Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Tisdagen den 2 februari 2016 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 3.Inrättande av ett europeiskt forum för att förbättra samarbetet när det gäller att förebygga och motverka odeklarerat arbete (debatt)
 4.Kommissionens beslut om paketet om bolagsskatt (debatt)
 5.Högtidligt möte - Estland
 6.Omröstning
  6.1.Unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (kodifiering) (A8-0359/2015 - Heidi Hautala) (omröstning)
  6.2.Ändringarna av 1998 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar avseende tungmetaller (A8-0002/2016 - Giovanni La Via) (omröstning)
  6.3.Ändringarna av 1998 års protokoll om långlivade organiska föroreningar till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar (A8-0001/2016 - Giovanni La Via) (omröstning)
  6.4.Avtalet om samarbete mellan Eurojust och Ukraina (A8-0007/2016 - Sylvia-Yvonne Kaufmann) (omröstning)
  6.5.Avtalet om samarbete mellan Eurojust och Montenegro (A8-0008/2016 - Nathalie Griesbeck) (omröstning)
  6.6.Begäran om upphävande av Robert Jarosław Iwaszkiewiczs parlamentariska immunitet (A8-0015/2016 - Kostas Chrysogonos) (omröstning)
  6.7.Begäran om upphävande av Robert Jarosław Iwaszkiewicz parlamentariska immunitet (A8-0016/2016 - Kostas Chrysogonos) (omröstning)
  6.8.Begäran om upphävande av Florian Philippots parlamentariska immunitet (A8-0014/2016 - Laura Ferrara) (omröstning)
  6.9.Inrättande av ett europeiskt forum för att förbättra samarbetet när det gäller att förebygga och motverka odeklarerat arbete (A8-0172/2015 - Georgi Pirinski) (omröstning)
  6.10.Halvtidsöversyn av EU:s strategi för biologisk mångfald (A8-0003/2016 - Mark Demesmaeker) (omröstning)
 7.Röstförklaringar
  7.1.Unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (kodifiering) (A8-0359/2015 - Heidi Hautala)
  7.2.Ändringarna av 1998 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar avseende tungmetaller (A8-0002/2016 - Giovanni La Via)
  7.3.Ändringarna av 1998 års protokoll om långlivade organiska föroreningar till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar (A8-0001/2016 - Giovanni La Via)
  7.4.Avtalet om samarbete mellan Eurojust och Ukraina (A8-0007/2016 - Sylvia-Yvonne Kaufmann)
  7.5.Avtalet om samarbete mellan Eurojust och Montenegro (A8-0008/2016 - Nathalie Griesbeck)
  7.6.Begäran om upphävande av Robert Jarosław Iwaszkiewiczs parlamentariska immunitet (A8-0015/2016 - Kostas Chrysogonos)
  7.7.Begäran om upphävande av Robert Jarosław Iwaszkiewicz parlamentariska immunitet (A8-0016/2016 - Kostas Chrysogonos)
  7.8.Begäran om upphävande av Florian Philippots parlamentariska immunitet (A8-0014/2016 - Laura Ferrara)
  7.9.Inrättande av ett europeiskt forum för att förbättra samarbetet när det gäller att förebygga och motverka odeklarerat arbete (A8-0172/2015 - Georgi Pirinski)
  7.10.Halvtidsöversyn av EU:s strategi för biologisk mångfald (A8-0003/2016 - Mark Demesmaeker)
 8.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet: se protokollet
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 10.Flyktingkrisen, kontrollen av de yttre gränserna och Schengenområdets framtid - Respekt för den internationella principen om "non-refoulement" - Finansiering av flyktingfaciliteten för Turkiet - Ökande rasistiskt hat och våld mot flyktingar och migranter i hela Europa (debatt)
 11.Ny strategi för jämställdhet och kvinnors rättigheter efter 2015 (debatt)
 12.Kommissionens åtgärder för att iaktta domstolens dom i mål T-521/14 Sverige mot kommissionen (skyldigheten att fastställa kriterier för hormonstörande ämnen) (debatt)
 13.Insyn i och kontroll av kliniska prövningar (debatt)
 14.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 15.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (2866 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (9468 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy