Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Doslovný záznam ze zasedání
Úterý, 2. února 2016 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení): viz zápis
 3.Zřízení evropské platformy pro posílení spolupráce při předcházení nehlášené práci a odrazování od ní (rozprava)
 4.Rozhodnutí přijaté Komisí o balíčku týkajícím se daně z příjmů právnických osob (rozprava)
 5.Slavnostní zasedání – Estonsko
 6.Hlasování
  6.1.Pravidla upravující přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) (A8-0359/2015 - Heidi Hautala) (hlasování)
  6.2.Změna Protokolu o těžkých kovech z roku 1998 k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979 (A8-0002/2016 - Giovanni La Via) (hlasování)
  6.3.Změna Protokolu o perzistentních organických znečišťujících látkách z roku 1998 k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979 (A8-0001/2016 - Giovanni La Via) (hlasování)
  6.4.Dohoda o spolupráci mezi Eurojustem a Ukrajinou (A8-0007/2016 - Sylvia-Yvonne Kaufmann) (hlasování)
  6.5.Dohoda o spolupráci mezi Eurojustem a Černou Horou (A8-0008/2016 - Nathalie Griesbeck) (hlasování)
  6.6.Žádost, aby byl Robert Jarosław Iwaszkiewicz zbaven poslanecké imunity (A8-0015/2016 - Kostas Chrysogonos) (hlasování)
  6.7.Žádost, aby byl Robert Jarosław Iwaszkiewicz zbaven poslanecké imunity (A8-0016/2016 - Kostas Chrysogonos) (hlasování)
  6.8.Žádost, aby byl Florian Philippot zbaven poslanecké imunity (A8-0014/2016 - Laura Ferrara) (hlasování)
  6.9.Zřízení evropské platformy pro posílení spolupráce při předcházení nehlášené práci a odrazování od ní (A8-0172/2015 - Georgi Pirinski) (hlasování)
  6.10.Přezkum strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti v polovině období (A8-0003/2016 - Mark Demesmaeker) (hlasování)
 7.Vysvětlení hlasování
  7.1.Pravidla upravující přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) (A8-0359/2015 - Heidi Hautala)
  7.2.Změna Protokolu o těžkých kovech z roku 1998 k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979 (A8-0002/2016 - Giovanni La Via)
  7.3.Změna Protokolu o perzistentních organických znečišťujících látkách z roku 1998 k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979 (A8-0001/2016 - Giovanni La Via)
  7.4.Dohoda o spolupráci mezi Eurojustem a Ukrajinou (A8-0007/2016 - Sylvia-Yvonne Kaufmann)
  7.5.Dohoda o spolupráci mezi Eurojustem a Černou Horou (A8-0008/2016 - Nathalie Griesbeck)
  7.6.Žádost, aby byl Robert Jarosław Iwaszkiewicz zbaven poslanecké imunity (A8-0015/2016 - Kostas Chrysogonos)
  7.7.Žádost, aby byl Robert Jarosław Iwaszkiewicz zbaven poslanecké imunity (A8-0016/2016 - Kostas Chrysogonos)
  7.8.Žádost, aby byl Florian Philippot zbaven poslanecké imunity (A8-0014/2016 - Laura Ferrara)
  7.9.Zřízení evropské platformy pro posílení spolupráce při předcházení nehlášené práci a odrazování od ní (A8-0172/2015 - Georgi Pirinski)
  7.10.Přezkum strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti v polovině období (A8-0003/2016 - Mark Demesmaeker)
 8.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis: viz zápis
 9.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání: viz zápis
 10.Mimořádná situace v souvislosti s uprchlíky, kontrola na vnějších hranicích a budoucnost schengenského prostoru – Dodržování mezinárodní zásady nenavracení – Financování uprchlického nástroje pro Turecko – Narůstající rasová nenávist a násilí vůči uprchlíkům a migrantům v Evropě (rozprava)
 11.Nová strategie pro rovnost žen a mužů a práva žen po roce 2015 (rozprava)
 12.Opatření Komise pro zajištění souladu s rozsudkem ve věci T-521/14, Švédsko v. Komise (povinnost zavést kritéria pro endokrinní disruptory) (rozprava)
 13.Transparentnost a kontrola klinických hodnocení (rozprava)
 14.Pořad jednání příštího denního zasedání: viz zápis
 15.Ukončení zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (2866 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (9468 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí