Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2137(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0003/2016

Teksty złożone :

A8-0003/2016

Debaty :

PV 01/02/2016 - 15
CRE 01/02/2016 - 15

Głosowanie :

PV 02/02/2016 - 6.10
CRE 02/02/2016 - 6.10
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0034

Pełne sprawozdanie z obrad
Poniedziałek, 1 lutego 2016 r. - Strasburg Wersja poprawiona

15. Śródokresowy przegląd unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej (debata)
zapis wideo wystąpień
Protokół
MPphoto
 

  La Présidente. – L'ordre du jour appelle le débat sur le rapport de Mark Demesmaeker, au nom de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire sur l'examen à mi-parcours de la stratégie de l'Union européenne en faveur de la biodiversité (2015/2137(INI)) (A8-0003/2016).

 
  
MPphoto
 

  Mark Demesmaeker, Rapporteur.Investeren in natuur en biodiversiteit moet centraal staan in een slim, in een duurzaam, in een inclusief Europa. Bovenop de overweldigende intrinsieke waarde van natuur biedt biodiversiteit immers onbetaalbare socio-economische voordelen. Eén op zes banen in de Europese Unie is afhankelijk van natuur. De meerwaarde van Natura 2000, het Europese netwerk van topnatuur, is vele malen groter dan de beheerskosten en het missen van de biodiversiteitsstrategie zal ons 50 miljard euro per jaar kosten. Biodiversiteitsverlies wordt dan ook terecht beschouwd als een van de grootste globale bedreigingen en dat is het ook.

Toch schieten we ernstig tekort bij de uitvoering van de Europese biodiversiteitsstrategie en zijn we vandaag verre van halfweg bij het bereiken van de 2020-doelen. Ondanks hoopgevende lichtpunten die aantonen dat gerichte inspanningen wel degelijk succesverhalen opleveren en dat de doelstellingen haalbaar zijn, blijft het algemene beeld enorm somber. Amper 23 % van de soorten en 16 % van de leefgebieden bevinden zich in een goede staat. Zonder forse bijkomende inspanningen kunnen we een scenario zoals in 2010 niet afwenden en missen we in 2020 opnieuw de afspraak. De centrale boodschap van mijn verslag is dan ook dat er dringend meer politieke wil nodig is om het tij te keren en dát op alle beleidsniveaus. Een betere implementatie, een striktere handhaving en een verdere integratie van biodiversiteit in andere beleidsdomeinen zijn daarbij essentieel. Bovendien moeten alle stakeholders worden betrokken bij dit verhaal tot en met de individuele burger.

Collega's, de vogel- en habitatrichtlijnen vormen een cruciale schakel in dit verhaal. Mijn positie tegenover de lopende fitness check van de natuurrichtlijnen is glashelder. De richtlijnen moeten niet worden herzien. Integendeel, ze moeten volledig worden uitgevoerd. Een herziening ervan zou de biodiversiteitsstrategie zelf op de helling plaatsen, zou een lange periode van rechtsonzekerheid met zich meebrengen en zou deze mijlpalen van het Europees natuurbeleid mogelijk verzwakken. Bovendien ben ik ervan overtuigd dat een herziening geen oplossing zou bieden. Mogelijke problemen liggen immers niet aan de wetgeving zelf, maar vooral aan de onvolledige uitvoering en handhaving van de natuurrichtlijnen.

Ik sta niet alleen met m'n standpunt. De Commissie milieubeheer steunde mijn verslag al quasi unaniem. En ik geloof sterk dat ook het voltallige Parlement morgen een duidelijk signaal zal geven aan de Europese Commissie. Bovendien spraken meer dan een half miljoen Europese burgers zich uit tegen een herziening van de natuurrichtlijnen via de Nature Alert Campaign. Verder betuigden de ministers tijdens de Milieuraad van 16 december hun uitdrukkelijke steun voor de natuurrichtlijnen en onderstreepten zij vooral het belang van een betere implementatie. Ten slotte bevestigen de eerste bevindingen van de fitness check dat de natuurrichtlijnen effectief, efficiënt en relevant zijn wanneer ze goed worden geïmplementeerd.

Ik onderbouw dat graag met een voorbeeld. Meneer de commissaris, meneer Vella, afgelopen vrijdag bracht ik samen met u een bezoek aan het havengebied van Antwerpen. We hebben daar concreet gezien hoe natuur en economische ontwikkeling hand in hand kunnen gaan dankzij een netwerk van kerngebieden, van groene corridors, worden de belangen van de tweede grootste haven van Europa verzoend met de bescherming van kwetsbare fauna en flora in en rond de haven en de Schelde. De gebiedsgerichte en proactieve Antwerpse aanpak bevestigt dat een herziening van de natuurrichtlijnen absoluut niet aan de orde is, maar dat we wel voluit moeten inzetten op het faciliteren van het proces van implementatie. De Commissie moet daarbij een cruciale rol spelen, in het bijzonder door verbeterde richtsnoeren voor te stellen waarin beste praktijken worden verankerd en door ervoor te zorgen dat deze richtsnoeren ook voluit worden erkend en voluit worden gedragen. En ik roep de Commissie op te luisteren naar al die signalen en vooral de onzekerheid over de fitness check te stoppen. We kunnen het ons niet veroorloven nog meer tijd te verliezen, willen we de afspraak in 2020 niet missen, dan moeten we alles op alles zetten om de natuurrichtlijnen volledig uit te voeren.

Daarnaast verwacht ik inspanningen van de Commissie voor bijkomende acties, voor bijkomende innovatieve oplossingen om het biodiversiteitsverlies in Europa een halt toe te roepen, zoals de concrete uitwerking van een trans-Europees netwerk van groene infrastructuur, zoals initiatieven voor het voorkomen van biodiversiteitsverlies buiten de beschermde gebieden en door acties om bestuivers te beschermen.

Collega's, biodiversiteitsverlies betekent verlies voor de natuur, voor de mens, voor de economie. In het belang van de gezondheid, het welzijn en de welvaart van de komende generaties reken ik op uw steun om de natuur te vrijwaren. Er rest mij alleen nog mijn collega's, mijn collega's schaduwrapporteurs uitdrukkelijk te bedanken voor de bijzonder constructieve samenwerking. Het was een voorrecht en een eer om met jullie te mogen samenwerken.

 
  
MPphoto
 

  Karmenu Vella, Member of the Commission. Madam President, first and foremost, I would like to thank my colleague, the rapporteur, Mark Demesmaeker, for his report on the biodiversity mid-term review. It is an honour for me to contribute to this discussion on the EU’s progress towards achieving its 2020 biodiversity targets.

The European Parliament’s report, which is being put forward for adoption tomorrow, delivers a strong message about the importance of biodiversity and ecosystem services for human welfare and socio-economic development, but it also delivers a message of concern about protecting this essential natural capital. I believe that this report can help steer and accelerate progress towards the difficult task of achieving our 2020 biodiversity targets.

The Commission’s biodiversity mid—term review revealed that, while we are mid-term – and here I agree completely with Mr Demesmaeker – we are not mid-way to achieving our targets. We are continuing to lose biodiversity, and this has very serious implications for our ability to ensure food security, for our quality of life and sustainable socio-economic development, and for mitigating and adapting to climate change and delivering on our international commitments, including the recently-adopted Agenda 2030 for Sustainable Development.

Without any doubt, the Commission will carefully consider Parliament’s recommendation for action at EU level. I agree that, in addition to completing the EU policy framework, there needs to be much strengthened implementation on the ground. We need to mobilise the efforts of actors at all levels and across many sectors in order to deliver on our biodiversity commitments. We need, in particular, to fully implement the EU nature legislation, focusing our efforts on completing the Natura 2000 network, especially for the marine environment, and on ensuring effective management and financing of Natura 2000 sites.

The ongoing fitness check of the EU nature legislation provoked the highest ever number of responses – over half a million – to a Commission public consultation, demonstrating the level of importance of nature and biodiversity to European citizens. It has also generated a huge amount of evidence. Here I would like to stress that the fitness check is an opportunity to consider how we can better ensure that the nature directives, which are key instruments in achieving our biodiversity goals, are both effective and efficient. There are issues about implementation, resources, sharing of knowledge and experience, and also the issue about the engagement of all stakeholders. All these issues deserve our full attention.

I would like to inform this Parliament that the Commission is on track to deliver its conclusions on the fitness check exercise in the spring and to propose follow—up action later this year. Yes, the nature directives play a central and critical role in halting biodiversity loss in Europe, but they are not enough on their own. We need to do more to effectively protect and restore biodiversity and ecosystem services both within and beyond the Natura 2000 network. Focusing on the positive economic gains through recognising and accounting for biodiversity will also be key. We must deliver on the broader goals of the EU biodiversity strategy, and this will ultimately depend on society’s commitment to sustainable production and consumption.

It is very clear that we need to raise awareness about the value of nature and biodiversity, not only because nature and biodiversity are valuable in themselves and important for citizens, but also because they underpin our well-being and socio-economic development. This must be better understood and integrated into planning and decision—making. Our mid—term review particularly highlighted the importance of agriculture and forestry, which together cover no less than 80% of the EU landmass. It also highlighted the importance of marine fisheries development and trade policies. These sectors must therefore be at the heart of any solution to halting biodiversity loss. There are many excellent examples of local improvements as a direct result of good practices, and these carry an important message about the achievability of the 2020 biodiversity targets.

I would like to note that the adoption of the EU Regulation on Invasive Alien Species was a very significant achievement, and its implementation will enable the launch of targeted measures on the ground. This will go a long way towards tackling one of the main causes of biodiversity loss in the European Union. As you all know, the Commission wasted no time in developing a first list of species of Union concern and is already carrying out preparatory work with a view to updating this later this year.

Finally, at global level, we need to deliver on our international financial commitments whilst addressing the underlying causes of global biodiversity loss, including the impacts of EU consumption, production and trade. I hope that we can do all of this together so that by 2020 we will have a positive result, which will be a significant stepping stone towards our 2030 sustainable development goals.

 
  
MPphoto
 

  Jordi Sebastià, ponente de opinión de la Comisión de Desarrollo. Señora Presidenta, señor Comisario, ante todo quiero agradecer al autor su trabajo. Estamos ante un informe muy completo y absolutamente necesario.

Desde la Comisión de Desarrollo, como autor de nuestra opinión, quiero felicitar también a los colaboradores de los diferentes grupos por el texto conseguido. Me alegra ver que nuestras demandas más importantes se han introducido en el texto. Tenían un punto básico: pedir que las estrategias de la Unión Europea de colaboración para el desarrollo nunca apoyen políticas que vayan en detrimento de la biodiversidad. Jamás debemos financiar estrategias económicas que perjudiquen la diversidad ecológica.

Sabemos que las poblaciones más desprotegidas, como los indígenas o los campesinos, son las que más sufren ese mal llamado desarrollo. No hay desarrollo si no hay sostenibilidad, y no hay sostenibilidad si no se asegura la biodiversidad. La degradación de los ecosistemas amenaza a todas las especies, sobre todo a la especie humana.

El informe es claro, denuncia las pautas de consumo insostenibles y pone en evidencia que no es la legislación, sino su falta de aplicación la que está provocando la pérdida de biodiversidad.

Hago un llamamiento a votar favorablemente, por supuesto, y a que este Parlamento convierta la defensa de la biodiversidad en una de las banderas de Europa a escala global, y también contra esos Estados miembros que no cumplen sus obligaciones y, de modo irresponsable, ahogan el futuro de los ciudadanos.

 
  
MPphoto
 

  Norbert Lins, im Namen der PPE-Fraktion. Frau Präsidentin, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte mich ganz herzlich beim Berichterstatter für die offene und ertragreiche Zusammenarbeit bedanken.

Die EVP-Fraktion unterstützt eine starke und zielgerichtete parlamentarische Reaktion auf die Halbzeitbewertung der Biodiversitätsstrategie und sieht darin auch einen Verweis auf den aktuellen Fitness-Check der beiden zentralen europäischen Naturschutzrichtlinien.

Als EVP-Berichterstatter bin ich gegen die Öffnung der Richtlinien und kritisiere nicht die Gesetzesgrundlage als solche. Vielmehr fordere ich politischen Willen von allen 28 Mitgliedstaaten für eine verbesserte Umsetzung.

Unser Initiativbericht sollte sich auf die Halbzeitbewertung im engeren Sinne fokussieren und nicht das weite Feld der gesamten Biodiversität abdecken wollen. Ich vertrete eine präzise und klare Antwort in Richtung Rat und Kommission. Aus diesem Grund hat die EVP einige geteilte Abstimmungen für die morgige Abstimmung beantragt.

Für eine verbesserte biologische Vielfalt ist die breite Akzeptanz und Mitwirkung aller betroffenen Akteure grundlegend. Naturschutz darf nicht über die Köpfe der Landwirte hinweg beschlossen werden, sondern muss in enger Abstimmung mit allen Akteuren geschehen.

Ich halte es für falsch, jetzt schon die gerade erst reformierte gemeinsame Landwirtschaftspolitik zu verurteilen. Die neuen Maßnahmen müssen erst einmal Wirkung entfalten können, bevor über mögliche Anpassungen nachgedacht wird. Nicht immer sind gesetzliche Vorgaben das einzige Instrument, auch Vertragsnaturschutz könnte eine Möglichkeit sein.

 
  
MPphoto
 

  Karin Kadenbach, im Namen der S&D-Fraktion. Frau Präsidentin, Herr Kommissar! Einfach zwei Botschaften: Erstens: Wir müssen ernsthaft Biodiversität vorantreiben. Zweitens: Es gibt ein ganz klares Bekenntnis dieses Europäischen Parlaments – und das wird auch morgen in der Abstimmung bestätigt werden – dass wir keine Überarbeitung dieser beiden Naturschutzrichtlinien brauchen. Wir sind davon überzeugt, und die Beispiele zeigen es auch ganz deutlich, dass diese Naturschutzrichtlinien dort, wo sie ordentlich implementiert sind, wo ordentlich umgesetzt wird, Nachhaltigkeit in der Biodiversität produzieren. Das heißt: Alles aufmachen, alles verändern würde zu einer Verunsicherung und zu einem negativen Effekt führen.

Herr Kommissar, wir appellieren deutlich an Sie: Wir brauchen das Leben – Bio –, wir brauchen die Diversität und wir brauchen die Vielfalt, aber wir brauchen ganz sicher keine Überarbeitung. Wir brauchen Ihre Unterstützung, die Unterstützung der Kommission bei der Implementierung in vielen Mitgliedstaaten und vor allem bei der Überwachung der Umsetzung. Das ist nämlich das große Problem. Ein großer Teil der Mitgliedstaaten ist in vielen Bereichen säumig. Das ist das, wo wir ersuchen, wirklich mit Nachdruck zu arbeiten.

Bio – das Leben, Diversität – die Vielfalt – wir verlieren jeden Tag 150 Arten auf dieser Welt. Das ist etwas, was wir im Zusammenhang mit der Qualität unseres Bodens, mit der Qualität unseres Wassers, mit der Qualität unserer Ökoservice-Dienstleistungen erleben. Versuchen wir gemeinsam, in den Mitgliedstaaten die Notwendigkeit der Umsetzung dieser Richtlinien klar zu machen. Die Bevölkerung – das zeigen uns alle Eurobarometer-Umfragen – ist dafür, steht hinter Biodiversität. Wir müssen sie nur mit Leben erfüllen. Wir brauchen kein Herumdoktern, wir brauchen keine Simplifizierungen, denn das bringt nur Verunsicherung und in Wirklichkeit eine Verschlechterung der Situation. Gemeinsam können wir unsere Ziele bis 2020 ganz sicher umsetzen.

 
  
MPphoto
 

  Jadwiga Wiśniewska, w imieniu grupy ECR. Pani Przewodnicząca! Nie ulega wątpliwości, że bioróżnorodność należy chronić i państwem o takiej bogatej bioróżnorodności jest Polska. Sprawozdanie przygotowane przez pana posła Demesmaekera dobrze wskazuje kwestie problematyczne w dotychczasowej strategii dotyczącej ochrony różnorodności biologicznej. Jednakże zapisy dotyczące wydobywania gazu łupkowego zgłoszone przez Zielonych idą za daleko. Ich przyjęcie spowodowałoby niemożliwość wydobycia gazu łupkowego. Polsce zależy na zwiększaniu niezależności energetycznej od Rosji. Możemy to uzyskać poprzez właśnie wydobycie gazu łupkowego. Można to zrobić bez uszczerbku dla bioróżnorodności i nie ma żadnych podstaw, aby twierdzić, że wydobycie gazu łupkowego niesie większe ryzyko niż innego rodzaju działalność przemysłowa człowieka.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Bearder, on behalf of the ALDE Group. Madam President, this mid-term review could not be clearer: unless Member States step up their efforts to better deliver and enforce legislation in the EU, we will once again fail to meet our biodiversity targets for 2020 – just like we did in 2010.

Given this worrying trend, we cannot afford to waste time by opening up our legislation, which is recognised globally to be the gold standard in environmental protection, as it protects our biodiversity – namely, the Birds and Habitats Directive. Thanks to the Natura 2000 sites across the EU, thousands of species enjoy protection. These sites generate environmental and socio-economic benefits worth around EUR 300 billion annually. Revising the directives now would lead to years of legal uncertainty and would further divert us from reaching our biodiversity targets. We know what we need: better enforcement and implementation of existing laws. Protecting biodiversity makes economic sense too. If we miss our overall biodiversity targets, it is estimated that this will cost EUR 50 billion per year in lost natural services, never mind the risks of destroying the biosphere and permanently damaging the life-sustaining forces on our continent.

We all know that we are running out of time. There are things that you could do, Commissioner, to help us reach the 2020 targets. Will you commit here today to working with the Council to ensure better delivery of the regulations which protect our biodiversity? We know that the lack of enforcement by Member States is the big elephant in the room. Countries are refusing to accept their responsibilities, so it is very sad that the Council is not here today to take part in the debate. Will you, Commissioner, propose without delay an EU legal framework of environmental inspections and access to justice for those who are working to protect our treasured biodiversity? Citizens look to us to give them better tools to ensure that they can hold their governments to account. I understand you share this Parliament’s frustrations, but these are steps that Europe can and must take to ensure we meet our biodiversity targets.

 
  
MPphoto
 

  La Présidente. – Je n'accepterai pas de cartons bleus, mes chers collègues, parce que nous sommes très en retard, que c'est un très long débat et qu'il nous reste encore les interventions d'une minute.

 
  
MPphoto
 

  Lynn Boylan, on behalf of the GUE/NGL Group. Madam President, biodiversity across Europe is in crisis and the European Commission’s own mid-term review admits it. No significant progress has been made on halting the degradation of our ecosystems and biodiversity loss. Pitifully, only one out of the six headline targets has shown any progress. I have listened to Commissioner Vella tonight and I have not heard him categorically rule out a revision of the nature directives. The nature directives have been shown to have tangible benefits in the protection of wildlife and ecological habitats, and I am extremely pleased that in this report we have clearly outlined that we object to any possible revision of these directives. We know it is the implementation and enforcement that remains the problem – not the legislation itself – so the European Parliament tomorrow is due to add its voice to the half-a-million citizens who responded loud and clear to the public consultation to protect these laws. The question is, Commissioner Vella: are you listening?

 
  
MPphoto
 

  Margrete Auken, for Verts/ALE-Gruppen. Fru formand! Tak for en god betænkning og tak for et forbilledligt samarbejde.

Kære kommissær Vella: If it ain't broken, don't try to fix it! Det er det budskab, du får hele vejen rundt her. Alle de flotte ord om alt det, der også skal gøres, lyder i vores ører truende! For det, vi kan høre, er, at det hele med en så mægtig dagsorden ender med at blive til ingenting og usikkerhed, som det er gentaget så mange gange her i dag. Nej, lad være med at pille ved direktiverne! Lad dem blive, men sørg for at de bliver opfyldt, at de bliver implementeret, og der kommer ordentlig kontrol! Det ved vi fra alle de undersøgelser, der er foretaget. Det er den melding, vi får rundt omkring.

Og ved du hvad? Jeg ved godt, at du er udsat for et voldsomt pres fra Kommissionen, og jeg kunne også godt blive bange for Timmermans, men alle vi folkevalgte, vi står hos dig og passer på dig! Vi skal nok sørge for, at du overlever også at stå godt fast på naturens side i denne sammenhæng; sørg for, at vi får en ordentlig implementering, det er nævnt hele vejen rundt. Jeg vil hertil også nævne Århuskonventionen, som nu bør implementeres fuldt ud, således at vi også får adgang til klage og prøvelse, altså at vi kan gå til domstolene.

Vi har så gode redskaber i dette hus og i dette system, hvis vi virkelig vil bruge dem. Så lyt nu til de folkevalgte, og det er Rådet, det er Parlamentet, og det er regionerne.

 
  
MPphoto
 

  Marco Affronte, a nome del gruppo EFDD. Signora Presidente, onorevoli colleghi, la relazione che abbiamo sotto mano è ottima e ci abbiamo lavorato come shadow rapporteur. È stato fatto un ottimo lavoro dal rapporteur; la relazione è completa e particolareggiata, c'è dentro tutto e ci sono tante proposte. La sosterremo e crediamo, da quello che abbiamo sentito, che domani avrà il voto positivo di tutta l'Aula.

Il problema è che è un voto con l'amaro in bocca perché, nonostante il sostegno a questa relazione, nonostante il voto positivo, non ce la faremo a raggiungere gli obiettivi che ci sono nella strategia sulla biodiversità per il 2020. Il rapporto di medio termine è disastroso e non siamo nemmeno vicini a nessuno dei 6 target a cui cerchiamo di puntare per il 2020. Quindi, nonostante il nostro impegno, la situazione rimane disastrosa ed è deprimente vedere come gli Stati membri poco facciano per proteggere la biodiversità e per implementare le norme che potrebbero tutelarla e proteggerla e dare ricchezza, anche in conseguenza di questa tutela.

Signor Commissario, noi chiediamo, come tutti gli altri membri del Parlamento, che vengano mantenute la direttiva Habitat e la direttiva Uccelli senza revisione, ma con una migliore implementazione e attuazione.

 
  
MPphoto
 

  Pilar Ayuso (PPE). Señora Presidenta, señor Comisario, la protección de la biodiversidad nos importa mucho. Y en mi país, España, nos importa muchísimo, porque no en vano somos el país que más aporta a la Red Natura 2000. En los últimos años, además, hemos realizado grandes aportaciones también a la naturaleza en el medio marino. La legislación en vigor —se lo hemos dicho todos— es muy buena. Nos ha proporcionado un marco legal muy sólido y su aplicación ha alcanzado importantes metas, pero hay que ser ambiciosos y perfeccionistas. Ahora bien, no hay que modificarla. Es necesario solamente centrarse en el fortalecimiento y la mejora de la implementación de la legislación existente, aprovechando la experiencia que hemos adquirido. Modificar la legislación solamente sería un paso atrás. La Estrategia sobre la Biodiversidad hay que mantenerla y es muy buena; se está haciendo muy bien.

La tarea más importante es que la Comisión, con la colaboración de los Estados miembros, proponga directrices claras y concisas para su aplicación y que se puedan evitar así situaciones controvertidas y agravios comparativos. Y, a título de ejemplo, quiero señalar graves problemas que ocurren en mi país, por ejemplo, con el aumento de las poblaciones de lobos, que están causando muchos problemas en las amplias zonas ganaderas del norte de España. También me podría referir a la caza de pájaros, pero se me ha acabado el tiempo.

 
  
MPphoto
 

  Renata Briano (S&D). Signora Presidente, onorevoli colleghi, la perdita di biodiversità è dovuta principalmente a cause umane come inquinamento, consumo di suolo e cambiamenti climatici. È qui che dobbiamo intervenire! La biodiversità ha un valore socioeconomico enorme in quanto crea posti di lavoro – quattro milioni e mezzo nella rete Natura 2000. Il valore degli insetti impollinatori è stimato a 15 miliardi di euro l'anno, mentre i danni causati dalle specie invasive costano 12 miliardi di euro. Si capisce quindi che investire nella natura ha sì dei costi, che però non sono paragonabili a quelli dovuti al mancato intervento. Basti pensare ai danni causati dalle inondazioni.

Occorre coinvolgere tutti gli attori, come facciamo nell'intergruppo biodiversità, caccia e ruralità, dove lavoriamo insieme a ricercatori, agricoltori, forestali, cacciatori e parchi per trovare soluzioni comuni. Anche la politica comune della pesca deve coinvolgere nella tutela del mare non solo i pescatori, che stanno facendo sforzi enormi, ma anche gli enti locali, le aree marine protette, i trasporti marittimi e i porti. Pensiamo al problema della plastica in mare.

 
  
MPphoto
 

  Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE). Madam President, after the previous European biodiversity strategy completely failed, I became rapporteur in 2011 on biodiversity, and we agreed here that this time it would be different. In this plenary hall we all emphasised the enormous importance of biodiversity for mankind. From the far left all the way to the far right, this time would be different, and yes, the reform of the fisheries policy was successful and made it much more sustainable. But what about the common agricultural policy and cohesion policy? There we failed. We did not make it more sustainable. So here we are in 2016, half way, and one conclusion stands: the EU fails seriously in achieving its biodiversity strategy. Simply muddling through is no solution any more. So, Commissioner – and the absent Council – do not let 500 million Europeans down, and please take serious steps on biodiversity.

 
  
MPphoto
 

  Julia Reid (EFDD). Madam President, we in UKIP believe in the importance of preserving nature reserves and natural habitats for wildlife in Britain and Europe. In fact, I belong to the Wiltshire Wildlife Trust, which has preserved beautiful tracts of the county. Consequently we are willing to support the improvement of existing legislation on this issue. However, we believe that this task should be a national responsibility, and we therefore oppose new EU legislation in this area.

The best people to decide on natural habitats in Britain are the British. We do not trust the unelected European Commission to decide on the protection of the environment and animal welfare. As for climate change, I would suggest that currently in the UK, the greatest risk to wildlife is the unprecedented demand for housing as a direct result of population growth and migration into the UK, which is seeing our beautiful green and pleasant land rapidly disappearing under tarmac and concrete.

 
  
MPphoto
 

  Francesc Gambús (PPE). Señora Presidenta, Comisario, quisiera empezar felicitando al señor Demesmaeker por el trabajo realizado. Su informe es positivo —lo han dicho muchos oradores ya esta noche—.

Creo firmemente que la elaboración de este informe debe servir para contribuir al análisis de la situación de la legislación ambiental y posicionar a esta casa de cara a futuras revisiones de la legislación. Sin embargo, no es este todavía el momento de impulsar la revisión de dichas normas. Cada cosa a su tiempo: hoy toca analizar la aplicación de las mismas. Ir más allá en este momento podría ser causa de inseguridad jurídica que pusiera en peligro la biodiversidad, precisamente en la Unión Europea. Añadir, en paralelo a las amenazas existentes, tropiezos legislativos y políticos sería una torpeza.

Entre los muchos temas concretos que toca el informe, me gustaría destacar la necesidad de que la Comisión redacte sin demora una lista precisa y exhaustiva de las especies exóticas invasoras de la Unión para defender precisamente nuestra biodiversidad. Es necesario velar por que aquellas especies invasoras localizadas y peligrosas, de acuerdo con los informes de la EFSA, sean erradicadas antes de que se expandan alrededor de la Unión, mediante la elaboración de medidas de aplicación íntegras respaldadas por medios adecuados, tal como contempla el propio informe.

Los retos que nos plantean las especies invasoras serán cada vez mayores y debemos estar preparados para poder paliar y contener los efectos negativos que puedan tener también en las economías europeas. Las amenazas a la diversidad hoy son muchas y la ciudadanía es consciente de ello y nos exige actuar. En Amposta se verá este fin de semana.

 
  
MPphoto
 

  Jan Huitema (ALDE). De wereld staat voor een enorme uitdaging om voedsel te produceren en tegelijkertijd de druk op ons ecosysteem te verminderen. Dat gaat alleen als we slim samenwerken met de natuur, iets dat boeren en tuinders als vanzelf in de vingers hebben. Juist door nieuwe technieken en toepassingen produceren we steeds meer voedsel, terwijl we tegelijkertijd de milieu-impact verlagen en de gezondheid van onze dieren verbeteren.

Daarom ben ik van mening dat het grootste gevaar voor onze biodiversiteit niet de land- en tuinbouw is. Het grootste gevaar is onbegrip en gebrek aan kennis. Er is niet één oplossing voor het behouden van biodiversiteit, maar door modern te boeren verminderen we de druk op onze natuurlijke hulpbronnen en hebben we minder land nodig per kilogram voedsel. Een starre uitleg van Europese regels, zoals bijvoorbeeld in Nederland rondom Natura 2000 zorgt ervoor dat natuurbehoud op slot komt te zitten. Alleen door samen te werken, gebruik te maken van gezond boerenverstand en alle belanghebbenden mee te laten denken creëer je de beste oplossingen om de biodiversiteitsdoelen te halen.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Köstinger (PPE). Frau Präsidentin! Der Verlust von Biodiversität bedeutet nicht nur Verlust von Natur, sondern eben auch von ökologischem Reichtum. Dieses Haus ist sehr selten so einig, wenn es um mehr Vielfalt geht und um mehr Ökologie auch in unserer Natur.

Die Biodiversitätsstrategie 2020 bietet mit ihren sechs Grundpfeilern mit Sicherheit den richtigen Impuls. Aber – ich glaube, auch hier sind wir uns alle einig – gerade in der Umsetzung gibt es noch einiges an effektiver Arbeit überall in Europa zu leisten, um diese Ziele im Endeffekt auch zu erreichen. Ich begrüße deshalb vor allem auch die bessere Umsetzung der bestehenden Richtlinie. Eine Revision – und auch hier bin ich sehr froh, dass die Mehrheit des Hauses das so sieht – sollte keinesfalls zur Debatte stehen, weil das langfristig einfach nichts bringt.

Ein grundsätzliches Problem – und ich glaube, hierauf müssen wir noch viel stärker den Fokus legen – ist, dass Landwirte viel zu wenig mit einbezogen werden, wenn es beispielsweise um die Ausweisung der Natura 2000-Gebiete geht. Jahrelange Monokulturen sind weniger in Gefahr, irgendwann einmal unter Naturschutz gestellt zu werden, aber jene Landwirte, die wirklich sehr verantwortungsbewusst arbeiten und wirtschaften und dies in und mit der Natur tun, bekommen sehr oft plötzlich einen Bescheid, der sie mehr oder weniger dazu zwingt, die bestehenden Einkommen, die sie haben, nicht mehr weiter einzusetzen und umzusetzen. Wir müssen unbedingt darauf schauen, jene Landwirte stärker einzubeziehen und sie vor allem auch darin mehr oder weniger zu unterstützen, dass sie mehr für Biodiversität und Vielfalt tun.

 
  
MPphoto
 

  Herbert Dorfmann (PPE). Frau Präsidentin! In diesem Bericht stellen wir uns die Frage, ob unser europäischer Ansatz zur Erhaltung und Förderung der biologischen Vielfalt sinnvoll und ausreichend ist. Wir sollten uns aber auch die Frage stellen, ob alle unsere Regelungen angebracht und auch zielführend sind. So haben wir zum Beispiel festgelegt, dass manche Tierarten in Europa praktisch nicht bejagt und auch nicht anderweitig kontrolliert werden können. Ganz gleich, wie viele Biber, wie viele Wölfe und wie viele Bären durch unsere Gewässer und unsere Wälder streifen – sie sind auf jeden Fall schützenswert, ganz unabhängig davon, ob sie dann wirklich ein Beitrag zur biologischen Vielfalt leisten.

Ich komme aus einem Gebiet in den Alpen, wo in den letzten Jahren die Wölfe und Bären in der Tat den Bauern das Leben schwer machen und immer öfter auch unmöglich machen. Es wird immer öfter unmöglich, Tiere auf der Weide zu halten. Leider erleben wir inzwischen auch sehr ernstzunehmende Zwischenfälle mit Menschen, und das ist gerade in den touristischen Gebieten alles andere als angenehm. Wir haben da wenig Einsehen, wir halten stur an den Programmen fest und glauben, dass große Beutegreifer überall wieder anzusiedeln sind.

Ich denke, wir brauchen einfach eine politische Debatte zu diesem Thema. Wir müssen abwägen zwischen sinnvoller Erhaltung der Biodiversität, alpiner Berglandwirtschaft und der Sicherheit der Bürger, sonst kommten irgendwann der Bär und der Wolf, und der Bergbauer geht. Das wird dann für die Biodiversität, vor allem in den Alpen, kein großer Fortschritt sein.

 
  
MPphoto
 

  Alojz Peterle (PPE). Ohranjanje biotske različnosti je zadeva našega preživetja. Poročilo je jasno – s podaljševanjem preteklih praks in dinamike ne bomo dosegli postavljenih ciljev. Uspemo lahko, če se bomo problema lotili s konceptualno in strateško enotnostjo ter voljo po spremembi paradigme.

Kako je z našo učinkovitostjo v tej zvezi kaže leto za letom umiranje čebel, od katerih je odvisna pridelava več kot ¾ hrane. Čebele ne umirajo same. Z njimi so ogrožene druge vrste. Škodljivo zadolževanje pri okolju in bodočih generacijah z napačnimi praksami v kmetijstvu in drugih sektorjih je treba odpraviti s konkretnimi politikami.

Prepričan sem, da imamo potrebno znanje za spremembo smeri. Skupno kmetijsko politiko moramo usmeriti v podporo načina kmetovanja, ki bo trajno usmerjen v ohranjanje biotske raznovrstnosti. Kmetijska politika mora imeti okoljsko dušo.

 
  
 

Interventions à la demande

 
  
MPphoto
 

  Marijana Petir (PPE). Gospođo predsjednice, prema izvješću Europske komisije o ekonomskim koristima od europske mreže zaštićenih područja Natura 2000, pokazalo se da je postignut uspjeh u očuvanju prekrasnih vrsta na rubu izumiranja. Osim toga, zahvaljujući ulaganjima u zaštićena područja osigurano je izravno zapošljavanje oko 4,5 milijuna ljudi u Europskoj uniji.

Onima koji očuvanje bioraznolikosti ne smatraju problemom, moram poručiti kako je prema istraživanjima Eurobarometra iz rujna 2015. godine preko 80 % Europljana pokazalo zabrinutost smanjivanjem bioraznolikosti. 98 % građana Europske unije živi unutar 20 km od nekog Natura 2000 područja. Građani trebaju i žele pristup očuvanoj, zdravoj prirodi i zelenilu u blizini svojih domova. No, zaštita prirode ne smije predstavljati prepreku za lokalno stanovništvo i njihove aktivnosti, već se mora postići ravnoteža.

Po pokrivenosti kopnenog područja mrežom Natura 2000 Hrvatska je u samom vrhu Europske unije i želim da tako i ostane.

 
  
MPphoto
 

  Tibor Szanyi (S&D). Köszönöm szépen Elnök asszony a lehetőséget, bár itt a tolmácsolás miatt nem kaptam direktbe a jelzést, de megköszönöm a lehetőséget még egyszer. Ez a mai vita azt hiszem, hogy valamennyiünket arról győzött meg, hogy bár a vonatkozó rendelkezéseket, törvényi hátteret jónak gondoljuk, mégis a megvalósításban látjuk a hibákat. Én azt hiszem, hogy itt elsősorban a tagországok kormányaira kell rámutassunk. Hiszen ők azok, akik mindig találnak valami olyan gazdasági érdeket, ami miatt onnantól kezdve elfordulnak a természetvédelem feladatától. Én azt gondolom, hogy szemléletváltozásra van szükség, jelesül legalább annyira el kell ítéljük a természet meggyalázását, mint amennyiben elítéljük az emberi jogok meggyalázását – akár gazdasági, akár másmilyen értelemben.

 
  
MPphoto
 

   Νότης Μαριάς (ECR). Κυρία Πρόεδρε, η γεωργία διαδραματίζει αναμφισβήτητα ένα σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων της βιοποικιλότητας. Παράλληλα, όμως, θα πρέπει να υπάρχει ισότητα μεταξύ των αγροτών της Ευρώπης. Δεν μπορεί ο αγροτικός πληθυσμός των περισσότερων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απολαμβάνει ελάχιστους ή και μηδενικούς φόρους στο αγροτικό πετρέλαιο και την ενέργεια, ενώ την ίδια στιγμή στην Ελλάδα η Τρόικα και τα μνημόνια να επιβάλουν δυσβάσταχτη αύξηση φόρων στο αγροτικό πετρέλαιο, καθιστώντας την αγροτική παραγωγή ολοένα και λιγότερο ανταγωνιστική.

Την ώρα, λοιπόν, που οι Έλληνες αγρότες παλεύουν να σώσουν το ασφαλιστικό και τον ΟΓΑ δέχονται ακόμη μια πισώπλατη μαχαιριά, καθώς, κύριε Vella, μετά από απόφαση της Επιτροπής, αλλά και της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου της Ευρωβουλής, δρομολογείται η ελεύθερη και αδασμολόγητη εισαγωγή στην Ελλάδα 70 000 τόνων λαδιού από την Τυνησία για την επόμενη διετία και μάλιστα αναδρομικά από 1ης Ιανουαρίου 2016. Στεκόμαστε λοιπόν δίπλα στους χειμαζόμενους από το μνημόνιο αγρότες μας και θα δώσουμε τη μάχη ώστε να σταματήσει η φτωχοποίηση των Ελλήνων αγροτών.

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Müller (ALDE). Frau Präsidentin, Herr Kommissar, liebe Kollegen! Es ist wohl unstrittig, dass Biodiversität ein schützenswertes Gut ist und es weiterer Anstrengungen bedarf, um sie zu erhalten. Wir dürfen dabei aber nicht aus den Augen verlieren, dass wir die Anforderungen in ein ausgewogenes Verhältnis mit anderen Zielen setzen. Hier geht es mir vor allem um die Land- und Forstwirtschaft, die für die Erhaltung der Biodiversität eine bedeutende Rolle spielen.

Aus wissenschaftlicher Sicht erlaubt der Zwischenbericht keine tatsächliche Beurteilung des Status quo. Gerade die Aussage, dass Waldhabitate zu 80 % in einem ungünstigen Zustand sind, ist unseriös. Wie diese Aussagen getroffen werden, ohne dass eine umfassende Datengrundlage der 28 Mitgliedstaaten vorliegt, ist mir unerklärlich. Wenn wir wirklich vorankommen wollen, benötigen wir deutliche Verbesserungen in der Kommunikation und Abstimmung mit Flächeneigentümern und Bewirtschaftern, mehr Raum für vertragliche Grundanreize und eine genaue Datenerfassung.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL). Senhora Presidente, a fragmentação e a alteração dos habitats, a exploração excessiva dos recursos naturais, a introdução e propagação de espécies exóticas invasoras e as alterações climáticas são alguns dos fatores-chave que têm determinado a perda da biodiversidade.

A estratégia da União Europeia para a biodiversidade está longe de responder aos desafios com que nos confrontamos. É necessário não apenas um reforço dos meios para fazer face à perda de biodiversidade, mas também uma imprescindível modificação de um conjunto de políticas setoriais que influenciam a biodiversidade, travar e inverter o abandono rural, combater a intensificação e a homogeneização da produção agrícola, uma prevenção e combate às espécies exóticas invasoras, uma maior responsabilização da União Europeia pelo financiamento da Rede Natura 2000, com a criação de um instrumento financeiro específico dedicada à sua gestão, um reforço substancial do programa Life, pelo menos 1 % do orçamento da União Europeia, eis algumas das direções e medidas que avançámos nas propostas que fizemos de alteração a este relatório.

 
  
MPphoto
 

  Jonathan Arnott (EFDD). Madam President, of course I completely support the richness of biodiversity in my constituency, in the United Kingdom and indeed across Europe. From the wonder of the Washington wetlands, home of some of the world’s rarest water birds, to the grey seal colony on the Farne Islands. From the beauty of the Durham Coast to the simple need to protect our songbirds.

Much of this report I agree with. I want to protect these as much as anyone else here. But then the report goes downhill. Where we need common sense, it proposes bureaucracy. Where we need to safeguard fish, it supports the wasteful common fisheries policy; and where we need localism, it proposes centralisation. You see, this place recognises the problem, but we have the solutions all wrong.

 
  
 

(Fin des interventions à la demande)

 
  
MPphoto
 

  Karmenu Vella, Member of the Commission. Madam President, on behalf of the Commission, I would like to thank Parliament for the very open and very strong commitment and support for the protection of our natural capital. I believe that, once adopted, this timely solution – together with the Council conclusions delivered last December – can very much help steer the EU towards achieving its biodiversity targets.

The Commission’s mid-term review, the Council conclusions and Parliament’s report all send a consistent message about the critical importance of the effective integration of biodiversity objectives with, and into, all the other sectors. The European Parliament has a very important and crucial role to play in reaching EU biodiversity targets, both in raising awareness of the value of biodiversity by actually integrating biodiversity objectives into other EU policies and by actually transforming the calls for this resolution into concrete decisions on EU policies and funding.

I could not agree more with the comments that we need a broader and full support of all stakeholders. This is very important. Any legislation without enough support is probably the hardest to implement. I also agree with a number of Members who expressed their opinion that the Member States have an important and most responsible role to implement. Member States, as was said by Catherine Bearder, have to step up their implementation. Ms Boylan asked me whether I can declare my position. I have to say that any position on this will not be the prerogative of only me, Commissioner Vella, but will be a collegial decision of the Commission based on the evidence gathered in the fitness check exercise. My objective is not to undermine existing legislation but to make sure we have all the necessary tools in place to achieve the 2020 target. I took note of what Ms Auken said. We have worked together in the past and I truly know how genuine she is. I can assure her that all members of the college, including First Vice-President Timmermans, are as much in favour of nature and biodiversity as are all of us.

To the many comments from the honourable Members who pointed out that we have to involve farmers if biodiversity targets are to be achieved: yes, I agree. We have been talking about implementation, but let us not forget that the state of the environment report, the state of the nature report, and the mid-term review itself, identify and point to a number of causes, not simply implementation. One of the causes which all the reports have identified is not agriculture but some of the bad practices in agriculture. In the implementation of the current CAP, the emphasis in the next years should be on ensuring that the potential of biodiversity support measures is used fully at the national and local levels. Given their role in managing landscapes, farmland and nature, farmers should be supported and rewarded for protecting and restoring biodiversity, and for the services they deliver to the public. Achieving the EU biodiversity targets is, after all, as important for society at large as it is for the farming sector itself. I think, as Ms Köstinger said, farmers have to be part of the solution.

I would like to finish on a positive note. The conclusions of the biodiversity mid-term strategy give grounds for both concern and optimism. While it is critical to reflect and act on the causes of insufficient progress, we should keep sight of what has been achieved. We have put in place important policy frameworks to build on. We have accumulated a true wealth of positive experiences to learn from and an increasing pool of knowledge to underpin decision-making. We have a growing network of stakeholders and citizens who are very committed to protecting and enhancing biodiversity. We need to capitalise on this to put the EU back on track to reaching our biodiversity targets.

My last thought is that the directives that we have been discussing are not an end in themselves. They are a means to an end, the end being achieving our 2020 targets. Whether we review our directives or not, I believe that we have to work harder. We have to work closely together to achieve this end.

 
  
MPphoto
 

  La Présidente. – Le débat est clos.

Le vote aura lieu mardi, le 2 février, à 12 h 30.

Déclarations écrites (article 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Viorica Dăncilă (S&D), în scris. Într-o economie supusă în mod constant efectelor mondializării, precum și în contextul unei concurențe acerbe și al unei presiuni enorme pentru producții eficiente de alimente pentru a hrăni populația mondială aflată în creștere rapidă, există presiuni foarte mari asupra biodiversității la nivel mondial și a sectorului agricol, în special, ceea ce determină schimbări ireversibile care sunt foarte dăunătoare pentru natură, societate și economie. La nivelul Uniunii, avem un număr considerabil de exploatații agricole mici și mijlocii și familiale care cultivă încă soiuri diverse de plante, ceea ce reprezintă un punct de reper pentru găsirea de soluții pentru diferitele nevoi și utilizări din comunitățile rurale, dar și pentru a reduce vulnerabilitatea culturilor în fața intemperiilor, a dăunătorilor și a bolilor. Cetățenii europeni și nu numai trebuie să fie conștienți de costurile economice semnificative pe care le generează declinul biodiversității, mai ales dacă ținem cont că, până acum, aceste costuri nu au fost integrate suficient în politicile economice și de altă natură, dar și de faptul că biodiversitatea are un potențial semnificativ de a crea noi competențe, locuri de muncă și oportunități de afaceri.

 
  
MPphoto
 
 

  Anja Hazekamp (GUE/NGL), schriftelijk. Maar liefst een kwart van alle Europese diersoorten wordt met uitsterven bedreigd en vele ecosystemen lopen gevaar. Ondanks het Europese natuurbeleid, is het natuurherstel volstrekt onvoldoende. De bescherming van de natuur moet daarvoor versterkt worden. Natuurherstel kan echter alleen succesvol zijn als de oorzaken van het verlies worden weggenomen.

Eén van de grootste bedreigingen voor de biodiversiteit is de intensieve veehouderij. De Nederlandse varkenssector alleen veroorzaakt al 34 miljoen dollar schade door natuurverlies. De enorme uitstoot van stikstof vervuilt het oppervlaktewater, de lucht en de bodem, waardoor de biodiversiteit in de omgeving van veefabrieken afneemt. Maar de destructiviteit van de intensieve veehouderij reikt tot in de regenwouden van Latijns—Amerika, die plaats moeten maken voor gigantische maïs- en sojavelden. En dat allemaal om de miljarden dieren in de Europese bio-industrie te voeden.

Een omschakeling naar duurzame landbouw en veeteelt is noodzakelijk om het verlies van waardevolle natuur en het uitsterven van duizenden dier- en plantsoorten te stoppen. Daarom zouden Brusselse pogingen om bestaande natuurbeschermingswetten om zeep te helpen direct moeten worden gestaakt. De Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn zijn belangrijk en zouden niet versoepeld, maar juist versterkt én beter gehandhaafd moeten worden om het dramatische verlies van de biodiversiteit in Europa te stoppen.

 
  
MPphoto
 
 

  György Hölvényi (PPE), írásban. A biológiai sokféleség biztosítja azoknak a forrásoknak a fennmaradását és megújítását, amelyek nélkül a talajképződés, a tápanyagok és a víz körforgása nem lenne lehetséges. A biológiai sokféleség csökkenése veszteség a természetnek és a gazdaságnak egyaránt. Nem tettünk eleget a létünk alapjait jelentő biodiverzitás megőrzéséért. Az Európai Bizottság félidei értékelése szerint az Unió fontos természetes élőhelyei több mint háromnegyedének állapota nem kielégítő, és több fajt is a kihalás veszélye fenyeget. Osztrák kolléganőmmel, Elisabeth Köstingerrel közösen jegyzett módosító indítványomat nagy többséggel támogatta a környezetvédelmi szakbizottság. A biológiai sokféleségre kifejtett negatív hatások elkerülése érdekében az elővigyázatosság elvét ugyanis maradéktalanul alkalmazni kell a GMO-k uniós engedélyezése során. A kártevőkkel szemben ellenálló GM növények lehetetlenné teszik az integrált növényvédelem alkalmazását, aminek a lényege, hogy csak akkor avatkozunk be, amikor azt a kártevők felszaporodása indokolttá teszi. A biodiverzitás védelme érdekében sosem irthatjuk ki teljesen a kártevő állományt, csak egy bizonyos szint alá csökkentjük. Komoly aggodalomra ad okot továbbá, hogy a genetikailag módosított valamint a hagyományos növények együtttermesztése a gyakorlatban teljes mértékben soha sem valósítható meg. A GM növények beszennyezhetik az ökológiai termesztés alatt álló területeket. Végül kiemelném, hogy jellemzően nagyüzemű, monokultúrás termesztési módjuk miatt a GMO-k élelmiszer-biztonsági kockázatot jelentenek az ilyen növényeket befogadó országokban és régiókban.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Poc (S&D), písemně. Evropa čelí krizi. Jde o zvláštní paradox. Na rozdíl od jiných není tato krize ani mediálně známá, ani prioritou pro politiky nebo předmětem krizových zasedání členských států EU. Jde o krizi bezprecedentních rozměrů, která může ohrozit jedno z každých šesti pracovních míst v EU. Přesto není součástí vize Junckerovy Evropy, která má především zajistit růst a práci. Odborníci se shodují na negativních dopadech, kterým bude muset Evropa čelit, evropské vlády nicméně problému nepřisuzují zvláštní důležitost a implementují existující legislativu jen ve velmi omezeném rozsahu. O tom, že je krize, jsou přesvědčeni i samotní Evropané: 80 % považuje její dopady za velmi závažné a více než 500 000 z nich se vyjádřilo v rámci konzultace, která s touto krizí souvisí. Kdo nebo co je v ohrožení? Příroda, konkrétně její biologická rozmanitost. To, že Evropská unie není schopna splnit ani svoje vlastní cíle v oblasti biologické rozmanitosti, není žádné tajemství. Strategie do roku 2010 jednoznačně selhala a současné trendy jasně ukazují, že směřujeme naprosto k identické situaci i v roce 2020. Bez správné implementace existující legislativy, především směrnic o ochraně přírody a nařízení o invazních nepůvodních druzích, nelze doufat, že se situace v následujících letech zlepší. Ochrana biologické rozmanitosti se musí stát politickou prioritou.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudiu Ciprian Tănăsescu (S&D), in writing. Europe’s biodiversity is in decline and not due to the absence of measures but due to a poor implementation of the current legislation. Therefore, better implementation and enforcement of Nature directives, together with adequate funding, would represent the best way to act today; this would be a great step to achieve the 2020 biodiversity target with a positive impact on nature, people and businesses.

Clearly, for better results, we need the involvement of all stakeholders, regional and local. We need a holistic approach of biological diversity in agriculture and the environment. The role of the common agricultural policy should not be forgotten here, together with the impact of individual farmers in preserving biodiversity.

According to Eurobarometer, over 80 % of Europeans are concerned about the loss of biodiversity in Europe and therefore, it is not the time now to revise the Nature directives, as such a measure would lead to delays and uncertainty. It is time for better actions at EU and national levels.

 
  
MPphoto
 
 

  Beatrix von Storch (ECR), schriftlich. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kollegen, den hier vorgelegten Bericht zu dem Thema „Halbzeitbewertung der Strategie der EU zur Erhaltung der biologischen Vielfalt“ begrüße ich sehr. Das Thema ist nämlich eines der wichtigsten Themen für uns Menschen. Die Bezeichnung „biologische Vielfalt“ bezieht sich auf mehrere Ebenen unseres Lebens: die Artenvielfalt, die genetische Vielfalt sowie die Vielfalt der Lebensräume und Ökosysteme. Eine reiche biologische Vielfalt ist eine wichtige Grundlage für die Erhaltung von natürlichen Prozessen, die dem Menschen dienen. Beispiele sind die natürliche Schädlingsregulierung, die Bestäubung von Obstblüten durch Insekten und die Auf- und Abbauprozesse im Boden. Nicht ohne Grund sagte Albert Einstein, dass wenn die Biene einmal von der Erde verschwindet, der Mensch nur noch vier Jahre zu leben hat. Keine Bienen mehr, keine Bestäubung mehr, keine Pflanzen mehr, keine Tiere mehr, kein Mensch mehr. Es ist wichtig, dass wir Maßnahmen einbringen, die den Verlust von biologischer Vielfalt mindern. Meinem Kollegen Mark Demesmaeker danke ich sehr, dass er dieses Ziel vorbildlich erreicht und dafür Mehrheiten gefunden hat. Zählen Sie auch mich zu den Unterstützern.

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności