Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Dinsdag 2 februari 2016 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 3.Oprichting van een Europees platform voor de intensivering van de samenwerking bij het voorkomen en tegengaan van zwartwerk (debat)
 4.Door de Commissie vastgesteld besluit betreffende het pakket voor de vennootschapsbelasting (debat)
 5.Plechtige vergadering - Estland
 6.Stemmingen
  6.1.Overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) (A8-0359/2015 - Heidi Hautala) (stemming)
  6.2.Wijziging van het protocol van 1998 bij het verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, inzake zware metalen (A8-0002/2016 - Giovanni La Via) (stemming)
  6.3.Wijzigingen van het protocol van 1998 bij het verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, wat persistente organische verontreinigende stoffen betreft (A8-0001/2016 - Giovanni La Via) (stemming)
  6.4.Overeenkomst betreffende samenwerking tussen Eurojust en Oekraïne (A8-0007/2016 - Sylvia-Yvonne Kaufmann) (stemming)
  6.5.Overeenkomst betreffende samenwerking tussen Eurojust en Montenegro (A8-0008/2016 - Nathalie Griesbeck) (stemming)
  6.6.Verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Robert Jarosław Iwaszkiewicz (A8-0015/2016 - Kostas Chrysogonos) (stemming)
  6.7.Verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Robert Jarosław Iwaszkiewicz (A8-0016/2016 - Kostas Chrysogonos) (stemming)
  6.8.Verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Florian Philippot (A8-0014/2016 - Laura Ferrara) (stemming)
  6.9.Oprichting van een Europees platform voor de intensivering van de samenwerking bij het voorkomen en tegengaan van zwartwerk (A8-0172/2015 - Georgi Pirinski) (stemming)
  6.10.Tussentijdse evaluatie van de biodiversiteitsstrategie van de EU (A8-0003/2016 - Mark Demesmaeker) (stemming)
 7.Stemverklaringen
  7.1.Overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) (A8-0359/2015 - Heidi Hautala)
  7.2.Wijziging van het protocol van 1998 bij het verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, inzake zware metalen (A8-0002/2016 - Giovanni La Via)
  7.3.Wijzigingen van het protocol van 1998 bij het verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, wat persistente organische verontreinigende stoffen betreft (A8-0001/2016 - Giovanni La Via)
  7.4.Overeenkomst betreffende samenwerking tussen Eurojust en Oekraïne (A8-0007/2016 - Sylvia-Yvonne Kaufmann)
  7.5.Overeenkomst betreffende samenwerking tussen Eurojust en Montenegro (A8-0008/2016 - Nathalie Griesbeck)
  7.6.Verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Robert Jarosław Iwaszkiewicz (A8-0015/2016 - Kostas Chrysogonos)
  7.7.Verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Robert Jarosław Iwaszkiewicz (A8-0016/2016 - Kostas Chrysogonos)
  7.8.Verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Florian Philippot (A8-0014/2016 - Laura Ferrara)
  7.9.Oprichting van een Europees platform voor de intensivering van de samenwerking bij het voorkomen en tegengaan van zwartwerk (A8-0172/2015 - Georgi Pirinski)
  7.10.Tussentijdse evaluatie van de biodiversiteitsstrategie van de EU (A8-0003/2016 - Mark Demesmaeker)
 8.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen: zie notulen
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 10.Vluchtelingennood, controle aan de buitengrenzen en de toekomst van Schengen - Naleving van het internationale beginsel van non-refoulement - Financiering van de vluchtelingenfaciliteit voor Turkije - Toegenomen rassenhaat en geweld jegens vluchtelingen en migranten in heel Europa (debat)
 11.Nieuwe strategie voor gendergelijkheid en rechten van de vrouw na 2015 (debat)
 12.Maatregelen van de Commissise tot nakoming van het arrest in de zaak T-521/14 Zweden/Europese Commissie (verplichting om criteria vast te stellen voor hormoonontregelende stoffen) (debat)
 13.Transparantie en controle van klinische proeven (debat)
 14.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 15.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (2866 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (9468 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid