Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2016 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Δημιουργία ευρωπαϊκής πλατφόρμας με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας για την πρόληψη και την αποτροπή της αδήλωτης εργασίας (συζήτηση)
 4.Εγκριθείσα απόφαση της Επιτροπής σχετικά με τη δέσμη μέτρων για τη φορολόγηση των εταιρειών (συζήτηση)
 5.Πανηγυρική συνεδρίαση - Εσθονία
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  6.1.Καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν) (A8-0359/2015 - Heidi Hautala) (ψηφοφορία)
  6.2.Τροποποιήσεις του Πρωτοκόλλου για τα βαρέα μέταλλα του 1998 της Σύμβασης του 1979 για τη διαμεθοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση σε μεγάλες αποστάσεις (A8-0002/2016 - Giovanni La Via) (ψηφοφορία)
  6.3.Τροποποιήσεις του Πρωτοκόλλου για τους έμμονους οργανικούς ρύπους του 1998 στη Σύμβαση του 1979 για τη διασυνοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση μεγάλης απόστασης (A8-0001/2016 - Giovanni La Via) (ψηφοφορία)
  6.4.Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Eurojust και της Ουκρανίας (A8-0007/2016 - Sylvia-Yvonne Kaufmann) (ψηφοφορία)
  6.5.Συμφωνία συνεργασίας της Eurojust και του Μαυροβουνίου (A8-0008/2016 - Nathalie Griesbeck) (ψηφοφορία)
  6.6.Αίτηση για την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Robert Jarosław Iwaszkiewicz (A8-0015/2016 - Kostas Chrysogonos) (ψηφοφορία)
  6.7.Αίτηση για την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Robert Jarosław Iwaszkiewicz (A8-0016/2016 - Kostas Chrysogonos) (ψηφοφορία)
  6.8.Αίτηση για την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Florian Philippot (A8-0014/2016 - Laura Ferrara) (ψηφοφορία)
  6.9.Δημιουργία ευρωπαϊκής πλατφόρμας με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας για την πρόληψη και την αποτροπή της αδήλωτης εργασίας (A8-0172/2015 - Georgi Pirinski) (ψηφοφορία)
  6.10.Ενδιάμεση αναθεώρηση της Στρατηγικής της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα (A8-0003/2016 - Mark Demesmaeker) (ψηφοφορία)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
  7.1.Καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν) (A8-0359/2015 - Heidi Hautala)
  7.2.Τροποποιήσεις του Πρωτοκόλλου για τα βαρέα μέταλλα του 1998 της Σύμβασης του 1979 για τη διαμεθοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση σε μεγάλες αποστάσεις (A8-0002/2016 - Giovanni La Via)
  7.3.Τροποποιήσεις του Πρωτοκόλλου για τους έμμονους οργανικούς ρύπους του 1998 στη Σύμβαση του 1979 για τη διασυνοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση μεγάλης απόστασης (A8-0001/2016 - Giovanni La Via)
  7.4.Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Eurojust και της Ουκρανίας (A8-0007/2016 - Sylvia-Yvonne Kaufmann)
  7.5.Συμφωνία συνεργασίας της Eurojust και του Μαυροβουνίου (A8-0008/2016 - Nathalie Griesbeck)
  7.6.Αίτηση για την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Robert Jarosław Iwaszkiewicz (A8-0015/2016 - Kostas Chrysogonos)
  7.7.Αίτηση για την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Robert Jarosław Iwaszkiewicz (A8-0016/2016 - Kostas Chrysogonos)
  7.8.Αίτηση για την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Florian Philippot (A8-0014/2016 - Laura Ferrara)
  7.9.Δημιουργία ευρωπαϊκής πλατφόρμας με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας για την πρόληψη και την αποτροπή της αδήλωτης εργασίας (A8-0172/2015 - Georgi Pirinski)
  7.10.Ενδιάμεση αναθεώρηση της Στρατηγικής της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα (A8-0003/2016 - Mark Demesmaeker)
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Η προσφυγική κρίση, ο έλεγχος των εξωτερικών συνόρων και το μέλλον της Σένγκεν - Σεβασμός της διεθνούς αρχής της μη επαναπροώθησης - Χρηματοδότηση της διευκόλυνσης για τους πρόσφυγες στην Τουρκία - Αύξηση του ρατσιστικού μίσους και της βίας κατά των προσφύγων και των μεταναστών σε όλη την Ευρώπη (συζήτηση)
 11.Νέα στρατηγική για την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών για την περίοδο μετά το 2015 (συζήτηση)
 12.Μέτρα της Επιτροπής προκειμένου να συμμορφωθεί με την απόφαση στην υπόθεση T-521/14, Σουηδία κατά Επιτροπής (υποχρέωση θέσπισης κριτηρίων για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες) (συζήτηση)
 13.Διαφάνεια και έλεγχος κλινικών δοκιμών (συζήτηση)
 14.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Λήξη της συνεδρίασης
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (2866 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (9468 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου