Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Сряда, 3 февруари 2016 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността): вж. протокола
 3.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола
 4.Трансфер на бюджетни средства
 5.Внасяне на документи: вж. протоколи
 6.Подготовка на заседанието на Европейския съвет от 18 и 19 февруари 2016 г. (разискване)
 7.Тържествено заседание - Нигерия
 8.Време за гласуване
  8.1.Споразумение за асоцииране между ЕС и Молдова: защитна клауза и механизъм за недопускане на заобикалянето на мерк (A8-0364/2015 - Helmut Scholtz) (гласуване)
  8.2.Споразумение за асоцииране между ЕС и Грузия: механизъм за недопускане на заобикалянето на мерки (A8-0365/2015 - Gabrielius Landsbergis) (гласуване)
  8.3.Ратифициране на Маракешкия договор във основа на получена петиция, по-конкретно петиция 924/2011 (B8-0168/2016) (гласуване)
  8.4.Възражение съгласно член 106 от Правилника за дейността: разрешение за генетично модифицирана соя FG72 (B8-0133/2016) (гласуване)
  8.5.Възражение съгласно член 106 от Правилника за дейността: разрешение за генетично модифицирана соя MON 87708 × MON 89788 (B8-0134/2016) (гласуване)
  8.6.Възражение съгласно член 106 от Правилника за дейността: разрешение за генетично модифицирана соя MON 87705 × MON 89788 (B8-0135/2016) (гласуване)
  8.7.Възражение в съответствие с член 106 относно емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 6) (B8-0040/2016) (гласуване)
  8.8.Препоръки към Европейската комисия във връзка с преговорите относно Споразумението по търговията с услуги (A8-0009/2016 - Viviane Reding) (гласуване)
  8.9.Нова стратегия за равенство между половете и правата на жените за периода след 2015 г. (B8-0148/2016, B8-0150/2016, B8-0163/2016, B8-0164/2016) (гласуване)
 9.Обяснение на вот
  9.1.Споразумение за асоцииране между ЕС и Молдова: защитна клауза и механизъм за недопускане на заобикалянето на мерки (A8-0364/2015 Helmut Scholz)
  9.2.Споразумение за асоцииране между ЕС и Грузия: механизъм за недопускане на заобикалянето на мерки (A8-0365/2015 - Gabrielius Landsbergis)
  9.3.Ратифициране на Маракешкия договор във основа на получена петиция, по-конкретно петиция 924/2011 (B8-0168/2016)
  9.4.Възражение съгласно член 106 от Правилника за дейността: разрешение за генетично модифицирана соя FG72 (B8-0133/2016)
  9.5.Възражение съгласно член 106 от Правилника за дейността: разрешение за генетично модифицирана соя MON 87708 × MON 89788 (B8-0134/2016)
  9.6.Възражение съгласно член 106 от Правилника за дейността: разрешение за генетично модифицирана соя MON 87705 × MON 89788 (B8-0135/2016)
  9.7.Възражение в съответствие с член 106 относно емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 6) (B8-0040/2016)
  9.8.Препоръки към Европейската комисия във връзка с преговорите относно Споразумението по търговията с услуги (A8-0009/2016 - Viviane Reding)
  9.9.Нова стратегия за равенство между половете и правата на жените за периода след 2015 г. (B8-0148/2016, B8-0150/2016, B8-0163/2016, B8-0164/2016)
 10.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 12.Доклад за напредъка на Сърбия за 2015 г. (разискване)
 13.Процесът на европейска интеграция на Косово (разискване)
 14.Изборният процес в Хаити (разискване)
 15.Положението в Либия (разискване)
 16.Положението във Венецуела (разискване)
 17.Конвенцията на ООН за прозрачност при основаващ се на договор арбитраж между инвеститор и държава (разискване)
 18.Прекратяване на сексуалния тормоз и насилието срещу жени на обществени места (разискване)
 19.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 20.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (2975 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (9883 kb)
Правна информация - Политика за поверителност