Index 
Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
PDF 9468k
2016. február 2., Kedd - Strasbourg Lektorált változat
1. Az ülés megnyitása
 2. Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentése): lásd a jegyzőkönyvet
 3. A be nem jelentett munkavégzés megakadályozására, valamint az ilyen típusú munkavégzéstől való elrettentésre irányuló együttműködés erősítését célzó európai platform létrehozása (vita)
 4. A társasági adózásra vonatkozó csomagról elfogadott bizottsági határozat (vita)
 5. Ünnepélyes ülés – Észtország
 6. Szavazások órája
  6.1. A személyek határátlépésére irányadó szabályok (Schengeni Határ-ellenőrzési Kódex) (A8-0359/2015 - Heidi Hautala) (szavazás)
  6.2. A nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi egyezményhez csatolt, a nehézfémekről szóló 1998. évi jegyzőkönyv módosításai (A8-0002/2016 - Giovanni La Via) (szavazás)
  6.3. A nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi egyezményhez csatolt, a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló 1998. évi jegyzőkönyv módosításai (A8-0001/2016 - Giovanni La Via) (szavazás)
  6.4. Az Eurojust és Ukrajna közötti együttműködési megállapodás (A8-0007/2016 - Sylvia-Yvonne Kaufmann) (szavazás)
  6.5. Az Eurojust és Montenegró közötti együttműködési megállapodás (A8-0008/2016 - Nathalie Griesbeck) (szavazás)
  6.6. Robert Jarosław Iwaszkiewicz parlamenti mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (A8-0015/2016 - Kostas Chrysogonos) (szavazás)
  6.7. Robert Jarosław Iwaszkiewicz parlamenti mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (A8-0016/2016 - Kostas Chrysogonos) (szavazás)
  6.8. Florian Philippot parlamenti mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (A8-0014/2016 - Laura Ferrara) (szavazás)
  6.9. A be nem jelentett munkavégzés megakadályozására, valamint az ilyen típusú munkavégzéstől való elrettentésre irányuló együttműködés erősítését célzó európai platform létrehozása (A8-0172/2015 - Georgi Pirinski) (szavazás)
  6.10. Az EU biodiverzitási stratégiájának félidei felülvizsgálata (A8-0003/2016 - Mark Demesmaeker) (szavazás)
 7. A szavazáshoz fűzött indokolások
  7.1. A személyek határátlépésére irányadó szabályok (Schengeni Határ-ellenőrzési Kódex) (A8-0359/2015 - Heidi Hautala)
  7.2. A nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi egyezményhez csatolt, a nehézfémekről szóló 1998. évi jegyzőkönyv módosításai (A8-0002/2016 - Giovanni La Via)
  7.3. A nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi egyezményhez csatolt, a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló 1998. évi jegyzőkönyv módosításai (A8-0001/2016 - Giovanni La Via)
  7.4. Az Eurojust és Ukrajna közötti együttműködési megállapodás (A8-0007/2016 - Sylvia-Yvonne Kaufmann)
  7.5. Az Eurojust és Montenegró közötti együttműködési megállapodás (A8-0008/2016 - Nathalie Griesbeck)
  7.6. Robert Jarosław Iwaszkiewicz parlamenti mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (A8-0015/2016 - Kostas Chrysogonos)
  7.7. Robert Jarosław Iwaszkiewicz parlamenti mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (A8-0016/2016 - Kostas Chrysogonos)
  7.8. Florian Philippot parlamenti mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (A8-0014/2016 - Laura Ferrara)
  7.9. A be nem jelentett munkavégzés megakadályozására, valamint az ilyen típusú munkavégzéstől való elrettentésre irányuló együttműködés erősítését célzó európai platform létrehozása (A8-0172/2015 - Georgi Pirinski)
  7.10. Az EU biodiverzitási stratégiájának félidei felülvizsgálata (A8-0003/2016 - Mark Demesmaeker)
 8. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok: lásd a jegyzokönyvet: lásd a jegyzokönyvet
 9. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása: lásd a jegyzőkönyvet
 10. A menekültügyi vészhelyzet, a külső határok ellenőrzése és a schengeni térség jövője – A visszaküldés tilalmára vonatkozó nemzetközi elv tiszteletben tartása – A Törökországnak szánt menekülttámogatási keret finanszírozása – A menekültek és a migránsok ellen irányuló rasszista gyűlölet és erőszak Európa-szerte történő megnövekedése (vita)
 11. A 2015 utáni időszakra vonatkozó új nőjogi és esélyegyenlőségi stratégia (vita)
 12. A Bizottság intézkedései a T-521/14 sz. Svédország kontra Bizottság ügyben hozott ítélet teljesítése érdekében (hormonháztartást zavaró anyagokra vonatkozó kritériumok meghatározásának kötelezettsége) (vita)
 13. A klinikai vizsgálatok átláthatósága és ellenőrzése (vita)
 14. A következő ülésnap napirendje: lásd a jegyzőkönyvet
 15. Az ülés berekesztése


  

IN THE CHAIR: ADINA-IOANA VĂLEAN
Vice-President

 
1. Az ülés megnyitása
A felszólalásokról készült videofelvételek
 

(The sitting opened at 8.30)

 

2. Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentése): lásd a jegyzőkönyvet

3. A be nem jelentett munkavégzés megakadályozására, valamint az ilyen típusú munkavégzéstől való elrettentésre irányuló együttműködés erősítését célzó európai platform létrehozása (vita)
A felszólalásokról készült videofelvételek
MPphoto
 

  President. – The next item is the report by Georgi Pirinski, on behalf of the Committee on Employment and Social Affairs, on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on establishing a European Platform to enhance cooperation in the prevention and deterrence of undeclared work (COM(2014)0221 – C7—0144/2014 – 2014/0124(COD)) (A8—0172/2015).

 
  
MPphoto
 

  Георги Пирински, докладчик. Уважаема г-жо Президент, г-жо Комисар, уважаеми колеги, специално искам да благодаря на докладчиците в сянка, както и на партньорите от Люксембургското председателство и от Комисията, за особено конструктивния подход и приноси, които направиха възможно изработването на настоящото проекторешение.

Недекларираният труд, във все по-разнообразните му форми, днес лишава така заетите от основните им социални и трудови права, като често ги поставя в условия на фактическа експлоатация, води до сериозни деформации на пазара, каращи фирмите, които спазват правилата, да преодоляват крайно нелоялната конкуренция от страна на ползващи такъв труд работодатели и лишава данъчните и осигурителните системи от дължими приходи и плащания. Точно на тези ощетявани общности и институции дължим настоящата платформа и нейното ранно и ефективно задействане.

Нуждата от създаването на тази платформа става още по-неотложна предвид ескалиращите заплахи не само за трудовата мобилност, но и за една от четирите неразделими основни свободи – тази за свободното придвижване на хората, както и за самото съществуване на Съюза. И бих желал да споделя мнението, че именно това съзнание за неотложност, което все повече се споделяше както от колегите парламентаристи, така и от Люксембургското председателство и от Комисията, стана движещата сила за постигане на градивно съгласие около заключителното проекторешение, представено днес на Парламента. Така постигнатият компромис ангажира всички държави членки да са отговорни членове на платформата.

Предназначението на платформата е да разшири способностите на държавите членки за действия по отношение на множеството болезнени проблеми, пораждани от недекларирания труд, чрез засилено сътрудничество на равнище на Съюза между съответните национални власти, заедно със социалните партньори и с участието като наблюдатели на широк кръг заинтересовани агенции и организации.

Съответно мисията на платформата бе дефинирана така, че да предотвратява, ограничава и противодейства на недекларирания труд, и да насърчава превръщането на такъв труд в деклариран труд.

Предлаганият вариант на платформата в съответствие с принципа на субсидиарността няма да има правомощия да установява правила и норми. Вместо това, тя е призвана да предложи необходимата основа за отговорното разглеждане на информация, опит и решения като основа за споделени заключения, насочени към ефикасното справяне с предизвикателствата на недекларирания труд.

Дейността в обхвата на платформата включва широк кръг конкретни действия в изпълнение на нейната мисия. Зависи от решенията на отделните държави членки да използват по целесъобразност заключенията в резултат на такива действия, както и от институциите на Европейския съюз да вземат под внимание онези от тях, които спадат към отговорностите на Съюза.

Вярно е, имаше съмнения – платформата въобще необходима ли е, няма ли да накърни свободата на действие на държавите членки, всъщност има ли наистина място за добавена стойност на нивото на Съюза за действия за справяне с недекларирания труд? Бъдете уверени, че в хода на консултациите пълният обхват на такива съмнения и резерви бяха предмет на най-подробно и изчерпателно разглеждане, което позволи да се постигне широко споделен консенсус и по такъв начин – да се стигне до съгласие по взаимоприемлив и поради това работещ проект за решение.

В резултат на което в крайна сметка въпросът се свежда до следното: ангажираме ли се истински да обединим усилия за обща кауза срещу грубите нарушения на справедливостта при недекларирания труд или възразяващите ще се окажат в положението на облагодетелстващи всички онези, които експлоатират така нает труд и съответно трупат печалби в резултат на крайно нелоялна конкуренция, като при това лишават бюджетите от дължими приходи и плащания.

Тоест, заемаме ли се да възтържествува силата на закона или в преобладаващите случаи оставяме свобода да властва така нареченият „закон на джунглата“? Очевидно избор, по отношение на който Парламентът е невъзможно да бъде на две мнения.

 
  
MPphoto
 

  Marianne Thyssen, Member of the Commission. Madam President, a deeper and a fairer internal market and the fight against social dumping are absolute priorities for me and for the Commission. Personally I do not like the term social dumping – we are talking about people here, not about goods – but when it comes to undeclared work, we should not camouflage its dramatic effects by using soft words. Undeclared work deprives workers of any protection. It deeply affects the quality of their employment; they can be made to work long hours in bad health and safety conditions without any recourse to justice. People receiving envelope wages, or cash in hand, are sometimes left with little or no pay at all after months of hard work. As a matter of fact, they might not have the right to redundancy payments or unemployment benefits or to any other benefits. They are not building up their pension rights.

Undeclared work is not only unfair to the workers involved, it is also unfair to businesses that do play by the rules. We know that small and medium—sized companies are the first to suffer from such unfair competition. Undeclared work also undermines the sustainability of public finances and social security systems, as no taxes or contributions are paid on undeclared activities. Although undeclared work is hidden – which makes it difficult to measure precisely – we know it is widespread in all Member States and difficult to eradicate. Estimates suggest that the shadow economy may reach 15% to 20% of GDP in some Member States.

That is why the establishment of a European platform to enhance cooperation in the prevention and deterrence of undeclared work and to tackle undeclared work is such an important and big step forward. It will encourage cooperation between Member States through exchanging best practices and information, developing expertise and analysis, facilitating innovative approaches to the effective tackling of undeclared work, and contributing to a horizontal understanding of matters. It foresees a multi-disciplinary approach, bringing together the expertise of different enforcement authorities such as labour inspectorates, social, tax and immigration authorities. Such a multi—disciplinary approach has already been implemented with good results in some Member States, and I am glad that the European Platform builds upon those good examples.

It is only through a holistic approach, across borders and across disciplines, that we will be able to tackle this complex phenomenon effectively. I would like to stress the importance of the inclusion of bogus self—employment in the activities of the Platform. This too is an area in which the development of expertise and exchange of best practices is needed.

Finally, I note with satisfaction that the social partners will play an important role in the platform and that close cooperation with Eurofound and the European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA) is foreseen.

I would like to thank Parliament for all its efforts in making a timely agreement on the platform possible. In particular, I would like to express my thanks to the rapporteur, Mr Pirinski, and to Ms Ulvskog for chairing the trilogue so competently. I would also like to thank the entire negotiation team for their efforts and constructive approach. The Council will now adopt a decision on the platform on 24 February, allowing for the official signature, to which I look forward during the March plenary. In the meantime, we are already preparing for the first meeting of the platform to take place before the summer.

I am committed to doing everything possible from my side to make the platform a success. The platform will regularly inform you about its activities and submit its work programmes and reports to the European Parliament and the Council, as well as to the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. I count on your valuable input and support.

 
  
MPphoto
 

  Dennis de Jong, Rapporteur voor advies van de Commissie interne markt en consumentenbescherming. Het is mooi dat het platform tegen zwartwerken er komt. Een dergelijke vorm van uitbuiting past niet in de Europese Unie. Veel kleine zelfstandigen, de commissaris zei het al, klagen bovendien over de oneerlijke concurrentie van bedrijven die zwartwerkers in dienst hebben. Zelfs het functioneren van de interne markt als geheel wordt via zwartwerk ondermijnd.

Ik ben blij te zien dat veel voorstellen van de Commissie interne markt en consumentenbescherming zijn overgenomen. Jammer is wel dat het Parlement niet automatisch in het platform is vertegenwoordigd. Daarom hoop ik dat de Commissie jaarlijks aan het Parlement rapporteert over het platform, ook al is zij formeel slechts verplicht dit regelmatig te doen.

Ik had graag gezien dat het platform ook operationele samenwerking zou bevorderen, maar daarin is niet expliciet voorzien. Ook vind ik het mager dat lidstaten een vertegenwoordiger moeten aanwijzen, maar niet verplicht zijn aan álle activiteiten van het platform mee te doen. Desondanks feliciteer ik namens de Commissie interne markt en consumentenbescherming collega Pirinski van harte met de uitkomst van de triloog.

 
  
MPphoto
 

  Κωνσταντίνα Κούνεβα, Εισηγήτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Κυρία Πρόεδρε, η επισφαλής εργασία χειροτέρεψε πολύ στην περίοδο της οικονομικής κρίσης. Οι ανεύθυνοι εργοδότες εκβιάζουν ανθρώπους που έχουν ανάγκη να δουλέψουν και ο φόβος της ανεργίας ωθεί τους εργαζόμενους να δουλεύουν σε συνθήκες παρανομίας.

Η πλατφόρμα για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας θα προσπαθήσει να βάλει μια τάξη στη ζούγκλα της αρρύθμιστης εργασίας. Κατ’ αρχάς, είναι σημαντική η επέκταση του ρόλου της πλατφόρμας. Η αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ορίζει ως αδήλωτη εργασία κάθε νόμιμη εργασία που δεν δηλώνεται στις επίσημες κρατικές αρχές. Η αδήλωτη εργασία, όμως, παίρνει πλέον πάρα πολλές μορφές απασχόλησης, π.χ. δηλώνεται εργασία ως πεντάωρη, αλλά στην πραγματικότητα είναι οκτάωρη, γίνονται υπερωρίες αλλά δεν πληρώνονται ποτέ, υφίσταται ψευδής αυτοαπασχόληση, περικοπή των εισφορών μέχρι και το ακραίο φαινόμενο της απλήρωτης εργασίας.

Η πλατφόρμα είναι πλέον υποχρεωμένη να τα εξετάσει όλα αυτά. Τα κράτη μέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι μαζί με τους οργανισμούς που ασχολούνται με την απασχόληση πρέπει να καθίσουν γύρω από ένα τραπέζι για να κατανοήσουν την κατάσταση της αδήλωτης εργασίας σε όλη την Ευρώπη. Σήμερα που επικρατεί η εσωστρέφεια και επανέρχεται ο εθνικισμός είναι κρίσιμο να ακούμε και να μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλον. Επιπλέον, πρέπει να προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε κοινές δράσεις για την καταπολέμηση της διασυνοριακής αδήλωτης εργασίας.

Είναι αυτά αρκετά; Εμείς θέλαμε αυστηρές υποχρεωτικές δράσεις που να επιβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λυπάμαι, επίσης, για το γεγονός ότι δεν συμπεριλήφθηκε μια εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων ως παρατηρητής της εργασίας της πλατφόρμας. Πιστεύουμε πως οι γυναικείοι φορείς θα πρέπει να εισακούγονται κάθε φορά που θα έχουν να συνεισφέρουν με την εμπειρία και τις προτάσεις τους. Δεν συμβιβαζόμαστε, απλώς τώρα ξεκινάμε.

Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον εισηγητή μας, τον κύριο Pirinski, ήταν υπόδειγμα διαπραγματευτή. Θέλω επίσης, να συγχαρώ και τη Προεδρία του Λουξεμβούργου και να πω πως όταν οι άνθρωποι πιστεύουν στον ίδιο σκοπό και δουλεύουν με αποφασιστικότητα μπορεί να μην καταφέρουν όλα όσα ήθελαν, αλλά σίγουρα δυσκολεύουν τον δρόμο των παραβατών. Καλή δύναμη σε όλους και δεν σταματάμε εδώ.

 
  
MPphoto
 

  Romana Tomc, v imenu skupine PPE. Spoštovana gospa komisarka Marianne Thyssen, spoštovane kolegice, spoštovani kolegi. Delo na črno je prav gotovo eden izmed najpomembnejših evropskih problemov, ki prinaša zelo resne proračunske posledice.

Vendar še bolj kot proračunske posledice so seveda pomembne posledice, ki jih ima delo na črno za ljudi, ki to delo opravljajo. Socialni damping je v današnjih časih v Evropi nedopusten.

Ampak vlade so v prvi vrsti tiste, ki so odgovorne za to, da v svoji državi preprečijo delo na črno. Ljudje, ki v različnih življenjskih okoliščinah pristanejo na takšno obliko dela, se po navadi ne zavedajo dovolj dobro, kakšne dolgoročne posledice to prinaša. In jih seveda... te dolgoročne posledice so mnogo hujše kot tiste kratkoročne, ko ljudje dobijo nekaj denarja, zato da lahko preživijo.

Vendar, kot je bilo že omenjeno, zelo različne so te oblike dela in zelo različno jih države rešujejo. Zato je prav, da tudi na evropskem nivoju vzpostavimo neke skupne usmeritve, neke smernice za preprečevanje dela na črno. In z vzpostavitvijo platforme bomo dosegli prav to.

Seveda tudi sama zagovarjam, da je vključenost socialnih partnerjev izredno pomembna, prav pa je tudi, da smo ohranili načelo subsidiarnosti. Zahvala na tem mestu še enkrat gospodu Pirinskemu. Pogajanja so bila dolga, so bila trda, vendar na koncu smo prišli do dobrega kompromisa.

 
  
MPphoto
 

  Jutta Steinruck, im Namen der S&D-Fraktion. Frau Präsidentin! Auch ich möchte mich dem Dank an meinen Kollegen Georgi Pirinski und alle Beteiligten anschließen. Schließlich hat nicht angemeldete Erwerbstätigkeit immense Folgen für unsere europäischen Volkswirtschaften. Unlauterer Wettbewerb nimmt in vielen Branchen massiv zu, und das hat nicht nur Folgen für die Unternehmen, die fair anbieten wollen, sondern tatsächlich auch viele soziale Folgen für die betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

Vor dieser Plattform hat ja die europäische Ebene fast gar keine Initiative zur Bekämpfung von Schwarzarbeit und unangemeldeter Erwerbstätigkeit durchgeführt, obwohl wir tatsächlich in einem europäischen Arbeitsmarkt leben. Wenn wir uns nationale Arbeitskontrollen anschauen, dann endet deren Kompetenz an den jeweiligen Ländergrenzen. Die Plattform kann allerdings wirklich nur ein erster Schritt sein, aber sie ist ein Schritt in die richtige Richtung. Ich teile das, was eine meiner Vorrednerinnen gesagt hat: Wir brauchen mehr Verbindlichkeit zur Bekämpfung von Schwarzarbeit.

Bisher ungelöst sind tatsächlich immer noch die Identifizierung von Briefkastenfirmen, die Kontrollen nationaler Dienstleistungen und auch grenzüberschreitende Arbeitskontrollen. Es ist gut, dass alle Mitgliedstaaten verbindlich an der Plattform teilnehmen müssen. Es ist sehr gut, dass Gewerkschaften, die ja häufig aufdecken, wo die Probleme der Schwarzarbeit sind, wo wir tatsächlich Bedarf haben, dass etwas verändert werden muss, beteiligt sind. Aber wir brauchen europaweit verbindliche Regeln und gemeinsame grenzüberschreitende Kontrollen.

 
  
MPphoto
 

  Anthea McIntyre, on behalf of the ECR Group. Madam President, firstly I would like to thank the rapporteur, Mr Pirinski, and all the shadows for their work on this file. There has been a great deal of cooperation and I think we have all benefited from that.

Undeclared work is a very serious subject which impacts on all the Member States. It particularly affects tax evasion – which is a real problem – benefit fraud, illegal immigration, and of course it undercuts legitimate businesses and entrepreneurs and undermines workers as well. So I think that this platform is a really good example of just how the European Union should operate. It recognises the sovereignty of Member States and it adds value by sharing experience and best practice and cross-border cooperation. So this is where we can really see an enhancement through this platform – an enhancement of cooperation between the Member States – while recognising their individual sovereignty.

We need to recognise that the level of undeclared work varies from state to state; for example, in the UK, according to the OECD data, the level of the informal economy is about 1.7 %, whereas in some Member States it is as high as 30%. My group had four priorities. First, the scope of the platform would be limited and focus on enforcement, exchange of best practice, and knowledge-sharing, rather than creating and mandating standardised approaches. Second, it is important that it fully respects the principle of subsidiarity and the competences of Member States. Thirdly, although participation is compulsory and mandatory, which is fine, the activities are entirely on a voluntary case-by-case basis. And lastly, while social partners can play a valuable role, they should not be on an equal footing with Member States. So we have a really good platform here.

(The speaker agreed to take two blue-card questions under Rule 162(8)).

 
  
MPphoto
 

  Tibor Szanyi (S&D), Kékkártyás kérdés. Képviselő Asszony! Ha jól értettem az Ön beszédét, akkor alapvetően az együttműködésre helyezi a hangsúlyt és kevésbé a kötelező jellegű szabályokra. Azért néhányak szerint az együttműködést nagyon jól tudná segíteni egy egységes elven alapuló és minden országra kiterjedő európai minimálbér bevezetése. Ön ezt támogatná vagy pedig ellenzi?

 
  
MPphoto
 

  Bill Etheridge (EFDD), blue-card question. Good morning to my West Midlands colleague. I note that you say it must be done with sovereign countries cooperating and with no particular enforcement, as I think one of the other colleagues has just mentioned. That was in the speech. Is there any conceivable reason why any of the good things that you point out could not be done by an independent sovereign United Kingdom dealing with our friends in Europe without being under the auspices of the EU? This seems to me particularly normal, just a normal agreement. Why can we not do this on our own?

 
  
MPphoto
 

  Anthea McIntyre (ECR), blue-card answer. In response to the first question, minimum wages have absolutely nothing to do with the platform on undeclared work. I think you misunderstood what I was saying. You realise that there are different activities that the platform will undertake, and each of those will be voluntary. The Member States can pick and choose which aspects are particularly important to them, and it seems to me that enhanced cooperation is a very good way of us working together.

To Bill Etheridge: well of course, if you come from your party, you do not want anything at a European level. I beg to differ. I think that there are cases, and this is one, where the European Union can add value. Those are the cases we should be participating in and joining. It is so much better that all the Member States are agreed. We have a way of tackling undeclared work which is indeed cross-border. If you want to go and set up your own organisation in the UK, you are going to have a lot more difficulty, because here we have the means of communicating and dealing with the other countries on a level footing, with nothing compulsory in there.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin, on behalf of the ALDE Group. Madam President, first of all I would like to congratulate the rapporteur Mr Pirinski, and indeed the shadow rapporteurs and specifically Yana Toom, for their full commitment to ensuring that we could set up this European platform that will enhance cooperation in the prevention and deterrence of undeclared work.

The fact that membership is mandatory means that all Member States must participate, and therefore they must be involved in exchanging information and developing expertise and analysis, and that in itself will contribute to a horizontal understanding of all matters related to undeclared work. However, while participation is mandatory, any recommendations for action that are supported by the platform are voluntary for Member States to implement. This approach is much more carrot than stick, and I believe that those Member States having participated in the development of tools for sharing information, and for the enforcement of shared practices to tackle undeclared work, are much more likely to implement such action themselves.

The platform will not contradict any national legislation and will not propose harmonisation of any laws, but it will provide a strong framework for enhanced cooperation. The extent of undeclared work in the EU is up to 18% of EU GDP, and it is important to remember that undeclared work has negative outcomes both for workers themselves and for society. Many of the workers are in a vulnerable position: they often have to accept poor working conditions and there is very often no commitment to health and safety, no social protection, no pension contributions, precarious working conditions, etc., whilst society loses out because of tax and social security forgone and also unfair competition between companies.

In our next debate we look at the anti-tax-avoidance package, which recognises the importance of coordinated action. Equally, this type of coordinated action under the auspices of the European platform will operate both at national and cross-border level.

 
  
MPphoto
 

  Rina Ronja Kari, for GUE/NGL-Gruppen. Fru formand! Først og fremmest tak til både Kommissionen og til ordførerne for jeres hårde arbejde.

Med EU’s indre marked har vi oplevet en voldsom social dumping. Arbejdere er blevet kastet ud i en uholdbar konkurrence om dårligere og dårligere løn og arbejdsvilkår. Det bliver kun værre, når arbejdet er sort. Det er dybt skadeligt ikke kun for den enkelte arbejder, der mister sine rettigheder, men også for vores fællesskab. Vi mister holdbare og gode arbejdspladser, og vi mister vigtig indkomstskat. I dette lys er det et rigtigt godt og positivt initiativ. Der er virkelig brug for koordinering.

Men hvorfor ikke gå endnu længere? Hvorfor sætter vi ikke medlemsstaterne rigtig fri og giver dem frie rammer til at indføre kontrol og kræve registreringer, når de synes, det passer? Lad os kigge på f.eks. Norge, hvor en velkomstkomité byder arbejdstagerne velkomne, sørger for, at de har deres papirer i orden, og fortæller dem om deres rettigheder. Vi har brug for at sætte hårdt mod hårdt mod arbejdsgivere, der udnytter systemet og bruger det indre marked til social dumping.

 
  
MPphoto
 

  Terry Reintke, on behalf of the Verts/ALE Group. Madam President, undeclared work is a very big, but very often invisible, problem in the European Union. Studies say that the informal sector amounts to 18.4% of GDP in European Union Member States. This has a lot of negative effects: it creates massive fiscal losses for our societies, it means unfair competition and, in fact, punishes those employers who are abiding by laws and employ with fair and decent conditions. Most importantly, it exploits workers, limits their access to social security and undermines their basic rights.

We need to tackle undeclared work, and if we want to be successful in this we need to fight together on a European level. With this platform we are taking a first step: to exchange best practices, to inform workers about their rights in all European Union Member States and to push the Member States to take more decisive measures in order to tackle undeclared work. If we want to safeguard fair competition, social security and workers’ rights, we should take this platform only as a starting point for developing even more joint European efforts to address undeclared work, be it the coordination of labour inspectorates, the protection of whistle-blowers or the development of determined political measures against those employers who are actually exploiting undeclared workers. Let us tackle the big challenges in a big way – on a European level. Undeclared work is without doubt one of those big challenges, so let us use this platform to tackle undeclared work and to take steps in order to create a socially-sound architecture in the European Union.

 
  
MPphoto
 

  Jane Collins, on behalf of the EFDD Group. Madam President, the only jobs the Employment Committee seems able to produce are pretend jobs, sitting on platforms such as this, where civil servants, national agencies and other assorted hangers-on – ably assisted by a secretariat – can gather. We hear a lot in this place about the evil and immoral practices of companies who avoid tax. Many of them, of course, come from the Luxembourg area, where our own President Juncker was prime minister for 15 years.

But we should note that tax avoidance, unlike tax evasion, is not illegal, even though many people – particularly those who have never worked in the private sector and had to keep a company in the black – struggle to know the difference. The reason companies avoid tax is that private companies can put their money to better use than the public sector ever will. The GBP 55 million a day Britain sends to this place is a prime example. But if we had an economic outlook which was conducive to business – something George Osborne does not seem to grasp at all – there would be less need for tax avoidance, undeclared work and social security payments. But this is par for the course for the European Union, as is the provision of taxpayers’ money for wining and dining.

But we have found money, despite the huge public debt weighing down Europe’s economies, to give nearly a quarter of a million euro a year alone for this platform to be frittered away on hotels, restaurant bills and first—class travel. Economic history shows that it is deregulation which promotes economic growth and jobs, in which case we need to scrap this ridiculous talking shop – and, while we are at it, let us scrap some jobs in Brussels, Strasbourg and Luxembourg and we might be a bit more competitive.

(Applause from certain quarters)

 
  
MPphoto
 

  Dominique Martin, au nom du groupe ENF. Madame la Présidente, chers collègues, bien sûr qu'il faut prévenir et décourager le travail non déclaré. Et pourquoi pas à l'échelon européen grâce à une plate-forme réunissant l'ensemble des États membres ?

Toutefois, j'ai bien peur que vous preniez le problème à l'envers. Avant de s'attaquer aux effets, vous devriez en effet vous interroger sur les causes du travail non déclaré. Qui dit travail non déclaré dit un employeur, d'un côté, et un travailleur, de l'autre, tous deux d'accord pour ne payer aucun impôt, aucune taxe et aucune charge sociale.

Pourquoi? Parce que le travail ne permet plus à l'employeur de prospérer et aux travailleurs de vivre.

Pour soi-disant s'adapter et accompagner la mondialisation à cause de vos politiques fiscales et de vos politiques d'austérité qui détruisent les emplois par millions, quels sont les choix d'un employeur et d'un travailleur?

L'employeur peut soit déposer son bilan et disparaître, soit délocaliser et détruire des emplois dans son pays, soit faire appel à des travailleurs détachés, au détriment des travailleurs nationaux, ou encore, et c'est l’objet de notre rapport, ne pas déclarer ces travailleurs.

De l'autre côté, le travailleur, avec ou sans emploi, peut soit émigrer vers des cieux meilleurs, mais ce n'est pas simple, soit profiter de l'assurance chômage, mais cela ne suffit pas, soit faire le tour de toutes les associations d'aide pour se nourrir, s'habiller et se loger mais en famille, c'est compliqué, ou encore travailler au noir, tout simplement pour remplir son réfrigérateur.

On comprend mieux, dès lors, que votre plate-forme n'y changera rien et encore moins avec l'afflux massif des réfugiés dits "politiques" que vous souhaitez accueillir et la Chine que vous faites rentrer dans le concert de l'OMC.

L'unique solution pour réduire le travail non déclaré est de mettre en place une politique forte de relance économique qui passe obligatoirement par la préférence communautaire, un protectionnisme intelligent et l'aide à l'investissement.

 
  
MPphoto
 

  Σωτήριος Ζαριανόπουλος ( NI). Κυρία Πρόεδρε, Όταν η αδήλωτη εργασία σε όλη την Ένωση οργιάζει στο 20%, ενώ στην Ελλάδα ξεπερνά το 36% και σε κερδοφόρους κλάδους όπως o τουρισμός το 44%, χτυπώντας ιδιαίτερα γυναίκες και νέους και η βασική επιδίωξη της Ένωσης, όπως δηλώνει, είναι η μείωση του λεγόμενου μη μισθολογικού κόστους με απαλλαγή εργοδοσίας και κράτους από το κόστος της ασφάλισης, αποτελεί κυριολεκτικά σκέτη κοροϊδία η ανησυχία της για τη μείωση της αδήλωτης εργασίας. Καθώς, ούτε μέτρα «ασπιρίνες» δεν προτείνει η πλατφόρμα. Την αντιμετωπίζει μόνο σαν αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ επιχειρήσεων, σαν όχημα για τη συμπίεση των μισθών, σαν κίνητρο για μερική μετατροπή της μαύρης εργασίας σε ευέλικτη εργασία, μερική και εκ περιτροπής απασχόληση, μπλοκάκια, εκμετάλλευση της μαθητείας, κοινωνική συνεταιριστική επιχειρηματικότητα, δουλεμπορικά γραφεία.

Βέβαια, η μαύρη εργασία θα συνεχίσει να υπάρχει γιατί συμφέρει στο σύστημά σας. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα η αύξηση ασφαλιστικών και φορολογικών εισφορών στο 75% του συνολικού εισοδήματος σε αυτοαπασχολούμενους και αγρότες, με το νέο σχέδιο ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, θα αυξήσει την αδήλωτη εργασία, θα τους απομακρύνει από την ασφάλιση, τη σύνταξη και την περίθαλψη. Η νέα γενική μείωση μισθών και εργοδοτικών εισφορών, η αύξηση της ανεργίας είναι ταφόπλακα για το ασφαλιστικό σύστημα και τα Ταμεία.

Απάντηση σε αυτόν τον «Αρμαγεδδώνα» Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δίνουν ενιαία εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι, φτωχοί αγρότες με τη γενική τους πανελλαδική απεργία στις 4 του Φλεβάρη.

 
  
MPphoto
 

  Thomas Mann (PPE). Frau Präsidentin! Schwarzarbeit ist kein Kavaliersdelikt! Allein in Deutschland macht ihr Volumen im vergangenen Jahr 340 Milliarden Euro aus. Wer Scheinrechnungen ausstellt, wer Sozialversicherungsbeiträge bandenmäßig hinterzieht, wer damit der Gesellschaft erheblich schadet, der muss mit Haftstrafen rechnen – völlig zu Recht.

Ich begrüße die europäische Plattform, ein Paradebeispiel für einen europäischen Mehrwert, im Gegensatz zu dem, was gerade die Rechte erzählt hat. Statt separat darüber nachzudenken, wie sich Schwarzarbeit verhindern lässt, sollen sich zuständige Behörden über bewährte Praktiken aus den Mitgliedstaaten austauschen. Daten sollen gemeinsam genutzt werden, operative Maßnahmen koordiniert werden. Und all das soll von der Plattform geleistet werden – im Übrigen zu vertretbaren Kosten: 2,1 Millionen Euro pro Jahr aus den Mitteln von PROGRESS.

Mir ist wichtig, dass die Durchsetzungsleitlinien, aber auch die Handbücher mit erfolgreichen Verfahren nicht verpflichtend sind. Dadurch bleiben effektive nationale Prüfsysteme unbeeinträchtigt. Bedauerlicherweise waren der früheren EU-Kommission die präzisen Kontrollen, etwa auf deutschen Baustellen, ein Dorn im Auge. Sie schreckte nicht vor einer Klage vor dem EuGH zurück und verlor. Ich setze auf die neue Kommission von Jean-Claude Juncker und natürlich auf Marianne Thyssen.

Die Praxis hat eindeutig bewiesen, dass sich Missbrauch und Schattenwirtschaft nur durch ein hohes Kontrollniveau wirksam bekämpfen lassen. Hierdurch entsteht ein starker Binnenmarkt mit breiter Akzeptanz. Ich glaube, eine gute Basis dafür ist der jetzt im Trilog gefundene Kompromiss – ein richtig guter und wichtiger Start.

 
  
MPphoto
 

  Marita Ulvskog (S&D). Fru talman! Tack för att vi får ha den här debatten. Odeklarerat arbete leder nämligen till allvarliga förluster för de offentliga finanserna när länder går miste om skatter och sociala avgifter. Det leder också till snedvriden konkurrens där de aktörer som inte deklarerar sina varor och tjänster får en orättvis kostnadsfördel. Odeklarerade arbetstagare utsätts också oftare för otrygga arbetsvillkor och exploatering av oseriösa företag. I vissa fall kan vi t.o.m. tala om rent slavarbete.

När företagen inte betalar in sociala avgifter för den anställde går man också miste om viktiga socialförsäkringar och pension. Att minska den svarta sektorn skulle därmed också öka tryggheten på arbetsmarknaden. Jag vill därför välkomna etablerandet av denna plattform som ett första steg mot att bekämpa svartarbete, och jag välkomnar särskilt att arbetsmarknadens parter ska vara representerade i plattformens arbete. Parterna utgör de facto vår arbetsmarknad och jag är säker på att deras medverkan kommer att göra plattformen effektiv.

Jag vill dock uppmana kommissionen att inte stanna här. Vi måste samtidigt bekämpa fattigdom och arbetslöshet så att människor inte behöver acceptera vilka jobb som helst till vilket pris som helst, och vi måste även etablera och genomdriva gränsöverskridande lagar som säkerställer att löntagare inte kan utnyttjas. Att de ges rätt till lika villkor för lika arbete och att de som utsätts för brott har tillgång till domstolar och ett rättsväsende där de kan föra sin talan.

"(Talaren godtog att besvara en fråga ("blått kort") i enlighet med artikel 162.8 i arbetsordningen.)"

 
  
MPphoto
 

  James Carver (EFDD), blue-card question. Nobody supports undeclared work, but don’t we have to look at the root situation of society? There will, by society’s nature, always be people who fall below the threshold and who carry out undeclared work. Surely the argument should be taking the case forward for deregulation – we have got to deregulate, which is the direct opposite of what takes place in the European institutions, and actually give small businesses, small and medium enterprises – the lifeblood, certainly, of the British economy – the opportunity to move forward and actually create employment, rather than over-regulation, which is forcing more people into this area of undeclared work.

 
  
MPphoto
 

  Marita Ulvskog (S&D), svar ("blått kort"). Det var svårt att uppfatta någon fråga i detta, men jag kan bara säga det att små företag som konkurrerar med andra små företag genom att ha ojusta villkor för sina anställda, dessa små företag är nog ganska arga på att vi inte har ordentliga regler för anställdas villkor som alla kan leva efter, och att vi inte har ett rättssystem som ser till så att de åker dit om de fuskar, för fuskare är vad de är.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Hoc (ECR). Pani Przewodnicząca! Nie ulega żadnej wątpliwości, że należy przeciwdziałać, a nawet walczyć ze zjawiskiem szeroko rozumianej pracy nierejestrowanej. Jednak najlepiej byłoby, gdybyśmy stworzyli taki system, w którym podmiotom gospodarczym nie będzie się opłacało tworzenie tego rodzaju niedobrych praktyk. Zatem platforma unijna powinna także być impulsem do wypracowania konkretnej strategii i przeznaczania unijnych pieniędzy, środków dla radykalnego obniżenia kosztów pracy, a więc ulgi podatkowe, programy subsydiowania, bony usługowe dla pracodawców, ułatwienie przepisów dotyczących rynku pracy, tworzenie zachęt finansowych do przyjaznego zatrudniania oraz do ścisłego egzekwowania prawa pracy i jej kultury, łącznie z kampanią uświadamiającą społeczeństwa o wielkiej szkodliwości zjawiska pracy nierejestrowanej. I o to apeluję.

 
  
MPphoto
 

  Enrique Calvet Chambon (ALDE). Señora Presidente, señora Comisaria, yo soy de los que piensan que hoy es un buen día para Europa y para los trabajadores europeos porque, por fin, elevamos al ámbito europeo un problema que afecta a todos y que solo se podrá terminar arreglando, paso a paso, desde una perspectiva europea.

Evidentemente que la lacra ―y usted lo ha dicho muy bien― de la economía sumergida es terrible y distorsiona todo: las estadísticas, la fiscalidad, la financiación de la Seguridad Social. Distorsiona hasta la propia noción de la democracia porque se acostumbran determinadas regiones, determinada zonas, a vivir fuera de la ley. Y eso es intolerable. Única ventaja que cree aportar: la sobreexplotación de los más desesperados.

Es muy bueno que Europa haya dado el primer paso, solo el primer paso, para contemplar globalmente este problema y, con la ayuda de los Estados miembros, solucionarlo y, sobre todo, restablecer la dignidad de los trabajadores en este continente.

 
  
MPphoto
 

  Joao Pimenta Lopes (GUE/NGL). Senhora Presidente, as políticas de direita, seguidas em Portugal, em sintonia com as orientações e políticas da União Europeia, têm contribuído para a desregulação da legislação laboral, o ataque à contratação coletiva e o aprofundamento de mecanismos de desvalorização e precarização do trabalho.

Em Portugal é a Autoridade para as Condições de Trabalho que conclui que as políticas de austeridade impostas pela troika contribuíram para o aumento das situações de trabalho total ou parcialmente não declarado, a falsa prestação de serviços, os falsos estágios remunerados ou falsas situações de voluntariado. Aponta o recurso aos contratos de trabalho a termo e a utilização de trabalho temporário como um contributo para a precarização laboral. Por essa Europa fora não será diferente.

O combate à precariedade e ao trabalho não declarado só poderá passar, no quadro da soberania dos Estados-Membros, por vínculos que garantam a segurança e estabilidade, a valorização da contratação coletiva, dos salários e do trabalho com direitos, ou seja, o caminho contrário ao que a União Europeia tem vindo a impor.

 
  
MPphoto
 

  Igor Šoltes (Verts/ALE). Torej, delo na črno seveda, kot ste že mnogi povedali, ima zelo resne negativne posledice na mnoge segmente, prvo seveda na pravice delavcev, na njihove pokojninske... pokojninski status, tudi socialne pravice in tako dalje. In pa seveda tudi na proračun, proračun države, občine in na koncu tudi Evropske unije.

Vendar pa je res, da po tej platformi, ki jo vsekakor gre pozdravit, morajo sledit tudi konkretni ukrepi. In mislim, da je še veliko okvirov, kjer lahko pomagamo v boju proti delu na črno. Ena od teh je seveda ustrezna davčna politika, ki naj bo stimulativna, ki naj potiska delodajalce in delavce v odnos dela na črno. Javna naročila so lahko odličen spodbujevalec za to, da tisti, ki želijo sodelovati z državo, z občinami, morajo, ta podjetja, izkazovat, da izpolnjujejo vse pogoje do zaposlenih.

Vzporedje dejavnosti na področju aktivne politike zaposlovanja, socialne politike in predvsem tudi ažuriranje podatkov, da bomo tukaj imeli pravočasne in pravilne podatke o resničnem številu ljudi, ki delajo na črno.

(Govornik se je strinjal, da bo sprejel vprašanje, postavljeno z dvigom modrega kartončka (člen 162(8)).

 
  
MPphoto
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio. Hvala lijepo gospodine Šoltes što ste prihvatili plavu kartu. Moje pitanje je slažete li se da razlika u postotku rada na crno koja postoji između zemalja članica, gdje neke zemlje imaju 1,5 % – 2 %, a neke druge zemlje čak do 30 %, može li se to riješiti više i jače na europskom nivou, razmjenom iskustava, pa čak i stvaranjem jednog inspektorata na razini Europske unije koji bi upravo bio u funkciji rješavanja takvog problema?

 
  
MPphoto
 

  Igor Šoltes (Verts/ALE), Odgovor na vprašanje, postavljeno z dvigom modrega kartončka. Seveda. Mislim, da zaščita pravic delavcev seveda bi morala biti vzpostavljena tudi na evropskem nivoju. Če imamo tako imenovanega ombudsmana, ki skrbi za človekove pravice, je sigurno ena od človekovih pravic tudi pravica do dela, do dostojnega življenja.

In zato ne bi bilo slabo razmisliti o tej platformi naprej, tudi za tako imenovanega na nek način generalnega inšpektorja na evropskem nivoju, tako kot se je razmišljalo z generalnega prosekjutorja na evropskem nivoju. Za nekoga, ki bi po eni strani skrbel za dosledno izmenjavo podatkov med državami članicami in spodbujal dobre prakse, da se ta razlika, o kateri govorite – od ena, treh procentov pa do štirideset procentov, ne bi povečevala, ampak zmanjševala.

 
  
MPphoto
 

  Tiziana Beghin (EFDD). Signora Presidente, onorevoli colleghi, siamo ormai prossimi al voto che istituirà la piattaforma di cooperazione nella lotta al lavoro nero. La creazione di questa piattaforma è senz'altro positiva per promuovere la cooperazione e il coordinamento tra ispettorati, ma è innegabile che questa struttura avrà dei costi sul budget dell'Unione e per questo bisognerà verificare che non si tratti dell'ennesimo carrozzone europeo, ma che serva davvero allo scopo per cui è stata creata, vale a dire combattere il lavoro nero.

Come so fin troppo bene, nel mio paese chi lavora in nero è sottoposto a condizioni di lavoro precarie e a pratiche di sfruttamento estreme, come ad esempio il caporalato, che non colpisce solo i migranti, ma anche i cittadini italiani, come dimostrato dai vergognosi episodi delle morti delle lavoratrici agricole del Sud quest'estate. Esistono inoltre moltissimi abusi legati all'uso improprio dei voucher. Quindi, con questo voto speriamo di dare il nostro contributo perché la lotta al lavoro nero diventi sempre più una questione europea.

 
  
MPphoto
 

  Joëlle Mélin (ENF). Madame la Présidente, dans notre société occidentale européenne, la marchandisation des activités humaines est la règle depuis longtemps, à l'opposé des activités vivrières qui perdurent dans certaines parties du monde.

Plus la marchandisation se caricature au travers de la mondialisation des échanges, plus le critère de rentabilité et de productivité prend le pas sur les règles nécessaires du respect des individus. Cette mondialisation prend le pas sur la reconnaissance des activités professionnelles comme étant la pierre d'angle de la prospérité économique d'un pays et de la pérennisation d'une protection sociale de qualité. Cette protection sociale structurée est une des caractéristiques tout à fait remarquables de l'évolution sociale que partagent tous les pays européens depuis deux siècles. Héritée de l'humanisme chrétien d'entraide et de secours aux plus faibles, elle a été structurée avec la révolution industrielle du XIXe siècle. Mais la mondialisation balaye à grands coups de profits opaques et souterrains ces avancées sociales chèrement acquises. Le coût d'un travailleur est devenu la variable d'ajustement, associant la fraude aux cotisations et salaires indécents.

La lutte contre le travail non déclaré est une obligation urgente et d'autant plus prégnante que la nouvelle révolution industrielle du numérique est une aubaine extraordinaire pour créer toutes les conditions d'une fraude généralisée. C'est la survie même de nos économies qui est en jeu.

L'Europe apparaît comme un très mauvais échelon pour réguler et juguler le phénomène. Seuls les États peuvent espérer être efficaces. Je dis donc oui à une coopération internationale pour l'amélioration des conditions de travail des travailleurs, mais non à une hyperréglementation européenne totalement inefficace au regard de la porosité des frontières extérieures et de la libre circulation des personnes et des biens. La preuve en est les 10 000 enfants migrants qui auraient été perdus en quelques semaines.

 
  
MPphoto
 

  Λάμπρος Φουντούλης ( NI). Κυρία Πρόεδρε, πρέπει σε κάθε περίπτωση να σταματήσουμε τη συνεχιζόμενη εκμετάλλευση των εργαζομένων. Αποτελεί ντροπή για την Ευρώπη του 2016 το φαινόμενο της αδήλωτης εργασίας να έχει τέτοια έκταση. Κάθε εργαζόμενος πρέπει να έχει εξασφαλισμένη κοινωνική πρόνοια, ασφάλιση, ένα δίκαιο μισθό και μία σύνταξη που θα του εξασφαλίζει άνετη ζωή μετά.

Όμως, η Ένωση μόνο στα λόγια ενδιαφέρεται για τους εργαζόμενους. Υποβαθμίζετε ακόμα και τα πιο βασικά δικαιώματα των εργαζομένων, επικαλούμενοι μία δήθεν ανταγωνιστικότητα, μετατρέπετε ολόκληρες χώρες, όπως η πατρίδα μου, σε ειδικές οικονομικές ζώνες και έχετε το θράσος να μιλάτε για εργαζόμενους και προστασία.

Να έρθετε στην Ελλάδα να τα πείτε αυτά. Στην Ελλάδα όπου με τις πολιτικές σας έχετε δημιουργήσει μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση και ισχυρίζεστε πως αυτός είναι ο δρόμος προς το μέλλον. Σας το χαρίζουμε αυτό το μέλλον. Εμείς αγωνιζόμαστε για το δικό μας μέλλον σε μια διαφορετική Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέμε «όχι» σε μια Ένωση προστάτη του μεγάλου διεθνούς κεφαλαίου, μία Ένωση αρχιληστή, που με τις φορολογικές επιδρομές που διατάσσει και εκτελούν οι εγχώριοι υποτακτικοί της, επιδιώκει να καταστρέψει κάθε ίχνος εθνικής οικονομίας, ώστε να μοιράσει τα συντρίμμια στις πολυεθνικές της.

Επιπλέον, όλοι εσείς που ενδιαφέρεστε για τα δικαιώματα των εργαζομένων, επιδιώκετε σταθερά, εδώ και πολύ καιρό, την αντικατάσταση της ευρωπαϊκής εργατικής τάξης από τις ορδές των λαθρομεταναστών, γνωρίζοντας βέβαια, πόσο πιο εύκολο θα είναι να εκμεταλλευτείτε το καινούργιο αυτό εργατικό δυναμικό και να επιτύχετε μια εξομοίωση προς τα κάτω, και πάλι προς το συμφέρον των πολυεθνικών.

Άλλωστε, θυμηθείτε πως ο ίδιος ο Πρόεδρος Schultz είχε ζητήσει για την Ευρώπη 50 εκατομμύρια νέους μετανάστες. Να ξέρετε όμως πως οι λαοί ξυπνάνε και θα στείλουν εσάς και τις πολιτικές σας στα σκουπίδια της Ιστορίας, όπου και ανήκετε.

 αγορητής συμφωνεί να απαντήσει σε ερώτηση "γαλάζια κάρτα" (άρθρο 162, παράγραφος 8 του Κανονισμού)).

 
  
MPphoto
 

  Maria Grapini (S&D), Întrebare adresată în conformitate cu procedura „cartonașului albastru”. Mulțumesc, doamnă președintă. Stimate coleg, ați spus, între altele, că nu doriți să fie protejat marele capital, întreprinderile mari. Dar sunteți de acord că doar prin colaborare între statele membre putem să identificăm munca nedeclarată și, tocmai, să nu protejăm încălcările drepturilor lucrătorilor în companii mari sau mici?

 
  
MPphoto
 

  Λάμπρος Φουντούλης ( NI), απάντηση σε ερώτηση με "γαλάζια κάρτα". Αγαπητή συνάδελφε, μάλλον δεν καταλάβατε καλά, ή ήταν λάθος η διερμηνεία. Δεν είπα εγώ αυτό το πράγμα. Εγώ είπα ότι πρέπει να προστατεύουμε όλους τους εργαζόμενους, γιατί όλοι έχουν ίσα δικαιώματα, είτε δουλεύουνε σε μικρές επιχειρήσεις, είτε σε μεγάλες επιχειρήσεις. Αλλά, δυστυχώς, με τις πολιτικές αυτές προστατεύονται οι πολυεθνικές και όχι τα δικαιώματα των εργαζομένων.

 
  
MPphoto
 

  Jérôme Lavrilleux (PPE). Madame la Présidente, Madame la Commissaire européenne, chère Marianne Thyssen, Monsieur le rapporteur, chers collègues, dans une étude d'Eurobaromètre en 2013 pour la Commission européenne, le travail non déclaré représenterait entre 15 et 20 % du PIB de certains États membres de notre Union.

Nous en avons tous conscience: le travail non déclaré est une véritable menace pour nos modèles économiques et sociaux. Derrière ce terme se cachent des situations graves, telles que l'exploitation de travailleurs, la précarité, la concurrence déloyale et, bien entendu, de lourdes pertes pour les États et leurs systèmes de sécurité sociale, notamment. La progression du travail non déclaré entraîne indéniablement un sentiment d'injustice pour la grande majorité de nos concitoyens qui, eux, respectent les règles. De plus, nous avons malheureusement pu l'observer, ce phénomène peut conduire certains États ou certaines régions à la faillite.

La création de cette plateforme européenne n'est pas une législation supplémentaire, mais un lien de coopération entre les États, ce qui devrait amener nos collègues d'extrême droite, grands pourfendeurs de toute nouvelle législation européenne, à la voter (je ne comprends d'ailleurs pas leurs incohérences). Cette plateforme permettra de montrer que l'Union européenne ouvre les yeux sur ce système de concurrence déloyale et qu'elle entend y apporter une réponse concertée entre les États.

De plus, n'oublions pas que la lutte contre le travail non déclaré doit aussi se jouer en amont. Effectivement, une grande part du problème réside aussi – il faut avoir le courage de le dire – dans des législations nationales souvent inadaptées au monde du travail et à l'évolution de la société.

Comme le démontre l'enquête Eurobaromètre, 50 % des sondés considèrent que le travail non déclaré est avantageux pour les deux parties. La feuille de route est donc claire pour les États membres: lutter contre le travail non déclaré, mais donner aussi à nos entreprises et à nos salariés des règles administratives et fiscales moins lourdes afin de favoriser la croissance économique, et donc la création d'emplois.

 
  
MPphoto
 

  Agnes Jongerius (S&D). In deze tijden van een keuze tussen geen werk, zwartwerk of flexwerk bevinden veel mensen zich between a rock and a hard place en het is daarom des te belangrijker dat misstanden, zoals zwartwerk en schijnzelfstandigheid, aan het licht gebracht worden en werknemers gewoon gebruik kunnen maken van hun bestaande formele rechten.

Ik wil daarom collega Pirinski en zijn team bedanken voor de geweldige inzet om dit platform ter bestrijding van zwartwerk te verwezenlijken. Het is een eerste stap in de goede richting in de strijd tegen misbruik van werknemers, tegen misbruik van sociale zekerheid en het ondermijnen van een gelijk speelveld tussen bedrijven. Ook zal dit platform hopelijk het begrip tussen lidstaten vergroten en de samenwerking verbeteren. Dat zijn allemaal positieve punten.

Ook is positief dat de deelname van sociale partners als lid van dit platform zal bijdragen aan het identificeren van problemen in specifieke sectoren in specifieke landen. Daarom is het belangrijk dat alle lidstaten zich committeren aan deze aanpak. In België bijvoorbeeld heeft deze aanpak er al toe geleid dat staatssecretaris Tommelein echt hele grote bedragen extra bijdragen aan de sociale kassen heeft ontvangen.

Daarmee is het platform een deel van de puzzel en vraag ik toch aan de commissaris: waar blijft nou het pakket arbeidsmarktintegratie? Want naast dit platform en de handhavingsrichtlijn hebben we ook voorstellen nodig om de gaten in de wetgeving te dichten.

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Trebesius (ECR). Frau Präsidentin! Der Bericht zur Einrichtung einer europäischen Plattform zur Stärkung der Zusammenarbeit bei der Prävention und Abschreckung von nicht angemeldeter Erwerbstätigkeit, also Schwarzarbeit, ist das Resultat einer schwierigen Verhandlung und ein überzeugender Erfolg der Position der EKR. Hier hat sich endlich die Einsicht durchgesetzt, dass die Leistungsfähigkeit der Mitgliedstaaten in diesem Bereich sehr unterschiedlich ist und es keinen Sinn hat, diese Fragen komplett europäisch zu lösen. Einige Länder haben das Problem hinreichend gut im Griff und es wäre dumm, diese mit zusätzlichen Regelungen und Verordnungen zu überziehen.

Für die Mitgliedstaaten gibt es einen Zwang zur Mitgliedschaft und zur Teilnahme an regelmäßigen Konsultationen, aber niemand wird zur Übernahme der einzelnen Politiken gezwungen. Das Ziel bleibt mehr oder weniger ein Erfahrungsaustausch. Die schwächeren Länder können hier von den Erfahrungen der stärkeren Länder profitieren, und der EU kommt die Rolle des Vermittlers und Organisators zu.

Angesichts der weiter fortschreitenden Zentralisierung in vielen Politikbereichen wird hier ein Zeichen der Vernunft gesetzt, weswegen ich den Bericht gern unterstütze. Es wäre schön, wenn wir solche Ansätze in Zukunft weiter sehen könnten.

 
  
MPphoto
 

  António Marinho e Pinto (ALDE). Senhora Presidente, a prevenção e dissuasão do trabalho não declarado tem de ser um esforço que a todos compete, à União Europeia e aos Estados—Membros. O trabalho não declarado prejudica a economia da União, põe em risco a sustentabilidade financeira dos sistemas de proteção social, gera concorrência desleal, desfigurando as leis do mercado, conduz à falta de proteção social e laboral dos trabalhadores e tem, frequentemente, uma dimensão transfronteiriça. Uma grande parte dos trabalhadores não declarados são particularmente vulneráveis, nomeadamente as mulheres, os migrantes e os trabalhadores domésticos.

Um domínio particularmente preocupante nesta matéria é o recurso a jovens estagiários para substituir temporariamente profissionais ausentes. Sob a capa de uma formação profissional, algumas empresas estão na verdade a usar esses jovens para tarefas profissionais não especializadas, não lhes pagando ou pagando-lhes salários muito inferiores ao trabalho realizado.

 
  
MPphoto
 

  Patrick Le Hyaric (GUE/NGL). Madame la Présidente, la progression du travail non déclaré est un révélateur des dysfonctionnements de nos sociétés et de la crise globale que nous subissons.

L'austérité, qui provoque un recul des débouchés, fait pression sur l'emploi stable et pousse au travail au noir. C'est injuste et préjudiciable pour les travailleurs concernés placés dans l'insécurité sans garanties sociales.

C'est néfaste pour toute la collectivité, car cela tire vers le bas toutes les conditions de travail et nie les droits sociaux, cela constitue un manque dans le financement de la protection sociale et dans les recettes des États, et des directives comme celle sur les travailleurs détachés permettent la fraude.

Le quitus donné par la Commission au nouveau modèle basé sur l'auto-entrepreneuriat l'entretient aussi. Ajoutons que les nouveaux modèles de type «Uber» fabriquent un salariat de type nouveau, épuré de toute obligation sociale pour les donneurs d'ordre.

La plate-forme est une bonne décision, mais nous devrions travailler plus en profondeur, en révisant la directive sur les travailleurs détachés, en réglementant le statut des travailleurs transfrontaliers, en mettant en place un corps européen d'inspecteurs du travail et en créant, face aux nouveaux modèles économiques, les conditions d'une sécurité de l'emploi et d'une protection sociale pour toutes et tous.

 
  
MPphoto
 

  Verónica Lope Fontagné (PPE). Señora Presidenta, señora Comisaria, para que la recuperación económica se refleje en todos los estratos de la sociedad es necesario continuar creando empleo que cada vez sea de mayor calidad. Y el primer paso debe ser luchar contra el trabajo no declarado y sus implicaciones negativas para la sociedad. Por un lado, afecta a los trabajadores, a sus derechos, a sus condiciones laborales y salariales y a la adquisición de derechos de pensión. Y por otro lado, repercute negativamente en los sistemas de protección social, provoca una competencia desleal en la empresa y fomenta el desarrollo de una economía sumergida.

Hace apenas unas semanas apareció en prensa un dato muy reseñable: en España, uno de los países con gran tasa de desempleo, se calcula que pueden existir más de 4 millones de trabajadores no declarados —es decir, el 18 % de la población activa—, de los que 1,3 millones son directamente achacables al fraude laboral. El papel que desempeñan los interlocutores sociales para luchar contra esta lacra es esencial y los Estados miembros solo podrán convertir el trabajo no declarado en trabajo formal si cuentan con su apoyo. Para ello hay que llevar a cabo medidas que favorezcan la contratación y el control, y la plataforma nos servirá como base de apoyo para conocer mejor la realidad a la que nos enfrentamos y luchar contra los abusos.

 
  
MPphoto
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D). Pirmiausia noriu padėkoti pranešėjui Georgijui Pirinskiui už tikrai profesionaliai atliktą darbą ir puikiai pravestas derybas, tačiau nerimą kelia ne tik nedeklaruojamo darbo mastas, bet ir visuomenės tolerancija šiam reiškiniui. Todėl, pirmiausia, raginu valstybes nares kaip galima daugiau dėmesio skirti prevencijai ir darbuotojų švietimui, kad nelegali veikla tiesiog būtų nepateisinama. Mes privalome šviesti visuomenę, kokias neigiamas pasekmes sukelia nedeklaruojamas darbas, nes, iš vienos pusės, tokį darbą dirbantys darbuotojai yra be jokių socialinių garantijų, gauna mažesnį darbo užmokestį, vėliau – mažesnes pensijas, iš kitos pusės, valstybės surenka mažiau mokesčių, todėl daromas neigiamas poveikis socialinės apsaugos sistemoms, šalių vidaus ekonomikai, galiausiai, iškreipiama konkurencija.

Taip pat noriu atkreipti dėmesį, kad nedeklaruojamas darbas yra paplitęs ir tuose sektoriuose, kuriuose daugiausia dirba moterys, kaip, pavyzdžiui, senelių, vaikų, ligotų, neįgalių žmonių priežiūros sektorius, namų ūkio darbai (valytojos, auklės), yra sunku sukontroliuoti šiuos sektorius ir ištraukti tuos žmones iš „šešėlio“, o juk ten dirbantys žmonės daugeliu atvejų neturi jokių socialinių garantijų. Taigi labai tikiuosi, kad Europos platforma dėl nedeklaruojamo darbo bus efektyvi, padės stiprinti valstybių narių bendradarbiavimą.

Komisijos nare M. Thyssen, kalbėdama jūs pasakėte, jog dėsite visas pastangas, kad ši platforma pradėtų veikti dar iki vasaros. Linkiu geriausios sėkmės, kad taip ir būtų.

 
  
MPphoto
 

  Zdzisław Krasnodębski (ECR). Platforma, której powołanie przewiduje to sprawozdanie, może przyczynić się do zmniejszenia zjawiska pracy niezarejestrowanej tylko wtedy, gdy rzeczywiście pomoże, dzięki wymianie informacji i doświadczeń, zidentyfikować prawdziwe, liczne i różnorodne przyczyny tego zjawiska, nie będzie próbą narzucenia państwom członkowskim jednego sposobu widzenia i działania. Za częstą przyczynę pozostawania w szarej strefie uznaje się zbyt wysokie podatki i inne obowiązkowe obciążenia finansowe, czasem też niższe pensje. Ale może być nią także brak legalnych miejsc pracy oraz zbyt wysoka cena pewnych usług w niektórych krajach i zbyt wysokie płace. Do rozwoju szarej strefy przyczynia się sztywne ustawodawstwo, innym powodem jest uzasadniony brak zaufania do systemu ubezpieczeń społecznych, zwłaszcza systemów emerytalnych, które przez niektóre rządy w ostatnich czasach zostały wykorzystane w celu doraźnego uzupełniania budżetu – i w ogóle niskie zainteresowanie prawem. Trzeba też zwrócić uwagę na faktyczną akceptację pracy nierejestrowanej wśród pracodawców i pracowników. Uporanie się z tymi problemami to przede wszystkim zadanie państw członkowskich.

 
  
MPphoto
 

  Филиз Хюсменова (ALDE). Г-жо Председател, засилването на сътрудничеството на европейско ниво за предотвратяване и възпиране на недекларирания труд е изключително важно не само за европейската икономика и държавните й хазни, но и за самите граждани. Недекларираният труд и работата в сивия сектор сериозно накърняват възможностите на хората да ползват социалните придобивки, които би трябвало да са налични по подразбиране. Такива са например натрупването на осигурителен и пенсионен стаж, използването на отпуск за почивка, по болест или за майчинство, допълнителното заплащане за извънреден труд.

Много често работещите в Европа са поставени в безизходно положение и по принуда се съгласяват на подобни уговорки. Високите нива на безработица допълнително допринасят за това. Ето защо трябва да приветстваме мерките, насочени към отстраняването на това явление, и да поощрим както сътрудничеството между държавите членки, така и между националните органи на централно и на регионално ниво.

 
  
MPphoto
 

  Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (PPE). Pani Przewodnicząca! Pani Komisarz! Praca nierejestrowana to zjawisko kosztowne ekonomicznie i społecznie: psuje rynek, pozbawia pracowników ich praw. Dlatego ta platforma jest bardzo potrzebna, ale źle by się stało, gdyby jej działalność skupiła się tylko i wyłącznie na kontroli. Wielu pracodawców i pracowników podejmuje się lub oferuje pracę na czarno z desperacji, z biedy, z braku dobrych przepisów czy zbyt wielkich obciążeń podatkowych.

Dlatego apeluję, aby spośród różnych narzędzi zwalczania pracy nierejestrowanej skupić się na przejrzystości przepisów, ułatwieniach w systemie podatkowym, na zmniejszaniu obciążeń dla pracodawców oraz przygotowaniu i uporządkowaniu przepisów dotyczących pracy tymczasowej, dodatkowej i sezonowej. Lepsze przepisy są szczególnie potrzebne na rynku prac domowych, który zajmują głównie kobiety i który bardzo trudno jest kontrolować, bo naruszylibyśmy mir domowy. Są dobre przykłady rozwiązania tego dylematu: mamy dobrze działający system bonów usługowych w Belgii, we Francji. I dlatego w tym kierunku należy iść.

Pani Komisarz! Rynek prac domowych będzie się intensywnie rozwijał z powodu starzenia się Europy, demografii, z powodu podwyższonego wieku emerytalnego, dłuższej obecności kobiet na rynku pracy, z powodu kapitałowego systemu emerytalnego. Dlatego bardzo jest potrzebne, żeby przygotować przepisy na ten rynek. Podsumowując – jasne przepisy, ułatwienia dla przedsiębiorców, a dopiero potem kontrola.

 
  
MPphoto
 

  Brando Benifei (S&D). Signora Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo di fronte a noi un testo importante che servirà a creare un organismo europeo di alto livello che si pone un obiettivo assolutamente centrale, quello di contrastare il lavoro sommerso. Sappiamo bene che questo problema non si limita a essere esclusivamente un peso per le finanze pubbliche, generando evasione fiscale e concorrenza sleale fra le imprese, ma rappresenta soprattutto una fonte di seri rischi per i lavoratori e la società in generale. È una minaccia per la salute e la sicurezza dei lavoratori che spesso sono impiegati in settori usuranti e pericolosi, quali il settore agricolo, edile e industriale. È un problema per la tenuta del tessuto sociale, anche inteso in senso geografico e di genere. Colpisce inoltre i gruppi più vulnerabili, inclusi i rifugiati. È giusto dunque che l'Unione europea si sforzi a trovare una soluzione e far sedere allo stesso tavolo rappresentanti degli Stati membri, della Commissione europea e della società civile, fra cui i sindacati e i datori di lavoro, servirà a identificare la dimensione europea del problema.

A mio parere, un obiettivo di lungo periodo che dobbiamo porci è proprio quello della regolarizzazione del lavoro nero. Sono contento dell'impegno che abbiamo messo per migliorare il testo, insieme ai colleghi, a partire dal relatore Pirinski, che ha svolto un lavoro eccezionale per il quale voglio ringraziarlo. Ora è importante, signora Commissario Thyssen, che la scelta che stiamo mettendo in campo venga messa in atto rapidamente dalla Commissione con efficienza e con concretezza.

 
  
MPphoto
 

  Helga Stevens (ECR). Ik vind dat met dit verslag een goede weg is ingeslagen en dat wil ik graag benadrukken. Zwartwerk is een groot maatschappelijk probleem en brengt de economie schade toe, omdat de concurrentie niet eerlijk verloopt. Alle lidstaten moeten daarom goed samenwerken om zwartwerk effectief en efficiënt aan te pakken.

Het is daarom een heel goed idee om een Europees platform op te zetten om het doeltreffend en snel uitwisselen van gegevens en informatie mogelijk te maken. Het is logisch en noodzakelijk dat de Europese Unie hierin een rol vervult. Ik noteer ook dat de rapporteur erop heeft gelet dat de Unie de bevoegdheden van de lidstaten respecteert en niet buiten haar ondersteunende rol treedt. Elke lidstaat moet de ruimte hebben een aanpak op maat te ontwikkelen voor de verschillende problemen waarmee hij wordt geconfronteerd. Aangezien het verslag hiermee rekening houdt, kan ik dit ten volle steunen.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). Señora Presidenta, regularizar el trabajo no declarado es de justicia para mejorar la situación de los trabajadores clandestinos sin derechos, precarios, víctimas de todo tipo de abusos, pero, además, es imprescindible para combatir el deterioro de los servicios públicos.

Eurostat ha demostrado que, a más economía sumergida, más recortes. Por eso, saludo la determinación por coordinar una acción multinivel europea contra esa verdadera lacra incorporando también la aportación regional.

Celebro igualmente que se haya reconocido que este problema castiga especialmente a las mujeres y que se requiere una especial sensibilidad con ellas y con algunos de los sectores y situaciones a los que tradicionalmente las condena la desigualdad.

Finalmente, apoyo que hagamos mucho hincapié en medidas fiscales y de todo orden que conviertan el empleo clandestino en un mal negocio y traten a quien lo ofrece como lo que es: un pirata que trafica con la necesidad de sus conciudadanos y ataca nuestro modelo social.

 
  
MPphoto
 

  Sofia Ribeiro (PPE). – Senhora Presidente, o trabalho não declarado constitui um flagelo social e económico com raízes muito profundas e complexas que prejudica gravemente o trabalhador nos seus direitos sociais e laborais, que tem sérias implicações orçamentais e que conduz à diminuição da receita fiscal e das contribuições para a Segurança Social.

Saúdo, por isso, a iniciativa da Comissão de criar uma plataforma europeia para reforçar a cooperação na luta contra o trabalho não declarado, para a qual é indispensável a participação dos parceiros sociais. Mas, para além da partilha de boas práticas relativas à forma como os Estados-Membros articulam a prevenção e a penalização de tais situações abusivas, é essencial que se promova o trabalho devidamente declarado e também que se combatam abusos sobre o trabalhador. Refiro-me não apenas às atividades remuneradas que se tornam ilícitas por não serem devidamente declaradas às autoridades competentes, mas também às falsas situações de trabalho por conta própria.

Contudo, só podemos efetivamente prevenir as situações de trabalho não declarado se criarmos reais incentivos para que os trabalhadores e os empregadores percebam que só têm vantagens em declarar o trabalho realizado.

Chamo, por isso, à atenção da Comissão para a necessidade de se reduzirem a nível global os impostos sobre o trabalho e de se aumentarem os benefícios dos trabalhadores e das suas famílias ao nível da assistência social.

Apelo para que a Comissão incentive os Estados-Membros a divergirem para outras formas de obtenção de receita fiscal e a investirem na assistência na saúde, nas pensões e no apoio em situação de desemprego, o que limitará a tentação de fuga ao fisco através da relação laboral desregulada que constituiu o trabalho não declarado.

 
  
MPphoto
 

  Evelyn Regner (S&D). Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Kommissarin! Mir ist es besonders wichtig, dass Briefkastenfirmen unter die Zuständigkeit der Plattform zur Bekämpfung von Schwarzarbeit fallen. Warum? Über Konstruktionen wie Briefkastenfirmen werden nicht nur die Sozialsysteme ausgenutzt, nein, die Arbeitnehmer und die Arbeitnehmerinnen können im Falle eines Rechtsstreits schlechtergestellt sein. Ebenso ist natürlich Steuerumgehung Tür und Tor geöffnet.

Schwarzarbeit ist ein Skandal – nicht nur die traditionelle Schwarzarbeit, sondern auch die eine oder andere Form der neuen Selbständigkeit, denn hinter diesen Formen der neuen Selbständigkeit, Einpersonengesellschaften oftmals, verbergen sich nichts anderes als Formen, um die Anwendung von Arbeitsrecht, von Sozialstandards zu umgehen. Und das ist natürlich ein Skandal, der durch diese Plattform zur Bekämpfung der Schwarzarbeit bekämpft werden soll.

Mir ist es auch ein besonderes Anliegen, dass es die Plattform zur Bekämpfung von Schwarzarbeit gibt, um Vertrauen zu schaffen, Vertrauen der Arbeitsinspektorate jenseits der diversen Grenzen zu schaffen, um zu wissen, was denn in den einzelnen Ländern eigentlich alles falsch läuft. Deshalb bin ich natürlich auch schon sehr gespannt auf die ersten Berichte, die wir bekommen werden, und die Erarbeitung von Leitlinien für die Durchsetzungs- und Kontrollbehörden der Mitgliedstaaten. Und am Ende dieses langen Weges wünsche ich mir, dass es so etwas geben wird wie ein europäisches Arbeitsinspektorat.

 
  
MPphoto
 

  Claude Rolin (PPE). Madame la Présidente, le travail non déclaré est une question cruciale, notamment par la place qu'il occupe dans l'économie souterraine. Si la lutte contre cette forme de travail est une prérogative des États membres, il est indispensable de mettre en place des synergies au niveau européen.

C'est avec un enthousiasme non dissimulé que je voterai en faveur de la création de cette plateforme. Les répercussions négatives du travail non déclaré sont nombreuses, trop nombreuses pour le budget des États, pour les équilibres des systèmes de sécurité sociale, pour les entreprises car il crée une concurrence déloyale, pour les salariés qui perdent leurs droits en matière de pensions, de chômage, d'accès aux soins de santé, de protection contre les accidents du travail. En effet, un accident du travail est une catastrophe pour le travailleur, qui n'est pas protégé, et aussi une catastrophe économique pour l'entreprise, surtout si c'est une PME, qui peut se voir contrainte à fermer ses portes.

Je tiens à souligner l'importance du rôle des partenaires sociaux dans cette plateforme. Elle devra aussi s'attaquer aux sociétés boîtes aux lettres et aux faux indépendants, qu'il nous faut combattre pour lutter contre le dumping social au sein de l'Europe.

Cette plateforme est un premier pas, mais il faudra poursuivre cette démarche à travers la mise en place d'un service d'inspection sociale dans les États membres afin de permettre l'échange d'informations. Je suis convaincu que l'espace européen doit devenir un espace de lutte contre le dumping social et un espace de justice sociale.

 
  
MPphoto
 

  Javi López (S&D). Señora Presidenta, hoy debemos felicitarnos por dar un paso tan positivo y tan relevante para combatir el trabajo no declarado en Europa. Una plataforma de cooperación entre Estados en materia de buenas prácticas, pero que luchará contra uno de los fenómenos económicos y sociales más preocupantes que tenemos: un problema para la sociedad europea, un problema de enorme envergadura, que equivale al 20 % del producto interior bruto en España, y en algunos países a entre el 10 % y el 35 %; con trabajadores que son víctimas de este fenómeno, sin seguridad, sin derechos y que suelen ser los más vulnerables de nuestra sociedad; un problema para nuestra economía, porque distorsiona el mercado laboral; y un problema muy grande para las arcas públicas en muchos de nuestros países.

Esta plataforma tiene varios elementos muy positivos que queremos destacar: que se ha incluido, para combatirlo, el fraude de ley en la contratación, no solo el trabajo no declarado; que todos los Estados miembros formarán parte de la plataforma, cuestión que es muy relevante; y que los agentes sociales tendrán un papel preponderante en esta cooperación. Un paso positivo, pero creemos que solo será un paso y que habrá mucho por hacer. Podemos tomar medidas más incisivas, que también es lo que requiere un problema como este, para combatir una lacra para nuestra economía y para nuestra sociedad.

 
  
MPphoto
 

  Anne Sander (PPE). Madame la Présidente, Madame la Commissaire, aujourd'hui l'économie souterraine pèse 2 100 milliards d'euros en Europe.

Cette fraude à la déclaration pose trois problèmes: une atteinte aux droits des travailleurs, un appauvrissement des caisses des États et une concurrence déloyale entre les entreprises européennes. Parmi elles, les petites et les moyennes entreprises qui représentent 99 % de leur total, sont les premières victimes.

La plate-forme que nous adoptons aujourd'hui doit être vue comme un premier pas pour lutter contre le travail non déclaré, car elle met enfin tous les États membres autour de la table. Elle permettra d'ouvrir un dialogue approfondi entre leurs différentes administrations et permettra aussi de limiter le recours au faux travail indépendant et aux sociétés boîtes aux lettres. Dans les zones frontalières, cette coopération clarifiera les responsabilités et limitera le flou juridique actuel.

Cependant, cette plate-forme ne doit pas rester une coquille vide. Elle doit devenir opérationnelle sans attendre et permettre un réel renforcement des contrôles et des sanctions. Elle devra probablement, un jour aussi, se concentrer sur les fraudes liées au détachement des travailleurs.

Mais attention, une simple plate-forme ne résoudra pas tout. Les États doivent aussi s'engager dans une véritable politique de lutte contre l'impunité, dans une adaptation de la fiscalité et dans une promotion de l'entrepreneuriat pour encourager un retour des travailleurs dans la légalité.

 
  
MPphoto
 

  Siôn Simon (S&D). Madam President, first can I just note that it is a bit odd that today’s debate on this matter occurs after the negotiations have been so painstakingly – and, on behalf of Mr Pirinski, brilliantly – concluded in the trilogue. Why are we having the debate after the matter has already been agreed? Surely that of itself is undeclared work by Parliament?

Secondly, I would just like to respond to our colleagues from UKIP, although as usual they are not actually here for the debates.

(Mr Etheridge: Yes we are!)

Not the ones who spoke; neither of the ones who spoke have stayed to listen to the rest of the debate, they have done their little bit of theatre and buggered off as usual. They gave us a load of nonsense about how we must not have these measures because it is anti-competitive. They tried to give us lessons about competitiveness and economics, and as usual they do not understand competitiveness and they do not understand economics. The whole point is that, at this end of the labour market, you need regulation in order to have a level playing field. The people who suffer from this lack of regulation, as well as workers, are precisely those small and medium enterprises whose competition is not from massive multinationals, it is from people below them in the labour market not paying taxes, not paying social costs and thereby getting an unfair advantage. If you understood anything you would understand that.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Sven Schulze (PPE). Frau Präsidentin! Frau Kommissarin! Wir haben ja heute schon viele Beispiele gehört, warum die Bekämpfung von Schwarzarbeit sehr wichtig ist – sowohl für unsere Mitgliedstaaten, als auch für die vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Ein Grund sind die leeren Staatskassen und die hohe Verschuldung in vielen Mitgliedstaaten.

Wenn man sich mal die Zahlen bei der Schwarzarbeit in den Mitgliedstaaten anschaut, die sind schon sehr erschreckend: Griechenland mit 24,6 % vom Bruttoinlandsprodukt, Italien 21,6 %. Aber auch mein Heimatland Deutschland hat noch viel Aufholbedarf; wir liegen im Moment bei 13 %.

Es gibt in Europa auch positive Beispiele. Beispielsweise Österreich mit weniger als 10 % – die liegen bei 7,5 %. Die Schaffung einer Plattform mit verbindlicher Teilnahme von Experten aus allen Mitgliedstaaten ist aus meiner Sicht deshalb ein richtiger und wichtiger Schritt. Es geht dabei um den Austausch von Best-Practice-Beispielen.

Mir war wichtig festzuhalten, dass das neue Gremium in erster Linie bewährte und funktionierende Methoden der Schwarzarbeit auf nationaler Ebene unterstützt und ein ständiger Informationsfluss zwischen den zuständigen Behörden geschaffen wird. Erfolgreich vermieden wurde eine Harmonisierung der Bekämpfungsmethoden, was möglicherweise zu einer Aufweichung der bewährten Praktiken in den Mitgliedstaaten geführt hätte.

Richtig ist aus meiner Sicht daher der Austausch der Bekämpfungsmethoden; das sollte im Vordergrund stehen, nicht die Verabschiedung verbindlicher Vorgaben durch die Plattform. Ich denke, dass wir mit dem Rat eine gemeinsame vernünftige Lösung gefunden haben, und werde das auch weiterhin unterstützen.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sógor (PPE). Madam President, despite its crucial budgetary competition and social implications, undeclared work has not yet received as much attention as it should have on a European level. As the 2013 Eurofound report on the topic pointed out, there are no obvious explanations regarding the dynamics of undeclared work. For example, contrary to what most people would expect, undeclared work does not necessarily go up in times of austerity, and reduced taxes and increased deregulation do not automatically lead to less undeclared work.

However, what is obvious from the figures presented is that there are some Member States which are more efficient than others in dealing with this problem. The size of the undeclared economy in Austria compared to its GDP is almost five times less than the endemic proportion reached in my country, for example. If through this platform we succeed in transferring some proven practices across sectors and Member States and regularising a part of the grey economy, we would not only bolster fair competition and ensure more sustainability for public finances, we would also put an end to the exploitation of millions of undeclared workers who do not have the social protection or health and safety guarantees that others enjoy. In addition, results in dealing with undeclared work in a cross-border manner would also contribute to restoring much-needed trust in the functioning of the single market.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Tom Vandenkendelaere (PPE). Oneerlijke concurrentie ondergraaft het vertrouwen van de burger in het Europese project. Met de oprichting van dit platform zet Europa wat mij betreft een belangrijke bijkomende stap in de bestrijding van zwartwerk, schijnzelfstandigheid en andere fraude.

Het is de taak van de overheid om te waken over de spelregels, maar in een eengemaakte markt stopt fraude natuurlijk niet aan de landsgrenzen. Daarom vind ik het goed dat Europa ook in deze haar verantwoordelijk neemt. Verantwoordelijkheid tegenover de werknemers die door zwartwerk en fraude hun sociale rechten worden ontzegd. Wanpraktijken komen trouwens vooral voor bij gevaarlijke beroepen en bij kwetsbare groepen, zoals laaggeschoolde vrouwen of migranten. Maar ook verantwoordelijkheid tegenover de lidstaten die door fraude hun inkomsten mislopen en wier sociale zekerheid zo onder druk komt te staan.

Het vrij verkeer binnen de EU is onze grootste verwezenlijking en we mogen dit niet laten ondermijnen door oneerlijke praktijken. Samenwerking is daarom het sleutelwoord.

Daarom roep ik ertoe op deze belangrijke strijd niet te laten verzanden in tegenstellingen tussen Oost- en West-Europese lidstaten bijvoorbeeld. Iedereen moet mee in het bad. Dat is onontbeerlijk om een correcte samenwerking te garanderen van alle inspectiediensten van onze lidstaten.

Concreet wil ik nog de nadruk leggen op de noodzaak van verdergaande en dringende digitalisering van data-uitwisseling zoals het Informatiesysteem interne markt en het EESSI-systeem.

Dit platform is zeker een stap in de goede richting, daar ben ik van overtuigd. We kunnen en we moeten echter nog veel verder gaan. Daarom kijk ik, samen met u, verwachtingsvol uit naar de voorstellen over het arbeidsmobiliteitspakket van onze commissaris Thyssen.

 
  
 

Catch-the-eye procedure

 
  
MPphoto
 

  Krzysztof Hetman (PPE). Kwestia pracy nierejestrowanej, a także fikcyjnego zatrudnienia dotyczy wszystkich państw członkowskich, i choć to w ich gestii leży większość kompetencji w zakresie zapobiegania i zniechęcania do niej, jestem przekonany, że działania na poziomie Unii Europejskiej są równie pożądane i mogą przynieść dobre efekty.

Praca nierejestrowana ma negatywny wpływ na budżety i administracje państw członkowskich. Nie należy jednak zapominać, że jest to przede wszystkim problem społeczny, mający negatywny wpływ na życie zawodowe, społeczne i rodzinne wielu milionów naszych obywateli. Kompleksowy charakter problemu pracy nierejestrowanej sprawia, że do jego rozwiązania przyczynić się może tylko współpraca partnerów na wszystkich szczeblach. Uważam, że obowiązki Platformy zostały trafnie określone. Otrzymała ona konkretne zadania, przy jednoczesnym poszanowaniu zasady subsydiarności. Cieszę się też, że do uczestnictwa włączeni zostali także partnerzy społeczni i zostali uznani za jej członków. Mam nadzieję, że Platforma będzie miejscem rzeczywistej współpracy partnerów i będzie zdolna do wypracowania wspólnych strategii w zakresie egzekwowania prawa.

 
  
MPphoto
 

  Maria Grapini (S&D). Doamnă președintă, doamnă comisar, apreciez în primul rând raportul și necesitatea acestei platforme. Cred că a venit târziu, dar este bine că acum ne-am aplecat asupra acestei probleme. Ca membră a comisiei IMCO și ca raportor din umbră pentru acest raport, nu mai vreau să repet efectele dezastruoase ale muncii la negru pe piața internă, atât asupra lucrătorilor, asupra IMM-urilor, așa cum și dumneavoastră, doamnă comisar, ați accentuat, dar, evident, și asupra bugetelor.

Consider că o măsură luată este nevoie să fie monitorizată, de aceea mi-am permis să fac acest amendament, ca să nu prezentați un raport în Parlamentul European o dată la patru ani, ci anual, pentru că eu cred în împărtășirea exemplelor de bună practică de la alte țări și nu cred, ca și colegii din dreapta, că, fără o cooperare, putem să diminuăm munca la negru. Mai cred că este important – și am și propus – ca partenerii de dialog social să fie consultați și să găsim metode prin care să conștientizăm și lucrătorii, și societățile că este dezastruos pe termen lung ca lucrătorii să accepte munca la negru. Este foarte important să dedicăm acestui domeniu foarte mult.

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová (PPE). Paní předsedající, společný evropský pracovní trh nepochybně potřebuje nastavení určitých minimálních standardů, které odpovídají evropským zásadám, jako je spravedlnost. Nehlášená práce, to je problém především členských zemí, ale je to také problém Unie jako celku. Bohužel objem nehlášené práce roste, také České republice se tento trend nevyhnul a jsme již zhruba na 19 – objemu nehlášené práce, což je samozřejmě jev, který se nám nemůže líbit, a proto se také jistě Česká republika zapojí do této společné platformy, která neznamená zvýšenou regulaci, ale velmi dobrou možnost pro sdílení příkladů dobré práce a nacházení postupů, které umožní členským státům účinně bojovat s tímto trendem, který poškozuje samozřejmě trh práce, zaměstnavatele a také zaměstnance. Důležitá je efektivita a minimální náklady, které na tuto platformu budou vynakládány.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς ( ECR). Κυρία Πρόεδρε, η αδήλωτη εργασία είναι συνυφασμένη με όλη τη διαδικασία απορρύθμισης των εργασιακών σχέσεων. Είναι συνυφασμένη με την τεράστια ανεργία η οποία υπάρχει και την πίεση εκ μέρους των εργοδοτών να υπάρχει μαύρη εργασία. Ταυτόχρονα, αδήλωτη εργασία σημαίνει και τεράστια απώλεια εισφορών στα ασφαλιστικά ταμεία. Και αυτό το βλέπουμε, ειδικότερα, στην Ελλάδα που έχουμε μία τεράστια εισφοροδιαφυγή. Μια εισφοροδιαφυγή η οποία υπονομεύει την όλη λειτουργία του ασφαλιστικού συστήματος.

Κατά την άποψή μου, βεβαίως, εάν θέλει το κράτος, μπορεί να χτυπήσει την εισφοροδιαφυγή και αυτό μπορεί να το κάνει αποτελεσματικά. Επομένως, θεωρώ βέβαια σημαντική την αναγνώριση του προβλήματος σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεωρώ σημαντικό το ότι πρέπει να υπάρχει αυτή η πλατφόρμα και η ανταλλαγή καλών πρακτικών, αλλά είναι μια αρμοδιότητα καθαρά του εθνικού κράτους. Και εκεί πρέπει να στοχεύσουμε για να υπάρξει πραγματικά χτύπημα της αδήλωτης εργασίας και αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών.

 
  
MPphoto
 

  Νεοκλής Συλικιώτης ( GUE/NGL). Κυρία Πρόεδρε, η αδήλωτη εργασία αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για ολόκληρη την Ένωση. Δεν πρέπει όμως σε καμία περίπτωση να μπερδεύουμε την αδήλωτη εργασία με τη φοροδιαφυγή. Τα μνημόνια, οι πολιτικές λιτότητας, τα υψηλά ποσοστά ανεργίας επιβαρύνουν τους πολίτες και σπρώχνουν πολλούς εργαζόμενους στην επισφάλεια, με τις επιχειρήσεις να στηρίζουν αυτή την πρακτική, να εκμεταλλεύονται στο έπακρο τους εργαζόμενους και πολλά κράτη μέλη να κλείνουν τα μάτια.

Η δημιουργία μιας πλατφόρμας για την πρόληψη και την αποτροπή της αδήλωτης εργασίας μπορεί να είναι βοηθητική, χωρίς να αντικαθιστά τις εθνικές αρχές εργασίας, και εμάς μας βρίσκει σύμφωνους ως Αριστερά. Όμως, η λύση για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, αλλά και του ντάμπινγκ μισθών μπορεί να λυθεί μόνον όταν τα κράτη μέλη ορίσουν προστατευτικούς νόμους υπέρ των εργαζομένων, όταν κατοχυρώσουν τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και τις συλλογικές συμβάσεις.

Επίσης, για μας πρέπει να ανατραπούν με τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές της σκληρής λιτότητας και τα μνημόνια τα οποία σπρώχνουν τους εργαζόμενους στη φτώχεια και στην αβεβαιότητα της εργασίας.

 
  
 

(End of catch-the-eye procedure)

 
  
MPphoto
 

  Bill Etheridge (EFDD). Madam President, you might correct me if I am wrong, but I thought it was a standing procedure that, when there are too many speakers to be taken during ‘catch-the-eye’, there would be one speaker allowed from each group. I do not believe that anyone from the EFDD has been called.

 
  
MPphoto
 

  President. – Mr Etheridge, as far as I know, it is up to the Chair, and it depends also on the time spent on the debate. Today I took all the blue cards from the floor, and this of course impacts a bit on the timing we have. I am not supposed to take necessarily from each political group. I was trying to be fair here and, for example, you yourself from the EFDD Group spoke, but I also took a blue card from you. So I think you should be satisfied to have participated in the debate today.

 
  
MPphoto
 

  Marianne Thyssen, Lid van de Commissie. Vandaag gaat u het besluit goedkeuren om de aanpak van zwartwerk te intensiveren en morgen stemt u, zoals een collega hier ook al onderstreepte, ook over het pakket ter bestrijding van belastingontwijking waarover u zo meteen een discussie gaat houden. Die beide dossiers versterken elkaar. Beide zijn initiatieven die duidelijk moeten maken dat Europa een ruimte is, dat Europa een gemeenschap is die op waarden gebaseerd is en waar sociale rechtvaardigheid een plaats heeft. Beide dossiers zullen ervoor zorgen, ook dit platform ter bestrijding van zwartwerk, dat er een beter level playing field komt voor het bedrijfsleven - zeker de kmo's snakken ernaar -, dat iedereen eerlijk zijn bijdrage betaalt, zowel aan de socialezekerheidsinstanties als aan de fiscus, en dat zwartwerk bestreden wordt en bij voorkeur omgezet wordt in reguliere arbeid, in kwalitatieve banen, hetgeen voor iedereen beter is.

Bij het platform worden alle betrokken autoriteiten, ook de sociale partners, ingeschakeld. Het is goed dat zij ook een stem hebben, want zij kennen beter dan wie ook de realiteit aan de basis. Het platform biedt een structuur, maar geen dwangbuis, om de handen grensoverschrijdend in elkaar te slaan en zo doeltreffend op te treden. Het platform vervangt de inspecties van de lidstaten niet. Het neemt ook geen bevoegdheden af van de lidstaten. Het zorgt er wel voor dat de mogelijkheden waarover de lidstaten beschikken, aangevuld worden. Het zal de lidstaten ertoe aanzetten - dat is de bedoeling - dat ze hun inspecties doeltreffender maken en, waarom ook niet, dat ze zich door elkaars beste praktijken voor hun beleid laten inspireren. Door samen te werken zal iedereen winnen, daar ben ik niet alleen van overtuigd. Ik heb gehoord dat u die mening deelt.

U kunt erop rekenen dat wij vanuit de Commissie alles zullen doen om dat platform de nodige ondersteuning te geven en het spreekt voor zich dat wij, zoals afgesproken, het Europees Parlement te gepasten tijde en regelmatig op de hoogte zullen houden en verslag uitbrengen.

Wat het mobiliteitspakket betreft, dat is niet direct het onderwerp van dit debat, maar er zijn verschillende vragen over gesteld. Wel, wat het mobiliteit pakket betreft, daar hoop ik, samen met velen van u, dat we snel de politieke omstandigheden zullen hebben waarin we dit optimaal kunnen lanceren, want ook dat mobiliteitspakket dient het level playing field en sociale rechtvaardigheid, uiteraard naast het faciliteren van de arbeidsmobiliteit die we op de interne markt nodig blijven hebben.

Ik wil nogmaals de rapporteur feliciteren, evenals alle onderhandelaars die meegewerkt hebben in de trialoog en ik kijk samen met u uit naar de resultaten.

 
  
MPphoto
 

  Georgi Pirinski, rapporteur. Madam President, I believe that the debate this morning has served a very important purpose. As the Commissioner began her initial intervention this morning, she highlighted the particular severity of the complex problem of undeclared work and the corresponding need for clear talking and for very definite and unequivocal conclusions, and she stated further intentions for action. I would like to highlight what I believe has been the underlying conclusion: that the various direct impacts of undeclared work on workers, tax and social security systems, and unfair competition, finally come back down to a threat to the very fabric of society in each of the Member States and throughout the European Union.

If I am not mistaken, yesterday evening President Draghi began his intervention by pointing out that, at present, the European Union is faced with increasing infringements relating to social cohesion – economic, territorial and social cohesion. It is not by chance, I believe, that he began with that point, because whatever efforts for job creation, investment and fiscal responsibility we want to implement, if the basic fabric of the society in which we are trying to implement such measures is being destroyed, then they are hopelessly forsaken. Therefore I believe, as has been pointed out, that this platform has seemingly built an acceptable balance between the concerns for individual Member States’ rights and the need for Union input so that the problem is better tackled. I see that the time is over. I can only second the intention which was mentioned. We hope the platform is put into action before the summer. We very much support the statement by Commissioner Thyssen, and we support bringing this debate again and again back to this Chamber, to the committees of Parliament, since clearly we need much more discussion, sharing and vigorous action.

 
  
MPphoto
 

  President. – The debate is closed.

The vote will take place shortly.

Written statements (Rule 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. Ogni Stato ha una normativa autonoma in materia di lotta al lavoro sommerso e un campo di applicazione indipendente, ma la Commissione ha dato una definizione minima comune. Questa è stata riconosciuta in qualsiasi attività lecita di natura, ma non dichiarata alle autorità pubbliche. Si tratta di una piaga particolarmente sentita in Italia, dove contribuisce all'evasione ed elusione fiscale, oltre a determinare condizioni di lavoro generalmente deprecabili. L'idea di una piattaforma comune europea per lo scambio di buone pratiche e il confronto tra Stati membri e tra questi e le parti sociali è sicuramente uno strumento utile, ma la direzione deve essere quella di individuare maccanismi più incisivi ancora, tanto con riferimento alla repressione che alla prevenzione del fenomeno.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Iniciativas como esta não se livram do risco de passarem por autênticos monumentos à hipocrisia. Nos últimos anos, foram as políticas, as orientações e as imposições da União Europeia, traduzidas no plano nacional pelas políticas de direita implementadas por sucessivos governos, que levaram a uma crescente desregulação da legislação laboral, a um ataque à contratação coletiva, à precarização crescente das relações laborais, ao aumento da exploração dos trabalhadores.

Em Portugal, é a própria Autoridade para as Condições de Trabalho que confirma o aumento muito significativo das situações de trabalho total ou parcialmente não declarado, de falsa prestação de serviços, de falsos estágios remunerados e de falsas situações de voluntariado – na sequência da intervenção da troica (FMI-BCE-CE) no país. Intervenção, recorde-se, caucionada neste parlamento pelos mesmos que agora manifestam consternação pelo aumento do trabalho não declarado e apoiam com entusiasmo esta iniciativa: direita e social-democracia.

É caso para dizer que fazem o mal e a caramunha. Ou “bem prega Frei Tomás, olha para o que ele diz, não olhes para o que ele faz”. É necessário, sim, atacar de frente a precariedade. Isso implica, antes de mais, reverter medidas recomendadas e impostas pela UE no plano nacional. Não chega, por si só, mas é um imprescindível primeiro passo.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), por escrito. Concordamos em que o trabalho deve ser todo declarado e com direitos, mas a luta contra este trabalho não deve penalizar as trabalhadoras e os trabalhadores que nele estão presos. Gostaria de destacar que afeta de maneira muito importante as mulheres e as pessoas migrantes. É necessário dignificar o trabalho, que todas as trabalhadoras e trabalhadores tenham direitos sociais e laborais e salários dignos. Por isso, além de desincentivar o trabalho não declarado, é necessário eliminar essas reformas laborais que suprimem direitos, tornam precários os trabalhadores e trabalhadoras e consagram a figura do trabalhador pobre. Temos igualmente de nos opor à convergência regulamentar do TTIP. Conhecemos muitos casos de falsos trabalhadores independentes como consequência da precarização associada à prática da subcontratação. Estamos a falar muitas vezes de antigos trabalhadores de empresas que são obrigados a tornar-se independentes, a fim de continuar a trabalhar, mas em condições de enorme precariedade. Um salário mínimo europeu e um rendimento básico universal são instrumentos imprescindíveis nessa luta.

 
  
MPphoto
 
 

  Theodor Dumitru Stolojan (PPE), în scris. Salut inițiativa europeană de realizare a unei platforme pentru întărirea cooperării dintre statele membre în vederea prevenirii și descurajării muncii nedeclarate. Acest fenomen este nociv pentru forța de muncă activă nedeclarată care nu poate fi angrenată în activități de perfecționare profesională, menține un nivel scăzut al productivității, nu beneficiază de asigurări medicale și de pensii. Dar munca nedeclarată are consecințe și mai grave pentru oamenii care ajung în vârstă, nu mai au capacitatea deplină de a mai munci și nu au acces la un sistem de pensii, fiind nevoiți să apeleze la ajutoare sociale și la acțiuni de caritate. Iată de ce această platformă europeană ar trebui să devină operațională cât mai repede, iar statele membre și toți actorii sociali să îi acorde atenția cuvenită.

 

4. A társasági adózásra vonatkozó csomagról elfogadott bizottsági határozat (vita)
A felszólalásokról készült videofelvételek
MPphoto
 

  President. – The next item is the debate on the Commission statement on the decision adopted on the Corporate Tax package (2015/2980(RSP)).

 
  
MPphoto
 

  Pierre Moscovici, membre de la Commission. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, j'avais pris l'engagement devant vous, il y a quelque temps, dans un précédent débat,  d'apporter rapidement les réponses que vous attendez aux défis que représentent la fraude et l'évasion fiscales.

Le paquet que nous avons adopté la semaine dernière vient matérialiser cette promesse. Ce débat est l'occasion pour moi de présenter cette réponse et cela vient aussi confirmer, dans la lignée des mesures adoptées l'an dernier – vous vous souvenez de nos deux paquets de mars et juin – qu'il est possible d'agir vite et avec netteté sur la fiscalité des entreprises.

Je tiens d'abord, en commençant ce débat, à saluer le rôle décisif du Parlement européen sur ces questions. Votre Assemblée a apporté un soutien précieux à la Commission pour redéfinir les contours d'une fiscalité plus juste, plus transparente et plus efficace en termes de contenu, mais aussi en termes d'impulsion politique. Ce sujet ne pouvait et ne pourrait progresser sans votre engagement. Nos institutions, la Commission et le Parlement – vous le savez – sont souvent en phase. Sur quoi? Sur la nécessité absolue d'adopter des mesures concrètes pour combattre réellement l'optimisation fiscale abusive et renforcer la transparence fiscale, qui est notre objectif commun.

Les mesures préconisées dans divers rapports présentés l'année dernière dans cette Assemblée par la commission des affaires économiques et monétaires (ECON) et la commission spéciale sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet (TAXE) ont mis en lumière ces convergences et, sans surprise, de nombreuses mesures contenues dans le paquet reflètent – vous pouvez et pourrez le constater – les recommandations émises par cette Assemblée. Je suis donc très heureux d'être ici ce matin, en phase avec vous, mais venons-en maintenant au paquet lui-même.

Notre volonté de réforme part d'un constat à la fois très simple et profondément choquant: certaines entreprises ne payent aujourd’hui pas leur juste part d'impôts, voire ne payent pas d'impôts du tout. C'est une situation qui est devenue, pour beaucoup de nos concitoyens, absolument insupportable. Cette stratégie, que je qualifierais de stratégie de contournement, tire profit d'un système fiscal international et européen qui n'est clairement plus adapté à l'économie d'aujourd'hui, c'est-à-dire une économie qui est globale, mobile et complexe. Pour répondre à cet état de fait, pour combattre cette inadaptation, le paquet que je vous présente repose sur quatre piliers.

Premièrement, une imposition effective, et non pas théorique, des entreprises. C'est très simple: les entreprises doivent payer leurs impôts là où elles génèrent des profits. Deuxièmement, un saut qualitatif pour la transparence fiscale. Troisièmement, une concurrence fiscale qui soit saine et équitable, et enfin une articulation fine entre la dimension interne à l'Union européenne, que nous devons aborder, et la dimension externe, que nous devons aussi prendre en compte. Je reviens sur ces piliers, dans cet ordre.

En premier lieu: l'imposition effective. Les initiatives présentées la semaine dernière permettront de garantir cette imposition effective des entreprises. Cela veut dire qu'en réalité, il doit y avoir un lien étroit entre l'imposition et le lieu où sont générés les bénéfices. Pour cela, nous allons nous appuyer, avec votre soutien, sur deux instruments: une directive et une recommandation.

Nous avons d'abord élaboré une proposition de directive « anti-évasion fiscale ». Je ne veux pas entrer ici dans le détail des dispositions, mais les initiatives proposées permettront notamment, dans un premier temps, d'éviter que les entreprises ne transfèrent leurs profits dans des filiales localisées dans des États à faible imposition, ensuite d'empêcher les entreprises de contourner certaines législations limitant la déductibilité des intérêts, en utilisant des instruments ou des entités dites « hybrides » et, enfin, de contrer les pratiques de certaines entreprises qui transfèrent leurs actifs d'un État à l'autre pour éviter de payer, précisément, l'impôt sur lesdits actifs. Ces mesures – vous le voyez – sont en phase avec les recommandations présentées l'année dernière par les commissions ECON et TAXE. En vérité, nous donnons suite à vos propres travaux.

Cette directive est complétée par une recommandation pour prévenir toute utilisation abusive des conventions fiscales. Vous connaissez ces pratiques: certaines entreprises mettent en place des structures artificielles pour avoir accès au traitement fiscal le plus avantageux, au titre de divers accords fiscaux conclus avec d'autres États membres ou avec des pays tiers. Notre recommandation indique aux États membres les moyens de rendre leurs conventions fiscales plus étanches à ces pratiques de « chalandage fiscal » (tax treaty shopping).

Le deuxième pilier est décisif et fondamental à mes yeux. C'est le combat que je veux mener pendant ce mandat, à savoir la transparence fiscale. Le cœur de notre action est la directive sur la publication d'informations pays par pays. Ce texte est la manifestation de notre engagement en faveur d'une vraie révolution de la transparence fiscale au sein de l'Union. Concrètement, les mesures que je vous présente ce matin permettront l'échange d'informations clés sur certaines entreprises entre les administrations fiscales des États membres.

De quoi s'agit-il? Je veux être précis. Les propositions de directives mettent en œuvre les recommandations de l'OCDE sur la publication des informations financières pays par pays. Vous en connaissez l'enjeu: il s'agit de permettre aux administrations de mieux contrôler les transferts irréguliers de profits entre entreprises. Nous vous proposons donc aujourd’hui de transposer les normes telles que recommandées par l'OCDE.

C'est une première étape. Je sais que beaucoup d'entre vous souhaitent aller plus loin en matière de transparence et rendre publics les rapports pays par pays des entreprises. Je vais vous dire les choses de la manière la plus simple – et vous le savez déjà –: c'est également mon souhait. Je l'ai exprimé à plusieurs reprises au sein de cette Assemblée et au dehors et je m'efforce dans ma pratique politique depuis longtemps de ne pas avoir de double discours. Je suis donc favorable à la publication d'informations pays par pays. Il faut ensuite tenir compte d'un certain nombre de paramètres, et la Commission soumettra une proposition, au printemps, sur ce point.

Quelle est la problématique? Nos services étudient la meilleure approche à adopter. Nous avons mené une consultation publique, nous menons une étude d'impact et la problématique doit être la suivante: y a-t-il contradiction entre cette publicité accrue que vous souhaitez – comme moi, comme beaucoup d'autres, comme d'autres membres de la Commission, vous savez que certains se sont prononcés en la matière – et la compétitivité de nos entreprises et leur capacité à investir. Si oui et s'il y a cette contradiction, il faudra attendre un peu. Sinon, il faut avancer résolument. C'est ce que cette étude d'impact doit dire. Vous connaissez mon souhait, vous connaissez ma volonté, je pense en même temps qu'il faut agir sur cette matière avec beaucoup de pragmatisme et non pas en se laissant guider par l'idéologie. Transparence et compétitivité sont deux objectifs que nous devons poursuivre ensemble.

Troisième pilier: nous voulons restaurer une concurrence fiscale saine et équitable entre les entreprises au sein du marché intérieur. Je parle, à la fois, de la concurrence entre les acteurs économiques, comme les entreprises, et entre les États membres.

Regardons d'abord ce qui se passe au niveau des entreprises. Il y a aujourd'hui un profond déséquilibre dans la charge fiscale entre les PME et les entreprises multinationales. Lorsque je parle de certaines entreprises – je vais être plus spécifique maintenant –, les multinationales ont le moyen de pratiquer une planification fiscale agressive. Cela ne signifie pas que toutes le fassent, je ne veux pas être dans un procès d'intention. Je dis simplement qu'elles ont, avec les services juridiques dont elles disposent et avec leur propre organisation interne, les moyens de le faire. Ce sont donc les PME, qui représentent le noyau dur du tissu productif européen, qui sont désavantagées. Pour le dire autrement, il y a d'importantes distorsions de concurrence en défaveur des entreprises qui payent leur juste part d'impôts. Nous estimons ainsi que la charge fiscale des PME est jusqu’à 30 % plus élevée – c'est un chiffre considérable! – que celle qui pèse sur les entreprises multinationales. Cette situation est inacceptable et ne peut plus durer. Les mesures proposées par la Commission viennent donc directement cibler les régimes fiscaux toujours plus agressifs des entreprises multinationales qui ont les moyens d'échapper à l'impôt.

Le paquet permettra de rétablir également une concurrence fiscale équitable entre les États membres en protégeant leur base imposable. C'est le principe de l'érosion de la base d'imposition et du transfert des bénéfices (EBITB), que vous connaissez. Certains États membres ont déjà pris la mesure de l'évasion fiscale et ont adopté des dispositions pour en contrer les effets, mais d'autres n'ont pas suivi ou – pour être plus qu'indulgent – pas encore suivi  et cela a abouti à une situation particulièrement injuste où les mesures anti-abus prises par certains États membres sont, de fait, sapées par des législations plus permissives qui sont prises ailleurs. Le paquet que je vous soumets permettra donc aux États membres de revenir sur un pied d'égalité au sein de l'Union, et c'est une nécessité.

Enfin, le dernier pilier: nous développons une véritable stratégie externe de l'Union européenne. Nos initiatives visent à apporter une réponse globale à un problème global. Disons-le franchement: nous avons besoin d'une approche commune au niveau européen vis-à-vis de l'extérieur, en complément des mesures internes qui seront prises par les États membres.

Notre nouvelle stratégie vient donc s'attaquer au risque d'érosion fiscale venant de l'extérieur et favorise, pour cela, une plus grande coopération entre l'Union et ses partenaires internationaux. Je pense, en premier lieu, aux États tiers non coopératifs, qui constituent une réelle menace pour l'équilibre du marché intérieur. La Commission entend travailler avec ses partenaires internationaux pour promouvoir la bonne gouvernance fiscale internationale. C'est ce qui se passe à l'OCDE; c'est ce qui se déroule au sein du G20. Je le dis ici avec fermeté: nous n'hésiterons pas à durcir le ton face aux États qui persistent dans la mauvaise direction. Vous pouvez le constater aujourd'hui, le paquet qui vous est présenté frappe fort, avec une série de mesures solides et cohérentes.

Notre nouvelle stratégie européenne propose ainsi l'établissement d'une liste européenne – et j'insiste sur les deux mots: liste européenne – de pays tiers non coopératifs. Jusqu'à présent – vous le savez – j'ai pris l'initiative d'avoir une liste qui soit, je dirais une sorte de best of, de medley des listes nationales avec leurs inégalités. Certaines ne comportent aucun État non coopératif, d'autres en comportent 85. Certaines ont certains critères et d'autres en ont moins ou ont des critères différents. Ce n'était pas satisfaisant, mais, en même temps, cela a fait bouger les choses. Cela a provoqué un débat et fait évoluer un certain nombre d'États qui se sont sentis visés et qui sont déjà sortis de cette liste. Je ne veux pas citer de noms, puisque précisément, il y a eu des comportements vertueux.

Toutefois, la liste européenne que je propose reposerait, comme le Parlement européen l'a suggéré, sur des critères objectifs et justes décidés par les États membres, ainsi que sur un dialogue permanent avec ces pays: l’imposition effective des entreprises, la transparence fiscale, la concurrence fiscale saine et équitable, et la stratégie externe. Voilà donc les quatre piliers du paquet anti-évasion fiscale que nous vous soumettons.

Je voudrais à présent dire un mot peut-être un peu plus technique – mais derrière la technique, il y a souvent de la politique – concernant plus précisément la mise en œuvre. Le paquet permet une mise en œuvre globale et coordonnée des recommandations de l'OCDE. Quels sont les paramètres avec lesquels nous devons composer? Pour le dire simplement, il faut à la fois éviter les effets de géométrie variable, car tous les États membres de l'Union européenne ne sont pas membres de l'OCDE, et prendre en compte les spécificités de notre marché intérieur. Pour éviter une application partielle ou disparate des mesures EBITB, qui vouerait de facto notre paquet à l'échec, une approche commune était donc essentielle. Par ailleurs, certaines initiatives spécifiques vont plus loin que les recommandations EBITB. C'est aussi parce que nous nous sommes nourris des débats qui ont eu lieu dans cette Assemblée et des discussions au Conseil, et c'est également parce que nous sommes une Union, donc avec une intégration plus forte qu'un système comme l'OCDE.

Lors de nos précédentes discussions, certains, dans cette Assemblée, s'étaient interrogés sur la compétitivité et l'attractivité économique de l'Union. Je voudrais les rassurer et leur dire que les initiatives proposées ce matin n'y sont pas hostiles. Au contraire, je pense profondément que transparence et compétitivité vont de pair. Les dispositions que je vous suggère éviteront une mosaïque de législations nationales, qui nuirait fortement au marché intérieur et donc à l'activité économique des entreprises européennes. Tout cela façonne une fiscalité en Europe qui sera favorable aux entreprises qui jouent selon les règles et non favorable à celles qui jouent avec les règles. C'est donc clairement les premières que nous devons privilégier.

Quelques mots pour conclure, d'abord pour regarder devant nous vers ce qui attend la Commission, vers ce qui vous attend pour 2016. Ce paquet anti-évasion fiscale, qui est – comme vous le voyez – très ambitieux et très global – sans doute le plus ambitieux et le plus global qui n'ait jamais été proposé par une Commission et examiné par votre Assemblée. Pourtant, il n'est que le début d'une série d'initiatives que nous présenterons, que je vous présenterai, ces prochains mois.

Nous aurons un autre grand rendez-vous cette année: vous savez que 2016 sera l'année de la renaissance de l'ACCIS, l'assiette commune consolidée (CCCTB en anglais). L'ACCIS a le mérite d'apporter une réponse globale au problème du transfert des bénéfices au sein de l'Union, tout en offrant aux entreprises un cadre optimal pour leurs échanges économiques. Je veux donc garder ou plutôt reprendre le tempo sur ce projet. Les services de la Commission travaillent, en ce moment, sur une proposition qui doit être une proposition par étapes, car nous avons vu qu'une approche en un bloc n'avait pas convaincu au sein du Conseil et ce que je souhaite, comme toujours, en matière fiscale c’est de marier le souhaitable et le possible.

Le possible, Mesdames et Messieurs les députés, – je dois le dire – passe par l'accord entre nous, mais aussi par le consensus des États, puisque vous connaissez le processus de décision en la matière, qui requiert l'unanimité. Certains peuvent le regretter. C'est ainsi que nos institutions sont faites et nous devons bien sûr respecter cette souveraineté.

Mais une étape à la fois! Au travers du paquet qui fait l'objet de nos discussions aujourd'hui, la Commission réaffirme plus que jamais son engagement dans la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Je l'ai déjà dit devant vous, je l'espère avec force, et je le redis avec encore plus de force: nous devons combattre ces formes d'inefficacité économique qui engendrent de l'injustice sociale. Les acteurs les plus honnêtes, les contribuables, doivent aujourd'hui injustement supporter les coûts de ces distorsions et ce sont des sommes considérables qui sont perdues pour la croissance, pour les services publics, pour les hôpitaux, pour la sécurité, pour les écoles, pour les transports publics et pour l'économie en général.

Nous devons réinjecter plus de justice et de transparence dans la fiscalité internationale et dans notre propre fiscalité européenne. Les mesures présentées en 2015 étaient déjà un pas en avant très significatif dans cette direction. Je rappelle notamment la directive tant attendue sur l'échange automatique d'informations sur les rescrits fiscaux, à laquelle votre Parlement a tant apporté.

Le paquet que nous venons d'adopter représente une étape majeure supplémentaire dans cette voie exigeante mais indispensable. Je souhaite ardemment que le Parlement et la Commission continuent ensemble ces prochains mois sur cette lancée pour faire enfin de la transparence fiscale et d'une fiscalité internationale plus juste ce que nous souhaitons: une réalité.

 
  
MPphoto
 

  Alain Lamassoure, au nom du groupe PPE. Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, je voudrais saluer à la fois le contenu et le calendrier du paquet que vous venez de nous présenter et qui reprend très largement les recommandations que notre Parlement avait adopté à la fin de l'année dernière.

Je voudrais me réjouir aussi de la qualité de la coopération entre nos institutions et regretter l'absence de la présidence néerlandaise, qui aurait pu nous dire quelles sont les conséquences qu'elle entend tirer de ces propositions pendant les six mois de son mandat.

Le Parlement jouera son rôle durant cette période, en élargissant le débat à tous les parlements nationaux, ceux des 28 États membres de l'Union européenne et, au-delà, ceux de tous les pays que l'OCDE a associé à ses travaux. Nous le ferons prochainement, au mois de mai.

Nous devons bien comprendre que, sous la pression des opinions publiques après le scandale LuxLeaks, pression que nous relayons dans nos institutions, un changement d'état d'esprit est en train de s'imposer à tout le monde. L'affaire Google en est un exemple comique: pendant des années, nos pays se sont concurrencés en grand secret pour être celui qui serait le plus généreux fiscalement vis-à-vis de ce type de multinationales, et maintenant nous allons assister à une concurrence, au moins apparente, pour être celui qui fait payer le plus ce genre de multinationales.

Cela rend urgent le deuxième volet de vos propositions, Monsieur le Commissaire, c'est-à-dire l'harmonisation de l'assiette fiscale des entreprises au sein de l'Union européenne.

En ce qui concerne la publication des résultats des entreprises, nous allons constater que, face à ce changement d'état d'esprit, certaines entreprises multinationales vont rendre publics leurs résultats, pays par pays, et y verront un argument commercial. Les autres seront obligées de suivre. Il ne faudrait pas que la Commission et nos institutions arrivent après la bataille, alors proposons d’emblée cette publication.

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. DAVID-MARIA SASSOLI
Vicepresidente

 
  
MPphoto
 

  Elisa Ferreira, em nome do Grupo S&D. Senhor Presidente, começo por cumprimentar a Comissão por ter cumprido a sua promessa, por ter apresentado uma proposta ambiciosa e por estar a seguir um caminho que constitui uma mudança histórica no modo como a União Europeia tem vindo a tratar o problema da fiscalidade direta.

De facto, a Comissão tem tido um papel liderante e tem respondido à pressão pública, que este Parlamento interpreta, para que a fiscalidade não seja um fator de injustiça relativa e um fator de incoerência no mercado interno onde tanta coisa é harmonizada e onde nós nos controlamos mutuamente no que diz respeito também aos orçamentos. E os orçamentos não são só despesa, também são receita.

Saúdo a Comissão também por ter tido a preocupação de dar uma resposta europeia à iniciativa da OCDE, mas penso que a Europa tem de deixar de ser uma seguidora da OCDE para passar a ser liderante, no quadro da OCDE, no combate à fraude e à evasão fiscal, e é nesse sentido também que eu interpreto a atual proposta. Temos de ir mais além e o caminho ficou escrito no relatório TAXE deste Parlamento. A Comissão reconhece-o e eu agradeço à Comissão esse próprio facto. De facto, há ainda elementos, como a definição do que é um paraíso fiscal, o que é um estabelecimento permanente, em que gostaríamos que as propostas fossem mais fortes, mas entendemos que neste momento ainda não é possível pedir isso.

Gostaria ainda de sublinhar que este Parlamento espera, e também refletiu isso no seu texto TAXE, que o Conselho assuma esta mudança de filosofia da política europeia. Temos de ir mais além. A CCCTB tem de se concretizar. O reporte, país por país, tem de ser público. Temos de avançar em dimensões que são as únicas compatíveis com o mercado interno e com uma moeda única e, nesse aspeto, lamentamos e estranhamos a ausência aqui da Presidência holandesa. E isto porque, e cito o Relatório TAXE, os Estados-Membros com um papel fundamental na facilitação da evasão fiscal devem assumir as suas responsabilidades e liderar os esforços com vista ao reforço da cooperação fiscal na União Europeia. Esperemos que a Presidência holandesa venha a cumprir este desígnio.

 
  
MPphoto
 

  Sander Loones, namens de ECR-Fractie. Het moet mij van het hart: de communicatie van de Commissie zit echt niet goed. Ik hoor al te veel praten over hogere belastingen en iets te weinig praten over lagere belastingen en efficiëntere ondernemingen. Ondernemingen zijn geen melkkoe. Het zijn zij die zorgen voor jobs, voor welvaart en u maakt het recht.

We moeten ervoor zorgen dat iedereen eerlijk zijn belastingen betaalt, ook multinationals. Dat zij die belastingen niet kunnen ontduiken. Dat doen we precies door informatie te delen, door samen te werken tussen belastingdiensten, door te kiezen voor meer transparantie. Maar ook door waakzaam te blijven.

En ik houd vast: we blijven waakzaam op drie punten: 1. Ook kleinere lidstaten moeten concurrerend blijven en de belastingen moeten naar beneden. Daarom hebben wij die gezonde fiscale concurrentie tussen lidstaten nodig. Daarom zou het een slecht idee zijn om belastingen Europees te harmoniseren;

2. We mogen niet blind zijn voor die internationale context. Wanneer de Commissie meer verplichtingen wil opleggen, verplichtingen die verder gaan dan wat internationaal is afgesproken, dan schieten wij in de eerste plaats onszelf in de voet; 3. Wij rekenen erop dat de Commissie woord houdt en dat er in elk geval geen bijkomende lasten worden gelegd op schouders van kleine en middelgrote ondernemingen. Dat staat in de teksten van de Commissie. Wij gaan er ook van uit dat dat blijvend hard wordt gemaakt, want dat is de enige manier om te kunnen zorgen dat wij minder belastingen moeten betalen en dat iedereen ook eerlijk zijn belastingen betaalt.

 
  
MPphoto
 

  Michael Theurer, im Namen der ALDE-Fraktion. Herr Präsident! Herr Kommissar! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Vorschlag, der Europäischen Kommission für zwei Richtlinien ist ein großer Meilenstein in der Schaffung eines gerechten Steuerwettbewerbs in Europa. Das war ja auch die Quintessenz, die Schlussfolgerung, die wir als TAXE-Ausschuss gezogen haben – mit einem Bericht, der hier vom Plenum in breitester Mehrheit verabschiedet worden ist.

Deshalb zunächst einmal: Glückwunsch, Herr Kommissar Moscovici, für Ihre Vorschläge, die auch die Empfehlungen der OECD in ein verbindliches Gesetz gießen. Aus Sicht der Allianz der Liberalen und Demokraten ist es das Entscheidende, dass die 28 nationalen Steuergesetzgebungen – nicht wie bisher – Schlupflöcher kreieren, die dann von einigen wenigen – insbesondere internationalen Konzernen – genutzt werden können, um ihre Steuerlast auf praktisch null zu reduzieren.

Wenn zum Beispiel die Sunday Times berichtet, dass aktuell im Jahr 2014 sechs der zehn größten britischen Unternehmen keine Körperschaftsteuer in Großbritannien bezahlt haben, obwohl sie weltweite Gewinne von 30 Milliarden Britischen Pfund ausweisen, dann zeigt das die gesamte Dimension. Und es liegen ja auch klare Anhaltspunkte dafür auf dem Tisch, dass kleine und mittlere Unternehmen, die nicht diese Steuervermeidungsmodelle nutzen können, benachteiligt werden. Der Effekt wird auf 20 bis 25 % geschätzt.

Deshalb ist es aus Sicht einer sozialen Marktwirtschaft unbedingt erforderlich, dass wir auf europäischer Ebene eine Rahmengesetzgebung schaffen, die zu einem level playing field, zu einem fairen Wettbewerb führten. Wir haben bei unseren Besuchen, etwa in der Schweiz, ja gesehen, wie ein solcher Wettbewerb organisiert werden kann. Der automatische Informationsaustausch ist das eine, aber auch eine gemeinsame Körperschaftssteuerbasis. Die vermissen wir allerdings in diesen Vorschlägen. Deshalb die Frage: Wann können wir damit rechnen? Und jetzt kommt der Angriff auch aus den USA; hier will die US-Regierung Druck machen – sie sieht ihre Konzerne benachteiligt.

Wir erwarten von Ihnen, Herr Kommissar hier an dieser Stelle eine Aussage dazu, denn wir glauben, dass auch die USA sich bewegen müssten, damit wir gemeinsam – USA und die Europäer – zu einem weltweit besseren Rahmen kommen, der aggressive Steuervermeidung in Zukunft verhindert.

 
  
MPphoto
 

  Fabio De Masi, im Namen der GUE/NGL-Fraktion. Herr Präsident! Herr Moscovici, US-Senator Bernie Sanders – der Kandidat der Main Street, nicht der Wall Street – hat heute Nacht ein fantastisches Ergebnis bei den Vorwahlen in Iowa erzielt. Sanders empört, wie meine Fraktion, die Linksfraktion, dass die arbeitende Bevölkerung die Dummen sind, während Weltkonzerne wie Google keine Steuern zahlen. Immer mehr Menschen, ob in den USA oder Europa, empört das auch.

Nur die Juncker-Kommission macht weiter business as usual. Das ist ihr drittes Steuerpaket, und dennoch könnte sich LuxLeaks weiter wiederholen. Mit ihrer Zinsschranke können Konzerne weiter 30 % ihrer Gewinne in Niedrigsteuerländer verschieben. Damit kratzen sie gerade am Rand dessen, was die OECD noch als zulässig empfand. Auch bei der Besteuerung von Konzerntöchtern in Steueroasen versagen sie: Die Steuer darf 60 % unter der Steuer des Sitzlandes liegen; bei einem Steuersatz von 12,5 % wie in Irland sind dann nur 5 % Steuern fällig. Bei der OECD wären es ursprünglich zumindest 10 % gewesen. Jede Sekretärin zahlt so mehr Steuern als Google und Co.

Herr Juncker sagte, LuxLeaks müsse eigentlich EU-Leaks heißen. Da hat er Recht. Sie tun aber weiter so, als gebe es keine Steueroasen in der EU, eine sanktionsbewehrte schwarze Liste gibt es nicht. Die EU kann daher keine Führungsrolle bei der Bekämpfung des aggressiven Steuerwettbewerbs beanspruchen. Eine solche Kommission, eine solche Hasenfüßigkeit können sich die ehrlichen Steuerzahler nicht mehr leisten!

 
  
MPphoto
 

  Eva Joly, au nom du groupe Verts/ALE. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, les propositions que vous nous présentez sont une étape supplémentaire pour mettre fin à l'évitement fiscal des grandes entreprises en Europe. Je veux par exemple saluer la proposition de taxe de sortie, qui permettrait de taxer au moins une fois les bénéfices délocalisés vers des pays hors de l'Union européenne.

Cependant, quand on les regarde de près, les textes mis sur la table sont incomplets. En l'état, ils ne mettront pas fin aux pratiques fiscales les plus cyniques. Le Parlement, je l'espère, pèsera de tout son poids pour renforcer ce texte.

Ici, je ne veux rien minimiser, mais dire que si les choses n'avancent pas assez vite, la responsabilité première en revient de plus en plus clairement aux États membres qui, derrière les discours, continuent de se livrer une concurrence fiscale destructrice.

Le redressement fiscal ultra-avantageux (3 % sur dix ans) accordé par le ministre britannique Osborne à Google participe de cette dynamique qui foule aux pieds l'esprit de coopération européenne.

Monsieur Moscovici, vous devez maintenant donner les moyens au plus grand nombre, Parlement européen et société civile notamment, de mettre les gouvernements sous pression pour que dans les prochains mois, le plan d'action anti-EBITB soit complété et pour que, dans les années à venir, les règles nouvellement élaborés soient respectées dans chacun des vingt-huit États membres.

Voilà pourquoi vous devez enfin apporter un soutien clair au caractère public de la publication des informations financières, pays par pays. La bataille contre l’injustice fiscale ne se gagnera pas dans les couloirs du Conseil ou du ministère des finances, pas quand le chantage à l'emploi est devenu la norme, pas lorsque les ministres sont devenus lobbyistes en chef des intérêts des plus grands groupes.

 
  
MPphoto
 

  Tim Aker, on behalf of the EFDD Group. Mr President, there is a reason why tax should be decided by nation states and not the European Union. The diversity of culture across the European continent means each country has its own strengths. For instance, the French have their wine, the Germans industry, the Spanish tourism. These have not become clichés without some truth behind them. Each of these cultures needs to be able to reflect its strength in its own tax system.

Tax is a subject for each country to address multilaterally, not via the EU, because the EU’s solution to every problem is to harmonise. Competition between states in taxation also encourages them to get better value for money when they deliver public services. In this single market, Google was free to pay its corporation tax in the lowest tax bracket it could find. The EU’s solution will not be to close loopholes but to hike taxes across the EU, chasing companies who pay their fair share out of the EU entirely and taking thousands of jobs with them.

If anyone thinks EU powers over corporation tax are a good thing, just look at what they have done with VAT. Under EU law, Member States have to beg permission from the Commission to reduce VAT, but there is free rein to increase this tax. Look at the UK’s Green Deal: a 5% VAT rate on energy-saving materials. Obviously this is a welcome policy to keep heating bills down and make sure people are warm in the winter; but what did the EU do? It took the Green Deal to the European Court of Justice, and now the Green Deal is gone – killed off by unelected judges. The EU’s record on tax kills jobs and stifles innovation. Anyone who still thinks corporation tax will be safe with the EU is, frankly, out of their minds and, with the EU’s damaging policies, they may well be out of a job too.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Kappel, im Namen der ENF-Fraktion. Herr Präsident, Herr Kommissar Moscovici! Der Google-Mutterkonzern Alphabet ist aktuell mit einer Marktkapitalisierung von 550 Milliarden Dollar das wertvollste Unternehmen der Welt. Gleichzeitig wird dieses Unternehmen von den italienischen Behörden verdächtigt, im Zeitraum 2009 bis 2013 Steuern im Ausmaß von 227 Millionen Euro hinterzogen zu haben. Erst kürzlich gab es seitens Google einen Vergleich mit der britischen Regierung, wo 170 Millionen Euro Steuern nachgezahlt wurden. Google nutzt, so wie andere Konzerne auch, Steuersparmodelle in verschiedenen europäischen Ländern. Im Zuge der LuxLeaks-Affäre ist das ins öffentliche Bewusstsein gedrungen. Laut einer Studie des Europäischen Parlaments im Auftrag des TAXE-Sonderausschusses entgehen der EU jedes Jahr bis zu 190 Milliarden Euro durch Gewinnverlagerungen, steuerliche Sonderregelungen, ineffiziente Steuererhebungen und ähnliche Praktiken. Das können sich die EU und die Mitgliedstaaten nicht mehr länger leisten. Deshalb ist ein entschlossenes Vorgehen gegen aggressive Steuerplanung für einen freien Steuerwettbewerb und einen gerechten Steuerwettbewerb notwendig.

Das vorgeschlagene Konzept der Kommission in dieser Angelegenheit, nämlich des fairen Steuerwettbewerbs, beruht auf drei zentralen Säulen. Das ist zum einen die Gewährleistung einer effektiven Besteuerung in der EU. Hier war auch das Parlament schon sehr aktiv tätig mit dem TAXE-1-Bericht, ein TAXE-2 wird sicherlich folgen. Und die Kommission folgt jetzt mit der Richtlinie zur Bekämpfung der Steuervermeidung. Es geht in erster Linie darum, dass Gewinne dort auch versteuert werden sollen, wo sie anfallen.

Ein zweiter Punkt ist mehr Steuertransparenz. Auch hier war das Parlament schon tätig: Ferber-Bericht, automatischer Informationsaustausch, und die Kommission will nun die Richtlinie über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden überarbeiten. Das ist ein wichtiger Schritt. Wichtig ist auch, dass das country-by-country reporting kommt, und ein erfreuliches Moment ist auch, dass die Mitgliedstaaten der Europäischen Union innerhalb von sieben Monaten diesen automatischen Informationsaustausch implementieren werden.

Ein dritter wichtiger Punkt ist die Gewährleistung gleicher Wettbewerbsbedingungen, es wurde schon angesprochen. KMU zahlen in der Regel 30 % mehr Steuern als multinationale Konzerne, das muss abgeschafft werden. Und ein Zweites: Eine externe Strategie ist notwendig. Es müssen die Steueroasen aufgezeigt werden. Nur auf diese Weise kann fairer Steuerwettbewerb möglich werden, sowohl im Sinne der Unternehmen als auch der Mitgliedstaaten.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Επιτήδειος ( NI). Κύριε Πρόεδρε, προκειμένου να προελκυσθούν επενδυτές και να υπάρξει βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, πρέπει να γίνεται μία ορθή και δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών στις εμπορικές επιχειρήσεις. Σήμερα, που ζούμε στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, οι τεχνολογικές εξελίξεις επηρεάζουν άμεσα το οικονομικό περιβάλλον και δίνουν τη δυνατότητα στις πολυεθνικές εταιρείες να παρακάμπτουν τους περιορισμούς στο φορολογικό σύστημα των διαφόρων κρατών, να παρουσιάζουν μικρότερα κέρδη και να κερδοσκοπούν εις βάρος των λαών όλων των χωρών.

Για το λόγο αυτό δεν πρέπει να υιοθετήσουμε ένα κοινό σύστημα φορολόγησης το οποίο θα έχει ισοπεδωτικό χαρακτήρα και δεν θα λαμβάνει υπόψη του τις οικονομικές ιδιαιτερότητες των χωρών. Η δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών μπορεί να γίνει μόνο στα πλαίσια του εθνικού κράτους, το οποίο κατά την εφαρμογή της δημοσιονομικής του πολιτικής, μπορεί να λάβει μέτρα ούτως ώστε να προστατεύσει τα συμφέροντα των μικρών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που αποτελούν τη σπονδυλική στήλη όχι μόνο του εθνικού, αλλά και του ευρωπαϊκού συστήματος, ώστε να μη χάνουν τις θέσεις εργασίας τους χιλιάδες άνθρωποι, όπως δυστυχώς συμβαίνει τα τελευταία χρόνια στην πατρίδα μου την Ελλάδα.

Έτσι, θα μπορέσει το εθνικό κράτος να υιοθετήσει μία κοινωνική οικονομική πολιτική και κατόπιν να συνεργαστεί με τα υπόλοιπα κράτη για να αποτρέψει την παράνομη και παράλογη κερδοσκοπία των πολυεθνικών εταιρειών.

 
  
MPphoto
 

  Pablo Zalba Bidegain (PPE). Señor Presidente, señor Comisario, el paquete presentado la semana pasada por la Comisión Europea y por el Comisario Moscovici sin duda alguna va en la línea para luchar contra esa fiscalidad agresiva de algunas multinacionales, que tanto daño ha hecho a las pymes europeas y a las arcas públicas europeas. Sin duda alguna es un buen comienzo.

En la Unión Europea se pierden miles de millones cada año por la fiscalidad de algunas empresas, dinero que podría ser usado para servicios públicos, como educación o como sanidad, o también para generar empleo y crecimiento público.

No podemos tolerar que los ciudadanos y las empresas —especialmente las pymes, como decía antes— que muestran su inequívoco compromiso y esfuerzo acaben pagando más por culpa de las grandes empresas, de algunas grandes empresas que buscan eludir impuestos. En este caso, hemos hecho mucho trabajo a través de la Comisión TAXE para sacar a la luz todo lo acontecido en los últimos años y los acuerdos entre grandes multinacionales y algunos Estados miembros, porque para nosotros la transparencia es y será una prioridad.

Ahora es el momento de mirar hacia adelante para asegurarnos y garantizar que no se repitan los errores del pasado. Debemos avanzar hacia una unión fiscal para evitar entrar en una guerra fiscal, y que tanto multinacionales como pymes estén sujetas a las mismas reglas de juego.

Señorías, yo creo que lo presentado la semana pasada —como decía al comienzo— es un buen punto de partida y creo que debemos pedir al Comisario que lo implemente, que sea una realidad lo antes posible. Y yo creo que tiene el apoyo de esta Cámara.

 
  
MPphoto
 

  Peter Simon (S&D). Herr Präsident! Es ist ja schon sehr interessant heute Morgen zu hören, was die von Herrn Kommissar Moscovici vorgeschlagenen Regeln hier im Haus auslösen. Da haben wir auf der einen Seite diejenigen, die sagen, die Unternehmen sind Milchkühe, wir müssen zu noch weniger Steuern kommen. Ich weise darauf hin, dass die durchschnittlichen multinationalen Unternehmen 1 % oder weniger bezahlen! Ja, was heißt denn da noch weniger? Überhaupt keine Steuern mehr?

Dann hören wir auf der anderen Seite, die Kommission würde ein buisness as usual betreiben. Damit reden wir unsere eigene Arbeit hier im Hause klein! In den letzten Monaten haben wir mit dem TAXE-Untersuchungsausschuss erst das Klima dafür geschaffen, dass die Kommission heute – und bereits im vergangenen Sommer – Vorschläge vorlegen konnte, die über all das hinausgehen, was in den letzten zehn Jahren möglich war. Wir müssen hier mit der Kommission gemeinsam an einem Strang ziehen. Wir müssen sicherstellen, dass Unternehmen – gleich welcher Art –, die multinational agieren, einen fairen Steuersatz bezahlen, der von Land zu Land durchaus Unterschiedlichkeiten aufweisen kann, aber sie müssen einer fairen Besteuerung unterliegen und Steuern zahlen.

Wenn wir das wollen, dann müssen wir uns aber die Kommissionsvorschläge in aller Ruhe und sorgfältig anschauen. Dann können wir durchaus die Kommission auffordern, mutiger zu sein, und sie dabei unterstützen, über das hinauszugehen, was heute vorliegt. Dass zum Beispiel nicht nur für eine öffentliche Berichterstattung darüber, wo welches Unternehmen wie viele Steuern bezahlt, Unternehmen herangezogen werden mit einem Jahresumsatz von mehr als 750 Millionen. Lassen Sie uns alle großen Unternehmen, wie wir sie anderenorts definiert haben, ab einem Jahresumsatz von 40 Millionen nehmen. Damit hätten Sie die meisten multinational agierenden Akteure einer Berichtspflicht unterworfen und Sie hätten die Transparenz, um die notwendigen Maßnahmen hieraus ableiten zu können.

Transparenz ist das Stichwort. Ein country-by-country reporting, was der Kommission von den Mitgliedstaaten nicht zugänglich gemacht wird, wird verhindern, dass sie die notwendige Transparenz hat, um als Hüterin der Verträge ihre Rolle ausfüllen zu können. Wir wollen diese Transparenz, wir wollen, dass Sie diese Rolle ausfüllen können. Das Parlament wird Ihnen, denke ich, in breiter Mehrheit seine Unterstützung auch in Zukunft zukommen lassen.

(Der Redner ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 162 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου ( PPE), ερώτηση με "γαλάζια κάρτα". Πιστεύω ότι κανένας δεν αμφιβάλλει ότι πρέπει να πατάξουμε τη φοροδιαφυγή, την φοροαπάτη, και οι πολυεθνικές επιχειρήσεις να καταβάλλουν τους φόρους τους όπως τις καταβάλλουν όλες οι επιχειρήσεις Όμως, εδώ, πρέπει να προσέξουμε κάτι. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ισοπεδώσουμε τους φορολογικούς συντελεστές. Με κοινό ενιαίο εταιρικό φορολογικό συντελεστή, και μάλιστα αυξάνοντας αυτόν τον φορολογικό συντελεστή, αυτό που θα πετύχουν είναι να καταστρέψουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις χώρες τους, αλλά και να οδηγήσουν τις οποιεσδήποτε ξένες επιχειρήσεις στο να φύγουν σε άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δηλαδή, ουσιαστικά, αυτή στιγμή πάμε να χτυπήσουμε όποιες χώρες έμειναν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελούν χρηματοπιστωτικά κέντρα, γιατί με διαφάνεια έχουν χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές, δεν φοροδιαφεύγουν, δεν κάνουν ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, υφίσταται πλήρης διαφάνεια, ενώ αν ξεκαθαριστεί ότι ο κοινός ενιαίος φορολογικός συντελεστής δεν θα θεσπισθεί, αλλά ότι θα συνεχίσει ο ανταγωνισμός, τότε θα προστατευθεί πιστεύω και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
MPphoto
 

  Peter Simon (S&D), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. Herr Präsident! Wenn Ihnen aufgefallen sein sollte, dass wir heute nicht über eine Vereinheitlichung der Körperschaftsteuer reden, sondern das in einem Gesamtkontext von einer Vereinheitlichung der Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage geredet wird, dann ist schon viel gewonnen. Denn genau hierum geht es. Wir wollen wissen: Auf welchen Betrag werden denn überhaupt Steuern bezahlt?

Wenn Mitgliedstaaten weiterhin die Chance haben, das, worauf Unternehmen Steuern bezahlen müssen, so klein zu rechnen, dass sie beispielsweise einen Steuersatz von hundert Prozent anlegen könnten und trotzdem keine Steuern bezahlen würden, dann haben Sie nichts gewonnen.

Wir brauchen Transparenz um zu wissen, was die Steuergrundlage ist. Erst dann macht die Diskussion um irgendwelche Steuersätze Sinn; aber auch erst dann können wir abschätzen, ob überhaupt Unternehmen Steuern bezahlen oder ob, wie in der Vergangenheit, Steuersätze multinationaler Konzerne von 1 % und weniger die Regel sind.

 
  
MPphoto
 

  Ashley Fox (ECR). Mr President, I can give a cautious welcome to Commissioner Moscovici’s proposals to introduce new rules on corporate disclosure. Requiring multinational companies to provide annual information on sales and assets to tax authorities is necessary to tackle aggressive tax avoidance. The United Kingdom has placed greater tax transparency at the heart of our G8 agenda and was one of the Member States that initiated the OECD/G20 base erosion and profit shifting project.

The Commission is right when it asserts that Member States cannot tackle this problem alone. But I hope, Commissioner, that you also realise that the EU cannot tackle this problem alone either. It has to be dealt with at the international, rather than the European, level. My fear is that there are those in the Commission and in this Parliament who see this problem as another excuse for more Europe.

I do not support plans for a common corporate tax base. This is unwanted interference in the rights of Member States to decide their own tax policies. By acting through the OECD, we will ensure that Member States not only fulfil their obligations but also remain competitive in the international markets. We must ensure that multinational companies pay their fair share of taxes. The best way of ensuring this is to keep tax rates low and tax codes simple.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 162(8))

 
  
MPphoto
 

  Bill Etheridge (EFDD), blue-card question. I was interested to hear you talk in your speech about competition and free enterprise and drawing the line at an EU-wide corporation tax level. Is this something that you would consider yourself personally as a red line, where the UK just simply must always say no? And if the movement towards this continues, what would your decision be on which way you would vote in a referendum, were a common corporation tax part of the deal?

 
  
MPphoto
 

  Ashley Fox (ECR), blue-card answer. I am pleased that tax policy remains an exclusive competence of the Member States and that the Member States retain a veto, and I am certain that any Conservative government now or in the future will veto a common corporate tax base. I therefore see no prospect of it or common tax rates coming into practice.

 
  
MPphoto
 

  Cora van Nieuwenhuizen (ALDE). Er ligt hier een pakket om belastingontwijking en agressieve belastingplanning aan te pakken en dat doel onderschrijven wij zeer, want we zijn het met elkaar eens dat iedereen zijn billijke deel van belastingen moet betalen, burgers, het mkb, maar zeker ook de multinationals, die mogen de dans niet ontspringen.

Het lijkt er dus op dat hier de goede dingen worden gedaan, maar daarmee ben je er nog niet. Want je moet niet alleen de goede dingen doen, je moet die goede dingen ook goed doen. Daarom vind ik het toch wel een gemiste kans dat er geen degelijke effectbeoordeling heeft plaatsgevonden. Ik vind het jammer dat niet echt helemaal duidelijk de internationale context, waarbinnen we toch moeten opereren om concurrerend te blijven, goed is meegenomen. En dat er toch ook nog wel wat vaagheden in zitten, wat ruime definities, bijvoorbeeld van de antimisbruikbepaling, waardoor je toch onduidelijkheid en interpretatieverschillen kunt gaan krijgen, wat zal gaan leiden tot een gang naar de rechter. En dan creëren we wel werkgelegenheid, maar alleen voor juristen. En dat is toch niet wat we bedoeld hebben. Dus we gaan deze voorstellen minutieus bekijken en waar nodig zullen we proberen om ze te verbeteren.

[De spreker gaat in op een "blauwe kaart"-vraag overeenkomstig artikel 162, lid 8, van het Reglement.]

 
  
MPphoto
 

  Maria Grapini (S&D), Întrebare adresată în conformitate cu procedura „cartonașului albastru”. Mulțumesc, domnule președinte. Stimată colegă, ați vorbit despre un studiu de impact necesar. Vreau să vă întreb, referitor la afirmația domnului comisar potrivit căreia IMM-urile suportă o presiune de trei ori mai mare a fiscalității decât companiile mari: credeți că acest pachet rezolvă problema Small Business Act, prin care trebuie să se facă testul IMM-urilor? Credeți că se rezolvă prin acest pachet legislativ problema IMM-urilor?

 
  
MPphoto
 

  Cora van Nieuwenhuizen (ALDE), "blauwe kaart"-antwoord. Dat kan ik op dit moment niet beoordelen. Maar ik vind het ook jammer. Daarom, zeker in het licht van de agenda voor betere regelgving van vice-voorzitter Timmermans, vind ik het jammer dat niet al deze aspecten, ook voor kmo's, meegenomen zijn, want dan zouden we het toch beter op zijn waarde kunnen schatten. Nu moeten wij als parlementariërs dat met onze eigen effectbeoordelingen door onze gesprekken met het hele veld zelf weer gaan doen. Dat vind ik een gemiste kans.

 
  
MPphoto
 

  Marisa Matias (GUE/NGL). Senhor Presidente, Senhor Comissário, apesar das boas intenções e da boa vontade, a proposta da Comissão continua a ser uma mão cheia de nada. O escândalo do Luxleaks e os outros que se lhe seguiram mostraram um dos lados da injustiça maior do projeto europeu. Temos multinacionais que fogem aos impostos, milhares de milhões de euros que são perdidos todos os anos para as contas públicas e que obviamente se traduzem em dinheiro que falta na saúde, na escola pública, e que têm como reverso uma carga de impostos brutal em quem trabalha e nas pequenas e médias empresas.

Dito isto, eu não tenho nada contra a notificação país por país, desde que ela seja pública, e não tenho nada contra o facto de se apostar mais na transparência, mas quero perguntar-lhe, Sr. Comissário, quando é que começamos a tomar medidas concretas onde elas tocam a sério nos abusos que têm sido feitos pelas multinacionais? Quando é que se toca a sério na questão dos paraísos fiscais? Quando é que se toca a sério na definição de estabelecimento permanente? Quando é que se toca a sério na proteção dos lançadores de alerta, através dos quais nós sabemos destes escândalos? É que, para garantir a confiança dos cidadãos europeus, Sr. Comissário, para garantir essa confiança no projeto europeu, é preciso muito mais, é preciso mostrar que eles valem mais do que os negócios das multinacionais, que são sistematicamente protegidos por esta Comissão.

 
  
MPphoto
 

  Molly Scott Cato (Verts/ALE). Mr President, I am convinced that the Commission’s tax package indicates a genuine desire to challenge the power of multinational corporations to use their cosy relationship with governments to minimise their tax payments. The era of there being one rule for corporations and another for the little people must come to an end. I am less convinced about the commitment of UK Chancellor George Osborne to the fight against tax avoidance. He may be good at pretending to do something radical in London, but in Brussels he is doing everything he can to make sure these proposals do not become law. So I was pleased to see him calling for public country-by-country reporting of company profits and tax returns – but perhaps he needs to check the voting records of his own Members here in this House, who recently voted against an amendment to achieve just this.

As MEPs who represent small businesses and citizens who are bearing an unfair tax burden, we are tired of tax competition and even more tired of competition over tax rhetoric. We are tired of politicians who make the right noises when the latest scandal hits the headlines but then vote to protect corporations and their sweetheart tax deals. As Greens, we are determined to end corporate tax avoidance, and as shadow rapporteur on the country-by-country reporting part of the package, I will be watching how Osborne behaves when the Commission package reaches the Council.

It is then that his words will be tested with action, and the British people will not forgive him if he continues to protect the corporations and his words issued in the heat of the moment are seen to mean nothing.

 
  
MPphoto
 

  Marco Zanni (EFDD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, per questa proposta devo dire che andrebbe benissimo l'espressione "la montagna ha partorito un topolino". È un classico del metodo comunitario che l'Unione cerchi di risolvere problemi molto gravi utilizzando rimedi inadeguati. Dalla Commissione ci aspetteremmo molto più coraggio, poiché sappiamo che poi dovremo lottare col Consiglio per ottenere accordi soddisfacenti e conosciamo bene quale sia l'impostazione di alcuni Stati membri per i quali i fatti ci dicono più di mille parole.

Mi chiedo, ad esempio, dove oggi sia la Presidenza olandese. Probabilmente sono impegnati a trovare qualche accordo e nuova misura di vantaggio fiscale per attirare imprese, a svantaggio dei partner europei, come hanno fatto in tutti questi anni, peraltro in buona compagnia, insieme a Belgio, Irlanda o al Lussemburgo del presidente Juncker.

La Commissione europea su queste vergognose pratiche non dice nulla, perché sa benissimo che non esiste una volontà comune in questo senso a livello europeo, ma anzi è una gara ad approfittarsi dei paesi vicini, agevolando solamente le grandi multinazionali a danno delle piccole e medie imprese. In proposito vorrei capire come mai nella sua proposta la Commissione non faccia riferimento ad un "country by country reporting" che sia pubblico, poiché questo è quello che chiedono i cittadini europei e rappresenta l'unica maniera per renderlo efficace.

La trasparenza deve essere la chiave di tutto poiché solamente in questa maniera avremo la consapevolezza di come agiscono realmente le multinazionali e gli Stati membri, gli stessi che a parole si dicono pronti a collaborare ma che poi si rifiutano di fornire documenti o cancellano tutte le informazioni compromettenti, come tutti noi abbiamo ampiamente verificato nel lavoro della commissione TAXE.

 
  
MPphoto
 

  Bernard Monot (ENF). Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, la Commission européenne a présenté la semaine dernière deux textes afin de poursuivre la lutte contre l'optimisation fiscale.

L'initiative est louable, bien qu'incroyablement tardive.

L'ENF français soutient pleinement le plan ACCIS et l'interdiction des six montages d'optimisation fiscale. En ce qui concerne la publication des informations financières pays par pays, nous sommes favorables à un échange entre les administrations, mais pas à un étalage public des données économiques des entreprises.

En revanche, je regrette certaines de vos propositions faiblardes par rapport à celles de l'OCDE, comme la déduction des intérêts à hauteur de 30 % de l'EBITDA alors que 10 % seraient raisonnables.

Par ailleurs, je note qu'un certain nombre de pays, comme l'Italie, le Royaume-Uni ou la Belgique, ont conclu avec des multinationales des procédures de redressement visant à solder les impayés passés, ce que le FN réclame pour la France depuis un an en commission TAX. Ces États «Robin des Bois» ont fait entrer des centaines de millions d'euros dans leurs caisses publiques. Même si ces recettes sont en dessous du manque à gagner fiscal réel, c'est déjà un progrès.

Monsieur Moscovici, vos compatriotes auraient apprécié la même justice fiscale lorsque vous étiez ministre des finances. Aujourd'hui, j'espère que vos amis du gouvernement français obtiendront des résultats similaires pour soulager la pression fiscale des contribuables.

 
  
MPphoto
 

  Luděk Niedermayer (PPE). Mr President, the problems highlighted in LuxLeaks or disclosed by Google’s tax deal with the UK will not disappear on their own. We need to act. Furthermore, fair taxation protecting those who are not avoiding taxes will not appear out of the blue.

Those who understand the agenda are well aware that we need more coordination and more cooperation, and we need to agree on mutual functional rules. There is no country—by—country solution in this case. That is why I welcome the Commission’s initiative, which is based on a clear agenda highlighted by the OECD BEPS project, the Commission’s Action Plan and also work by Parliament.

You are proposing the implementation of some key BEPS recommendations, and you have my support. I hope we will soon also get the support of the Finance Ministers in the Council. But this is just the beginning. We need to implement all the BEPS sections, and we need to fight for implementation, not only in the EU but also globally.

Secondly, there is a list of specific EU recommendations, such as improving the function of codes of conduct, better measurement of the tax gaps or increasing transparency. Last but not least, the CCCTB project is very important. This is not just to improve the possibility of collecting taxes but also to create a better environment for companies operating in Europe.

I believe you can count on the support of most of the Members of this Parliament. I hope we will succeed and make the tax system in Europe better.

 
  
MPphoto
 

  Hugues Bayet (S&D). Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, à la suite des affaires SwissLeaks et LuxLeaks et à la mise en place d'une commission spéciale au Parlement européen, vous avez présenté plusieurs paquets fiscaux pour tenter de freiner la fraude fiscale des multinationales. N'ayons pas peur des mots, je pense que vous êtes l'un des commissaires qui poursuit le plus l'ambition de remettre de l'ordre dans la maison Europe, via une fiscalité plus juste et plus solidaire.

Tout n'est évidemment pas parfait, mais toutes vos actions vont dans la bonne direction – c'est important de le souligner – et je vous encourage à aller encore plus loin dans cette problématique.

Certaines de vos propositions suivent les recommandations de notre commission spéciale, d'autres sont plus prudentes. Ainsi, nous avions proposé dans notre rapport final de mettre en place un échange automatique et exhaustif d'informations sur les rescrits fiscaux entre les États membres.

L’année dernière, une de vos propositions a repris cette mesure, mais en évitant certaines recommandations, ce qui est regrettable. Je pense évidemment à la publicité de ces échanges, mais vous venez nous annoncer que vous voulez continuer et avancer, et je m'en réjouis.

Ce nouveau paquet de propositions est évidemment un nouveau pas dans la bonne direction pour contrer l'évasion et l'évitement fiscal. Je pense notamment à deux autres mesures reprises dans le rapport de la commission spéciale TAXE, à savoir l'échange automatique d'informations dans le cadre de la publication d’informations pays par pays et le chapitre sur l'assiette fiscale consolidée.

Cependant, il manque malheureusement, à mes yeux en tout cas, certains éléments cruciaux pour éviter que les multinationales n'organisent la parade. Je pense notamment à l'établissement clair des zones de profits des multinationales, qui les obligerait à payer leurs impôts dans les pays où elles exercent une activité économique et non dans un paradis fiscal.

On sait que Google est un champion de ce genre de pratique, mais il n’est pas le seul, et nous savons tous qu'une multinationale qui ne paie pas d'impôts dans le pays où elle exerce une activité économique met évidemment à mal le modèle social de nos sociétés, à savoir un financement au profit de tous de la santé, de la sécurité sociale, de l'éducation, des aides à l'emploi et de la sécurité.

Enfin, notre regret, Monsieur le Commissaire, c’est le paquet fiscal que vous venez de présenter et qui n'a pas pour objectif d'harmoniser l'impôt sur les sociétés au sein de l'Union européenne. C'est une mesure difficile à mettre en œuvre, mais elle permettrait pourtant une concurrence plus saine et plus juste. On voit qu’il y a encore du chemin à parcourir sur le terrain de l'évasion fiscale.

J'espère que le Parlement vous suivra et pourra même aller plus loin, puisque j'ai entendu beaucoup d'échos en ce sens.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE). Mr President, I welcome the tax avoidance package. Many multinationals, through aggressive tax planning, exploit loopholes and mismatches in national laws and, because of that, they end up paying derisory levels of tax that have absolutely no connection to the profits they make.

The OECD estimates that corporate tax evaded at local level is somewhere between EUR 100 and 240 billion annually and at EU level it is somewhere between EUR 50 and 70 billion. Those are obscene amounts of money forgone and, as you said, Commissioner, there can be no social justice or equality while this regime continues.

The Commission tells us that the OECD’s Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) initiative is not sufficient. So the challenge for the EU is to drive this issue as a global leader while at the same time not damaging EU competitiveness or the potential for foreign direct investment. Our response must be proportionate and effective.

Finally, it is not just the Council, the Commission and Parliament that will drive this issue; consumers will play a hugely important role, and that is why I believe public country-by-country reporting would be a very powerful tool.

 
  
MPphoto
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL). Senhor Presidente, foi dito hoje que as empresas multinacionais não pagam impostos. Em boa verdade estas empresas não pagam impostos, não hoje, mas há décadas, com total colaboração dos governos dos países da União Europeia. Esta situação decorre do processo de liberalização das economias e dos movimentos de capitais, decorre da captura cada vez mais evidente do poder político pelo poder das grandes corporações. Não podemos, portanto, desligar este quadro de iniquidade fiscal do atual processo de integração capitalista e profundamente liberal da União Europeia.

O pacote fiscal, hoje apresentado, representa um mero processo de intenções cujos resultados teremos de ir avaliando. Nada é dito, neste pacote, sobre a enorme influência da indústria de consultadoria nos governos e nas próprias instituições europeias. Seria até interessante que o Sr. Comissário nos dissesse a quem encomendou o estudo de impacto sobre a divulgação pública do reporte país por país. Será que foi à PWC, que também fez um estudo sobre os relatórios país por país das instituições financeiras?

Ainda sobre os relatórios país por país, vai manter-se o mesmo limiar que isenta 80 a 90 % das empresas multinacionais? E relativamente ao registo das entidades interessadas, vamos poder escrutinar quem são as pessoas que se escondem atrás dos instrumentos e veículos usados para drenar lucros para paraísos fiscais? Finalmente, a questão dos paraísos fiscais. Vamos novamente assistir ao mesmo filme do passado, com listas negociadas politicamente que deixavam os maiores paraísos fiscais de fora, como a City, a Holanda, a Suíça, o Luxemburgo? Será que as administrações fiscais vão ter os recursos necessários? São perguntas que colocamos e continuamos a acompanhar.

 
  
MPphoto
 

  Philippe Lamberts (Verts/ALE). Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, vous nous venez de France, de moins en moins la patrie des droits de l'homme, il faut le constater, mais toujours la patrie de la romance et de l'amour, et ça il faut vous le rendre. En France, on ne se précipite pas sur l'objet de son désir: on connaît l'importance des préliminaires.

Le problème évidemment, c'est qu'en matière de justice fiscale, après SwissLeaks, après Offshore Leaks, après LuxLeaks, les préliminaires n'en finissent pas de se terminer. Mais à un moment, il faut bien passer à l'acte, au risque évidemment de voir l'objet de son désir s'en aller, déçu.

Que voudrait dire en l'occurrence «passer à l'acte»? Cela voudrait dire, et vous l'avez dit vous-même: imposer une publication des informations financières pays par pays aux entreprises, une publication publique. Vous avez dit que vous y êtes favorable et je vous crois.

Il faut donc que les entreprises multinationales déclarent non seulement combien de profits elles font, combien d'impôts elles paient, sous quel nom elles opèrent, combien de personnes elles emploient, de quels arrangements fiscaux elles bénéficient dans tous les pays, et il faut que ces informations soient disponibles pour tous nos concitoyens.

Nous devons appliquer intégralement les recommandations de l'OCDE. Or, je constate que, dans le paquet que vous nous proposez, qui cette fois-ci mérite bien le nom de paquet, vous oubliez certaines choses: l'obligation, par exemple, d'avoir des clauses anti-abus dans tous les traités bilatéraux n'est, dans votre paquet, qu'une recommandation et pas une obligation. Je vois aussi que les règles sur les entreprises sous contrôle étranger ne sont pas non plus intégralement reprises.

Il faut aller plus loin parce que l'OCDE ne s'est pas occupée de tout. Je prends l'exemple de ce nouveau moyen d'évasion fiscale qu'on appelle les «boîtes à brevets», les «Patent Boxes», que l'OCDE ignore complètement. Je crois qu'il vous appartient de combler ces vides. Je rappelle que l'OCDE est une organisation qui fait des recommandations, alors que vous êtes à l'initiative de la législation.

Enfin, nous devons imposer une assiette commune et consolidée pour l'impôt des sociétés, c'est-à-dire s'entendre sur ce qu'est le profit et répartir ce profit sur une base objective entre les États membres en y appliquant, bien sûr, un taux minimal.

Tout ça, vous l'avez mentionné plus ou moins directement dans votre discours. Vous nous dites vouloir consommer l'acte, et je vous crois. Mais alors, allez-y, ne vous retenez pas! Il est vraiment temps d'y aller!

Évidemment, la question que nous pouvons tous nous poser est de savoir si les États membres sont, comme Pierre Moscovici, épris de justice fiscale... Là, si j'en juge par la réaction, par exemple, du Grand-Duché de Luxembourg, des Pays-Bas, mais aussi de mon pays, aux décisions récentes de votre collègue, Mme Vestager, j'ai des raisons d'en douter...

La question est donc de savoir comment susciter le désir... J'espère en tout cas que cette institution, avec la Commission, sera capable de susciter un désir brûlant de la part des États membres, pour qu'enfin nous mettions un terme au scandale de cette guerre fiscale qui, je le rappelle, a pour victimes principales les petits contribuables, qu'ils soient des particuliers ou des PME.

 
  
MPphoto
 

  Petr Mach (EFDD). Pane komisaři, podle Vás daňová konkurence je zlo, já naopak považuji za zlo vysoké daně a daňová konkurence chrání daňové poplatníky před nekonečně vysokými daněmi. Ve Švýcarsku např. chrání daňové poplatníky ústava, která nedovoluje zvyšovat daně nad určitou mez, ale jedinou ochranou evropského daňového poplatníka je právě daňová konkurence. Vy mluvíte o agresivních daňových praktikách, ale podle mě agresivní je naopak Vaše snaha daňovou konkurenci potlačovat. Vy říkáte, pane komisaři Moscovici, že chcete přinést revoluci do zdaňování, ale k té revoluci nemáte žádné právo, Smlouvy nedávají právo Evropské unii harmonizovat přímé daně a Vy se odvoláváte na článek 115 Smlouvy, ten je ale o vnitřním trhu a ne o daních. Myslím si, že jediným Vaším cílem je různými triky přetáhnout část daní ze zemí, které mají nižší daně, do vaší státní pokladny, a já bych vám ve Francii spíše doporučil, pokud vám vadí, že od vás kvůli vysokým daním firmy odcházejí, snížit daně a začít hospodařit úsporně a nenutit nás platit vysoké daně.

 
  
MPphoto
 

  Dariusz Rosati (PPE). Panie Przewodniczący! Panie Komisarzu! Szkodliwe zjawisko unikania podatków przez firmy przy wykorzystaniu agresywnych instrumentów powoduje uszczuplenie dochodów budżetowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej i jest źródłem nieuczciwej konkurencji między firmami. Zgadzam się, że próby rozwiązania tego problemu w indywidualny sposób przez poszczególne państwa nie przynoszą rezultatów.

Dlatego z zadowoleniem witam propozycję Komisji, aby radykalnie ograniczyć skalę tego zjawiska poprzez przyjęcie pakietu legislacyjnego obejmującego projekt dyrektywy przeciwko unikaniu opodatkowania i projekt nowelizacji dyrektywy o współpracy administracyjnej. Kluczowe znaczenie ma projekt dyrektywy przeciwko unikaniu opodatkowania, w ramach którego Komisja proponuje sześć konkretnych instrumentów zmierzających do ograniczenia agresywnego planowania. Obejmują one ograniczenie możliwości odliczania od podatku kosztów finansowych, wyeliminowanie zjawiska podwójnego unikania opodatkowania, kontroli filii zagranicznych tworzonych w celu przesyłania zysków i kontroli przenoszenia aktywów za granicę, zakaz odliczania od podstawy opodatkowania niektórych przepływów w ramach korporacji. Te kierunki działania zasługują na poparcie, zwłaszcza że są one spójne z wytycznymi przygotowanymi przez grupę G 20 i OECD w ramach programu BEPS.

Chcę jednak wyraźnie zaznaczyć, że muszą być one zgodne z traktatami, a zwłaszcza z zasadami subsydiarności i proporcjonalności. W szczególności nie może być mowy o harmonizacji stawek opodatkowania. Przyjęte rozwiązania nie mogą w niczym naruszać suwerennego prawa państw członkowskich do ustalenia poziomu opodatkowania. Nie powinny też w nadmierny sposób ograniczać swobody działania przedsiębiorstw i nakładać na nie dodatkowych ciężarów administracyjnych.

 
  
MPphoto
 

  Jeppe Kofod (S&D). Mr President, first of all I would like to thank the Commissioner so much for presenting the Corporate Tax package. This is a very important step to a fair tax system in Europe, with the four pillars you presented. There is no doubt that multinational companies’ tax avoidance is a major threat to our welfare state and to fair competition in Europe: EUR 2 000 per capita per year. This is what it costs us in tax fraud and tax avoidance: EUR 1 trillion a year. It is outrageous how much it costs our societies. Imagine what this money could be used for – schools for our kids, education for our young people, investing in jobs and welfare. Furthermore, I think there is a very important principle at stake here. When citizens see that multinationals pay almost zero per cent in tax, they question the fundamental function of the state and our institutions. When citizens see that Belgium has given 35 multinational companies illegal tax deals, they see that multinationals appear more powerful than the state itself. Citizens see that the tax system is unfair. They see injustice. Countries and companies violate the law. They need, of course, to be punished.

So what can we do to fix a broken system? I think first of all we have to bring transparency and light. Why? Because multinational companies operate in the shadow of the economy. They use the loopholes they can. As rapporteur for the report on the EU—Switzerland Agreement on the automatic exchange of information, I know that transparency is the way forward. Transparency and information are the building blocks for cooperation between tax authorities in our countries. Therefore, as you rightly say, Commissioner, we need public country-by-country reporting, and we need to see that so that multinationals pay their taxes and we need to see that they all pay their taxes. I ask you, Commissioner – I hope and I beg– that you fight for public country-by-country reporting. This is to ensure tax justice; it is to ensure and protect our welfare state and also our tax base.

 
  
MPphoto
 

  Pirkko Ruohonen-Lerner (ECR). Arvoisa puhemies, yritysverotusta koskeva toimivalta on tällä hetkellä kansallisvaltioiden käsissä. Tämä on ongelmallista, sillä aggressiivinen verosuunnittelu on luonteeltaan monikansallista. Yhdynkin parlamentin joulukuisen päätöslauselman suosituksiin ja toivon, että ne heijastuvat myös komission työhön. On selvää, että kansallisten veropolitiikkojen nykyistä parempi koordinointi on ainoa tapa kitkeä pois verojärjestelyt, jotka suosivat monikansallisia yrityksiä pienten ja keskisuurten yritysten kustannuksella.

Ja suosittuhan on Facebookin perustaja Mark Zuckerberg, joka kohautti joulukuussa, kun hän ilmoitti luovuttavansa 99 prosenttia omaisuudestaan hyväntekeväisyyteen. Hieno teko. Toki herra Zuckerberg olisi voinut maksaa myös veronsa. Auttakaamme häntä tässä työssä.

 
  
MPphoto
 

  Markus Ferber (PPE). Herr Präsident, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Zunächst einmal möchte ich schon feststellen, dass wir uns hier alle einig sind, dass der Kampf gegen Steuerbetrug und unfairen Steuerwettbewerb aufgenommen werden muss. Aber ich würde mich doch freuen, wenn der, der hier hauptsächlich gefordert ist als Institution oder als Mitgliedstaat, auch hier vertreten wäre. Es ist schon überraschend, dass die Ratsbank leer ist. Und dass einer der Hauptsünder, nämlich die amtierende Ratspräsidentschaft, heute nicht präsent ist, ist auch ein beredtes Zeichen. Insofern bin ich schon enttäuscht, dass diejenigen, die die Sünder sind, sich hier dieser Debatte entziehen, während wir als Parlament und – ich will ausdrücklich, Herr Kommissar, auch darauf hinweisen – Sie als Kommission hier Vorschläge machen, die genau in die richtige Richtung gehen, nämlich einen fairen Wettbewerb im Steuersystem zu haben – einen fairen Wettbewerb, keinen unfairen.

Insofern begrüße ich die Vorschläge sehr, und ich hoffe, dass die Mitgliedstaaten, die sich auf OECD-Ebene ja darauf verständigt haben, mindestens die BEPS-Initiative umzusetzen und zu unterstützen, dies auch wirklich tun. Ich war selber der Berichterstatter zum Thema Steuervorbescheide, und da haben die Mitgliedstaaten kein großes Engagement gezeigt, als es darum ging, auch nur ein bisschen Transparenz in Steuervorbescheide zu bringen. Also, meine Hoffnung ist hier schon, dass der Rat jetzt die Dinge etwas beherzter angeht. Ich will die Kommission ausdrücklich ermuntern, hier mit uns eng zusammenzuarbeiten, den Druck auf die Mitgliedstaaten erhöhen, dass wir im Interesse der Steuerzahler, nämlich derer, die sich der Steuerpflicht nicht entziehen können – der kleinen und mittleren Unternehmen, der normalen abhängig Beschäftigten – dass wir in deren Interesse zu einer guten Lösung kommen.

 
  
MPphoto
 

  Emmanuel Maurel (S&D). Monsieur le Président, M. le commissaire Moscovici a dit qu'il fallait agir vite et avec netteté. Je crois que nous partageons tous cet objectif et, de ce point de vue-là, les mesures qu'il a présentées ce matin sont incontestablement un signal positif.

J'entends des collègues qui disent: "Finalement, ces mesures ne sont pas à la hauteur de la révolte saine et légitime des Européens à la suite des révélations de l'affaire LuxLeaks". Enfin, chers collègues, sachons quand même aussi mesurer le chemin parcouru! Certaines des propositions qui sont aujourd'hui sur la table étaient inimaginables il y a quelques années encore. Sachons aussi identifier les résistances, Monsieur Lamberts, parce que le problème n'est pas tellement la Commission, en tout cas pas le commissaire Moscovici, c'est le Conseil qui ne veut évidemment pas que cela progresse. Et sachons reconnaître enfin que ce n'est qu'une étape. Oui, une étape seulement, car il faut engranger des progrès sur l'harmonisation de l'impôt sur les sociétés. Je pense que nous pouvons y arriver.

Il faut aussi engranger des progrès pour la publication des informations financières pays par pays, notamment pour la transparence. J'ai envie de répondre aux collègues de droite que la transparence ne va pas à l'encontre de la compétitivité, bien au contraire, surtout aujourd'hui. Il faut aller plus loin, il y a des caps à franchir, notamment parce qu'il faut étendre certaines mesures à plus de multinationales, Monsieur le Commissaire. Aujourd'hui, en effet, la publication des informations financières par pays ne concerne que 10 à 15 % des multinationales.

Chers collègues, sachons tout de même reconnaître que nous allons dans le bon sens. Il faut aller plus vite, il faut être plus net, mais je crois que nous pouvons mettre en place un partenariat fructueux avec la Commission. Ce qui compte, c'est aussi le rapport de force avec le Conseil.

(L'orateur accepte de réponde à une question "carton bleu" (article 162, paragraphe 8, du règlement))

 
  
MPphoto
 

  Philippe Lamberts (Verts/ALE), question "carton bleu". Monsieur le Président, Monsieur Maurel, puisque vous m'avez interpellé, je voudrais quand même qu'on ne mésinterprète pas mes propos... Lorsque je dis que les préliminaires sont importants, c'est que les préliminaires ont de la substance. Il n'y a pas que l'acte qui ait de la substance. Je ne nie donc pas que les préliminaires que la Commission a engagés depuis quelques mois aient de la substance. Je dis simplement qu'à un moment, il faut consommer l'acte...

 
  
MPphoto
 

  Emmanuel Maurel (S&D), réponse "carton bleu". Monsieur le Président, cher collègue Lamberts, je ne suis pas sûr de vous suivre sur votre métaphore, qui risque de nous amener à quelques dérapages, mais ce qui est sûr, et vous le reconnaîtrez comme moi, c'est que, quand on entend le commissaire Moscovici, on a le même objectif. Même M. Moscovici assume – et c'est bien, parce que la Commission est un peu plus politique qu’avant – que lui, personnellement, est en faveur de la publication des informations financières pays par pays.

Vous êtes pressé de passer à l'acte? Moi aussi, j'ai envie qu'on agisse vite, mais sachons, dans cette affaire, reconnaître nos alliés et ceux que nous allons devoir convaincre.

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen (ECR). De plannen van de Commissie slaan door. Ze gaan veel verder dan in internationaal verband is afgesproken. De ruimte voor landen om gezonde onderlinge concurrentie te handhaven, ook op het gebied van belastingen, wordt te ver ingeperkt en het vestigingsklimaat in Europa krijgt door de plannen van de Commissie echt een forse tik.

De Commissie zegt in te zetten op een gelijk Europees speelveld. Dat is natuurlijk prachtig, maar dat moet dan ook wel echt gebeuren. Een verbod op vrijstelling van de vennootschapsbelasting voor havens, zoals collega Vestager onlangs aan Nederland oplegde, raakt kant noch wal zolang andere Europese landen rustig kunnen doorgaan met staatssteun te verlenen aan hun havens.

Tenslotte, de Commissie blijft herhalen dat ze met een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting wil komen. Ik ben daar sceptisch over, want dat is de start van een Europese belastingheffing en laat gezonde belastingconcurrentie tussen landen verdwijnen. Dat maakt, net als eerdergenoemde voorstellen, van Europa een Europese eenheidsworst. Daar is geen draagvlak voor en het doet geen recht aan onze pluriformiteit. Niet doen dus!

 
  
MPphoto
 

  Othmar Karas (PPE). Herr Präsident, Herr Kommissar, meine Damen und Herren! Die Umsetzung unserer Forderungen gegen Steuerhinterziehung, gegen Steuervermeidung, gegen Steuerungerechtigkeiten zwischen Groß und Klein gewinnt an Fahrt. Das ist gut so. Die Vorschläge mit ihren sechs verpflichtenden Maßnahmen durch die Kommission sind nicht nur die Umsetzung des OECD-Beschlusses, sondern gehen darüber hinaus und sind richtig und notwendig und daher von uns zu begrüßen.

Wir wollen, dass diese sechs Vorschläge raschest umgesetzt werden, dass Nägel mit Köpfen gemacht werden, obwohl wir wissen, dass noch vieles offen ist. Es ist offen die gemeinsame konsolidierte Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage – der Vorschlag muss kommen. Es ist offen die öffentliche länderspezifische Berichterstattung für multinationale Konzerne – Vorschläge vom Parlament dazu liegen auf dem Tisch. Es ist offen die lückenlose Einhaltung der Mehrwertsteuerrichtlinie – mein Kollege Langen weist ständig darauf hin. Und es ist offen, dass die Sünder bestraft werden und nicht für ihre Sünden belohnt werden – die Strafbeiträge müssen ins EU-Budget und dürfen nicht zurück in die Kassen der Sünder.

Wir haben noch viel zu tun, aber heute wird ein richtiger Schritt gesetzt.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Gaetano Cofferati (S&D). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, le dico con tutta franchezza che le linee che sono contenute nel pacchetto che lei ci ha illustrato sono condivisibili, però i contenuti del pacchetto non lo sono. Non sono coerenti con quelle linee. Sono lontani dall'esigenza, che voi stessi avete prospettato e che volete risolvere, quella cioè di avere un comportamento fiscale rispettoso delle regole da parte dei cittadini e in particolare da parte delle imprese. Quello che manca è il cuore, non è soltanto la proposta di dettaglio che dovrà venire, ma è l'idea che non ci debba essere trasparenza su alcuni dei punti più delicati, penso principalmente al country by country. Le indicazioni dell'OCSE chiudono e imprigionano queste informazioni nell'ambito delle amministrazioni fiscali, non le rendono note ai cittadini e questo non va bene. La trasparenza ha un effetto di deterrenza straordinario.

Io capisco le preoccupazioni della Commissione ed è giusto che si completi il lavoro intorno alla valutazione d'impatto. Però – lei lo sa benissimo e lo ricordo per tutti – quando è stato fatto lo stesso lavoro per le banche si è arrivati alla conclusione che la trasparenza non creava problemi alla competitività, ma anzi la rendeva più forte. La stessa cosa va fatta per le imprese. Bisogna allargare l'area di applicazione e bisogna avere poi la trasparenza come fondamento. Infine, siccome lei ha detto – e son d'accordo – che il pacchetto è tempestivo, se il tema è la tempestività, quando avrete finito il lavoro sulla valutazione d'impatto, non fate una direttiva ad hoc, ma collocate le conclusioni della proposta dentro la direttiva sui diritti degli azionisti, che è già in stato avanzato di discussione, e avremo recuperato mesi e mesi. E in questo caso avremmo dato consistenza all'idea dell'intervento tempestivo.

 
  
MPphoto
 

  Gunnar Hökmark (PPE). Mr President, I would like to thank the Commission for the package. I think it is important that taxation is fair, in order to fight illegal tax avoidance, and transparent regarding the differences, but also – something which I think we tend to forget in this discussion – it needs to be competitive. Europe needs to be a competitive economy.

To be fair, the European Union is the most highly-taxed region in the global economy, and we certainly do not have the best growth and the most innovative development of companies. This is one of the problems we are discussing, and I think it is important to take this perspective into consideration in our discussions. The US is not going to go as far as the Commission now proposes for the European Union. The European Union is going beyond what the OECD is proposing. This means that there will be problems with competitiveness.

But I would also like to underline one thing, namely that in the digital economy it is not that easy to say where an activity of a company is. It is not like in the old industrial economy. I think it is extremely important to have a focus on transparency and fairness, but also competitiveness. I think there we need – in Parliament and with the Commission – to do much more work, because Europe is not the competitive economy we need it to be.

 
  
MPphoto
 

  Neena Gill (S&D). Mr President, we are facing an historic moment when it comes to our tax system. Either we take the bull by its horns, or we continue with the system established in 1928 that fails to reflect the globalised and digital world we live in. We need to have a level playing field for European tech companies to grow, to become global leaders. The EU has to lead the action on tax evasion. The absence of the Dutch Presidency is most disappointing, given that it is the Member States which hold the blame for this.

Commissioner, I welcome your proposals. They underscore the need to share tax information across EU countries, making it harder for multinationals to shift profits to low tax jurisdictions or to avoid paying tax completely anywhere in the European Union. We do have to face the fact that it is the legislative framework that allows multinationals to circumvent paying tax legally. So we have to close the loopholes and ensure that it is implemented consistently across the EU, and having an agreed list of tax havens is a significant step forward in the fight against tax avoidance. The Times yesterday reported that sweetheart deals like the one for Google are not unusual in the UK for the FTSE 100 largest companies: BP, Royal Dutch Shell and AstraZeneca all failed to pay any corporation tax in the UK in 2014. They have not broken any law, but we need to change this, and we need to do it soon for justice for all our citizens.

 
  
MPphoto
 

  Siegfried Mureşan (PPE). Mr President, you are being very generous with our speaking time this morning.

Commissioner, dear colleagues, I also welcome the decision of the Commission on the Corporate Tax package, which was of course long overdue. In this regard I also welcome the relaunch of the common consolidated corporate tax base, which was introduced in 2011, but too little has been done to enforce it across Member States. More progress has to be made here, and much faster. Until now, big multinationals had considerable tax benefits to the disadvantage of SMEs, as has already been said. The Commission has a strong role to play in paving the way for a level playing field between SMEs and big multinationals. This is a crucial factor for supporting a better business environment for every company active in the single market, be it small or large.

SMEs are a major job creator in Europe, therefore making corporate taxation fairer for all companies also safeguards employment here in Europe. Moreover, entrepreneurship and start—up creation are essential for innovation and the creation of the jobs of the future. Only then will a competitive advantage of European companies in the long term be ensured. The establishment of cross-border business is facilitated by making conditions equal for all companies and by improving coordination across Europe. Europe can catch up considerably in the areas just mentioned. So far, cross border e-commerce in Europe can still be expanded and facilitated. Only then will we create the foundations for a truly integrated single market in the coming years.

 
  
MPphoto
 

  Paul Tang (S&D). Mr President, there is indeed a promising historic opportunity to end the industry of tax avoidance. This industry does not lead to fair competition among countries, as some in this House may suggest. No, indeed: this industry makes use of the jungle of national tax laws in which the fittest survive. That means that the largest companies do not end up paying their fair share but pay hardly any taxes at all.

So I welcome this initiative by the Commission. I am, to say the least, surprised by the absence of the Dutch Presidency, and I ask myself whether this opportunity is being exploited to the maximum. I will make two critical remarks. First, there is still the incentive for each Member State under these proposals to bring into effect lower taxes. My specific question for the Commission is: what happened to the idea of a minimum effective tax rate that was put forward by a coalition of large Member States? Second, even if this proposal blocks some ways of avoiding tax, there will be new ways developed by the industry of tax avoidance. It is clear that we need public, country—by—country reporting to end this industry once and for all.

 
  
MPphoto
 

  Burkhard Balz (PPE). Herr Präsident! Herr Kommissar! Aus Sicht der EVP ist es gut und wichtig, dass sich die Kommission eng an den OECD-Empfehlungen orientiert. Europa ist keine Insel, was die Steuerkoordinierung anbelangt.

Ein gemeinsames Voranschreiten auf internationaler Ebene ist wichtig, um die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Unternehmen zu sichern. Wir müssen sicherlich darauf hinwirken, dass nicht nur Europa in vorderster Reihe voranläuft, sondern das auch Drittländer mit im Boot sind. Auf dass wir gemeinsam dem OECD-Prozess zu einem durchschlagenden Erfolg verhelfen.

Wir begrüßen, dass die Kommission nun weitere legislative Vorschläge gegen die Steuervermeidung präsentiert hat. Den Ankündigungen der vergangenen Monate, Steuerumgehung zu bekämpfen, können nun Taten folgen. Wir setzen auf Ihre Tatkraft, Herr Kommissar, dass Sie im Rat der Mitgliedstaaten helfen können, die notwendige Einstimmigkeit zu erreichen.

Der Wirtschafts- und Währungsausschuss wird sich der Antisteuervermeidungsrichtlinie sicherlich mit großem Engagement annehmen. Bei der länderspezifischen Berichterstattung ist es sicherlich sinnvoll, mit einem nichtöffentlichen Austausch unter den Steuerverwaltungen zu starten. Die Informationen sind damit dort vorhanden, wo sie am effektivsten und effizientesten genutzt werden können. Und wir halten es für richtig, dass sich der Anwendungsbereich auf multinationale Konzerne konzentriert. Eine Berichterstattungsbürokratie für alle europäischen Unternehmen wäre nicht gerechtfertigt. Eine allumfassende Berichterstattung würde nicht die Prinzipien einer verbesserten Regulierung und Verhältnismäßigkeit erfüllen, die sich die Kommission selbst auferlegt hat.

Eine allumfassende Berichterstattung würde Steuer zahlende kleine und mittelständische Unternehmen dafür geradestehen lassen, was manche Großkonzerne mit ihren aggressiven Steuerpraktiken ausgelöst haben. Daher plädieren wir hier für eine klare Differenzierung. Die Steuerdeals von Google haben uns kürzlich wieder gezeigt, wie wichtig ein zügiges Vorankommen bei der europäischen Steuerkoordinierung ist.

Wir erwarten deswegen, dass die Kommission mit einem Vorschlag zur gemeinsamen Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage den Weg bereitet, dass solche Fälle künftig der Vergangenheit angehören.

 
  
MPphoto
 

  Ramón Jáuregui Atondo (S&D). Señor Presidente; yo creo que la mayoría de esta Cámara, señor Moscovici, está a favor de su proyecto, a favor de combatir esta elusión fiscal, que provoca ineficiencia económica e injusticia social, como usted bien ha dicho. Pero será una larga marcha. Con toda seguridad, será largo y difícil. Hay dos obstáculos que me gustaría destacar.

El primero está en esta misma Cámara: no solo en muchos grupos de esa parte de la Cámara; también en muchos grupos políticos que reivindican la competencia fiscal entre los Estados como una competencia correcta desde el punto de vista económico. Yo no entiendo que la competencia fiscal sea buena, sea legal y sea leal. Me parece muy difícil encontrar la lealtad en la competencia fiscal en un mercado único entre Estados de una misma moneda común, como tenemos. No acabo de entender, en esa unidad, esa competencia leal.

Y, en segundo lugar, el problema estará en los Estados, porque muchos no admiten que la Comisión juegue un papel de seguimiento y de coordinación para crear una especie de agencia tributaria que persiga esta materia. Estos dos obstáculos son graves, señor Moscovici.

 
  
MPphoto
 

  Evelyn Regner (S&D). Herr Präsident, sehr geehrter Herr Kommissar! Das Steuerreformpaket ist zweifellos ein wichtiger Beitrag für mehr Steuergerechtigkeit. Steuervorschriften müssen für alle – für Unternehmen wie für Einzelpersonen – gleichermaßen gelten. Dazu brauchen wir ein einheitliches europäisches System zur Besteuerung und das Prinzip, dass multinationale Unternehmen wie beispielsweise McDonalds als ein Unternehmen zu betrachten sind und nicht als eine Vielzahl. Ein Zusammenschluss beispielsweise von Franchise-Unternehmen muss in der Europäischen Union verankert sein.

Allerdings fehlt mir auch einiges. Was ich vermisse und was Vorredner schon gesagt haben und ganz besonders wichtig ist, das ist mehr Mut zu mehr Transparenz durch öffentliches country-by-country reporting. Ich hatte soeben ein Gespräch mit dem niederländischen Botschafter, der mir zugesichert hat: Wenn die Folgenabschätzung der Kommission vorliegt, ist die niederländische Präsidentschaft bereit, dieses Thema auch aufzugreifen und nicht nur bei den OECD-Regeln zu verharren, wie sie das bisher im Präsidentschaftsprogramm stehen haben. Was ich auch vermisse, sind Vorschläge für geistiges Eigentum, also Patentboxen. Hier wünschte ich mir ebenfalls mehr Ambition der Kommission.

 
  
MPphoto
 

  Tibor Szanyi (S&D). Azt hiszem, hogy valamennyien elmondhatjuk, hogy a Bizottság által előterjesztett intézkedéscsomag összességében jó irányba mutat és én szeretnék gratulálni is ez ügyben a Bizottság illetékeseinek. Főképpen azért, mert most már egyre gyakrabban elmondhatjuk, hogy a fő törekvésünk, hogy minden vállalat Európában ott fizessen adót, ahol a nyeresége keletkezett. Ezt az alapelvet én úgy látom, hogy elég sikeresen visszük át és ez természetesen sokat segít az átláthatóság dolgában. Ugyanakkor az adóparadicsomok megfogalmazása vagy meghatározása, definíciója, illetve a szellemitulajdon-jogokat érintő problémák most kimaradtak ebből a csomagból, én szeretném, hogyha később belekerülnének.

Végezetül pedig annyit, hogy nem beszélhetünk európai versenyképességről mindaddig, amíg multinacionális cégek harmincadannyi adót fizetnek vagy mondhatnánk úgy is, hogy a kis- és középvállalatok harmincszorannyi adót fizetnek, mint a multinacionális cégek. Én úgy gondolom, hogy azt a kitüntető címet, hogy európai adófizető, csak az mondhassa el magáról, aki legalább annyi adót fizet, mint egy kis- és középvállalat.

 
  
 

Procedura "catch-the-eye"

 
  
MPphoto
 

  Ivana Maletić (PPE). Gospodine predsjedniče, svakako nam je potreban novi paket poreznih mjera, a još potrebnija je njegova provedba i volja država članica da usklade porezna pravila i ne ostavljaju prostor za interpretacije i prilagodbe u pojedinim slučajevima.

Ovaj paket ima tri ključna dijela čija je provedba neophodna ako želimo napraviti značajniji pomak u sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza. Prvo, koordinacija aktivnosti između država članica. Drugo, porezna transparentnost. I treće, otklanjanje dvostrukog oporezivanja. Ne želimo da multinacionalne kompanije izbjegavanjem plaćanja poreza stvaraju dodatno porezno opterećenje trgovačkim društvima koja pošteno plaćaju porez.

Na kraju imam pitanje za povjerenika Moscovicija. S obzirom na to da ste najavili uvođenje CCCTB-a, zanima me kojim dodatnim mjerama pokušavate osigurati da se ovaj put uspješno uvede i na koje prepreke pri tom nailazite?

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς ( ECR). Κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια της δέσμης μέτρων για φορολόγηση των εταιρειών έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών. Στόχος αυτής της απόφασης είναι το χτύπημα της φοροδιαφυγής που πλήττει πολλά κράτη μέλη της Ένωσης καθώς και φορολογικών αποφάσεων τύπου «tax ruling». Πρωταγωνιστές, βέβαια στη φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή είναι οι πολυεθνικές εταιρείες, με αποτέλεσμα να διαβρώνουν την εθνική φορολογική βάση.

Επιπλέον, με την πρακτική των ενδοομιλικών συναλλαγών που χρησιμοποιούν οι πολυεθνικές επηρεάζονται αρνητικά οι προϋπολογισμοί των χωρών και πλήττεται η οικονομία τους, ενώ οι πολυεθνικές γλυτώνουν δισεκατομμύρια φόρων ευρώ. Για την καταπολέμηση αυτών των πρακτικών βέβαια η υποχρεωτική ανταλλαγή πληροφοριών δεν αρκεί. Θα πρέπει όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης να λάβουν μέτρα, ώστε οι πολυεθνικές επιχειρήσεις να φορολογούνται στη χώρα όπου πραγματοποιούνται τα κέρδη τους καθώς και να σταματήσουν να καταφεύγουν σε φορολογικούς παραδείσους, όπως στην Ολλανδία ή στο Λουξεμβούργο, όπου είχαμε και το σκάνδαλο των LuxLeaks, αγαπητέ κύριε πρόεδρε της Επιτροπής, που είστε παρών.

 
  
MPphoto
 

  Maria Grapini (S&D). Domnule președinte, putem fi critici, dar, trebuie să recunoaștem, acest pachet este un pas înainte în nevoia de echitate fiscală. Este foarte important, însă, cum îl aplicăm. Statele membre au un rol foarte important și cred în subsidiaritatea statelor în domeniul fiscalității, dar cred și în nevoia luptei împotriva nedreptății fiscale și a dominării pieței interne de către multinaționale, care strivesc pur și simplu IMM-urile, decapitalizându-le și diminuând capacitatea lor de dezvoltare, deși IMM-urile dețin ponderea ca număr și ca număr de angajați.

Domnule comisar, ați prezentat foarte bine cei patru piloni și sper că vor fi și puși în aplicare, pentru că trebuie să avem grijă să funcționeze ceea ce reglementăm teoretic. Era bine dacă domnul comisar mă și asculta.

 
  
MPphoto
 

  Ernest Urtasun (Verts/ALE). Señor Presidente, señor Comisario, supongo que la Comisión es consciente del enfado que genera el hecho de que la Comisión aplique con mano de hierro las normas presupuestarias que obligan a los recortes y que todo lo que tiene que ver con la lucha con el fraude fiscal vaya tan y tan lento, con tantas dudas.

Y hay cosas que nos parecen bien de lo que ha propuesto. El hecho de que se quieran gravar por lo menos una vez los beneficios que quieren salir de la Unión Europea nos parece bien.

Pero ustedes, en este paquete, básicamente, lo que hacen es desarrollar el marco BEPS del G—20 de forma muy tímida. Además, sabemos que este marco deja algunas cosas fuera, como los patent boxes, que son esenciales.

Por lo tanto, nos parece, señor Comisario, que necesitamos más ambición. Necesitamos que las empresas expliquen, país por país, exactamente dónde generan sus beneficios, para evitar que trasladen beneficios de un lado a otro; una base mínima consolidada; un tipo mínimo del impuesto de sociedades.

Y sabemos de la resistencia de los Estados miembros. Por eso, es muy importante que la Comisión y el Parlamento hagamos una alianza para poder doblegar esa resistencia de los Estados miembros. Pero, para ello, señor Comisario, necesitamos mucha más ambición por su parte.

 
  
MPphoto
 

  Κώστας Χρυσόγονος ( GUE/NGL). Κύριε Πρόεδρε, η ανακοίνωση της Επιτροπής για την καταπολέμηση της σχεδιασμένης φοροαποφυγής των μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων περιέχει εύστοχες διαπιστώσεις για το μέγεθος του προβλήματος και μεγαλόστομες εξαγγελίες για την αντιμετώπισή του στο μέλλον. Στην πράξη, όμως, δεν έχει γίνει τίποτα για να διασφαλιστεί ότι ο προβλεπόμενος φόρος θα καταβάλλεται εκεί όπου παράγεται η αξία ή υπάρχει κατανάλωση.

Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για δέσμη νομοθετικών προτάσεων που θα περιλαμβάνει πρόταση οδηγίας για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής με χρονικό ορίζοντα το φθινόπωρο του 2016. Αν λάβουμε υπόψη ότι η μεταφορά της οδηγίας στα εθνικά δίκαια θα διαρκέσει άλλα δύο ή τρία χρόνια, αντιλαμβανόμαστε ότι όλα αυτά συνιστούν απαράδεκτη χρονοτριβή τη στιγμή κατά την οποία τα κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών ισοπεδώνονται στο όνομα της δήθεν δημοσιονομικής εξυγίανσης.

Αν η Επιτροπή εννοεί σοβαρά όσα λέει πρέπει να το αποδείξει αναλαμβάνοντας δράση τώρα και όχι στο μέλλον.

 
  
 

(Fine della procedura "catch-the-eye")

 
  
MPphoto
 

  Pierre Moscovici, membre de la Commission. Monsieur le Président, Mesdames et messieurs les députés, je voudrais d'abord vous saluer pour ce débat de haute tenue, près de 50 interventions qui ont permis d'aborder en profondeur un grand nombre de points, et ce que je constate, bien sûr dans le respect des sensibilités diverses, c'est un consensus sur la nécessité de continuer notre action en commun contre la fraude et l'évasion fiscales, qui est un sujet majeur.

Le paquet adopté par le collège, jeudi dernier, sous l'impulsion de Jean—Claude Juncker, que je salue, nous fournit des outils supplémentaires pour façonner un système fiscal plus juste et plus efficace au sein de l'Union et sur le plan international.

Nous devons continuer à travailler ensemble pour une fiscalité adaptée aux réalités et aux défis du XXIe siècle qui facilite également la croissance et l'emploi.

Il y a eu tant d'interventions que je ne peux répondre à chacune, mais je veux simplement faire trois remarques: la première, pour ceux qui s'en inquiètent et que je veux rassurer, concerne l'impact de ce paquet sur la compétitivité des entreprises européennes. Non, la justice fiscale et la transparence en matière fiscale ne s'opposent pas à l'efficacité économique.

On assiste aujourd'hui à un véritable mouvement global de lutte contre l'évasion fiscale et je veux vous dire que l'Union européenne n'est pas seule dans ce combat contre la planification fiscale agressive. Plus de 100 États et territoires se sont déjà engagés à mettre en œuvre rapidement les recommandations de l'OCDE, en octobre dernier, lors du sommet du G20 à Antalya.

Je suis persuadé qu’une approche coordonnée dans la mise en œuvre de ces recommandations au niveau européen garantira, au contraire, à nos entreprises plus de sécurité juridique, moins de charges administratives et – je tiens à le souligner à nouveau – une concurrence fiscale plus équitable.

Ce paquet qui est bon pour la justice est donc aussi bon pour l'investissement.

Comme plusieurs d'entre vous l'ont dit – et c'est ma deuxième remarque –, la balle est maintenant dans le camp des États membres. Je suis pour ma part confiant dans leur bonne volonté, non pas par naïveté, mais parce que je pense qu'il y a là un sujet très consensuel avec une pression forte de l'opinion publique européenne et internationale. Cette bonne volonté a été démontrée par l'adoption rapide en sept mois de la directive sur l'échange automatique des informations sur les rescrits fiscaux.

Néanmoins, vous le savez – et je ne peux pas vous le cacher –, l’unanimité à 28 présente toujours un énorme défi.

En ce qui me concerne, vous pourrez compter sur mon engagement total et déterminé, notamment au sein du Conseil Ecofin, mais j'aurai sûrement besoin de votre soutien, je dirais même de votre pression politique constante et de votre élan réformateur pour que les belles déclarations faites par certains gouvernements nationaux soient suivies d’effet. Je compte donc sur votre soutien actif pour réaliser des progrès rapides.

Troisième réflexion: beaucoup d'interventions se sont concentrées sur la publication d’informations pays par pays et beaucoup d'entre elles ont demandé la publicité. Je vous ai dit ce qu’était mon souhait, et ce n'est pas de la rhétorique. Je vous ai dit quelle était ma position personnelle, elle est sincère. En même temps, soyons conscients que nous devons y répondre avec pragmatisme. Oui à la transparence allant jusqu'à la publicité, à condition qu'elle ne pénalise pas l'investissement et la compétitivité. Il faut donc être, encore une fois, très réaliste sur le sujet et c'est ce que fera la Commission. Dès demain, nous devons aller vers un échange entre administrations. C'est ce que suggère l'OCDE.

Nous aurons l'occasion de revenir plus tard dans cette année sur le débat, mais le Parlement est bien sûr entendu et les positions qui sont exprimées d'ailleurs sur tous les bancs le seront aussi.

Je veux terminer en faisant référence à un débat intéressant, important, qu'a soulevé avec humour M. Lamberts sur la façon qu'ont les Français d'aborder l'amour.

Je ne veux pas être scabreux et trop filer cette métaphore, mais c'est vrai que les préliminaires sont souvent une condition nécessaire à un acte réussi et j’ajouterai que les Français passent parfois à l'acte, puisque le taux de fécondité en France fait partie des plus élevés d'Europe, mais je ne veux pas pousser plus loin cette métaphore, car – je l'ai dit – il y a des risques. D'ailleurs, l'amour et la politique ne sont pas exactement la même chose. En matière politique, il faut donc aller vite et c'est bien du passage à l'acte en commun que je vous ai parlé aujourd'hui. C'est ce que nous voulons faire ensemble.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – La discussione è chiusa.

Dichiarazioni scritte (articolo 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου ( PPE), γραπτώς. Συμφωνούμε με την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαπάτης , στην επίτευξη διαφάνειας, αλλά αυτό δεν συνδέεται και δεν έχει καμία σχέση με τη δυνατότητα των χωρών να καθορίζουν ελεύθερα τη φορολογική τους πολιτική. Ο καθορισμός ελεύθερα φορολογικών συντελεστών από τις χώρες μέλη, είναι στοιχείο της ελεύθερης οικονομίας, αποτελεί βάση του υγιούς ανταγωνισμού και βοηθά τις χώρες να αναπτύξουν τις δικές τους οικονομικές πολιτικές. Τελικά, με αυτές τις πολιτικές σας θα διώξετε τις ξένες εταιρείες εκτός Ε.Ε., θα καταστρέψετε τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και θα οδηγήσετε χώρες με ανεπτυγμένες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στο να απολέσουν σημαντικά εισοδήματα όπως και θέσεις εργασίας.

Δεν σημαίνει ότι όποια χώρα εφαρμόζει , για δικούς της λόγους , δική της φορολογική πολιτική με ανταγωνιστικές φορολογίες , πλήττει τα θέματα διαφάνειας και δεν υπάρχει τίποτε υπολήψιμο αφού όλα γίνονται με διαφάνεια και δημόσια. Τουναντίον, ο ελεύθερος καθορισμός φορολογικών συντελεστών υποβοηθά ως εργαλείο ανάπτυξης οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής.'' Καλώ, τόσο τον Επίτροπο όσο και τους συναδέλφους να μην προχωρήσουν σε λανθασμένες φορολογικές κινήσεις που στο τέλος θα πλήξουν και την ίδια την Ε.Ε. Είναι αδιανόητο να επιβληθεί από την Ε.Ε. κοινός εταιρικός φορολογικός συντελεστής.

 
  
MPphoto
 
 

  Eider Gardiazabal Rubial (S&D), por escrito. Las medidas contra la elusión fiscal que ha propuesto el Comisario socialista Pierre Moscovici son positivas. Es encomiable que se proponga una Directiva específica en esta materia para impedir que la matriz traslade sus beneficios a paraísos fiscales. Es muy importante que el umbral para definir una jurisdicción de baja fiscalidad, determinado de manera relativa y no absoluta, no suponga incentivos para que los Estados miembros reduzcan el tipo del impuesto de sociedades.

Ahora bien, no se comprende por qué los informes país por país van a ser intercambiados solamente entre administraciones tributarias, aunque sea un avance, mientras que el público va a seguir sin conocer de manera transparente y desglosada dónde se generan los beneficios y dónde se pagan los impuestos. Asimismo, el umbral mínimo de 750 millones de euros de facturación anual parece demasiado elevado.

Por último, no hay que olvidar la necesidad de aprobar la base consolidada común del impuesto de sociedades, lo que reduciría el margen de la llamada competencia fiscal, así como el establecimiento de una Agencia Tributaria Europea que centralice la información sobre las resoluciones tributarias opacas y los elusores y evasores transfronterizos, además de mantener y actualizar la lista europea de paraísos fiscales.

 
  
MPphoto
 
 

  Ana Gomes (S&D), por escrito. Apoio a Comissão Europeia por finalmente adotar este Pacote de Combate à Elisão Fiscal praticada pelas multinacionais na UE - e apelo à vigilância e investigação das grandes empresas e famílias com acesso privilegiado ao poder, que continuam a beneficiar de acordos fiscais e outros esquemas opacos para se esquivarem às suas responsabilidades fiscais.

A Comissão Europeia deve, nomeadamente, tomar um papel ativo na investigação de decisões que possam implicar auxílios de Estado ilegais, em casos como o da Sonangol, que recebeu benefícios fiscais do Estado português superiores a mil milhões de euros, só em 2014! A Comissão tem igualmente que exigir aos Estados que zelem pela equidade fiscal nos Orçamentos do Estado de modo a atenuar os cortes em serviços públicos essenciais e diminuir a carga fiscal sobre os pobres e as classes médias, assegurando que mais rendimento é coletado junto daqueles que mais podem pagar - o que não acontece em Portugal, onde as famílias mais ricas do país, que deveriam contribuir com 25% das receitas do Estado em sede de IRS apenas contribuem com 0,5% graças a benefícios e isenções fiscais concedidos em total opacidade.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), în scris. Situația actuală este complet inacceptabilă. Sistemul fiscal în multe dintre țările Uniunii Europene este nedrept. În fiecare an se pierd miliarde din cauza evaziunii fiscale. Președintele Juncker a promis că va elabora o agendă cuprinzătoare de combatere a evaziunii fiscale, pentru a asigura o piață unică mai echitabilă și a promova crearea de locuri de muncă. Raportul Parlamentului European a fost conceput pentru a schimba termenii jocului, pentru a încheia actuala evaziune fiscală inacceptabilă a multinaționalelor și, în același timp, pentru a asigura un sistem de impozitare mai echitabil.

Pachetul privind combaterea evaziunii fiscale este un pas important înainte. Are trei piloni (asigurarea unei impozitări eficace în UE, creșterea transparenței fiscale, asigurarea unor condiții de concurență echitabile) și mă bucur să văd că recomandările Comisiei TAXE au fost luate în considerare. Sper ca aceste măsuri să împiedice planificarea fiscală agresivă, să promoveze transparența și să asigure o concurență mai echitabilă pentru toate întreprinderile. Cine încalcă legea trebuie să răspundă în fața justiției.

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. Las medidas contra la elusión fiscal que ha propuesto el Comisario socialista Pierre Moscovici son positivas. Es encomiable que se proponga una Directiva específica en esta materia para impedir que la matriz traslade sus beneficios a paraísos fiscales. Es muy importante que el umbral para definir una jurisdicción de baja fiscalidad, determinado de manera relativa y no absoluta, no suponga incentivos para que los Estados miembros reduzcan el tipo del impuesto de sociedades.

Ahora bien, no se comprende por qué los informes país por país van a ser intercambiados solamente entre administraciones tributarias, aunque sea un avance, mientras que el público va a seguir sin conocer de manera transparente y desglosada dónde se generan los beneficios y dónde se pagan los impuestos. Asimismo, el umbral mínimo de 750 millones de euros de facturación anual parece demasiado elevado.

Por último, no hay que olvidar la necesidad de aprobar la base consolidada común del impuesto de sociedades, lo que reduciría el margen de la llamada competencia fiscal, así como el establecimiento de una Agencia Tributaria Europea que centralice la información sobre las resoluciones tributarias opacas y los elusores y evasores transfronterizos, además de mantener y actualizar la lista europea de paraísos fiscales.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfred Sant (S&D), in writing. So long as it introduces better transparency in tax matters in the European Union, the Commission decision on the Corporate Tax package is welcome. However, where it serves as part of a wider programme to introduce harmonisation of taxation across Member States, the package must be critically scrutinised. Member States, especially in the Eurozone, are implementing uniform rules in financial and economic decision-making. This is working to the advantage of Members having better economic endowments. One cannot deny to those who have less endowments, especially smaller and peripheral countries, the remaining flexibility in tax policies. Current accounting systems to measure profits and expenses date from when manufacturing was the main sector of economies. As services and digital activities, accompanied with a globalised mode of production and marketing, become increasingly predominant, the task of determining profits and expenses is now much more complex. In the circumstances the easiest way by which to claim to be curbing tax evasion by MNCs is by imposing tax harmonisation, using existing accounting methods. This is unfair. Indeed, the characteristic of any corporate tax package should be flexibility, equally applicable to all, not only to the bigger economies, as has happened with SGP rules.

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Tomc (PPE), pisno. Pozdravljam celoten sveženj, ki ga je predstavila Evropska komisija. Zadovoljna sem z dejstvom, da predlog temelji na priporočilih OECDja, ki so jih voditelji gospodarsko najmočnejših držav podprli na vrhu G20 lanskega novembra.

Podpiram pravilo, da se davek plača tam, kjer se dobiček ustvari, katerega bi morale spoštovati vse države članice pri svoji davčni politiki. Večja preglednost poslovanja je ključni dejavnik v boju proti agresivnemu davčnemu planiranju, ki ga uporabljajo velike gospodarske družbe.

Letno zaradi davčnih utaj izgubimo 170 milijard evrov. Si predstavljate, koliko bi lahko vsaka izmed držav naredila s stotino tega denarja? Komisiji pri svojem delu v boju proti davčnim utajam želim čim več uspeha, hkrati pa upam na dober odziv držav članic. Vsi vemo, da je konkurenca zdrava. A ne tista konkurenca, ki se izogiba pravilom.

 
  
  

VORSITZ: MARTIN SCHULZ
Präsident

 

5. Ünnepélyes ülés – Észtország
A felszólalásokról készült videofelvételek
MPphoto
 

  Der Präsident. – Liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist mir eine außerordentliche Freude, unseren langjährigen ehemaligen Kollegen Toomas Ilves im Europäischen Parlament zu begrüßen. Herr Ilves ist zurückgekehrt an den Ort, an dem er viele Jahre als Abgeordneter des Europäischen Parlaments gearbeitet hat. Aber er ist heute zum zweiten Mal bei uns in seiner Eigenschaft als Präsident von Estland.

Lieber Herr Kollege Ilves, sehr geehrter Herr Staatspräsident! Es ist uns eine außerordentliche Freude, Sie bei uns begrüßen zu dürfen. Ich erteile Ihnen auch sofort das Wort. Das Wort hat der Präsident von Estland.

 
  
MPphoto
 

  Toomas Hendrik Ilves, President of the Republic of Estonia. Ladies and gentlemen, I begin by apologising for my voice, but I brought something with me from Estonia. Ten years ago I left these chambers to take a new post in my country. There was no euro or migration crisis, no idea that European borders could be changed by force, no talk that the European project might fail. Also, there were no smart phones, no revelations of internet surveillance. There was no Uber, or as we call it, ‘Über’.

Ladies and gentlemen, for nearly three quarters of a century we have repeated the mantra of Europe as a project for peace. For the first three quarters of a century, Europe – half of Europe to be precise – thrived and grew, with our security in large part outsourced, even under the shadow of an aggressive, totalitarian Soviet Union. For the past quarter century, in the absence of any external threats, we have pursued the reintegration of Europe – also to bring back to the fold those nations forced against their will to live under totalitarian rule.

Today, however, we are confronted with new existential, external – and, as we were reminded in Paris last November, internal – threats. We are at a loss, we are fearful, and Europe for so many is no longer the answer. I hear ringing in my ears William Butler Yeats: ʻTurning and turning in the widening gyre/ The falcon cannot hear the falconer; /Things fall apart; the centre cannot hold;/ Mere anarchy is loosed upon the worldʼ.

So let us face this new reality. Europe is amidst a transformational crisis. Do we pull together or do we let others deal with it? A transformational crisis where we shall put to the test all that Europe has achieved, step by step, since Monnet and Schuman. We are approaching a tipping point where either we become stronger or we let fissiparous forces prevail.

It is crucial to admit that in this transformational crisis much was foreseeable. We knew there were serious problems but we put off dealing with the internal European crisis of the euro until it was almost unmanageable. We thought, at least until recently, that was the greatest threat to the European project. We were wrong.

We knew too, and for a long time, that huge income and democracy differentials between Europe and its immediate neighbourhood to the south and east were a time-bomb, ticking away, stayed more by the restraining influence of authoritarian regimes to the south, across the Mediterranean and the Middle East.

Today massive migration in the form of flight from the horrific slaughter of civil war and the systematic brutality of Daesh, mixed with economic migration from poverty and lack of economic opportunity, threatens Europe like never before. Schengen is under threat. Some countries refuse to take refugees, others are overwhelmed by the numbers flooding into their countries. Solidarity is crumbling. Some refuse to help, others justly say that solidarity is a two-way street. Structural and cohesion funds are also expensive manifestations of solidarity.

Ladies and gentlemen, we are aghast when we hear of the numbers. A million refugees and migrants to Europe this year, predictions of another two million in the next two.

Yes, these are truly large numbers. Yes, they will strain social cohesion and our budgets. And yet we have seen far worse and we have prevailed. In the Europe of 1946, Germany alone had 12 million internal refugees and another 12 million displaced persons of 20 different nationalities.

To resolve this, in three years UNRRA, the UN Relief and Rehabilitation Administration, spent, in today’s money, some EUR 50 billion. I mention this number, illustratively, to give us all a sense of perspective to understand what a daunting task our grandparents faced when Europe had no institutions, sometimes not even sovereign governments. And all of this before the Marshall Plan even started.

So, ladies and gentlemen, let us now gather our wits and strengths, leave behind the indecision, finger-pointing and ducking of responsibility. We will handle this migration crisis if we show the resolve of our forebears. We must act in solidarity with those Member States that bear the brunt of the crisis, and we must accept a functional form of burden-sharing.

(Applause)

We also must take full control over the EU’s external border; we cannot be borderless both inside and outside the Union.

(Applause)

We must also have a functioning common asylum policy, especially when it comes to rejecting spurious claims and returning illegal immigrants. Is this so difficult when we look back to what Europe faced in the years after the Second World War?

Ladies and gentlemen, after the horrors of the Paris attacks, I fear the refugee crisis will only further fuel the rise of populist and extremist politics. We will see the argument – indeed we already have – that we cannot accept refugees because they are terrorists, forgetting conveniently that the refugees streaming into Europe today have fled the same regime, the same brutality and murder witnessed in Paris, but writ large.

Political speech today sometimes adopts language that a few years ago was found only in anonymous on-line fora. Democratic, centrist leaders advocating calm and responsible policies are increasingly under pressure, if not attack.

Extremist parties and politicians exploit the current refugee crisis like they exploited the economic crisis; they exploit the dissatisfaction of voters with the often anodyne and milquetoast resolve of European leaders. Citizens expect decisive responses to crises. When traditional parties do not provide them, they look toward those whose rhetoric sounds decisive yet carries within it the ‘decisiveness’, so-called, of reaction: of simple, often un-European solutions the Union was created to rid Europe of forever.

I say this all, inter alia, as the son of refugees, who fled terror in their homeland in Estonia in World War II, which is why I have this American accent. My parents did not always feel welcome when they reached Sweden, but they were given a chance. My hope is that a few decades from now there will be a president of a democratic Syria speaking Arabic with a German accent.

(Applause)

Ladies and gentlemen, while we should have foreseen the euro crisis and the migration crisis, one crisis we did not foresee – indeed to this day it beggars belief – was the invasion and Anschluss of Crimea, followed by the invasion of the Donbas. I shall not dwell on this today, but I must state that in doing what it did two years ago this month, Russia violated every foundational European security treaty, beginning with the UN Charter…

(Applause)

…the 1975 Helsinki Final Act, and the 1990 Charter of Paris. And it violated as well the 1994 Budapest Memorandum that granted Ukrainians territorial integrity in return for eliminating what was then the world’s third largest nuclear weapons arsenal. In other words, we in Europe can no longer assume that the treaties that have underpinned European – I underline European – security since World War II still hold.

The EU has been swift and united in its response to Russian aggression, and this has had a deterring effect. The sanctions have proved to be effective. But EU relations with Russia will remain strained for some time. Strategic patience is the keyword. Some call for dialogue, yes, but dialogue itself is not a policy, at least not a policy to counter aggression. That much we should have learned from Munich in 1938.

(Applause)

Ladies and gentlemen, I have spoken of European crises: some we should have foreseen, others we could not. I would turn now and for the rest of my talk, look at our future and a long-term crisis we can avoid, if we take it seriously before we discover ourselves in its midst: Europe’s decreasing competitiveness and productivity in a rapidly-changing, interconnected digital world.

Together with Kaushik Basu, the Chief Economist of the World Bank, I have just finished co-chairing the preparation of the Bank’s first longer study of the economic potential of information technology and for improving society and governance. The report also outlines the pitfalls of falling behind. In general, Europe does well in this long, extensively-researched study, a year and a half in the making. But make no mistake, Europe stands to become a second-tier player, with not only the US but also India and China taking leading positions, if we do not keep up.

The digital revolution could be a blessing for the Single Market: today, we can see nascent pan-European markets in sectors like health care, banking and transport that only a few years ago seemed inherently local. Yet, sector-by-sector, our legislation remains fractured between Member States and unprepared for the digital age. We are losing out to the absence of a single market and losing our best and brightest to where the opportunities for them are greater.

I saw this with my own eyes when a 23-year-old who had gotten a little start-up money and I invited him to visit me, said: ‘I am sorry, Mr President, I am moving to the United States’. I said: ‘Why?’ He said: ‘That’s where the opportunities are’. Six months later he had USD 4.6 million invested in his company and three years later he sold it for USD 100 million. He could have stayed in Estonia if we had had a single market and the financing.

(Applause)

And I would argue that story is repeated over and over again in every single Member State of the Union.

Sixty years ago, when the Treaty of Rome laid the basis for what we now call the four freedoms of the movement of people, goods, capital and services, there was no digital anything. Computing was in its infancy. Today we live in a completely different world.

Unless we recognise how profound a change has occurred, especially in the last 10 to15 years, Europe will fall behind and so too will our citizens. Meeting the challenge of the digital revolution requires the ingenuity of Europe’s entrepreneurs, its businesses, civil society and all levels of government. Market forces and business models will be the primary drivers of change and our response, but legislation, all European legislation, must support them.

To reflect the magnitude of this change, I propose we add to the four fundamental freedoms a fifth freedom: free movement of data. This fifth freedom could be folded into the existing four freedoms, but today it is distinct enough and all-encompassing enough that I think it should be given a separate status.

Data is neither a person, a physical good, capital nor a service, but to help all those move data, data must also be able to cross borders. The Commission’s proposal for a Digital Single Market will shore up the foundations of the free movement of data, but it must become an abiding value of the internal market, not simply a target to be met by a certain date.

 

But from the citizen’s point of view, what would that fifth freedom mean? For one thing, the free movement of data would mean that we can access services we have paid for throughout the EU. It would mean that online commerce would not be restricted by the country of our bank account, and that national boundaries would no longer determine – arbitrarily in the digital world – which European citizens can purchase digital goods and services and who cannot. Today, however, it is easier to ship a bottle of olive oil from Sicily to sell north of the Arctic Circle than to send an iTunes song across the border.

(Applause)

And personally, as I am blowing my nose, I can tell you that in my country we have digital prescriptions, which means that I can go to any pharmacy without a prescription written by my doctor and take it out. But I cannot do that as soon as I leave my country, whereas I see no reason why I could not go to a pharmacy in Strasbourg and get, when I desperately need it, a prescription that my doctor has written out for me in Estonia. It is all possible: technologically there is no problem; it is in our laws.

(Applause)

Yet the free movement of data is not just about commerce. Like every EU fundamental freedom, the free movement of data comes with rights and responsibilities, chief among these the right to and responsibility for data protection. Indeed, ownership of one’s own data and the freedom to decide over its use are essential preconditions for unlocking the value of these data.

The new Data Protection Regulation – and I congratulate you on concluding negotiations recognises this principle in title and substance. It will give individuals real ownership of their data – the right to control its use and pass it on to third parties. This should create new markets and, applied to the public sector, reduce the burdens of paperwork and reporting that now cost European citizens and businesses frustration, time and money. It should also dramatically increase transparency.

We must strive to create a data economy where the free movement of data also works for non-personal data. There is tremendous value hidden in the big data generated by our cars, our homes, our refrigerators, increasingly connected devices and industry: what in Germany is already called today Industrie 4.0.

 

Europe must invest in the underlying technologies that create confidence in the security of data flows, especially encryption and block-chain technology, which really would give us genuine security, and we must promote their use.

Finally, just as the free movement of goods needs ports and roads, we do need modern digital infrastructure to make the fifth freedom possible. 5G and fibre connections need to be truly ubiquitous in Europe. This applies especially to the last mile connection, to our homes and businesses. Our rural communities that have benefited so immensely from the common agricultural policy require in this new world the same access to the internet as everyone else, those in the cities.

Inclusiveness is vital. It is vital that the benefits of this digital dividend are shared by all. Estonia’s experience at least makes me optimistic. Since 2005, we have allowed online voting in nine national, regional and European elections. You might think that this would benefit the young urban elite, the ones who are accustomed to using modern technology, yet extensive sociological research has shown over and over that there is no demographic or urban-rural divide. The pensioner living in a small village is just as likely to vote online, Skype with her family and stay in touch with her doctor remotely as are her grandchildren. I mention Skype, by the way, because it was invented in Estonia, but like so many other good things it now resides in Renton, Washington, in the United States.

At the same time, Ladies and Gentlemen, we must ask: where is the digital revolution taking us? What is the future of work in a digital era? What will happen to the taxi driver’s and the factory worker’s job? And tomorrow, with developing technologies, to the doctor and to the accountant?

 

Each previous industrial revolution has increased employment, replacing old jobs with new ones that are higher-skilled, better paying and more challenging. But we do not know yet if history will repeat. We are still at the beginning of the digital revolution, and I have the humility to admit that there are no certain answers.

But I do know this: the digital revolution, like the crises of the Eurozone, Crimea and refugees, call upon us to put forward the best in us at a time when politics play to the basest of our instincts. Yet let us not suppose that these challenges will be insurmountable. This is a time to step humbly in the courageous steps of our predecessors, in 1957, in 1989, in 1991, and in 2004. They faced uncertainty, and they stepped forward.

If we cede to the populists who say that Europe cannot be trusted with its citizens’ interests, Ladies and Gentlemen, then no crisis, foreseeable or not, will find an adequate solution. Be they migration, the euro or even military aggression, not to mention the challenge of technological change, solutions that revert to the nation state will bring us back to a pre-World War II era. An era where short-termism, beggaring-thy-neighbour, leads inevitably to a tit-for-tat and a loss for all. Back to an era where, once again, might makes right. Where that leads we have seen too many times in Europe’s history.

Let us hold no illusions of what faces us if we hesitate or stumble, if – to quote Yeats again from the same poem, ʻthe best lack all conviction, while the worst/ Are full of passionate intensityʼ.

The choice is ours.

(Sustained applause)

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Vielen Dank, meine verehrten Kolleginnen und Kollegen, für Ihren Beifall.

Vielen Dank, lieber Herr Kollege Ilves. Herr Staatspräsident, vielen Dank für Ihre inspirierende Rede. Ich glaube, ich brauche dem nichts hinzuzufügen. Sowohl was den Beifall als auch was den Protest angeht, glaube ich, war Ihre Rede eine sehr richtungsweisende, für die wir uns sehr bedanken möchten. Vielen Dank!

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
Αντιπρόεδρος

 
  
MPphoto
 

  Janice Atkinson (ENF). Mr President, it is actually a legal point that happened to me in my country, that the House will want to hear. I was exonerated of any allegations that were charged against me and I would just like to explain that and to thank my colleagues for supporting me. Across this House I have had tremendous support from different individual nations and also colleagues: ‘There but for the grace of God go I’, is what most of you said to me.

I would like to thank certain colleagues: Stuart Agnew, who has been an absolute rock and who never doubted me. I would like to thank Paul Nuttall and Nigel Farage for keeping in touch. Also my ENF colleagues. You know what, you people believed in me. I cannot say thank you to you all, but there are two people I would like to single out: Edouard Ferrand, an outstanding politician, and Marine Le Pen, magnificent Marine. Thank you friends, it has been really supportive.

(Applause from the ENF Group)

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Οι ευχαριστίες σας δεν είναι επί της διαδικασίας, σας παρακαλώ να μην καταχράστε της ανεκτικότητας του Προεδρείου και να μην παραβιάζετε τον Κανονισμό. Μπορούσατε να του στείλετε λουλούδια, αλλά όχι αυτή τη στιγμή.

 

6. Szavazások órája
A felszólalásokról készült videofelvételek
MPphoto
 

   Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η Ώρα των ψηφοφοριών.

(Για τα αποτελέσματα και άλλες πληροφορίες σχετικά με τις ψηφοφορίες: Βλέπε Συνοπτικά Πρακτικά.)

 

6.1. A személyek határátlépésére irányadó szabályok (Schengeni Határ-ellenőrzési Kódex) (A8-0359/2015 - Heidi Hautala) (szavazás)

6.2. A nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi egyezményhez csatolt, a nehézfémekről szóló 1998. évi jegyzőkönyv módosításai (A8-0002/2016 - Giovanni La Via) (szavazás)

6.3. A nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi egyezményhez csatolt, a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló 1998. évi jegyzőkönyv módosításai (A8-0001/2016 - Giovanni La Via) (szavazás)

6.4. Az Eurojust és Ukrajna közötti együttműködési megállapodás (A8-0007/2016 - Sylvia-Yvonne Kaufmann) (szavazás)

6.5. Az Eurojust és Montenegró közötti együttműködési megállapodás (A8-0008/2016 - Nathalie Griesbeck) (szavazás)

6.6. Robert Jarosław Iwaszkiewicz parlamenti mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (A8-0015/2016 - Kostas Chrysogonos) (szavazás)

6.7. Robert Jarosław Iwaszkiewicz parlamenti mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (A8-0016/2016 - Kostas Chrysogonos) (szavazás)

6.8. Florian Philippot parlamenti mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (A8-0014/2016 - Laura Ferrara) (szavazás)

6.9. A be nem jelentett munkavégzés megakadályozására, valamint az ilyen típusú munkavégzéstől való elrettentésre irányuló együttműködés erősítését célzó európai platform létrehozása (A8-0172/2015 - Georgi Pirinski) (szavazás)

6.10. Az EU biodiverzitási stratégiájának félidei felülvizsgálata (A8-0003/2016 - Mark Demesmaeker) (szavazás)
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η Ώρα των ψηφοφοριών έληξε.

 

7. A szavazáshoz fűzött indokolások
A felszólalásokról készült videofelvételek

7.1. A személyek határátlépésére irányadó szabályok (Schengeni Határ-ellenőrzési Kódex) (A8-0359/2015 - Heidi Hautala)
  

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
MPphoto
 
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFDD), in writing. ‒ UKIP voted against this report, because it creates legislation. UKIP is against the EU having any power to legislate so as to make the laws of the United Kingdom.

UKIP opposes the operation of the Schengen Agreement which is causing so much long-term harm to the peoples of the Member States. This is permitting and causing the current crisis in respect of largely economic migrants from Africa and the Middle East and thereby exacerbating the problems of migration from the EU into the United Kingdom.

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella Adinolfi (EFDD), per iscritto. ‒ L'UE attribuisce grande valore alla semplificazione e alla chiara formulazione del diritto europeo, affinché lo stesso diventi sempre più comprensibile e accessibile a tutti i cittadini. Ecco perché si prevede che, qualora un atto europeo venga in più occasioni modificato, lo stesso debba essere codificato, al fine di garantirne l'immediata comprensione e chiarezza. La codificazione consiste nella mera riunione delle varie modifiche intervenute in materia, senza perciò apportare modifiche sostanziali di alcun tipo. In tal senso si inserisce la proposta di regolamento che istituisce un codice unionale concernente l'attraversamento delle frontiere da parte delle persone. Ho espresso voto positivo poiché ritengo di fondamentale importanza assicurare chiarezza e coerenza del diritto europeo, garantendo non solo una corretta applicazione dello stesso ma anche maggior chiarezza per i cittadini.

 
  
MPphoto
 
 

  Tim Aker (EFDD), in writing. – UKIP voted against this report, because it creates legislation. UKIP is against the EU having any power to legislate so as to make the laws of the United Kingdom.

UKIP opposes the operation of the Schengen Agreement which is causing so much long-term harm to the peoples of the Member States. This is permitting and causing the current crisis in respect of largely economic migrants from Africa and the Middle East and thereby exacerbating the problems of migration from the EU into the United Kingdom.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ Este informe está relacionado con el Reglamento (CE) n.º 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un Código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras.

El informe es la codificación de las diferentes versiones y enmiendas introducidas a este Reglamento desde el 15 de marzo de 2006. Puesto que es un informe de codificación que preserva íntegramente el contenido de los actos que están siendo codificados —dada la naturaleza técnica de la codificación—, he votado a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Aliot (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté contre cette proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen).

En effet, ce texte a pour objectif de codifier le corpus de règles rassemblées autour du statu quo Schengen. Or, une telle codification a l'ambition d'assurer la postérité des règles de Schengen.

Profondément opposé au maintien de l'espace Schengen qui fait le jeu de l'immigration de masse et du terrorisme, je ne pouvais soutenir un tel texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Martina Anderson and Lynn Boylan (GUE/NGL), in writing. – We voted in favour of this text. By way of background information, codification is a bringing together of all the legal text when a Regulation or Directive (in this case Regulation (EC) No 562/2006) has been amended by other legal acts for 10 or more times. This is to clarify the text and make it easier to read. A codification exercise can only make formal modifications; no substantive changes or deletions may be made. The EP always has to check whether a codification only makes formal changes to the legal text. Moreover, codification serves to simplify complicated legal texts and, as a result, prevents unnecessary legal challenges in the future.

 
  
MPphoto
 
 

  Νίκος Ανδρουλάκης ( S&D), γραπτώς. ‒ Ψήφισα υπέρ στη συγκεκριμένη έκθεση καθώς αυτή συνιστά απλή κωδικοποίηση των υπαρχόντων κειμένων, χωρίς κάποια τροποποίηση επί της ουσίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (ENF), par écrit. ‒ Le rapport dont il est ici question vise à codifier le corpus de règles rassemblées autour du statu quo Schengen. Alors qu’historiquement, de l'empereur romain Justinien à l'empereur français Napoléon, toute entreprise de codification s’inscrivait dans une volonté d'assurer la postérité de règles et de consacrer de grands principes juridiques, il s’agit plutôt ici d'apporter notre pierre à un édifice que nous souhaitons déconstruire en raison de ses faiblesses patentes. L’espace Schengen a en effet très largement empiré la crise migratoire que nous connaissons actuellement. J’ai donc voté contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing. ‒ This was a legislative proposal to consolidate the rules on Schengen. This provides for the absence of border control of persons crossing the internal borders between Member States of the European Union. It lays down the rules governing border control and establishes the list of persons to which the absence of internal border control applies.

I voted against this proposal because I do not believe in such harmonisation.

 
  
MPphoto
 
 

  Petras Auštrevičius (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of this report. Europe has been paralysed with regard to the migrant crisis. While we keep discussing possible solutions to the grave problem we face, it hardly ever comes to common action. However, even when we do decide on joint measures, we do not follow through on them. The Dublin Agreement and the relocation system have failed utterly, as the Member States have not committed to apply them.

We must either effectively enforce the current measures, or introduce new ones. Either way, it is not a problem that can be solved by any Member State alone. It is a dilemma that must be dealt with by the European Union as a whole. It cannot be fixed by closing national borders, but only by guarding our common ones; those defined by Schengen. What we need to do is form a common border guard and coast guard and put a collective reception and relocation system in place. Furthermore, we must prompt Turkey to crack down on the criminals smuggling refugees to Europe under harsh circumstances and we must speak with African governments about returning economic migrants. However, what is most important is that Member States keep to it.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ Balsavau už šį siūlymą, kuriuo siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės.

 
  
MPphoto
 
 

  Zoltán Balczó (NI), írásban. ‒ A javaslat célja a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló, 2006. március 15-i 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet kodifikációja. Az új rendelet a benne foglalt jogi aktusok helyébe lép. E javaslat teljes egészében megőrzi a kodifikált jogi aktusok tartalmát, és ennek megfelelően, kizárólag a kodifikáció elvégzéséhez szükséges alaki módosítások elvégzésével, azokat pusztán egybefoglalja. Mivel nem történik érdemi változás az eddigi schengeni szabályokban és magyar szempontból erősen érdekeltek vagyunk a belső határok átjárhatóságában (ingázó munkavállalók, belső magyar határok megszűnése Szlovákia és Szlovénia felé), illetve a belső határellenőrzés ideiglenes visszaállásának elvi lehetőségét a rendelet tartalmazza, ezért az újrakodifikált schengeni rendelet elfogadását támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten (EFDD), in writing. ‒ UKIP voted against this report, because it creates legislation. UKIP is against the EU having any power to legislate so as to make the laws of the United Kingdom.

UKIP opposes the operation of the Schengen Agreement which is causing so much long-term harm to the peoples of the Member States. This is permitting and causing the current crisis in respect of largely economic migrants from Africa and the Middle East and thereby exacerbating the problems of migration from the EU into the United Kingdom.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Bay (ENF), par écrit. ‒ Cette nouvelle codification vise à sauver l'espace Schengen: j'ai donc logiquement voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ Il s'agit ici de codifier – pour plus de clarté – le règlement de 2006 établissant le « Code frontières Schengen » qui a fait l'objet de nombreuses modifications depuis son adoption.

Même s'il s'agit d'un texte d'une importance majeure (régime de franchissement des frontières extérieures) le nouveau règlement proposé se substituerait aux divers actes qui y sont incorporés en en préservant totalement la substance.

J'ai approuvé cette codification.

 
  
MPphoto
 
 

  Brando Benifei (S&D), per iscritto. ‒ In uno dei momenti di maggior crisi dell'Unione, che vede gli Stati membri divisi sul tema della gestione dei flussi migratori e dei controlli ai loro confini, appare sempre più necessario favorire un accesso diretto dei cittadini alla legislazione europea in materia di attraversamento delle frontiere. La relazione Hautala sulla proposta di regolamento che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere rappresenta un passo ulteriore in questa direzione. La risoluzione, dal carattere eminentemente tecnico, conferma la validità del percorso di codificazione dei testi esistenti, promuovendo l'affermazione di un sistema che renderà più semplice e chiaro l'accesso alla normativa prodotta dall'Unione. Vista l'assenza di modifiche alla legislazione vigente e condividendo l'intento della proposta ho quindi deciso di sostenere questa relazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL), por escrito. – Hemos votado a favor de este cambio en el Código de fronteras, en tanto en cuanto no supone un cambio en el contenido político del Código existente y es una mera simplificación y reducción de duplicidades en codificaciones superpuestas.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. ‒ Quiero agradecer a la ponente su trabajo para la aprobación del Reglamento que establece un Código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras. El grupo consultivo, tras las reuniones de los días 9 y 26 de febrero y 15 de abril de 2015 constató ciertas modificaciones mencionadas en los puntos 1 a 6. Esto ha permitido determinar de común acuerdo que la propuesta se limita a una codificación pura y simple de los textos existentes, sin modificación sustancial de estos.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (ENF), par écrit. ‒ En lançant la coopération Schengen, les États membres ont accepté d'abolir les contrôles aux frontières intérieures dans l'espace Schengen, ce qui repose sur la confiance dans le fait que les États membres sécurisent leurs frontières extérieures et mettent en œuvre les mesures requises à cet égard.

Ce rapport se propose de codifier les règles de l'espace Schengen. L'Europe nous rend vulnérable et, force est de constater, que l'espace Schengen est une passoire géante aujourd'hui. Or je suis contre l’espace Schengen que cette codification tente de sauver. Il nous faut retrouver la maîtrise de nos frontières nationales pour stopper la vague migratoire et appliquer une politique migratoire stricte à l'image de celle Australienne.

Enfin, nous devons engager une véritable politique de codéveloppement avec les pays d'origine des "migrants" et conditionner les aides accordées à ces pays selon des accords en la matière.

J'ai décidé de voter contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (ENF), per iscritto. ‒ Gli accordi di Schengen sono ormai sorpassati e si sono dimostrati del tutto inadatti per fronteggiare l'attuale situazione europea che fa i conti con una crisi migratoria senza precedenti. Questi accordi vanno del tutto rivisti. Per questo motivo ho votato contro questa relazione.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. He votado a favor de este informe, que se limita a una codificación pura y simple de los actos existentes, sin ninguna modificación sustancial del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un Código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. ‒ Balsavau dėl šio pranešimo, nes juo Parlamentas pritaria techniniam Komisijos pasiūlymui kuo skubesne procedūra kodifikuoti Šengeno sienų kodeksą sudarančius teisės aktus. Šiuo pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Bocskor (PPE), írásban. ‒ A jelenleg is zajló migráns- és menekültválság tükrében kiemelkedően fontosnak tartom az Európai Unió külső határai megvédésének szükségességét, az arra vonatkozó szabályok végrehajthatóságát. A jelenlegi kodifikált szöveg előremutató ezen a téren, ezért szavazatommal támogattam annak elfogadását.

 
  
MPphoto
 
 

  Franc Bogovič (PPE), pisno. ‒ Čeprav se sliši kot zelo pomembna tema okoli schengenskega režima, o katerem bi se prav lahko ob trenutni migrantski situaciji lahko veliko pogovarjali, pa gre pri omenjenem predlogu uredbe zgolj za kodifikacijo besedila brez bistvenih vsebinskih sprememb. Zato tudi ni bilo zapletov pri podpori tehničnim popravkom v besedilu, ki so jih pripravile posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije. Zaradi navedenih razlogov sem predlagano uredbo podprl.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Boutonnet (ENF), par écrit. ‒ Cette proposition de règlement propose d'établir un code de l'Union relatif au franchissement des frontières par les personnes (Code frontière Schengen). Je m'oppose à Schengen depuis des années et, par conséquent, j'ai voté contre le texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Mercedes Bresso (S&D), per iscritto. – Ho votato a favore di questo documento perché ritengo che le modifiche apportate al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone rispettino lo spirito dell’accordo di Schengen e che pertanto vadano nella direzione di una maggiore integrazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Renata Briano (S&D), per iscritto. ‒ La convenzione di Schengen rappresenta un grande traguardo nel processo d'integrazione europea, permettendo il superamento della gestione frontaliera nazionale e la libertà di circolazione delle persone all'interno dell'Unione europea. Un'Europa senza frontiere interne apporta notevoli benefici anche a livello economico, il che dimostra quanto tangibile, popolare ed efficace sia la creazione dello spazio Schengen, nonché l'importanza che esso riveste nelle nostre società. La codifica del regolamento (CE) no 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere non ha nulla a che vedere con le proposte attuali di riforma o sospensioni di Schengen. Rappresenta una procedura di natura tecnica (regolata da un accordo interistituzionale che prevede un'approvazione accelerata) su cui il servizio giuridico di Commissione, Parlamento e Consiglio hanno espresso parere favorevole e su cui poi la commissione JURI ha votato a larghissima maggioranza. La commissione LIBE non ha voluto esprimere pareri, proprio a dimostrazione che il nuovo testo non intacca in nulla il contenuto politico dell'accordo Schengen.

 
  
MPphoto
 
 

  Steeve Briois (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport appelle à la codification du corpus de règles relatives au régime de franchissement des frontières par les personnes. Cette entreprise de codification s'inscrit dans une volonté des institutions européennes d'assurer la postérité des règles qui encadrent le fonctionnement de l'espace Schengen.

En tant qu'opposant à l'Union soviétique européenne, il est de notre devoir de voter contre ce texte qui consiste à graver dans le marbre les grands principes de l'espace Schengen, incapable de protéger les États membres de la submersion migratoire actuelle ainsi que de la potentielle arrivée de djihadistes. La multiplication des attentats ainsi que les tentatives d'attentats, notamment en France, démontrent à quel point l'Union européenne n'a pas pris la mesure des risques qu'encourent les peuples européens actuellement.

C'est la raison pour laquelle j'ai voté contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Buda (PPE), în scris. ‒ Obiectivul simplificării și clarității actelor legislative ale Uniunii Europene are ca scop creșterea gradului de coerență și un acces cât mai facil al cetățenilor europeni, în același timp oferind posibilitatea de a face uz de anumite proceduri legislative.

Salut recomandările Grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen). În contextul crizei imigranților și al trecerii frontierelor de către numeroși refugiați, este nevoie de documente bine structurate, care să ofere cadru legal corespunzător, motiv pentru care m-am exprimat în favoarea acestui raport.

 
  
MPphoto
 
 

  Gianluca Buonanno (ENF), per iscritto. ‒ Mera procedura di codificazione senza modifiche sostanziali per l'approvazione del codice relativo agli accordi di Schengen. Tuttavia, sono contrario apertamente allo stesso e preferisco dare voto negativo, di natura prettamente "politica", anche al lavoro di codificazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian-Silviu Bușoi (PPE), în scris. ‒ Susțin poziția în primă lectură a propunerii, deoarece, conform concluziilor Grupului de lucru consultativ, prezenta propunere este o simplă codificare a textelor existente și nu aduce modificări importante textului.

Uniunea Europeană este un pionier la nivel mondial prin asigurarea liberei circulații a persoanelor pe piața internă într-un spațiu fără frontiere, conform articolului 26 alineatul (2) din TFUE. În vederea asigurării acestui spațiu fără frontiere interne, UE s-a angajat la adoptarea unor măsuri, precum politica comună în materie de trecere a frontierelor externe. Aceasta trebuie să reflecte și acquis-ul Schengen. Trebuie subliniat că acest control al frontierelor externe nu ține numai de competența statului membru în cauză, ci de întreaga Uniune.

Trebuie menționată singura situație în care un stat membru poate reintroduce controlul la frontierele sale interne pentru o perioadă de maximum zece zile, și anume în cazul unei amenințări grave la adresa ordinii publice sau a securității interne. Subliniez faptul că migrația și trecerea frontierelor externe de către un număr mare de resortisanți ai unor țări terțe nu ar trebui considerate în sine o amenințare și că orice prelungire a perioadei menționate trebuie să fie monitorizată la nivelul Uniunii.

 
  
MPphoto
 
 

  James Carver (EFDD), in writing. ‒ UKIP voted against this report, because it creates legislation. UKIP is against the EU having any power to legislate so as to make the laws of the United Kingdom.

UKIP opposes the operation of the Schengen Agreement which is causing so much long-term harm to the peoples of the Member States. This is permitting and causing the current crisis in respect of largely economic migrants from Africa and the Middle East and thereby exacerbating the problems of migration from the EU into the United Kingdom.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. ‒ La relazione esprime la posizione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (cosiddetto codice frontiere Schengen). Tale opera di codificazione si profila necessaria in ragione delle numerose modifiche che sono intervenute sul regolamento CE n. 562/2006. Ho votato a favore della posizione in prima lettura del testo legislativo in quanto il gruppo consultivo dei servizi giuridici di Parlamento europeo, Consiglio e Commissione hanno rilevato come la proposta in questione si limiti ad una mera codificazione dei testi esistenti senza apportare alcuna modifica sostanziale.

 
  
MPphoto
 
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου ( PPE), γραπτώς. ‒ Στηρίζουμε την έκθεση και πιστεύουμε πως η θέσπιση κανόνων για τη διέλευση προσώπων από τα σύνορα, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, αλλά μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Κώστας Χρυσόγονος (GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Η έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κώδικα της Ένωσης σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν) αποτελεί ένα ζήτημα ιδιαίτερα σημαντικό για την εποχή που διανύουμε, καθώς γινόμαστε μάρτυρες μιας πρωτοφανούς κρίσης που δοκιμάζει τις αντοχές της Ευρώπης. Θεωρώ πως είναι θετική οποιαδήποτε προσπάθεια συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό αλλά και τη διόρθωση των κανονισμών προς όφελος των πολιτών. Γι αυτό το λόγο αποφάσισα να υπερψηφίσω.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Cicu (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone poiché sono convinto che il controllo di frontiera sia nell'interesse non solo dello Stato membro alle cui frontiere esterne viene effettuato, ma di tutti gli Stati membri che hanno abolito il controllo di frontiera interno. Il controllo di frontiera contribuirà alla lotta contro l'immigrazione clandestina e la tratta degli esseri umani, nonché alla prevenzione di qualunque minaccia per la sicurezza interna, l'ordine pubblico, la salute pubblica e le relazioni internazionali degli Stati membri, senza i diritti in materia di libera circolazione di cui godono i cittadini dell'Unione.

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. ‒ Questa proposta di regolamento si limita a codificare norme preesistenti, e ho votato a favore. Tuttavia, ritengo che si debba alzare la voce rispetto a quanto sta avvenendo in merito all'accordo di Schengen: il regolamento di Dublino è palesemente inadeguato ad affrontare la situazione che stiamo vivendo e in Europa in questo momento servono statisti che sappiano guardare al di là della contingenza e disegnare uno schema per il futuro, in maniera da avere nuove norme che siano in grado di resistere a qualunque evenienza. In questo Parlamento lavoriamo per un'entità che gli Stati membri sembrano essere pronti a sacrificare per le proprie necessità elettorali: noi non siamo qui a tappare un buco, ma a scrivere delle regole che i nostri cittadini ci chiedono e che semplifichino la vita nostra e di chi dovrà affrontare problemi simili nei prossimi decenni.

 
  
MPphoto
 
 

  David Coburn (EFDD), in writing. ‒ UKIP voted against this report, because it creates legislation. UKIP is against the EU having any power to legislate so as to make the laws of the United Kingdom.

UKIP opposes the operation of the Schengen Agreement which is causing so much long-term harm to the peoples of the Member States. This is permitting and causing the current crisis in respect of largely economic migrants from Africa and the Middle East and thereby exacerbating the problems of migration from the EU into the United Kingdom.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. ‒ Este regulamento, comumente designado por "Código de Fronteiras Schengen", foi aprovado em 2006 e consolida e desenvolve a componente política legislativa de gestão integrada das fronteiras da União Europeia. Ao longo dos anos sofreu seis alterações. Dentre as de maior monta está o estabelecimento de regras comuns sobre a reintrodução temporária do controlo nas fronteiras internas em circunstâncias excecionais, no âmbito do chamado "Pacote de Governação Schengen". As alterações que ora se procedem, que apoio, vêm apenas consolidar o texto que resultou das modificações ao regulamento original, por forma a permitir a sua melhor aplicação e interpretação.

 
  
MPphoto
 
 

  Jane Collins and Mike Hookem (EFDD), in writing. – UKIP voted against this report, because it creates legislation. UKIP is against the EU having any power to legislate so as to make the laws of the United Kingdom.

UKIP opposes the operation of the Schengen Agreement which is causing so much long-term harm to the peoples of the Member States. This is permitting and causing the current crisis in respect of largely economic migrants from Africa and the Middle East and thereby exacerbating the problems of migration from the EU into the United Kingdom.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. ‒ Ho deciso di votare a favore della proposta di risoluzione in quanto si tratta di una semplice procedura di codificazione del testo già esistente che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), senza apportarvi modifiche sostanziali.

 
  
MPphoto
 
 

  Therese Comodini Cachia (PPE), in writing. ‒ The Schengen Borders Code allows Member States to give effect to the freedom of movement principle which is of fundamental value to European citizens. The report presents a codification of the existing texts without any change in their substance. I have voted in favour as codification provides better access to legislation for the citizen.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. ‒ Este informe está relacionado con el Reglamento (CE) n.º 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un Código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras.

El informe es la codificación de las diferentes versiones y enmiendas introducidas a este Reglamento desde el 15 de marzo de 2006. Puesto que es un informe de codificación que preserva íntegramente el contenido de los actos que están siendo codificados —dada la naturaleza técnica de la codificación—, he votado a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Edward Czesak (ECR), na piśmie. ‒ Nowe zapisy rozporządzenia wydają się być kolejnym krokiem w realizacji idei powołania wspólnej straży granicznej do ochrony unijnych granic, która ma zastopować m.in. falę nielegalnej imigracji do krajów Wspólnoty. Nowa formacja ma w dalszej perspektywie zastąpić obecną agencję Frontex mającą siedzibę w Warszawie. Z uwagi na dotychczasowe doświadczenia Frontex oraz kolejne nieprzekonujące mnie propozycje działań w obszarze wstrzymałem się od głosu.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this resolution as it is a straightforward codification procedure of existing texts. There are no substantial changes to the text in question and therefore I voted in favour of the adoption of this position at first reading.

 
  
MPphoto
 
 

  Viorica Dăncilă (S&D), în scris. ‒ Sunt întru totul de acord cu ideea că, la frontierele Schengen, controlul trebuie efectuat într-un mod profesionist și respectuos și proporțional cu obiectivele urmărite, astfel încât demnitatea umană să fie respectată pe deplin.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin (PPE), par écrit. ‒ L’objectif de ce rapport est de consolider le régime juridique du Code de l’Union sur le régime de franchissement des frontières par les personnes (code des frontières Schengen – règlement CE n° 562/2006) sans en modifier la substance. C’est la sixième fois que le législateur propose un amendement au texte depuis l’adoption de ce règlement en 2006. Considérant que ce rapport technique ne soulève pas de problème de fond et qu'il convient de renforcer notre arsenal législatif dans ce domaine compte tenu des crises actuelles, j’ai voté en faveur.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur de la codification du règlement établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, soit le code frontières Schengen. Tout en en préservant la substance, il est en effet important d’œuvrer pour une meilleure clarté de la législation européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Gérard Deprez (ALDE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur du rapport visant à codifier le règlement établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen). Vu les nombreuses modifications subies par ce Code, il me semble justifié, dans un souci de clarté et de transparence du droit, de procéder à cette codification. L'avis rendu par les services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission confirme bien que la proposition se limite effectivement à une codification pure et simple des textes existants, sans modification du fond.

 
  
MPphoto
 
 

  Mireille D'Ornano (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport a pour but de codifier l'ensemble des règles relatives à l'espace Schengen, construction qui est pourtant contestable à de nombreux égards. Or, le principe même de la codification vise à pérenniser un cadre juridique par la compilation de règles de droit positif. Étant cohérente et ne souhaitant pas le renforcement de cet espace, dont on constate chaque jour les conséquences dramatiques, j'ai voté contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Ангел Джамбазки (ECR), в писмена форма. ‒ Настоящият доклад се отнася до кодифицирания текст на предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Кодекса на Съюза за режима на движение на лица през границите. Новият регламент ще замести различните актове, които са инкорпорирани в него. Той запазва напълно съдържанието на кодифицираните актове и се ограничава до тяхното обединяване, като внася единствено формални изменения, необходими за самото кодифициране.

Гласувах „въздържал се“, тъй като става дума за кодификация на законодателство, но като цяло смятам, че някои от текстовете нарушават суверенитета на държавите членки и приближават ЕС към централизирана федерална държава.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος ( NI), γραπτώς. ‒ Προτείνεται η καταψήφιση της έκθεσης καθώς διά αυτής επιχειρείται μόνον η κωδικοποίηση της κείμενης νομοθεσίας και όχι η τροποποίηση αυτής. Με δεδομένη την αθρόα προσέλευση λαθρομεταναστών κρίνεται απαραίτητη η τροποποίηση των νομοθετικών κειμένων που αφορούν τη διασυνοριακή μετακίνηση προσώπων.

 
  
MPphoto
 
 

  Rosa Estaràs Ferragut (PPE), por escrito. El objeto de la presente propuesta es la codificación del Reglamento (CE) n.º 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, por el que se establece un Código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen), con objeto de proporcionar una mayor claridad y accesibilidad al Derecho de la Unión. Las conclusiones por parte de los Servicios Jurídicos de las tres instituciones confirman que las codificaciones son correctas y que, por tanto, la presente propuesta de codificación dotará de mayor claridad y efectividad a las disposiciones recogidas.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. ‒ Tendo em conta o Acordo Interinstitucional, de 20 de dezembro de 1994, sobre um método de trabalho acelerado tendo em vista a codificação oficial dos textos legislativos, o Grupo Consultivo composto pelos Serviços Jurídicos do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão efetuou reuniões para examinar a proposta de que resulta este relatório. A análise efetuada permitiu, assim, ao Grupo Consultivo concluir, de comum acordo, que a proposta em apreço se cinge efetivamente a uma codificação pura e simples dos textos existentes, sem alterações substantivas. Votei favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Edouard Ferrand (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté contre cette résolution, parce que je ne souhaite pas que de telles règles soient pérennisées.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. ‒ Aquando da discussão de alterações ao Código comunitário relativo ao regime de passagem de pessoas nas fronteiras (Código das Fronteiras Schengen), em 2013, declarámos:

"Pretende-se com este relatório introduzir alterações ao Regulamento de 2006, tendo em conta desenvolvimentos legais e a experiência prática, e também devido à entrada em vigor do Tratado de Lisboa.

As alterações encontram-se principalmente na clarificação da definição nas condições de entrada para nacionais de países terceiros e na duração da validade de alguns documentos de viagem. Também introduzem alterações no alargamento de isenção de carimbar os documentos de viagem dos tripulantes de comboios e autocarros de ligações internacionais, tal como já acontece com os tripulantes de avião.

Incluem-se medidas de formação dos guardas de fronteiras de forma a detetarem situações de menores não-acompanhados e vítimas de tráfico.

Não acompanhamos as alterações que visam uma cada vez maior harmonização das políticas de imigração e fronteiras, que obrigam os Estados-Membros a informar sobre os acordos bilaterais que estabeleçam no âmbito do Código das Fronteiras de Schengen. Nem a obrigação de os Estados-Membros serem obrigados a informar quando cidadãos "legais" de países terceiros entram em outro Estado-Membro."

Não obstante tratar-se de uma codificação, procedimento eminentemente técnico, votámos contra, tendo em conta a nossa posição de fundo relativamente à matéria em apreço.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (ENF), per iscritto. ‒ Non sostengo la relazione in quanto non sussistono modifiche sostanziali al codice unionale. Schengen va rivisto completamente.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης ( NI), γραπτώς. ‒ Καταψηφίζω τη σχετική έκθεση καθώς δι' αυτής επιχειρείται μόνον η κωδικοποίηση της κείμενης νομοθεσίας και όχι η τροποποίηση αυτής. Με δεδομένη την αθρόα προσέλευση λαθρομεταναστών κρίνεται απαραίτητη η τροποποίηση των νομοθετικών κειμένων που αφορούν τη διασυνοριακή μετακίνηση προσώπων.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. ‒ The proposal in question contains a straightforward codification of the existing texts without any change in their substance. I therefore voted in favour of the report.

 
  
MPphoto
 
 

  Mariya Gabriel (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de cette résolution car elle soutient la modification du code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes. Cette réforme du code frontières Schengen doit permettre des contrôles obligatoires et systématiques aux frontières extérieures de l'UE, sur toutes les personnes entrant dans l'espace Schengen, y compris les ressortissants européens. Il est important toutefois que cette réforme s'accompagne d'un meilleur partage de l'information entre les États membres et d'une alimentation en temps réel des bases de données européennes.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. ‒ Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport véleménye szerint a szóban forgó javaslat a meglévő szövegek érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza, ezért elfogadom első olvasatbeli álláspontját, egyetértve a Bizottságnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport ajánlásainak megfelelően módosított javaslatával. Továbbá az előadóval összhangban utasítom elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesc Gambús (PPE), por escrito. ‒ He votado a favor, considerando que la propuesta en cuestión se limita a una codificación pura y simple de los actos existentes, sin ninguna modificación sustancial de estos. La UE debe continuar trabajando para una mayor coordinación y unidad legislativa en esta importante materia y asegurar el control de las fronteras para garantizar el buen funcionamiento de Schengen.

 
  
MPphoto
 
 

  Arne Gericke (ECR), schriftlich. ‒ Ich habe mich heute bei der Abstimmung zum Bericht über den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über einen Gemeinschaftskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen (Schengener Grenzkodex) enthalten, weil ich den Ansatz des Dokuments grundsätzlich unterstütze, in seinen Details aber Schwierigkeiten bei der konkreten Umsetzung sehe, die leider im Laufe der Verhandlungen nicht bereinigt werden konnten.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Gieseke (PPE), schriftlich. ‒ In Anbetracht der aktuellen Flüchtlingssituation ist es wichtig, dass wir die europäischen Außengrenzen effektiv schützen. Hier braucht es eine Lösung auf Unionsebene und deshalb unterstütze ich den heutigen Vorschlag.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (S&D), in writing. ‒ This codification report contains no new provisions, rather it is just an update of the Union code, and represents a simple, effective action by the European Parliament allowing the language in this legislation to be standardised.

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado a favor de este cambio en el Código de fronteras, en tanto en cuanto no supone un cambio en el contenido político del Código existente y es una mera simplificación y reducción de duplicidades en codificaciones superpuestas.

 
  
MPphoto
 
 

  Theresa Griffin (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this resolution as it is a straightforward codification procedure of existing texts. There are no substantial changes to the text in question and therefore I voted in favour of the adoption of this position at first reading.

 
  
MPphoto
 
 

  Antanas Guoga (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour on the technical Commission proposal to codify legislation of the Schengen Borders Code as soon as possible. Since Europe has been struggling in regard to the migrant crisis, it is not a problem that can be solved by any Member State alone. That must be dealt with by the European Union as a whole. It cannot be fixed by closing national borders, but only by guarding our common ones – those defined by Schengen.

 
  
MPphoto
 
 

  Τάκης Χατζηγεωργίου ( GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Αυτή η έκθεση σχετίζεται με τον κανονισμό (EC) No 562/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που εγκαθιδρύουν ένα κοινοτικό κώδικα για τους κανόνες σχετικούς με τη διασυνοριακή διακίνηση των ατόμων. Η έκθεση είναι απλή κωδικοποίηση των διαφόρων εκδοχών και τροπολογιών του κανονισμού από τις 15 Μάρτη 2006 και μετά. Η κωδικοποίηση διατηρεί πλήρως το περιεχόμενο των νομικών πράξεων που κωδικοποιούνται και απλά συγκεντρώνει σε ένα κείμενο όλες τις τροπολογίες που ψηφίστηκαν από την τελευταία κωδικοποίηση και μετά. Για τους ανωτέρω λόγους, υπερψηφίσαμε την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of the technical codification proposed by the Commission which will not impact on the substance of the Schengen Border Code, only simplify and clarify the text, making it clearer and more accessible to citizens.

On 20 January 2015 the Commission adopted a proposal for the technical codification of the Schengen Border Code (i.e. the rules governing movement of persons across Schengen borders). The Schengen Borders Code regulation is intended to improve the legislative part of the integrated border management European Union policy by setting out the rules on the border control of persons crossing EU external borders and on the temporary reintroduction of border control at internal borders. This regulation applies to any person crossing the external borders of all EU countries, except those of the United Kingdom and Ireland, and the internal borders of the Schengen area (a border-free area comprising 22 EU countries, along with Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland). Ireland is not a member of Schengen and so we do not fall under the remit of the Schengen Border Code.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Olaf Henkel (ECR), schriftlich. ‒ Die Europäische Kommission hat dem Europäischen Parlament einen Kodifizierungsvorschlag für den Schengener Grenzkodex unterbreitet. In einer Kodifizierung dürfen keine materiell-inhaltlichen Änderungen vorgenommen werden. Der konkrete Vorgang stützt sich unter anderem auf die interinstitutionelle Vereinbarung vom 20. Dezember 1994 über ein beschleunigtes Arbeitsverfahren für die amtliche Kodifizierung von Rechtstexten. Dabei geht es darum, im Sinne einer Vereinfachung bestehende EU-Rechtsakte zusammenzufassen. Im vorliegenden Fall betrifft dies den Gemeinschaftskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen, kurz Schengener Grenzkodex genannt. Die neue Verordnung ersetzt die verschiedenen Rechtsakte, die Gegenstand der Kodifizierung sind.

Da ich mich für eine Vereinfachung des EU-Rechts und einen Abbau der Bürokratisierung bei den EU-Institutionen einsetze, habe ich dem Vorschlag zugestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Филиз Хюсменова (ALDE), в писмена форма. ‒ Уважаеми г-н Председател, Шенгенското пространство е едно от най-осезаемите постижения на европейския проект. Виждаме, че ограниченията във функционирането му водят до забавяния в транспорта, до огромни загуби за европейската икономика. Те повличат отрицателни последици за цялостното състояние на единния европейски пазар, на паричния съюз, стойността на еврото.

Ето защо Европа трябва да положи всички усилия за опазването му, особено чрез укрепване на външните граници на Съюза. При това е крайно несправедливо държави като България и Румъния, натоварени с опазването на 3 349 км от външните граници на Съюза, да бъдат държани извън Шенген, въпреки изпълнените критерии за прием.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), în scris. ‒ Am votat pentru acest raport în conformitate cu recomandările Grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. Glasao sam za nacrt zakonodavne rezolucije Europskog parlamenta o prijedlogu uredbe Parlamenta i Vijeća o Zakoniku Unije o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama), jer se dotični prijedlog ograničava na kodifikaciju bez suštinske promjene.

U jednom vrlo važnom području poput kretanja osoba ključno je da pravo Europske unije bude jasnije i pristupačnije te da se osigura izvjesnost istoga. Europska unija mora jamčiti jednostavnije i učinkovitije pronalaženje i razumijevanje njezinih pravnih akata, a kodifikacija ide upravo ka tom smjeru. U tom kontekstu podržavam, također, međuinstitucionalni sporazum kojim se omogućuje ubrzani postupak za brzo donošenje kodificiranih akata.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-François Jalkh (ENF), par écrit. ‒ Le rapport dont il est ici question vise à codifier le corpus de règles rassemblées autour du statu quo Schengen. Alors qu’historiquement, de l'empereur romain Justinien à l'empereur français Napoléon, toute entreprise de codification s’inscrivait dans une volonté d'assurer la postérité de règles et de consacrer des grands principes juridiques, il s’agit ici d'apporter notre pierre à un édifice que nous souhaitons déconstruire en raison de ses faiblesses patentes. L’espace Schengen a en effet très largement empiré la crise migratoire que nous connaissons actuellement. J’ai donc voté contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Diane James (EFDD), in writing. – My colleagues and I in UKIP voted against this report, because it creates legislation. UKIP is against the EU having any power to legislate so as to make the laws of the United Kingdom.

UKIP opposes the operation of the Schengen Agreement which is causing so much long-term harm to the peoples of the Member States. This is permitting and causing the current crisis in respect of largely economic migrants from Africa and the Middle East and thereby exacerbating the problems of migration from the EU into the United Kingdom.

 
  
MPphoto
 
 

  Petr Ježek (ALDE), in writing. I voted in favour of this resolution on the rules governing the movement of persons across borders. The Commission’s proposal in question consists in a mere codification of the already existing texts without any change in their substance.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Joulaud (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur du rapport de ma collègue Heidi Hautala sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes. L'objet de ce texte est d'intégrer dans un même texte juridique les divers amendements qui ont été apportés au code frontières Schengen dans un souci de clarification et de simplification.

Ce rapport a été adopté à une large majorité, ce dont je me félicite.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce rapport technique qui vise à adopter une codification pure et simple des textes existants concernant le code sur les frontières de Schengen, sans aucune modification sur le fond.

Dans un souci de consolidation et de simplification des différentes normes juridiques relatives à Schengen, il était nécessaire d’avaliser cette proposition de la Commission.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kappel (ENF), schriftlich. ‒ Diesem Bericht stimme ich nicht zu. Er umfasst Regelungen in Bezug auf das Schengener Abkommen, denen ich kritisch gegenüberstehe.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Kelly (PPE), in writing. ‒ I support the establishment of a Community Code for the rules governing movement of persons across borders. The proposal does not involve any change in the substance of these rules; it is a simple codification that would aid interpretation and strengthen the law, and thus I agree with the rapporteur that this regulation of Parliament and Council on a Union Code should be implemented.

 
  
MPphoto
 
 

  Afzal Khan (S&D), in writing. ‒ I supported the report, as the proposal fully preserves the content of the act being codified.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Kölmel (ECR), schriftlich. ‒ Die Europäische Kommission hat dem Europäischen Parlament einen Kodifizierungsvorschlag für den Schengener Grenzkodex unterbreitet. In einer Kodifizierung dürfen keine materiell-inhaltlichen Änderungen vorgenommen werden. Der konkrete Vorgang stützt sich unter anderem auf die Interinstitutionelle Vereinbarung vom 20. Dezember 1994 über ein beschleunigtes Arbeitsverfahren für die amtliche Kodifizierung von Rechtstexten. Dabei geht es darum, im Sinne einer Vereinfachung bestehende EU-Rechtsakte zusammenzufassen. Im vorliegenden Fall betrifft dies den Gemeinschaftskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen, kurz Schengener Grenzkodex genannt. Die neue Verordnung ersetzt die verschiedenen Rechtsakte, die Gegenstand der Kodifizierung sind.

Da ich mich für eine Vereinfachung des EU-Rechts und einen Abbau der Bürokratisierung bei den EU-Institutionen einsetze, habe ich dem Vorschlag zugestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. – L'istituzione di un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), si limita a una codificazione dei testi esistenti. Ciò non comporta alcuna modifica sostanziale e ho dunque deciso di votare a favore. Come tutti noi sappiamo, l'Unione europea sta attraversando un momento storico senza precedenti e la legislazione comunitaria, in materia d'immigrazione ha bisogno di maggiore chiarezza. Quest'ultima, unita alla certezza giuridica e all'applicazione immediata delle norme comunitarie, è strettamente connessa all'istituzione del codice di cui siamo chiamati a discutere.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté contre la proposition de règlement du Parlement et du Conseil concernant un code de l'Union européenne relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen). La proposition en question se limite à une codification de textes existants, sans modification de leur substance. Or le système Schengen s’est avéré un échec. Il ne s’agit donc pas de le modifier ou de le codifier, il faut le supprimer et donner la possibilité aux États membres de retrouver le contrôle de leurs frontières.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Lebreton (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté contre ce rapport car il approuve la codification des règles de l’espace Schengen. Or je suis contre l’espace Schengen que cette codification tente de sauver. Il faut retrouver la maîtrise de nos frontières nationales pour stopper la vague migratoire.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Loiseau (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport demande à ce que soit codifié le corpus de règles rassemblées autour du statu quo Schengen. La codification a une signification puisqu'historiquement, de l'empereur romain Justinien à l'empereur Napoléon, elle s'inscrivait dans une volonté d'assurer la postérité des règles et de consacrer de grands principes juridiques et sociétaux.

Je refuse donc que soit consacré comme principe l'édification de l'espace Schengen, qui plus est dans son volet de libre circulation des personnes sans aucune frontière ni aucun contrôle. Cette construction artificielle, instable et inepte qu'est l'espace Schengen étant à déconstruire selon moi, j'ai logiquement voté contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Lucke (ECR), schriftlich. ‒ Die Europäische Kommission hat dem Europäischen Parlament einen Kodifizierungsvorschlag für den Schengener Grenzkodex unterbreitet. In einer Kodifizierung dürfen keine materiell-inhaltlichen Änderungen vorgenommen werden. Der konkrete Vorgang stützt sich unter anderem auf die Interinstitutionelle Vereinbarung vom 20. Dezember 1994 über ein beschleunigtes Arbeitsverfahren für die amtliche Kodifizierung von Rechtstexten. Dabei geht es darum, im Sinne einer Vereinfachung bestehende EU-Rechtsakte zusammenzufassen. Im vorliegenden Fall betrifft dies den Gemeinschaftskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen, kurz Schengener Grenzkodex genannt. Die neue Verordnung ersetzt die verschiedenen Rechtsakte, die Gegenstand der Kodifizierung sind.

Da ich mich für eine Vereinfachung des EU-Rechts und einen Abbau der Bürokratisierung bei den EU-Institutionen einsetze, habe ich dem Vorschlag zugestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. ‒ Kodifikacija Regulacije (EZ) br. 562/2006 o Schengen zoni postavlja uvjete, kriterije i detaljna pravila o promjenama graničnih provjera uzimajući u obzir ljudska prava i dignitet. Granična kontrola će provjeravati pojedinačno osobe kao i do sada, ali će također uvesti dodatne provjere kako bi se osigurale unutarnje granice EU-a. Dodatno će se provjeravati osobe u tzv. SIS sustavu.

Budući da se jedino putem otiska prsta može zaista identificirati osoba, uvest će se konsolidacija sa tzv. VIS sustavom Također, pri prelasku granica svaki put će biti obvezno pečatirati putovnicu. Prema prijedlogu rezolucije, mogućnost ponovnog uvođenja unutarnjih granica EU-a će biti isključivo iznimka i tretirat će se kao zadnja opcija. Također, potrebno je osigurati zajednički odgovor na prijetnje koje mogu prouzročiti zatvaranje granica. Najdulji vremenski period za zatvaranje granica je 10 dana, nakon tog vremenskog perioda, ukoliko je potrebno produljenje, nužno je dobiti odobrenje na razini EU-a.

Podržala sam prijedlog o promjenama pravila budući da je potrebno osigurati unutarnju sigurnost EU-a. Svrha promjene regulacije je bolje upravljanje prelaska granicama kako bi se pojačala sigurnost unutar EU-a gdje ne postoje državne granice. S obzirom na prethodna zbivanja i terorističke napade, javlja se potreba za dodatnom sigurnošću i iz toga razloga podržavam prijedlog.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrejs Mamikins (S&D), rakstiski. ‒ Apmēram 10 gadus atpakaļ – 2006. gada martā – tika pieņemta Eiropas Parlamenta un Padome Regula (EK) Nr. 562/2006, kuras mērķis bija ieviest Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentētu personu pārvietošanos pār robežām. Savukārt gadu atpakaļ februārī un aprīlī Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko darbinieku darba grupa nonāca pie secinājuma, ka Komisijas sākotnējais priekšlikums, ar kuru tiktu uzstādīts Šengenas Robežu kodekss, ir pilnībā pieņemams, jo nekādā ziņā neienes nekādus grozījumus esošajos tekstos, bet tikai juridiski tos apvieno un tādējādi kodificē.

Citiem vārdiem, šodien notika balsojums, kura mērķis bija savā ziņā paaugstināt pastāvošo normatīvo aktu juridiskā spēka līmeni caur tālāko integrējošo kodificēšanu ar jaunās regulas palīdzību. Cerams, ka tas ļaus palielināt Šengenas zonas darbības efektivitāti, kas pēdējā gada laikā esot kļuvusi par daudz principiālāku izaicinājumu, nekā jebkad iepriekš.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς ( ECR), γραπτώς. ‒ Καταψήφισα την έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κώδικα της Ένωσης όσον αφορά το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων Σένγκεν), διότι με έμμεσο τρόπο υφαρπάζει αρμοδιότητα των κρατών-μελών στον τομέα των κανόνων που αφορούν στην διέλευση προσώπων από τα σύνορα. Οι αρμοδιότητες αυτές ανήκουν στα κράτη-μέλη και ο Shengen Borders Code παραβιάζει εν προκειμένω την αρχή της επικουρικότητας και της αναλογικότητας.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Martin (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté contre ce rapport. Le but de ce rapport est de mettre en place un code relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes. En d'autres termes il s'agit de codifier des règles autour de Schengen pour le renforcer. Nous nous opposons à l'existence même de cet espace Schengen, il n'est donc pas question pour nous de soutenir un texte qui le renforce.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. ‒ I voted for this Report. However, I do not believe the main problem with Schengen is the rules but the failure of political will in a number of Member States.

 
  
MPphoto
 
 

  Fulvio Martusciello (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone. Il controllo alle frontiere esterne rappresenta una delle principali misure di tutela, effettuato nell'interesse di tutti gli Stati membri con l'obiettivo di prevenire qualunque minaccia per la sicurezza interna e l'ordine pubblico degli Stati membri, indipendentemente dall'origine della minaccia. È quindi di grande importanza l'esistenza di una normativa europea che sia semplice e chiara così da permettere a tutti i cittadini europei di accedere ad essa e far valere i diritti che detta normativa sancisce.

 
  
MPphoto
 
 

  Marisa Matias (GUE/NGL), por escrito. ‒ De acordo com o Grupo Consultivo dos Serviços Jurídicos do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão, esta proposta cinge-se à codificação pura e simples dos textos existentes, sem alterações substantivas. Votei a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Mayer (ENF), schriftlich. ‒ Eine weitere Einzementierung der aktuellen Rechtslage, welche für die derzeitige Krisensituation nicht die richtigen Antworten bietet, ist sicherlich der falsche Weg. Die Nationalstaaten müssen frei darüber entscheiden können, ob und wie sie ihre Grenzen schützen. Daher stimme ich gegen eine Kodifizierung der Schengen-Gesetze und somit gegen diesen Bericht.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. ‒ Ce rapport est purement technique et vise à agréger les changements effectués sur le règlement codifiant Schengen dans l'UE. Il ouvre la porte cependant à des abus comme la dernière loi danoise de confiscation des biens des migrants. Ainsi ce règlement explique pour beaucoup les désastres de la gestion de la crise migratoire actuelle. Je vote contre sa codification.

 
  
MPphoto
 
 

  Joëlle Mélin (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport entend codifier le corpus de règles rassemblées autour du statu quo Schengen. La codification est une opération qui vise à affirmer de grands principes juridiques, à faire valoir dans la durée. Il s’agit ici d'apporter mon soutien à un édifice que je souhaite déconstruire en raison de ses infirmités essentielles. L’espace Schengen a contribué gravement à empirer la crise migratoire que nous connaissons actuellement. En conséquence j'ai voté contre ce texte

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. ‒ This report involves the codification of texts regarding the movement of persons across European borders, as provided by the Schengen Borders Code. I voted in favour of this report as codification of the rules regulating movement of persons will help make for a safer Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – Vu que la proposition de règlement du PE et du Conseil concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans en modifier la substance, et tenant compte de l'accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994 sur la méthode de travail accélérée pour la codification officielle des textes législatifs, j'ai marque mon accord pour que cette position soit arrêtée en première lecture.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), písomne Európska únia dnes čelí historickým udalostiam, keď na jej územie prichádza viac utečencov ako kedykoľvek v jej dejinách. Ťažká situácia na Blízkom východe a v Afrike núti mnohých ľudí utekať zo svojich domovov a hľadať bezpečie v iných krajinách. Mnohí z nich hľadajú útočisko práve v štátoch Európskej únie. Schengenský priestor, ktorý je veľkým prínosom pre uľahčenie života bežných ľudí aj podnikateľov v Európe, musí byť dostatočne chránený presnými pravidlami a ich dodržiavaním, a to s ohľadom na bezpečnosť obyvateľov aj utečencov, ktorí prekračujú jeho hranice. Z uvedených dôvodov vítam všetky zmeny, ktoré návrh legislatívneho uznesenia prináša a ktoré pozitívnym spôsobom regulujú právnu úpravu v tejto oblasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the Report on the Rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code) as the proposal fully preserves the content of the act being codified.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. ‒ Az Európai Bizottság által benyújtott rendelettervezet az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport véleménye szerint meglévő szövegek érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza. A Jogi Bizottság jelentésében ezért azt javasolta a Parlamentnek, hogy a tervezetet a tanácsadó munkacsoport által javasolt módosításokkal fogadja el. Ennek megfelelően szavaztam.

 
  
MPphoto
 
 

  Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), por escrito. ‒ O Grupo Consultivo dos Serviços Jurídicos do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão concluiu, no seu parecer, que a proposta em apreço se cinge à codificação pura e simples dos textos existentes, sem alterações substantivas.

Voto favoravelmente o presente relatório, que salienta o facto de o estabelecimento de normas aplicáveis à passagem de pessoas nas fronteiras não poder ser suficientemente realizado pelos Estados-Membros, podendo ser mais bem alcançado ao nível da União.

Neste sentido, a União deve tomar as medidas necessárias, em conformidade com o princípio da subsidiariedade consagrado no artigo 5.º do Tratado da União Europeia. Em conformidade com o princípio da proporcionalidade consagrado no mesmo artigo, o referido regulamento e as suas alterações sucessivas não excedem o necessário para alcançar aquele objetivo.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport appelle à la codification du corpus de règles rassemblées autour du statu quo Schengen. Historiquement, de l'empereur Justinien à l'empereur Napoléon, toute entreprise de codification s'est inscrite dans une volonté d'assurer la postérité de règles, de consacrer des grands principes. Il n'est donc pas question d'apporter notre pierre à un édifice que nous souhaitons déconstruire. Je vote contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadine Morano (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce rapport relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes. Purement technique, ce texte de codification vise à consolider le règlement du code frontières Schengen auquel ont été apportées six modifications législatives depuis son adoption en 2006.

 
  
MPphoto
 
 

  Renaud Muselier (PPE), par écrit. ‒ Le règlement initial du code frontières a été amendé par six outils législatifs différents depuis son adoption en 2006. J'ai donc voté en faveur du rapport sur le Code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes pour permettre une consolidation du texte, qui néanmoins n'altère pas son fond.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandra Mussolini (PPE), per iscritto. ‒ La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) si limita ad una codificazione dei testi esistenti e non comporta alcuna modifica sostanziale e ho dunque deciso di votare a favore. Il controllo di frontiera contribuirà alla lotta contro l'immigrazione clandestina, la tratta degli esseri umani e al terrorismo, temi prioritari che l'Unione europea è chiamata ad affrontare.

 
  
MPphoto
 
 

  Victor Negrescu (S&D), in writing. ‒ I have voted for this report on the rules governing the movement of persons across borders that alters existing texts on the Schengen Borders Code, without any change in their substance.

 
  
MPphoto
 
 

  Norica Nicolai (ALDE), în scris. ‒ Am votat în favoarea acestui raport întrucât problema trecerii frontierelor o cunoaștem cu toții, ea fiind legiferată prin Codul Frontierelor Schengen. Raportul de astăzi nu modifică în fond acest Cod al Frontierelor Schengen, ci se referă doar la o codificare a textelor existente, încredințând Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei și parlamentelor naționale poziția noastră, a forului european de legiferare. În acest sens, consider că aceste schimbări sunt benefice pentru toate statele membre, în acest moment în care regulile de trecere a frontierelor în spațiul Schengen trebuie să fie extrem de clare.

 
  
MPphoto
 
 

  Péter Niedermüller (S&D), írásban. ‒ A schengeni rendszer az Európai Unió egyik legfontosabb, nagy gyakorlati hasznot hozó, és egyben jelképes értékű vívmánya. Annak érdekében, hogy a rendszer a nagy számú menedékkérő és a terrorveszély körülményei között is fenntartható legyen szükséges a rendszer szabályainak pontosítása. A Parlament álláspontja azért száll síkra, hogy a rendszer fejlesztése ne érintse Schengen legfontosabb előnyeit, ezért támogatom.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (ENF), schriftlich. ‒ Ich hätte mich gegen diesen Bericht ausgesprochen, da der Schengener Grenzkodex, der die Regeln für das Schengen-Gebiet enthält, die EU-Kommission und die betroffenen Mitgliedsstaaten verpflichtet, das Europäische Parlament sowie den Rat der EU zu informieren, falls Gründe für eine befristete Wiedereinführung von Grenzkontrollen bestehen. Gerade in diesen Zeiten sind Grenzkontrollen besonders wichtig. Kurzfristige Regelungen und Grenzkontrollen sind für mich nicht akzeptabel.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. ‒ Toetasin. Tegemist on kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta.

 
  
MPphoto
 
 

  Margot Parker (EFDD), in writing. ‒ UKIP voted against this report, because it creates legislation. UKIP is against the EU having any power to legislate so as to make the laws of the United Kingdom.

UKIP opposes the operation of the Schengen Agreement which is causing so much long-term harm to the peoples of the Member States. This is permitting and causing the current crisis in respect of largely economic migrants from Africa and the Middle East and thereby exacerbating the problems of migration from the EU into the United Kingdom.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. ‒ Il regolamento del codice frontiere Schengen si applica a chiunque attraversi le frontiere esterne di tutti i paesi dell'Unione europea, esclusi Regno Unito e Irlanda, e le frontiere interne dell'area Schengen. Tale regolamento, come è ben noto ha rilevato un ottimo risultato attuando differenti decisioni per le due frontiere. Accolgo quindi con favore una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali. Voto positivamente.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva Paunova (PPE), in writing. Free movement within the Schengen area is one of the most important freedoms of the European Union. National borders undermine one of the main achievements of the EU – the internal market. Initial estimates indicate that the economic loss from reinstating some national borders is equivalent to the imposition of a 3% tax in the EU. The only solution is strengthening the security of external borders and the Commission proposal to establish a European Border and Coast Guard. Actions need to be undertaken within the shortest delay possible and I welcome the report on the proposal for a regulation on the rules governing the Schengen Borders Code.

 
  
MPphoto
 
 

  Alojz Peterle (PPE), in writing. ‒ Different events have proved that the cross-border movement of persons could not be sufficiently achieved by the Member States but could rather be better achieved at Union level. Given the current state of play in which the Schengen area is confronted with extreme realities, a solution from the Union is what is needed.

 
  
MPphoto
 
 

  Marijana Petir (PPE), napisan. ‒ Podržala sam ovo izvješće kojim se uređuju pravila kretanja osoba preko granica, jer smatram kako će uređenje Zakonika o schengenskim granicama pomoći boljoj kontroli kretanja. Vjerujem kako je važno jasno odrediti parametre u kojima se mogu ponovno uvesti interni granični punktovi te kako svakoj graničnoj kontroli treba pristupati s potpunom profesionalnošću, pritom posebno poštujući ljudsko dostojanstvo.

Važno je imati jasno uređena pravila kako bi se pri svakoj situaciji, bila ona teroristički incident, prijetnja, sumnja u organizirani kriminal ili nešto treće, imao brz i jasan odgovor na terenu. Takva reakcija je moguća jedino uz pristup koji pruža ovaj prijedlog pravila, iz kojeg se bez gubljenja vremena na tumačenje propisa odmah može vidjeti koja je reakcija prikladna u skladu s regulativama Europske unije.

Uzevši u obzir kako ovaj prijedlog pozitivno utječe na vrlo važna pitanja sigurnosti građana Europske unije, a i onih izvan nje, te jasnije određuje neke dijelove s njim povezane Regulative uz pomoć kojih će efikasnost u izvanrednim situacijama biti na višoj razini, u potpunosti ga podržavam.

 
  
MPphoto
 
 

  Florian Philippot (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport appelle à la codification du corpus de règles rassemblées autour du statu quo Schengen. Historiquement, de l'empereur Justinien à l'empereur Napoléon, toute entreprise de codification s'est inscrite dans une volonté d'assurer la postérité de règles, de consacrer des grands principes. Il n'est donc pas question d'apporter ma pierre à un édifice dont je souhaite au contraire qu'il soit démantelé et renvoyé aux oubliettes de l'histoire. Je vote donc évidemment contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. ‒ Podržavam izvješće o kodifikaciji, tj. prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Zakoniku Unije o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama), budući da je u prijedlogu u potpunosti očuvan sadržaj akta koji se kodificira, a posebice s obzirom na sporazum o ubrzanoj metodi rada za službeno kodificiranje zakonodavnih tekstova.

U situacijama kada države članice ne mogu dostatno ostvariti i provoditi pravila koja se primjenjuju na kretanje osoba preko granice, pravo je i ovlast Unije da može donositi mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji, a da pritom, u skladu s načelom proporcionalnosti, ne prelazi ono što je potrebno za ostvarenje cilja. Ono što je bitno jest da se ovaj prijedlog ograničava na kodifikaciju postojećih tekstova i ne ulazi u suštinske promjene.

 
  
MPphoto
 
 

  João Pimenta Lopes (GUE/NGL), por escrito. ‒ O novo regulamento substituirá os diversos atos nela integrados cingindo-se a uma codificação simples dos textos existentes, sem alterações substantivas.

As alterações centram-se essencialmente na clarificação da definição, nas condições de entrada para nacionais de países terceiros e na duração da validade de alguns documentos de viagem. São também introduzidas alterações no alargamento da isenção de carimbar os documentos de viagem dos tripulantes de comboios e autocarros de ligações internacionais, tal como já acontece com os tripulantes de avião. Incluem-se medidas de formação dos guardas de fronteiras de forma a detetarem situações de menores não-acompanhados e vítimas de tráfico.

Independentemente da avaliação feita quanto a estas alterações menores, não alteramos a reflexão anteriormente feita em relação a Schengen. Não acompanhamos a cada vez maior harmonização das políticas de imigração e fronteiras, que obrigam os Estados-Membros a informar sobre os acordos bilaterais que estabeleçam no âmbito do Código das Fronteiras de Schengen. Nem a obrigação dos Estados-Membros serem obrigados a informar quando cidadãos "legais" de países terceiros entram noutro Estado-Membro.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrej Plenković (PPE), napisan. – Podržavam izvješće kolegice Heidi Hautala o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Zakoniku Unije o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica. Zajedničke mjere o prelasku osoba preko unutarnjih granica i pogranična kontrola na vanjskim granicama trebala bi odražavati pravnu stečevinu Europske unije inkorporiranu u okvir Europske unije, posebice relevantne provizije Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma iz 1985. godine.

Pogranična kontrola je u interesu ne samo država članica na čijim vanjskim granicama se provodi, već svih država članica koje su ukinule unutarnju pograničnu kontrolu. Granice bi trebale pomoći u suzbijanju ilegalne imigracije i krijumčarenja ljudima te u prevenciji bilo kakve prijetnje unutarnjoj sigurnosti, javnoj politici, javnom zdravlju i međunarodnim odnosima država članica. Isto tako, nužno je osigurati pravila o računanju autoriziranog trajanja kratkoročnih boravaka u EU-u.

Jasna, jednostavna i usklađena pravila za sve legalne radnje povezane s tim pitanjem doprinijela bi putnicima, a i pograničnim vlastima i vlastima za vize. Naposljetku, države članice bi trebale osigurati da postupci kontrole na vanjskim granicama ne stvore značajne prepreke za trgovinu i društvenu i kulturološku razmjenu. Stoga bi države članice trebale postaviti odgovarajući broj osoblja i resursa. Iz navedenih razloga, slažem se s izvješćem.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Poche (S&D), písemně. ‒ Přijímaný dokument byl pouze technické povahy, nicméně rád bych tento prostor využil k vysvětlení svého postoje a podpory udržení schengenského prostoru tak, jak to známe nebo jsme aspoň donedávna znali. Schengenský prostor představuje jeden z největších úspěchů evropské integrace, symbol spojené Evropy, výsady, kterou vnímáme jako samozřejmost. Ta je ovšem nyní ohrožena, pokud evropské státy nenajdou společné řešení a bude pokračovat uzavírání vnitřních hranic Unie, jak už se v případě několika států stalo. Čelíme naléhavým otázkám, které musíme společně řešit. Jak nastavit systém přijímání uprchlíků z válek zmítaných zemí? Jak pomoci státům, které jsou uprchlickou krizí nejvíce postiženy? Jak efektivněji ochraňovat vnější hranice schengenského prostoru, abychom nemuseli uzavírat hranice vnitřní? Zvládání migrační krize a Schengen jsou spojené nádoby. Mají hluboký společenský, ale i finanční dopad. Chceme-li financovat naši azylovou politiku, která je velmi drahá, nemůžeme si dovolit ztratit miliardy EUR, o které přijdeme omezením provozu na vnitřních hranicích. Očekávám od evropských lídrů, že svá rozhodování budou činit po důkladném zvážení všech aspektů a že komplexnímu fungování Schengenu a jeho dopadu bude věnováno více pozornosti než tomu bylo dosud.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Domenico Pogliese (PPE), per iscritto. ‒ A seguito di diverse riunioni, svoltesi nel 2015, tra i servizi giuridici del Parlamento europeo e quelli del Consiglio e della Commissione europea si è arrivati alla conclusione di una codificazione del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006. Tale codificazione istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) senza modificazioni sostanziali. Ho votato a favore di questa relazione perché ritengo che la codificazione delle diverse disposizioni sia indispensabile al fine di rendere la normativa vigente in materia di attraversamento delle frontiere più comprensibile e trasparente.

 
  
MPphoto
 
 

  Stanislav Polčák (PPE), písemně. ‒ Návrh na kodifikované znění kodexu Evropské unie o pravidlech, která upravují přeshraniční pohyb osob, podporuji. Poradní skupina složená z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise nenavrhla zásadní přeměnu kodexu a jak bylo zmíněno v příslušném stanovisku, poradní skupina dospěla k jednomyslnému závěru, že tento zmíněný návrh je pouhou kodifikací stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu.

 
  
MPphoto
 
 

  Tomasz Piotr Poręba (ECR), na piśmie. ‒ Po analizie wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia nr 562/2006 należy zauważyć, że mamy tu do czynienia z ważną zmianą zmierzającą do oddania UE kolejnego uprawnienia należącego dotąd do poszczególnych krajów wspólnoty, tj. ochrony własnych granic. Można to pośrednio wywnioskować ze zmiany treści motywu 19, który otrzyma następujące brzmienie: „W związku z tym, że cel rozporządzenia (WE) nr 562/2006 oraz kolejnych aktów je zmieniających, a mianowicie ustanowienie zasad stosowanych do przepływu osób przez granice, nie mógł zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast możliwe było jego lepsze osiągnięcie na poziomie Unii, Unia mogła przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną w tym samym artykule, to rozporządzenie oraz kolejne akty je zmieniające nie wykraczały poza to, co było konieczne do osiągnięcia tego celu”.

Nowy zapis motywu 19 rozporządzenia wydaje się być kolejnym krokiem w realizacji idei powołania wspólnej straży granicznej do ochrony unijnych granic, która ma zastopować m.in. falę nielegalnej imigracji do krajów Wspólnoty. Nowa formacja ma w dalszej perspektywie zastąpić obecną agencję Frontex mającą siedzibę w Warszawie. Za powołaniem wspólnej unijnej straży granicznej od lat opowiada się Francja, a także Niemcy. Nie zgadzam się na wprowadzoną zmianę dającą w dalszej perspektywie podstawy do oddania UE kontroli nad ochroną swoich granic, co w praktyce oznacza oddanie UE znacznego zakresu suwerenności państw członkowskich.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Pospíšil (PPE), písemně. ‒ Schengenský prostor stále žije. Dokazuje to i fakt, že dnes zde rozhodujeme právě o této zprávě. Je samozřejmě více méně technická, ale i tak je signálem, že většina z nás si přeje udržení schengenského systému, protože je ekonomicky i politicky výhodný pro naše občany.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce rapport car il simplifie la lecture de ce document juridique. Je tiens d'ailleurs à souligner que la codification est une technique connue et reconnue chez nous, et que ce type d'initiative permet aux citoyens de pouvoir se retrouver plus facilement dans les textes en application, dont la lecture est parfois compliquée.

 
  
MPphoto
 
 

  Julia Reid (EFDD), in writing. ‒ UKIP voted against this report, because it creates legislation. UKIP is against the EU having any power to legislate so as to make the laws of the United Kingdom.

UKIP opposes the operation of the Schengen Agreement which is causing so much long-term harm to the peoples of the Member States. This is permitting and causing the current crisis in respect of largely economic migrants from Africa and the Middle East and thereby exacerbating the problems of migration from the EU into the United Kingdom.

 
  
MPphoto
 
 

  Sofia Ribeiro (PPE), por escrito. ‒ O presente regulamento estabelece as normas aplicáveis ao controlo de pessoas na passagem das fronteiras externas dos Estados-Membros da União.

Este relatório, que votei favoravelmente, foi efetuado de modo a assegurar o pleno respeito pela dignidade humana e a garantir que o controlo fronteiriço não seja exclusivamente feito no interesse do Estado-Membro em cujas fronteiras externas se exerce, mas no interesse de todos os Estados-Membros que suprimiram o controlo nas suas fronteiras internas. Estas medidas deverão continuar a contribuir para a luta contra a imigração clandestina e o tráfico de seres humanos, bem como para a prevenção de qualquer ameaça para a segurança interna, a ordem e saúde públicas, e as relações internacionais dos Estados-Membros.

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe ya que se limita a una codificación pura y simple de los actos existentes, sin ninguna modificación sustancial del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un Código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Rolin (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté aujourd'hui en faveur de ce rapport. En effet, vu l'accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994 sur la méthode de travail accélérée pour la codification officielle des textes législatifs et considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance, l'hémicyle a fait sienne la proposition de la Commission telle qu'adaptée aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission.

 
  
MPphoto
 
 

  Bronis Ropė (Verts/ALE), raštu. ‒ Balsavau už šią nuomonę. Nors dokumentas yra daugiau techninio pobūdžio, nes pakeitimais pirminio teksto esmė nėra keičiama, vis dėlto čia pakartojama svarbi nuostata. Ji teigia, kad valstybės narės negali deramai nustatyti asmenų judėjimo per sienas taisyklių, todėl to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu. Pritariu, kad taisyklės turėtų būti visiems vienodos, tačiau svarbu ir tai, kad šalys narės turėtų pakankamai lankstumo jas įgyvendinti; esant reikalui priimti papildomas taisykles.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernando Ruas (PPE), por escrito. ‒ O presente relatório diz respeito a uma proposta de regulamento do Parlamento e do Conselho relativamente à compilação de um conjunto da legislação dispersa relativa ao regime de passagem das pessoas nas fronteiras, com vista a estabelecer um código comunitário (Código das Fronteiras Schengen).

Tendo em conta o crescente cenário de ameaça terrorista que assola a Europa e as medidas internacionais tomadas contra esta escalada de violência, esta proposta de codificação do regulamento vem consagrar, mediante uma análise prévia dos riscos para a segurança interna e das ameaças que possam afetar a segurança das fronteiras externas, a codificação das normas já existentes relativas à passagem de pessoas nos controlos fronteiriços.

Num espaço sem controlos nas fronteiras internas como é a UE, é necessário ter uma resposta comum às situações que possam afetar gravemente a ordem pública ou a segurança interna, permitindo por isso a introdução temporária do controlo interno das fronteiras em circunstâncias excecionais, sem pôr em causa o princípio da livre circulação de pessoas.

Tendo em conta o carácter excecional inerente a esta medida (de teor marcadamente técnico) votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce rapport qui soutient la proposition de la Commission de codifier le règlement établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes.

C'est donc dans un souci de transparence et de clarté du droit que ce nouveau règlement se substituerait aux divers actes qui sont incorporés dans le code frontières de Schengen. Le contenu du code est préservé; il s'agit d'une simple opération de codification. Ainsi, les conditions d'application liées à l'absence de contrôle aux frontières intérieures de l'UE, les types de contrôles, les circonstances particulières, les modalités de réintroduction exceptionnelle des contrôles ainsi que les réponses aux menaces graves font l'objet d'une nouvelle codification.

Cette opération de codification permet une clarification juridique nécessaire à la mise en œuvre du code frontières de Schengen.

 
  
MPphoto
 
 

  Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado a favor de este cambio en el Código de fronteras, en tanto en cuanto no supone un cambio en el contenido político del Código existente y es una mera simplificación y reducción de duplicidades en codificaciones superpuestas.

 
  
MPphoto
 
 

  Christel Schaldemose (S&D), skriftlig. ‒ Som aftalt i den den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 er det vigtigt, at vi gør EU's lovgivning lettest forståelig for de europæiske borgere. Derfor støtter jeg denne kodifikation.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), por escrito. ‒ Este informe está relacionado con el Reglamento (CE) n.º 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un Código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras.

El informe es la codificación de las diferentes versiones y enmiendas introducidas a este Reglamento desde el 15 de marzo de 2006. Puesto que es un informe de codificación que preserva íntegramente el contenido de los actos que están siendo codificados —dada la naturaleza técnica de la codificación—, he votado a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Seymour (EFDD), in writing. ‒ UKIP voted against this report, because it creates legislation. UKIP is against the EU having any power to legislate so as to make the laws of the United Kingdom.

UKIP opposes the operation of the Schengen Agreement which is causing so much long-term harm to the peoples of the Member States. This is permitting and causing the current crisis in respect of largely economic migrants from Africa and the Middle East and thereby exacerbating the problems of migration from the EU into the United Kingdom.

 
  
MPphoto
 
 

  Siôn Simon (S&D), in writing. ‒ There are actually no new provisions in this codification file; just a simple update to the Union code. This is just an example of the European Parliament effectively making EU legislation simpler and allowing for the language to be standardised.

 
  
MPphoto
 
 

  Branislav Škripek (ECR), písomne ‒ V súčasnej kríze je nutné uskutočňovať konkrétne kroky. Veľké záchranné plány ani kvóty nefungujú v praxi. Preto podporujem konkrétne definovanie praktického spôsobu kontrol na vonkajších hraniciach. Pravidlá tohto systému by však mali byť definované jasnejšie a zrozumiteľnejšie, akceptujúce suverenitu členských štátov. Z tohto dôvodu som sa pri hlasovaní o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje kodifikované znenie Kódexu schengenských hraníc, zdržal.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Škrlec (Verts/ALE), napisan. ‒ Pozitivno sam glasao za ovo izvješće, no ovo obrazloženje glasovanja nastaje kao kritika postojećem sustavu vrednovanja rada zastupnika u Europskom parlamentu isključivo na osnovu statističkog broja parlamentarnih aktivnosti potenciranog u Hrvatskoj, a koji zapravo ne odražava stvarnu kvalitetu i količinu rada, učinkovitost te ponajviše uspjeh zastupničkog djelovanja.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne ‒ Schengenské hranice sú posledné mesiace pod obrovským tlakom. Na jednej strane sú to vonkajšie hranice, ktoré si vyžadujú silnejšiu ochranu. Ale popritom je treba zabezpečiť, aby v krízových situáciách bolo možné vykonávať efektívnu ochranu vnútorných hraníc členských štátov. Za týmto účelom prišla Komisia s návrhom na kodifikáciu smernice o Schengenskom kódexe. Snahu Komisie vyjasniť a racionalizovať pravidlá upravujúce podmienky zavádzania kontrol na hraniciach vítam a podporujem, aj keď je treba podotknúť, že ide najmä o zosúladenie už existujúcich predpisov.

Som presvedčená, že kontroly na vonkajších hraniciach členských štátov by mali byť zavádzané len v krajných prípadoch, aby sme dlhodobo nebránili voľnému pohybu v schengenskom priestore. Ale orgány jednotlivých krajín musia mať možnosť zabezpečiť svoju vnútornú bezpečnosť. Okrem kontroly na hraničných prechodoch je súčasťou Schengenského kódexu aj analýza rizík, hliadkovanie na hraniciach a využívanie informačného systému Schengenu. Občania tretích krajín sa musia vnútri EÚ pohybovať tak, aby bolo z informačného systému víz a z ich cestovných dokumentov jasné, kedy do EÚ vstúpili a ktoré hranice prekročili. Ak je na niektorých miestach potrebné zaviesť hraničné kontroly aj pre občanov EÚ, mali by byť vykonávané v súlade s ľudskou dôstojnosťou a tak, aby bol čo najviac znížený čas čakania na prekročenie hranice.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Štefanec (PPE), písomne ‒ Kódex v plnej miere rešpektuje právo voľne sa pohybovať a zdržiavať sa na území členských štátov EÚ. Otázka problematiky azylu, pohybu cudzincov, kontroly hraníc, ochrany práv štátnych príslušníkov tretích krajín, ako i práv občanov Únie a ich rodinných príslušníkov patrí medzi primárne úlohy demokratickej spoločnosti založenej na princípoch slobody, bezpečnosti a spravodlivosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Ivo Stier (PPE), napisan. Uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 20. prosinca 1994. o ubrzanoj metodi rada za službeno kodificiranje zakonodavnih tekstova, a posebno njegovu točku 4., savjetodavna skupina koju čine pravne službe Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije sastala se 9. i 26. veljače te 15. travnja 2015. kako bi, između ostalog, razmotrila navedeni prijedlog koji je podnijela Komisija.

Budući da se, prema mišljenju savjetodavne skupine pravnih službi Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije, dotični prijedlog ograničava samo na kodifikaciju postojećih tekstova bez suštinskih promjena podržao sam prijedlog.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. ‒ I supported this report, which is a purely technical file. It merely updates the Union code on this issue.

 
  
MPphoto
 
 

  Patricija Šulin (PPE), pisno. ‒ Glasovala sem za poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Zakoniku Unije o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah). Podpiram, da se sprejme predlog Komisije, ki je bil prilagojen v skladu s priporočili posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije. Ne gre namreč za vsebinske popravke, ampak le za kodifikacijo obstoječega besedila.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Svoboda (PPE), písemně. ‒ Podpořil jsem dnešní legislativní usnesení Evropského parlamentu k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex). Nejedná se o nová pravidla, pouze o kodifikaci stávajícího znění Schengenského hraničního kodexu, který byl vytvořen již v roce 2006 a za tu dobu byl několikrát novelizován. V poslední době došlo zejména k úpravě mechanismu hodnocení jednotlivých členských států při provádění ochrany vnější hranice nebo k úpravě pravidel pro zavádění dočasných kontrol na vnitřních hranicích.

 
  
MPphoto
 
 

  Ελευθέριος Συναδινός ( NI), γραπτώς. ‒ Με δεδομένη την αθρόα προσέλευση λαθρομεταναστών κρίνεται απαραίτητη όχι η κωδικοποίηση της κείμενης νομοθεσίας, αλλά η τροποποίηση των νομοθετικών κειμένων που αφορούν τη διασυνοριακή μετακίνηση προσώπων.

 
  
MPphoto
 
 

  Tibor Szanyi (S&D), írásban. ‒ Támogattam a határozat elfogadását, figyelemmel arra, hogy a Bizottság javaslata, amely az intézményközi bizottsági egyeztetések során támogatást kapott, a schengeni rendszer működőképességének fenntartását és a gyakorlati követelményekhez való igazítását szolgálja. Bár a javasolt módosítások alapvetően jogi-technikai jellegűek, az a felismerés képezi alapjukat, hogy a személyek országhatárokon keresztüli mozgását szabályozó schengeni előírások végrehajtása során bebizonyosodott, hogy a külön tagállami szintű végrehajtással szemben a közösségi, uniós szabályozás és végrehajtás szerepét kell erősíteni.

A közösségi módszer erősítését célzó hasonló korrekciós törekvéseket az átjárható európai határoknak nagy jelentőséget tulajdonító képviselőként a jövőben is támogatni fogom az EP eljárásai során.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. ‒ Considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance, le Parlement ne pouvait que voter ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Telička (ALDE), in writing. ‒ I supported the resolution on the rules governing the movement of persons across borders: the changes proposed by the Commission were studied by the European Parliament’s Legal Service; they purely consist in a codification of existing texts and do not foresee any change of the content. A new recital is inserted, based on already existing provisions, recalling the importance of managing movement of persons at EU level, in accordance with the principles of necessity and proportionality.

 
  
MPphoto
 
 

  Isabelle Thomas (S&D), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce rapport, déterminée à maintenir les accords et les frontières de Schengen. Sans la libre circulation des citoyens, l’union ne serait plus qu’un grand marché. Je ne transigerai pas.

Le nationalisme et la rhétorique identitaire conduisent à l’impasse. Pour résoudre la crise migratoire, comme pour combattre les risques terroristes, les pays européens doivent s’unir et renforcer leur politique frontalière commune, pas la disloquer. Le retour aux frontières nationales ne ferait qu’aggraver l’isolement et condamnerait chacun à l’impuissance.

Ceux qui avaient tenté de sortir la Grèce de la zone euro, proposent aujourd'hui de la sortir de l'espace Schengen. C’est inacceptable. La Grèce n'est pas responsable de sa situation géographique qui en fait un point d'arrivée privilégié pour les réfugiés du Moyen-Orient. Faut-il une politique de gestion des frontières? Oui. Mais celle-ci doit se faire aux frontières extérieures de l'Union et avec des gardes-frontières européens!

L'Union Européenne est aujourd'hui dans une phase cruciale : si Schengen tombe, elle tombera aussi. Ensemble nous serons plus forts, sans coopération, nous resterons impuissants.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. ‒ Iako se prema mišljenju savjetodavne skupine pravnih službi Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Zakoniku Unije o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica ograničava samo na kodifikaciju postojećih tekstova bez suštinskih promjena, vidljivo je da se izmjenom u uvodnoj izjavi radi o važnoj promjeni usmjerenoj na davanje ovlasti Europskoj uniji glede upravljanja na granicama.

S obzirom da podržavam poštivanje suvereniteta i integriteta svake države članice Europske unije, ne mogu podržati još jedan korak u ostvarenju ideje o osnivanju zajedničke granične policije Europske unije, odnosno korak prema federalnoj Uniji. Stoga sam glasovala suzdržano.

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Tomc (PPE), pisno. ‒ Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Zakoniku Unije o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah) sem podprla, saj sem mnenja, da je potrebno pretehtati nujnost in sorazmernost ponovne uvedbe nadzora na notranjih mejah glede na grožnjo javnemu redu ali notranji varnosti, zaradi katere je nastala potreba za takšno uvedbo nadzora.

Pretehtati pa bi bilo treba tudi alternativne ukrepe, ki bi se lahko sprejeli na nacionalni ravni, na ravni Unije ali na obeh ravneh, ter učinek takšnega nadzora na prosto gibanje oseb na območju brez nadzora na notranjih mejah.

Ponovna uvedba nadzora na notranjih mejah bi se na območju, kjer se osebe lahko prosto gibljejo, še naprej morala uporabljati le izjemoma. V prvi vrsti si moramo prizadevati za varnost vseh državljanov Unije.

 
  
MPphoto
 
 

  Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado a favor de este cambio en el Código de fronteras, en tanto en cuanto no supone un cambio en el contenido político del Código existente y es una mera simplificación y reducción de duplicidades en codificaciones superpuestas.

 
  
MPphoto
 
 

  Ulrike Trebesius (ECR), schriftlich. ‒ Die Europäische Kommission hat dem Europäischen Parlament einen Kodifizierungsvorschlag für den Schengener Grenzkodex unterbreitet. In einer Kodifizierung dürfen keine materiell-inhaltlichen Änderungen vorgenommen werden. Der konkrete Vorgang stützt sich unter anderem auf die Interinstitutionelle Vereinbarung vom 20. Dezember 1994 über ein beschleunigtes Arbeitsverfahren für die amtliche Kodifizierung von Rechtstexten. Dabei geht es darum, im Sinne einer Vereinfachung bestehende EU-Rechtsakte zusammenzufassen. Im vorliegenden Fall betrifft dies den Gemeinschaftskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen, kurz Schengener Grenzkodex genannt. Die neue Verordnung ersetzt die verschiedenen Rechtsakte, die Gegenstand der Kodifizierung sind.

Da ich mich für eine Vereinfachung des EU-Rechts und einen Abbau der Bürokratisierung bei den EU-Institutionen einsetze, habe ich dem Vorschlag zugestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of this, as it is crucial that Europe and its institutions make sure the rules regarding Schengen are clear but most of all implemented.

In these difficult times with serious threats, it is crucial to secure our external borders if we want Schengen to live!

The free movement of persons is one of Europe’s fundamental achievements; let us make sure it does not collapse!

 
  
MPphoto
 
 

  Mylène Troszczynski (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport appelle à la codification du corpus de règles rassemblées autour du statu quo Schengen. Historiquement, de l'empereur Justinien à l'empereur Napoléon, toute entreprise de codification s'est inscrite dans une volonté d'assurer la postérité de règles, de consacrer des grands principes. Il n'est donc pas question d'apporter notre pierre à un édifice que nous souhaitons déconstruire.

J'ai donc logiquement voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  István Ujhelyi (S&D), írásban. ‒ Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport véleménye szerint a szóban forgó javaslat a meglévő szövegek érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza, így egyetértettem az S&D-frakció álláspontjával és támogattam a jogi aktust.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado a favor de este cambio en el Código de fronteras, en tanto en cuanto no supone un cambio en el contenido político del Código existente y es una mera simplificación y reducción de duplicidades en codificaciones superpuestas.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Vajgl (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of this report, which is mainly a technical codification of existing rules that have been amended several times. Specifically, the purpose of this proposal is to undertake a codification of Regulation (EC) No 562/2006 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2006 establishing a Community Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code). The new Regulation will replace the various acts incorporated in it; this proposal fully preserves the content of the acts being codified and does nothing more than bring them together with the only exception of formal amendments that are required by the codification exercise itself. The reason for such codifications is that the Commission attaches great importance to simplifying and clarifying the law of the Union so as to make it clearer and more accessible to citizens. This aim cannot be achieved so long as numerous provisions that have been amended several times, often quite substantially, remain scattered, so that they must be sought partly in the original instrument and partly in later amending ones.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE), por escrito. ‒ Hablamos de una propuesta que, según el grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, se limita a una codificación pura y simple de los actos existentes, sin ninguna modificación sustancial de estos, por lo que la Eurocámara procede a su aprobación en primera lectura. Habida cuenta de la naturaleza de dicha norma, creo conveniente votar a su favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Hilde Vautmans (ALDE), schriftelijk. ‒ Ik stemde voor dit verslag. In Europa zijn we er niet in geslaagd een collectief antwoord te bieden op de vluchtelingencrisis. Keer op keer voeren we discussie over mogelijke oplossingen, maar bijna nooit komt het tot een gemeenschappelijk optreden van de Europese Unie. Zelfs in de gevallen waarin we wel tot een gemeenschappelijk optreden komen, slagen we er niet in om dit tot een succesvol einde te brengen.

Nochtans spreekt het voor zich dat het probleem van de vluchtelingencrisis niet door één lidstaat alleen kan worden opgelost. Dit is een Europese crisis en dus moet er een Europees antwoord komen. Het sluiten van de binnengrenzen van de Schengenzone kan geen oplossing zijn, het bewaken van onze gemeenschappelijke buitengrenzen daarentegen wel. Ik pleit daarom enerzijds voor een gemeenschappelijke Europese grens- en kustwacht die onze buitengrenzen bewaakt en anderzijds voor een Europese reeks migratieregels die voor de gehele Unie gelden.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. ‒ O Regulamento (CE) n.º 562/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de março de 2006, estabelece o código comunitário relativo ao regime de passagem de pessoas nas fronteiras (Código das Fronteiras Schengen), que já foi alterado várias vezes. O novo regulamento hoje votado substituirá os diversos atos nela integrados, cingindo-se a uma codificação pura e simples dos textos existentes, sem alterações substantivas.

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Vilimsky (ENF), schriftlich. ‒ Eine weitere Einzementierung der aktuellen Rechtslage, welche für die derzeitige Krisensituation nicht die richtigen Antworten bietet, ist sicherlich der falsche Weg. Die Nationalstaaten müssen frei darüber entscheiden können, ob und wie sie ihre Grenzen schützen. Daher stimme ich gegen eine Kodifizierung der Schengen-Gesetze und somit gegen diesen Bericht.

 
  
MPphoto
 
 

  Beatrix von Storch (ECR), schriftlich. Die Entschließung des EU-Parlamentes zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über einen Gemeinschaftskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen (Schengener Grenzkodex) habe ich abgelehnt.

Es wird behauptet, dass sich der genannte Vorschlag auf eine reine Kodifizierung der bestehenden Rechtstexte ohne inhaltliche Änderungen beschränkt, so dass es zum vereinfachten Gesetzgebungsverfahren kommen kann.

Tatsächlich wird jedoch in Erwägungsgrund 19 nun geregelt, dass die „operative Zusammenarbeit und die gegenseitige Unterstützung der Mitgliedstaaten bei den Grenzkontrollen ... durch die mit der Verordnung (EG) Nr. 2007/2004 des Rates errichtete Europäische Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen der Mitgliedstaaten (nachstehend „Frontex”) verwaltet und koordiniert werden“ soll. Das geht über die bestehenden Befugnisse von Frontex hinaus, das den Mitgliedstaaten Hilfe geleistet hat. Es handelt sich bei dem neuen Text um eine Souveränitätsabgabe, wenn auch eine kleine. Es handelt sich also nicht um eine bloße Kodifikation bestehender Regelungen.

Ich bin der Meinung, dass das Parlament keinesfalls auf seine ohnehin geringen Kompetenzen zugunsten der Kommission verzichten sollte. Daher habe ich bereits aus formellen Gründen abgelehnt.

 
  
MPphoto
 
 

  Θεόδωρος Ζαγοράκης (PPE), γραπτώς. ‒ Υπερψήφισα το ψήφισμα για τη θέσπιση του κώδικα της Ένωσης σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν), καθώς η αρμόδια συμβουλευτική ομάδα των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής απεφάνθη, ότι εν λόγω πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υπαρχόντων κειμένων.

 
  
MPphoto
 
 

  Pablo Zalba Bidegain (PPE), por escrito. ‒ Estamos ante una situación crítica y desconocida para la UE. Cada vez son más los refugiados que cruzan nuestras fronteras, tratando de escapar de la guerra y de encontrar un futuro mejor. Sin duda, apoyo firmemente que hay que ayudar a quien viene en busca de refugio; no hacerlo iría en contra de nuestros valores.

Lo que sí creo es que habría que llevar a cabo un control de dichas fronteras, para asegurarnos de que entre quien tenga visado y evitar a aquellas personas que no tienen razones para entrar en la UE.

Sin lugar a dudas, creo que hay que ser conscientes de que aquellos refugiados que se instalen en la UE tienen que gozar de nuestros derechos, pero también han de respetar nuestros deberes y valores; de lo contrario habría que tomar medidas.

A pesar de todo, considero que la solución al problema de los refugiados no reside tanto en la mejora de la gestión de las fronteras de la UE como en poner fin a la guerra de Siria.

 
  
MPphoto
 
 

  Tomáš Zdechovský (PPE), písemně. ‒ Podporuji tuto zprávu, protože považuji za důležité, aby právo Evropské unie bylo přehledné a srozumitelné. Jednotlivá ustanovení týkající se schengenského prostoru se v průběhu času značně měnila a byly vytvářeny nové dokumenty. Proto velmi vítám kodifikaci, kterou vznikne ucelený dokument celistvé povahy. V právě probíhající uprchlické krizi je nanejvýš důležité, aby členské státy jasně věděly, jaké pravomoci a nástroje jim dokumenty týkající se schengenského prostoru nabízí a které mohou využít.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Zemke (S&D), na piśmie. ‒ Popieram projekt rozporządzenia w sprawie przepływu osób przez granice w Unii Europejskiej. Trzeba jednak podkreślić, że dokument ten nie wnosi żadnych nowych rozwiązań merytorycznych, a jedynie ujednolica – zmieniane często w ostatnich latach – przepisy dotyczące tzw. strefy Schengen.

Funkcjonowanie strefy Schengen jest jednym z filarów Unii Europejskiej. Zasady te umożliwiają swobodne przemieszczanie się w Europie obywateli UE. Kontrola graniczna dokonywana przez jedno państwo unijne jest przeprowadzana w interesie wszystkich państw członkowskich. Wynika z tego szczególny obowiązek dla państwa UE, które wydaje dokumenty podróży. Kontrola graniczna powinna być zatem zawsze przeprowadzana profesjonalnie i z zachowaniem szacunku dla kontrolowanych osób. Bez wątpienia ujednolicenie tekstu ułatwi pracę służbom granicznym państw Unii Europejskiej.

 
  
MPphoto
 
 

  Jana Žitňanská (ECR), písomne ‒ V hlasovaní o tejto správe som sa zdržala. Správa o návrhu nariadenia, ktorým sa ustanovuje Kódex schengenských hraníc mala byť len kodifikáciou existujúcich textov bez zmeny ich podstaty. Napriek tomuto ubezpečeniu však podľa môjho názoru správa v jednom bode smeruje k väčšiemu prenosu právomocí z členských štátov na Európsku úniu, čo vymedzenie kodifikácie bez zmeny podstaty prekračuje. Správa totiž hovorí, že keďže cieľ nariadenia nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov a bolo by ho lepšie možné dosiahnuť na úrovni Únie, má mať Európska únia možnosť prijímať opatrenia, ktorých prijímanie pred touto kodifikáciou patrilo do právomoci členských štátov. A hoci tento konkrétny článok nemusí z dlhodobého hľadiska znamenať žiadnu podstatnú zmenu, myslím si, že by nemal byť vsúvaný do nariadenia bez náležitej pozornosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Zver (PPE), pisno. ‒ Schengen je eden največjih dosežkov Evropske unije. Danes je na preizkušnji in z njim je na preizkušnji tudi EU. Migrantski val moramo nujno zaustaviti ali zajeziti, za kar pa je potrebno usklajeno delovanje vseh držav članic pri nadzoru zunanjih meja. Zato sem podprl predlog Uredbe, ki prinaša sklop skupnih ukrepov in pravil glede gibanja oseb prek meja.

 

7.2. A nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi egyezményhez csatolt, a nehézfémekről szóló 1998. évi jegyzőkönyv módosításai (A8-0002/2016 - Giovanni La Via)
  

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella Adinolfi (EFDD), per iscritto. ‒ Nel 1979, l'UE ha ratificato la convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero riguardante i metalli pesanti, costituendo il primo strumento vincolante nel settore. Disciplinando il controllo e la successiva riduzione dell'inquinamento, proveniente da fonti industriali o dall'incenerimento dei rifiuti, la convenzione è stata successivamente ampliata da otto protocolli, l'ultimo dei quali nel 1998. Il protocollo di Aarhus ha inasprito le regole in materia di emissione di taluni metalli, quali piombo, cadmio e mercurio, costringendo gli Stati membri a una forte riduzione delle relative emissioni. Ho espresso voto favorevole poiché ritengo appropriate le ultime modifiche introdotte, in grado di garantire una maggior tutela dell'ambiente, oltre che della salute umana.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ Este informe trata de la aceptación de enmiendas procedimentales que actualizan el alcance de los convenios internacionales ya aprobados por las Partes a nivel internacional y que ahora se incorporan al marco de la legislación de la UE. He votado a favor porque considero que la ratificación de las enmiendas es un avance de cara a un nivel a más elevado de protección de la salud humana y el medio ambiente frente a la contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia provocada por metales pesados.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Aliot (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté contre cette recommandation relative aux amendements au protocole de 1998 à la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif aux métaux lourds.

En effet, si les métaux lourds sont extrêmement nocifs, tant pour l'homme que pour la nature, et que ces amendements sont en conformité avec la législation de l'UE, les États membres sont déjà signataires de ce protocole. Je juge donc qu'il n'est pas nécessaire que l'UE signe ces amendements; cela n'apporterait pas de valeur ajoutée. De plus, il serait judicieux de faire ratifier le protocole d'Aarhus aux grandes puissances industrielles de pays tiers comme les États-Unis ou la Chine.

 
  
MPphoto
 
 

  Martina Anderson and Lynn Boylan (GUE/NGL), in writing. – We voted in favour of this recommendation. The vote was procedural and technical. The recommendation accepted amendments to the 1998 Protocol of the 1979 Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution. The protocol has been updated at international level and some of the updating amendments need to be ratified by the parties to the Convention. Therefore, we voted in favour of this dossier.

 
  
MPphoto
 
 

  Νίκος Ανδρουλάκης (S&D), γραπτώς. ‒ Ψήφισα υπέρ στις συγκεκριμένες τροποποιήσεις του Πρωτοκόλλου για τα βαρέα μέταλλα του 1998 της Σύμβασης του 1979 για τη διαμεθοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση σε μεγάλες αποστάσεις, καθώς αυτές προβλέπουν μεταξύ άλλων αυστηρότερες οριακές τιμές για τις εκπομπές σκόνης από ορισμένες μεγάλες σταθερές πηγές, καθώς και ευέλικτες μεταβατικές ρυθμίσεις οι οποίες θα ωφελήσουν τα μέρη που θα προσχωρήσουν σε αυτό πριν από το τέλος του 2019. Η τροπολογία αυτή είναι πλήρως σύμφωνη με ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (ENF), par écrit. ‒ Soutenir l'amendement sur la pollution des métaux lourds serait une erreur. Je constate en effet qu'à l'exception de Malte, les États membres de l'UE sont déjà signataires du protocole Aarhus à ce sujet. La recommandation de la commission n'amène pas de valeur ajoutée, ni de portée juridique. Il serait plus judicieux que l'UE se rapproche des grandes puissances industrielles afin de les convier à adhérer aussi à ce protocole sous la direction de l'ONU. J'ai donc voté contre cet amendement.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing. ‒ I believe in the importance of improving the air quality not just in Europe but across the globe. However I do not believe that the Commission’s proposal to expand legislation in this area is the correct way to achieve this. The European Union’s policies on energy and climate have already caused irreparable damage to the United Kingdom’s industry and economy.

I abstained on this proposal, as I agree with the aim to improve air quality in Europe but I believe that this legislation will not achieve this.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Arthuis (ALDE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ces amendements car ils représentent une étape importante vers un niveau de protection plus élevé de la santé humaine et de l'environnement contre la pollution atmosphérique transfrontière. Les vents ne connaissent pas les frontières, il est alors nécessaire de s'attaquer aux problèmes engendrés par la pollution atmosphérique au niveau européen et international.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ Balsavau už šį siūlymą dėl 1979 m. Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos 1998 m. protokolo dėl sunkiųjų metalų pakeitimų. Šia konvencija siekiama apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką nuo oro taršos. 1972–1977 m. atlikti tyrimai parodė, kad oro teršalai gali keliauti kelis tūkstančius kilometrų, kol nusės, todėl šia problemą būtina spręsti tarptautiniu lygmeniu. 1979 m. pasirašyta Konvencija buvo pirma teisiškai privaloma tarptautinė priemonė šioje srityje. Jos pagalba buvo sukurta sistema, leidusi kontroliuoti ir mažinti tarpvalstybinių oro teršalų pernašų keliamą žalą žmonių sveikatai ir aplinkai. Konvenciją papildžiusiu 1998 m. Orhuso protokolu dėl sunkiųjų metalų siekiama sumažinti ir kontroliuoti dėl antropogeninės veiklos į aplinkos orą išmetamus švino, kadmio ir gyvsidabrio kiekius. Jame reikalaujama, kad Šalys bendrą metinį išmetamą šių trijų metalų kiekį sumažintų tiek, kad jis būtų mažesnis negu jų buvo išmetama 1990 m. Taip pat siekiama sumažinti teršalų išmetimą iš pramoninių šaltinių, degimo procesų ir atliekų deginimo. Pritariu siūlyme išdėstytiems pakeitimams, kuriais siekiama užtikrinti aukštesnį žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos nuo tarpvalstybinių oro teršalų pernašų lygį.

 
  
MPphoto
 
 

  Zoltán Balczó (NI), írásban. ‒ A nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló egyezmény célja az emberi környezet levegőszennyezéssel szembeni védelme. Több tanulmány is kimutatta, hogy a légszennyező anyagok akár több ezer kilométert is megtesznek, mielőtt lerakódnának. Ezért a levegőszennyezés által okozott problémákkal nemzetközi szinten kell foglalkozni. Az ENSZ Európai Gazdasági bizottsága 1979-ben aláírta a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló egyezményt, melynek célja az emberi környezet levegőszennyezéssel szembeni védelme. Ezt a szerződést több jegyzőkönyvvel egészítették ki az idők folyamán, jelenleg egy 1998-as jegyzőkönyv módosításáról van szó.

A szóban forgó javaslat a levegőbe kibocsátott nehézfémekre vonatkozó jegyzőkönyvet módosítja a határértékek szigorítása révén. Az irományhoz mellékelt indoklás alapján a meglévő EU-s előírások ezeknek a határértékeknek a nagy részét tartalmazzák. Az új előírásokat egy irányelv létrehozásával fogják az EU-s jogba beültetni. Mindezek alapján igennel szavaztam az előterjesztésre.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Bay (ENF), par écrit. ‒ Le protocole d'Aarhus – qui porte le nom de la deuxième ville du Danemark, où fut signée une première convention en juin 1998, cinq ans avant le protocole du même nom – concerne la pollution transfrontalière sur de longues distances. Les amendements en question visent à fixer les valeurs limites d'émission de poussières contenant des métaux lourds ou des polluants organiques persistants (comme les PCB par exemple).

Le protocole d'Aarhus est placé sous l'égide de l'ONU, les parties signataires sont pour l'essentiel des États européens ainsi que l'Union européenne. Mais tous les États de l'UE ne sont pas au même stade d'engagement et Malte n'a par exemple ni signé ni donc ratifié le protocole d'Aarhus.

Les métaux lourds et les POP – polluants organiques persistants – sont de véritables poisons pour l'homme et la nature. À titre d'exemple, près de la moitié des oiseaux migrateurs a déjà disparu à cause des effets des POP sur leur sens de l'orientation.

Cependant, les amendements en question sont déjà largement couverts par nos législations et l'UE ferait mieux de commencer par demander à des pays tiers comme les États-Unis ou la Chine de signer et/ou ratifier ce protocole, avant de nous imposer de nouvelles contraintes.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ La convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance a été signée en 1979 et est entrée en vigueur en 1983.

Elle a depuis été étendue au moyen de huit protocoles recensant de manière spécifique les mesures à prendre par les parties pour réduire leurs émissions de polluants atmosphériques, dont le protocole d'Aarhus qui, en 1998, avait pour objectif de réduire et de maîtriser les émissions anthropiques de plomb, de mercure et de cadmium.

J'ai approuvé la présente décision qui vise à accepter les amendements à ce protocole afin de fixer un niveau de protection plus élevé de la santé humaine et de l'environnement contre la pollution atmosphérique transfrontière.

 
  
MPphoto
 
 

  Brando Benifei (S&D), per iscritto. ‒ L'inquinamento atmosferico rappresenta una delle maggiori minacce per la salute delle persone e per la salvaguardia dell'ambiente. A partire dagli anni '70, la comunità internazionale ha deciso di affrontare il problema dando vita, nel 1979, alla convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanze, ampliata poi da diversi protocolli. Nel 1998 il protocollo sui metalli pesanti, che ha visto l'adesione della Comunità nel 2001, ha specificato le misure necessarie per limitare e controllare le emissioni di piombo, cadmio e mercurio. Le modifiche apportate al protocollo nel 2012, necessitano di essere ratificate dall'UE per entrare in vigore, per questo motivo ho votato a favore della relazione La Via. Le nuove misure garantiranno non solo un utilizzo più efficiente delle migliori tecniche disponibili ma stabiliranno valori limite di emissione più rigorosi.

 
  
MPphoto
 
 

  Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL), por escrito. – Hemos votado a favor de este informe dado que la inclusión de estas enmiendas supone la aceptación de una mejora en la legislación en materia de metales pesados aprobada en los convenios internacionales y traspuesta ahora al marco de la legislación de la Unión Europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. ‒ He apoyado este informe sobre las enmiendas del Protocolo de 1998 al Convenio de 1979 sobre contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia en materia de metales pesados. El Convenio tiene por objeto proteger el entorno humano contra la contaminación atmosférica. Hasta la fecha, el Convenio se ha ampliado con ocho protocolos que identifican medidas específicas que han de adoptar las Partes para reducir sus emisiones de contaminación atmosférica.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (ENF), par écrit. ‒ Cet amendement concerne le protocole d'Aarhus sur la pollution transfrontalière aux métaux lourds (les PCB par exemple). Les signataires de ce protocole sont pour la plupart des États européens ainsi que l'Union européenne.

Les amendements sont déjà largement couverts par la législation de l'Union européenne. La recommandation de la Commission n'a ni valeur ajoutée ni portée juridique surtout que les États membres sont déjà parties au protocole. Il n'est d'aucune utilité de soutenir cette recommandation. En revanche, on ne peut qu'inviter l'Union européenne à se rapprocher des grandes puissances industrielles afin de les inviter à signer et/ou à ratifier le protocole d'Aarhus comme les États-Unis (pas ratifié) ou la Chine (pas ratifié et pays non signataire).

J'ai donc décidé de voter contre cette recommandation.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (ENF), per iscritto. ‒ La relazione del collega La Via è ben ponderata e condivisibile. Gli emendamenti proposti al protocollo di Århus del 1998 hanno l'obiettivo di ridurre e controllare maggiormente sia le emissioni di "metalli pesanti" sia quelle di "inquinanti organici persistenti". Ritengo di fondamentale importanza il potenziamento della normativa attuale che porterà sicuramente una maggiore tutela sia per l'ambiente sia per la salute dei nostri cittadini. Per questi motivi mi sono espressa in favore di questo testo.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. He votado a favor de conceder la aprobación a las enmiendas del Protocolo de 1998 al Convenio de 1979 sobre contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia en materia de metales pesados.

Varios estudios realizados entre 1972 y 1977 habían demostrado que los contaminantes atmosféricos podían recorrer varios miles de kilómetros antes de depositarse, por lo que es preciso abordar los problemas derivados de la contaminación atmosférica a escala internacional. El Convenio, firmado en 1979 y que entró en vigor en 1983, fue el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante en este ámbito y se ha ampliado con ocho protocolos que establecen medidas específicas, entre ellos el relativo a los metales pesados.

Este Protocolo enmendado establece unos valores límite más estrictos para las emisiones de partículas procedentes de determinadas grandes fuentes estacionarias, así como unas disposiciones transitorias flexibles que beneficiarán a las Partes que se adhieran al Protocolo enmendado antes de finales de 2019, incluidos los países de la Europa oriental y sudoriental.

La ratificación de las enmiendas será un paso importante hacia un nivel más elevado de protección de la salud humana y el medio ambiente frente a la contaminación atmosférica transfronteriza.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. ‒ Balsavau dėl šio pranešimo, nes juo Parlamentas pritaria 1979 m. Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos 1998 m. protokolo dėl sunkiųjų metalų pakeitimams. Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencija siekiama apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką nuo oro taršos. 1972–1977 m. atlikti keli tyrimai parodė, kad oro teršalai gali keliauti kelis tūkstančius kilometrų, kol nusės. Taigi oro taršos problemą reikia spręsti tarptautiniu lygmeniu. 1979 m. pasirašyta ir 1983 m. įsigaliojusi Konvencija buvo pirma teisiškai privaloma tarptautinė priemonė šioje srityje. Minėta konvencija buvo sukurta sistema, leidusi kontroliuoti ir mažinti tarpvalstybinių oro teršalų pernašų keliamą žalą žmonių sveikatai ir aplinkai. Iš dalies pakeistame Protokole visų pirma nustatytos griežtesnės iš tam tikrų stambių stacionarių šaltinių išmetamų dulkių kiekio ribinės vertės ir lankstesnė pereinamojo laikotarpio tvarka. Šis Protokolo pakeitimas jau yra įgyvendintas esamais ES teisės aktais ir bus toliau perkeliamas priimant naują direktyvą, kuria bus nustatytos atnaujintos nacionalinės tam tikrų atmosferos teršalų išmetimo ribos ir numatomi metiniai nacionaliniai išmetamų teršalų (be kitų, švino, kadmio ir gyvsidabrio) kiekių sąrašai.

 
  
MPphoto
 
 

  Franc Bogovič (PPE), pisno. ‒ Podobno kot pri protokolu glede obstojnih organskih onesnaževalcev, predlog spremembe protokola o težkih kovinah h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja določa zlasti strožje mejne vrednosti za emisije prahu iz nekaterih večjih nepremičnih virov, pa tudi prožne prehodne ureditve, od katerih bodo imele koristi tiste pogodbenice, ki bodo k spremenjenemu protokolu pristopile pred koncem leta 2019, vključno z državami vzhodne in jugovzhodne Evrope.

Ti protokoli so pomembni zato, ker onesnaževanje zraka pač ne pozna državnih mej, zato je ustrezno sodelovanje in poenotenje protokolov edina možna izbira in s tem razlogom tudi moja podpora omenjenim rešitvam.

 
  
MPphoto
 
 

  Simona Bonafè (S&D), per iscritto. ‒ La lotta all'inquinamento atmosferico non conosce confini nazionali e pertanto va affrontata a livello globale. In questo senso, la convenzione del 1979, ampliata in seguito con otto protocolli, ha stabilito un quadro giuridicamente vincolante al fine di ridurre i rischi per l'ambiente e per la salute umana provocati dall'inquinamento dell'aria. Il protocollo di Aarhus del 1998, recepito dall'Unione europea, regola le emissioni provenienti da fonti industriali, dai processi di combustione e dall'incenerimento dei rifiuti. Il protocollo è stato recentemente riesaminato e aggiornato, ponendo limiti più stretti per le emissioni di alcune polveri e stabilendo registri nazionali annuali delle emissioni che includono sostanze come piombo, cadmio e mercurio. Approvo dunque l'inclusione delle modifiche al protocollo, dal momento in cui il suo aggiornamento risulta totalmente in linea con la strategia messa in campo dall'Unione europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Boutonnet (ENF), par écrit. ‒ Les amendements au protocole d'Aarhus concernant la pollution transfrontalière sur de longues distances prévoient de fixer les valeurs limites d'émission de poussières contenant des métaux lourds.

Les États membres sont déjà signataires et il n'est donc pas indispensable que l'UE ratifie ces amendements. En revanche, cette dernière devrait se rapprocher des grandes puissances industrielles des pays tiers pour les inviter à signer et/ou ratifier le protocole comme les États-Unis ou la Chine.

Par conséquent, j'ai voté contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Mercedes Bresso (S&D), per iscritto. – Ho votato a favore di questo documento perché ritengo che la convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza riguardante i metalli pesanti e i relativi protocolli siano dei documenti fondamentali per la protezione dell'ambiente e della salute degli individui e che, pertanto, sia compito dell'Unione garantirne la completa applicazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Renata Briano (S&D), per iscritto. ‒ La convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza è volta a tutelare l'ambiente umano dall'inquinamento atmosferico. È noto dal 1972 che gli inquinanti atmosferici possono essere trasportati per migliaia di chilometri prima di depositarsi, il che aveva posto in evidenza la necessità di affrontare a livello internazionale i problemi causati dall'inquinamento atmosferico già nel 1979, con la firma della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero entrata in vigore nel 1983. Con essa si stabilisce un quadro comune per il controllo e la riduzione dei danni causati dall'inquinamento atmosferico transfrontaliero alla salute umana e all'ambiente. Oggi il Parlamento europeo deve sostenere la proposta di aggiornamento del protocollo del 1998 avanzata dalla Commissione per di ridurre e controllare le emissioni antropogeniche di piombo (Pb), cadmio (Cd) e mercurio (Hg) nell'atmosfera: le parti devono essere tenute a ridurre le proprie emissioni annue totali di questi tre metalli portandole a livelli inferiori a quelli del 1990 e vengono definiti i valori limite di emissione applicabili a determinate grandi fonti fisse, oltre all'imposizione agli Stati di applicare le migliori tecniche di produzione disponibili (BAT). È importante sostenere ogni sforzo volto a contenere l'inquinamento atmosferico e a tutelare la salute dei nostri cittadini.

 
  
MPphoto
 
 

  Steeve Briois (ENF), par écrit. ‒ Placé sous l'égide des Nations Unies, le protocole d'Aarhus vise à limiter la pollution atmosphérique transfrontalière sur de longues distances. La quasi-totalité des parties signataires sont des États membres de l'Union européenne bien qu'ils ne soient pas tous au même stade d'engagement. Ces amendements ont vocation à fixer les limites d'émission de poussières contenant des métaux lourds.

Sur le fond, les dangers des métaux lourds sur la santé ne sont plus à démontrer. D'un point de vue juridique, nous estimons que les objectifs de ces amendements sont en parfaite adéquation avec la législation de l'Union européenne. Néanmoins, nous ne considérons pas qu'il soit indispensable pour le Parlement européen de ratifier ces amendements dans la mesure où les États membres sont déjà signataires. Si l'objectif pour les institutions européennes, toujours parées de bonnes intentions, est bel et bien de réduire l'émission de ces poussières, alors le réel défi est de parvenir à convaincre les autorités fédérales des États-Unis ainsi que celles des pays émergents comme la Chine et l'Inde à ratifier le protocole d'Aarhus.

C'est pourquoi j'ai voté contre ces amendements.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Buda (PPE), în scris. ‒ Poluarea atmosferică dăunează sănătății umane și mediului. În Europa, emisiile multor poluanți atmosferici au scăzut substanțial în ultimele decenii, determinând o îmbunătățire a calității aerului în regiune. Cu toate acestea, concentrațiile poluanților atmosferici continuă să fie foarte mari, iar problemele legate de calitatea aerului persistă.

Cel mai important este ca problemele provocate de poluarea atmosferică să fie soluționate la nivel internațional.

În acest context, salut recomandarea referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind acceptarea modificărilor aduse Protocolului din 1998 la Convenția din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanțe lungi, referitor la metale grele. Acest proiect de decizie constituie una dintre măsurile benefice care contribuie la identificarea unor măsuri specifice în vederea reducerii emisiilor de poluanți atmosferici.

 
  
MPphoto
 
 

  Gianluca Buonanno (ENF), per iscritto. ‒ Il protocollo di Århus del 1998 sugli inquinanti organici persistenti ha l'obiettivo di controllare, ridurre o eliminare gli scarichi, le emissioni e le fuoriuscite di inquinanti organici persistenti (diclorodifeniltricloroetano (DDT), esaclorocicloesani (HCH), policlorobifenili (PCB), idrocarburi policiclici aromatici (IPA), diossine/furani (PCDD/PCDF) ed esaclorobenzene (HCB)).

Nel dicembre 2009 il protocollo è stato modificato dalle decisioni 2009/1, 2009/2, 2009/3 e 2009/4, le ultime due delle quali si riferiscono alle migliori tecniche disponibili (BAT). Le decisioni 2009/1 e 2009/2 comprendono sette nuove sostanze, aggiornano gli obblighi di attuazione per numerose sostanze, aggiornano le limitazioni delle emissioni di PCDD/PCDF provenienti da diverse fonti e aggiungono i PCB all'elenco di sostanze soggette alle limitazioni annuali di emissione e agli obblighi di segnalazione.

Gli emendamenti al protocollo, già in gran parte coperti dalla normativa dell'UE, saranno ulteriormente recepiti grazie alla revisione della direttiva che fissa i limiti nazionali di emissione (NEC) di alcuni inquinanti atmosferici e stabilisce inventari nazionali annuali delle emissioni, attualmente in corso. Voto positivo.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. ‒ Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativo all'accettazione degli emendamenti del protocollo del 1998 della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza riguardante i metalli pesanti. La convenzione sull'inquinamento atmosferico rappresenta il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante in questo settore, in quanto ha fissato un quadro per il controllo e la riduzione dei danni causati all'ambiente umano dalla diffusione delle sostanze inquinanti. Nel corso degli anni, la convenzione è stata ampliata da otto protocolli, che ne hanno garantito un approccio più efficace, incentrato soprattutto sull'eliminazione graduale della benzina con piombo e sulla riduzione dei livelli di concentrazione di mercurio nelle batterie alcaline e in altri prodotti, come i dispositivi di misurazione. L'adesione della Comunità europea all'ultimo protocollo è stata approvata ad aprile 2001, ma il testo è stato riesaminato dal punto di vista dell'adeguatezza e dell'efficacia degli obblighi previsti, stabilendo, in particolare, valori limite più rigorosi per le emissioni di polveri provenienti da alcune grandi fonti fisse, nonché disposizioni transitorie flessibili a beneficio delle parti che aderiscono entro la fine del 2019. La raccomandazione accoglie tali modifiche e per questo ho votato per il suo accoglimento.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della ratifica degli emendamenti al protocollo di Aarhus sui metalli pesanti, grazie ai quali ritengo che si possa raggiungere un più elevato livello di protezione della salute e dell'ambiente. Tali modifiche hanno infatti l'obbiettivo di ridurre e controllare le emissioni antropogeniche di numerosi metalli pesanti nell'atmosfera, con particolare riguardo alle emissioni provenienti da fonti industriali, processi di combustione e dell'incenerimento dei rifiuti. Peraltro, tali emendamenti prevedono che il protocollo in oggetto stabilisca valori limite più rigorosi per le emissioni di polveri provenienti da alcune grandi fonti fisse.

 
  
MPphoto
 
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου (PPE), γραπτώς. ‒ Η σύμβαση για τη διαμεθοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση σε μεγάλες αποστάσεις αποσκοπεί στην προστασία του ανθρώπινου περιβάλλοντος από την ατμοσφαιρική ρύπανση. Στηρίζουμε την έκθεση και πιστεύουμε πως τα προβλήματα που προκαλούνται από την ατμοσφαιρική ρύπανση θα πρέπει να αντιμετωπισθούν σε διεθνές επίπεδο.

 
  
MPphoto
 
 

  Κώστας Χρυσόγονος ( GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Η σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά την αποδοχή της τροποποίησης του πρωτοκόλλου για τα βαρέα μέταλλα του 1998 της Σύμβασης του 1979 για τη διαμεθοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση σε μεγάλες αποστάσεις εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια βελτίωσης των ισχυόντων κανονισμών, αλλά και συμφωνιών. Καθώς αφορά άμεσα το σύνολο των ευρωπαίων πολιτών που επηρεάζονται από την ατμοσφαιρική ρύπανση, θεωρώ πως πρέπει να τύχει θετικής αποδοχής από όλους μας και για αυτό το λόγο αποφάσισα να υπερψηφίσω.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Cicu (PPE), per iscritto. ‒ Ho deciso di votare a favore del provvedimento poiché ritengo che la sua ratifica costituirà un passo decisivo per una sempre crescente tutela della salute pubblica e dell'ambiente dai possibili danni dell'inquinamento transfrontaliero. La Commissione propone che il Consiglio approvi l'emendamento al Protocollo di Aarhus della Convenzione del 1979. Tale Protocollo regolamenta la riduzione e il controllo delle emissioni di piombo, cadmio e mercurio, metalli pesanti che si prestano agevolmente all'inquinamento atmosferico transfrontaliero. Il Protocollo richiede alle parti di ridurre l'ammontare totale annuale delle emissioni di tali metalli pesanti.

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore di questa raccomandazione perché incorpora principi già sanciti e confermati da questo Parlamento in altri contesti normativi. Il presidente La Via ha svolto un ottimo lavoro nel coordinare l'iter parlamentare di questo provvedimento.

 
  
MPphoto
 
 

  Deirdre Clune (PPE), in writing. ‒ Amendments to the 1998 Protocol to the 1979 Convention on long-range transboundary air pollution on heavy metals.

The Convention on Long-range Transboundary Air Pollution aims to protect the environment against air pollutants. Air pollutants have the potential to travel several thousand kilometres before being deposited. Stricter limit values for dust emissions and flexible transitional arrangements will directly benefit those following the amended protocol. A new directive setting updated national emission ceilings for certain atmospheric pollutants and annual national emission inventories will deal with emissions of lead, cadmium and mercury. Ratifying this amendment aims to provide a higher level of protection of human health and preserve the environment against transboundary air pollution.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. ‒ Apoio o Relatório do colega La Via sobre o reforço do combate à poluição por metais pesados.

O Protocolo de Aarhus, de 1998, relativo aos metais pesados, pretende reduzir e controlar as emissões para a atmosfera de chumbo, cádmio e mercúrio causadas pelo homem. Pretende a redução das emissões anuais dos três metais para níveis inferiores aos registados em 1990. Como o Relator bem sublinha, o Protocolo visa reduzir as emissões provenientes de fontes industriais (indústria do ferro e do aço, dos metais não ferrosos), dos processos de combustão (indústria, produção de eletricidade, transportes rodoviários) e da incineração de resíduos.

É neste quadro que se pretende eliminar progressivamente a gasolina com chumbo, reduzir os níveis de concentração de mercúrio nas pilhas alcalinas e incluir outros produtos que contenham mercúrio como aparelhos de medição. O Protocolo alterado estabelece valores-limite mais rigorosos para as emissões de poeiras que carecem ser transpostos por meio de uma nova diretiva.

Concordo com o Relator que a ratificação da alteração será um passo importante para uma melhor proteção da saúde humana e do ambiente contra a poluição atmosférica transfronteiras, sobretudo tendo em conta que se trata de metais pesados.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. ‒ Considerando che il protocollo del 1998 della convenzione in questione risponde alla necessità di affrontare il problema dell'inquinamento atmosferico, ho deciso di votare favorevolmente la raccomandazione riguardante il progetto di risoluzione del Consiglio per emendare il suddetto protocollo. Gli emendamenti apportati, infatti, non solo sono stati giudicati perfettamente coerenti con le competenze giuridiche dell'Unione europea, ma vanno a creare un'evoluzione positiva della regolamentazione, in particolare in merito alla limitazione della presenza di metalli pesanti nell'atmosfera. Tale progresso gioverà a tutti i cittadini europei garantendo un livello più elevato di salute.

 
  
MPphoto
 
 

  Therese Comodini Cachia (PPE), in writing. ‒ Air pollution is harmful to the human environment, yet pollution does not contain itself to one state and so cannot be addressed through single individual state action but only through joint international action. I have voted in favour of this report which supports the amendments to the 1998 Protocol to the 1979 Convention on Long Range Transboundary Air Pollution on Persistent Organic Pollutants. Action that deals with pollution and environmental issues needs to be kept under continuous review.

 
  
MPphoto
 
 

  Ignazio Corrao (EFDD), per iscritto. ‒ Il protocollo del 1998 della convenzione 1979 ha l'obiettivo di ridurre e controllare le emissioni di sette nuove sostanze, tra le quali le emissioni di piombo (Pb), cadmio (Cd) e mercurio (Hg) nell'atmosfera. Le parti sono tenute a ridurre le proprie emissioni annue totali di questi tre metalli portandole a livelli inferiori a quelli del 1990. Già alcuni studi condotti durante gli anni settanta riguardo gli inquinanti atmosferici evidenziarono la necessità di affrontare i problemi causati dall’inquinamento atmosferico. Ritengo che la ratifica degli emendamenti del protocollo del 1998 oltre ad essere utile sia indispensabile e necessaria. L'OMS ha rivelato in uno studio del 2010 che nei grandi centri italiani, a causa dell'elevata concentrazione di particolato sottile, muoiono ogni anno oltre 8 mila persone. Per tale motivo mi esprimo con voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. ‒ Este informe trata de la aceptación de enmiendas procedimentales que actualizan el alcance de los convenios internacionales ya aprobados por las partes a nivel internacional y que ahora se incorporan al marco de la legislación de la UE. He votado a favor porque considero que la ratificación de las enmiendas es un avance de cara a un nivel a más elevado de protección de la salud humana y el medio ambiente frente a la contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia provocada por metales pesados.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Cozzolino (S&D), per iscritto. ‒ La risoluzione del Parlamento europeo per la quale ho votato a favore, approva gli emendamenti al protocollo della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza riguardante i metalli pesanti. Gli emendamenti proposti fissano dei limiti alle emissioni transfrontaliere più stringenti rispetto a quelli indicati nel protocollo della convenzione al fine di una maggiore prevenzione dell'inquinamento atmosferico e dei suoi effetti sulla salute umana.

 
  
MPphoto
 
 

  Pál Csáky (PPE), írásban. ‒ A nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló egyezmény célja az emberi környezet levegőszennyezéssel szembeni védelme. Mivel a légszennyező anyagok nincsenek tekintettel a határokra és akár több ezer kilométert is megtesznek, mielőtt lerakódnának, a levegőszennyezés által okozott problémákkal nemzetközi szinten kell foglalkozni. Az1983-ban életbe lépett egyezmény, amelyet később nyolc jegyzőkönyvvel egészítettek ki, ezen a területen az első, kötelező jogi erővel bíró nemzetközi eszköz volt.

A Közösségnek a Jegyzőkönyvhöz való csatlakozását a Közösség nevében a 2001. április 4-i 2001/379/EK tanácsi határozat hagyta jóvá. A jegyzőkönyv 2003 decemberében lépett hatályba, és az uniós jogba való átültetése több különböző jogi aktus révén valósult meg. A jegyzőkönyvet 2012 decemberében módosították a 2012/5., illetve a 2012/6. és 2012/7. határozattal.

A 2012/5. határozatot a feleknek ratifikálniuk kell. A módosítás ratifikációja jelentős lépést jelent majd az emberi egészség és a környezet országhatárokon átterjedő levegőszennyezéssel szembeni védelmének magasabb szintje felé. A Parlament ma ehhez az egyetértését adta.

 
  
MPphoto
 
 

  Edward Czesak (ECR), na piśmie. ‒ Emisje metali ciężkich i trwałych zanieczyszczeń organicznych wpływają na ludzkie zdrowie i otaczające nas środowisko. Skuteczna kontrola emisji wymaga współpracy międzynarodowej. Oba protokoły wymieniają najlepsze dostępne techniki redukcji emisji i wymagania dotyczące sprawozdawczości w tej dziedzinie, narodowe limity emisji i limity emisji dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć.

Protokół z 1979 roku dotyczący metali ciężkich ma na celu redukcję i kontrolę antropogenicznych emisji ołowiu, kadmu i rtęci, aby ograniczyć choroby układu oddechowego i sercowo-naczyniowego, a także straty w bioróżnorodności i produkcji rolnej wynikające z działania metali ciężkich. Drugi protokół ma na celu ograniczenie i wyeliminowanie wyrzucania i emisji trwałych zanieczyszczeń organicznych, co obejmuje chemikalia takie jak DDT i zanieczyszczenia takie jak dioksyny.

Poprawki do protokołu o metalach, ustalone w 2012 r., wprowadzają ściślejsze limity dla emisji pyłu z pewnych stacjonarnych źródeł emisji, jak i elastyczne postanowienia umożliwiające wejście w życie tych zmian. Poprawki do drugiego protokołu, ustanowione w 2009 r., dodają nowe substancje i uzupełniają postanowienia dotyczące istniejących substancji. Obecne prawodawstwo UE jest zgodne z tymi poprawkami.

W związku faktem, iż ratyfikacja poprawek przez UE będzie krokiem naprzód w kierunku ich wejścia w życie i zachęci inne państwa-strony Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ (UNECE) do ich podpisania, oddałem głos za przyjęciem rezolucji.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. ‒ I supported this amendment to the Aarhus Protocol on Heavy Metals, as the amended protocol sets out, in particular, stricter limit values for dust emissions from certain major stationary sources, as well as flexible transitional arrangements that shall benefit those parties that will accede to the amended protocol before the end of 2019. The amendment is fully consistent with existing EU legislation.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin (PPE), par écrit. ‒ Ce rapport non législatif propose le soutien du Parlement européen aux amendements pour le protocole sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance en ce qui concerne les métaux lourds. Entrée en vigueur en 1983, cette convention a créé un cadre pour contrôler et réduire les dommages à la santé humaine et à l'environnement causés par la pollution de l'air dans les zones transfrontalières.

En 2012, des amendements ont été adoptés afin de fixer des limites plus strictes sur les émissions de poussières de métaux, et afin de mettre en place un régime transitoire flexible pour les nouvelles parties à la convention, notamment les pays de l'Est et du Sud-Est de l'Europe.

Considérant que ces amendements sont déjà couverts par la législation européenne dans le cadre de la directive révisée sur les plafonds nationaux d'émission (NEC) récemment adoptée par le Parlement et en cours de négociation avec le Conseil, j’ai voté en faveur de ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – J’ai soutenu l’amendement au protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif aux métaux lourds. Par la maîtrise des émissions de polluants atmosphériques comme les émissions anthropiques de plomb, de cadmium et de mercure, nous participons à améliorer la protection de la santé humaine et de l’environnement.

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella De Monte (S&D), per iscritto. ‒ La convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza ha rappresentato un importante passo in avanti nella tutela della salute e dell'ambiente umano soprattutto per quanto concerne le minacce provenienti dall'inquinamento atmosferico. Numerosi studi hanno dimostrato che gli agenti inquinanti possono raggiungere anche delle zone che sono lontane migliaia di chilometri cosi divenendo un problema di carattere internazionale. Ancora una volta, questo problema deve essere necessariamente affrontato a livello europeo ed è fondamentale pertanto considerare il benessere della società europea nel suo complesso evitando di cadere nella difesa di egoismi nazionali legati a particolari processi produttivi o a interessi economici in metalli pesanti. Attraverso questi emendamenti sarà possibile elevare il livello di protezione della salute umana e ridurre il rischio di incidenza di malattie pericolose. Voto pertanto a favore di questo provvedimento al fine di rilanciare ancora una volta l'impegno dell'Unione europea nei temi ambientali.

 
  
MPphoto
 
 

  Gérard Deprez (ALDE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de la Résolution du Parlement appelant le Conseil à accepter, au nom de l'Union européenne, l'amendement au protocole de 1998 à la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif aux métaux lourds.

Le protocole a pour objet de réduire et de maîtriser les émissions anthropiques de métaux lourds transportés dans l'atmosphère, par-delà les frontières sur de longues distances. Il dispose que les parties réduisent leurs émissions annuelles totales de plomb, de cadmium et de mercure par rapport aux niveaux de ces émissions en 1990 (ou toute autre année entre 1985 et 1995).

L' amendement proposé au protocole vise à établir des valeurs limites d'émission plus strictes pour les émissions de poussières provenant de certaines grandes sources fixes ainsi que des dispositions transitoires adaptables qui profiteront aux futures parties qui adhèreront au protocole, tel que modifié, entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2019.

Cet amendement devrait être transposé, notamment par l'intermédiaire d'une directive fixant de nouveaux plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques et prévoyant un inventaire des émissions nationales annuelles couvrant, entre autres, les émissions de plomb, de cadmium et de mercure.

 
  
MPphoto
 
 

  Mireille D'Ornano (ENF), par écrit. ‒ Les objectifs de ces amendements, relatifs au protocole d'Aarhus sur la pollution transfrontalière aux métaux lourds, sont louables. Néanmoins, ils n'apportent rien à la législation européenne en vigueur. Il serait davantage utile de promouvoir l'extension du protocole aux grandes puissances industrielles qui ne l'ont pas signé ou pas ratifié. Étant opposée à une inutile inflation normative, j'ai voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Ангел Джамбазки (ECR), в писмена форма. ‒ Подкрепих доклада на колегата Ла Виа, тъй като изпаренията от тежките метали оказват силно негативен ефект върху околната среда. Протоколът от 1998 година очертава най-добрите съществуващи техники за намаляване на вредните емисии.

Целта на този протокол е да намали и да контролира антропогенните емисии във въздуха, които могат да доведат до високо съдържание на кадий и меркурий и да причинят дихателни и сърдечни проблеми и заболявания. Ратифицирането на този протокол представлява стъпка напред в борбата със замърсяването.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. ‒ A Convenção sobre a Poluição Atmosférica Transfronteiras a Longa Distância visa proteger o ambiente humano da poluição atmosférica. A Convenção, assinada em 1979 e em vigor desde 1983, foi o primeiro instrumento internacional juridicamente vinculativo neste domínio. Até à data, o âmbito da Convenção foi alargado por oito protocolos que identificam medidas específicas a adotar pelas Partes para reduzir as respetivas emissões de poluentes atmosféricos.

Em dezembro de 2012, o Protocolo foi alterado pelas Decisões 2012/5, 2012/6 e 2012/7, as duas últimas a respeito das MTD tendo que ser ratificada pelas Partes. O Protocolo alterado estabelece, nomeadamente, valores-limite mais rigorosos para as emissões de poeiras provenientes de determinadas grandes fontes fixas, bem como disposições transitórias flexíveis que deverão beneficiar as futuras Partes no Protocolo alterado antes do final de 2019, incluindo os países do leste e do sudeste da Europa.

A ratificação da alteração será um passo importante rumo a um nível mais elevado de proteção da saúde humana e do ambiente contra a poluição atmosférica transfronteiras. Por conseguinte, acolho favoravelmente o projeto de decisão do Conselho.

 
  
MPphoto
 
 

  Edouard Ferrand (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté contre cette résolution parce que je considère qu'il n'est pas du rôle de l'Union européenne de ratifier des amendements à un traité international.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. ‒ O Protocolo de Aarhus de 1998 relativo aos metais pesados visa reduzir e controlar as emissões antropogénicas de chumbo (Pb), cádmio (Cd) e mercúrio (Hg) para a atmosfera. Exige que as Partes reduzam o total das suas emissões anuais dos três metais indicados para níveis inferiores aos registados em 1990 ou num ano alternativo entre 1985 e 1995. O Protocolo visa reduzir as emissões provenientes de fontes industriais (indústria do ferro e do aço, dos metais não ferrosos), dos processos de combustão (indústria, produção de eletricidade, transportes rodoviários) e da incineração de resíduos.

O Protocolo sugere também a inclusão de medidas de gestão para outros produtos que contenham mercúrio, nomeadamente aparelhos de medição. O Protocolo alterado estabelece, nomeadamente, valores-limite mais rigorosos para as emissões de poeiras provenientes de determinadas grandes fontes fixas, bem como disposições transitórias flexíveis que deverão beneficiar as futuras Partes no Protocolo alterado antes do final de 2019, incluindo os países do leste e do sudeste da Europa.

A alteração ao Protocolo já está abrangida pela legislação da UE, mas ainda deverá ser transposta por meio de uma nova diretiva que atualizará os valores-limite nacionais de emissão de determinados poluentes atmosféricos e preverá inventários nacionais de emissões anuais de chumbo, cádmio e mercúrio, entre outros.

Votámos favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne ‒ Problémy spôsobené znečisťovaním ovzdušia musíme riešiť globálne na medzinárodnej úrovni, nakoľko viacero štúdií poukazuje na to, že látky znečisťujúce ovzdušie dokážu prekonať aj niekoľko tisíc kilometrov pred tým, než dôjde k ich usadeniu. Dohovor o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979 bol prvým nástrojom v tejto oblasti. Dodnes bolo k dohovoru pripojených osem protokolov, z ktorých najvýznamnejší bol Aarhuský protokol z roku 1998 týkajúci sa najmä emisií, olova a ortuti do ovzdušia. Návrh rozhodnutia Rady je dôležitým krokom pre vyššiu úroveň ochrany ľudského zdravia a životného prostredia.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (ENF), per iscritto. ‒ Voto favorevole alla proposta di revisione dei limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης (NI), γραπτώς. ‒ Υπερψηφίζω τη σύσταση καθώς οι τροποποιήσεις του Πρωτοκόλλου για τα βαρέα μέταλλα του 1998 της Σύμβασης του 1979 για τη διαμεθοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση σε μεγάλες αποστάσεις , είναι αναγκαίο βήμα προς την προστασία του περιβάλλοντος, ένα θέμα που μας αφορά όλους, ανεξάρτητα πολιτικής τοποθέτησης.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. ‒ Single consent vote. I fully support the amendment to the Aarhus Protocol on Heavy Metals. The amended Protocol sets out, in particular, stricter limit values for dust emissions from certain major stationary sources, as well as flexible transitional arrangements that will benefit those Parties that accede the amended Protocol before the end of 2019. The amendment is fully consistent with existing EU legislation.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. ‒ Szavazatommal támogattam a jelentést, ugyanis a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló egyezmény célja az emberi környezet levegőszennyezéssel szembeni védelme. 1972 és 1977 között több tanulmány is kimutatta, hogy a légszennyező anyagok akár több ezer kilométert is megtesznek, mielőtt lerakódnának. Ezért a levegőszennyezés által okozott problémákkal nemzetközi szinten kell foglalkozni. Az 1979-ben aláírt és 1983-ban életbe lépett egyezmény ezen a területen az első kötelező jogi erővel bíró nemzetközi eszköz volt.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesc Gambús (PPE), por escrito. ‒ He votado a favor del Convenio con la voluntad de proteger el entorno humano de la contaminación atmosférica, ya que varios estudios han demostrado que los contaminantes atmosféricos pueden recorrer varios miles de kilómetros antes de su deposición. Por lo tanto, es imprescindible abordar esta problemática a escala internacional. El Protocolo enmendado establece unos valores límite más estrictos para las emisiones de partículas procedentes de determinadas grandes fuentes estacionarias, así como unas disposiciones transitorias flexibles.

 
  
MPphoto
 
 

  Arne Gericke (ECR), schriftlich. ‒ Ich habe heute für die Annahme der Änderung des Protokolls von 1998 zu dem Übereinkommen von 1979 über weiträumige grenzüberschreitende Luftverunreinigung betreffend Schwermetalle gestimmt, da ich eine Erhöhung des Umwelt- und Verbraucherschutzes in diesem Bereich ausdrücklich begrüße.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Gieseke (PPE), schriftlich. ‒ Studien zeigen, dass Luftschadstoffe über mehrere tausend Kilometer transportiert werden können. Deshalb braucht es auch hier eine europäische Lösung. Mit der heutigen Abstimmung leisten wir einen wichtigen Beitrag, um die Gesundheit der Menschen auch zukünftig zu schützen.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (S&D), in writing. ‒ I fully supported the ratification of this recommendation, which is an important step towards a higher level of protection of human health and the environment from transboundary air pollution.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Goddyn (ENF), par écrit. ‒ Le protocole d'Aarhus est une convention internationale placée sous l'égide des Nations Unies. Son objectif est de traiter des sujets environnementaux et notamment des pollutions transfrontalières aux métaux lourds. En effet, ces polluants ont de graves effets sur la santé mais aussi sur la biodiversité. Par exemple, les oiseaux migrateurs perdent notamment leur sens de l'orientation ce qui explique la baisse rapide de leurs populations sur les continents américains et asiatiques. Les États membres de l'Union européenne sont déjà signataires de ce protocole et appliquent des normes très sévères. Ce sont quasiment les seuls et les grandes puissances polluantes n'en tiennent pas compte.

Cette recommandation du Parlement n'oblige en rien les États-membres. En revanche, elle permettra à la Commission de justifier les futures directives pour limiter les émissions polluantes, sans faire pression sur les pays tiers bien plus pollueurs que les pays européens.

Au contraire, chaque accord de libre-échange entre l'Union et les pays tiers, comme le traité transatlantique, n'a vocation qu'à augmenter les flux de transports et la pollution sans préalables environnementaux.

Les États membres sont déjà signataires de ce protocole et n'ont nul besoin de la recommandation qui nous est proposée. J'ai donc voté contre cette inutile recommandation.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), par écrit. ‒ Tous les États membres sont parties à la convention internationale sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance et à ses divers protocoles.

Les deux rapports qui nous sont aujourd’hui soumis concernent des amendements à ces protocoles, amendements renforçant les dispositions sur les métaux lourds et les polluants organiques persistants. Ils demandent au Conseil d’approuver ces amendements au nom de l’Union européenne.

Je ne comprends pas en quoi la participation de l’Union européenne en tant que telle à cette convention et à ses suites représente une quelconque valeur ajoutée. De plus, la législation de l’Union est très largement conforme aux nouvelles dispositions proposées: partie ou non à cette convention, l’UE doit, dans sa législation, dûment tenir compte des engagements internationaux de ses membres.

L’erreur initiale a été de permettre à l’Europe de Bruxelles, il y a quinze ans, d’adhérer à cette convention. Cela n’était ni nécessaire, ni utile. Il serait bien plus utile, dans ces matières, de pousser les deux plus gros pollueurs de la planète, États-Unis et Chine, à signer et ratifier eux aussi ces dispositions.

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado a favor de este informe dado que la inclusión de estas enmiendas supone la aceptación de una mejora en la legislación en materia de metales pesados aprobada en los convenios internacionales y traspuesta ahora al marco de la legislación de la Unión Europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Beata Gosiewska (ECR), na piśmie. ‒ Zmiany do protokołu z 1998 r. do Konwencji z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie odległości dotyczącego metali ciężkich, trwałych zanieczyszczeń organicznych.

Zanieczyszczenie środowiska metalami ciężkimi jest jednym z ważniejszych zagrożeń dla zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego. Choroby układu oddechowego czy układu sercowo-naczyniowego są dziś w Europie powszechne, dodatkowo aktualne badania naukowe potwierdziły istotną zależność między stężeniami metali ciężkich w spożywanych pokarmach czy wdychanym powietrzu a umieralnością na nowotwory, które stanowczo zbyt szybko stają się kolejną chorobą cywilizacyjną naszych czasów.

Te same czynniki powodują ogromne straty w produkcji rolnej i bioróżnorodności.

Dlatego jestem przekonana, że zwiększenie limitów emisji metali ciężkich oraz trwałych zanieczyszczeń organicznych do atmosfery, a także zaktualizowanie listy szkodliwych metali znacznie przyczyni się do poprawy jakości środowiska oraz pozwoli na odbudowę i rozwój rolnictwa, przez co pozytywnie wpłynie na zdrowie i życie Europejczyków.

 
  
MPphoto
 
 

  Theresa Griffin (S&D), in writing. ‒ I supported the ratification of the amendment, as it is an important step towards a higher level of protection of human health and the environment from transboundary air pollution.

 
  
MPphoto
 
 

  Antanas Guoga (ALDE), in writing. ‒ I support the EU’s ratification of an update to the international agreement on controlling transboundary air pollution, specifically concerning heavy metal emissions, because these amendments will contribute to a higher level of protection of human health and the environment from transboundary air pollution.

 
  
MPphoto
 
 

  Τάκης Χατζηγεωργίου (GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Οι δύο τροποποιήσεις των Συμβάσεων του 1979 αποτελούν την αποδοχή των διαδικαστικών τροπολογιών που αναβαθμίζουν τις εν λόγω Συμβάσεις και οι οποίες έχουν ήδη εγκριθεί στο διεθνές επίπεδο και τώρα πρέπει να μεταφερθούν στο νομικό πλαίσιο της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of the amendments to the 1998 Protocol to the 1979 Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution on Heavy Metals because they seek to update the sufficiency and effectiveness of transboundary air pollution. More importantly, the Protocol aims to cut emissions from industrial sources (iron and steel industry, non-ferrous metal industry), combustion processes (power generation, road transport), and waste incineration. It sets limit values for emissions from specific major stationary sources and requires the use of best available techniques (BAT). Parties must also develop and maintain emission inventories for Pb, Cd and Hg, phase out leaded petrol, and reduce Hg concentration levels in alkaline batteries, all of which will benefit the health of EU citizens and the environment.

The amended Protocol sets out, in particular, stricter limit values for dust emissions from certain major stationary sources, as well as transitional arrangements for acceding countries. The amendments are fully consistent with existing EU legislation and will be further transposed via the ongoing revision of the National Emission Ceilings Directive. The ratification of the amendments will contribute to a higher level of protection of human health and the environment from transboundary air pollution.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Olaf Henkel (ECR), in writing. ‒ The 1998 protocol on Heavy Metals, which aims to reduce and control anthropogenic emissions into the air of lead, cadmium and mercury, was amended in 2012 with stricter emission limit values for dust emissions from some major stationary sources and flexible transitional arrangements. The POPs Protocol, which aims to control, reduce or eliminate discharges, emissions and losses of persistent organic pollutants, was amended in 2009, when new substances were added to its scope and provisions for existing substances were updated. While EU legislation is already in place to cover these amendments, the ratification by the EU is important for their entry into force and to give a signal to other UNECE signatories. Given the widespread impact of these substances on human health and on biodiversity and the need for international collaboration on this particular topic, I have voted in favour of this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), în scris. ‒ Salut acest raport, deoarece Convenția asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanțe lungi protejează mediul uman împotriva poluării atmosferice. Protocolul referitor la metale grele vizează reducerea și controlarea emisiilor antropice de plumb în atmosferă.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. ‒ Glasao sam za nacrt zakonodavne rezolucije Europskog parlamenta o nacrtu odluke Vijeća o prihvaćanju izmjena Protokola o teškim metalima iz 1998. uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine, jer se time daje suglasnost za prihvaćanje izmjena Protokola. Smanjenje i kontrola antropogenih emisija olova, kadmija i žive u velikoj mjeri može pomoći u unaprjeđenju kvalitete zraka te, u skladu s tim, umanjiti štetni utjecaj koje one imaju na okoliš i ljudsko zdravlje.

U tom kontekstu, nužno je smanjiti emisije koje nastaju iz industrijskih izvora, pri spaljivanju otpada te tijekom procesa izgaranja. Stoga, smatram da je potreban koordinirani pristup na međunarodnoj razini, te držim da će dotična ratifikacija amandmana unaprijediti nivo zaštite i osnažiti EU zakonodavstvo u dotičnom području.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-François Jalkh (ENF), par écrit. ‒ Soutenir l'amendement sur la pollution des métaux lourds ne me paraît pas judicieux. Je constate qu'à l'exception de Malte, les États membres de l'UE sont déjà signataires du protocole Aarhus à ce sujet. La recommandation de la commission n'amène pas de valeur ajoutée, ni de portée juridique. Il me semble plus utile que l'UE se rapproche des grandes puissances industrielles afin de les convier à adhérer aussi à ce protocole sous la direction de l'ONU. Par conséquent je vote contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Joulaud (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de la recommandation de mon collègue Giovanni La Via au sujet de la recommandation sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relative aux métaux lourds. La Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance a créé un cadre pour réduire les dommages de la pollution sur la santé et l'environnement. Le protocole relatif aux métaux lourds a pour but la réduction des émissions de ces métaux dans l'atmosphère. J'ai donc approuvé la décision du Conseil de ratifier ce protocole et ses amendements.

Cette recommandation a été adoptée à une large majorité, ce dont je me félicite.

 
  
MPphoto
 
 

  Josu Juaristi Abaunz (GUE/NGL), in writing. ‒ The Convention on Long-range Transboundary Air Pollution (signed 1979, entering into force 1983) is intended to protect the human environment against air pollution. The Convention was the first international legally binding instrument in this area. To date, the Convention has been extended by eight protocols, which identify specific measures to reduce their air pollutant emissions. The Aarhus Protocol on Heavy Metals is one of these amending protocols. It aims to cut emissions from industrial sources (iron and steel industry, non-ferrous metal industry), combustion processes (power generation, road transport), and waste incineration.

The accession of the EU to the Protocol was approved on behalf of the Community by Council Decision 2001/379/EC of 04/04/2001. The Protocol, which entered into force on 29/12/2003, has been transposed into EU law through several instruments. The Protocol put to the vote today sets out stricter limit values for dust emissions from certain major stationary sources, as well as flexible transitional arrangements that will benefit those Parties that accede to the amended Protocol before the end of 2019.

In view of this positive amended protocol, which not only tightens up values for dust emissions but also reaffirms that waste incineration plants damage human health and the environment, EH Bildu has voted in favour of this La Via Report.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de cette recommandation du Parlement européen concernant la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière et plus spécifiquement des amendements à son Protocole sur les métaux lourds.

L’Adoption de ces amendements va permettre de rajouter un certain nombre de type de métaux lourds dans la liste des produits visés, renforçant ainsi la lutte contre la pollution atmosphérique.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kappel (ENF), schriftlich. ‒ Dieser Bericht behandelt die Übernahme eines Ergänzungsprotokolls über ein internationales Abkommen, welchem die Mitgliedstaaten und die EU schon beigetreten sind. Ich enthalte ich mich zu dem vorliegenden Bericht.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Kelly (PPE), in writing. ‒ I support the amendments proposed for the 1998 Protocol. Particularly important amendments include the more flexible arrangements to be allowed for Parties that adopt the amended Protocol before 2020, which will encourage a swifter widespread implementation of it. Stricter restrictions on dust emissions from particular dominant stationary sources would also be an important step in preventing air pollution across the borders. Transboundary air pollution significantly affects countries across Europe – in recent years Ireland has fallen below the World Health Organisation guidelines on air pollution, with airflow coming from the Sahara desert to Ireland and polluting our air with dust. I agree with the rapporteur that the proposed amendments, if ratified, would be a triumph for each EU country’s environmental protection and public health levels.

 
  
MPphoto
 
 

  Afzal Khan (S&D), in writing. ‒ I supported the ratification of the amendment, as it is an important step towards a higher level of protection of human health and the environment from transboundary air pollution.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. – La convenzione UNECE sull' inquinamento atmosferico transfrontaliero mira a limitare e prevenire l'inquinamento atmosferico e i suoi effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente. Il protocollo di Aarhus (1998) e i suoi successivi emendamenti hanno ulteriormente ampliato la portata della convenzione; esso ha la funzione di ridurre e controllare le emissioni di piombo, cadmio e mercurio nell'atmosfera. Vorrei sottolineare che le decisioni del Consiglio, riguardanti la modifica del protocollo sono strettamente connesse alle BAT (Best Available Techniques). A tal proposito vi è un obbligo, da parte delle aziende, concernente l'applicazione delle migliori tecniche disponibili al fine di ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo, oltre alla produzione di rifiuti. La normativa UE comprende già quasi tutti gli strumenti legislativi riguardanti le materie disciplinate dal protocollo di Aarhus e le sue successive modifiche, di cui oggi siamo chiamati a discutere. Ho, quindi, invitato i colleghi a fornire il proprio consenso alla decisione del Consiglio, al fine di ufficialmente adottare gli emendamenti del protocollo a nome dell'Unione.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (ENF), par écrit. ‒ Les métaux lourds sont de véritables poisons pour l'homme et la nature. Leurs effets sur la santé ne sont plus à citer. Les objectifs des amendements sont en totale conformité avec la législation de l'Union. Cependant, les États membres étant déjà signataires, il ne me semble donc pas indispensable que l'UE ratifie ces amendements. On pourrait en revanche lui recommander d’inviter certaines grandes puissances industrielles, comme les États-Unis ou la Chine, à signer et/ou ratifier le protocole d'Aarhus.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Lebreton (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté contre ce rapport car il n’apporte rien de nouveau à la lutte contre la pollution transfrontalière aux métaux lourds. D’autre part, et surtout, les États membres sont déjà parties au protocole concerné.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Loiseau (ENF), par écrit. ‒ Le protocole en question concerne la pollution transfrontalière sur longues distances. Ces amendements visent à fixer les valeurs limites d'émission de poussières contenant des métaux lourds ou des polluants organiques persistants (POP). Les effets de ces polluants et POP sont désastreux pour la santé humaine, mais également pour la faune et la flore. La population d'oiseaux migrateurs a d'ailleurs été drastiquement réduite du fait de ces polluants toxiques.

Néanmoins, les États européens sont déjà signataires de ce protocole placé sous l'égide de l'ONU. L'UE n'a donc pas de nécessité à ratifier ces amendements, et devrait plutôt songer à inviter les puissances industrielles hors Union européenne (États-Unis, Chine) à signer ce traité. Pour faire valoir cette piste de réflexion, et ce vote étant superflu, je me suis prononcé contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Petr Mach (EFDD), písemně. ‒ Zdržel jsem se. Jsem přesvědčen o nutnosti chránit ovzduší před emisemi jedovatých látek. Existuje ale již domluva členských států v Radě a jednotlivé země mohou stanovovat vlastní emisní limity. Není tedy nezbytné mít k tomu další směrnici.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. ‒ Podržala sam preporuku zastupnika Giovannija La Vie o zaštiti zdravlja ljudi i ekosustava od štetnih utjecaja onečišćenja zraka. Ti se problemi moraju rješavati na međunarodnoj razini, jer tvari koje onečišćuju zrak mogu prijeći nekoliko tisuća kilometara prije taloženja.

Konvencija o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka je prvi međunarodni pravno obvezujući instrument u tom području. Potpisana je 1979. godine, stupila na snagu 1983., a namijenjena je zaštiti okoliša od zračnog zagađenja. Konvencija je do danas proširena s osam protokola koji identificiraju konkretne mjere koje trebaju poduzeti stranke da smanje svoje emisije onečišćujućih tvari. Izmjena Protokola iz 1998. je u velikoj mjeri obuhvaćena zakonodavstvom EU-a, te će putem nove direktive postaviti nacionalne gornje granice emisije za pojedine tvari.

Izmijenjeni Protokol postavlja strože granične vrijednosti emisija određenih tvari te će se provoditi godišnja nacionalna inventura koja uključuje emisije za pojedine atmosferske onečišćujuće tvari, koja obuhvaća između ostalog emisije POP-sova, uključujući PAH, PCDD / PCDF, HCB i PCB.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrejs Mamikins (S&D), rakstiski. ‒ 1979. gadā parakstītā Konvencija par gaisa pārrobežu piesārņojumu lielos attālumos, kas stājās spēkā 1983. gadā, kļuva par pirmo tāda tipa starptautisko nolīgumu. 1998. gada Orhūsas Protokols īpaši atzīmēja nepieciešamību samazināt un ciešāk kontrolēt svina, kadmija un dzīvsudraba izmešanas līmeņus.

Šodienas balsojums bija orientēts uz 2012. gadā izstrādāto grozījumu pieņemšanu, kas paredz stingrākas emisiju robežvērtības attiecībā uz putekļu emisijām no konkrētiem lielajiem stacionārajiem avotiem. Tas attiecas arī uz elastīgiem pārejas pasākumiem, kas zināmā mērā palīdzēs pusēm, kuras pievienosies grozītajam Protokolam līdz 2019. gada beigām — tostarp Austrumeiropas un Dienvidaustrumeiropas valstīm.

Jaunie grozījumi, starp citu, paredz arī ikgadēju valsts emisiju pārskatu, kas ļaus efektīvāk kontrolēt izmešanas līmeņus katrā valstī. Tomēr jāatzīmē, ka, kamēr šo grozījumu pieņemšana nenoliedzami ir svarīgs solis, ir absolūti nepieciešams, lai pēc iespējas lielāks valstu skaits ne tikai pievienotos šo principu realizēšanai praksē, bet arī maksimāli taisnīgi tos piepildītu. Citādāk nekāda reāli pozitīva efekta uz vidi nebūs.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne. ‒ Hospodársky rozvoj negatívne ovplyvňuje stav ovzdušia. Je to medzinárodný problém, ktorého účinné riešenie si vyžaduje aktívne zapojenie všetkých krajín sveta. Rozhodnutím o prijatí zmien Protokolu z roku 1998 o ťažkých kovoch, ktorý bol transponovaný do práva EÚ viacerými aktmi, sa sprísňujú limity emisií prachu z veľkých stacionárnych zdrojov, čo je v súlade s už prijatými právnymi predpismi EÚ. Verím, že ratifikácia rozhodnutia a jeho uplatňovanie prispeje k účinnej ochrane ovzdušia.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς ( ECR), γραπτώς. ‒ Ψηφίζω υπέρ της σύστασης σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την αποδοχή της τροποποίησης του Πρωτοκόλλου για τα βαρέα μέταλλα του 1998 της Σύμβασης του 1979 για τη διαμεθοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση σε μεγάλες αποστάσεις, διότι είναι πλήρης και τεκμηριωμένη.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Martin (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté contre ce texte. Il s'agit ici d'amendements visant à fixer les valeurs limites d'émission de poussières contenant des métaux lourds. Ce protocole est placé sous l'égide de l'ONU, et les pays membres de l'UE, et l'UE en tant qu'organisation, en sont signataires. Les effets négatifs pour la santé des métaux lourds ne sont plus à expliquer, c'est pourquoi il est important d'y faire face. Nous nous opposons toutefois à ce texte car les États membres ont déjà signé ces amendements, il ne nous semble donc pas nécessaire que l'UE les ratifie à son tour.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. ‒ The Convention on Long-range Transboundary Air Pollution is intended to protect the human environment against air pollution. Several studies performed between 1972 and 1977 had shown that air pollutants could travel several thousand kilometres before deposition. Problems caused by air pollution therefore need to be addressed on the international level. Signed in 1979 and entering into force in 1983, the Convention was the first international legally binding instrument in this area. It has created the framework for controlling and reducing the damage to human health and to the environment caused by transboundary air pollution. The Convention identifies the Executive Secretary of the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) as its secretariat.

 
  
MPphoto
 
 

  Fulvio Martusciello (PPE), per iscritto. ‒ Ho espresso il mio voto a favore della raccomandazione sul progetto di decisione del Consiglio relativo all'accettazione degli emendamenti del protocollo del 1998 della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza riguardante i metalli pesanti. La convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero costituisce uno dei primi strumenti internazionali giuridicamente vincolanti con l'obiettivo di limitare, ridurre gradualmente e prevenire l'inquinamento atmosferico e i suoi effetti negativi sulla salute umana e sull’ambiente. Tale convenzione sull'inquinamento atmosferico è stata ampliata da otto protocolli, compreso il protocollo di Aarhus del 1998, relativo ai metalli pesanti. Ratificando gli emendamenti di tale protocollo si potrà garantire una maggiore protezione della salute umana e dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico transfrontaliero.

 
  
MPphoto
 
 

  Marisa Matias (GUE/NGL), por escrito. ‒ Votei a favor do relatório pois este pretende transpor para o quadro da legislação europeia a aceitação do Protocolo de 1998 à Convenção de 1979 sobre a Poluição Atmosférica Transfronteiras a Longa Distância, relativo aos Metais Pesados, que já foi previamente acordada pelos partidos a nível internacional. A ratificação da alteração será um passo importante rumo a um nível mais elevado de proteção da saúde humana e do ambiente contra a poluição atmosférica transfronteiras.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriel Mato (PPE), por escrito. ‒ He votado a favor de la propuesta de aceptar los cambios que se establecían en el último Protocolo relativo al Convenio sobre contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia en materia de metales pesados.

Como señala el ponente, se trata de establecer unos valores límite más estrictos para las emisiones de partículas procedentes de determinadas grandes fuentes estacionarias, algo totalmente coherente con la legislación existente en la UE en esta materia. Por tanto, estaremos dando un paso más hacia un nivel más elevado de protección de la salud humana y el medio ambiente frente a la contaminación atmosférica transfronteriza.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Mayer (ENF), schriftlich. ‒ Es handelt sich um einen Vorschlag zur Übernahme eines Ergänzungsprotokolls eines internationalen Abkommens, dem die Mitgliedstaaten und die EU schon beigetreten sind und bereits Rechnung tragen. Ich enthalte mich daher meiner Stimme.

 
  
MPphoto
 
 

  Valentinas Mazuronis (ALDE), raštu. ‒ Balsavau už šį pranešimą, kuriuo yra pritariama Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos pakeitimams. Manau, jog šie pakeitimai leis kontroliuoti ir mažinti tarpvalstybinių oro teršalų pernašų keliamą žalą žmonių sveikatai ir aplinkai. Iš dalies pakeistame konvencijos Protokole visų pirma nustatytos griežtesnės iš tam tikrų stambių stacionarių šaltinių išmetamų dulkių kiekio ribinės vertės ir lankstesnė pereinamojo laikotarpio tvarka, naudinga Šalims, norinčioms iki 2019 m. pabaigos prisijungti prie Protokolo su pakeitimais, įskaitant Rytų ir Pietryčių Europos šalis. Šio pakeitimo ratifikavimas bus svarbus žingsnis siekiant užtikrinti aukštesnį žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos nuo tarpvalstybinių oro teršalų pernašų lygį.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. ‒ Plusieurs études menées entre 1972 et 1977 ont démontré que les polluants atmosphériques pouvaient être transportés sur plusieurs milliers de kilomètres avant d'être précipités. La convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance a pour but de protéger l'environnement humain contre la pollution atmosphérique, signé en 1979 et entrée en vigueur en 1983, cette convention a été le premier instrument international juridiquement contraignant dans ce domaine.

À ce jour, la convention a été étendue au moyen de huit protocoles recensant de manière spécifique les mesures à prendre par les parties pour réduire leurs émissions de polluants atmosphériques. Le rapport propose que le Conseil approuve, au nom de l'Union européenne, un amendement au protocole d'Aarhus de 1998, relatif aux polluants organiques persistants.

Cet amendement établit des valeurs limites d'émission plus strictes pour les émissions de poussières provenant de certaines grandes sources fixes. Je vote pour ce texte et je souhaite qu'il soit rapidement opposé aux émissions criminelles de lignite en Allemagne.

 
  
MPphoto
 
 

  Joëlle Mélin (ENF), par écrit. ‒ Soutenir l'amendement sur la pollution des métaux lourds ne me paraît pas judicieux. Je constate qu'à l'exception de Malte, les États membres de l'UE sont déjà signataires du protocole Aarhus à ce sujet. La recommandation de la commission n'amène pas de valeur ajoutée, ni de portée juridique. Il me semble plus utile que l'UE se rapproche des grandes puissances industrielles afin de les convier à adhérer aussi à ce protocole sous la direction de l'ONU. Par conséquent j'ai voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. ‒ Votei favoravelmente o relatório sobre o projeto de decisão do Conselho relativa à aceitação da alteração do Protocolo de 1998 à Convenção de 1979 sobre a Poluição Atmosférica Transfronteiras a Longa Distância, relativo aos Metais Pesados.

Tendo em conta que vários estudos realizados demonstraram que os poluentes atmosféricos podem percorrer milhares de quilómetros antes da deposição, é importante que se abordem os problemas causados pela poluição atmosférica a nível internacional.

O Protocolo de Aarhus de 1998 relativo aos metais pesados visa reduzir e controlar as emissões antropogénicas de chumbo, cádmio e mercúrio para a atmosfera. O referido Protocolo entrou em vigor em 29 de dezembro de 2003, e foi transposto para o direito da UE através de vários instrumentos.

É necessário que uma nova diretiva da UE possa atualizar os valores limite nacionais de emissão de determinados poluentes atmosféricos.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of ratifying the amendment because I believe it is important to take a proactive role concerning the health of our environment. Specifically, this amendment aims to limit dust emissions from fixed sources, and to lower transboundary air pollution.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – La convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif aux métaux lourds a pour but de protéger l'environnement humain contre la pollution atmosphérique. La dite pollution peut se caractériser par l'émission de métaux lourds tels que le plomb (Pb), le cadmium (Cd) et le mercure (Hg) dans l'atmosphère. Le protocole a donc pour but de réduire les émissions d'origine industrielle, provenant de la combustion ou encore de l'incinération des déchets.

Mais, compte tenu des problèmes que ces métaux lourds peuvent engendrer sur le plan environnemental, il convient (comme le souligne les amendements faits) de réduire d'une part le mercure contenu dans les piles alcalines et dans les dispositifs de mesure et d'autre part de tenir un inventaire national mis à jour sur les émissions de Pb, Cd et Hg.

La ratification des amendements est une étape essentielle vers un niveau de protection élevé de la santé humaine et de l'environnement contre la pollution atmosphérique transfrontière.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), písomne Znečistenie ovzdušia je nepríjemným a nebezpečným javom, pretože nie je voľným okom pozorovateľné a jeho rozsah sa nedá určiť bezodkladne po tom, čo k znečisteniu došlo. Zároveň sa znečistenie môže šíriť vzduchom stovky, ba až tisíce kilometrov, pričom môže mať negatívny vplyv na zdravie ľudí. Z týchto dôvodov je dôležité a vhodné, aby sa neustále zlepšovala právna úprava ochrany životného prostredia v oblasti znečisťovania ovzdušia. V predkladanom návrhu vítam naviazanie revidovaného Aarhuského protokolu na novú smernicu, ktorá stanovuje aktualizované emisné stropy pre konkrétne látky ohrozujúce čistotu ovzdušia. Uprednostňovanie najlepších technológií, ktoré boli dodnes vyvinuté z ekonomického a technického hľadiska, tzv. BAT, vnímam tiež ako neoddeliteľnú podmienku akejkoľvek novej právnej úpravy týkajúcej sa ochrany životného prostredia. Aj z týchto dôvodov predkladaný návrh uznesenia podporujem.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. ‒ I gave my full support to the Report on amending the Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution on Heavy Metals. The amended Protocol sets out, in particular, stricter limit values for dust emissions from certain major stationary sources, as well as flexible transitional arrangements that will benefit those Parties that accede to the amended Protocol before the end of 2019.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. ‒ A nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló, 1979-ben aláírt és 1983-ban életbe lépett egyezmény létrehozta az országhatárokon átterjedő levegőszennyezés által az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt káros hatások nyomon követésének és csökkentésének keretét. Az egyezményt kiegészítő 1998. évi két aarhusi jegyzőkönyv egyikének célja az ólom, a kadmium és a higany emberi eredetű, levegőbe történő kibocsátásának csökkentése és ellenőrzése. A Közösségnek a Jegyzőkönyvhöz való csatlakozását a 2001. április 4-i 2001/379/EK tanácsi határozat hagyta jóvá. A jegyzőkönyv 2003. december 29-én lépett hatályba.

A jegyzőkönyvet a részes felek 2012 decemberében három határozattal módosították. Ezek közül a jelentős, helyhez kötött források porkibocsátásai tekintetében a korábbiaknál szigorúbb határértékeket előíró, továbbá a módosított jegyzőkönyvhöz 2019 vége előtt csatlakozó felek számára kedvező átmeneti intézkedéseket bevezető 2012/5. határozatot a feleknek ratifikálniuk kell. A Tanács által benyújtott határozattervezet erre tesz javaslatot. A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésében megállapítja, hogy a módosítás teljes mértékben összhangban áll a hatályos uniós jogszabályokkal, ezért azt javasolja, hogy a Parlament adja hozzá egyetértését a határozattervezethez. Ennek megfelelően szavaztam.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Monot (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport propose de fixer des valeurs limites d'émission de poussières contenant des métaux lourds ou des polluants organiques persistants. Le protocole d'Aarhus est placé sous l'égide de l'ONU, les parties signataires sont pour l'essentiel des États européens ainsi que l'Union européenne. Ces métaux lourds sont de véritables poisons pour l'homme et la nature. À titre d'exemple, près de la moitié des oiseaux migrateurs a déjà disparue à cause des effets des POP sur le sens de l'orientation. Les effets des métaux lourds sur la santé sont connus. Les objectifs des amendements sont en totale conformité avec la législation de l'Union.

Cependant, les États membres étant déjà signataires, il ne nous semble pas indispensable que l'UE les ratifie. On pourrait en revanche lui recommander de se rapprocher des grandes puissances industrielles pour les inviter à signer et/ou ratifier le protocole d'Aarhus, notamment les États-Unis ou la Chine, qui ne les ont pas ratifiés.

 
  
MPphoto
 
 

  Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), por escrito. ‒ A Convenção sobre a Poluição Atmosférica Transfronteiras a Longa Distância, assinada em 1979 e em vigor desde 1983, foi o primeiro instrumento internacional juridicamente vinculativo relativo à proteção do ambiente humano da poluição atmosférica. Esta Convenção criou o quadro para controlar e reduzir os danos para a saúde humana e para o ambiente decorrentes da poluição atmosférica transfronteiras.

O Protocolo de Aarhus de 1998 relativo aos metais pesados visa reduzir e controlar as emissões antropogénicas de chumbo, cádmio e mercúrio para a atmosfera. Este Protocolo foi alterado pelas Decisões 2012/5, 2012/6 e 2012/7. A alteração ao Protocolo já está abrangida pela legislação da União Europeia, mas ainda deverá ser transposta por meio de uma nova diretiva que atualizará os valores-limite nacionais de emissão de determinados poluentes atmosféricos e preverá inventários nacionais de emissões anuais de chumbo, cádmio e mercúrio, entre outros.

Defendo que a ratificação permitirá proteger cada vez mais a saúde humana e o ambiente contra a poluição atmosférica transfronteiras.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (ENF), par écrit. ‒ Les États membres étant déjà signataires de ce texte, il ne semble pas indispensable que l'UE ratifie ces amendements. Il pourrait en revanche être intéressant de se rapprocher des grandes puissances industrielles pays tiers pour les inviter à signer et/ou ratifier le protocole d'Aarhus comme les États-Unis (pas ratifié) ou la Chine (ni l'un ni l'autre).

 
  
MPphoto
 
 

  Nadine Morano (PPE), par écrit. ‒ J’ai approuvé ce texte qui autorise la ratification par l’UE des amendements au protocole de 1998 à la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière relatif aux métaux lourds. Ces amendements sont en totale cohérence avec la législation européenne en vigueur. Leur ratification représentera une étape importante vers un niveau de protection plus élevé de la santé humaine et de l'environnement contre la pollution atmosphérique transfrontière.

 
  
MPphoto
 
 

  Renaud Muselier (PPE), par écrit. ‒ Le rapport sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif aux métaux lourds fait suite aux accords internationaux inscrits dans le respect et la cohérence de la législation de l'Union. Leur ratification se place comme une avancée importante vers une meilleure protection de la santé et de l'environnement, raison pour laquelle j'ai voté en faveur du rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandra Mussolini (PPE), per iscritto. ‒ La convenzione UNECE sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero mira a limitare e prevenire l'inquinamento atmosferico e i suoi effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente. Il protocollo di Aarhus e i suoi successivi emendamenti hanno ulteriormente ampliato la portata della convenzione riducendo e controllando le emissioni di piombo, cadmio e mercurio nell'atmosfera. Ho deciso di votare a favore della decisione del Consiglio poiché la considero un passo decisivo per una crescente tutela della salute pubblica e dell'ambiente dai possibili danni dell'inquinamento.

 
  
MPphoto
 
 

  Victor Negrescu (S&D), in writing. ‒ The 1979 Convention on long-range transboundary air pollution has as its purpose the protection of the human environment from air pollution. I have voted for this recommendation that will set out stricter limit values for dust emission from certain major stationary sources.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (ENF), schriftlich. ‒ Hier handelt es sich um eine Übernahme eines Ergänzungsprotokolls eines internationalen Abkommens, dem die Mitgliedsstaaten und die Europäische Union schon beigetreten sind. Ich hätte mich meiner Stimme enthalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. ‒ Toetasin. Protokolli ratifitseerimine on oluline selleks, et kaitsta paremini inimeste tervist ja keskkonda piiriülese õhusaaste eest. Protokoll sätestab rangemad piirnormid teatavate suuremate paiksete saasteallikate tolmuheitele ning paindlikuma üleminekukorra.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. ‒ L'inquinamento atmosferico fu già oggetto di studio nel 1972. Diversi studi dimostrarono che gli inquinamenti atmosferici potevano essere trasportati per migliaia di chilometri prima di depositarsi, il che aveva posto in evidenza la necessità di affrontare a livello internazionale tale problema. Per i metalli pesanti fu istituito il protocollo di Aarhus con l'obiettivo di ridurre e controllare le emissioni antropogeniche. A tal proposito fu istituita una convenzione attuata per monitorare, mediante un programma di sorveglianza e uno di valutazione del trasporto. Con gli anni la convenzione è stata ampliata definendo misure specifiche che le parti devono adottare per ridurre le emissioni d'inquinamenti atmosferici. In qualità di membro della commissione parlamentare ENVI ed essendo sensibile alle tematiche ambientali, esprimo il voto favorevole alla ratifica di tale convenzione, certo che costituirà un importante passo avanti verso un livello più elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico transfrontaliero.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva Paunova (PPE), in writing. Long-range transport of air pollution has been recognized as an important factor affecting ecosystems and the human population. The heavy metals cadmium, lead and mercury are common air pollutants, being emitted mainly as a result of various industrial activities. The amendments to the 1998 Protocol to the 1979 Convention is an important step towards a higher level of protection of human health and the environment from transboundary air pollution. I therefore welcome the Recommendation on the draft Council decision on the acceptance of the amendments.

 
  
MPphoto
 
 

  Alojz Peterle (PPE), pisno. – Podprl sem ratifikacijo sprememb Protokola iz leta 1998 o težkih kovinah h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja, ker ta dokument potrjuje zaveze držav članic in jim nalaga okrepljene odgovornosti v prizadevanjih za čistejši zrak.

Obravnavana konvencija je prvi sporazum mednarodne narave na temo preprečevanja negativnih učinkov težkih kovin na zrak in predstavlja okvir za nadaljnje omejevanje uporabe kadmija, živega srebra in svinca.

 
  
MPphoto
 
 

  Marijana Petir (PPE), napisan. ‒ Podržala sam predloženu izmjenu Protokola iz Aarhusa iz 1998. godine o teškim metalima uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka namijenjenu za zaštitu okoliša od onečišćenja zraka.

Europska unija u svojoj pravnoj stečevini već ima to područje uređeno Direktivom o kvaliteti okolnog zraka i čistijem zraku za Europu i Direktivom koja se odnosi na arsen, kadmij, živu, nikal i policikličke aromatske ugljikovodike u vanjskom zraku te zajedno s Direktivom o industrijskim emisijama i paketom drugih vezanih propisa čini koherentan paket kojim je onečišćenje okoliša teškim metalima u Europskoj uniji strogo nadzirano.

Drago mi je da konvencije i protokoli kao mehanizmi međunarodnog prava slijede politiku EU-a te omogućuju daljnji napredak borbe za čišći i zdraviji planet na globalnom planu. Usvajanje izmjena Protokola važan je korak prema višoj razini zaštite ljudskog zdravlja i okoliša od prekograničnog onečišćenja zraka. U tom kontekstu, još jednom pozdravljam ovu upravo usvojenu zakonodavnu rezoluciju.

 
  
MPphoto
 
 

  Florian Philippot (ENF), par écrit. ‒ Les métaux lourds et les POP sont de véritables poisons pour l'homme et la nature. Cela a été prouvé par de multiples études. Les objectifs des amendements sont en totale conformité avec la législation de l'Union. Cependant, les États membres sont déjà signataires du protocole et le fait que l'UE les ratifie ne présente donc aucune valeur ajoutée.

Il serait plus efficace de cesser de négocier le TTIP avec les États-Unis qui ont signé sans ratifier ce protocole et de refuser d'aller plus avant dans nos relations commerciales avec la Chine qui ne l'a même pas signé. Comme souvent, l'UE se rengorge de symboles mais continue des actions concrètes nocives. Je vote donc contre ce texte qui ne saurait avoir aucun effet réel sur quoi que ce soit.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. Podržavam predložene izmjene Protokola o teškim metalima iz 1998. uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine. Konvencija i Protokol čine dobar primjer sve tješnje zajedničke suradnje država u rješavanju problema koji su po svojoj naravi prekogranični i zahtijevaju transnacionalna rješenja.

Sam amandman je uvelike već pokriven zakonodavstvom EU-a, a cilj mu je osigurati strože granične vrijednosti za određene emisije te fleksibilnije tranzicijske uvjete za one koji će prihvatiti ovu izmjenu do kraja 2019. godine. Hrvatska je ratificirala Protokol o teškim metalima još 2007. godine i od onda je donijela sve ključne propise u skladu s propisima Unije kojima se određuju granične vrijednosti emisija onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora, kakvoća tekućih naftnih goriva, kakvoća zraka, gospodarenje otpadnim baterijama i akumulatorima te gospodarenje kemikalijama.

 
  
MPphoto
 
 

  João Pimenta Lopes (GUE/NGL), por escrito. ‒ O Protocolo de Aarhus de 1998 relativo aos metais pesados visa reduzir e controlar as emissões antropogénicas de chumbo (Pb), cádmio (Cd) e mercúrio (Hg) para a atmosfera. Exige que as Partes reduzam o total das suas emissões anuais daqueles metais para níveis inferiores aos registados em 1990 ou num ano alternativo entre 1985 e 1995. O Protocolo visa reduzir as emissões provenientes de fontes industriais, dos processos de combustão e da incineração de resíduos. O Protocolo sugere também a inclusão de medidas de gestão para outros produtos que contenham mercúrio.

A alteração ao Protocolo, já abrangida pela legislação da UE, deverá ainda ser transposta por meio de uma nova diretiva que atualizará os valores-limite nacionais de emissão de determinados poluentes atmosféricos, prevendo inventários nacionais de emissões anuais de chumbo, cádmio e mercúrio, entre outros.

Votámos favoravelmente.