Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Poniedziałek, 1 lutego 2016 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Wznowienie sesji
 2.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 3.In Memoriam
 4.Skład Parlamentu
 5.Skład komisji: Patrz protokól
 6.Składanie dokumentów: patrz protokół
 7.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów): patrz protokół
 8.Porządek obrad
 9.Raport roczny Europejskiego Banku Centralnego za rok 2014 (debata)
 10.Negocjowanie porozumienia w sprawie handlu usługami (TiSA) (debata)
 11.Stosunki handlowe między UE a Chinami oraz status gospodarki rynkowej (debata)
 12.Skład komisji i delegacji: Patrz protokól
 13.Wniosek o skorzystanie z immunitetu parlamentarnego: Patrz protokól
 14.Przepisy dotyczące zrównoważonego rozwoju w umowie o partnerstwie gospodarczym między UE a Afryką Zachodnią (debata)
 15.Śródokresowy przegląd unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej (debata)
 16.Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych
 17.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 18.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (569 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (2886 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności