Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Onsdag den 3. februar 2016 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106): se protokollen
 3.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6): se protokollen
 4.Bevillingsoverførsler: se protokollen
 5.Modtagne dokumenter: se protokollen
 6.Forberedelse af Det Europæiske Råds møde (18.-19. februar 2016) (forhandling)
 7.Højtideligt møde - Nigeria
 8.Afstemningstid
  8.1.Beskyttelsesklausulen og mekanismen til modvirkning af omgåelse i associeringsaftalen mellem EU og Moldov (A8-0364/2015 - Helmut Scholz) (afstemning)
  8.2.Mekanismen til modvirkning af omgåelse i associeringsaftalen mellem EU og Georgien (A8-0365/2015 - Gabrielius Landsbergis) (afstemning)
  8.3.Ratifikation af Marrakesh-traktaten på grundlag af modtagne andragender, navnlig andragende 924/2011 (B8-0168/2016) (afstemning)
  8.4.Indsigelse, jf. artikel 106: Tilladelse til genetisk modificeret sojabønne FG72 (B8-0133/2016) (afstemning)
  8.5.Indsigelse, jf. artikel 106: Tilladelse til genetisk modificeret sojabønne MON 87708 × MON 89788 (B8-0134/2016) (afstemning)
  8.6.Indsigelse, jf. artikel 106: Tilladelse til genetisk modificeret sojabønne MON 87705 × MON 89788 (B8-0135/2016) (afstemning)
  8.7.Indsigelse, jf. artikel 106: Emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 6) (B8-0040/2016) (afstemning)
  8.8.Forhandlingerne om aftalen om handel med tjenesteydelser (TISA) (A8-0009/2016 - Viviane Reding) (afstemning)
  8.9.En ny strategi for ligestilling og kvinders rettigheder efter 2015 (B8-0148/2016, B8-0150/2016, B8-0163/2016, B8-0164/2016) (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
  9.1.Beskyttelsesklausulen og mekanismen til modvirkning af omgåelse i associeringsaftalen mellem EU og Moldova (A8-0364/2015 Helmut Scholz)
  9.2.Mekanismen til modvirkning af omgåelse i associeringsaftalen mellem EU og Georgien (A8-0365/2015 - Gabrielius Landsbergis)
  9.3.Ratifikation af Marrakesh-traktaten på grundlag af modtagne andragender, navnlig andragende 924/2011 (B8-0168/2016)
  9.4.Indsigelse, jf. artikel 106: Tilladelse til genetisk modificeret sojabønne FG72 (B8-0133/2016)
  9.5.Indsigelse, jf. artikel 106: Tilladelse til genetisk modificeret sojabønne MON 87708 × MON 89788 (B8-0134/2016)
  9.6.Indsigelse, jf. artikel 106: Tilladelse til genetisk modificeret sojabønne MON 87705 × MON 89788 (B8-0135/2016)
  9.7.Indsigelse, jf. artikel 106: Emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 6) (B8-0040/2016)
  9.8.Forhandlingerne om aftalen om handel med tjenesteydelser (TISA) (A8-0009/2016 - Viviane Reding)
  9.9.En ny strategi for ligestilling og kvinders rettigheder efter 2015 (B8-0148/2016, B8-0150/2016, B8-0163/2016, B8-0164/2016)
 10.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 12.Rapport for 2015 om Serbien (forhandling)
 13.Kosovos europæiske integrationsproces (forhandling)
 14.Valgprocessen i Haiti (forhandling)
 15.Situationen i Libyen (forhandling)
 16.Situationen i Venezuela (forhandling)
 17.FN's konvention om gennemsigtighed i aftalebaseret investor-stat-voldgift (forhandling)
 18.Om at sætte en stopper for seksuel chikane og vold mod kvinder på offentlige steder (forhandling)
 19.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 20.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (2975 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (9883 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik