región.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Mayer (ENF), schriftlich. ‒ Der Kosovo wurde durch eine künstliche Besiedlung albanisch. Solange der serbischen Minderheit im Norden des Landes keine weitgehende Autonomie zugestanden wird, kann eine Integration des Kosovo nicht unterstützt werden. Ich stimme daher gegen diesen Bericht.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. ‒ Ce rapport donne son approbation à la conclusion de l'accord "de stabilisation et d'association"» avec le Kosovo, dernière étape de création d’un espace de libre-échange à travers tous les Balkans occidentaux. Ces accords sont des annexions économique qui mettent tous les pays du voisinage sous le choc d'ajustements structurels et amplifient dans le même temps le mouvement de dumping social et fiscal dans l'Union. Pour ces raisons, je suis opposé à tout nouvel élargissement de l’UE, objectif final, affiché ou rêvé, de ces accords. Et enfin, il s’agit ici d’un accord avec un territoire qui n’est pas reconnu internationalement comme un État, y compris par cinq États membres de l’Union. Pour toutes ces raisons, je vote contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Joëlle Mélin (ENF), par écrit. ‒ Associer le Kosovo à l’UE constitue une étape décisive vers l’adhésion de ce pays des Balkans à l’Union européenne. Or, avec mes collègues du Front National, nous sommes opposés à tout nouvel élargissement de cette Europe déjà tentaculaire. En outre, s'associer au Kosovo reviendrait à cautionner la gouvernance trouble de ce pays, noyauté par la communauté albanaise. J’ai voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. ‒ Votei favoravelmente a proposta de decisão do Conselho relativa à celebração, em nome da União Europeia, do Acordo de Estabilização e de Associação entre a União Europeia da Energia Atómica, por um lado, e o Kosovo, por outro.

O Kosovo beneficia de um regime de preferências comerciais com a UE desde o ano 2000. As políticas de cooperação entre a UE e o Kosovo, sobretudo a económica e comercial devem continuar para que este país possa continuar as suas reformas.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of this agreement which promotes more political dialogue, as well as a deeper trade relationship, and more generally, closer cooperation between Kosovo and the European Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – Nous nous félicitons de l'approbation du Parlement européen à la signature de l'accord de stabilisation et d'association UE-Kosovo, marquant ainsi le renforcement des relations entre l'UE et le Kosovo. Avec la mise en place de l'espace nécessaire à un dialogue politique renforcé et une intégration commerciale plus étroite, l'accord constitue une pierre angulaire à la reconstruction du Kosovo. En effet, cet accord vise non seulement à encourager la mise en œuvre des réformes nécessaires à la stabilité dans le pays mais constitue également une étape cruciale vers une coopération efficace entre Bruxelles et Pristina.

La fonction clé de l'accord en ce qui concerne le renforcement des relations UE-Kosovo est à souligner. En effet, le cadre de coopération prévoit toute une série de mesures amenant au rapprochement législatif entre l'UE et le Kosovo par la mise en place de dispositions destinées à promouvoir l'application des normes européennes dans certains domaines, et en vue de l'instauration d'une zone de libre-échange. Enfin, nous soutenons cet accord qui encourage les perspectives de croissance du pays mais aussi les échanges économiques entre les EM et le Kosovo, lançant ainsi un signal positif aux citoyens kosovars.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), písomne Jednou zo základných zásad rímskeho práva, ktoré aj dnes považujeme za takmer dokonalé, patrí zásada: „pacta sunt servanda“ - „dohody treba dodržiavať“. Táto zásada platí bez výnimky v súkromnom aj medzinárodnom práve a ak sa nedodržiava, nie je možné dosiahnuť stabilné vzťahy. V roku 1975 bola v Helsinkách na Konferencii o bezpečnosti a spolupráci v Európe prijatá deklarácia, ktorej súčasťou je zásada neporušiteľnosti hraníc. Neporušiteľnosť hraníc znamená, že hranice nie je možné meniť ani v dôsledku vzniku nového štátu. Kosovo v roku 2008 jednostranným aktom vyhlásilo nezávislosť, čím porušilo medzinárodné právo a územnú celistvosť Srbska. Z týchto právnych dôvodov Slovensko a ďalšie štyri členské štáty Európskej únie neuznali nezávislosť Kosova a ja tento postoj bezvýhradne podporujem. Z tohto dôvodu nesúhlasím ani s uzavretím Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Kosovom.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. ‒ A Tanács határozattervezetet nyújtott be az EU és Koszovó közötti, 2015. október 27-én aláírt stabilizációs és társulási megállapodás ratifikálására. A határozat elfogadásához a Parlament egyetértésére van szükség.

A megállapodás jogokat és kötelezettségeket határoz meg, és erős ösztönzőket biztosít a reformok végrehajtására és intézményesítésére. Fokozott politikai párbeszédet, szorosabb kereskedelmi integrációt és az együttműködés új formáit biztosítja. Kiterjed a demokratikus elvek és az emberi jogok tiszteletben tartására és megerősítésére, illetve különböző ágazati együttműködési keretek létrehozására. Olyan rendelkezéseket is tartalmaz, amelyek célja az európai normák előmozdítása például a verseny, a közbeszerzések, a szellemi tulajdon és a fogyasztóvédelem területén, továbbá szabadkereskedelmi övezet létrehozására törekszik. Befektetési, növekedési és üzleti fejlesztési lehetőségeket teremt, és ezzel egyidejűleg meg fogja erősíteni a jó kormányzást az európai normák és az uniós jogszabályokhoz való közelítés révén. A Külügyi Bizottság jelentésében azt javasolja, hogy a Parlament értsen egyet a megállapodás ratifikálásával. Ennek megfelelően szavaztam.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Monot (ENF), par écrit. ‒ Le rapport Lunacek sur l'accord de stabilisation de d'association UE-Kosovo a été négocié d'octobre 2013 à mai 2014, et a été signé le 27 octobre 2015. Cet accord met en place des relations contractuelles qui prévoient un dialogue politique renforcé, une intégration commerciale plus étroite et de nouvelles formes de coopération.

L'accord constitue une première étape officielle très importante sur le processus d'adhésion du Kosovo à l'UE. Un des points clefs de cet accord est la libération rapide du régime des visas en faveur des citoyens kosovars et la reconnaissance du Kosovo par tous les États membres.

La politique balkanique de l'UE s'étant soldée par les des crimes contre les populations serbes, permettre l'adhésion du Kosovo donnerait encore plus de pouvoir à la mafia albanaise qui est la seule structure organisée sur ce territoire. De plus, forcer les États membres à reconnaître le Kosovo comme un État souverain est une atteinte au droit souverain. Nous nous opposons donc vigoureusement à ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), por escrito. ‒ O Acordo de Estabilização e de Associação entre a UE e o Kosovo prevê um fortalecimento do diálogo político, uma maior integração comercial e novos métodos de cooperação em vários setores, nomeadamente o respeito dos princípios democráticos e dos direitos humanos, a educação, a energia, o ambiente, a justiça e os assuntos internos.

Estão também abrangidas disposições para a promoção das normas europeias em domínios como a concorrência, os contratos públicos, a propriedade intelectual e a proteção do consumidor, e tem por objetivo a criação de uma zona de comércio livre.

Defendo que o aprofundamento das relações entre a República do Kosovo e a União Europeia e a celebração do Acordo de Estabilização e de Associação são a primeira etapa formal de grande importância para o processo de adesão à UE e o percurso de integração europeia da República do Kosovo.

Por ser a favor da celebração do AEA, o presente relatório tem o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (ENF), par écrit. ‒ La politique d'élargissement de l'Union européenne a déjà été une faute politique lourde. Sa politique balkanique s'est soldée par des crimes à l'encontre des populations serbes. Faciliter l'adhésion du Kosovo équivaudrait politiquement à donner une prime à la mafia albanaise qui constitue l'institution la plus fiable du "pays". De surcroît, s'ingérer dans les affaires intérieures d’États souverains qui n'entendent pas reconnaître l'affront que la création du Kosovo a été aux yeux du droit international ou qui n'entendent pas voir ce dangereux précédent se retourner contre eux (comme en Espagne particulièrement) est une atteinte portée par le Parlement européen à la souveraineté des États. Elle devrait constituer à elle seule un motif de refus.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadine Morano (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce rapport relatif aux relations entre l’UE et le Kosovo. Il s’agissait d’approuver la proposition du Conseil portant sur l’accord de stabilisation et d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Kosovo, d'autre part.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), par écrit. ‒ La recommandation contient la décision du Parlement européen, nécessaire dans le cadre de la procédure d'approbation (ratification) de l'accord de stabilisation et d'association (ASA) entre l'Union européenne et le Kosovo. Après avoir reçu l'approbation du Parlement européen, l'ASA devrait entrer en vigueur au cours du premier semestre de l'année prochaine. Une fois entré en vigueur, l'ASA établira une relation contractuelle qui entraîne des droits et des obligations mutuels et qui porte sur un grand nombre de secteurs.

L'ASA met l'accent sur le respect de principes démocratiques essentiels et d'éléments fondamentaux qui sont au cœur du marché unique de l'Union. Il mettra en place un espace permettant le libre-échange et l'application des normes européennes dans d'autres domaines, tels que la concurrence, les aides d'État et la propriété intellectuelle. Il contribuera également à la mise en œuvre de réformes grâce auxquelles le Kosovo pourra adopter les normes européennes. D'autres dispositions portent sur le dialogue politique, la coopération dans un grand nombre de secteurs, allant de l'éducation et l'emploi à l'énergie et à l'environnement, en passant par la justice et les affaires intérieures.

 
  
MPphoto
 
 

  Renaud Muselier (PPE), par écrit. ‒ Ne pouvant être présent aux votes qui se sont tenus le jeudi 21 janvier, je tiens à faire part de mon soutien au rapport relatif à l'accord de stabilisation et d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique d'une part, et le Kosovo, d'autre part, qui permettra notamment une meilleure collaboration dans les domaines de la justice, des affaires intérieures, de l'environnement, de l'emploi et de l'énergie.

 
  
MPphoto
 
 

  József Nagy (PPE), írásban. ‒ Ahhoz, hogy jó kapcsolatokat ápoljunk a körülöttünk található országokkal, amelyek bizonyos esetekben új szövetségeseket is jelenthetnek, kiváló lehetőséget kínálnak a velük kötött megállapodások. Úgy gondolom, hogy az ilyen egyezségek az Európai Unió javát szolgálják, és megfelelő alapokat teremtenek a különböző területeken való együttműködésre. Ebből kifolyólag támogatom a Koszovói Köztársasággal való stabilizációs és társulási megállapodás megkötését is. Ez a szerződés majd segíti a fokozott politikai párbeszéd, kereskedelmi integráció és demokratikus elvek előmozdítását, valamint olyan területeken biztosítja az együttműködés lehetőségét, mint az oktatás, energia vagy környezetvédelem.

 
  
MPphoto
 
 

  Victor Negrescu (S&D), in writing. ‒ The EU-Kosovo Stabilisation and Association Agreement was instated in July 2014. I voted for this report that will provide enhanced political dialogue, closer trade integration and new forms of cooperation.

 
  
MPphoto
 
 

  Norica Nicolai (ALDE), în scris. ‒ Am votat împotriva acestei recomandări a Parlamentului European, deoarece consider că aceasta nu exprimă realitatea din cadrul UE, întrucât o parte dintre statele membre așteaptă încă o soluție și o poziție oficială și definitivă din partea Serbiei. În acest context, nu pot considera că poziția exprimată în cadrul acestei recomandări este una unanimă și exprimă poziția întregii Uniuni Europene.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (ENF), schriftlich. ‒ Ich habe mich gegen diesen Bericht ausgesprochen. Solange der serbischen Minderheit im Norden des Landes keine weitgehende Autonomie zugestanden wird, kann eine Integration des Kosovo aus meiner Sicht nicht unterstützt werden.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. ‒ Toetasin. Lepingu eesmärk on süvendada ELi ja Kosovo vahelisi majandus- ja kaubandussuhteid.

 
  
MPphoto
 
 

  Margot Parker (EFDD), in writing. ‒ UKIP does not support the further expansion of the EU, or the development of EU foreign relations or a foreign policy. The signing of this agreement represents developments in all these areas. As such we voted against.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. ‒ L'accordo di stabilizzazione e di associazione a mio parere può generare un'ampia opportunità di scambi e investimenti. Inoltre esso, potrà creare una cooperazione in un'ampia gamma di settori, che spaziano dall'istruzione all'occupazione e all'energia, dall'ambiente alla giustizia e agli affari interni. Per tali ragioni, voterei a favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Marijana Petir (PPE), napisan. ‒ Smatram kako je suradnja Europske unije i Kosova od iznimne važnosti, ne samo za spomenute države, već i za one okolne koje još nisu pristupile pregovorima za ulazak u Europsku uniju. Podržavam ovaj prijedlog jer potiče otvaranje novih tržišta, a samim time pružaju se mnogobrojne mogućnosti u otvaranju prijeko potrebnih radnih mjesta, te se doprinosi ostvarenju ili unapređenju već postojećih dobrosusjedskih odnosa. Isto tako ovaj sporazum može pomoći u stabilizaciji odnosa Kosova i Srbije što bi mogao biti važan korak u daljem razvoju. Smatram kako je cilj ovog prijedloga pozitivno utjecati, tj. poticati pozitivne promjene i u svakodnevnim životima građana Kosova, čime bi im se otvorile mogućnosti korištenja programa Europske unije. Također jedna od bitnih promjena koje će olakšati građanima Kosova kretanje kroz Europsku unije jest ukidanje vize. Prihvaćanjem ovog prijedloga bio bi učinjen vrlo važan korak u ostvarenju integracije Republike Kosovo u Europsku Uniju čime bi se otvorila suradnja u mnogim područjima, te bi se Republiku Kosovo integriralo u razne programe Europske unije, kako bi joj se pomoglo na gospodarskom planu.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. ‒ Iznimno mi je drago da je Kosovo potpisalo Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju u studenom prošle godine nakon nepune godine dana pregovora. Nadam se da će Europski parlament sutrašnjim glasovanjem dati suglasnost sklapanju ovog sporazuma čime će njegova provedba moći službeno započeti. Svojevrsna je to nagrada predanosti Kosova punopravnom članstvu i europskoj budućnosti. Istodobno, ovime je završen proces uspostave ugovornih odnosa sa zemljama Zapadnog Balkana.

Ovaj sporazum je važan korak za EU-ov pristupni proces i europski integracijski put Kosova. On može stvoriti prilike za investicije, rast i financijski razvoj kroz primjenu europskih standarda i približavanje zakonima EU-a. No, daljnji napredak će ovisiti o predanosti i konstruktivnoj suradnji svih političkih dionika, što sada nije slučaj. Još jednom se, nažalost, ostvaruje „regionalni” problem sudjelovanja oporbe u Parlamentu. Potreban je nastavak mjera za borbe protiv terorizma i radikalizacije smanjenja broja ilegalnih migranta i tražitelja azila u EU-u, ali i rad na smanjenju visoke stope nezaposlenosti kao ključnog preduvjeta za uspjeh ovih mjera.

Nadam se da će Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, kao prvi ugovor Kosova i EU-a, poslužiti kao poticaj brojnim institucionalnim i zakonodavnim reformama koje Kosovo mora usvojiti i implementirati te da će na tom putu najmlađa europska država dobiti ujedinjenu europsku podršku.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrej Plenković (PPE), napisan. ‒ Veza između Europske unije i Kosova je snažna te dvije strane dijele podjednake vrijednosti i jednako su željne još više ojačati svoj odnos uspostavom bliskog i trajnog odnosa koji se temelji na zajedničkim interesima te uzajamnosti. Takva suradnja Kosovu dodatno omogućuje da osnaži te proširi svoje odnose s Europskom unijom. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između EU-a i Kosova uspostavlja odnos koji osigurava povećani politički dijalog, jaču trgovinsku integraciju te nove oblike suradnje. Važno je istaknuti da Sporazum isto tako stvara velik broj prilika za investicije, rast, te razvoj biznisa, a istovremeno i uspostavlja dobru vladavinu primjenjivanjem europskih standarda i približavanju europskim zakonima, uključujući i okvir za osnivanje zone slobodne trgovine. Nadalje, važno je naglasiti činjenicu da Sporazum kreira prilike za povećanje kontakata između ljudi i eksperta u sektorima kao što su edukacija, kultura, okoliš te suzbijanje kriminala i krijumčarenja. Iz svih navedenih razloga podržavam zastupnika Ulrikea Lunaceka i njegov prijedlog odluke Vijeća o sklapanju u ime Europske unije Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanje između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Kosova s druge strane.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Poche (S&D), písemně. ‒ Jsem přesvědčen, že posílení politického dialogu i užší obchodní integrace pomůžou Kosovu v přístupu k zavádění a provádění nezbytných reforem a vytvoří příznivější prostředí pro rozvoj podnikání i správy věcí veřejných. Ze stabilizace a rozvoje Kosova bude mít potom prospěch i Evropská unie. Souhlas Evropského parlamentu umožní vstoupit v platnost dohodě o stabilizaci a přidružení, která byla již oběma stranami, tedy zástupci Evropské unie i Kosova, podepsána. Mohou se tak začít rozvíjet smluvní vztahy a uplatňovat opatření, která tato dohoda obsahuje. Jde především o dodržování a posilování zásad demokracie a lidských práv, spolupráce v boji proti trestné činnosti, odborná spolupráce v oblastech, jako je energetika, životní prostředí, vzdělávání nebo kultura. Myslím si, že uznání Republiky Kosovo i zbylými pěti členskými státy by velmi napomohlo ve věci normalizace vztahů Prištiny a Bělehradu. Mělo by být v našem zájmu, aby byl celý region co nejvíce stabilizován.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Domenico Pogliese (PPE), per iscritto. ‒ L'accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) stabilisce rapporti contrattuali che prevedono un dialogo politico rafforzato, una più stretta integrazione commerciale e nuove forme di cooperazione. Esso copre numerosi ambiti, come l'istruzione, l'energia, l'ambiente, la giustizia e gli affari interni.

L'Assemblea nazionale della Repubblica del Kosovo ha ratificato l'accordo di stabilizzazione e di associazione in tempi brevi, il 2 novembre 2015. La conclusione della procedura di approvazione in corso al Parlamento europeo permetterà l'entrata in vigore dell'ASA.

Il Parlamento europeo incoraggia i rimanenti cinque Stati membri a procedere con il riconoscimento della Repubblica del Kosovo, ritenendo che ciò faciliterebbe ulteriormente la normalizzazione dei rapporti tra Belgrado e Pristina.

Ho votato a favore di questa raccomandazione che per la Repubblica del Kosovo rappresenta un primo passo molto importante verso il processo formale di adesione all'UE e il percorso di integrazione europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. ‒ No ano 2000, a União Europeia (UE) lançou uma política relativa aos países dos Balcãs Ocidentais que, por via de Acordos de Estabilização e Associação (AEA), põe em marcha incentivos em matéria de comércio livre. As obrigações assumidas pelas partes constituem, por um lado, um poderoso incentivo para a execução e a institucionalização de reformas conformes com os valores da UE e, por outro, um passo na integração europeia da República do Kosovo, que reforça as perspetivas de paz e prosperidade nos Balcãs e na sua vizinhança.

O AEA proposto estabelece o mesmo regime de preferências comerciais que tem vigorado desde 2000 e que prevê um acesso sem direitos nem contingentes ao mercado da UE (salvo para alguns produtos agrícolas e piscícolas). Cumpre registar que a Comissão do Comércio Internacional do Parlamento Europeu deu parecer favorável à proposta de decisão do Conselho que contempla as disposições relativas a tais matérias económicas e comerciais e que, por último, a Comissão dos Assuntos Externos aprova a mesma na presente recomendação.

Levando em conta o parecer da relatora e sensível ao espírito desta relação contratual que, por via da integração comercial, favorece o diálogo político e reforça a cooperação, apoiei o relatório supramencionado.

 
  
MPphoto
 
 

  Julia Reid (EFDD), in writing. ‒ UKIP does not support the further expansion of the EU, or the development of EU foreign relations or a foreign policy. The signing of this agreement represents developments in all these areas. As such we voted against.

 
  
MPphoto
 
 

  Sofia Ribeiro (PPE), por escrito. ‒ O Acordo de Estabilização e de Associação entre a UE e o Kosovo, assinado em 27 de outubro de 2015, estabelece relações contratuais que preveem um reforço do diálogo político, uma maior integração comercial e novas formas de cooperação.

Este relatório, que aprovei favoravelmente, tem como objetivo a criação de uma zona de comércio livre, define os direitos e as obrigações, constitui um incentivo poderoso para a execução e a institucionalização de reformas e cria oportunidades de investimento, crescimento e desenvolvimento empresarial.

Abrange vários setores, incluindo o respeito e o reforço dos princípios democráticos e dos direitos humanos, a definição de um quadro para a cooperação em setores como a educação, a energia, o ambiente, a justiça e os assuntos internos e inclui disposições destinadas a promover as normas europeias em domínios como a concorrência, os contratos públicos, a propriedade intelectual e a proteção do consumidor.

Face ao exposto, votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), par écrit. ‒ J'ai voté pour l'accord de stabilisation et d'association entre l'Union européenne et le Kosovo qui constitue une étape majeure dans les relations entre ce pays et l'UE. Cet accord contractuel, qui entraîne des droits et des obligations mutuels dans un grand nombre de secteurs, devrait encourager le Kosovo à faire les réformes nécessaires, devrait favoriser ses relations commerciales et un dialogue politique avec l'UE et permettre une coopération plus étroite dans de nombreux domaines tels que l'énergie, l'environnement, la justice et les affaires intérieures.

L'accord met également l'accent sur le respect des principes démocratiques essentiels et des principes fondamentaux du marché unique de l'Union.

Enfin, je pense que cet accord contribuera à mettre le Kosovo sur la voie de la stabilité, de la croissance économique durable et de la création d'emplois nécessaire au pays.

 
  
MPphoto
 
 

  Liliana Rodrigues (S&D), por escrito. ‒ Este acordo prevê um reforço do diálogo político, uma maior integração comercial e novas formas de cooperação. Abrange vários sectores, incluindo o respeito e o reforço dos princípios democráticos e dos direitos humanos, a definição de um quadro para a cooperação em sectores como a educação, a energia, o ambiente, a justiça e os assuntos internos.

Inclui também disposições destinadas a promover as normas europeias em domínios como a concorrência, os contratos públicos, a propriedade intelectual e a proteção do consumidor. Este acordo de estabilização e associação é um primeiro passo formal de grande importância para o processo de adesão à UE e o percurso de integração europeia da República do Kosovo.

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. ‒ El Acuerdo de Estabilización y Asociación (AEA) entre la UE y Kosovo se negoció entre octubre de 2013 y mayo de 2014 y se rubricó en julio de 2014. En octubre de 2015 el Consejo acordó su firma para el 27 de ese mes. La Asamblea kosovar lo ratificó el 2 de noviembre de 2015.

Desde que se produjo la declaración unilateral de independencia de Kosovo en 2008, España ha mantenido la misma postura, defendiendo los principios de integridad territorial de los Estados y de respeto del Estado de Derecho, principios en los que se fundamenta también la Unión Europea. Ejerciendo la discrecionalidad que permite el Derecho internacional, el Gobierno de España no reconoció la declaración unilateral de independencia, considerándola contraria al Derecho internacional, ya que vulnera los principios de soberanía e integridad territorial reconocidos a Serbia y garantizados por el Acta final de Helsinki.

En coherencia con la posición del Estado español y en aras de una actitud constructiva para no bloquear un acuerdo que introducirá medidas que beneficiarán a la población kosovar, he decidido abstenerme en la votación.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Rolin (PPE), par écrit. ‒ Cette recommandation comprend la décision du Parlement européen, nécessaire dans le cadre de la procédure de ratification de l'accord de stabilisation et d'association (ASA) entre l'Union européenne et le Kosovo. Après réception de l'approbation du Parlement européen, la procédure veut que l'ASA entre en vigueur au cours du premier semestre de l'année prochaine.

Une fois entré en vigueur, l'ASA établira une relation contractuelle qui entraîne des droits et des obligations mutuels et qui porte sur un grand nombre de secteurs. L'ASA met l'accent sur le respect de principes démocratiques essentiels et d'éléments fondamentaux qui sont au cœur du marché unique de l'Union. Il mettra en place un espace permettant le libre-échange et l'application des normes européennes dans d'autres domaines, tels que la concurrence, les aides d'État et la propriété intellectuelle. Il contribuera également à la mise en œuvre de réformes grâce auxquelles le Kosovo pourra adopter les normes européennes.

D'autres dispositions portent bien sûr aussi sur le dialogue politique, la coopération dans un grand nombre de secteurs, allant de l'éducation et l'emploi à l'énergie et à l'environnement, en passant par la justice et les affaires intérieures.

 
  
MPphoto
 
 

  Bronis Ropė (Verts/ALE), raštu. ‒ Kaip žinia, ES plėtra ir ją imituojantis procesas – Asociacijos ir stabilizacijos susitarimai yra vienas iš pagrindinių ir be didelių abejonių – pats sėkmingiausias Europos Sąjungos išorės politikos instrumentas. Asociacijos susitarimas su Kosovu irgi buvo kuriamas panašiu tikslu – mainais į stabilumą ir visų Kosovo politinių jėgų įsipareigojimą taikai ES pasiūlė pagalbos priemonių paketą, kurios ilgainiui galėtų atvesti į narystę.

ES savo tikslą pasiekė iš dalies – Kosovas, net ir nepripažintas kai kurių valstybių narių, yra demokratiškas ir stabilus. Dar liko užtikrinti, kad jis taptų turtingu. Tačiau šioje vietoje pagrindinė užduotis tenka patiems kosoviečiams – jie valdo savo kraštą. ES gali suteikti tik reikalingą ekspertinę paramą.

Balsuoju už šį pasiūlymą ir kartu raginu Komisiją atidžiai prižiūrėti kaip šis susitarimas įgyvendinamas. ES pirminis tikslas – Kosovo stabilumas jau pasiektas. Tačiau mes dar turime padėti patiems kosoviečiams pasiekti, kad Kosovas taptų turtingu ir gerai valdomu. Ir šiame kelyje negalime eiti į kompromisus.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernando Ruas (PPE), por escrito. ‒ O Acordo de Estabilização e de Associação entre a UE e o Kosovo (AEA) foi negociado entre outubro de 2013 e maio de 2014 e assinado a 27 de outubro, em Estrasburgo.

Este acordo prevê um reforço das relações contratuais e do diálogo político entre a União europeia e o Kosovo, uma maior integração comercial e novas formas de cooperação, que abarcam diversos sectores, desde a educação, à energia, passando pela preservação do ambiente, a justiça e os assuntos internos.

Da proposta resulta ainda a introdução de disposições tendentes a promover as normas europeias em domínios como a concorrência, os contratos públicos, a propriedade intelectual e a proteção do consumidor, tendo ainda por objetivo a criação de uma zona de comércio livre.

Apoio este Acordo, que considero constituir um passo fundamental para o processo de adesão do Kosovo à UE num quadro mais amplo de adesão dos restantes países dos Balcãs. Face ao exposto supra, votei favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de l'approbation de l'accord de stabilisation et d'association UE-Kosovo. Ce vote ouvre la voie à l'approfondissement des relations entre l'UE et le Kosovo. Il s'agit de construire un véritable dialogue politique et de s'engager vers une plus grande intégration économique. Cet accord prévoit en effet des dispositions pour promouvoir les normes européennes dans des domaines essentiels tels que les marchés publics, la protection des consommateurs ou encore la concurrence. L'objectif final est donc la mise en place d'une zone de libre-échange. Plus que les aspects commerciaux et économiques, la signature d'un tel accord permet d'élargir les domaines de coopération entre l'UE et le Kosovo à la justice, l'énergie ou encore l'environnement.

L'approbation par le Parlement de la signature de cet accord envoie un message fort au Kosovo de soutien de l'UE sur la voie des réformes, essentielles à la stabilisation du pays. L'accord doit maintenant entrer en vigueur afin de concrétiser toutes ces dispositions.

 
  
MPphoto
 
 

  Massimiliano Salini (PPE), per iscritto. ‒ Il Palamento europeo è stato chiamato a ratificare l'accodo col Kosovo che stabilisce rapporti contrattuali che prevedono un dialogo politico rafforzato, una più stretta integrazione commerciale e nuove forme di cooperazione. In particolare l'accordo promuove il rispetto e il rafforzamento dei principi democratici e dei diritti umani e comprende anche disposizioni volte a promuovere le norme europee in settori quali la concorrenza, gli appalti, la proprietà intellettuale e la tutela dei consumatori e mira a creare una zona di libero scambio. È importante stabilire, mantenere e migliorare i rapporti tra l'Unione europea e i paesi del vicinato sia per l'opportunità economica che essi rappresentano, sia per il contributo che danno alla stabilizzazione e al controllo di aree così strategiche.

 
  
MPphoto
 
 

  Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), por escrito. ‒ Nos abstenemos en esta votación por cuanto, si bien la Corte Internacional de Justicia concluyó que la declaración unilateral de independencia de Kosovo no violó el Derecho internacional ni la Resolución 1244/1999 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y que el proceso de estatalización de Kosovo es irreversible, el dictamen tampoco implica que la antigua provincia tenga derecho fundado a ser reconocida por terceros. La situación de Kosovo tiene un complejo sustrato político y por ello tiene que ser abordada y resuelta políticamente, mediante un acuerdo que en cualquier caso integre a Serbia, que neutralice a los nacionalismos serbio y kosovar, que suponen una amenaza interna permanente para la paz, que salvaguarde los derechos de las minorías étnicas en la zona y que garantice a medio plazo la salida de potencias militares extranjeras de la zona. Por ello, el Acuerdo de Estabilización y Asociación que propone refrendar el Consejo y que se orienta principalmente a la «profundización de las relaciones económicas y comerciales» resulta prematuro y yerra en la priorización de acciones conducentes a una real y duradera estabilización de la zona.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), por escrito. ‒ El Acuerdo de Estabilización y Asociación entre la UE y Kosovo establece relaciones contractuales entre las partes en materia de diálogo político y relaciones comerciales. Kosovo está oficialmente considerado como candidato potencial a la adhesión a la Unión Europea desde que el Consejo Europeo le atribuyó una «perspectiva europea» en el año 2003. Este Acuerdo de Estabilización y Asociación UE-Kosovo, que entraría en vigor al concluirse el procedimiento de ratificación, está considerado como un significativo paso formal hacia la adhesión de Kosovo a la UE.

Sin embargo, he votado en contra puesto que me opongo sistemáticamente a este tipo de acuerdos que no benefician a las poblaciones de los países involucrados y solo reproducen una relación colonial entre un centro rico y poderoso y una periferia empobrecida y obediente. Así, entre los principales objetivos de este Acuerdo está la creación de una zona de libre comercio así como incrementar la política «injerencista» de la UE a través del eufemismo de la «estabilización», cuestiones que rechazo frontalmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Remo Sernagiotto (ECR), per iscritto. ‒ Con la raccomandazione votata oggi, il Parlamento europeo dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) tra l'UE e il Kosovo. Il Kosovo, dopo la dichiarazione di indipendenza dalla Serbia del febbraio 2008, ha attuato una serie di riforme economiche e politiche per poter soddisfare i criteri di adesione all'Unione europea. Grazie a questo accordo, che mira a rafforzare il dialogo politico e a stringere nuove forme di cooperazione e commercio, il Kosovo godrà di numerosi vantaggi a livello economico e sociale, rafforzando al tempo stesso la buona governance attraverso l'applicazione di norme europee e il ravvicinamento alle legislazioni dell'UE. Ho votato pertanto a favore della raccomandazione, poiché ritengo che l'integrazione europea di questo paese darà un notevole contributo alla stabilità della regione balcanica, a vantaggio della sicurezza e della prosperità dell'Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Siôn Simon (S&D), in writing. ‒ I voted in support of this agreement today because I believe that the Stabilisation and Association Agreement between the European Union and Kosovo is an incredibly important first formal step towards the accession process and integration path for the Republic of Kosovo. This agreement creates a lot of conditionality pressures for the Republic and gives the institutional structures an incentive to implement and institutionalise these reforms.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne. ‒ Dohoda o stabilizácií a pridružení s Kosovom je posledná z dohôd, ktoré sa majú uzatvoriť s krajinami západného Balkánu. Kosovo využíva výhody preferenčného obchodného režimu s EÚ od roku 2000 s prístupom na európsky trh bez cla a kvót s výnimkou niektorých poľnohospodárskych produktov a produktov rybolovu. Tieto opatrenia sú v súčasnosti stanovené v nariadení Rady, ktorého platnosť uplynula 31. 12. 2015. Navrhovaná dohoda v podstate stanovuje ten istý režim – zaručuje neobmedzený prístup pre priemyselné produkty a väčšinu poľnohospodárskych produktov (s výnimkou živých hovädzích zvierat a mäsa z nich, cukrových produktov, niektorých vínnych produktov, produktov z mäsa z mladého hovädzieho dobytka a niektorých produktov rybolovu). Dohoda o stabilizácií a pridružení medzi EÚ a Kosovom je prvým formálnym krokom smerujúcim k procesu pristúpenia Kosovskej republiky k EÚ a jej európskej integrácií. Vzhľadom na to, že Slovensko patrí medzi päť štátov EÚ, ktoré Kosovskú republiku neuznali, nehlasovala som za uvedenú dohodu.

 
  
MPphoto
 
 

  Igor Šoltes (Verts/ALE), pisno. ‒ Pogajanja o Stabilizacijsko-pridružitvenemu sporazumu med EU in Kosovom so se zaključila julija 2014. Nacionalna skupščina Republike Kosovo pa je nato 2. 11. 2014 sporazum tudi ratificirala.

Omenjeni sporazum vzpostavlja pogodbene odnose, ki zagotavljajo boljši politični dialog, tesnejše trgovinsko povezovanje in nove oblike sodelovanja med EU in Kosovom. Zajema več sektorjev, vključno s spoštovanjem in krepitvijo demokratičnih načel ter človekovih pravic. Prav tako vsebuje določbe, ki spodbujajo evropske standarde na področjih, kot so konkurenca, javna naročila, intelektualna lastnina in varstvo potrošnikov. Sporazum določa pravice in obveznosti ter daje močno spodbudo za izvajanje in institucionalizacijo reform.

Priporočilo poziva k odobritvi sklenitve sporazuma, ki je osrednji dokument v postopku stabilizacije in pridružitve Kosova. Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum bo ustvaril priložnosti za naložbe, rast, razvoj podjetij in krepitev, obenem pa zagotovil tudi dobro upravljanje z uporabo evropskih standardov in približevanjem zakonodaji EU.

Sporazum pa naj bi med drugim prav tako odpiral možnosti za krepitev stikov s strokovnjaki v pomembnih sektorjih (okolje, boj proti kriminalu in nezakoniti trgovini, kultura itd.) ter dodatno okrepil odnose in sodelovanje s sosednjimi državami, s čimer bo prispeval k stabilnosti regije.

Ker gre za pomemben korak v procesu pristopa in približevanja Republike Kosovo k EU, sem priporočilo na plenarnem zasedanju podprl.

 
  
MPphoto
 
 

  Joachim Starbatty (ECR), schriftlich. ‒ Das Assoziierungsabkommen beinhaltet in erster Linie die Etablierung eines Freihandelsabkommens zwischen der EU und dem Kosovo. ALFA steht für eine EU der souveränen Staaten mit integriertem Binnenmarkt. Deshalb begrüßen wir das Assoziierungsabkommen zwischen der EU und dem Kosovo, lehnen innerhalb der derzeitigen EU eine Vollmitgliedschaft des Kosovo jedoch ab. Aus den genannten Gründen habe ich für die Empfehlung gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Štefanec (PPE), písomne ‒ Dohoda o stabilizácii a pridružení je veľmi dôležitým prvým formálnym krokom smerujúcim k procesu pristúpenia Kosovskej republiky k EÚ a jej európskej integrácii. Očakáva sa ďalšie posilňovanie vzťahov medzi Kosovskou republikou a EÚ. Za účelom normalizácie vzťahov medzi Belehradom a Prištinou je potrebné uznanie všetkými (aj zostávajúcimi piatimi členskými štátmi EÚ). Všetky členské štáty EÚ by mali vynaložiť maximálne úsilie na podporu hospodárskych a medziľudských kontaktov a sociálnych a politických vzťahov medzi svojimi občanmi a občanmi Kosovskej republiky.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Ivo Stier (PPE), napisan. ‒ Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) između EU i Kosova potpisan je 27. listopada u Strasbourgu, a Narodna skupština Republike Kosova ratificirala je sporazum 2. studenog 2015. godine. Sporazum uspostavlja odnos koji osigurava politički dijalog, bolju trgovinsku integraciju i nove oblike suradnje. Obuhvaća brojne sektore, uključujući poštivanje i jačanje demokratskih načela i ljudskih prava, uspostavljanje okvira za suradnju za sektore poput obrazovanja, energije, okoliša, pravosuđa i unutarnjih poslova. SSP također sadrži odredbe kojima je cilj promicanje europskih standarda u područjima kao što su tržišno natjecanje, nabava, intelektualno vlasništvo, zaštita potrošača, sve s ciljem uspostavljanja područja slobodne trgovine. Sporazum daje prava, ali i obveze, te pruža snažan poticaj za provedbu reformi. SSP će stvoriti mogućnosti za investicije, rast, razvoj poslovanja, jačanje, u isto vrijeme, dobro upravljanje primjenom europskih standarda i približavanja zakonima EU-a. SSP je vrlo važan korak u procesu pristupanja EU-u i europskim integracijama za Republiku Kosovo, te sam stoga podržao izvješće.

 
  
MPphoto
 
 

  Patricija Šulin (PPE), pisno. ‒ Glasovala sem za priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Kosovom na drugi strani.

Gre za zgodovinski dogodek – stabilizacijsko-pridružitveni sporazum s Kosovom zdaj postaja resničnost. Dogovor je mejnik za Kosovo in prinaša nove priložnosti za gospodarstvo države. Prihodnost Kosova je v Evropski uniji.

A vendarle evropska integracija ni samoumevna. Ta zahteva ogromno politične volje ter izvajanje prepotrebnih reform. Na primeru Kosova je ravno boj proti korupciji tista ključna zadeva, kjer mora Kosovo pokazati veliko volje za napredek.

 
  
MPphoto
 
 

  Νεοκλής Συλικιώτης ( GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Η κατάσταση στο Κοσσυφοπέδιο αποτελεί συνέχεια και συνέπεια επεμβατικών πολιτικών. Πρόκειται για ξεκάθαρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου που αποτελεί κακό προηγούμενο διότι αυξάνεται ο κίνδυνος να χρησιμοποιηθεί ως υπόδειγμα και σε άλλες περιπτώσεις. Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι διάφοροι κύκλοι συνδέουν την περίπτωση της «ΤΔΒΚ» με το Κοσσυφοπέδιο. Δυστυχώς στην έκθεση διατυπώνεται ευθεία παρότρυνση για αναγνώριση του Κοσσυφοπεδίου ως ανεξάρτητου κράτους, γεγονός που θα αποτελούσε καταστρατήγηση του διεθνούς δικαίου. Επιπροσθέτως, η ίδια η προωθούμενη συμφωνία σύνδεσης έχει στόχο την στενότερη πολιτική σύνδεση και δη την σταδιακή οικονομική ενοποίηση με την ΕΕ. Απώτερος στόχος δε είναι να οδηγήσει η εν λόγω συμφωνία σε μια εις βάθος και σφαιρική ζώνη ελευθέρων συναλλαγών (DCFTA). Οι Συμφωνίες Ελευθέρων Συναλλαγών (Free Trade Agreements) εξυπηρετούν πλήρως τα επιδιωκόμενα οφέλη της ΕΕ καθώς δημιουργούν σχέσεις αλληλεξάρτησης - οικονομικές αλλά και πολιτικές - με τους εταίρους και προωθούν τον άκρατο ανταγωνισμό προς όφελος του μεγάλου κεφαλαίου. Για τους λόγους αυτούς, καταψηφίσαμε την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Ελευθέριος Συναδινός ( NI), γραπτώς. ‒ Το Κόσοβο υπό την πνευματική και ηθική έννοια είναι η καρδιά της Σερβίας και η ψυχή του Σερβικού λαού. Η προσχώρηση του Κοσόβου θα αποτελέσει αποδοχή της αλλαγής συνόρων ενός κράτους δια της βίας, όπως ακριβώς συνέβη με την τουρκική εισβολή και κατοχή του βορείου τμήματος της Κύπρου, και της μονομερούς απόσχισης μιας σερβικής επαρχίας για να ικανοποιηθούν οι εθνοτικές βλέψεις των Αλβανών. Ούτε το Κόσοβο είναι κράτος, ούτε υφίσταται κοσοβάρικο έθνος. Δεν πρέπει να ξεχνούμε τις παρανομίες των γιουγκοσλάβων κομουνιστών του Τίτο που μετάλλαξαν κράτη και βίασαν κυριολεκτικά την ιστορική αλήθεια, δημιουργώντας μακεδονικές ονειρώξεις και κοσοβάρικα εκτρώματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Tibor Szanyi (S&D), írásban. ‒ Szavazatommal támogattam, hogy az Európai Parlament adja hozzájárulását az EU és a Koszovói Köztársaság közötti STM életbe lépéséhez. A stabilizációs és társulási megállapodások az EU nyugat-balkáni bővítési politikájának immár bevált, hatékony eszközének bizonyultak. Úgy vélem, a térség stabilitása, demokratikus fejlődése érdekében éppen ideje, hogy Koszovó is profitálhasson az Unióval való szorosabb együttműködés lehetőségeiből, beleértve a vízummentes utazás perspektíváját is. Sajnálatosnak tartom, hogy – amint a határozati javaslat is utal rá – e folyamat kiteljesedését továbbra is gátolja az a tény, hogy öt EU-tagállam változatlanul nem ismeri el Koszovó önálló államiságát. Abban bízom, hogy a megállapodás életbelépése megfelelő alkalom lehet ezen tagállamok részére e jogilag és politikailag túlhaladott helyzet korrigálására.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Szejnfeld (PPE), na piśmie. ‒ Jako sprawozdawca opinii Komisji Handlu Międzynarodowego dla Komisji Spraw Zagranicznych w sprawie układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Unią Europejską a Kosowem, bardzo się cieszę, że Parlament Europejski wyraził zgodę na to porozumienie, którego celem jest istotne pogłębienie stosunków gospodarczych i handlowych między partnerami.

Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu stanowi szansę dla Kosowa, najbiedniejszego kraju w Europie, na rozwój gospodarczy. W porozumieniu znalazły się zarówno zachęty, jak i zobowiązania do przeprowadzenia koniecznych reform, stworzenia warunków dla tworzenia nowych inwestycji i miejsc pracy.

Mam nadzieję, że władze w Prisztinie wykorzystają tę szansę na polepszenie sytuacji mieszkańców Kosowa, gdzie ok. 40% ludności żyje w skrajnym ubóstwie, a bezrobocie sięga 30%. Tylko w ten sposób można próbować zatrzymać masowy exodus ludności z kraju, który obserwowaliśmy w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudia Tapardel (S&D), în scris. ‒ Stabilizarea și dezvoltarea regiunii Balcanilor de Vest a constituit o politică desfășurată în mod constant de Uniunea Europeană în ultimele două decenii. Prin intermediul instrumentelor existente sau prin crearea altora concepute special în acest sens, UE a venit în ajutorul cetățenilor din regiune, în vederea normalizării vieților lor și a posibilității de a aspira la statutul de cetățeni europeni în viitor. Principalul instrument care poate consolida evoluția statelor din regiune către statutul de state membre ale UE este acordul de stabilizare și asociere. Acesta creează premisele atragerii mai multor investiții străine, dezvoltării mediilor de afaceri, creșterii economice și bunei guvernări, prin aplicarea standardelor europene și a legislației comunitare. Din acest motiv, încheierea acordului reprezintă un important factor motivant pentru implementarea și instituționalizarea reformelor necesare. Astfel de documente au fost încheiate cu majoritatea statelor din regiune. În privința Kosovo, incertitudinea legată de statutul său internațional nu a permis până acum încheierea unui acord similar. Cetățenii care trăiesc acolo nu trebuie să fie lipsiți totuși de beneficiile de care se bucură alți cetățeni din regiune. Înaintea semnării acestui acord, însă, ar fi poate util să fie reglementată și chestiunea statutului Kosovo, pentru a evita chestiunile echivoce ce pot genera probleme de implementare.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. ‒ J'ai voté pour le texte.

Cet accord met en place des relations contractuelles qui prévoient un dialogue politique renforcé, une intégration commerciale plus étroite et de nouvelles formes de coopération. Il s'applique à de nombreux secteurs, entre autres le respect et le renforcement des principes démocratiques et des droits de l'homme, et crée un cadre de coopération dans des secteurs tels que l'éducation, l'énergie, l'environnement, la justice et les affaires intérieures. Il comporte aussi des dispositions destinées à promouvoir l'application des normes européennes dans les domaines de la concurrence, des marchés publics, de la propriété intellectuelle et de la protection des consommateurs, notamment, et à instaurer une zone de libre-échange.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Telička (ALDE), in writing. ‒ I approved the Stabilisation and Association Agreement between the EU and Kosovo. By voting this text Parliament welcomes the deepening of relations between Kosovo and the EU. Indeed, this agreement is a very important first formal step towards the EU accession process and the European integration path for the Republic of Kosovo.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrizia Toia (S&D), per iscritto. ‒ Ritengo che la firma dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione UE-Kosovo sia un fatto molto positivo e un passo importante di avvicinamento del Kosovo all'Unione europea.

Occorre che il Kosovo continui a portare avanti il processo di riforme, e che le istituzioni europee sostengano tale processo. La stabilizzazione politica ed economica dei Balcani è estremamente importante per l'UE. Dobbiamo vigilare affinché ciò avvenga in maniera corretta.

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Tomc (PPE), pisno. ‒ Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Kosovom sem podprla, saj menim, da bo sporazum prinesel tesnejše trgovinsko povezovanje, ustvaril priložnosti za naložbe, krepitev kapitala ter rast in razvoj na vseh področjih delovanja države. Prinesel bo nove priložnosti in napredek tako za EU kot za Kosovo ter hkrati pripomogel tudi k stabilnosti odnosov Kosova s sosednjimi državami in same regije.

 
  
MPphoto
 
 

  Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL), por escrito. ‒ Nos abstenemos en esta votación por cuanto, si bien la Corte Internacional de Justicia concluyó que la declaración unilateral de independencia de Kosovo no violó el Derecho internacional ni la Resolución 1244/1999 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y que el proceso de estatalización de Kosovo es irreversible, el dictamen tampoco implica que la antigua provincia tenga derecho fundado a ser reconocida por terceros. La situación de Kosovo tiene un complejo sustrato político y por ello tiene que ser abordada y resuelta políticamente, mediante un acuerdo que en cualquier caso integre a Serbia, que neutralice a los nacionalismos serbio y kosovar, que suponen una amenaza interna permanente para la paz, que salvaguarde los derechos de las minorías étnicas en la zona y que garantice a medio plazo la salida de potencias militares extranjeras de la zona. Por ello, el Acuerdo de Estabilización y Asociación que propone refrendar el Consejo y que se orienta principalmente a la «profundización de las relaciones económicas y comerciales» resulta prematuro y yerra en la priorización de acciones conducentes a una real y duradera estabilización de la zona.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), in writing. ‒ I welcome very much this agreement, which will enable Kosovo to keep progressing along its European path. I would also like to call on MS that have not recognized Kosovo to do so as soon as possible.

 
  
MPphoto
 
 

  Mylène Troszczynski (ENF), par écrit. ‒ La politique d'élargissement de l'Union européenne a déjà été une faute politique lourde. Sa politique balkanique s'est soldée par des crimes à l'encontre des populations serbes. Faciliter l'adhésion du Kosovo équivaudrait politiquement à donner une prime à la mafia albanaise qui constitue l'institution la plus fiable du "pays".

De surcroît, s'ingérer dans les affaires intérieures d’États membres qui n'entendent pas reconnaître l'affront que la création du Kosovo a été aux yeux du droit international ou n'entendent pas voir ce dangereux précédent se retourner contre eux est une atteinte portée à la souveraineté des États. Je vote CONTRE.

 
  
MPphoto
 
 

  István Ujhelyi (S&D), írásban. ‒ Az EU és Koszovó közötti stabilizációs és társulási megállapodásról (STM) 2013 októbere és 2014 májusa között folytattak tárgyalásokat, és 2014 júliusában parafálták. A Tanács 2015. október 22-én járult hozzá annak aláírásához. Az EU részéről az alelnök/főképviselő Federica Mogherini és Johannes Hahn biztos, a Koszovói Köztársaság részéről Isa Mustafa miniszterelnök és Bekim Çollaku európai integrációs miniszter írták alá október 27-én Strasbourgban. A Koszovói Köztársaság parlamentje azt hamar, 2015. november 2-án megerősítette. Az Európai Parlament előtti jelenlegi egyetértési eljárás befejezése nyomán a stabilizációs és társulási megállapodás hatályba léphet. Támogattam a jelentést.

 
  
MPphoto
 
 

  Ernest Urtasun (Verts/ALE), in writing. ‒ I voted in favour as the SAA is a very important first formal step towards the EU accession process and the European integration path for the Republic of Kosovo. It is the last in line of such agreements for the Western Balkan countries but contrary to the others the Commission decided this time to use a different juridical basis in order to overcome the vote of ratification of the national parliaments of the five countries that do not recognise Kosovo (Cyprus, Greece, Romania, Slovakia and Spain). Another step forward should be the introduction of the visa-free regime for Kosovo citizens that was put on hold for the moment by the Council in December and the framework agreement on Kosovo’s participation in EU programmes, which will strengthen cooperation between Kosovo and the EU in a variety of sectors. These programmes should be focused on specific areas that correspond to the obligations taken up by Kosovo on its European path and should be implemented with transparency and without delay.

 
  
MPphoto
 
 

  Ángela Vallina (GUE/NGL), por escrito. ‒ El Acuerdo de Estabilización y Asociación entre la UE y la autoproclamada República de Kosovo establece relaciones contractuales entre las partes en materia de diálogo político y relaciones comerciales. A pesar de que cinco Estados miembros de la UE no han reconocido a Kosovo, esta región es oficialmente considerada como potencial candidata a entrar en la Unión Europea desde que el Consejo Europeo le atribuyó una «perspectiva europea» en el año 2003. Este Acuerdo de Estabilización y Asociación UE-Kosovo, que entraría en vigor al concluirse el procedimiento de ratificación, está considerado como un significativo paso formal hacia la adhesión de Kosovo a la UE.

Ahora bien, he votado en contra de la propuesta de aprobación de este Acuerdo, puesto que con este Acuerdo la UE reconoce de forma implícita a Kosovo como Estado, así como su unilateral declaración de independencia, en violación de la Resolución 1244/1999 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Resulta intolerable que desde el Parlamento Europeo se pretenda presionar a los Estados miembros, entre ellos España, que no reconocen a Kosovo, lo que constituye una injerencia política en competencias de los Estados. Además, este Acuerdo supone la creación de una zona de libre comercio, que también rechazo.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. ‒ The Stabilisation and Association Agreement is a crucial first formal step towards the EU accession process path for the Republic of Kosovo and I was proud to vote in favour of it. This agreement creates the groundwork for extended cooperation between the EU and Kosovo in a variety of sectors including education, energy, the environment and justice, while also providing assistance in the critical area of human rights development. This will build on the long-standing relationship between the Republic of Kosovo and the EU, as will the quick introduction of the visa-free regime for Kosovo citizens. It is vital that we buttress security in the western Balkans at this time of international instability. No one wishes to see a return to the situation of the instability of late 1990s. It is vital that the EU continues to help Kosovars build internal stability and promote external harmony with their Balkan neighbours.

 
  
MPphoto
 
 

  Hilde Vautmans (ALDE), schriftelijk. ‒ Ik stemde voor de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de EU en Kosovo. Door in te stemmen met deze overeenkomst benadrukt het Europees Parlement de versterking van de band tussen de Europese Unie en Kosovo. Sterker nog, deze overeenkomst is een belangrijke eerste stap in de richting van het Europese toetredingsproces en de integratie in Europa voor de Republiek Kosovo.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. ‒ A consagração de um AEA sem ser ratificado por via da expressão popular confirma um processo de adesão que impõe a um povo a perda de soberania, a subjugação às políticas macroeconómicas da União Europeia e a criação de uma zona de comércio livre, que culmina o processo de integração dos Balcãs e a fragmentação do território da Jugoslávia.

Por outro lado, e pior do que o primeiro, a continuação da formalização do estabelecimento de relações com um território, como se de um legítimo país se tratasse, após o gravíssimo precedente que se abriu no plano do Direito Internacional com a declaração unilateral de independência da província sérvia do Kosovo, e que a UE tem procurado legitimar. Uma decisão ilegal, que não reconhecemos e que criou um protetorado por via da agressão e da ocupação miliar pelos EUA, pela NATO e pela UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Vilimsky (ENF), schriftlich. ‒ Der Kosovo wurde durch eine künstliche Besiedlung albanisch. Solange der serbischen Minderheit im Norden des Landes keine weitgehende Autonomie zugestanden wird, kann eine Integration des Kosovo nicht unterstützt werden. Ich stimme daher gegen diesen Bericht.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniele Viotti (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore dell'Accordo di stabilizzazione e associazione tra Unione europea e Kosovo perché credo fermamente nella forza di attrazione dell'Unione europea come motore per stimolare il cambiamento interno. L'Accordo è il primo passo formale nel processo di adesione, ma il suo impatto sarà limitato se non si accompagnerà a benefici tangibili per i kosovari, in particolare la liberalizzazione dei visti verso l'UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Udo Voigt (NI), schriftlich. ‒ Ablehnung, weil die Etablierung eines Kunststaates „Kosovo“ letztlich dem geostrategischen Kalkül der NATO entspringt und Teil der Desintegrationspolitik des Westens im europäischen Südosten ist.

 
  
MPphoto
 
 

  Beatrix von Storch (ECR), schriftlich. ‒ Die Entschließung des EU-Parlaments zu dem Entwurf eines Beschlusses des Rates über den Abschluss des Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommens zwischen der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft einerseits und dem Kosovo andererseits im Namen der Union habe ich abgelehnt.

Assoziierungsabkommen sind – auch wenn anderes wünschenswert wäre – der erste Schritt auf einer Einbahnstraße in Richtung Mitgliedschaft. Zum derzeitigen Zeitpunkt sollte die EU keine weiteren Mitglieder aufnehmen. Zuerst sollten die EU-Verträge geändert werden und die bestehenden Probleme – Euro, Flüchtlingskrise, Überregulierung, Zentralisierung, Bürokratisierung – Lösungen zugeführt werden.

 
  
MPphoto
 
 

  Iuliu Winkler (PPE), în scris. – Am votat recomandarea Parlamentului European cu privire la Acordul de stabilizare și de asociere (ASA) dintre UE și Kosovo prin care acest acord va putea intra în vigoare. ASA a fost negociat între octombrie 2013 și mai 2014 și a fost parafat în iulie 2014, iar reprezentanții Consiliul European l-au semnat în octombrie 2015. În ASA se stabilesc raporturi contractuale și se prevăd un dialog politic mai intens, o integrare comercială mai puternică și noi forme de cooperare între UE și Kosovo. Acordul vizează numeroase sectoare, inclusiv respectarea și consolidarea principiilor democratice și drepturilor omului, stabilind un cadru de cooperare în sectoare precum educația, energia, mediul, justiția și afacerile interne. ASA conține și dispoziții care au ca scop promovarea standardelor europene în domenii precum concurența, achizițiile publice, proprietatea intelectuală și protecția consumatorilor. Acordul vizează, de asemenea, înființarea unei zone de liber schimb. Salut faptul că PE încurajează cele cinci state membre care nu au făcut încă acest lucru să procedeze la recunoașterea Republicii Kosovo, fiind de părere că astfel se va facilita și mai mult normalizarea relațiilor dintre Belgrad și Pristina.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE), písomne Schválenie Dohody o stabilizácii a pridružení (DSP) medzi EÚ a Kosovom zo strany Parlamentu umožní Rade ministrov formálne dokončiť procedúru a nadobudnutie jej účinnosti. Dohoda zavádza posilnenie politického dialógu medzi EÚ a Kosovom, užšiu integráciu obchodu a nových foriem spolupráce prostredníctvom zmluvných vzťahov.

Dohoda sa vzťahuje na mnoho rôznych oblastí vrátane posilnenia demokratických princípov a dodržiavania ľudských práv, boja proti trestnej činnosti a obchodovania s ľuďmi, stanovuje rámec pre spoluprácu v oblasti spravodlivosti, vzdelávania a vnútorných záležitostí a prispieva k stabilite v regióne.

Existuje široká zhoda o tom, že dohoda bude determinujúcou v procese stabilizácie a pridruženia Kosova tým, že to vyžaduje zavádzanie a inštitucionalizáciu reforiem.

DSP zahŕňa aj ustanovenia na podporu európskych štandardov v oblastiach, ako je hospodárska súťaž, trhy, duševné vlastníctvo, ochrana spotrebiteľa, energetika a životné prostredie. Zriaďuje tiež zónu voľného obchodu, vytvára príležitosti pre investície, rast a rozvoj podnikania prostredníctvom uplatňovania európskych noriem a aproximácie právnych predpisov EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Zanni (EFDD), per iscritto. ‒ Abbiamo oggi approvato l'accordo di stabilizzazione e associazione tra UE e Kosovo. Questo tipo di accordo era già stato concluso con tutti i paesi dei Balcani a parte, per l'appunto, il Kosovo per problemi per lo più legati al suo status e quanto ne discende per il riconoscimento internazionale. Tale accordo viene considerato il primo passo nel processo di integrazione europea dei paesi dei Balcani in quanto prevede un dialogo politico rinforzato, l'inizio dell'integrazione commerciale del Kosovo, ma ciò non stabilisce una zona di libero scambio e la cooperazione a diversi livelli e in diversi programmi dell'Unione. Il procedimento non poteva essere concluso senza l'approvazione ufficiale del Parlamento che però non poteva intervenire sul testo dell'accordo, ma si è limitato ad esprimere il proprio parere.

 
  
MPphoto
 
 

  Jana Žitňanská (ECR), písomne ‒ Odporúčanie týkajúce sa uzavretia stabilizačnej a asociačnej dohody medzi Európskou úniou a Kosovom som podporila. Tieto dohody sú súčasťou stabilizačného a asociačného procesu s krajinami západného Balkánu a Kosovo je poslednou krajinou tejto geografickej oblasti, s ktorou zatiaľ dohoda nebola podpísaná a zároveň ide o prvú dohodu vôbec uzavretú medzi Európskou úniou a Kosovom. Dohoda obsahuje medziiným aj výzvu, aby bolo Kosovo uznané zvyšnými piatimi členskými štátmi, ktoré doposiaľ Kosovo neuznali. Hoci Slovenská republika patrí medzi týchto päť krajín a zatiaľ Kosovo ani uznať neplánuje, nie je proti udržiavaniu vzťahov a spolupráci s Kosovom, a preto túto dohodu podporuje. Dúfam, že dohoda výrazne pomôže pri upevňovaní demokracie a bude pôsobiť ako nový stimul pre reformy a príležitosť pre nové investície, rast a prosperitu. Zároveň ju považujem za dôležitý krok pri integrácií Kosova do Európskej únie.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. ‒ A presente recomendação encerra, em si mesma, duas vertentes que retratam bem a postura imperialista deste processo de integração europeu.

Por um lado, a consagração de um AEA que, sem ser ratificado por via da expressão popular, confirma um processo de adesão que impõe a um povo a perda de soberania e a subjugação às políticas macroeconómicas da União Europeia, a criação de uma zona de comércio livre, que culmina o processo de integração dos Balcãs e a fragmentação do território da Jugoslávia.

Por outro lado, e pior que o primeiro, significa a continuação da formalização do estabelecimento de relações com um território, como se de um legítimo país se tratasse, após o gravíssimo precedente que se abriu no plano do direito internacional com a declaração unilateral de independência da província sérvia do Kosovo, e que a UE tem procurado legitimar. Uma decisão ilegal, que não reconhecemos, que criou um protetorado por via da agressão e ocupação miliar pelos EUA, NATO e UE. Votámos contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Zver (PPE), pisno. ‒ Podprl sem stabilizacijsko-pridružitveni sporazum, ki vzpostavlja pogodbene odnose med Kosovom in EU in bo pomembno prispeval k razvoju in stabilnosti razmer na Balkanu. Prepričan sem, da se bo Republika Kosovo trudila uspešno izpolnjevati določbe, ki spodbujajo evropske standarde in si prizadevala za vzpostavitev območja proste trgovine ter spoštovanja demokratičnih načel in temeljnih človekovih pravic.

 

9.2. Διορισμός μελών της εξεταστικής επιτροπής για τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία
  

Dichiarazioni di voto scritte

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ El escándalo de las emisiones de Volkswagen ha evidenciado, una vez más, la complicidad de la Comisión y los Estados miembros con los grandes grupos multinacionales, toda vez que las filtraciones a la prensa han demostrado que conocían la manipulación de los límites de emisión mucho antes de que la agencia ambiental americana destapara el escándalo.

Estas responsabilidades y conexiones políticas deben clarificarse urgentemente, toda vez que la Comisión prevé legislar de nuevo sobre los límites de emisión y reformular (a la baja y con la participación de las propias multinacionales) la regulación automovilística transatlántica a través del TTIP.

Considero que este tema es fundamental, no solo por la grave incidencia de las emisiones en la calidad de vida de los europeos (especialmente en las zonas urbanas) sino porque la dimensión del escándalo es tal que entra en juego el futuro de la industria automovilística y de sus trabajadores en Europa. La constitución de una comisión de investigación debe permitir aclarar las responsabilidades y sentar las bases para una política industrial medioambiental y socialmente sostenible.

Este es un voto técnico que completa los nombramientos para la comisión de investigación, cuyo mandato fue formalmente aprobado en la sesión anterior.

 
  
MPphoto
 
 

  Νίκος Ανδρουλάκης ( S&D), γραπτώς. ‒ Η απόφαση για την συγκρότηση της Εξεταστικής Επιτροπής και η άμεση έναρξη των εργασιών της αποτελούν ένα ηχηρό μήνυμα ότι οι κανόνες πρέπει να ισχύουν και να εφαρμόζονται ακόμη και από τους πιο ισχυρούς. Δεν διαπραγματευόμαστε την υγεία των Ευρωπαίων πολιτών και δεν θυσιάζουμε την περιβαλλοντική μας ηθική στο βωμό του κέρδους και του στρεβλού ανταγωνισμού των πολυεθνικών.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (ENF), par écrit. ‒ Je serai membre suppléant de cette commission avec les députés titulaires Jalkh et Mayer. Cette commission ne doit pas aboutir à nuire à l'industrie automobile européenne au profit des industries automobiles américaines ou japonaises.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing. ‒ I believe in democracy and transparency, and therefore I believe that my vote on this matter should have been a matter of public record. In that spirit, I wish to confirm that this appointment was brought before the Parliament and passed without a vote. Had I been given a vote on this matter, I would have voted against.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ Balsavau už EP komiteto, tirsiančio automobilių taršos klastojimą, sudėtį. Šis laikinas komitetas tirs, ar automobilių gamintojams manipuliuojant taršos matavimo įranga Europos Komisija ir valstybės nepažeidė ES teisės aktų. Jį įsteigti paskatino JAV atskleistos aplinkybės, kad „Volkswagen“ grupė manipuliavo taršos matavimo įranga. Galutinė ataskaita bus pateikta per šiuos metus.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ J'ai approuvé les désignations proposées afin de pouvoir mettre en place au plus vite la commission d'enquête qui permettra, espérons-le, de faire toute la lumière sur le "dieselgate".

 
  
MPphoto
 
 

  Brando Benifei (S&D), per iscritto. ‒ Oggi ho votato a favore della proposta di nomina dei membri della commissione d'inchiesta sulla misurazione delle emissioni nel settore automobilistico. A seguito degli scandali sulle emissioni che hanno coinvolto alcune case automobilistiche europee, il Parlamento europeo ha deciso di effettuare un'indagine per individuare mancanze e omissioni nell'applicazione della legislazione dell'UE in materia di emissioni.

 
  
MPphoto
 
 

  Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL), por escrito. ‒ El nombramiento de los miembros de la Comisión de Investigación sobre la Medición de las Emisiones en el Sector del Automóvil será aprobado «AUTOMATICAMENTE».

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. ‒ He apoyado los nombramientos de la comisión de investigación que se va a poner en marcha en el Parlamento. Espero que los trabajos empiecen lo antes posible y que podamos saber qué ha pasado en realidad.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (ENF), par écrit. ‒ J'ai approuvé la nomination des membres de la commission d'enquête sur la mesure des émissions dans le secteur de l'automobile telle que votée lors de la dernière session plénière de décembre.

Je réaffirme ma pleine confiance à Jean-François Jalkh et à Georg Mayer, membres du groupe ENF qui siègeront au sein de cette commission, laquelle sera chargée d'examiner les allégations d'infraction au droit de l'Union et de mauvaise administration dans l'application de celui-ci en ce qui concerne la mesure des émissions dans le secteur de l'automobile, sans préjudice des compétences des juridictions nationales ou de l'Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (ENF), per iscritto. ‒ Ho sostenuto col mio voto la nomina dei membri proposti per la commissione d'inchiesta sulla misurazione delle emissioni nel settore automobilistico costituita dal Parlamento europeo nella sessione plenaria del dicembre scorso.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. He votado a favor de esta lista de 45 diputados de esta Casa para que formen parte de la Comisión de Investigación sobre la Medición de las Emisiones en el Sector del Automóvil tras el escandaloso descubrimiento del fraude cometido por la empresa Volkswagen. La composición de esta comisión refleja la correlación de fuerzas y equilibrios presentes en esta Cámara.

Personalmente, constituye un honor formar parte de esta comisión de investigación para dilucidar la actuación de la Comisión Barroso y de las autoridades de los Estados miembros respecto al escándalo de la medición de las emisiones contaminantes en el sector del automóvil.

 
  
MPphoto
 
 

  Franc Bogovič (PPE), pisno. ‒ Kljub temu, da sem predlaganemu sklepu o vzpostavitvi preiskovalnega odbora za merjenje emisij v avtomobilskem sektorju nasprotoval, saj menim, da je naloga pristojnih nazdornih organov kot tudi predlagateljev zakonodaje, da odpravljajo nezakonite posledice iz afere Volkswagen, pričakujem, da bo odbor opravil svojo nalogo odgovorno in objektivno.

Odločitve ne smejo iti v škodo evropski avtomobilski industriji, pač pa se morajo osredotočiti na iskanje kršiteljev, njihovo ustrezno kaznovanje ter predlaganje rešitev za preprečevanje tovrstnih zlorab v prihodnje, ki bodo povrnile zaupanje potrošnikov v avtomobilski sektor. Evropska avtomobilska industrija predstavlja približno četrtino svetovne proizvodnje motornih vozil, je eden stebrov evropskega gospodarstva z izjemnimi multiplikativni učinki, zato je njena zaščita izjemnega pomena za EU.

Pomembno je, da bo odbor delal na rešitvah in ne kot nekakšno inkvizicijsko sodišče, ki bi povzročilo še večjo škodo. Še enkrat ponavljam, da mora odbor opredeliti odgovornost za goljufe iz afere Volkswagen in poskrbeti, da do takšnih zadev ne bo več prihajalo.

 
  
MPphoto
 
 

  Simona Bonafè (S&D), per iscritto. ‒ Alla luce dei recenti scandali che hanno investito il settore dell'automobile, accolgo con favore l’istituzione di una commissione d'inchiesta che faccia chiarezza in merito alle violazioni delle norme comunitarie che si sono verificate in materia di misurazione delle emissioni automobilistiche. L'indagine che sarà compiuta nei prossimi dodici mesi dalla commissione composta dai colleghi punterà a individuare le responsabilità in gioco e le eventuali omissioni che hanno consentito la mancata implementazione della legislazione esistente.

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. ‒ Skandal s ispušnim plinovima je zapravo napad na zdravlje i potrošačka prava građana te ekonomiju Europske unije i država članica. Namještalo se ispuštanje dušičnih oksida koji su posebno štetni za jetru, pluća i krvnu sliku građana. Varalo ih se s prodajom skupljih automobila koji su navodno bili manje štetni za okoliš. Za to netko mora odgovarati, a EU mora dati svoj doprinos pronalaženju načina da se vrati povjerenje u europsku automobilsku industriju. Ovo povjerenstvo je nužno i zato podržavam odluku.

 
  
MPphoto
 
 

  Steeve Briois (ENF), par écrit. ‒ Jean François Jalkh et Georg Mayer, deux députés membres du groupe ENL, ont été nommés pour siéger au sein de la commission d'enquête sur la mesure des émissions dans le secteur de l'automobile. Parce que j'ai toute confiance en mes deux collègues pour participer efficacement aux travaux de cette commission chargée d'examiner les infractions au droit de l'Union, sans porter atteinte aux compétences des juridictions nationales. J'ai voté pour le rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Buda (PPE), în scris. ‒ Raportul referitor la desemnarea membrilor Comisiei de anchetă privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor reprezintă rezultatul eforturilor conjugate ale reprezentanților principalelor organisme ale Uniunii Europene prin care se solicită examinarea presupuselor acuzații privind neregulile și administrarea defectuoasă în ceea ce privește aplicarea legislației Uniunii privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor. Principalele obiective ale acestei comisii vor fi monitorizarea ciclurilor de încercare efectuate pentru măsurarea emisiilor, precum și adaptarea acestora în situația în care nu mai sunt corespunzătoare prevederilor, astfel încât să reflecte în mod adecvat emisiile generate de circulația reală pe șosea.

De asemenea, în cadrul mandatului său, Comisia de anchetă va efectua diverse investigații privind implementarea interdicției explicite cu referire la dispozitivele de manipulare, privind respectarea dispozițiilor referitoare la sancțiuni eficiente, proporționale aplicabile producătorilor în cazul încălcării normelor pentru utilizarea dispozitivelor de manipulare, al refuzului de a acorda acces la informații și al falsificării rezultatelor încercărilor privind omologarea de tip sau privind conformitatea în funcționare. M-am exprimat în favoarea acestui acord, deoarece consider esențială monitorizarea respectării prevederilor legale cu privire la măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor în vederea asigurării unui cadru licit de funcționare al acestui sector.

 
  
MPphoto
 
 

  Gianluca Buonanno (ENF), per iscritto. ‒ Voto positivo. È la composizione della commissione d'inchiesta EMIS, costituita nella sessione dicembre I.

 
  
MPphoto
 
 

  Matt Carthy (GUE/NGL), in writing. ‒ This was a simple approval vote on members of the Committee of Inquiry on emissions in the automotive industry, arising out of the Volkswagen emissions scandal late last year.

Three MEPs from my own political grouping GUE/NGL, whose candidacy I supported, will sit on this Committee.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. ‒ A seguito alla scoperta fatta negli Stati Uniti che il gruppo Volkswagen ha utilizzato un software per ridurre le emissioni di NOx durante i test, abbiamo votato una risoluzione nel mese di ottobre scorso che domanda un'indagine approfondita sul ruolo e le responsabilità della Commissione europea e degli Stati membri, chiedendo loro di rivelare ciò che sapevano di queste violazioni e quali azioni sono state adottate in seguito. Insieme a tutta la delegazione M5S Europa, ho votato quindi a favore della nomina dei membri della commissione d'inchiesta sulla misurazione delle emissioni nel settore automobilistico.

 
  
MPphoto
 
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου ( PPE), γραπτώς. ‒ Ψήφισα υπέρ στην ψηφοφορία επί της έκθεσης για τον διορισμό των μελών της εξεταστικής επιτροπής για τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία. Η επιτροπή θα διερευνήσει τις παραβάσεις των ευρωπαϊκών κανονισμών από τις αυτοκινητοβιομηχανίες αναφορικά με τις μετρήσεις των εκπομπών ρύπων, καθώς και τις όποιες παραβάσεις των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά την εφαρμογή των ευρωπαϊκών προτύπων. Η επιτροπή θα υποβάλει ενδιάμεση έκθεση εντός 6 μηνών, και μια τελική έκθεση εντός 12 μηνών, από την έναρξη των εργασιών της.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Cicu (PPE), per iscritto. ‒ Ho espresso il mio parere favorevole nel votare circa la nomina dei membri della commissione d'inchiesta sulla misurazione delle emissioni nel settore automobilistico.

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. ‒ La vicenda delle emissioni nel settore automobilistico mi lascia, da politico, un grande dubbio: si tratta di frode, come dovranno accertare i tribunali, o le regole erano troppo permissive? È giusto dunque che sia stabilita una commissione d'inchiesta affinché emergano chiaramente i nomi dei responsabili. Io ho dei seri dubbi sulle responsabilità del livello politico europeo, perché l'allora commissario all'Industria Antonio Tajani chiese degli studi indipendenti e, vista la discrepanza con quanto dichiarato dalle case automobilistiche, mise in calendario una riforma legislativa del settore con il fine di rivedere il ruolo e le responsabilità delle agenzie nazionali, ma l'UE non poté fare di più. La composizione di questa commissione, che è l'oggetto del mio voto, rispecchia fedelmente la composizione del Parlamento e quindi trova la mia approvazione. Buon lavoro ai colleghi che ne faranno parte.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della nomina dei membri della commissione d'inchiesta sulla misurazione delle emissioni nel settore automobilistico, la quale presenterà una prima relazione entro 6 mesi e quella finale entro un termine di 12 mesi dall'inizio dei lavori.

 
  
MPphoto
 
 

  Therese Comodini Cachia (PPE), in writing. ‒ While we often speak of climate change, environmental pollution and its effects on human life, we rarely find concrete instances where action is speedily taken to investigate specific cases of gross negligence or incorrectness with the aim of ensuring that these actions are not repeated. This inquiry is expected to, at least in part, find ways of ensuring that the automotive sector does not fail to fulfil its legal obligations as well as its social corporate responsibility. I have thus voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. ‒ El escándalo de las emisiones de Volkswagen ha evidenciado, una vez más, la complicidad de la Comisión y los Estados miembros con los grandes grupos multinacionales, toda vez que las filtraciones a la prensa han demostrado que conocían la manipulación de los límites de emisión mucho antes de que la agencia ambiental americana destapara el escándalo.

Estas responsabilidades y conexiones políticas deben clarificarse urgentemente, toda vez que la Comisión prevé legislar de nuevo sobre los límites de emisión y reformular (a la baja y con la participación de las propias multinacionales) la regulación automovilística transatlántica a través del TTIP.

Considero que este tema es fundamental, no solo por la grave incidencia de las emisiones en la calidad de vida de los europeos (especialmente en las zonas urbanas) sino porque la dimensión del escándalo es tal que entra en juego el futuro de la industria automovilística y de sus trabajadores en Europa. La constitución de una comisión de investigación debe permitir aclarar las responsabilidades y sentar las bases para una política industrial medioambiental y socialmente sostenible.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. ‒ Members of the European Parliament requested that a Committee of Inquiry be set up to investigate alleged contraventions and maladministration in the application of EU law in relation to emission measurements in the automotive sector. The aim of the inquiry would be to investigate alleged contraventions of Union law and alleged instances of maladministration in the application of Union law which appear to be the act of an institution or body of the European Union and public administrative bodies of Member States. I supported the setting up this committee, of which I will be a member.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin (PPE), par écrit. ‒ Suite aux révélations sur les tricheries du constructeur automobile Volkswagen, le Parlement a décidé de créer une commission temporaire afin d'enquêter sur les violations des règles de l'UE, ainsi que les échecs présumés des autorités nationales et de la Commission européenne à faire respecter les normes de l'UE. Ce vote a pour objectif d'approuver la liste des 45 membres de cette commission à laquelle j'ai moi-même été nommé membre suppléant.

Au sein de cette commission constituée pour une durée de douze mois, nous serons chargés de présenter un rapport provisoire dans les six mois, puis un rapport final au terme du mandat. Il est crucial que nous fassions toute la lumière sur ce cas de fraude inacceptable et que nous faisions en sorte que cela ne se reproduise pas à l'avenir. Pour autant, je serai engagé aux côtés de mes collègues du groupe PPE et de la délégation française du PPE pour que le mandat de cette commission soit bien respecté. Il ne s'agit ni de faire le procès du diesel, ni de faire un amalgame entre la faute d'une entreprise et l'ensemble du secteur européen de l'automobile qui emploie des millions de personnes. J'ai soutenu cette liste.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος ( NI), γραπτώς. ‒ Οι εκπομπές μικροσωματιδίων και οξειδίων του αζώτου των πετρελαιοκίνητων οχημάτων επηρεάζουν και επιβαρύνουν την ποιότητα του αέρα με τραγικές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και στην θνησιμότητα των ευρωπαίων πολιτών. Είμαστε υπέρ της σύστασης εξεταστικής επιτροπής για τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία διότι με αυτόν τον τρόπο οι αυτοκινητοβιομηχανίες θα ελέγχονται για απόκρυψη στοιχείων, παραβάσεις και δεν θα υπάρχουν περιθώρια εξαπάτησης όπως συνέβη στην περίπτωση της Volkswagen.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. ‒ Os desenvolvimentos em torno do escândalo Volkswagen, relativo à manipulação de dados sobre as emissões de veículos ligeiros, põem mais uma vez em evidência que estamos perante uma Comissão Europeia manietada por lóbis, neste caso o lóbi da indústria automóvel, um dos mais poderosos junto das instituições da UE, influenciando as propostas legislativas e nelas deixando o seu indelével traço.

Depois de a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA) e o Conselho de Recursos Atmosféricos da Califórnia (CARB) emitirem um aviso de violação das normas em matéria de poluição aplicáveis ao grupo Volkswagen e de dados recentes apontarem para uma grande discrepância entre as emissões de óxido de azoto medidas em condições laboratoriais e em condições normais de circulação, o Parlamento Europeu aprovou a criação de uma comissão de inquérito para investigar alegações de infração e má administração na aplicação do direito da UE em relação a esta matéria, sem prejuízo da competência dos tribunais nacionais.

Esta comissão terá como objetivo investigar e recolher dados quanto às alegadas falhas da Comissão Europeia e dos Estados Membros em cumprir com as obrigações imposta pelo Regulamento (CE) nº 715/2007. Seguiremos atentamente o seu trabalho, não deixando de intervir para que se possa lançar luz sobre este caso.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne ‒ Preskúmanie škandálu falšovania emisií zo strany takej významnej spoločnosti nadnárodného rozsahu, akou je Volkswagen, zo strany európskych inštitúcií je nevyhnutným krokom pre obnovenie dôvery spotrebiteľov. Európska únia sa rozhodla zriadiť komisiu pre meranie emisií v automobilovom priemysle, ktorej výsledky budú veľmi dôležité pre našich občanov, ktorí sa zaujímajú o ochranu životného prostredia. Preto považujem za dôležitý aj výber osôb, ktoré v tejto komisií budú pôsobiť, pretože ich dôveryhodnosť zohrá významnú úlohu.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης ( NI), γραπτώς. ‒ Οι εκπομπές μικροσωματιδίων και οξειδίων του αζώτου των πετρελαιοκίνητων οχημάτων επηρεάζουν και επιβαρύνουν την ποιότητα του αέρα με τραγικές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και στην θνησιμότητα των ευρωπαίων πολιτών. Υπερψηφίζω την πρόταση σύστασης εξεταστικής επιτροπής για τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία διότι με αυτόν τον τρόπο οι αυτοκινητοβιομηχανίες θα ελέγχονται για απόκρυψη στοιχείων, παραβάσεις και δεν θα υπάρχουν περιθώρια εξαπάτησης, όπως συνέβη στην περίπτωση της Volkswagen.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. ‒ I supported the appointment of the members of the Committee of Inquiry on emission measurements in the automotive sector, in order to restore trust amongst consumers after the outbreak of the emissions scandal.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. ‒ Támogatom a határozatot, miszerint a gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásmérés kapcsán vizsgálóbizottságot állít fel az uniós jog megsértésével és annak alkalmazása során elkövetett visszaélésekkel kapcsolatos állítások kivizsgálására, a nemzeti és uniós bíróságok igazságszolgáltatási hatáskörének sérelme nélkül. Üdvözlöm, hogy a vizsgálóbizottság feladata lesz kötelezni Bizottságot, hogy tartsa felügyelete alatt a kibocsátások mérésére használt mérési ciklusokat, és ha a tesztek már nem bizonyulnak megfelelőnek, illetve nem tükrözik a valós kibocsátásokat, akkor igazítsa ki azokat oly módon, hogy hitelesen tükrözzék a valós közúti vezetés által generált kibocsátásokat.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesc Gambús (PPE), por escrito. ‒ He votado a favor de los nombramientos, entre los cuales tengo el honor de encontrarme, convencido de que esta comisión de investigación puede y debe arrojar luz sobre la medición de las emisiones en el sector del automóvil y ayudar a que un escándalo como el vivido no vuelva a producirse en la UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Arne Gericke (ECR), schriftlich. ‒ Ich habe für die Ernennung der Mitglieder des Untersuchungsausschusses zu Emissionsmessungen in der Automobilindustrie gestimmt, weil ich der Überzeugung bin, dass eine gute, faktenbasierte Arbeit in diesem Untersuchungsausschuss von entscheidender Bedeutung ist. Gleichzeitig darf der Ausschuss nicht missbraucht werden, um einseitige, marktverzerrende Botschaften gegen einzelne Firmen zu transportieren.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Gieseke (PPE), schriftlich. ‒ Ich habe mich für den Untersuchungsausschuss beworben, um mich für eine faire Untersuchung einzusetzen. Der Ausschuss darf sich nicht zu einem Tribunal entwickeln, das nur darauf abzielt, ein einzelnes Unternehmen vorzuführen. Auch für unsere Region mit mehreren Automobilstandorten steht dazu zu viel auf dem Spiel. Grundsätzlich halte ich den Untersuchungsausschuss für das falsche Instrument. Insbesondere Sozialdemokraten und Grüne aus Niedersachsen hatten den Ausschuss gefordert. Wenn ein solches Gremium zum politischen Kampfmittel wird, hat das wenig mit Aufklärung zu tun und gefährdet Arbeitsplätze in unserer Region. Da es jedoch nicht möglich war, den Ausschuss zu verhindern, geht es für mich nun darum, Schaden zu begrenzen. Ich bin Mitglied Untersuchungsausschuss, um mich für eine faire Untersuchung einzusetzen. Der Ausschuss darf sich nicht zu einem Tribunal – weder gegen verschiedene Unternehmen noch gegen Personen – entwickeln. Besonders für Niedersachsen steht dabei zu viel auf dem Spiel.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (S&D), in writing. ‒ I supported the set-up of the committee that will investigate alleged contraventions and maladministration of EU law, following the scandal which revealed that devices were installed in cars to distort emission measurements. It is crucial we now collect and analyse information to identify where authorities failed on this file. Citizens deserve to know and we expect full transparency.

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. ‒ El nombramiento de los miembros de la Comisión de Investigación sobre la Medición de las Emisiones en el Sector del Automóvil será aprobado «AUTOMATICAMENTE».

 
  
MPphoto
 
 

  Theresa Griffin (S&D), in writing. ‒ Along with my colleagues in the European Parliamentary Labour Party, I voted for the proposed appointments of members of the Committee of Inquiry on emission measurements in the automotive sector.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de la liste des membres qui composeront la commission d'enquête sur les émissions du secteur automobile.

La création de cette commission avait été entérinée au mois de décembre 2015, j'ai donc estimé qu'il était indispensable de peser sur les activités qui seront menées et de rendre utile cette commission.

Il est important de renouveler la confiance de nos concitoyens dans l'industrie automobile européenne. Je serai particulièrement vigilante pour que le mandat soit respecté et que cette commission mène une enquête sérieuse. Elle devra identifier les responsabilités suite à la tricherie scandaleuse de Volkswagen mais aussi mettre en relief les solutions pour qu’une telle affaire ne se reproduise plus.

 
  
MPphoto
 
 

  Τάκης Χατζηγεωργίου ( GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Το σκάνδαλο με τις παραποιήσεις στοιχείων στις μετρήσεις εκπομπών αερίων στην αυτοκινητοβιομηχανία αποτελεί κορυφαίο ζήτημα. Αυτή η τεράστια απάτη αποκαλύφθηκε στις ΗΠΑ, γεγονός που αποδεικνύει ότι το σύστημα ελέγχων της ΕΕ είναι χαλαρό και ατελές. Η εξεταστική επιτροπή που ψηφίστηκε και τα μέλη που διορίστηκαν έχουν χρέος να διαλευκάνουν πλήρως το σκάνδαλο το συντομότερο δυνατό και να διεξαγάγουν έρευνα για το ρόλο και την ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών, ζητώντας τους να αποκαλύψουν ό, τι γνώριζαν για αυτές τις παραβιάσεις καθώς και τα μέτρα που είχαν λάβει.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Hayes (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of this resolution as I approve of the appointed member of the Committee of Inquiry on emission measurements in the automotive sector.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. ‒ Glasao sam za imenovanje članova Istražnog povjerenstva za mjerenja emisija u automobilskom sektoru jer smatram da Odbor treba započeti s radom čim prije kako bi prikupljanje i analiziranje informacija, te istraživanje dali konkretne i učinkovite rezultate.

Držim da je prijedlog odluke o imenovanju članova za dotični Odbor uravnotežen i skladu s političkim snagama unutar Parlamenta, te ga stoga podržavam.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-François Jalkh (ENF), par écrit. ‒ Je serai membre titulaire de cette commission. Celle-ci ne doit pas aboutir à nuire à l'industrie automobile européenne au profit des industries automobiles américaines ou japonaises.

 
  
MPphoto
 
 

  Petr Ježek (ALDE), in writing. ‒ By endorsing this text, Parliament appointed the 45 members of the special Committee of Inquiry into car makers’ breaches of EU rules on car emissions. The decision to set up this committee was taken after the Volkswagen scandal. It is clear that something went wrong and we need to find out why. We also need to investigate alleged failures by EU Member States as well as the Commission to enforce EU standards. I hope this committee will be able to give us some answers.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Joulaud (PPE), par écrit. ‒ J’ai approuvé la constitution de la commission d'enquête sur la mesure des émissions dans le secteur de l'automobile, décidée par le Parlement européen suite au scandale des tricheries chez Volkswagen. J’estime que cette opportunité doit être saisie pour améliorer la qualité de l’air, notamment grâce à l’introduction de tests en situation réelle de conduite. J’espère également que toute la lumière sera faite sur la fraude de Volkswagen et que la commission d’enquête fera des propositions concrètes pour qu’une telle affaire ne se reproduise pas. Dans le même temps, la délégation française du PPE veillera à ce que le mandat de la commission soit respecté et que celle-ci ne soit pas instrumentalisée pour faire le procès du diesel. En effet, la fraude de quelques-uns, aussi scandaleuse soit-elle, ne doit pas mettre en péril des pans entiers de notre tissu industriel.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kappel (ENF), schriftlich. ‒ Auch wenn ich von Sinn und Zweck der Errichtung eines Untersuchungsausschusses zu Emissionsmessungen nicht überzeugt bin, erkläre ich mich mit den nominierten Mitgliedern einverstanden.

 
  
MPphoto
 
 

  Afzal Khan (S&D), in writing. ‒ I supported the appointment of the members of a Committee of Inquiry into car makers’ breaches of EU rules on car emission tests. The committee will investigate alleged failures by EU Member States and the Commission to enforce EU standards.

 
  
MPphoto
 
 

  Constance Le Grip (PPE), par écrit. ‒ À l’instar des autres membres du groupe PPE, j’avais voté contre la création d’une commission temporaire pour enquêter sur les violations des règles de l’Union européenne concernant les émissions automobiles. La création de celle-ci ayant néanmoins été votée par une majorité du Parlement, nous avons décidé d'y envoyer siéger plusieurs de nos membres, de manière à tenter d'infléchir ses travaux. La commission présentera un premier rapport provisoire dans les six mois.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Le Hyaric (GUE/NGL), par écrit. ‒ Le scandale Volkswagen fait la lumière sur les pratiques frauduleuses de certains constructeurs automobiles pour fausser les résultats des tests d'émissions. Il démontre également la connivence de cette industrie avec les régulateurs et les législateurs.

La commission d'enquête parlementaire sur le scandale Volkswagen devra enquêter sur les trucages des tests d'émissions de carbone dans l'industrie automobile, et sur les manquements de la Commission et des régulateurs à faire respecter les règles d'émissions. Pendant les semaines qui suivirent le scandale nous avons avec mon groupe demandé la création de cette commission d'enquête, mais les groupes principaux s'y sont opposés, essayant d'abord d'y substituer une enquête de la Commission qui aurait eu la responsabilité de faire la lumière... sur ses propres manquements.

J'ai donc soutenu la création d'une commission d'enquête parlementaire indépendante. Toutefois je m'inquiète de la tentative de la Commission européenne d'accommoder les constructeurs automobiles en leur accordant une flexibilité sur les seuils d'émissions de 110 %: après avoir toléré la triche des constructeurs automobile, voici que la Commission change les règles en leur faveur. Cette commission d'enquête parlementaire doit donc impérativement s'attaquer à ces relations entre constructeurs et institutions politiques qui se font aux dépens des consommateurs.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (ENF), par écrit. ‒ Le groupe "Europe des Nations et des Libertés" a désigné MM. Jean-François Jalkh et Georg Mayer en tant que membres titulaires de la commission d'enquête sur la mesure des émissions dans le secteur de l'automobile. Ces députés refuseront que l’on mette en porte-à-faux l’industrie européenne. La qualité de l’air est un sujet de grande importance, mais il faut veiller à ce que l’industrie de l’automobile française et européenne puisse conjuguer la compétitivité avec la doxa environnementaliste de Bruxelles.

 
  
MPphoto
 
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL), por escrito. ‒ El escándalo de las emisiones de Volkswagen ha evidenciado, una vez más, la complicidad de la Comisión y los Estados miembros con los grandes grupos multinacionales, toda vez que las filtraciones a la prensa han demostrado que conocían la manipulación de los límites de emisión mucho antes de que la agencia ambiental americana destapara el escándalo.

Estas responsabilidades y conexiones políticas deben clarificarse urgentemente, toda vez que la Comisión prevé legislar de nuevo sobre los límites de emisión y reformular (a la baja y con la participación de las propias multinacionales) la regulación automovilística transatlántica a través del TTIP.

Considero que este tema es fundamental, no solo por la grave incidencia de las emisiones en la calidad de vida de los europeos (especialmente en las zonas urbanas) sino porque la dimensión del escándalo es tal que entra en juego el futuro de la industria automovilística y de sus trabajadores en Europa. La constitución de una comisión de investigación debe permitir aclarar las responsabilidades y sentar las bases para una política industrial medioambiental y socialmente sostenible.

Este es un voto técnico que completa los nombramientos para la comisión de investigación, cuyo mandato fue formalmente aprobado en la sesión anterior.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. ‒ Ovaj prijedlog donesen je u svjetlu prošlogodišnjeg otkrivanja skandala s lažiranjem podataka o emisiji štetnih plinova. Potrebno je poboljšati nadzor nad tržištem te omogućiti europski nadzor certifikacije automobila kako bi se osiguralo poštovanje europskih pravila za sigurnost, zaštitu okoliša i proizvodnju.

Podržala sam imenovanje članova Istražnog povjerenstva za mjerenje emisija u automobilskom sektoru jer je potrebno riješiti sve slabosti trenutačnog sustava certificiranja automobila. Smatram da je neophodno osigurati neovisnost ispitivanja emisije štetnih plinova kao i veću uključenost Europskog parlamenta kako bi se ostvarila bolja razmjena informacija između nacionalnih tijela.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrejs Mamikins (S&D), rakstiski. ‒ 2015. gada 17. decembrī Eiropas Parlamentā bija balsojums par Izmeklēšanas komitejas saistībā ar emisiju mērījumiem autobūves nozarē izveidi, kompetenci, skaitlisko sastāvu un pilnvaru termiņu. Šāda soļa pamats bija nesen ASV Vides aizsardzības biroja atklātais skandāls, kuras ietvaros vācu autoražotājs VW atzina, ka gadiem ilgi faktiski lika saviem automobiļiem — gan dīzeļdzinēja, gan benzīndzinēja — “melot” CO2 mērīšanas testu laikos (t.sk., kādi 8 miljoni automobiļi ir pašlaik reģistrēti Eiropā). Rādītāji šajos testos bija vairākkārt mazāki, nekā “uz ceļa”, jo speciāli instalēta aparatūra “juta” pārbaudi, novedot pie automātiski rediģētiem izmešu mērīšanas rezultātiem.

Izveidotās komitejas viens no galvenajiem mērķiem būs saprast, kāpēc tieši ASV iestāde atklāja šo pārkāpumu un ilglaicīgu melošanu miljoniem patērētāju, nevis kāda iestāde Eiropas Savienībā. Cerams, ka izmeklēšanas komitejas ieceltie biedri varēs ne tikai pietiekami ātri un skrupulozi izanalizēt esošos faktus un pierādījumus, bet būs arī maksimāli neatkarīgi no jebkuras ārējās ietekmes.

Jebkurai faktu pārbaudei jābūt pilnībā objektīvai, racionālai un taisnīgai — vismaz tāpēc, ka runa ir gan par ekoloģiju, gan par patērētāju tiesībām, gan arī viņu veselību.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς ( ECR), γραπτώς. ‒ Συμφωνώ και στηρίζω την πρόταση απόφασης σχετικά με τον διορισμό των μελών της εξεταστικής επιτροπής για τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriel Mato (PPE), por escrito. ‒ El Parlamento Europeo debe trabajar de forma eficaz para asegurar que se cumpla la normativa comunitaria sobre emisiones.

Por eso es una gran noticia que se constituya una comisión para que podamos saber todo lo que ha ocurrido en relación con las infracciones de los fabricantes de vehículos y el papel de las instituciones en todo este asunto.

Apoyo la lista de diputados que formarán este órgano y deseo que su trabajo permita aclarar todo lo ocurrido.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Mayer (ENF), schriftlich. ‒ Es liegen keine Bedenken gegen die vorgeschlagenen Mitglieder vor. Daher unterschütze ich diesen Vorschlag.

 
  
MPphoto
 
 

  Valentinas Mazuronis (ALDE), raštu. ‒ Balsavau už tai, kad būtų sudarytas tyrimo komitetas įtariamiems ES teisės pažeidimams ir netinkamo administravimo taikant Sąjungos teisę atvejams, susijusiems su išmetamųjų teršalų kiekio matavimais automobilių sektoriuje, tirti. Tyrimo komitetui pavesta ištirti įtarimus dėl viršijamo išmetamųjų teršalų ribinės vertės naudojamoms transporto priemonėms ir surinkti bei išanalizuoti visą informaciją apie tai, kokių sankcijų valstybės narės ėmėsi siekdamos užkirsti kelią tariamiems pažeidimams. Manau, jog atliktas tyrimas padės užkirsti kelią nesąžiningiems automobilių pramonės įmonių veiksmams ateityje.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. ‒ 283 députés ont demandé la création d'une commission d'enquête sur le scandale Volkswagen. Cette commission aura pour mission d'enquêter sur les infractions au droit de l'Union en ce qui concerne la mesure des émissions dans le secteur de l'automobile. Elle sera constitué de 45 membres, dont trois issus de mon groupe la GUE/NGL. Je vote pour la nomination de ces membres afin qu'elle puisse commencer ses travaux au plus vite

 
  
MPphoto
 
 

  Joëlle Mélin (ENF), par écrit. ‒ Le groupe ENL a désigné en tant que membres titulaires de cette commission les députés Jalkh et Mayer. Cette commission ne doit pas aboutir à nuire à l'industrie automobile européenne au profit des industries automobiles américaines ou japonaises.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. ‒ Aprovei favoravelmente a composição dos membros para a Comissão de Inquérito sobre a medição das emissões no sector automóvel. A Comissão de Inquérito terá como tarefa a análise de alegadas infrações das regras europeias quanto à medição de emissões no sector automóvel.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. ‒ I chose to support the creation of the Committee of Inquiry on emission measurements in the automotive sector as it is a positive step towards increasing transparency.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), písomne V septembri minulého roka sa dostali na svetlo sveta informácie o porušovaní emisných limitov zo strany koncernu Volkswagen, ktorý je najväčším výrobcom automobilov v Európe. Porušovanie limitov emisií znamená, že autá produkujú viac oxidu dusíka alebo oxidu uhličitého, ako je povolené normami, čo môže spôsobovať rôzne zdravotné problémy obyvateľstva. Takéto konanie treba rázne označiť za neprijateľné. Vzhľadom na to, že závažné porušenie predpisov pochádza zo strany najväčšieho automobilového výrobcu v Európe, pričom je pravdepodobné, že koncern Volkswagen nebol jediný a takejto činnosti sa dopustili aj iní automobiloví výrobcovia, je potrebné, aby bolo meranie emisií v automobilovom priemysle sprísnené. Z tohto dôvodu vítam vytvorenie vyšetrovacieho výboru pre meranie emisií, ktorý prispeje k lepšej kontrole dodržiavania pravidiel a tým aj k ochrane zdravia širokej verejnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadine Morano (PPE), par écrit. ‒ Après la révélation de la fraude sur certains moteurs du constructeur Volkswagen, une commission d’enquête a été constituée au Parlement européen afin d’étudier pendant un an les questions relatives aux émissions de gaz polluants dans le secteur automobile. Sa composition, non soumise à un vote formel, a été annoncée par le président du Parlement: 45 eurodéputés ont été nommés, dont 14 membres du PPE, 12 du S&D, 5 CRE, 4 ADLE, 3 Verts, 3 GUE/GVN, 2 EFDD et 2 ENF.

 
  
MPphoto
 
 

  Victor Negrescu (S&D), in writing. ‒ I voted the appointment of the members of the Committee of Inquiry on emission measurements in the automotive sector.

 
  
MPphoto
 
 

  Dan Nica (S&D), în scris. ‒ Am votat pentru desemnarea membrilor comisiei de anchetă privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor. Această comisie nou formată are în compoziție 45 de membri care vor investiga încălcarea regulilor UE privind testele de emisii pentru mașini și acuzațiile conform cărora statele membre și Comisia Europeană nu au aplicat standardele UE. Comisia de anchetă va prezenta un raport interimar în interval de 6 luni și un raport final în interval de 12 luni de la începerea activității.

Această comisie va investiga următoarele chestiuni legate de sectorul autovehiculelor: posibilul eșec al Comisiei Europene de a verifica ciclurile de testare; posibilul eșec al Comisiei și al autorităților din statele membre de a lua măsuri potrivite și efective pentru a supraveghea aplicării legii; posibilul eșec al Comisiei de a introduce teste care să reflecte condițiile reale de condus; posibilul eșec al statelor membre de a lua măsuri privind penalități efective, proporționale și descurajante aplicabile producătorilor care încalcă legea; dacă Comisia și statele membre au avut dovezi privind utilizarea „echipamentelor de protecție” înainte de izbucnirea scandalului în septembrie 2015.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. ‒ Toetasin. Komisjon moodustati hiljuti toimunud autode heitkogustega manipuleerimise uurimiseks.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. ‒ L'inquinamento atmosferico, come ben sappiamo, è oggi un problema mondiale e costituisce un fenomeno in continua ascesa soprattutto nelle grosse aree urbane. In qualità di membro della commissione parlamentare ENVI e sensibile alle tematiche ambientali auguro un buon lavoro a tutti i membri di questa commissione affinché possiate riuscire ad attuare dei continui miglioramenti in questo settore. Voterei positivamente.

 
  
MPphoto
 
 

  Alojz Peterle (PPE), in writing. ‒ I see the inquiry committee as a useful tool to restore the confidence of citizens in the European automotive sector and evaluate possible solutions not only to amend mistakes, but also to bring higher and better standards. In this way, both the industry and consumers will benefit in the long run, by having an eye on a framework to avoid similar mistakes and on the other hand preserving the European automotive industry leadership as well as capacity for innovation and job creation. Let’s use the inquiry committee as a booster for the industry in terms of innovation.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. ‒ Podržavam imenovanje 45 kolega za članove Istražnog odbora za povrede EU-ovih pravila pri mjerenju emisija u automobilskom sektoru. Uz to glavni cilj odbora bit će istraživanje navodnih propusta država članica i Komisije u provođenju EU-ovih standarda. Svoje privremeno izvješće predstavit će u roku od 6 mjeseci, a završno izvješće u roku od 12 mjeseci nakon što započne s radom. Nastavak je ovo parlamentarne inicijative nakon usvojene rezolucije u listopadu kojom smo pozvali na temeljitu istragu o ulozi i odgovornosti Komisije i država članica, te ih potaknuli da otkriju sve što znaju o povredama koje su se dogodile i poduzetim akcijama. Nadam se da će Odbor opravdati ukazano povjerenje s ciljem zadržavanja transparentnosti i informiranosti potrošača, ali i povjerenja u institucije koje ih predstavljaju.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. ‒ Os processos em curso por infração da Diretiva 2008/50/CE, da Diretiva 2007/46/CE e do Regulamento (CE) n.º 125/2007 do Parlamento Europeu (PE) e do Conselho motivaram um pedido para que seja constituída uma comissão temporária de inquérito destinada a analisar as alegações de infração do direito da União e de má administração na aplicação das disposições comunitárias.

Considerando que o Artigo 2.º do Regimento do PE estipula um mínimo de signatários (um quarto dos deputados ao PE) e tendo em conta que 283 deputados apoiaram o pedido nas condições estipuladas, o Parlamento vem pela presente proposta de decisão fixar a composição e as regras de funcionamento da comissão que investigará a medição das emissões dos automóveis.

Nos termos do presente, cabe à comissão de inquérito investigar o alegado incumprimento, por parte da Comissão, do respeito da obrigação de rever os ciclos de ensaio utilizados para medir as emissões e as alegadas omissões da Comissão e das autoridades dos Estados-Membros de prever medidas para controlar e proibir dispositivos manipuladores, introduzir testes que reflitam as condições de condução reais e estabelecer disposições relativas às sanções aplicáveis, assegurando que as sanções aplicáveis são executadas. Votei favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), par écrit. ‒ Ayant apporté mon soutien dès le départ à cette commission d'enquête sur la mesure des émissions dans le secteur de l'automobile (EMIS), je me félicite de sa concrétisation et me réjouis d'en faire partie.

En respect du mandat qui nous a été confié, nous allons désormais pouvoir enquêter sur les allégations d’infraction au droit de l’Union ainsi que de mauvaise application de celui-ci, et formuler toute recommandation que nous jugerons nécessaire afin de nous assurer qu'une telle situation ne se renouvelle pas.

Il convient d'établir les responsabilités de chacun après les révélations qui ont eu lieu dans le secteur automobile. Comme je l'ai déjà souligné, ceci est nécessaire afin de restaurer et consolider la confiance des consommateurs dans ce secteur essentiel de l'industrie européenne, et d'aller de l'avant quant à la réduction des émissions polluantes dans laquelle nous nous sommes engagés collectivement.

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de esta lista de 45 diputados de esta Casa para que formen parte de la Comisión de Investigación sobre la Medición de las Emisiones en el Sector del Automóvil. La composición de esta comisión refleja la correlación de fuerzas y equilibrios presentes en esta Cámara.

Me felicito, además, de que mi compañero José Blanco forme parte de esta comisión de investigación para dilucidar la actuación de la Comisión Barroso y de las autoridades de los Estados miembros respecto al escándalo de la medición de las emisiones contaminantes en el sector del automóvil.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Rolin (PPE), par écrit. ‒ Nous avons voté aujourd'hui en faveur de la liste des 45 eurodéputés et suppléants qui prendront part à la commission d'enquête sur le scandale du groupe automobile Volkswagen. Je rappelle que j'ai fait partie de ceux qui ont voté en faveur de la mise sur pied d'une commission d'enquête; je suis donc particulièrement satisfait qu'elle puisse commencer son travail et je compte sur la qualité du labeur de mon collègue belge Ivo Belet pour permettre de redorer l'image de la qualité de la production industrielle européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernando Ruas (PPE), por escrito. ‒ Votei favoravelmente a proposta que foi apresentada pela Conferência dos Presidentes sobre a nomeação dos membros da comissão de inquérito sobre a medição das emissões no setor automóvel.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), por escrito. ‒ El escándalo de las emisiones de Volkswagen ha evidenciado, una vez más, la complicidad de la Comisión y los Estados miembros con los grandes grupos multinacionales, toda vez que las filtraciones a la prensa han demostrado que conocían la manipulación de los límites de emisión mucho antes de que la agencia ambiental americana destapara el escándalo.

Estas responsabilidades y conexiones políticas deben clarificarse urgentemente, toda vez que la Comisión prevé legislar de nuevo sobre los límites de emisión y reformular (a la baja y con la participación de las propias multinacionales) la regulación automovilística transatlántica a través del TTIP.

Considero que este tema es fundamental, no solo por la grave incidencia de las emisiones en la calidad de vida de los europeos (especialmente en las zonas urbanas) sino porque la dimensión del escándalo es tal que entra en juego el futuro de la industria automovilística y de sus trabajadores en Europa. La constitución de una comisión de investigación debe permitir aclarar las responsabilidades y sentar las bases para una política industrial medioambiental y socialmente sostenible.

Este es un voto técnico que completa los nombramientos para la comisión de investigación, cuyo mandato fue formalmente aprobado en la sesión anterior.

 
  
MPphoto
 
 

  Ricardo Serrão Santos (S&D), por escrito. ‒ Parte do setor automóvel Europeu deu um péssimo exemplo do que deve ser o papel das empresas no que diz respeito ao combate às alterações climáticas e à poluição em geral. Uma sociedade moderna necessita de empresas responsáveis que vão muito para além da simples geração de riqueza.

Seja em termos ambientais ou em termos sociais e económicos, é essencial que se vá além da lei. Infelizmente, algumas empresas europeias nem sequer conseguiram resistir à tentação de violar a lei. É hoje crucial que identificar todos os prevaricadores, confirmar a dimensão da fraude e criar regras para que este fenómeno não se volte a repetir.

Felicito ainda os meus colegas Carlos Zorrinho e Cláudia Monteiro de Aguiar por serem os portugueses a fazer parte desta Comissão de Inquérito. Desejo-lhes felicidades no apurar da verdade e no apontar de novas soluções.

 
  
MPphoto
 
 

  Branislav Škripek (ECR), písomne ‒ V prípade legislatívneho uznesenia Európskeho parlamentu o návrhu na vymenovanie členov vyšetrovacieho výboru pre meranie emisií v automobilovom priemysle som hlasoval za prijatie tohto uznesenia. Vítam vymenovanie nezávislých členov vyšetrovacieho výboru. Verím, že prispejú k tomu, aby spresnili zákony a normy takým spôsobom, aby vychádzali z najnovšieho technologického výskumu a ekológie. Musí sa tiež prihliadať aj na konečnú cenu pre spotrebiteľov, aby sa cena automobilov zbytočne nepredražovala.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Škrlec (Verts/ALE), napisan. ‒ Pozitivno sam glasao za ovo izvješće, no ovo obrazloženje glasovanja nastaje kao kritika postojećem sustavu vrednovanja rada zastupnika u Europskom parlamentu isključivo na osnovu statističkog broja parlamentarnih aktivnosti potenciranog u Hrvatskoj, a koji zapravo ne odražava stvarnu kvalitetu i količinu rada, učinkovitost te ponajviše uspjeh zastupničkog djelovanja.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne ‒ V súlade s článkom 198 rokovacieho poriadku bol EP predložený návrh rozhodnutia o zriadení, pôsobnosti, počte členov a obdobia trvania vyšetrovacieho výboru vo veci merania emisií v automobilovom priemysle. Podporujem tento návrh a tiež som podpísala aj návrh na podporu predloženia na hlasovanie do pléna EP. Je dôležité, aby sme škandál s emisiami CO2 riadne vyšetrili a predovšetkým aby sa prijali do budúcnosti také opatrenia, ktoré by zabránili automobilkám podvádzať. Iba pred pár dňami sa skončili veľmi náročné rokovania o zmene klímy v Paríži a zrodila sa klimatická dohodu, ktorú musia ešte ratifikovať jednotlivé štáty. Aj stratégia EÚ 2020 si dala za cieľ znižovať emisie CO2, preto som uvítala, že Európsky parlament má záujem na tom, aby veľké firmy v automobilovom priemysle dodržiavali deklarované hodnoty emisií, aby spotrebiteľ pri kúpe auta nebol uvádzaný do omylu a v konečnom dôsledku aby sme chránili životné prostredie.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Štefanec (PPE), písomne ‒ Európsky parlament ma dnes, ako jediného Slováka, vymenoval do vyšetrovacieho výboru pre meranie emisií v automobilovom priemysle. Mojím cieľom nie je ukladať neprimerané pokuty a zavádzať nové regulácie. Automobilky a ich subdodávatelia dávajú aj v Slovenskej republike prácu tisíckam ľudí. Pravidlá však musia platiť pre každého a klamanie spotrebiteľa nemôžeme tolerovať. Aj veľké firmy musia dodržiavať dohodnuté pravidlá. Environmentálne štandardy sú v Európskej únii jedny z najprísnejších a svete. Ak je dopyt po ich zmene, Európska únia je otvorená rokovaniam. Spoločne budeme hľadať riešenia, ktoré takémuto konaniu do budúcnosti zamedzia.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Ivo Stier (PPE), napisan. ‒ Uloga Istražnog povjerenstva za mjerenje emisija u automobilskom sektoru koje će se sastojati od 45 članova bit će kontrola učinkovitosti testova emisija u automobilskom sektoru te provjera jesu li države članice odredile efikasne i proporcionalne kazne u slučaju povreda Uredbe (EZ) br. 715/2007, a koje uključuju korištenje zabranjenih uređaja, odbijanje pružanja pristupa informacijama te krivotvorenje rezultata testova. Cilj Povjerenstva je i provjera poduzimaju li države članice pravilne i efektivne radnje kako bi se ojačala eksplicitna zabrana uređaja koji nisu odobreni. Istraživat će se je li Komisija pravovremeno uvela testove koji odražavaju stvarne uvjete vožnje te usvojila mjere koje se odnose na korištenje mehanizama obrane. Vijeće bi trebalo prikupljati i analizirati informacije kako bi se ustanovilo imaju li Komisija i države članice dokaz o korištenju mehanizama obrane koje je izdala Agencija za zaštitu okoliša i imaju li dokaz o korištenju zabranjenih uređaja za testove emisije CO2. Povjerenstvo će predati završni izvještaj u roku od 12 mjeseci od početka rada. Zbog navedenog sam podržao izvješće.

 
  
MPphoto
 
 

  Patricija Šulin (PPE), pisno. ‒ Glasovala sem za imenovanje članov preiskovalnega odbora za merjenje emisij v avtomobilskem sektorju. Kljub temu, da nasprotujem preiskovalnemu odboru, saj menim, da ni potrebe po ustanovitvi posebnega preiskovalnega odbora, ki bi raziskoval ravnanje Evropske komisije in držav članic, sem podprla imenovanje članov preiskovalnega odbora za merjenje emisij v avtomobilskem sektorju.

 
  
MPphoto
 
 

  Νεοκλής Συλικιώτης ( GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε, αφού ήρθαν στο φως οι πληροφορίες για το σκάνδαλο της Volkswagen, στις 17 Δεκεμβρίου 2015, την σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις μετρήσεις εκπομπών. Ταχθήκαμε υπέρ της σύστασης αυτής της επιτροπής διότι θα διερευνήσει τις καταγγελίες σχετικά με τις παραλείψεις της Επιτροπής αλλά και των αρχών των κρατών μελών όσον αφορά την παρακολούθηση της εφαρμογής του Ενωσιακού δικαίου και θα εξετάσει το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων σε κατασκευαστές για παραβιάσεις των διατάξεων. Εντούτοις, θεωρούμε σοβαρή παράλειψη το γεγονός ότι η εν λόγω επιτροπή δεν εξουσιοδοτήθηκε να ασχοληθεί με θέματα που αφορούν τις ευθύνες των εταιρειών αλλά και με τα δικαιώματα των εργαζομένων στις εταιρίες που επηρεάζονται. Η Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς έχει δημιουργήσει μια ομάδα εργασίας, η οποία θα εξετάσει τα θέματα αυτά.

 
  
MPphoto
 
 

  Ελευθέριος Συναδινός ( NI), γραπτώς. ‒ Οι εκπομπές μικροσωματιδίων και οξειδίων του αζώτου από πετρελαιοκίνητα οχήματα επηρεάζουν και επιβαρύνουν την ποιότητα του αέρα, έχουν τραγικές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και αυξάνουν τα ποσοστά θνησιμότητας των ευρωπαίων πολιτών. Είμαστε υπέρ της σύστασης εξεταστικής επιτροπής για τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία καθώς, με αυτό τον τρόπο οι αυτοκινητοβιομηχανίες θα ελέγχονται για απόκρυψη στοιχείων, παραβάσεις και εξαπατήσεις όπως έγινε στο παρελθόν με τη Volkswagen.

 
  
MPphoto
 
 

  Tibor Szanyi (S&D), írásban. ‒ Szavazatommal támogattam az úgynevezett Volkswagen-botránnyal kapcsolatos vizsgálóbizottság felállítására vonatkozó javaslatot. A bizottságnak hat hónap múlva időközi jelentést kell bemutatnia, a végső jelentést pedig egy éven belül kell majd elkészítenie. A munkában magam is részt fogok venni, egyedüli magyar baloldaliként fogom segíteni a folyamatot. Ki kell vizsgálni az állítólagos jogsértéseket és visszásságokat a kibocsátásmérési tesztekkel kapcsolatban. Elemezni kell az Euro 5- és 6-os motorok előállítási, javítási és karbantartási fázisait, teljes képet kell kapni arról, hogy a tesztfolyamatok átláthatósága és szükségszerű korrekciója biztosítható-e?

Tagállami szinten szükség lehet a szabályozásokat megszegő gyártókkal szemben alkalmazható hatékony és visszatartó erejű, egységes EU-s szankciókra. Személy szerint, fontosnak tartom az ügy tisztázását klíma- és egészségügyi aspektusból, másrészről úgy vélem, hogy nem szabad elfeledkeznünk a munkások védelméről sem. Egy-egy ilyen vélt vagy valós botrány több százezer munkahelyet veszélyeztet, jelen esetben közvetlenül hazánkban is! A folyamat ezért Magyarországot is érintheti, magyarországi munkahelyekre lehet hatással, hisz ezen mérési protokollok és eljárások minden termelőegységben azonos elvek szerint zajlanak!

Az egyes technikai megoldások ma már nem titkos eszközök, egy-egy újítás hamar elterjed más márkáknál is. Úgy gondolom, hogy a botrány viszont alapot teremthet például arra is, hogy a cégek több forrást fektessenek például az elektromos autók fejlesztésébe.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de la nomination des membres de la commission d'enquête sur la mesure des émissions dans le secteur de l'automobile et leur souhaite bonne chance. L'Europe doit être juste et ne pas traiter de manière différente les grandes entreprises et les citoyens.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Telička (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of the appointment of the members of the Committee of Inquiry. The Committee will last 12 months, to investigate alleged contraventions of European Union law and alleged maladministration in the application of European Union law that led to the recent ‘diesel gate’ scandal. In particular, the inquiry will investigate why so called ‘defeat devices'’ were permitted to be installed in millions of cars, why the Commission and Member States failed to comply with the obligation to enforce EU emissions legislation and why tests reflecting real-world driving conditions were not introduced in a timely manner.

The ALDE Group pushed for the setting up of this committee and will have four full members: Dita Charanzova MEP (ANO CZ), Fredrick Federley MEP (Centre party, SE), Gerben-Jan Gerbrandy (D66, NL) and Dominique Riquet (Parti Radical -UDI, FR); and four substitute members: Philippe De Backer MEP (Open VLD, BE), Robert Rochefort MEP (MoDem, FR), Nils Torvalds (Svenska folkpartiet, FI) and Gesine Meissner (FDP,DE).

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. ‒ Podržala sam imenovanje članova Istražnog povjerenstva za mjerenje emisija u automobilskom sektoru radi navodnih kršenja i nepravilnosti u primjeni zakonodavstva Unije pri mjerenju emisija štetnih plinova. S obzirom na manipulaciju podataka o emisiji štetnih plinova i nedavnih događanja koji su potresli velikog njemačkog proizvođača automobila (VW) Europska unija svojim odlukama mora vratiti povjerenje građanima i uspostaviti učinkovitiju kontrolu i nadzor nad provedbom pravnih lijekova u sprečavanju prevara.

Smatram da Istražni odbor treba prikupiti i analizirati informacije kako bi se utvrdilo jesu li Komisija i države članice posjedovale dokaze o upotrebi uređaja za ometanje prije nego što je Agencija za zaštitu okoliša Sjedinjenih Američkih Država 18. rujna 2015. izdala obavijest o kršenju. Europska unija u konačnici mora zaštititi i potrošača kao krajnjeg korisnika.

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Tomc (PPE), pisno. ‒ Predlog sklepa o imenovanju članov preiskovalnega odbora za merjenje emisij v avtomobilskem sektorju sem podprla, saj sem mnenja, da bodo imenovani člani profesionalno opravljali svoje delo in pripomogli k napredku na tem področju.

 
  
MPphoto
 
 

  Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL), in writing. – The appointment of the members of the Committee of Inquiry on emission measurements in the automotive sector (EMIS) was ‘Approval without a vote’.

 
  
MPphoto
 
 

  István Ujhelyi (S&D), írásban. ‒ 283 képviselő nyújtott be korábban kérelmet, amelyben egy vizsgálóbizottság felállítását szorgalmazták az uniós jog állítólagos megsértése és állítólagos hivatali visszásságok kivizsgálása érdekében a gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásmérés kapcsán. A folyamatot és a javaslatot is támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Ernest Urtasun (Verts/ALE), in writing. ‒ Approval without a vote.

 
  
MPphoto
 
 

  Ángela Vallina (GUE/NGL), por escrito. ‒ El escándalo de las emisiones de Volkswagen ha evidenciado, una vez más, la complicidad de la Comisión y los Estados miembros con los grandes grupos multinacionales, toda vez que las filtraciones a la prensa han demostrado que conocían la manipulación de los límites de emisión mucho antes de que la agencia ambiental americana destapara el escándalo.

Estas responsabilidades y conexiones políticas deben clarificarse urgentemente, toda vez que la Comisión prevé legislar de nuevo sobre los límites de emisión y reformular (a la baja y con la participación de las propias multinacionales) la regulación automovilística transatlántica a través del TTIP.

Considero que este tema es fundamental, no solo por la grave incidencia de las emisiones en la calidad de vida de los europeos (especialmente en las zonas urbanas) sino porque la dimensión del escándalo es tal que entra en juego el futuro de la industria automovilística y de sus trabajadores en Europa. La constitución de una comisión de investigación debe permitir aclarar las responsabilidades y sentar las bases para una política industrial medioambiental y socialmente sostenible.

Este es un voto técnico que completa los nombramientos para la comisión de investigación, cuyo mandato fue formalmente aprobado en la sesión anterior.

 
  
MPphoto
 
 

  Hilde Vautmans (ALDE), schriftelijk. ‒ Ik stemde voor de benoeming van de leden van de onderzoekscommissie naar de emissiemetingen in de automobielsector. Deze commissie zal het komende jaar de vermeende inbreuken op het Europese recht, die tot het zogenaamde “dieselgate schandaal” hebben geleid, verder onderzoeken.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. ‒ São poderosos os interesses e os lóbis da indústria automóvel, tal como confirmam os desenvolvimentos em torno do escândalo Volkswagen.

Um comité técnico da Comissão Europeia propõe autorizar os carros a diesel Euro 6 a emitirem, entre 2017 e 2019, mais do dobro dos limites anteriormente estabelecidos, permitindo uma discrepância de 110% entre os testes em laboratório (que a indústria manipula mais ou menos de forma generalizada) e os testes em condições reais. A partir de 2020, essa discrepância poderá ir até aos 50%, ou seja, emissões 50% acima dos limites anteriormente fixados.

É fundamental que as medições em condições reais avancem o mais rapidamente possível. Mas é fundamental que avancem em moldes que assegurem uma adequada proteção do ambiente e da saúde pública e não a proteção dos interesses das multinacionais – contra as populações e o ambiente.

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Vilimsky (ENF), schriftlich. ‒ Es liegen keine Bedenken gegen die vorgeschlagenen Mitglieder vor. Daher unterschütze ich diesen Vorschlag.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. ‒ Os desenvolvimentos em torno do escândalo Volkswagen, relativo à manipulação de dados sobre as emissões de veículos ligeiros, são um exemplo claro de uma Comissão Europeia manietada por lóbis, neste caso o lóbi da indústria automóvel, um dos mais poderosos junto das instituições da UE, influenciando as propostas legislativas e nelas deixando o seu indelével traço.

Depois de a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA) e o Conselho de Recursos Atmosféricos da Califórnia (CARB) emitirem um aviso de violação das normas em matéria de poluição aplicáveis ao grupo Volkswagen e de dados recentes apontarem para uma grande discrepância entre as emissões de óxido de azoto medidas em condições laboratoriais e em condições normais de circulação, o Parlamento Europeu aprovou a criação de uma comissão de inquérito para investigar alegações de infração e má administração na aplicação do direito da UE em relação a esta matéria, sem prejuízo da competência dos tribunais nacionais.

Esta comissão terá como objetivo investigar e recolher dados quanto às alegadas falhas da Comissão Europeia e dos Estados Membros em cumprir com as obrigações imposta pelo Regulamento (CE) nº 715/2007. Seguiremos o trabalho desta comissão de inquérito atentamente, intervindo para que a culpa não morra solteira.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Zullo (EFDD), per iscritto. – Su forte spinta del M5S, il Parlamento europeo ha istituito una commissione straordinaria per indagare sulle responsabilità dello scandalo Volkswagen. Come membro sostituto in questa commissione il mio impegno sarà rivolto a portare alla luce informazioni e contraddizioni che emergeranno nei prossimi mesi durante i lavori.

Sarà fondamentale avere accesso a tutta la documentazione necessaria per capire quanto sia la Commissione europea sia gli Stati membri fossero a conoscenza delle manipolazioni operate sui mezzi dalla casa automobilistica, al fine di aggirare le norme sul contenimento delle emissioni.

La creazione di questa commissione è una battaglia vinta contro la strenua opposizione del Partito Popolare, che avrebbe preferito far calare il velo dell'oblio sullo scandalo che ha investito la casa automobilistica tedesca.

Lo scandalo è che gli Stati membri, senza opposizione della Commissione, abbiano introdotto fattori di correzione che rendono legali emissioni doppie fino al 2018 e di 1,5 volte i limiti per gli anni successivi. Il governo italiano ha addirittura proposto di legalizzare emissioni superiori di almeno il 300% rispetto ai limiti. Il presagio non è dunque dei migliori. Noi del M5S all'interno di questa commissione intendiamo fare chiarezza sulle reali responsabilità di queste frodi.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Zver (PPE), pisno. ‒ Podprl sem predlog sklepa o imenovanju članov preiskovalnega odbora za merjenje emisij v avtomobilskem sektorju. Strinjam se, da se izvede temeljita preiskava glede vloge in odgovornosti Komisije in pristojnih organov držav članic pri domnevnih kršitvah in nepravilnostih pri uporabi prava EU v zvezi z merjenjem emisij v avtomobilskem sektorju.

Želim si, da se bo obnovilo zaupanje potrošnikov v avtomobilsko industrijo ter da se bodo sprejeli učinkoviti ukrepi, ki bodo preprečili ponovitev kršitev pri merjenju emisij.

 

9.3. Συμφωνίες σύνδεσης / Σφαιρικές και σε βάθος συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών με τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία (RC-B8-0068/2016, B8-0068/2016, B8-0069/2016, B8-0077/2016, B8-0078/2016, B8-0079/2016, B8-0080/2016)
 

Dichiarazioni di voto orali

 
  
MPphoto
 

  Tatjana Ždanoka (Verts/ALE). Mr President, I voted against this resolution. When speaking on this issue yesterday, I supposed the approach of its authors was based either on blind eyes or lies or double standards, but all three approaches come together in the characteristics of the events in Donbas and Luhansk described in paragraph 34, which was approved today.

Which ‘temporarily occupied territories’ of Luhansk and Donetsk are you speaking about? Who are the occupiers? The local people are these ‘occupiers’, people in Donetsk whom the Kiev army is bombing. The journalist Ruslan Kotsaba who opposed mobilisation into this army is now in a Ukrainian prison. Do you think that the occupier is an 18-year-old girl called Julia from Donetsk who lost both feet and a hand when an artillery shell hit a trolley bus standing at a stop? I speak about one person because I personally watched her destiny and helped to get artificial limbs for her, but there are thousands of injured people like this and tens of thousands have lost their lives.

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). Magyar ember vagyok, magyar európai parlamenti képviselő. Tehát, amikor az ukrán társulási szerződésről kell szavaznom, elsődlegesen a jelenlegi Ukrajna területén élő magyar emberek emberi jogait szeretném értékelni. A kárpátaljai magyarokkal kapcsolatban még csak kimondani se lehet azt a szót, hogy nemzeti önrendelkezés, hogy autonómia. Ugye ellentétben azzal, amit Koszovóval kapcsolatban és az ott élő szerbekkel kapcsolatban mondtunk. Illetőleg ugye az Európai Unió is minden lényeges emberjogi dokumentumában rámutat arra, hogy a nemzeti önrendelkezéshez való jog egy alapvető, kollektív emberi jog. Hogyha a jelenlegi Ukrajnában ezt valaki kimondja, netán azt, hogy a magyaroknak is van önrendelkezési joguk, joguk az autonómiára, ruszinokat vagy… Egyébként akkor ez valamiféle sokkreakciót vált ki, megbüntetik az illetőt.

Az is előfordult nem egy esetben, hogy parlamenti képviselőt és másokat kitiltottak Ukrajna területéről emiatt. Tehát a véleménynyilvánítási szabadságot sem tisztelik és a nemzeti önrendelkezési jogot sem. Ilyen körülmények között nemmel szavaztam a társulási szerződésre.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE). Herr Präsident! Natürlich kann man auch Gründe finden, um diesem Bericht über dieses Wirtschaftsabkommen nicht zuzustimmen.

Es ist natürlich ein Abwägungsprozess, was wird man tun? Ich gehöre zu den Optimisten und sage immer: wirtschaftliche Zusammenarbeit ist besser als Embargopolitik. Wirtschaftliche Zusammenarbeit schafft auch Kontakte und kann auch ein Mittel sein, um die politische und wirtschaftliche Entwicklung zu verbessern. Es geht im Wesentlichen auch darum, Hoffnung in den betroffenen Ländern zu erzeugen.

Und hier wiederhole ich mich, weil ich vorhin schon zum Kosovo gesagt hatte: Das allein ist es wert ist, dieser Sache zuzustimmen. Wirtschaftliche Zusammenarbeit fördert Vertrauen, fördert wirtschaftliche Stabilität, Abgrenzung löst das Gegenteil aus. Nun ist die Frage: Gehört man nun zu den Optimisten oder zu den Pessimisten? Ich bin eher optimistisch gestimmt.

Trotzdem werden wir natürlich den Weg begleiten müssen und kucken, was zum Schluss dabei herauskommt. Da bin ich an der Seite auch der Kollegen, die das immer kritisieren.

 
  
MPphoto
 

  Andrejs Mamikins (S&D). Godātais priekšsēdētāja kungs! Es kā referents par Gruziju šeit, Eiropas Parlamentā, un vispār kā cilvēks, kas seko Austrumu partnerības aktivitātēm Eiropas Parlamentā, ar lielu sajūsmu un prieku vienmēr skatos uz tām aktivitātēm, kas varētu pietuvināt Ukrainu, Moldovu un Gruziju Eiropas Savienībai. Tas ir apsveicami, ka ir brīvā tirdzniecība, ka Moldovas pilsoņi, pavisam drīz Gruzijas pilsoņi un — es ceru — arī Ukrainas pilsoņi varētu bez vīzām ceļot uz Eiropas Savienību.

Bet es šodien balsoju ar dalītām jūtām un nobalsoju pret, jo es gribu saprast, kāpēc mēs izmantojam tikai šādus vārdus, piemēram, pret Krieviju. Vai mēs tiešām, kolēģi, ticam tam, ka Krievija piekāpsies un, izlasot kārtējo rezolūciju, atskries uz Eiropas Savienību, atvainosies vai darīs vēl kaut ko? Mēs nevaram uzbūvēt konstruktīvas attiecības ar Krieviju, ja mēs lietosim tādus vārdus savās rezolūcijās. Tāpēc es nobalsoju pret.

 
  
MPphoto
 

  Nicola Caputo (S&D). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'accordo di associazione e di libero scambio firmato tra Unione europea e la Georgia, la Moldova e l'Ucraina rappresenta un riconoscimento dei notevoli progressi compiuti da questi paesi e costituisce il risultato logico e naturale di un percorso iniziato più di venti anni fa. Questi accordi sono nell'interesse di tutti e devono anche essere un punto di riferimento nella nostra politica di partenariato orientale. I nostri partner devono quindi continuare sulla strada delle riforme per consolidare lo Stato di diritto e il buon governo e per dare un impulso alla crescita economica della regione.

L'Unione europea deve lavorare per mantenere accesa la volontà politica all'interno di questi paesi e favorire un coordinamento efficace all'interno di ciascuno dei governi partner, al fine di costruire un consenso nazionale a favore delle misure necessarie per garantire una reale e sostenibile trasformazione. L'accordo di associazione non può però sostituirsi allo slancio e alla leadership politica all'interno di questi paesi. Le questioni chiave da affrontare per fare del processo di riforma un successo irreversibile includono la riforma dei sistemi giudiziari e il miglioramento dell'efficienza e della trasparenza nella pubblica amministrazione.

 
  
MPphoto
 

  Jiří Pospíšil (PPE). Pane předsedající, já pocházím z České republiky, zastupuji Českou republiku, zemi, která má velké zkušenosti, bohužel tragické, z období komunistické totality. Proto vždycky budu podporovat projekty Východního partnerství a budu podporovat jakoukoliv ekonomickou spolupráci mezi Evropskou unií a zeměmi bývalého Sovětského svazu. U mě je ten důvod hlavně geopolitický.

Rusko nikdy nespí a je zřejmé, že má velký zájem posilovat svůj vliv v bývalých zemích Sovětského svazu, ostatně o tom se můžeme dnes a denně přesvědčovat, viz teď aktuální problémy, které nastávají v Moldávsku. Takže je nutné zemím bývalého Sovětského svazu nabízet otevřenou ruku, vnímat je jako partnery, chtít s nimi spolupracovat a přes dohody, které jsou tady na stole, i třeba zlepšovat jejich ekonomickou situaci.

Ale jak už jsem řekl, pro mě osobně je ten hlavní důvod geopolitický, být partnerem vůči bývalým zemím Sovětského svazu a nezahnat je do defenzivy, aby Rusko bylo jedinou zemí, která s nimi chce komunikovat.

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová (PPE). Pane předsedající, já jsem hlasovala pro usnesení o průběhu plnění asociační dohody s Moldávskem, Gruzií a Ukrajinou. Nepodpořila jsem návrhy komunistických stran, které zpochybňují demokraticky zvolenou vládu Ukrajiny a směřování Ukrajiny do Evropské unie.

Včera jsem bohužel nemohla v rozpravě vystoupit a poděkovat Evropské komisi. Není to často, ale tentokrát mě Evropská komise a zejména pan komisař Hahn velmi potěšili svým aktivním přístupem k liberalizaci vízové politiky, zejména ve směru k Ukrajině. Vím o tom, že na Ukrajině je spojováno s tímto příslibem liberalizace víz velké očekávání, podpora a takový impuls k větší energii pro reformy, které Ukrajina provádí. Chci tímto Komisi a jmenovitě panu komisaři poděkovat.

 
  
MPphoto
 

  Gerolf Annemans (ENF). Ik wil hier duidelijk maken waarom ik tegen heb gestemd. Bij deze associatieovereenkomst met Oekraïne gaat het niet om vrijhandel, maar louter om geopolitieke macht. De Europese Unie speelt bijzonder gevaarlijk spel door zich te bemoeien met dit conflict en landen verder tegen elkaar op te zetten.

Als de Europese Unie zo graag voor vrijhandel is, laat ze dan de handelsbelemmeringen tegen Rusland opheffen. De gevolgen voor veel Europese landbouwers zijn immers gigantisch. Door steun te verlenen aan een betwistbaar oproer in Oekraïne hebben mensen als Guy Verhofstadt de problemen enkel verergerd en de bezette democratie zeker niet gediend.

Conclusie: vrijhandel, ja, het veroordelen van schendingen van de soevereiniteit, ja. Maar een huichelachtig associatieverdrag om landen als Oekraïne voor te bereiden op EU-lidmaatschap en de introductie van een nieuwe koude oorlog, neen.

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE). Pane předsedající, na okraj poznamenávám, že jsem hlasoval i pro tuto ekonomickou dohodu a skutečně se jedná o ekonomicko-hospodářské otázky, které jsou spojeny s těmito asociačními dohodami. Já nechci zpochybňovat právo národnostních menšin, já myslím, že bychom je měli nadále sledovat, ale tyto dohody jsou daleko víc. Na druhou stranu, abychom my zde státoprávně poučovali, jak má být uspořádán jiný stát z hlediska autonomie, to si myslím, že nepatří do tohoto sálu.

Ale pokud jde o Kosovo a Moldavsko, tak u Moldavska mám pochybnosti, protože i ve světle nejnovějších událostí – navážu na pana kolegu Pospíšila – je otázkou, jestli se nestaneme obětí nebo diváky vývoje, kde si to ruští oligarchové rozdávají v Kosovu i v Moldavsku a ovládají jak část vládní koalice, tak nepochybně část opozice. Myslím si, že je to velmi nebezpečný vývoj, měli bychom tomu věnovat náležitou pozornost.

 
  
 

Dichiarazioni di voto scritte

 
  
MPphoto
 
 

  Tim Aker (EFDD), in writing. – UKIP did not support the ratification of Association Agreements with Ukraine, Georgia or Moldova. The signing of these agreements contributed to increased tensions between the EU and Russia and contributed to the increased insecurity in eastern Europe and the Caucasus. They are also seen as a step towards future EU membership. As such we voted against. UKIP were however pleased to note that Amendment 17 called for the EU to ensure that the upcoming vote in the Netherlands on the EU-Ukraine Agreement is respected.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado en contra de la Resolución favorable a los Acuerdos de Asociación y los Acuerdos de Libre Comercio de alcance amplio y profundo entre la UE y Georgia, Moldavia y Ucrania desde el convencimiento de que la UE sigue una política de ampliación de sus intereses geopolíticos y de la esfera de influencia de la UE y la OTAN en la zona con una voluntad de confrontación con Rusia.

Este tipo de acuerdos comerciales ya de por sí allanan el camino para anteponer los intereses empresariales europeos a los de los pueblos de los diferentes países. En el caso de Ucrania, mucho más lejos, el afán de expansión de la esfera de control de la UE ha sido el factor clave en el desencadenamiento del golpe de Estado en Ucrania y de la guerra civil en el país. Desde mi profunda condena a la escalada de tensiones con Rusia y a la presencia de la OTAN en la zona, con mi voto negativo he querido mostrar mi rechazo a estos acuerdos, que perjudican a la población local y, aún más, ponen en peligro la paz en la región.

 
  
MPphoto
 
 

  Martina Anderson and Lynn Boylan (GUE/NGL), in writing. – On the motion for a resolution on the Deep and Comprehensive Free Trade Agreement (DCFTA) with Georgia-Ukraine-Moldova I voted against the joint motion for a resolution and in favour of the GUE resolution and all of the GUE amendments.

The GUE amendments and resolution focus on two things - the fact that the EU should not have such an agreement with Ukraine on the basis of anti-democratic government actions and abuses of human rights (such as child labour) and the negative impact of the agreement on working people and the poor in these countries. The role pushing this agreement plays in feeding conflict in the neighbourhood was another good reason to reject the Joint Motion for a Resolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Νίκος Ανδρουλάκης ( S&D), γραπτώς. ‒ Επέλεξα την αποχή στην ψηφοφορία επί του συγκεκριμένου ψηφίσματος διότι θεωρώ ότι η τελική μορφή του ψηφίσματος πάσχει από βασικές ελλείψεις. Συμφωνώ ότι είναι ανάγκη να στηρίξουμε τις Συμφωνίες Σύνδεσης και τα θετικά αποτελέσματα που αυτές ενδέχεται να έχουν τόσο για τις τρεις χώρες όσο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν πιστεύω ότι πρέπει να περιοριζόμαστε στο εμπορικό κομμάτι. Εκτιμώ αντίθετα ότι οι συγκεκριμένες χώρες πρέπει να κάνουν πολλά βήματα επίσης στον τομέα της καταπολέμησης της διαφθοράς, της προστασίας της ελευθερίας της έκφρασης και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ενέργειες όπως η απαγόρευση του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ουκρανίας είναι απαράδεκτες και πρέπει να καταδικάζονται.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (ENF), par écrit. ‒ Cette résolution annonce l'adhésion future à l'UE de la Géorgie, de la Moldavie et de l'Ukraine. Avec mes collègues du Front national, nous nous opposons catégoriquement à tout nouvel élargissement de cette Union moribonde. J'ai donc voté contre, d'autant plus que, comme le souligne le rapport lui-même, ces trois pays sont gangrénés par la corruption!

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing. ‒ I believe in democracy and transparency, and therefore I believe that my vote on this matter should have been a matter of public record. In that spirit, I wish to confirm that I voted against this resolution.

The United Kingdom should be able to sign trade agreements with Georgia, Moldova and Ukraine without the interference of the European Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ Asociacijos ir laisvosios prekybos susitarimai su Moldova, Gruzija ir Ukraina suteikia realią galimybę šių šalių didesnei politinei bei ekonominei integracijai su Europos Sąjunga ir ilgalaikiam šalių partnerių stabilumui, ekonominiam augimui ir jų gyventojų gerovės užtikrinimui. Todėl labai svarbu, kad tinkamas šių susitarimų įgyvendinimas būtų vienas svarbiausių Europos Sąjungos ir šalių partnerių prioritetų. Šiandien jau galime pasidžiaugti Komisijos išvadomis, jog Gruzija ir Ukraina jau įvykdė visus vizų liberalizavimo planuose nustatytus tikslus, kas rodo šių šalių ryžtą rinktis Europinės integracijos kelią. Atsižvelgdamos į šią pažangą, Taryba ir valstybės narės privalo nedelsiant įvykdyti ES prisiimtus įsipareigojimus ir suteikti šioms šalims bevizį režimą. Moldova, Gruzija ir Ukraina yra ypatingos svarbos Rytų partnerystės šalys ir regioninio saugumo kontekste, todėl ateityje tikimės glaudesnio bendradarbiavimo konfliktų prevencijos bei bendrųjų saugumo iššūkių srityje, kas yra esminis atnaujintos Rytų partnerystės prioritetas.

 
  
MPphoto
 
 

  Zoltán Balczó (NI), írásban. ‒ A Grúziával, Moldovával és Ukrajnával kötött társulási megállapodás tulajdonképpen egy szabadkereskedelmi megállapodás, amely sok száz oldalon tételesen sorolja fel, hogy melyik ország milyen termékből mennyit hozhat be az Unióba vámmentesen. A lényeg azonban nem ez, hanem a szerződés geopolitikai jelentősége, vagyis a nevezett országok kiszakítása az Oroszország által kezdeményezett Eurázsiai Gazdasági Térségből. Az EU egyébként jól tudja, hogy a megállapodás előfeltételei (többek között a jogállamiság érvényesülése) nem biztosítottak ezekben az országokban. Ez a megállapodás a szóban forgó országok számára még a jelenleginél is nagyobb gazdasági válsággal fog járni, mert ki lesznek szakítva abból a térségből, ahol iparuk versenyképes (az orosz piacról).

Az elmondottak értelmében a határozati javaslatot, ami a szerződések megkötését szorgalmazza, két ok miatt is elutasítottam. Egyrészt nem értek egyet a NATO és az EU agresszív keleti terjeszkedésével, mert az sem nekünk, sem az Európa keleti felén lévő országoknak nem jó. Ezen túlmenően a szerződéssel és az erre adott orosz válasszal kialakult helyzet gazdasági katasztrófát fog okozni Ukrajnában, ha a jelenlegi káoszt egyáltalán még fokozni lehet.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ J'ai approuvé la proposition de finaliser des accords d'association avec ces trois pays. Il s'agit en effet d'un pas nécessaire pour stabiliser ces pays en renforçant leur système démocratique et en développant leur croissance économique via des échanges économiques approfondis. Une attention particulière sera également accordée à la lutte contre les pratiques de dumping social et environnemental.

 
  
MPphoto
 
 

  Brando Benifei (S&D), per iscritto. ‒ Il tema del partenariato orientale rappresenta senza dubbio una delle sfide più importanti per il futuro dell'Europa. A partire dal crollo dell'URSS si è manifestato un impegno costante dell'Unione per garantire un saldo approdo dei paesi dell'Est nel gruppo dei paesi democratici.

Questo percorso continuo vede oggi, con gli accordi di associazione e libero scambio tra UE e Georgia, Moldova e Ucraina, un ulteriore momento di sviluppo. Sostengo questa risoluzione perché sono convinto che sia essenziale proseguire lungo la strada di una politica europea di vicinato fondata sulla promozione del buon governo, il consolidamento dello Stato di diritto e la tutela dei diritti fondamentali.

L'impegno dell'Europa dovrà essere rivolto in particolare verso lo sviluppo della dimensione sociale del partena