Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Istungi stenogramm
Kolmapäev, 3. veebruar 2016 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Istungi algus
 2.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106) (vt protokoll)
 3.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6) (vt protokoll)
 4.Assigneeringute ümberpaigutamine (vt protokoll)
 5.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 6.Ettevalmistused Euroopa Ülemkogu 18.–19. veebruari 2016. aasta kohtumiseks (arutelu)
 7.Pidulik istung - Nigeeria
 8.Hääletused
  8.1.ELi ja Moldova assotsieerimisleping: kaitseklausel ja dumpinguvastastest meetmetest kõrvalehoidmise vältimise mehhanism (A8-0364/2015 - Helmut Scholz) (hääletus)
  8.2.ELi ja Gruusia assotsieerimisleping: dumpinguvastastest meetmetest kõrvalehoidmise vältimise mehhanism (A8-0365/2015 - Gabrielius Landsbergis) (hääletus)
  8.3.Marrakechi lepingu ratifitseerimine (saadud petitsioonide, eelkõige petitsiooni 924/2011 põhjal) (B8-0168/2016) (hääletus)
  8.4.Vastavalt kodukorra artiklile 106 esitatud vastuväide: loa andmine geneetiliselt muundatud sojaoa GF72 turule laskmiseks (B8-0133/2016) (hääletus)
  8.5.Vastavalt kodukorra artiklile 106 esitatud vastuväide: loa andmine geneetiliselt muundatud sojaoa MON 87708 × MON 89788 turule laskmiseks (B8-0134/2016) (hääletus)
  8.6.Vastavalt kodukorra artiklile 106 esitatud vastuväide: loa andmine geneetiliselt muundatud sojaoa MON 87705 × MON 89788 turule laskmiseks (B8-0135/2016) (hääletus)
  8.7.Vastuväite esitamine vastavalt kodukorra artiklile 106 väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 6) heite kohta (B8-0040/2016) (hääletus)
  8.8.Teenustekaubanduse lepingu läbirääkimised (A8-0009/2016 - Viviane Reding) (hääletus)
  8.9.Uus soolise võrdõiguslikkuse ja naiste õiguste strateegia 2015. aasta järgseks perioodiks (B8-0148/2016, B8-0150/2016, B8-0163/2016, B8-0164/2016) (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
  9.1.ELi ja Moldova assotsieerimisleping: kaitseklausel ja dumpinguvastastest meetmetest kõrvalehoidmise vältimise mehhanism (A8-0364/2015 Helmut Scholz)
  9.2.ELi ja Gruusia assotsieerimisleping: dumpinguvastastest meetmetest kõrvalehoidmise vältimise mehhanism (A8-0365/2015 - Gabrielius Landsbergis)
  9.3.Marrakechi lepingu ratifitseerimine (saadud petitsioonide, eelkõige petitsiooni 924/2011 põhjal) (B8-0168/2016)
  9.4.Vastavalt kodukorra artiklile 106 esitatud vastuväide: loa andmine geneetiliselt muundatud sojaoa GF72 turule laskmiseks (B8-0133/2016)
  9.5.Vastavalt kodukorra artiklile 106 esitatud vastuväide: loa andmine geneetiliselt muundatud sojaoa MON 87708 × MON 89788 turule laskmiseks (B8-0134/2016)
  9.6.Vastavalt kodukorra artiklile 106 esitatud vastuväide: loa andmine geneetiliselt muundatud sojaoa MON 87705 × MON 89788 turule laskmiseks (B8-0135/2016)
  9.7.Vastuväite esitamine vastavalt kodukorra artiklile 106 väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 6) heite kohta (B8-0040/2016)
  9.8.Teenustekaubanduse lepingu läbirääkimised (A8-0009/2016 - Viviane Reding)
  9.9.Uus soolise võrdõiguslikkuse ja naiste õiguste strateegia 2015. aasta järgseks perioodiks (B8-0148/2016, B8-0150/2016, B8-0163/2016, B8-0164/2016)
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 12.Serbia 2015. aasta eduaruanne (arutelu)
 13.Kosovo integreerumine Euroopaga (arutelu)
 14.Valimisprotsess Haitil (arutelu)
 15.Olukord Liibüas (arutelu)
 16.Olukord Venezuelas (arutelu)
 17.ÜRO konventsioon lepingul põhinevate investori ja riigi vaheliste vahekohtumenetluste läbipaistvuse kohta (arutelu)
 18.Seksuaalse ahistamise ja naistevastase vägivalla lõpetamine avalikus ruumis (arutelu)
 19.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 20.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (2975 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (9883 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika