Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Otrdiena, 2016. gada 2. februāris - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (paziņošana par iesniegtajiem rezolūcijas priekšlikumiem) (sk. protokolu)
 3.Eiropas platformas izveide sadarbības uzlabošanai nedeklarēta darba novēršanā un atturēšanā no tā (debates)
 4.Par uzņēmumu ienākuma nodokļa tiesību aktu kopumu pieņemtais Komisijas lēmums (debates)
 5.Svinīgā sēde - Igaunija
 6.Balsošanas laiks
  6.1.Noteikumi, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss) (A8-0359/2015 - Heidi Hautala) (balsošana)
  6.2.1979. gada Konvencijas par gaisa pārrobežu piesārņojumu lielos attālumos 1998. gada Protokolā par smagajiem metāliem izdarītie grozījumi (A8-0002/2016 - Giovanni La Via) (balsošana)
  6.3.1979. gada Konvencijas par gaisa pārrobežu piesārņojumu lielos attālumos 1998. gada Protokolā par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem izdarītie grozījumi (A8-0001/2016 - Giovanni La Via) (balsošana)
  6.4.Nolīgums par sadarbību starp Eurojust un Ukrainu (A8-0007/2016 - Sylvia-Yvonne Kaufmann) (balsošana)
  6.5.Nolīgums par sadarbību starp Eurojust un Melnkalni (A8-0008/2016 - Nathalie Griesbeck) (balsošana)
  6.6.Pieprasījums atcelt Robert Jarosław Iwaszkiewicz deputāta imunitāti (A8-0015/2016 - Kostas Chrysogonos) (balsošana)
  6.7.Pieprasījums atcelt Robert Jarosław Iwaszkiewicz deputāta imunitāti (A8-0016/2016 - Kostas Chrysogonos) (balsošana)
  6.8.Pieprasījums atcelt Florian Philippot deputāta imunitāti (A8-0014/2016 - Laura Ferrara) (balsošana)
  6.9.Eiropas platformas izveide sadarbības uzlabošanai nedeklarēta darba novēršanā un atturēšanā no tā (A8-0172/2015 - Georgi Pirinski) (balsošana)
  6.10.ES bioloģiskās daudzveidības stratēģijas starpposma pārskatīšana (A8-0003/2016 - Mark Demesmaeker) (balsošana)
 7.Balsojumu skaidrojumi
  7.1.Noteikumi, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss) (A8-0359/2015 - Heidi Hautala)
  7.2.1979. gada Konvencijas par gaisa pārrobežu piesārņojumu lielos attālumos 1998. gada Protokolā par smagajiem metāliem izdarītie grozījumi (A8-0002/2016 - Giovanni La Via)
  7.3.1979. gada Konvencijas par gaisa pārrobežu piesārņojumu lielos attālumos 1998. gada Protokolā par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem izdarītie grozījumi (A8-0001/2016 - Giovanni La Via)
  7.4.Nolīgums par sadarbību starp Eurojust un Ukrainu (A8-0007/2016 - Sylvia-Yvonne Kaufmann)
  7.5.Nolīgums par sadarbību starp Eurojust un Melnkalni (A8-0008/2016 - Nathalie Griesbeck)
  7.6.Pieprasījums atcelt Robert Jarosław Iwaszkiewicz deputāta imunitāti (A8-0015/2016 - Kostas Chrysogonos)
  7.7.Pieprasījums atcelt Robert Jarosław Iwaszkiewicz deputāta imunitāti (A8-0016/2016 - Kostas Chrysogonos)
  7.8.Pieprasījums atcelt Florian Philippot deputāta imunitāti (A8-0014/2016 - Laura Ferrara)
  7.9.Eiropas platformas izveide sadarbības uzlabošanai nedeklarēta darba novēršanā un atturēšanā no tā (A8-0172/2015 - Georgi Pirinski)
  7.10.ES bioloģiskās daudzveidības stratēģijas starpposma pārskatīšana (A8-0003/2016 - Mark Demesmaeker)
 8.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu) (sk. protokolu)
 9.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 10.Ārkārtas stāvoklis saistībā ar bēgļu jautājumu, ārējo robežu kontrole un Šengenas nākotne - Starptautiskā neizraidīšanas principa ievērošana - Turcijai paredzētā bēgļu atbalsta mehānisma finansēšana - Pieaugošais rasistu naids un vardarbība pret bēgļiem un migrantiem visā Eiropā (debates)
 11.Jauna dzimumu līdztiesības un sieviešu tiesību stratēģija pēc 2015. gada (debates)
 12.Komisijas rīcība, lai izpildītu spriedumu lietā T-521/14 "Zviedrijas Karaliste pret Eiropas Komisiju" (pienākums noteikt kritērijus attiecībā uz endokrīnās sistēmas darbības traucējumu izraisītājiem) (debates)
 13.Klīnisko izmēģinājumu pārredzamība un kontrole (debates)
 14.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 15.Sēdes slēgšana
Debates
Pārskatītā redakcija (2866 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (9468 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika