Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Diskusijos
Antradienis, 2016 m. vasario 2 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokolą)
 3.Europos platformos, skirtos bendradarbiavimui nedeklaruojamo darbo prevencijos ir atgrasymo nuo jo srityje gerinti, sukūrimas (diskusijos)
 4.Priimtas Komisijos sprendimas dėl pelno mokesčio dokumentų rinkinio (diskusijos)
 5.Iškilmingas posėdis - Estija
 6.Balsuoti skirtas laikas
  6.1.Taisyklės, reglamentuojančios asmenų judėjimą per sienas (Šengeno sienų kodeksas) (A8-0359/2015 - Heidi Hautala) (balsavimas)
  6.2.1979 m. Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos 1998 m. protokolo dėl sunkiųjų metalų pakeitimai (A8-0002/2016 - Giovanni La Via) (balsavimas)
  6.3.1979 m. Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos 1998 m. protokolo dėl patvariųjų organinių teršalų pakeitimai (A8-0001/2016 - Giovanni La Via) (balsavimas)
  6.4.Eurojusto ir Ukrainos bendradarbiavimo susitarimas (A8-0007/2016 - Sylvia-Yvonne Kaufmann) (balsavimas)
  6.5.Eurojusto ir Juodkalnijos bendradarbiavimo susitarimas (A8-0008/2016 - Nathalie Griesbeck) (balsavimas)
  6.6.Prašymas atšaukti Parlamento nario Roberto Jarosławo Iwaszkiewicziaus (Robert Jarosław Iwaszkiewicz) imunitetą (A8-0015/2016 - Kostas Chrysogonos) (balsavimas)
  6.7.Prašymas atšaukti Parlamento nario Roberto Jarosławo Iwaszkiewicziaus (Robert Jarosław Iwaszkiewicz) imunitetą (A8-0016/2016 - Kostas Chrysogonos) (balsavimas)
  6.8.Prašymas atšaukti Parlamento nario Floriano Philippot (Florian Philippot) imunitetą (A8-0014/2016 - Laura Ferrara) (balsavimas)
  6.9.Europos platformos, skirtos bendradarbiavimui nedeklaruojamo darbo prevencijos ir atgrasymo nuo jo srityje gerinti, sukūrimas (A8-0172/2015 - Georgi Pirinski) (balsavimas)
  6.10.ES biologinės įvairovės strategijos laikotarpio vidurio peržiūra (A8-0003/2016 - Mark Demesmaeker) (balsavimas)
 7.Paaiškinimai dėl balsavimo
  7.1.Taisyklės, reglamentuojančios asmenų judėjimą per sienas (Šengeno sienų kodeksas) (A8-0359/2015 - Heidi Hautala)
  7.2.1979 m. Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos 1998 m. protokolo dėl sunkiųjų metalų pakeitimai (A8-0002/2016 - Giovanni La Via)
  7.3.1979 m. Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos 1998 m. protokolo dėl patvariųjų organinių teršalų pakeitimai (A8-0001/2016 - Giovanni La Via)
  7.4.Eurojusto ir Ukrainos bendradarbiavimo susitarimas (A8-0007/2016 - Sylvia-Yvonne Kaufmann)
  7.5.Eurojusto ir Juodkalnijos bendradarbiavimo susitarimas (A8-0008/2016 - Nathalie Griesbeck)
  7.6.Prašymas atšaukti Parlamento nario Roberto Jarosławo Iwaszkiewicziaus (Robert Jarosław Iwaszkiewicz) imunitetą (A8-0015/2016 - Kostas Chrysogonos)
  7.7.Prašymas atšaukti Parlamento nario Roberto Jarosławo Iwaszkiewicziaus (Robert Jarosław Iwaszkiewicz) imunitetą (A8-0016/2016 - Kostas Chrysogonos)
  7.8.Prašymas atšaukti Parlamento nario Floriano Philippot (Florian Philippot) imunitetą (A8-0014/2016 - Laura Ferrara)
  7.9.Europos platformos, skirtos bendradarbiavimui nedeklaruojamo darbo prevencijos ir atgrasymo nuo jo srityje gerinti, sukūrimas (A8-0172/2015 - Georgi Pirinski)
  7.10.ES biologinės įvairovės strategijos laikotarpio vidurio peržiūra (A8-0003/2016 - Mark Demesmaeker)
 8.Balsavimo pataisymai ir ketinimai (žr. protokola) (žr. protokola)
 9.Ankstesnio posėdžio protokolų tvirtinimas (žr. protokolą)
 10.Pabėgėlių krizė, išorės sienų kontrolė ir Šengeno ateitis - Tarptautinio negrąžinimo principo laikymasis - Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonės finansavimas - Padidėjusi rasistinė neapykanta ir smurtas prieš pabėgėlius ir migrantus visoje Europoje (diskusijos)
 11.Naujoji lyčių lygybės ir moterų teisių strategija po 2015 m. (diskusijos)
 12.Komisijos veiksmai, siekiant vykdyti Sprendimą Švedija prieš Komisiją (T-521/14) (prievolė nustatyti endokrininę sistemą ardančių cheminių medžiagų kriterijus) (diskusijos)
 13.Klinikinių tyrimų skaidrumas ir kontrolė (diskusijos)
 14.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokolą)
 15.Posėdžio pabaiga
Diskusijos
Atnaujinta informacija (2866 kb)
 
Diskusijos
Atnaujinta informacija (9468 kb)
Teisinis pranešimas - Privatumo politika