Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Utorok, 2. februára 2016 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o podaných návrhoch uznesenia): pozri zápisnicu
 3.Zriadenie európskej platformy na posilnenie spolupráce v oblasti prevencie a odrádzania od nelegálnej práce (rozprava)
 4.Rozhodnutie Komisie prijaté v súvislosti s balíkom opatrení týkajúcich sa dane z príjmov právnických osôb (rozprava)
 5.Slávnostná schôdza – Estónsko
 6.Hlasovanie
  6.1.Pravidlá upravujúce pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (A8-0359/2015 - Heidi Hautala) (hlasovanie)
  6.2.Zmeny Protokolu z roku 1998 o ťažkých kovoch k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979 (A8-0002/2016 - Giovanni La Via) (hlasovanie)
  6.3.Zmeny Protokolu z roku 1998 o perzistentných organických látkach k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979 (A8-0001/2016 - Giovanni La Via) (hlasovanie)
  6.4.Dohoda o spolupráci medzi Eurojustom a Ukrajinou (A8-0007/2016 - Sylvia-Yvonne Kaufmann) (hlasovanie)
  6.5.Dohoda o spolupráci medzi Eurojustom a Čiernou Horou (A8-0008/2016 - Nathalie Griesbeck) (hlasovanie)
  6.6.Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity Roberta Jarosława Iwaszkiewicza (A8-0015/2016 - Kostas Chrysogonos) (hlasovanie)
  6.7.Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity Roberta Jarosława Iwaszkiewicza (A8-0016/2016 - Kostas Chrysogonos) (hlasovanie)
  6.8.Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity Floriana Philippota (A8-0014/2016 - Laura Ferrara) (hlasovanie)
  6.9.Zriadenie európskej platformy na posilnenie spolupráce v oblasti prevencie a odrádzania od nelegálnej práce (A8-0172/2015 - Georgi Pirinski) (hlasovanie)
  6.10.Preskúmanie stratégie EÚ v oblasti biodiverzity v polovici trvania (A8-0003/2016 - Mark Demesmaeker) (hlasovanie)
 7.Vysvetlenia hlasovania
  7.1.Pravidlá upravujúce pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (A8-0359/2015 - Heidi Hautala)
  7.2.Zmeny Protokolu z roku 1998 o ťažkých kovoch k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979 (A8-0002/2016 - Giovanni La Via)
  7.3.Zmeny Protokolu z roku 1998 o perzistentných organických látkach k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979 (A8-0001/2016 - Giovanni La Via)
  7.4.Dohoda o spolupráci medzi Eurojustom a Ukrajinou (A8-0007/2016 - Sylvia-Yvonne Kaufmann)
  7.5.Dohoda o spolupráci medzi Eurojustom a Čiernou Horou (A8-0008/2016 - Nathalie Griesbeck)
  7.6.Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity Roberta Jarosława Iwaszkiewicza (A8-0015/2016 - Kostas Chrysogonos)
  7.7.Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity Roberta Jarosława Iwaszkiewicza (A8-0016/2016 - Kostas Chrysogonos)
  7.8.Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity Floriana Philippota (A8-0014/2016 - Laura Ferrara)
  7.9.Zriadenie európskej platformy na posilnenie spolupráce v oblasti prevencie a odrádzania od nelegálnej práce (A8-0172/2015 - Georgi Pirinski)
  7.10.Preskúmanie stratégie EÚ v oblasti biodiverzity v polovici trvania (A8-0003/2016 - Mark Demesmaeker)
 8.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu: pozri zápisnicu
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 10.Mimoriadna situácia týkajúca sa utečencov, kontrola vonkajších hraníc a budúcnosť Schengenu - Dodržiavanie medzinárodnej zásady nevyhostenia - Financovanie nástroja na pomoc utečencom pre Turecko - Nárast rasovej nenávisti a násilia voči utečencom a migrantom v celej Európe (rozprava)
 11.Nová stratégia pre rodovú rovnosť a práva žien na obdobie po roku 2015 (rozprava)
 12.Kroky Komisie na vykonanie rozsudku vo veci T-521/14 Švédsko/Komisia (povinnosť stanoviť kritériá pre endokrinné disruptory) (rozprava)
 13.Transparentnosť a kontrola klinických skúšaní (rozprava)
 14.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 15.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (2866 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (9468 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia