Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Teisipäev, 2. veebruar 2016 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine) (vt protokoll)
 3.Deklareerimata töö ennetamise ja tõkestamise alast koostööd edendava Euroopa platvormi loomine (arutelu)
 4.Komisjoni vastuvõetud otsus äriühingute maksustamise paketi kohta (arutelu)
 5.Pidulik istung - Eesti
 6.Hääletused
  6.1.Isikute üle piiri liikumist reguleerivad eeskirjad (Schengeni piirieeskirjad) (A8-0359/2015 - Heidi Hautala) (hääletus)
  6.2.1979. aasta piiriülese õhusaaste kauglevi konventsiooni 1998. aasta raskmetallide protokolli muudatused (A8-0002/2016 - Giovanni La Via) (hääletus)
  6.3.1979. aasta piiriülese õhusaaste kauglevi konventsiooni 1998. aasta püsivate orgaaniliste saasteainete protokolli muudatused (A8-0001/2016 - Giovanni La Via) (hääletus)
  6.4.Eurojusti ja Ukraina vaheline koostööleping (A8-0007/2016 - Sylvia-Yvonne Kaufmann) (hääletus)
  6.5.Eurojusti ja Montenegro vaheline koostööleping (A8-0008/2016 - Nathalie Griesbeck) (hääletus)
  6.6.Robert Jarosław Iwaszkiewiczi parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (A8-0015/2016 - Kostas Chrysogonos) (hääletus)
  6.7.Robert Jarosław Iwaszkiewiczi parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (A8-0016/2016 - Kostas Chrysogonos) (hääletus)
  6.8.Florian Philippot' parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (A8-0014/2016 - Laura Ferrara) (hääletus)
  6.9.Deklareerimata töö ennetamise ja tõkestamise alast koostööd edendava Euroopa platvormi loomine (A8-0172/2015 - Georgi Pirinski) (hääletus)
  6.10.ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegia vahehinnang (A8-0003/2016 - Mark Demesmaeker) (hääletus)
 7.Selgitused hääletuse kohta
  7.1.Isikute üle piiri liikumist reguleerivad eeskirjad (Schengeni piirieeskirjad) (A8-0359/2015 - Heidi Hautala)
  7.2.1979. aasta piiriülese õhusaaste kauglevi konventsiooni 1998. aasta raskmetallide protokolli muudatused (A8-0002/2016 - Giovanni La Via)
  7.3.1979. aasta piiriülese õhusaaste kauglevi konventsiooni 1998. aasta püsivate orgaaniliste saasteainete protokolli muudatused (A8-0001/2016 - Giovanni La Via)
  7.4.Eurojusti ja Ukraina vaheline koostööleping (A8-0007/2016 - Sylvia-Yvonne Kaufmann)
  7.5.Eurojusti ja Montenegro vaheline koostööleping (A8-0008/2016 - Nathalie Griesbeck)
  7.6.Robert Jarosław Iwaszkiewiczi parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (A8-0015/2016 - Kostas Chrysogonos)
  7.7.Robert Jarosław Iwaszkiewiczi parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (A8-0016/2016 - Kostas Chrysogonos)
  7.8.Florian Philippot' parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (A8-0014/2016 - Laura Ferrara)
  7.9.Deklareerimata töö ennetamise ja tõkestamise alast koostööd edendava Euroopa platvormi loomine (A8-0172/2015 - Georgi Pirinski)
  7.10.ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegia vahehinnang (A8-0003/2016 - Mark Demesmaeker)
 8.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll) (vt protokoll)
 9.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 10.Pagulaste küsimuse pakilisus, välispiirikontroll ja Schengeni tulevik - Tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse rahvusvahelise põhimõtte järgimine - Türgi jaoks mõeldud pagulasrahastu rahastamine - Pagulaste- ja rändajatevastase rassilise vihkamise ja vägivalla kasv Euroopas (arutelu)
 11.Uus soolise võrdõiguslikkuse ja naiste õiguste strateegia 2015. aasta järgseks perioodiks (arutelu)
 12.Komisjoni meetmed kohtuasjas T-521/14 Rootsi vs. komisjon tehtud otsuse täitmiseks (kohustus näha ette kriteeriumid sisesekretsioonisüsteemi kahjustajate jaoks) (arutelu)
 13.Kliiniliste uuringute läbipaistvus ja kontroll (arutelu)
 14.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 15.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (2866 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (9468 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika