Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Torek, 2. februar 2016 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razglasitev vloženih predlogov resolucij): glej zapisnik
 3.Vzpostavitev evropske platforme za okrepitev sodelovanja pri preprečevanju in odvračanju od dela na črno (razprava)
 4.Sklep Komisije o svežnju o obdavčevanju dohodkov pravnih oseb (razprava)
 5.Slavnostna seja - Estonija
 6.Čas glasovanja
  6.1.Pravila, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah) (A8-0359/2015 - Heidi Hautala) (glasovanje)
  6.2.Spremembe Protokola iz leta 1998 o težkih kovinah h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja (A8-0002/2016 - Giovanni La Via) (glasovanje)
  6.3.Spremembe Protokola iz leta 1998 o obstojnih organskih onesnaževalih h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja (A8-0001/2016 - Giovanni La Via) (glasovanje)
  6.4.Sporazum o sodelovanju med Eurojustom in Ukrajino (A8-0007/2016 - Sylvia-Yvonne Kaufmann) (glasovanje)
  6.5.Sporazum o sodelovanju med Eurojustom in Črno goro (A8-0008/2016 - Nathalie Griesbeck) (glasovanje)
  6.6.Zahteva za odvzem poslanske imunitete Robertu Jarosławu Iwaszkiewiczu (A8-0015/2016 - Kostas Chrysogonos) (glasovanje)
  6.7.Zahteva za odvzem poslanske imunitete Robertu Jarosławu Iwaszkiewiczu (A8-0016/2016 - Kostas Chrysogonos) (glasovanje)
  6.8.Zahteva za odvzem poslanske imunitete Florianu Philippotu (A8-0014/2016 - Laura Ferrara) (glasovanje)
  6.9.Vzpostavitev evropske platforme za okrepitev sodelovanja pri preprečevanju in odvračanju od dela na črno (A8-0172/2015 - Georgi Pirinski) (glasovanje)
  6.10.Vmesni pregled strategije EU za biotsko raznovrstnost (A8-0003/2016 - Mark Demesmaeker) (glasovanje)
 7.Obrazložitev glasovanja
  7.1.Pravila, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah) (A8-0359/2015 - Heidi Hautala)
  7.2.Spremembe Protokola iz leta 1998 o težkih kovinah h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja (A8-0002/2016 - Giovanni La Via)
  7.3.Spremembe Protokola iz leta 1998 o obstojnih organskih onesnaževalih h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja (A8-0001/2016 - Giovanni La Via)
  7.4.Sporazum o sodelovanju med Eurojustom in Ukrajino (A8-0007/2016 - Sylvia-Yvonne Kaufmann)
  7.5.Sporazum o sodelovanju med Eurojustom in Črno goro (A8-0008/2016 - Nathalie Griesbeck)
  7.6.Zahteva za odvzem poslanske imunitete Robertu Jarosławu Iwaszkiewiczu (A8-0015/2016 - Kostas Chrysogonos)
  7.7.Zahteva za odvzem poslanske imunitete Robertu Jarosławu Iwaszkiewiczu (A8-0016/2016 - Kostas Chrysogonos)
  7.8.Zahteva za odvzem poslanske imunitete Florianu Philippotu (A8-0014/2016 - Laura Ferrara)
  7.9.Vzpostavitev evropske platforme za okrepitev sodelovanja pri preprečevanju in odvračanju od dela na črno (A8-0172/2015 - Georgi Pirinski)
  7.10.Vmesni pregled strategije EU za biotsko raznovrstnost (A8-0003/2016 - Mark Demesmaeker)
 8.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik: gl. zapisnik
 9.Sprejetje zapisnika predhodne seje: glej zapisnik
 10.Begunska kriza, nadzor na zunanjih mejah in prihodnost schengenskega območja - Spoštovanje mednarodnega načela nevračanja - Financiranje instrumenta za pomoč beguncem v Turčiji - Porast rasnega sovraštva in nasilja nad begunci in migranti po Evropi (razprava)
 11.Nova strategija za enakost spolov in pravice žensk po letu 2015 (razprava)
 12.Ukrepi Komisije za spoštovanje sodbe v zadevi T-521/14 Švedska proti Komisiji (obveznost za določitev meril za endokrine motilce) (razprava)
 13.Preglednost pri kliničnih preskušanjih ter nadzor nad njimi (razprava)
 14.Dnevni red naslednje seje: glej zapisnik
 15.Zaključek seje
Razprave
Pregledana izdaja (2866 kb)
 
Razprave
Pregledana izdaja (9468 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov