Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Wtorek, 2 lutego 2016 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji): patrz protokół
 3.Utworzenie europejskiej platformy na rzecz usprawnienia współpracy w zakresie zapobiegania pracy nierejestrowanej i zniechęcania do niej (debata)
 4.Decyzja Komisji przyjęta w sprawie pakietu dotyczącego podatku od osób prawnych (debata)
 5.Uroczyste posiedzenie - Estonia
 6.Głosowanie
  6.1.Zasady regulujące przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (A8-0359/2015 - Heidi Hautala) (głosowanie)
  6.2.Zmiany do Protokołu z 1998 r. do Konwencji z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości dotyczącego metali ciężkich (A8-0002/2016 - Giovanni La Via) (głosowanie)
  6.3.Zmiany do Protokołu z 1998 r. do Konwencji z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych (A8-0001/2016 - Giovanni La Via) (głosowanie)
  6.4.Porozumienie o współpracy między Eurojustem a Ukrainą (A8-0007/2016 - Sylvia-Yvonne Kaufmann) (głosowanie)
  6.5.Porozumienie o współpracy między Eurojustem a Czarnogórą (A8-0008/2016 - Nathalie Griesbeck) (głosowanie)
  6.6.Wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Roberta Jarosława Iwaszkiewicza (A8-0015/2016 - Kostas Chrysogonos) (głosowanie)
  6.7.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Roberta Jarosława Iwaszkiewicza (A8-0016/2016 - Kostas Chrysogonos) (głosowanie)
  6.8.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Floriana Philippota (A8-0014/2016 - Laura Ferrara) (głosowanie)
  6.9.Utworzenie europejskiej platformy na rzecz usprawnienia współpracy w zakresie zapobiegania pracy nierejestrowanej i zniechęcania do niej (A8-0172/2015 - Georgi Pirinski) (głosowanie)
  6.10.Śródokresowy przegląd unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej (A8-0003/2016 - Mark Demesmaeker) (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  7.1.Zasady regulujące przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (A8-0359/2015 - Heidi Hautala)
  7.2.Zmiany do Protokołu z 1998 r. do Konwencji z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości dotyczącego metali ciężkich (A8-0002/2016 - Giovanni La Via)
  7.3.Zmiany do Protokołu z 1998 r. do Konwencji z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych (A8-0001/2016 - Giovanni La Via)
  7.4.Porozumienie o współpracy między Eurojustem a Ukrainą (A8-0007/2016 - Sylvia-Yvonne Kaufmann)
  7.5.Porozumienie o współpracy między Eurojustem a Czarnogórą (A8-0008/2016 - Nathalie Griesbeck)
  7.6.Wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Roberta Jarosława Iwaszkiewicza (A8-0015/2016 - Kostas Chrysogonos)
  7.7.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Roberta Jarosława Iwaszkiewicza (A8-0016/2016 - Kostas Chrysogonos)
  7.8.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Floriana Philippota (A8-0014/2016 - Laura Ferrara)
  7.9.Utworzenie europejskiej platformy na rzecz usprawnienia współpracy w zakresie zapobiegania pracy nierejestrowanej i zniechęcania do niej (A8-0172/2015 - Georgi Pirinski)
  7.10.Śródokresowy przegląd unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej (A8-0003/2016 - Mark Demesmaeker)
 8.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól: Patrz protokól
 9.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 10.Kryzys uchodźczy, kontrola granic zewnętrznych i przyszłość Schengen - Przestrzeganie międzynarodowej zasady non-refoulement - Finansowanie Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji - Wzrost nienawiści na tle rasowym i przemocy wobec uchodźców i migrantów w Europie (debata)
 11.Nowa Strategia w sprawie równouprawnienia płci i praw kobiet po 2015 r. (debata)
 12.Działania Komisji na rzecz wykonania orzeczenia w sprawie T-521/14 Szwecja przeciwko Komisji (obowiązek ustalenia kryteriów dla substancji zaburzających gospodarkę hormonalną) (debata)
 13.Przejrzystość i kontrola badań klinicznych (debata)
 14.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokól
 15.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (2866 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (9468 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności