Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/0124(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0172/2015

Teksty złożone :

A8-0172/2015

Debaty :

PV 02/02/2016 - 3
CRE 02/02/2016 - 3

Głosowanie :

PV 02/02/2016 - 6.9
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0033

Debaty
Wtorek, 2 lutego 2016 r. - Strasburg Wersja poprawiona

3. Utworzenie europejskiej platformy na rzecz usprawnienia współpracy w zakresie zapobiegania pracy nierejestrowanej i zniechęcania do niej (debata)
zapis wideo wystąpień
PV
MPphoto
 

  President. – The next item is the report by Georgi Pirinski, on behalf of the Committee on Employment and Social Affairs, on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on establishing a European Platform to enhance cooperation in the prevention and deterrence of undeclared work (COM(2014)0221 – C7—0144/2014 – 2014/0124(COD)) (A8—0172/2015).

 
  
MPphoto
 

  Георги Пирински, докладчик. Уважаема г-жо Президент, г-жо Комисар, уважаеми колеги, специално искам да благодаря на докладчиците в сянка, както и на партньорите от Люксембургското председателство и от Комисията, за особено конструктивния подход и приноси, които направиха възможно изработването на настоящото проекторешение.

Недекларираният труд, във все по-разнообразните му форми, днес лишава така заетите от основните им социални и трудови права, като често ги поставя в условия на фактическа експлоатация, води до сериозни деформации на пазара, каращи фирмите, които спазват правилата, да преодоляват крайно нелоялната конкуренция от страна на ползващи такъв труд работодатели и лишава данъчните и осигурителните системи от дължими приходи и плащания. Точно на тези ощетявани общности и институции дължим настоящата платформа и нейното ранно и ефективно задействане.

Нуждата от създаването на тази платформа става още по-неотложна предвид ескалиращите заплахи не само за трудовата мобилност, но и за една от четирите неразделими основни свободи – тази за свободното придвижване на хората, както и за самото съществуване на Съюза. И бих желал да споделя мнението, че именно това съзнание за неотложност, което все повече се споделяше както от колегите парламентаристи, така и от Люксембургското председателство и от Комисията, стана движещата сила за постигане на градивно съгласие около заключителното проекторешение, представено днес на Парламента. Така постигнатият компромис ангажира всички държави членки да са отговорни членове на платформата.

Предназначението на платформата е да разшири способностите на държавите членки за действия по отношение на множеството болезнени проблеми, пораждани от недекларирания труд, чрез засилено сътрудничество на равнище на Съюза между съответните национални власти, заедно със социалните партньори и с участието като наблюдатели на широк кръг заинтересовани агенции и организации.

Съответно мисията на платформата бе дефинирана така, че да предотвратява, ограничава и противодейства на недекларирания труд, и да насърчава превръщането на такъв труд в деклариран труд.

Предлаганият вариант на платформата в съответствие с принципа на субсидиарността няма да има правомощия да установява правила и норми. Вместо това, тя е призвана да предложи необходимата основа за отговорното разглеждане на информация, опит и решения като основа за споделени заключения, насочени към ефикасното справяне с предизвикателствата на недекларирания труд.

Дейността в обхвата на платформата включва широк кръг конкретни действия в изпълнение на нейната мисия. Зависи от решенията на отделните държави членки да използват по целесъобразност заключенията в резултат на такива действия, както и от институциите на Европейския съюз да вземат под внимание онези от тях, които спадат към отговорностите на Съюза.

Вярно е, имаше съмнения – платформата въобще необходима ли е, няма ли да накърни свободата на действие на държавите членки, всъщност има ли наистина място за добавена стойност на нивото на Съюза за действия за справяне с недекларирания труд? Бъдете уверени, че в хода на консултациите пълният обхват на такива съмнения и резерви бяха предмет на най-подробно и изчерпателно разглеждане, което позволи да се постигне широко споделен консенсус и по такъв начин – да се стигне до съгласие по взаимоприемлив и поради това работещ проект за решение.

В резултат на което в крайна сметка въпросът се свежда до следното: ангажираме ли се истински да обединим усилия за обща кауза срещу грубите нарушения на справедливостта при недекларирания труд или възразяващите ще се окажат в положението на облагодетелстващи всички онези, които експлоатират така нает труд и съответно трупат печалби в резултат на крайно нелоялна конкуренция, като при това лишават бюджетите от дължими приходи и плащания.

Тоест, заемаме ли се да възтържествува силата на закона или в преобладаващите случаи оставяме свобода да властва така нареченият „закон на джунглата“? Очевидно избор, по отношение на който Парламентът е невъзможно да бъде на две мнения.

 
  
MPphoto
 

  Marianne Thyssen, Member of the Commission. Madam President, a deeper and a fairer internal market and the fight against social dumping are absolute priorities for me and for the Commission. Personally I do not like the term social dumping – we are talking about people here, not about goods – but when it comes to undeclared work, we should not camouflage its dramatic effects by using soft words. Undeclared work deprives workers of any protection. It deeply affects the quality of their employment; they can be made to work long hours in bad health and safety conditions without any recourse to justice. People receiving envelope wages, or cash in hand, are sometimes left with little or no pay at all after months of hard work. As a matter of fact, they might not have the right to redundancy payments or unemployment benefits or to any other benefits. They are not building up their pension rights.

Undeclared work is not only unfair to the workers involved, it is also unfair to businesses that do play by the rules. We know that small and medium—sized companies are the first to suffer from such unfair competition. Undeclared work also undermines the sustainability of public finances and social security systems, as no taxes or contributions are paid on undeclared activities. Although undeclared work is hidden – which makes it difficult to measure precisely – we know it is widespread in all Member States and difficult to eradicate. Estimates suggest that the shadow economy may reach 15% to 20% of GDP in some Member States.

That is why the establishment of a European platform to enhance cooperation in the prevention and deterrence of undeclared work and to tackle undeclared work is such an important and big step forward. It will encourage cooperation between Member States through exchanging best practices and information, developing expertise and analysis, facilitating innovative approaches to the effective tackling of undeclared work, and contributing to a horizontal understanding of matters. It foresees a multi-disciplinary approach, bringing together the expertise of different enforcement authorities such as labour inspectorates, social, tax and immigration authorities. Such a multi—disciplinary approach has already been implemented with good results in some Member States, and I am glad that the European Platform builds upon those good examples.

It is only through a holistic approach, across borders and across disciplines, that we will be able to tackle this complex phenomenon effectively. I would like to stress the importance of the inclusion of bogus self—employment in the activities of the Platform. This too is an area in which the development of expertise and exchange of best practices is needed.

Finally, I note with satisfaction that the social partners will play an important role in the platform and that close cooperation with Eurofound and the European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA) is foreseen.

I would like to thank Parliament for all its efforts in making a timely agreement on the platform possible. In particular, I would like to express my thanks to the rapporteur, Mr Pirinski, and to Ms Ulvskog for chairing the trilogue so competently. I would also like to thank the entire negotiation team for their efforts and constructive approach. The Council will now adopt a decision on the platform on 24 February, allowing for the official signature, to which I look forward during the March plenary. In the meantime, we are already preparing for the first meeting of the platform to take place before the summer.

I am committed to doing everything possible from my side to make the platform a success. The platform will regularly inform you about its activities and submit its work programmes and reports to the European Parliament and the Council, as well as to the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. I count on your valuable input and support.

 
  
MPphoto
 

  Dennis de Jong, Rapporteur voor advies van de Commissie interne markt en consumentenbescherming. Het is mooi dat het platform tegen zwartwerken er komt. Een dergelijke vorm van uitbuiting past niet in de Europese Unie. Veel kleine zelfstandigen, de commissaris zei het al, klagen bovendien over de oneerlijke concurrentie van bedrijven die zwartwerkers in dienst hebben. Zelfs het functioneren van de interne markt als geheel wordt via zwartwerk ondermijnd.

Ik ben blij te zien dat veel voorstellen van de Commissie interne markt en consumentenbescherming zijn overgenomen. Jammer is wel dat het Parlement niet automatisch in het platform is vertegenwoordigd. Daarom hoop ik dat de Commissie jaarlijks aan het Parlement rapporteert over het platform, ook al is zij formeel slechts verplicht dit regelmatig te doen.

Ik had graag gezien dat het platform ook operationele samenwerking zou bevorderen, maar daarin is niet expliciet voorzien. Ook vind ik het mager dat lidstaten een vertegenwoordiger moeten aanwijzen, maar niet verplicht zijn aan álle activiteiten van het platform mee te doen. Desondanks feliciteer ik namens de Commissie interne markt en consumentenbescherming collega Pirinski van harte met de uitkomst van de triloog.

 
  
MPphoto
 

  Κωνσταντίνα Κούνεβα, Εισηγήτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Κυρία Πρόεδρε, η επισφαλής εργασία χειροτέρεψε πολύ στην περίοδο της οικονομικής κρίσης. Οι ανεύθυνοι εργοδότες εκβιάζουν ανθρώπους που έχουν ανάγκη να δουλέψουν και ο φόβος της ανεργίας ωθεί τους εργαζόμενους να δουλεύουν σε συνθήκες παρανομίας.

Η πλατφόρμα για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας θα προσπαθήσει να βάλει μια τάξη στη ζούγκλα της αρρύθμιστης εργασίας. Κατ’ αρχάς, είναι σημαντική η επέκταση του ρόλου της πλατφόρμας. Η αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ορίζει ως αδήλωτη εργασία κάθε νόμιμη εργασία που δεν δηλώνεται στις επίσημες κρατικές αρχές. Η αδήλωτη εργασία, όμως, παίρνει πλέον πάρα πολλές μορφές απασχόλησης, π.χ. δηλώνεται εργασία ως πεντάωρη, αλλά στην πραγματικότητα είναι οκτάωρη, γίνονται υπερωρίες αλλά δεν πληρώνονται ποτέ, υφίσταται ψευδής αυτοαπασχόληση, περικοπή των εισφορών μέχρι και το ακραίο φαινόμενο της απλήρωτης εργασίας.

Η πλατφόρμα είναι πλέον υποχρεωμένη να τα εξετάσει όλα αυτά. Τα κράτη μέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι μαζί με τους οργανισμούς που ασχολούνται με την απασχόληση πρέπει να καθίσουν γύρω από ένα τραπέζι για να κατανοήσουν την κατάσταση της αδήλωτης εργασίας σε όλη την Ευρώπη. Σήμερα που επικρατεί η εσωστρέφεια και επανέρχεται ο εθνικισμός είναι κρίσιμο να ακούμε και να μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλον. Επιπλέον, πρέπει να προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε κοινές δράσεις για την καταπολέμηση της διασυνοριακής αδήλωτης εργασίας.

Είναι αυτά αρκετά; Εμείς θέλαμε αυστηρές υποχρεωτικές δράσεις που να επιβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λυπάμαι, επίσης, για το γεγονός ότι δεν συμπεριλήφθηκε μια εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων ως παρατηρητής της εργασίας της πλατφόρμας. Πιστεύουμε πως οι γυναικείοι φορείς θα πρέπει να εισακούγονται κάθε φορά που θα έχουν να συνεισφέρουν με την εμπειρία και τις προτάσεις τους. Δεν συμβιβαζόμαστε, απλώς τώρα ξεκινάμε.

Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον εισηγητή μας, τον κύριο Pirinski, ήταν υπόδειγμα διαπραγματευτή. Θέλω επίσης, να συγχαρώ και τη Προεδρία του Λουξεμβούργου και να πω πως όταν οι άνθρωποι πιστεύουν στον ίδιο σκοπό και δουλεύουν με αποφασιστικότητα μπορεί να μην καταφέρουν όλα όσα ήθελαν, αλλά σίγουρα δυσκολεύουν τον δρόμο των παραβατών. Καλή δύναμη σε όλους και δεν σταματάμε εδώ.

 
  
MPphoto
 

  Romana Tomc, v imenu skupine PPE. Spoštovana gospa komisarka Marianne Thyssen, spoštovane kolegice, spoštovani kolegi. Delo na črno je prav gotovo eden izmed najpomembnejših evropskih problemov, ki prinaša zelo resne proračunske posledice.

Vendar še bolj kot proračunske posledice so seveda pomembne posledice, ki jih ima delo na črno za ljudi, ki to delo opravljajo. Socialni damping je v današnjih časih v Evropi nedopusten.

Ampak vlade so v prvi vrsti tiste, ki so odgovorne za to, da v svoji državi preprečijo delo na črno. Ljudje, ki v različnih življenjskih okoliščinah pristanejo na takšno obliko dela, se po navadi ne zavedajo dovolj dobro, kakšne dolgoročne posledice to prinaša. In jih seveda... te dolgoročne posledice so mnogo hujše kot tiste kratkoročne, ko ljudje dobijo nekaj denarja, zato da lahko preživijo.

Vendar, kot je bilo že omenjeno, zelo različne so te oblike dela in zelo različno jih države rešujejo. Zato je prav, da tudi na evropskem nivoju vzpostavimo neke skupne usmeritve, neke smernice za preprečevanje dela na črno. In z vzpostavitvijo platforme bomo dosegli prav to.

Seveda tudi sama zagovarjam, da je vključenost socialnih partnerjev izredno pomembna, prav pa je tudi, da smo ohranili načelo subsidiarnosti. Zahvala na tem mestu še enkrat gospodu Pirinskemu. Pogajanja so bila dolga, so bila trda, vendar na koncu smo prišli do dobrega kompromisa.

 
  
MPphoto
 

  Jutta Steinruck, im Namen der S&D-Fraktion. Frau Präsidentin! Auch ich möchte mich dem Dank an meinen Kollegen Georgi Pirinski und alle Beteiligten anschließen. Schließlich hat nicht angemeldete Erwerbstätigkeit immense Folgen für unsere europäischen Volkswirtschaften. Unlauterer Wettbewerb nimmt in vielen Branchen massiv zu, und das hat nicht nur Folgen für die Unternehmen, die fair anbieten wollen, sondern tatsächlich auch viele soziale Folgen für die betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

Vor dieser Plattform hat ja die europäische Ebene fast gar keine Initiative zur Bekämpfung von Schwarzarbeit und unangemeldeter Erwerbstätigkeit durchgeführt, obwohl wir tatsächlich in einem europäischen Arbeitsmarkt leben. Wenn wir uns nationale Arbeitskontrollen anschauen, dann endet deren Kompetenz an den jeweiligen Ländergrenzen. Die Plattform kann allerdings wirklich nur ein erster Schritt sein, aber sie ist ein Schritt in die richtige Richtung. Ich teile das, was eine meiner Vorrednerinnen gesagt hat: Wir brauchen mehr Verbindlichkeit zur Bekämpfung von Schwarzarbeit.

Bisher ungelöst sind tatsächlich immer noch die Identifizierung von Briefkastenfirmen, die Kontrollen nationaler Dienstleistungen und auch grenzüberschreitende Arbeitskontrollen. Es ist gut, dass alle Mitgliedstaaten verbindlich an der Plattform teilnehmen müssen. Es ist sehr gut, dass Gewerkschaften, die ja häufig aufdecken, wo die Probleme der Schwarzarbeit sind, wo wir tatsächlich Bedarf haben, dass etwas verändert werden muss, beteiligt sind. Aber wir brauchen europaweit verbindliche Regeln und gemeinsame grenzüberschreitende Kontrollen.

 
  
MPphoto
 

  Anthea McIntyre, on behalf of the ECR Group. Madam President, firstly I would like to thank the rapporteur, Mr Pirinski, and all the shadows for their work on this file. There has been a great deal of cooperation and I think we have all benefited from that.

Undeclared work is a very serious subject which impacts on all the Member States. It particularly affects tax evasion – which is a real problem – benefit fraud, illegal immigration, and of course it undercuts legitimate businesses and entrepreneurs and undermines workers as well. So I think that this platform is a really good example of just how the European Union should operate. It recognises the sovereignty of Member States and it adds value by sharing experience and best practice and cross-border cooperation. So this is where we can really see an enhancement through this platform – an enhancement of cooperation between the Member States – while recognising their individual sovereignty.

We need to recognise that the level of undeclared work varies from state to state; for example, in the UK, according to the OECD data, the level of the informal economy is about 1.7 %, whereas in some Member States it is as high as 30%. My group had four priorities. First, the scope of the platform would be limited and focus on enforcement, exchange of best practice, and knowledge-sharing, rather than creating and mandating standardised approaches. Second, it is important that it fully respects the principle of subsidiarity and the competences of Member States. Thirdly, although participation is compulsory and mandatory, which is fine, the activities are entirely on a voluntary case-by-case basis. And lastly, while social partners can play a valuable role, they should not be on an equal footing with Member States. So we have a really good platform here.

(The speaker agreed to take two blue-card questions under Rule 162(8)).

 
  
MPphoto
 

  Tibor Szanyi (S&D), Kékkártyás kérdés. Képviselő Asszony! Ha jól értettem az Ön beszédét, akkor alapvetően az együttműködésre helyezi a hangsúlyt és kevésbé a kötelező jellegű szabályokra. Azért néhányak szerint az együttműködést nagyon jól tudná segíteni egy egységes elven alapuló és minden országra kiterjedő európai minimálbér bevezetése. Ön ezt támogatná vagy pedig ellenzi?

 
  
MPphoto
 

  Bill Etheridge (EFDD), blue-card question. Good morning to my West Midlands colleague. I note that you say it must be done with sovereign countries cooperating and with no particular enforcement, as I think one of the other colleagues has just mentioned. That was in the speech. Is there any conceivable reason why any of the good things that you point out could not be done by an independent sovereign United Kingdom dealing with our friends in Europe without being under the auspices of the EU? This seems to me particularly normal, just a normal agreement. Why can we not do this on our own?

 
  
MPphoto
 

  Anthea McIntyre (ECR), blue-card answer. In response to the first question, minimum wages have absolutely nothing to do with the platform on undeclared work. I think you misunderstood what I was saying. You realise that there are different activities that the platform will undertake, and each of those will be voluntary. The Member States can pick and choose which aspects are particularly important to them, and it seems to me that enhanced cooperation is a very good way of us working together.

To Bill Etheridge: well of course, if you come from your party, you do not want anything at a European level. I beg to differ. I think that there are cases, and this is one, where the European Union can add value. Those are the cases we should be participating in and joining. It is so much better that all the Member States are agreed. We have a way of tackling undeclared work which is indeed cross-border. If you want to go and set up your own organisation in the UK, you are going to have a lot more difficulty, because here we have the means of communicating and dealing with the other countries on a level footing, with nothing compulsory in there.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin, on behalf of the ALDE Group. Madam President, first of all I would like to congratulate the rapporteur Mr Pirinski, and indeed the shadow rapporteurs and specifically Yana Toom, for their full commitment to ensuring that we could set up this European platform that will enhance cooperation in the prevention and deterrence of undeclared work.

The fact that membership is mandatory means that all Member States must participate, and therefore they must be involved in exchanging information and developing expertise and analysis, and that in itself will contribute to a horizontal understanding of all matters related to undeclared work. However, while participation is mandatory, any recommendations for action that are supported by the platform are voluntary for Member States to implement. This approach is much more carrot than stick, and I believe that those Member States having participated in the development of tools for sharing information, and for the enforcement of shared practices to tackle undeclared work, are much more likely to implement such action themselves.

The platform will not contradict any national legislation and will not propose harmonisation of any laws, but it will provide a strong framework for enhanced cooperation. The extent of undeclared work in the EU is up to 18% of EU GDP, and it is important to remember that undeclared work has negative outcomes both for workers themselves and for society. Many of the workers are in a vulnerable position: they often have to accept poor working conditions and there is very often no commitment to health and safety, no social protection, no pension contributions, precarious working conditions, etc., whilst society loses out because of tax and social security forgone and also unfair competition between companies.

In our next debate we look at the anti-tax-avoidance package, which recognises the importance of coordinated action. Equally, this type of coordinated action under the auspices of the European platform will operate both at national and cross-border level.

 
  
MPphoto
 

  Rina Ronja Kari, for GUE/NGL-Gruppen. Fru formand! Først og fremmest tak til både Kommissionen og til ordførerne for jeres hårde arbejde.

Med EU’s indre marked har vi oplevet en voldsom social dumping. Arbejdere er blevet kastet ud i en uholdbar konkurrence om dårligere og dårligere løn og arbejdsvilkår. Det bliver kun værre, når arbejdet er sort. Det er dybt skadeligt ikke kun for den enkelte arbejder, der mister sine rettigheder, men også for vores fællesskab. Vi mister holdbare og gode arbejdspladser, og vi mister vigtig indkomstskat. I dette lys er det et rigtigt godt og positivt initiativ. Der er virkelig brug for koordinering.

Men hvorfor ikke gå endnu længere? Hvorfor sætter vi ikke medlemsstaterne rigtig fri og giver dem frie rammer til at indføre kontrol og kræve registreringer, når de synes, det passer? Lad os kigge på f.eks. Norge, hvor en velkomstkomité byder arbejdstagerne velkomne, sørger for, at de har deres papirer i orden, og fortæller dem om deres rettigheder. Vi har brug for at sætte hårdt mod hårdt mod arbejdsgivere, der udnytter systemet og bruger det indre marked til social dumping.

 
  
MPphoto
 

  Terry Reintke, on behalf of the Verts/ALE Group. Madam President, undeclared work is a very big, but very often invisible, problem in the European Union. Studies say that the informal sector amounts to 18.4% of GDP in European Union Member States. This has a lot of negative effects: it creates massive fiscal losses for our societies, it means unfair competition and, in fact, punishes those employers who are abiding by laws and employ with fair and decent conditions. Most importantly, it exploits workers, limits their access to social security and undermines their basic rights.

We need to tackle undeclared work, and if we want to be successful in this we need to fight together on a European level. With this platform we are taking a first step: to exchange best practices, to inform workers about their rights in all European Union Member States and to push the Member States to take more decisive measures in order to tackle undeclared work. If we want to safeguard fair competition, social security and workers’ rights, we should take this platform only as a starting point for developing even more joint European efforts to address undeclared work, be it the coordination of labour inspectorates, the protection of whistle-blowers or the development of determined political measures against those employers who are actually exploiting undeclared workers. Let us tackle the big challenges in a big way – on a European level. Undeclared work is without doubt one of those big challenges, so let us use this platform to tackle undeclared work and to take steps in order to create a socially-sound architecture in the European Union.

 
  
MPphoto
 

  Jane Collins, on behalf of the EFDD Group. Madam President, the only jobs the Employment Committee seems able to produce are pretend jobs, sitting on platforms such as this, where civil servants, national agencies and other assorted hangers-on – ably assisted by a secretariat – can gather. We hear a lot in this place about the evil and immoral practices of companies who avoid tax. Many of them, of course, come from the Luxembourg area, where our own President Juncker was prime minister for 15 years.

But we should note that tax avoidance, unlike tax evasion, is not illegal, even though many people – particularly those who have never worked in the private sector and had to keep a company in the black – struggle to know the difference. The reason companies avoid tax is that private companies can put their money to better use than the public sector ever will. The GBP 55 million a day Britain sends to this place is a prime example. But if we had an economic outlook which was conducive to business – something George Osborne does not seem to grasp at all – there would be less need for tax avoidance, undeclared work and social security payments. But this is par for the course for the European Union, as is the provision of taxpayers’ money for wining and dining.

But we have found money, despite the huge public debt weighing down Europe’s economies, to give nearly a quarter of a million euro a year alone for this platform to be frittered away on hotels, restaurant bills and first—class travel. Economic history shows that it is deregulation which promotes economic growth and jobs, in which case we need to scrap this ridiculous talking shop – and, while we are at it, let us scrap some jobs in Brussels, Strasbourg and Luxembourg and we might be a bit more competitive.

(Applause from certain quarters)

 
  
MPphoto
 

  Dominique Martin, au nom du groupe ENF. Madame la Présidente, chers collègues, bien sûr qu'il faut prévenir et décourager le travail non déclaré. Et pourquoi pas à l'échelon européen grâce à une plate-forme réunissant l'ensemble des États membres ?

Toutefois, j'ai bien peur que vous preniez le problème à l'envers. Avant de s'attaquer aux effets, vous devriez en effet vous interroger sur les causes du travail non déclaré. Qui dit travail non déclaré dit un employeur, d'un côté, et un travailleur, de l'autre, tous deux d'accord pour ne payer aucun impôt, aucune taxe et aucune charge sociale.

Pourquoi? Parce que le travail ne permet plus à l'employeur de prospérer et aux travailleurs de vivre.

Pour soi-disant s'adapter et accompagner la mondialisation à cause de vos politiques fiscales et de vos politiques d'austérité qui détruisent les emplois par millions, quels sont les choix d'un employeur et d'un travailleur?

L'employeur peut soit déposer son bilan et disparaître, soit délocaliser et détruire des emplois dans son pays, soit faire appel à des travailleurs détachés, au détriment des travailleurs nationaux, ou encore, et c'est l’objet de notre rapport, ne pas déclarer ces travailleurs.

De l'autre côté, le travailleur, avec ou sans emploi, peut soit émigrer vers des cieux meilleurs, mais ce n'est pas simple, soit profiter de l'assurance chômage, mais cela ne suffit pas, soit faire le tour de toutes les associations d'aide pour se nourrir, s'habiller et se loger mais en famille, c'est compliqué, ou encore travailler au noir, tout simplement pour remplir son réfrigérateur.

On comprend mieux, dès lors, que votre plate-forme n'y changera rien et encore moins avec l'afflux massif des réfugiés dits "politiques" que vous souhaitez accueillir et la Chine que vous faites rentrer dans le concert de l'OMC.

L'unique solution pour réduire le travail non déclaré est de mettre en place une politique forte de relance économique qui passe obligatoirement par la préférence communautaire, un protectionnisme intelligent et l'aide à l'investissement.

 
  
MPphoto
 

  Σωτήριος Ζαριανόπουλος ( NI). Κυρία Πρόεδρε, Όταν η αδήλωτη εργασία σε όλη την Ένωση οργιάζει στο 20%, ενώ στην Ελλάδα ξεπερνά το 36% και σε κερδοφόρους κλάδους όπως o τουρισμός το 44%, χτυπώντας ιδιαίτερα γυναίκες και νέους και η βασική επιδίωξη της Ένωσης, όπως δηλώνει, είναι η μείωση του λεγόμενου μη μισθολογικού κόστους με απαλλαγή εργοδοσίας και κράτους από το κόστος της ασφάλισης, αποτελεί κυριολεκτικά σκέτη κοροϊδία η ανησυχία της για τη μείωση της αδήλωτης εργασίας. Καθώς, ούτε μέτρα «ασπιρίνες» δεν προτείνει η πλατφόρμα. Την αντιμετωπίζει μόνο σαν αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ επιχειρήσεων, σαν όχημα για τη συμπίεση των μισθών, σαν κίνητρο για μερική μετατροπή της μαύρης εργασίας σε ευέλικτη εργασία, μερική και εκ περιτροπής απασχόληση, μπλοκάκια, εκμετάλλευση της μαθητείας, κοινωνική συνεταιριστική επιχειρηματικότητα, δουλεμπορικά γραφεία.

Βέβαια, η μαύρη εργασία θα συνεχίσει να υπάρχει γιατί συμφέρει στο σύστημά σας. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα η αύξηση ασφαλιστικών και φορολογικών εισφορών στο 75% του συνολικού εισοδήματος σε αυτοαπασχολούμενους και αγρότες, με το νέο σχέδιο ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, θα αυξήσει την αδήλωτη εργασία, θα τους απομακρύνει από την ασφάλιση, τη σύνταξη και την περίθαλψη. Η νέα γενική μείωση μισθών και εργοδοτικών εισφορών, η αύξηση της ανεργίας είναι ταφόπλακα για το ασφαλιστικό σύστημα και τα Ταμεία.

Απάντηση σε αυτόν τον «Αρμαγεδδώνα» Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δίνουν ενιαία εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι, φτωχοί αγρότες με τη γενική τους πανελλαδική απεργία στις 4 του Φλεβάρη.

 
  
MPphoto
 

  Thomas Mann (PPE). Frau Präsidentin! Schwarzarbeit ist kein Kavaliersdelikt! Allein in Deutschland macht ihr Volumen im vergangenen Jahr 340 Milliarden Euro aus. Wer Scheinrechnungen ausstellt, wer Sozialversicherungsbeiträge bandenmäßig hinterzieht, wer damit der Gesellschaft erheblich schadet, der muss mit Haftstrafen rechnen – völlig zu Recht.

Ich begrüße die europäische Plattform, ein Paradebeispiel für einen europäischen Mehrwert, im Gegensatz zu dem, was gerade die Rechte erzählt hat. Statt separat darüber nachzudenken, wie sich Schwarzarbeit verhindern lässt, sollen sich zuständige Behörden über bewährte Praktiken aus den Mitgliedstaaten austauschen. Daten sollen gemeinsam genutzt werden, operative Maßnahmen koordiniert werden. Und all das soll von der Plattform geleistet werden – im Übrigen zu vertretbaren Kosten: 2,1 Millionen Euro pro Jahr aus den Mitteln von PROGRESS.

Mir ist wichtig, dass die Durchsetzungsleitlinien, aber auch die Handbücher mit erfolgreichen Verfahren nicht verpflichtend sind. Dadurch bleiben effektive nationale Prüfsysteme unbeeinträchtigt. Bedauerlicherweise waren der früheren EU-Kommission die präzisen Kontrollen, etwa auf deutschen Baustellen, ein Dorn im Auge. Sie schreckte nicht vor einer Klage vor dem EuGH zurück und verlor. Ich setze auf die neue Kommission von Jean-Claude Juncker und natürlich auf Marianne Thyssen.

Die Praxis hat eindeutig bewiesen, dass sich Missbrauch und Schattenwirtschaft nur durch ein hohes Kontrollniveau wirksam bekämpfen lassen. Hierdurch entsteht ein starker Binnenmarkt mit breiter Akzeptanz. Ich glaube, eine gute Basis dafür ist der jetzt im Trilog gefundene Kompromiss – ein richtig guter und wichtiger Start.

 
  
MPphoto
 

  Marita Ulvskog (S&D). Fru talman! Tack för att vi får ha den här debatten. Odeklarerat arbete leder nämligen till allvarliga förluster för de offentliga finanserna när länder går miste om skatter och sociala avgifter. Det leder också till snedvriden konkurrens där de aktörer som inte deklarerar sina varor och tjänster får en orättvis kostnadsfördel. Odeklarerade arbetstagare utsätts också oftare för otrygga arbetsvillkor och exploatering av oseriösa företag. I vissa fall kan vi t.o.m. tala om rent slavarbete.

När företagen inte betalar in sociala avgifter för den anställde går man också miste om viktiga socialförsäkringar och pension. Att minska den svarta sektorn skulle därmed också öka tryggheten på arbetsmarknaden. Jag vill därför välkomna etablerandet av denna plattform som ett första steg mot att bekämpa svartarbete, och jag välkomnar särskilt att arbetsmarknadens parter ska vara representerade i plattformens arbete. Parterna utgör de facto vår arbetsmarknad och jag är säker på att deras medverkan kommer att göra plattformen effektiv.

Jag vill dock uppmana kommissionen att inte stanna här. Vi måste samtidigt bekämpa fattigdom och arbetslöshet så att människor inte behöver acceptera vilka jobb som helst till vilket pris som helst, och vi måste även etablera och genomdriva gränsöverskridande lagar som säkerställer att löntagare inte kan utnyttjas. Att de ges rätt till lika villkor för lika arbete och att de som utsätts för brott har tillgång till domstolar och ett rättsväsende där de kan föra sin talan.

"(Talaren godtog att besvara en fråga ("blått kort") i enlighet med artikel 162.8 i arbetsordningen.)"

 
  
MPphoto
 

  James Carver (EFDD), blue-card question. Nobody supports undeclared work, but don’t we have to look at the root situation of society? There will, by society’s nature, always be people who fall below the threshold and who carry out undeclared work. Surely the argument should be taking the case forward for deregulation – we have got to deregulate, which is the direct opposite of what takes place in the European institutions, and actually give small businesses, small and medium enterprises – the lifeblood, certainly, of the British economy – the opportunity to move forward and actually create employment, rather than over-regulation, which is forcing more people into this area of undeclared work.

 
  
MPphoto
 

  Marita Ulvskog (S&D), svar ("blått kort"). Det var svårt att uppfatta någon fråga i detta, men jag kan bara säga det att små företag som konkurrerar med andra små företag genom att ha ojusta villkor för sina anställda, dessa små företag är nog ganska arga på att vi inte har ordentliga regler för anställdas villkor som alla kan leva efter, och att vi inte har ett rättssystem som ser till så att de åker dit om de fuskar, för fuskare är vad de är.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Hoc (ECR). Pani Przewodnicząca! Nie ulega żadnej wątpliwości, że należy przeciwdziałać, a nawet walczyć ze zjawiskiem szeroko rozumianej pracy nierejestrowanej. Jednak najlepiej byłoby, gdybyśmy stworzyli taki system, w którym podmiotom gospodarczym nie będzie się opłacało tworzenie tego rodzaju niedobrych praktyk. Zatem platforma unijna powinna także być impulsem do wypracowania konkretnej strategii i przeznaczania unijnych pieniędzy, środków dla radykalnego obniżenia kosztów pracy, a więc ulgi podatkowe, programy subsydiowania, bony usługowe dla pracodawców, ułatwienie przepisów dotyczących rynku pracy, tworzenie zachęt finansowych do przyjaznego zatrudniania oraz do ścisłego egzekwowania prawa pracy i jej kultury, łącznie z kampanią uświadamiającą społeczeństwa o wielkiej szkodliwości zjawiska pracy nierejestrowanej. I o to apeluję.

 
  
MPphoto
 

  Enrique Calvet Chambon (ALDE). Señora Presidente, señora Comisaria, yo soy de los que piensan que hoy es un buen día para Europa y para los trabajadores europeos porque, por fin, elevamos al ámbito europeo un problema que afecta a todos y que solo se podrá terminar arreglando, paso a paso, desde una perspectiva europea.

Evidentemente que la lacra ―y usted lo ha dicho muy bien― de la economía sumergida es terrible y distorsiona todo: las estadísticas, la fiscalidad, la financiación de la Seguridad Social. Distorsiona hasta la propia noción de la democracia porque se acostumbran determinadas regiones, determinada zonas, a vivir fuera de la ley. Y eso es intolerable. Única ventaja que cree aportar: la sobreexplotación de los más desesperados.

Es muy bueno que Europa haya dado el primer paso, solo el primer paso, para contemplar globalmente este problema y, con la ayuda de los Estados miembros, solucionarlo y, sobre todo, restablecer la dignidad de los trabajadores en este continente.

 
  
MPphoto
 

  Joao Pimenta Lopes (GUE/NGL). Senhora Presidente, as políticas de direita, seguidas em Portugal, em sintonia com as orientações e políticas da União Europeia, têm contribuído para a desregulação da legislação laboral, o ataque à contratação coletiva e o aprofundamento de mecanismos de desvalorização e precarização do trabalho.

Em Portugal é a Autoridade para as Condições de Trabalho que conclui que as políticas de austeridade impostas pela troika contribuíram para o aumento das situações de trabalho total ou parcialmente não declarado, a falsa prestação de serviços, os falsos estágios remunerados ou falsas situações de voluntariado. Aponta o recurso aos contratos de trabalho a termo e a utilização de trabalho temporário como um contributo para a precarização laboral. Por essa Europa fora não será diferente.

O combate à precariedade e ao trabalho não declarado só poderá passar, no quadro da soberania dos Estados-Membros, por vínculos que garantam a segurança e estabilidade, a valorização da contratação coletiva, dos salários e do trabalho com direitos, ou seja, o caminho contrário ao que a União Europeia tem vindo a impor.

 
  
MPphoto
 

  Igor Šoltes (Verts/ALE). Torej, delo na črno seveda, kot ste že mnogi povedali, ima zelo resne negativne posledice na mnoge segmente, prvo seveda na pravice delavcev, na njihove pokojninske... pokojninski status, tudi socialne pravice in tako dalje. In pa seveda tudi na proračun, proračun države, občine in na koncu tudi Evropske unije.

Vendar pa je res, da po tej platformi, ki jo vsekakor gre pozdravit, morajo sledit tudi konkretni ukrepi. In mislim, da je še veliko okvirov, kjer lahko pomagamo v boju proti delu na črno. Ena od teh je seveda ustrezna davčna politika, ki naj bo stimulativna, ki naj potiska delodajalce in delavce v odnos dela na črno. Javna naročila so lahko odličen spodbujevalec za to, da tisti, ki želijo sodelovati z državo, z občinami, morajo, ta podjetja, izkazovat, da izpolnjujejo vse pogoje do zaposlenih.

Vzporedje dejavnosti na področju aktivne politike zaposlovanja, socialne politike in predvsem tudi ažuriranje podatkov, da bomo tukaj imeli pravočasne in pravilne podatke o resničnem številu ljudi, ki delajo na črno.

(Govornik se je strinjal, da bo sprejel vprašanje, postavljeno z dvigom modrega kartončka (člen 162(8)).

 
  
MPphoto
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio. Hvala lijepo gospodine Šoltes što ste prihvatili plavu kartu. Moje pitanje je slažete li se da razlika u postotku rada na crno koja postoji između zemalja članica, gdje neke zemlje imaju 1,5 % – 2 %, a neke druge zemlje čak do 30 %, može li se to riješiti više i jače na europskom nivou, razmjenom iskustava, pa čak i stvaranjem jednog inspektorata na razini Europske unije koji bi upravo bio u funkciji rješavanja takvog problema?

 
  
MPphoto
 

  Igor Šoltes (Verts/ALE), Odgovor na vprašanje, postavljeno z dvigom modrega kartončka. Seveda. Mislim, da zaščita pravic delavcev seveda bi morala biti vzpostavljena tudi na evropskem nivoju. Če imamo tako imenovanega ombudsmana, ki skrbi za človekove pravice, je sigurno ena od človekovih pravic tudi pravica do dela, do dostojnega življenja.

In zato ne bi bilo slabo razmisliti o tej platformi naprej, tudi za tako imenovanega na nek način generalnega inšpektorja na evropskem nivoju, tako kot se je razmišljalo z generalnega prosekjutorja na evropskem nivoju. Za nekoga, ki bi po eni strani skrbel za dosledno izmenjavo podatkov med državami članicami in spodbujal dobre prakse, da se ta razlika, o kateri govorite – od ena, treh procentov pa do štirideset procentov, ne bi povečevala, ampak zmanjševala.

 
  
MPphoto
 

  Tiziana Beghin (EFDD). Signora Presidente, onorevoli colleghi, siamo ormai prossimi al voto che istituirà la piattaforma di cooperazione nella lotta al lavoro nero. La creazione di questa piattaforma è senz'altro positiva per promuovere la cooperazione e il coordinamento tra ispettorati, ma è innegabile che questa struttura avrà dei costi sul budget dell'Unione e per questo bisognerà verificare che non si tratti dell'ennesimo carrozzone europeo, ma che serva davvero allo scopo per cui è stata creata, vale a dire combattere il lavoro nero.

Come so fin troppo bene, nel mio paese chi lavora in nero è sottoposto a condizioni di lavoro precarie e a pratiche di sfruttamento estreme, come ad esempio il caporalato, che non colpisce solo i migranti, ma anche i cittadini italiani, come dimostrato dai vergognosi episodi delle morti delle lavoratrici agricole del Sud quest'estate. Esistono inoltre moltissimi abusi legati all'uso improprio dei voucher. Quindi, con questo voto speriamo di dare il nostro contributo perché la lotta al lavoro nero diventi sempre più una questione europea.

 
  
MPphoto
 

  Joëlle Mélin (ENF). Madame la Présidente, dans notre société occidentale européenne, la marchandisation des activités humaines est la règle depuis longtemps, à l'opposé des activités vivrières qui perdurent dans certaines parties du monde.

Plus la marchandisation se caricature au travers de la mondialisation des échanges, plus le critère de rentabilité et de productivité prend le pas sur les règles nécessaires du respect des individus. Cette mondialisation prend le pas sur la reconnaissance des activités professionnelles comme étant la pierre d'angle de la prospérité économique d'un pays et de la pérennisation d'une protection sociale de qualité. Cette protection sociale structurée est une des caractéristiques tout à fait remarquables de l'évolution sociale que partagent tous les pays européens depuis deux siècles. Héritée de l'humanisme chrétien d'entraide et de secours aux plus faibles, elle a été structurée avec la révolution industrielle du XIXe siècle. Mais la mondialisation balaye à grands coups de profits opaques et souterrains ces avancées sociales chèrement acquises. Le coût d'un travailleur est devenu la variable d'ajustement, associant la fraude aux cotisations et salaires indécents.

La lutte contre le travail non déclaré est une obligation urgente et d'autant plus prégnante que la nouvelle révolution industrielle du numérique est une aubaine extraordinaire pour créer toutes les conditions d'une fraude généralisée. C'est la survie même de nos économies qui est en jeu.

L'Europe apparaît comme un très mauvais échelon pour réguler et juguler le phénomène. Seuls les États peuvent espérer être efficaces. Je dis donc oui à une coopération internationale pour l'amélioration des conditions de travail des travailleurs, mais non à une hyperréglementation européenne totalement inefficace au regard de la porosité des frontières extérieures et de la libre circulation des personnes et des biens. La preuve en est les 10 000 enfants migrants qui auraient été perdus en quelques semaines.

 
  
MPphoto
 

  Λάμπρος Φουντούλης ( NI). Κυρία Πρόεδρε, πρέπει σε κάθε περίπτωση να σταματήσουμε τη συνεχιζόμενη εκμετάλλευση των εργαζομένων. Αποτελεί ντροπή για την Ευρώπη του 2016 το φαινόμενο της αδήλωτης εργασίας να έχει τέτοια έκταση. Κάθε εργαζόμενος πρέπει να έχει εξασφαλισμένη κοινωνική πρόνοια, ασφάλιση, ένα δίκαιο μισθό και μία σύνταξη που θα του εξασφαλίζει άνετη ζωή μετά.

Όμως, η Ένωση μόνο στα λόγια ενδιαφέρεται για τους εργαζόμενους. Υποβαθμίζετε ακόμα και τα πιο βασικά δικαιώματα των εργαζομένων, επικαλούμενοι μία δήθεν ανταγωνιστικότητα, μετατρέπετε ολόκληρες χώρες, όπως η πατρίδα μου, σε ειδικές οικονομικές ζώνες και έχετε το θράσος να μιλάτε για εργαζόμενους και προστασία.

Να έρθετε στην Ελλάδα να τα πείτε αυτά. Στην Ελλάδα όπου με τις πολιτικές σας έχετε δημιουργήσει μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση και ισχυρίζεστε πως αυτός είναι ο δρόμος προς το μέλλον. Σας το χαρίζουμε αυτό το μέλλον. Εμείς αγωνιζόμαστε για το δικό μας μέλλον σε μια διαφορετική Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέμε «όχι» σε μια Ένωση προστάτη του μεγάλου διεθνούς κεφαλαίου, μία Ένωση αρχιληστή, που με τις φορολογικές επιδρομές που διατάσσει και εκτελούν οι εγχώριοι υποτακτικοί της, επιδιώκει να καταστρέψει κάθε ίχνος εθνικής οικονομίας, ώστε να μοιράσει τα συντρίμμια στις πολυεθνικές της.

Επιπλέον, όλοι εσείς που ενδιαφέρεστε για τα δικαιώματα των εργαζομένων, επιδιώκετε σταθερά, εδώ και πολύ καιρό, την αντικατάσταση της ευρωπαϊκής εργατικής τάξης από τις ορδές των λαθρομεταναστών, γνωρίζοντας βέβαια, πόσο πιο εύκολο θα είναι να εκμεταλλευτείτε το καινούργιο αυτό εργατικό δυναμικό και να επιτύχετε μια εξομοίωση προς τα κάτω, και πάλι προς το συμφέρον των πολυεθνικών.

Άλλωστε, θυμηθείτε πως ο ίδιος ο Πρόεδρος Schultz είχε ζητήσει για την Ευρώπη 50 εκατομμύρια νέους μετανάστες. Να ξέρετε όμως πως οι λαοί ξυπνάνε και θα στείλουν εσάς και τις πολιτικές σας στα σκουπίδια της Ιστορίας, όπου και ανήκετε.

 αγορητής συμφωνεί να απαντήσει σε ερώτηση "γαλάζια κάρτα" (άρθρο 162, παράγραφος 8 του Κανονισμού)).

 
  
MPphoto
 

  Maria Grapini (S&D), Întrebare adresată în conformitate cu procedura „cartonașului albastru”. Mulțumesc, doamnă președintă. Stimate coleg, ați spus, între altele, că nu doriți să fie protejat marele capital, întreprinderile mari. Dar sunteți de acord că doar prin colaborare între statele membre putem să identificăm munca nedeclarată și, tocmai, să nu protejăm încălcările drepturilor lucrătorilor în companii mari sau mici?

 
  
MPphoto
 

  Λάμπρος Φουντούλης ( NI), απάντηση σε ερώτηση με "γαλάζια κάρτα". Αγαπητή συνάδελφε, μάλλον δεν καταλάβατε καλά, ή ήταν λάθος η διερμηνεία. Δεν είπα εγώ αυτό το πράγμα. Εγώ είπα ότι πρέπει να προστατεύουμε όλους τους εργαζόμενους, γιατί όλοι έχουν ίσα δικαιώματα, είτε δουλεύουνε σε μικρές επιχειρήσεις, είτε σε μεγάλες επιχειρήσεις. Αλλά, δυστυχώς, με τις πολιτικές αυτές προστατεύονται οι πολυεθνικές και όχι τα δικαιώματα των εργαζομένων.

 
  
MPphoto
 

  Jérôme Lavrilleux (PPE). Madame la Présidente, Madame la Commissaire européenne, chère Marianne Thyssen, Monsieur le rapporteur, chers collègues, dans une étude d'Eurobaromètre en 2013 pour la Commission européenne, le travail non déclaré représenterait entre 15 et 20 % du PIB de certains États membres de notre Union.

Nous en avons tous conscience: le travail non déclaré est une véritable menace pour nos modèles économiques et sociaux. Derrière ce terme se cachent des situations graves, telles que l'exploitation de travailleurs, la précarité, la concurrence déloyale et, bien entendu, de lourdes pertes pour les États et leurs systèmes de sécurité sociale, notamment. La progression du travail non déclaré entraîne indéniablement un sentiment d'injustice pour la grande majorité de nos concitoyens qui, eux, respectent les règles. De plus, nous avons malheureusement pu l'observer, ce phénomène peut conduire certains États ou certaines régions à la faillite.

La création de cette plateforme européenne n'est pas une législation supplémentaire, mais un lien de coopération entre les États, ce qui devrait amener nos collègues d'extrême droite, grands pourfendeurs de toute nouvelle législation européenne, à la voter (je ne comprends d'ailleurs pas leurs incohérences). Cette plateforme permettra de montrer que l'Union européenne ouvre les yeux sur ce système de concurrence déloyale et qu'elle entend y apporter une réponse concertée entre les États.

De plus, n'oublions pas que la lutte contre le travail non déclaré doit aussi se jouer en amont. Effectivement, une grande part du problème réside aussi – il faut avoir le courage de le dire – dans des législations nationales souvent inadaptées au monde du travail et à l'évolution de la société.

Comme le démontre l'enquête Eurobaromètre, 50 % des sondés considèrent que le travail non déclaré est avantageux pour les deux parties. La feuille de route est donc claire pour les États membres: lutter contre le travail non déclaré, mais donner aussi à nos entreprises et à nos salariés des règles administratives et fiscales moins lourdes afin de favoriser la croissance économique, et donc la création d'emplois.

 
  
MPphoto
 

  Agnes Jongerius (S&D). In deze tijden van een keuze tussen geen werk, zwartwerk of flexwerk bevinden veel mensen zich between a rock and a hard place en het is daarom des te belangrijker dat misstanden, zoals zwartwerk en schijnzelfstandigheid, aan het licht gebracht worden en werknemers gewoon gebruik kunnen maken van hun bestaande formele rechten.

Ik wil daarom collega Pirinski en zijn team bedanken voor de geweldige inzet om dit platform ter bestrijding van zwartwerk te verwezenlijken. Het is een eerste stap in de goede richting in de strijd tegen misbruik van werknemers, tegen misbruik van sociale zekerheid en het ondermijnen van een gelijk speelveld tussen bedrijven. Ook zal dit platform hopelijk het begrip tussen lidstaten vergroten en de samenwerking verbeteren. Dat zijn allemaal positieve punten.

Ook is positief dat de deelname van sociale partners als lid van dit platform zal bijdragen aan het identificeren van problemen in specifieke sectoren in specifieke landen. Daarom is het belangrijk dat alle lidstaten zich committeren aan deze aanpak. In België bijvoorbeeld heeft deze aanpak er al toe geleid dat staatssecretaris Tommelein echt hele grote bedragen extra bijdragen aan de sociale kassen heeft ontvangen.

Daarmee is het platform een deel van de puzzel en vraag ik toch aan de commissaris: waar blijft nou het pakket arbeidsmarktintegratie? Want naast dit platform en de handhavingsrichtlijn hebben we ook voorstellen nodig om de gaten in de wetgeving te dichten.

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Trebesius (ECR). Frau Präsidentin! Der Bericht zur Einrichtung einer europäischen Plattform zur Stärkung der Zusammenarbeit bei der Prävention und Abschreckung von nicht angemeldeter Erwerbstätigkeit, also Schwarzarbeit, ist das Resultat einer schwierigen Verhandlung und ein überzeugender Erfolg der Position der EKR. Hier hat sich endlich die Einsicht durchgesetzt, dass die Leistungsfähigkeit der Mitgliedstaaten in diesem Bereich sehr unterschiedlich ist und es keinen Sinn hat, diese Fragen komplett europäisch zu lösen. Einige Länder haben das Problem hinreichend gut im Griff und es wäre dumm, diese mit zusätzlichen Regelungen und Verordnungen zu überziehen.

Für die Mitgliedstaaten gibt es einen Zwang zur Mitgliedschaft und zur Teilnahme an regelmäßigen Konsultationen, aber niemand wird zur Übernahme der einzelnen Politiken gezwungen. Das Ziel bleibt mehr oder weniger ein Erfahrungsaustausch. Die schwächeren Länder können hier von den Erfahrungen der stärkeren Länder profitieren, und der EU kommt die Rolle des Vermittlers und Organisators zu.

Angesichts der weiter fortschreitenden Zentralisierung in vielen Politikbereichen wird hier ein Zeichen der Vernunft gesetzt, weswegen ich den Bericht gern unterstütze. Es wäre schön, wenn wir solche Ansätze in Zukunft weiter sehen könnten.

 
  
MPphoto
 

  António Marinho e Pinto (ALDE). Senhora Presidente, a prevenção e dissuasão do trabalho não declarado tem de ser um esforço que a todos compete, à União Europeia e aos Estados—Membros. O trabalho não declarado prejudica a economia da União, põe em risco a sustentabilidade financeira dos sistemas de proteção social, gera concorrência desleal, desfigurando as leis do mercado, conduz à falta de proteção social e laboral dos trabalhadores e tem, frequentemente, uma dimensão transfronteiriça. Uma grande parte dos trabalhadores não declarados são particularmente vulneráveis, nomeadamente as mulheres, os migrantes e os trabalhadores domésticos.

Um domínio particularmente preocupante nesta matéria é o recurso a jovens estagiários para substituir temporariamente profissionais ausentes. Sob a capa de uma formação profissional, algumas empresas estão na verdade a usar esses jovens para tarefas profissionais não especializadas, não lhes pagando ou pagando-lhes salários muito inferiores ao trabalho realizado.

 
  
MPphoto
 

  Patrick Le Hyaric (GUE/NGL). Madame la Présidente, la progression du travail non déclaré est un révélateur des dysfonctionnements de nos sociétés et de la crise globale que nous subissons.

L'austérité, qui provoque un recul des débouchés, fait pression sur l'emploi stable et pousse au travail au noir. C'est injuste et préjudiciable pour les travailleurs concernés placés dans l'insécurité sans garanties sociales.

C'est néfaste pour toute la collectivité, car cela tire vers le bas toutes les conditions de travail et nie les droits sociaux, cela constitue un manque dans le financement de la protection sociale et dans les recettes des États, et des directives comme celle sur les travailleurs détachés permettent la fraude.

Le quitus donné par la Commission au nouveau modèle basé sur l'auto-entrepreneuriat l'entretient aussi. Ajoutons que les nouveaux modèles de type «Uber» fabriquent un salariat de type nouveau, épuré de toute obligation sociale pour les donneurs d'ordre.

La plate-forme est une bonne décision, mais nous devrions travailler plus en profondeur, en révisant la directive sur les travailleurs détachés, en réglementant le statut des travailleurs transfrontaliers, en mettant en place un corps européen d'inspecteurs du travail et en créant, face aux nouveaux modèles économiques, les conditions d'une sécurité de l'emploi et d'une protection sociale pour toutes et tous.

 
  
MPphoto
 

  Verónica Lope Fontagné (PPE). Señora Presidenta, señora Comisaria, para que la recuperación económica se refleje en todos los estratos de la sociedad es necesario continuar creando empleo que cada vez sea de mayor calidad. Y el primer paso debe ser luchar contra el trabajo no declarado y sus implicaciones negativas para la sociedad. Por un lado, afecta a los trabajadores, a sus derechos, a sus condiciones laborales y salariales y a la adquisición de derechos de pensión. Y por otro lado, repercute negativamente en los sistemas de protección social, provoca una competencia desleal en la empresa y fomenta el desarrollo de una economía sumergida.

Hace apenas unas semanas apareció en prensa un dato muy reseñable: en España, uno de los países con gran tasa de desempleo, se calcula que pueden existir más de 4 millones de trabajadores no declarados —es decir, el 18 % de la población activa—, de los que 1,3 millones son directamente achacables al fraude laboral. El papel que desempeñan los interlocutores sociales para luchar contra esta lacra es esencial y los Estados miembros solo podrán convertir el trabajo no declarado en trabajo formal si cuentan con su apoyo. Para ello hay que llevar a cabo medidas que favorezcan la contratación y el control, y la plataforma nos servirá como base de apoyo para conocer mejor la realidad a la que nos enfrentamos y luchar contra los abusos.

 
  
MPphoto
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D). Pirmiausia noriu padėkoti pranešėjui Georgijui Pirinskiui už tikrai profesionaliai atliktą darbą ir puikiai pravestas derybas, tačiau nerimą kelia ne tik nedeklaruojamo darbo mastas, bet ir visuomenės tolerancija šiam reiškiniui. Todėl, pirmiausia, raginu valstybes nares kaip galima daugiau dėmesio skirti prevencijai ir darbuotojų švietimui, kad nelegali veikla tiesiog būtų nepateisinama. Mes privalome šviesti visuomenę, kokias neigiamas pasekmes sukelia nedeklaruojamas darbas, nes, iš vienos pusės, tokį darbą dirbantys darbuotojai yra be jokių socialinių garantijų, gauna mažesnį darbo užmokestį, vėliau – mažesnes pensijas, iš kitos pusės, valstybės surenka mažiau mokesčių, todėl daromas neigiamas poveikis socialinės apsaugos sistemoms, šalių vidaus ekonomikai, galiausiai, iškreipiama konkurencija.

Taip pat noriu atkreipti dėmesį, kad nedeklaruojamas darbas yra paplitęs ir tuose sektoriuose, kuriuose daugiausia dirba moterys, kaip, pavyzdžiui, senelių, vaikų, ligotų, neįgalių žmonių priežiūros sektorius, namų ūkio darbai (valytojos, auklės), yra sunku sukontroliuoti šiuos sektorius ir ištraukti tuos žmones iš „šešėlio“, o juk ten dirbantys žmonės daugeliu atvejų neturi jokių socialinių garantijų. Taigi labai tikiuosi, kad Europos platforma dėl nedeklaruojamo darbo bus efektyvi, padės stiprinti valstybių narių bendradarbiavimą.

Komisijos nare M. Thyssen, kalbėdama jūs pasakėte, jog dėsite visas pastangas, kad ši platforma pradėtų veikti dar iki vasaros. Linkiu geriausios sėkmės, kad taip ir būtų.

 
  
MPphoto
 

  Zdzisław Krasnodębski (ECR). Platforma, której powołanie przewiduje to sprawozdanie, może przyczynić się do zmniejszenia zjawiska pracy niezarejestrowanej tylko wtedy, gdy rzeczywiście pomoże, dzięki wymianie informacji i doświadczeń, zidentyfikować prawdziwe, liczne i różnorodne przyczyny tego zjawiska, nie będzie próbą narzucenia państwom członkowskim jednego sposobu widzenia i działania. Za częstą przyczynę pozostawania w szarej strefie uznaje się zbyt wysokie podatki i inne obowiązkowe obciążenia finansowe, czasem też niższe pensje. Ale może być nią także brak legalnych miejsc pracy oraz zbyt wysoka cena pewnych usług w niektórych krajach i zbyt wysokie płace. Do rozwoju szarej strefy przyczynia się sztywne ustawodawstwo, innym powodem jest uzasadniony brak zaufania do systemu ubezpieczeń społecznych, zwłaszcza systemów emerytalnych, które przez niektóre rządy w ostatnich czasach zostały wykorzystane w celu doraźnego uzupełniania budżetu – i w ogóle niskie zainteresowanie prawem. Trzeba też zwrócić uwagę na faktyczną akceptację pracy nierejestrowanej wśród pracodawców i pracowników. Uporanie się z tymi problemami to przede wszystkim zadanie państw członkowskich.

 
  
MPphoto
 

  Филиз Хюсменова (ALDE). Г-жо Председател, засилването на сътрудничеството на европейско ниво за предотвратяване и възпиране на недекларирания труд е изключително важно не само за европейската икономика и държавните й хазни, но и за самите граждани. Недекларираният труд и работата в сивия сектор сериозно накърняват възможностите на хората да ползват социалните придобивки, които би трябвало да са налични по подразбиране. Такива са например натрупването на осигурителен и пенсионен стаж, използването на отпуск за почивка, по болест или за майчинство, допълнителното заплащане за извънреден труд.

Много често работещите в Европа са поставени в безизходно положение и по принуда се съгласяват на подобни уговорки. Високите нива на безработица допълнително допринасят за това. Ето защо трябва да приветстваме мерките, насочени към отстраняването на това явление, и да поощрим както сътрудничеството между държавите членки, така и между националните органи на централно и на регионално ниво.

 
  
MPphoto
 

  Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (PPE). Pani Przewodnicząca! Pani Komisarz! Praca nierejestrowana to zjawisko kosztowne ekonomicznie i społecznie: psuje rynek, pozbawia pracowników ich praw. Dlatego ta platforma jest bardzo potrzebna, ale źle by się stało, gdyby jej działalność skupiła się tylko i wyłącznie na kontroli. Wielu pracodawców i pracowników podejmuje się lub oferuje pracę na czarno z desperacji, z biedy, z braku dobrych przepisów czy zbyt wielkich obciążeń podatkowych.

Dlatego apeluję, aby spośród różnych narzędzi zwalczania pracy nierejestrowanej skupić się na przejrzystości przepisów, ułatwieniach w systemie podatkowym, na zmniejszaniu obciążeń dla pracodawców oraz przygotowaniu i uporządkowaniu przepisów dotyczących pracy tymczasowej, dodatkowej i sezonowej. Lepsze przepisy są szczególnie potrzebne na rynku prac domowych, który zajmują głównie kobiety i który bardzo trudno jest kontrolować, bo naruszylibyśmy mir domowy. Są dobre przykłady rozwiązania tego dylematu: mamy dobrze działający system bonów usługowych w Belgii, we Francji. I dlatego w tym kierunku należy iść.

Pani Komisarz! Rynek prac domowych będzie się intensywnie rozwijał z powodu starzenia się Europy, demografii, z powodu podwyższonego wieku emerytalnego, dłuższej obecności kobiet na rynku pracy, z powodu kapitałowego systemu emerytalnego. Dlatego bardzo jest potrzebne, żeby przygotować przepisy na ten rynek. Podsumowując – jasne przepisy, ułatwienia dla przedsiębiorców, a dopiero potem kontrola.

 
  
MPphoto
 

  Brando Benifei (S&D). Signora Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo di fronte a noi un testo importante che servirà a creare un organismo europeo di alto livello che si pone un obiettivo assolutamente centrale, quello di contrastare il lavoro sommerso. Sappiamo bene che questo problema non si limita a essere esclusivamente un peso per le finanze pubbliche, generando evasione fiscale e concorrenza sleale fra le imprese, ma rappresenta soprattutto una fonte di seri rischi per i lavoratori e la società in generale. È una minaccia per la salute e la sicurezza dei lavoratori che spesso sono impiegati in settori usuranti e pericolosi, quali il settore agricolo, edile e industriale. È un problema per la tenuta del tessuto sociale, anche inteso in senso geografico e di genere. Colpisce inoltre i gruppi più vulnerabili, inclusi i rifugiati. È giusto dunque che l'Unione europea si sforzi a trovare una soluzione e far sedere allo stesso tavolo rappresentanti degli Stati membri, della Commissione europea e della società civile, fra cui i sindacati e i datori di lavoro, servirà a identificare la dimensione europea del problema.

A mio parere, un obiettivo di lungo periodo che dobbiamo porci è proprio quello della regolarizzazione del lavoro nero. Sono contento dell'impegno che abbiamo messo per migliorare il testo, insieme ai colleghi, a partire dal relatore Pirinski, che ha svolto un lavoro eccezionale per il quale voglio ringraziarlo. Ora è importante, signora Commissario Thyssen, che la scelta che stiamo mettendo in campo venga messa in atto rapidamente dalla Commissione con efficienza e con concretezza.

 
  
MPphoto
 

  Helga Stevens (ECR). Ik vind dat met dit verslag een goede weg is ingeslagen en dat wil ik graag benadrukken. Zwartwerk is een groot maatschappelijk probleem en brengt de economie schade toe, omdat de concurrentie niet eerlijk verloopt. Alle lidstaten moeten daarom goed samenwerken om zwartwerk effectief en efficiënt aan te pakken.

Het is daarom een heel goed idee om een Europees platform op te zetten om het doeltreffend en snel uitwisselen van gegevens en informatie mogelijk te maken. Het is logisch en noodzakelijk dat de Europese Unie hierin een rol vervult. Ik noteer ook dat de rapporteur erop heeft gelet dat de Unie de bevoegdheden van de lidstaten respecteert en niet buiten haar ondersteunende rol treedt. Elke lidstaat moet de ruimte hebben een aanpak op maat te ontwikkelen voor de verschillende problemen waarmee hij wordt geconfronteerd. Aangezien het verslag hiermee rekening houdt, kan ik dit ten volle steunen.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). Señora Presidenta, regularizar el trabajo no declarado es de justicia para mejorar la situación de los trabajadores clandestinos sin derechos, precarios, víctimas de todo tipo de abusos, pero, además, es imprescindible para combatir el deterioro de los servicios públicos.

Eurostat ha demostrado que, a más economía sumergida, más recortes. Por eso, saludo la determinación por coordinar una acción multinivel europea contra esa verdadera lacra incorporando también la aportación regional.

Celebro igualmente que se haya reconocido que este problema castiga especialmente a las mujeres y que se requiere una especial sensibilidad con ellas y con algunos de los sectores y situaciones a los que tradicionalmente las condena la desigualdad.

Finalmente, apoyo que hagamos mucho hincapié en medidas fiscales y de todo orden que conviertan el empleo clandestino en un mal negocio y traten a quien lo ofrece como lo que es: un pirata que trafica con la necesidad de sus conciudadanos y ataca nuestro modelo social.

 
  
MPphoto
 

  Sofia Ribeiro (PPE). – Senhora Presidente, o trabalho não declarado constitui um flagelo social e económico com raízes muito profundas e complexas que prejudica gravemente o trabalhador nos seus direitos sociais e laborais, que tem sérias implicações orçamentais e que conduz à diminuição da receita fiscal e das contribuições para a Segurança Social.

Saúdo, por isso, a iniciativa da Comissão de criar uma plataforma europeia para reforçar a cooperação na luta contra o trabalho não declarado, para a qual é indispensável a participação dos parceiros sociais. Mas, para além da partilha de boas práticas relativas à forma como os Estados-Membros articulam a prevenção e a penalização de tais situações abusivas, é essencial que se promova o trabalho devidamente declarado e também que se combatam abusos sobre o trabalhador. Refiro-me não apenas às atividades remuneradas que se tornam ilícitas por não serem devidamente declaradas às autoridades competentes, mas também às falsas situações de trabalho por conta própria.

Contudo, só podemos efetivamente prevenir as situações de trabalho não declarado se criarmos reais incentivos para que os trabalhadores e os empregadores percebam que só têm vantagens em declarar o trabalho realizado.

Chamo, por isso, à atenção da Comissão para a necessidade de se reduzirem a nível global os impostos sobre o trabalho e de se aumentarem os benefícios dos trabalhadores e das suas famílias ao nível da assistência social.

Apelo para que a Comissão incentive os Estados-Membros a divergirem para outras formas de obtenção de receita fiscal e a investirem na assistência na saúde, nas pensões e no apoio em situação de desemprego, o que limitará a tentação de fuga ao fisco através da relação laboral desregulada que constituiu o trabalho não declarado.

 
  
MPphoto
 

  Evelyn Regner (S&D). Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Kommissarin! Mir ist es besonders wichtig, dass Briefkastenfirmen unter die Zuständigkeit der Plattform zur Bekämpfung von Schwarzarbeit fallen. Warum? Über Konstruktionen wie Briefkastenfirmen werden nicht nur die Sozialsysteme ausgenutzt, nein, die Arbeitnehmer und die Arbeitnehmerinnen können im Falle eines Rechtsstreits schlechtergestellt sein. Ebenso ist natürlich Steuerumgehung Tür und Tor geöffnet.

Schwarzarbeit ist ein Skandal – nicht nur die traditionelle Schwarzarbeit, sondern auch die eine oder andere Form der neuen Selbständigkeit, denn hinter diesen Formen der neuen Selbständigkeit, Einpersonengesellschaften oftmals, verbergen sich nichts anderes als Formen, um die Anwendung von Arbeitsrecht, von Sozialstandards zu umgehen. Und das ist natürlich ein Skandal, der durch diese Plattform zur Bekämpfung der Schwarzarbeit bekämpft werden soll.

Mir ist es auch ein besonderes Anliegen, dass es die Plattform zur Bekämpfung von Schwarzarbeit gibt, um Vertrauen zu schaffen, Vertrauen der Arbeitsinspektorate jenseits der diversen Grenzen zu schaffen, um zu wissen, was denn in den einzelnen Ländern eigentlich alles falsch läuft. Deshalb bin ich natürlich auch schon sehr gespannt auf die ersten Berichte, die wir bekommen werden, und die Erarbeitung von Leitlinien für die Durchsetzungs- und Kontrollbehörden der Mitgliedstaaten. Und am Ende dieses langen Weges wünsche ich mir, dass es so etwas geben wird wie ein europäisches Arbeitsinspektorat.

 
  
MPphoto
 

  Claude Rolin (PPE). Madame la Présidente, le travail non déclaré est une question cruciale, notamment par la place qu'il occupe dans l'économie souterraine. Si la lutte contre cette forme de travail est une prérogative des États membres, il est indispensable de mettre en place des synergies au niveau européen.

C'est avec un enthousiasme non dissimulé que je voterai en faveur de la création de cette plateforme. Les répercussions négatives du travail non déclaré sont nombreuses, trop nombreuses pour le budget des États, pour les équilibres des systèmes de sécurité sociale, pour les entreprises car il crée une concurrence déloyale, pour les salariés qui perdent leurs droits en matière de pensions, de chômage, d'accès aux soins de santé, de protection contre les accidents du travail. En effet, un accident du travail est une catastrophe pour le travailleur, qui n'est pas protégé, et aussi une catastrophe économique pour l'entreprise, surtout si c'est une PME, qui peut se voir contrainte à fermer ses portes.

Je tiens à souligner l'importance du rôle des partenaires sociaux dans cette plateforme. Elle devra aussi s'attaquer aux sociétés boîtes aux lettres et aux faux indépendants, qu'il nous faut combattre pour lutter contre le dumping social au sein de l'Europe.

Cette plateforme est un premier pas, mais il faudra poursuivre cette démarche à travers la mise en place d'un service d'inspection sociale dans les États membres afin de permettre l'échange d'informations. Je suis convaincu que l'espace européen doit devenir un espace de lutte contre le dumping social et un espace de justice sociale.

 
  
MPphoto
 

  Javi López (S&D). Señora Presidenta, hoy debemos felicitarnos por dar un paso tan positivo y tan relevante para combatir el trabajo no declarado en Europa. Una plataforma de cooperación entre Estados en materia de buenas prácticas, pero que luchará contra uno de los fenómenos económicos y sociales más preocupantes que tenemos: un problema para la sociedad europea, un problema de enorme envergadura, que equivale al 20 % del producto interior bruto en España, y en algunos países a entre el 10 % y el 35 %; con trabajadores que son víctimas de este fenómeno, sin seguridad, sin derechos y que suelen ser los más vulnerables de nuestra sociedad; un problema para nuestra economía, porque distorsiona el mercado laboral; y un problema muy grande para las arcas públicas en muchos de nuestros países.

Esta plataforma tiene varios elementos muy positivos que queremos destacar: que se ha incluido, para combatirlo, el fraude de ley en la contratación, no solo el trabajo no declarado; que todos los Estados miembros formarán parte de la plataforma, cuestión que es muy relevante; y que los agentes sociales tendrán un papel preponderante en esta cooperación. Un paso positivo, pero creemos que solo será un paso y que habrá mucho por hacer. Podemos tomar medidas más incisivas, que también es lo que requiere un problema como este, para combatir una lacra para nuestra economía y para nuestra sociedad.

 
  
MPphoto
 

  Anne Sander (PPE). Madame la Présidente, Madame la Commissaire, aujourd'hui l'économie souterraine pèse 2 100 milliards d'euros en Europe.

Cette fraude à la déclaration pose trois problèmes: une atteinte aux droits des travailleurs, un appauvrissement des caisses des États et une concurrence déloyale entre les entreprises européennes. Parmi elles, les petites et les moyennes entreprises qui représentent 99 % de leur total, sont les premières victimes.

La plate-forme que nous adoptons aujourd'hui doit être vue comme un premier pas pour lutter contre le travail non déclaré, car elle met enfin tous les États membres autour de la table. Elle permettra d'ouvrir un dialogue approfondi entre leurs différentes administrations et permettra aussi de limiter le recours au faux travail indépendant et aux sociétés boîtes aux lettres. Dans les zones frontalières, cette coopération clarifiera les responsabilités et limitera le flou juridique actuel.

Cependant, cette plate-forme ne doit pas rester une coquille vide. Elle doit devenir opérationnelle sans attendre et permettre un réel renforcement des contrôles et des sanctions. Elle devra probablement, un jour aussi, se concentrer sur les fraudes liées au détachement des travailleurs.

Mais attention, une simple plate-forme ne résoudra pas tout. Les États doivent aussi s'engager dans une véritable politique de lutte contre l'impunité, dans une adaptation de la fiscalité et dans une promotion de l'entrepreneuriat pour encourager un retour des travailleurs dans la légalité.

 
  
MPphoto
 

  Siôn Simon (S&D). Madam President, first can I just note that it is a bit odd that today’s debate on this matter occurs after the negotiations have been so painstakingly – and, on behalf of Mr Pirinski, brilliantly – concluded in the trilogue. Why are we having the debate after the matter has already been agreed? Surely that of itself is undeclared work by Parliament?

Secondly, I would just like to respond to our colleagues from UKIP, although as usual they are not actually here for the debates.

(Mr Etheridge: Yes we are!)

Not the ones who spoke; neither of the ones who spoke have stayed to listen to the rest of the debate, they have done their little bit of theatre and buggered off as usual. They gave us a load of nonsense about how we must not have these measures because it is anti-competitive. They tried to give us lessons about competitiveness and economics, and as usual they do not understand competitiveness and they do not understand economics. The whole point is that, at this end of the labour market, you need regulation in order to have a level playing field. The people who suffer from this lack of regulation, as well as workers, are precisely those small and medium enterprises whose competition is not from massive multinationals, it is from people below them in the labour market not paying taxes, not paying social costs and thereby getting an unfair advantage. If you understood anything you would understand that.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Sven Schulze (PPE). Frau Präsidentin! Frau Kommissarin! Wir haben ja heute schon viele Beispiele gehört, warum die Bekämpfung von Schwarzarbeit sehr wichtig ist – sowohl für unsere Mitgliedstaaten, als auch für die vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Ein Grund sind die leeren Staatskassen und die hohe Verschuldung in vielen Mitgliedstaaten.

Wenn man sich mal die Zahlen bei der Schwarzarbeit in den Mitgliedstaaten anschaut, die sind schon sehr erschreckend: Griechenland mit 24,6 % vom Bruttoinlandsprodukt, Italien 21,6 %. Aber auch mein Heimatland Deutschland hat noch viel Aufholbedarf; wir liegen im Moment bei 13 %.

Es gibt in Europa auch positive Beispiele. Beispielsweise Österreich mit weniger als 10 % – die liegen bei 7,5 %. Die Schaffung einer Plattform mit verbindlicher Teilnahme von Experten aus allen Mitgliedstaaten ist aus meiner Sicht deshalb ein richtiger und wichtiger Schritt. Es geht dabei um den Austausch von Best-Practice-Beispielen.

Mir war wichtig festzuhalten, dass das neue Gremium in erster Linie bewährte und funktionierende Methoden der Schwarzarbeit auf nationaler Ebene unterstützt und ein ständiger Informationsfluss zwischen den zuständigen Behörden geschaffen wird. Erfolgreich vermieden wurde eine Harmonisierung der Bekämpfungsmethoden, was möglicherweise zu einer Aufweichung der bewährten Praktiken in den Mitgliedstaaten geführt hätte.

Richtig ist aus meiner Sicht daher der Austausch der Bekämpfungsmethoden; das sollte im Vordergrund stehen, nicht die Verabschiedung verbindlicher Vorgaben durch die Plattform. Ich denke, dass wir mit dem Rat eine gemeinsame vernünftige Lösung gefunden haben, und werde das auch weiterhin unterstützen.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sógor (PPE). Madam President, despite its crucial budgetary competition and social implications, undeclared work has not yet received as much attention as it should have on a European level. As the 2013 Eurofound report on the topic pointed out, there are no obvious explanations regarding the dynamics of undeclared work. For example, contrary to what most people would expect, undeclared work does not necessarily go up in times of austerity, and reduced taxes and increased deregulation do not automatically lead to less undeclared work.

However, what is obvious from the figures presented is that there are some Member States which are more efficient than others in dealing with this problem. The size of the undeclared economy in Austria compared to its GDP is almost five times less than the endemic proportion reached in my country, for example. If through this platform we succeed in transferring some proven practices across sectors and Member States and regularising a part of the grey economy, we would not only bolster fair competition and ensure more sustainability for public finances, we would also put an end to the exploitation of millions of undeclared workers who do not have the social protection or health and safety guarantees that others enjoy. In addition, results in dealing with undeclared work in a cross-border manner would also contribute to restoring much-needed trust in the functioning of the single market.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Tom Vandenkendelaere (PPE). Oneerlijke concurrentie ondergraaft het vertrouwen van de burger in het Europese project. Met de oprichting van dit platform zet Europa wat mij betreft een belangrijke bijkomende stap in de bestrijding van zwartwerk, schijnzelfstandigheid en andere fraude.

Het is de taak van de overheid om te waken over de spelregels, maar in een eengemaakte markt stopt fraude natuurlijk niet aan de landsgrenzen. Daarom vind ik het goed dat Europa ook in deze haar verantwoordelijk neemt. Verantwoordelijkheid tegenover de werknemers die door zwartwerk en fraude hun sociale rechten worden ontzegd. Wanpraktijken komen trouwens vooral voor bij gevaarlijke beroepen en bij kwetsbare groepen, zoals laaggeschoolde vrouwen of migranten. Maar ook verantwoordelijkheid tegenover de lidstaten die door fraude hun inkomsten mislopen en wier sociale zekerheid zo onder druk komt te staan.

Het vrij verkeer binnen de EU is onze grootste verwezenlijking en we mogen dit niet laten ondermijnen door oneerlijke praktijken. Samenwerking is daarom het sleutelwoord.

Daarom roep ik ertoe op deze belangrijke strijd niet te laten verzanden in tegenstellingen tussen Oost- en West-Europese lidstaten bijvoorbeeld. Iedereen moet mee in het bad. Dat is onontbeerlijk om een correcte samenwerking te garanderen van alle inspectiediensten van onze lidstaten.

Concreet wil ik nog de nadruk leggen op de noodzaak van verdergaande en dringende digitalisering van data-uitwisseling zoals het Informatiesysteem interne markt en het EESSI-systeem.

Dit platform is zeker een stap in de goede richting, daar ben ik van overtuigd. We kunnen en we moeten echter nog veel verder gaan. Daarom kijk ik, samen met u, verwachtingsvol uit naar de voorstellen over het arbeidsmobiliteitspakket van onze commissaris Thyssen.

 
  
 

Catch-the-eye procedure

 
  
MPphoto
 

  Krzysztof Hetman (PPE). Kwestia pracy nierejestrowanej, a także fikcyjnego zatrudnienia dotyczy wszystkich państw członkowskich, i choć to w ich gestii leży większość kompetencji w zakresie zapobiegania i zniechęcania do niej, jestem przekonany, że działania na poziomie Unii Europejskiej są równie pożądane i mogą przynieść dobre efekty.

Praca nierejestrowana ma negatywny wpływ na budżety i administracje państw członkowskich. Nie należy jednak zapominać, że jest to przede wszystkim problem społeczny, mający negatywny wpływ na życie zawodowe, społeczne i rodzinne wielu milionów naszych obywateli. Kompleksowy charakter problemu pracy nierejestrowanej sprawia, że do jego rozwiązania przyczynić się może tylko współpraca partnerów na wszystkich szczeblach. Uważam, że obowiązki Platformy zostały trafnie określone. Otrzymała ona konkretne zadania, przy jednoczesnym poszanowaniu zasady subsydiarności. Cieszę się też, że do uczestnictwa włączeni zostali także partnerzy społeczni i zostali uznani za jej członków. Mam nadzieję, że Platforma będzie miejscem rzeczywistej współpracy partnerów i będzie zdolna do wypracowania wspólnych strategii w zakresie egzekwowania prawa.

 
  
MPphoto
 

  Maria Grapini (S&D). Doamnă președintă, doamnă comisar, apreciez în primul rând raportul și necesitatea acestei platforme. Cred că a venit târziu, dar este bine că acum ne-am aplecat asupra acestei probleme. Ca membră a comisiei IMCO și ca raportor din umbră pentru acest raport, nu mai vreau să repet efectele dezastruoase ale muncii la negru pe piața internă, atât asupra lucrătorilor, asupra IMM-urilor, așa cum și dumneavoastră, doamnă comisar, ați accentuat, dar, evident, și asupra bugetelor.

Consider că o măsură luată este nevoie să fie monitorizată, de aceea mi-am permis să fac acest amendament, ca să nu prezentați un raport în Parlamentul European o dată la patru ani, ci anual, pentru că eu cred în împărtășirea exemplelor de bună practică de la alte țări și nu cred, ca și colegii din dreapta, că, fără o cooperare, putem să diminuăm munca la negru. Mai cred că este important – și am și propus – ca partenerii de dialog social să fie consultați și să găsim metode prin care să conștientizăm și lucrătorii, și societățile că este dezastruos pe termen lung ca lucrătorii să accepte munca la negru. Este foarte important să dedicăm acestui domeniu foarte mult.

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová (PPE). Paní předsedající, společný evropský pracovní trh nepochybně potřebuje nastavení určitých minimálních standardů, které odpovídají evropským zásadám, jako je spravedlnost. Nehlášená práce, to je problém především členských zemí, ale je to také problém Unie jako celku. Bohužel objem nehlášené práce roste, také České republice se tento trend nevyhnul a jsme již zhruba na 19 – objemu nehlášené práce, což je samozřejmě jev, který se nám nemůže líbit, a proto se také jistě Česká republika zapojí do této společné platformy, která neznamená zvýšenou regulaci, ale velmi dobrou možnost pro sdílení příkladů dobré práce a nacházení postupů, které umožní členským státům účinně bojovat s tímto trendem, který poškozuje samozřejmě trh práce, zaměstnavatele a také zaměstnance. Důležitá je efektivita a minimální náklady, které na tuto platformu budou vynakládány.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς ( ECR). Κυρία Πρόεδρε, η αδήλωτη εργασία είναι συνυφασμένη με όλη τη διαδικασία απορρύθμισης των εργασιακών σχέσεων. Είναι συνυφασμένη με την τεράστια ανεργία η οποία υπάρχει και την πίεση εκ μέρους των εργοδοτών να υπάρχει μαύρη εργασία. Ταυτόχρονα, αδήλωτη εργασία σημαίνει και τεράστια απώλεια εισφορών στα ασφαλιστικά ταμεία. Και αυτό το βλέπουμε, ειδικότερα, στην Ελλάδα που έχουμε μία τεράστια εισφοροδιαφυγή. Μια εισφοροδιαφυγή η οποία υπονομεύει την όλη λειτουργία του ασφαλιστικού συστήματος.

Κατά την άποψή μου, βεβαίως, εάν θέλει το κράτος, μπορεί να χτυπήσει την εισφοροδιαφυγή και αυτό μπορεί να το κάνει αποτελεσματικά. Επομένως, θεωρώ βέβαια σημαντική την αναγνώριση του προβλήματος σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεωρώ σημαντικό το ότι πρέπει να υπάρχει αυτή η πλατφόρμα και η ανταλλαγή καλών πρακτικών, αλλά είναι μια αρμοδιότητα καθαρά του εθνικού κράτους. Και εκεί πρέπει να στοχεύσουμε για να υπάρξει πραγματικά χτύπημα της αδήλωτης εργασίας και αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών.

 
  
MPphoto
 

  Νεοκλής Συλικιώτης ( GUE/NGL). Κυρία Πρόεδρε, η αδήλωτη εργασία αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για ολόκληρη την Ένωση. Δεν πρέπει όμως σε καμία περίπτωση να μπερδεύουμε την αδήλωτη εργασία με τη φοροδιαφυγή. Τα μνημόνια, οι πολιτικές λιτότητας, τα υψηλά ποσοστά ανεργίας επιβαρύνουν τους πολίτες και σπρώχνουν πολλούς εργαζόμενους στην επισφάλεια, με τις επιχειρήσεις να στηρίζουν αυτή την πρακτική, να εκμεταλλεύονται στο έπακρο τους εργαζόμενους και πολλά κράτη μέλη να κλείνουν τα μάτια.

Η δημιουργία μιας πλατφόρμας για την πρόληψη και την αποτροπή της αδήλωτης εργασίας μπορεί να είναι βοηθητική, χωρίς να αντικαθιστά τις εθνικές αρχές εργασίας, και εμάς μας βρίσκει σύμφωνους ως Αριστερά. Όμως, η λύση για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, αλλά και του ντάμπινγκ μισθών μπορεί να λυθεί μόνον όταν τα κράτη μέλη ορίσουν προστατευτικούς νόμους υπέρ των εργαζομένων, όταν κατοχυρώσουν τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και τις συλλογικές συμβάσεις.

Επίσης, για μας πρέπει να ανατραπούν με τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές της σκληρής λιτότητας και τα μνημόνια τα οποία σπρώχνουν τους εργαζόμενους στη φτώχεια και στην αβεβαιότητα της εργασίας.

 
  
 

(End of catch-the-eye procedure)

 
  
MPphoto
 

  Bill Etheridge (EFDD). Madam President, you might correct me if I am wrong, but I thought it was a standing procedure that, when there are too many speakers to be taken during ‘catch-the-eye’, there would be one speaker allowed from each group. I do not believe that anyone from the EFDD has been called.

 
  
MPphoto
 

  President. – Mr Etheridge, as far as I know, it is up to the Chair, and it depends also on the time spent on the debate. Today I took all the blue cards from the floor, and this of course impacts a bit on the timing we have. I am not supposed to take necessarily from each political group. I was trying to be fair here and, for example, you yourself from the EFDD Group spoke, but I also took a blue card from you. So I think you should be satisfied to have participated in the debate today.

 
  
MPphoto
 

  Marianne Thyssen, Lid van de Commissie. Vandaag gaat u het besluit goedkeuren om de aanpak van zwartwerk te intensiveren en morgen stemt u, zoals een collega hier ook al onderstreepte, ook over het pakket ter bestrijding van belastingontwijking waarover u zo meteen een discussie gaat houden. Die beide dossiers versterken elkaar. Beide zijn initiatieven die duidelijk moeten maken dat Europa een ruimte is, dat Europa een gemeenschap is die op waarden gebaseerd is en waar sociale rechtvaardigheid een plaats heeft. Beide dossiers zullen ervoor zorgen, ook dit platform ter bestrijding van zwartwerk, dat er een beter level playing field komt voor het bedrijfsleven - zeker de kmo's snakken ernaar -, dat iedereen eerlijk zijn bijdrage betaalt, zowel aan de socialezekerheidsinstanties als aan de fiscus, en dat zwartwerk bestreden wordt en bij voorkeur omgezet wordt in reguliere arbeid, in kwalitatieve banen, hetgeen voor iedereen beter is.

Bij het platform worden alle betrokken autoriteiten, ook de sociale partners, ingeschakeld. Het is goed dat zij ook een stem hebben, want zij kennen beter dan wie ook de realiteit aan de basis. Het platform biedt een structuur, maar geen dwangbuis, om de handen grensoverschrijdend in elkaar te slaan en zo doeltreffend op te treden. Het platform vervangt de inspecties van de lidstaten niet. Het neemt ook geen bevoegdheden af van de lidstaten. Het zorgt er wel voor dat de mogelijkheden waarover de lidstaten beschikken, aangevuld worden. Het zal de lidstaten ertoe aanzetten - dat is de bedoeling - dat ze hun inspecties doeltreffender maken en, waarom ook niet, dat ze zich door elkaars beste praktijken voor hun beleid laten inspireren. Door samen te werken zal iedereen winnen, daar ben ik niet alleen van overtuigd. Ik heb gehoord dat u die mening deelt.

U kunt erop rekenen dat wij vanuit de Commissie alles zullen doen om dat platform de nodige ondersteuning te geven en het spreekt voor zich dat wij, zoals afgesproken, het Europees Parlement te gepasten tijde en regelmatig op de hoogte zullen houden en verslag uitbrengen.

Wat het mobiliteitspakket betreft, dat is niet direct het onderwerp van dit debat, maar er zijn verschillende vragen over gesteld. Wel, wat het mobiliteit pakket betreft, daar hoop ik, samen met velen van u, dat we snel de politieke omstandigheden zullen hebben waarin we dit optimaal kunnen lanceren, want ook dat mobiliteitspakket dient het level playing field en sociale rechtvaardigheid, uiteraard naast het faciliteren van de arbeidsmobiliteit die we op de interne markt nodig blijven hebben.

Ik wil nogmaals de rapporteur feliciteren, evenals alle onderhandelaars die meegewerkt hebben in de trialoog en ik kijk samen met u uit naar de resultaten.

 
  
MPphoto
 

  Georgi Pirinski, rapporteur. Madam President, I believe that the debate this morning has served a very important purpose. As the Commissioner began her initial intervention this morning, she highlighted the particular severity of the complex problem of undeclared work and the corresponding need for clear talking and for very definite and unequivocal conclusions, and she stated further intentions for action. I would like to highlight what I believe has been the underlying conclusion: that the various direct impacts of undeclared work on workers, tax and social security systems, and unfair competition, finally come back down to a threat to the very fabric of society in each of the Member States and throughout the European Union.

If I am not mistaken, yesterday evening President Draghi began his intervention by pointing out that, at present, the European Union is faced with increasing infringements relating to social cohesion – economic, territorial and social cohesion. It is not by chance, I believe, that he began with that point, because whatever efforts for job creation, investment and fiscal responsibility we want to implement, if the basic fabric of the society in which we are trying to implement such measures is being destroyed, then they are hopelessly forsaken. Therefore I believe, as has been pointed out, that this platform has seemingly built an acceptable balance between the concerns for individual Member States’ rights and the need for Union input so that the problem is better tackled. I see that the time is over. I can only second the intention which was mentioned. We hope the platform is put into action before the summer. We very much support the statement by Commissioner Thyssen, and we support bringing this debate again and again back to this Chamber, to the committees of Parliament, since clearly we need much more discussion, sharing and vigorous action.

 
  
MPphoto
 

  President. – The debate is closed.

The vote will take place shortly.

Written statements (Rule 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. Ogni Stato ha una normativa autonoma in materia di lotta al lavoro sommerso e un campo di applicazione indipendente, ma la Commissione ha dato una definizione minima comune. Questa è stata riconosciuta in qualsiasi attività lecita di natura, ma non dichiarata alle autorità pubbliche. Si tratta di una piaga particolarmente sentita in Italia, dove contribuisce all'evasione ed elusione fiscale, oltre a determinare condizioni di lavoro generalmente deprecabili. L'idea di una piattaforma comune europea per lo scambio di buone pratiche e il confronto tra Stati membri e tra questi e le parti sociali è sicuramente uno strumento utile, ma la direzione deve essere quella di individuare maccanismi più incisivi ancora, tanto con riferimento alla repressione che alla prevenzione del fenomeno.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Iniciativas como esta não se livram do risco de passarem por autênticos monumentos à hipocrisia. Nos últimos anos, foram as políticas, as orientações e as imposições da União Europeia, traduzidas no plano nacional pelas políticas de direita implementadas por sucessivos governos, que levaram a uma crescente desregulação da legislação laboral, a um ataque à contratação coletiva, à precarização crescente das relações laborais, ao aumento da exploração dos trabalhadores.

Em Portugal, é a própria Autoridade para as Condições de Trabalho que confirma o aumento muito significativo das situações de trabalho total ou parcialmente não declarado, de falsa prestação de serviços, de falsos estágios remunerados e de falsas situações de voluntariado – na sequência da intervenção da troica (FMI-BCE-CE) no país. Intervenção, recorde-se, caucionada neste parlamento pelos mesmos que agora manifestam consternação pelo aumento do trabalho não declarado e apoiam com entusiasmo esta iniciativa: direita e social-democracia.

É caso para dizer que fazem o mal e a caramunha. Ou “bem prega Frei Tomás, olha para o que ele diz, não olhes para o que ele faz”. É necessário, sim, atacar de frente a precariedade. Isso implica, antes de mais, reverter medidas recomendadas e impostas pela UE no plano nacional. Não chega, por si só, mas é um imprescindível primeiro passo.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), por escrito. Concordamos em que o trabalho deve ser todo declarado e com direitos, mas a luta contra este trabalho não deve penalizar as trabalhadoras e os trabalhadores que nele estão presos. Gostaria de destacar que afeta de maneira muito importante as mulheres e as pessoas migrantes. É necessário dignificar o trabalho, que todas as trabalhadoras e trabalhadores tenham direitos sociais e laborais e salários dignos. Por isso, além de desincentivar o trabalho não declarado, é necessário eliminar essas reformas laborais que suprimem direitos, tornam precários os trabalhadores e trabalhadoras e consagram a figura do trabalhador pobre. Temos igualmente de nos opor à convergência regulamentar do TTIP. Conhecemos muitos casos de falsos trabalhadores independentes como consequência da precarização associada à prática da subcontratação. Estamos a falar muitas vezes de antigos trabalhadores de empresas que são obrigados a tornar-se independentes, a fim de continuar a trabalhar, mas em condições de enorme precariedade. Um salário mínimo europeu e um rendimento básico universal são instrumentos imprescindíveis nessa luta.

 
  
MPphoto
 
 

  Theodor Dumitru Stolojan (PPE), în scris. Salut inițiativa europeană de realizare a unei platforme pentru întărirea cooperării dintre statele membre în vederea prevenirii și descurajării muncii nedeclarate. Acest fenomen este nociv pentru forța de muncă activă nedeclarată care nu poate fi angrenată în activități de perfecționare profesională, menține un nivel scăzut al productivității, nu beneficiază de asigurări medicale și de pensii. Dar munca nedeclarată are consecințe și mai grave pentru oamenii care ajung în vârstă, nu mai au capacitatea deplină de a mai munci și nu au acces la un sistem de pensii, fiind nevoiți să apeleze la ajutoare sociale și la acțiuni de caritate. Iată de ce această platformă europeană ar trebui să devină operațională cât mai repede, iar statele membre și toți actorii sociali să îi acorde atenția cuvenită.

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności