Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Tirsdag den 2. februar 2016 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 3.En europæisk platform for forbedring af samarbejdet i forbindelse med forebyggelse af og afskrækkelse fra sort arbejde (forhandling)
 4.Kommissionens afgørelse om selskabsskattepakken (forhandling)
 5.Højtideligt møde - Estland
 6.Afstemningstid
  6.1.En EU-kodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks) (A8-0359/2015 - Heidi Hautala) (afstemning)
  6.2.Ændringerne til protokollen fra 1998 om tungmetaller til konventionen fra 1979 om grænseoverskridende luftforurening over store afstande (A8-0002/2016 - Giovanni La Via) (afstemning)
  6.3.Ændringerne til 1998-protokollen til 1979-konventionen om grænseoverskridende luftforurening over store afstande angående persistente organiske miljøgifte (A8-0001/2016 - Giovanni La Via) (afstemning)
  6.4.Samarbejdsaftalen mellem Eurojust og Ukraine (A8-0007/2016 - Sylvia-Yvonne Kaufmann) (afstemning)
  6.5.Samarbejdsaftalen mellem Eurojust og Montenegro (A8-0008/2016 - Nathalie Griesbeck) (afstemning)
  6.6.Anmodning om ophævelse af Robert Jarosław Iwaszkiewicz' parlamentariske immunitet (A8-0015/2016 - Kostas Chrysogonos) (afstemning)
  6.7.Anmodning om ophævelse af Robert Jarosław Iwaszkiewicz' parlamentariske immunitet (A8-0016/2016 - Kostas Chrysogonos) (afstemning)
  6.8.Anmodning om ophævelse af Florian Philippots parlamentariske immunitet (A8-0014/2016 - Laura Ferrara) (afstemning)
  6.9.En europæisk platform for forbedring af samarbejdet i forbindelse med forebyggelse af og afskrækkelse fra sort arbejde (A8-0172/2015 - Georgi Pirinski) (afstemning)
  6.10.Midtvejsrevision af EU's biodiversitetsstrategi (A8-0003/2016 - Mark Demesmaeker) (afstemning)
 7.Stemmeforklaringer
  7.1.En EU-kodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks) (A8-0359/2015 - Heidi Hautala)
  7.2.Ændringerne til protokollen fra 1998 om tungmetaller til konventionen fra 1979 om grænseoverskridende luftforurening over store afstande (A8-0002/2016 - Giovanni La Via)
  7.3.Ændringerne til 1998-protokollen til 1979-konventionen om grænseoverskridende luftforurening over store afstande angående persistente organiske miljøgifte (A8-0001/2016 - Giovanni La Via)
  7.4.Samarbejdsaftalen mellem Eurojust og Ukraine (A8-0007/2016 - Sylvia-Yvonne Kaufmann)
  7.5.Samarbejdsaftalen mellem Eurojust og Montenegro (A8-0008/2016 - Nathalie Griesbeck)
  7.6.Anmodning om ophævelse af Robert Jarosław Iwaszkiewicz' parlamentariske immunitet (A8-0015/2016 - Kostas Chrysogonos)
  7.7.Anmodning om ophævelse af Robert Jarosław Iwaszkiewicz' parlamentariske immunitet (A8-0016/2016 - Kostas Chrysogonos)
  7.8.Anmodning om ophævelse af Florian Philippots parlamentariske immunitet (A8-0014/2016 - Laura Ferrara)
  7.9.En europæisk platform for forbedring af samarbejdet i forbindelse med forebyggelse af og afskrækkelse fra sort arbejde (A8-0172/2015 - Georgi Pirinski)
  7.10.Midtvejsrevision af EU's biodiversitetsstrategi (A8-0003/2016 - Mark Demesmaeker)
 8.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen: se protokollen
 9.Godkendelse af protokollen fra det foregående møde: se protokollen
 10.Flygtningekrise, kontrol af ydre grænser og Schengens fremtid - Respekt for det internationale princip om non-refoulement - Finansiering af flygtningefacilitet til Tyrkiet - Øget racistisk had og vold mod flygtninge og migranter i Europa (forhandling)
 11.En ny strategi for ligestilling og kvinders rettigheder efter 2015 (forhandling)
 12.Kommissionens indsats for at overholde dommen i sag T-521/14 Sverige mod Kommissionen (forpligtelse til at fastsætte kriterier for hormonforstyrrende stoffer) (forhandling)
 13.Gennemsigtighed og kontrol med kliniske forsøg (forhandling)
 14.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 15.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (2866 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (9468 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik