Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Woensdag 3 februari 2016 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement): zie notulen
 3.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement): zie notulen
 4.Kredietoverschrijvingen: zie notulen
 5.Ingekomen stukken: zie notulen
 6.Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad (18-19 februari 2016) (debat)
 7.Plechtige vergadering - Nigeria
 8.Stemmingen
  8.1.Associatieovereenkomst EU-Moldavië: vrijwaringsclausule en antiontwijkingsmechanism (A8-0364/2015 - Helmut Scholz) (stemming)
  8.2.Associatieovereenkomst EU-Georgië: antiontwijkingsmechanisme (A8-0365/2015 - Gabrielius Landsbergis) (stemming)
  8.3.Ratificatie van het Verdrag van Marrakesh, op basis van ontvangen verzoekschriften, met name verzoekschrift 924/2011 (B8-0168/2016) (stemming)
  8.4.Bezwaar op grond van artikel 106 van het Reglement: verlening van een vergunning voor de genetisch gemodificeerde sojaboon FG72 (B8-0133/2016) (stemming)
  8.5.Bezwaar op grond van artikel 106 van het Reglement: verlening van een vergunning voor de genetisch gemodificeerde sojaboon MON 87708 x MON 89788 (B8-0134/2016) (stemming)
  8.6.Bezwaar op grond van artikel 106 van het Reglement: verlening van een vergunning voor de genetisch gemodificeerde sojaboon MON 87705 x MON 89788 (B8-0135/2016) (stemming)
  8.7.Bezwaar op grond van artikel 106 van het Reglement: emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 6) (B8-0040/2016) (stemming)
  8.8.Onderhandelingen over de Overeenkomst betreffende de handel in diensten (TiSA) (A8-0009/2016 - Viviane Reding) (stemming)
  8.9.Nieuwe strategie voor gendergelijkheid en rechten van de vrouw na 2015 (B8-0148/2016, B8-0150/2016, B8-0163/2016, B8-0164/2016) (stemming)
 9.Stemverklaringen
  9.1.Associatieovereenkomst EU-Moldavië: vrijwaringsclausule en antiontwijkingsmechanisme (A8-0364/2015 Helmut Scholz)
  9.2.Associatieovereenkomst EU-Georgië: antiontwijkingsmechanisme (A8-0365/2015 - Gabrielius Landsbergis)
  9.3.Ratificatie van het Verdrag van Marrakesh, op basis van ontvangen verzoekschriften, met name verzoekschrift 924/2011 (B8-0168/2016)
  9.4.Bezwaar op grond van artikel 106 van het Reglement: verlening van een vergunning voor de genetisch gemodificeerde sojaboon FG72 (B8-0133/2016)
  9.5.Bezwaar op grond van artikel 106 van het Reglement: verlening van een vergunning voor de genetisch gemodificeerde sojaboon MON 87708 x MON 89788 (B8-0134/2016)
  9.6.Bezwaar op grond van artikel 106 van het Reglement: verlening van een vergunning voor de genetisch gemodificeerde sojaboon MON 87705 x MON 89788 (B8-0135/2016)
  9.7.Bezwaar op grond van artikel 106 van het Reglement: emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 6) (B8-0040/2016)
  9.8.Onderhandelingen over de Overeenkomst betreffende de handel in diensten (TiSA) (A8-0009/2016 - Viviane Reding)
  9.9.Nieuwe strategie voor gendergelijkheid en rechten van de vrouw na 2015 (B8-0148/2016, B8-0150/2016, B8-0163/2016, B8-0164/2016)
 10.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 12.Voortgangsverslag 2015 over Servië (debat)
 13.Europees integratieproces van Kosovo (debat)
 14.Verkiezingsproces in Haïti (debat)
 15.Situatie in Libië (debat)
 16.Situatie in Venezuela (debat)
 17.VN-Verdrag inzake transparantie van op een verdrag gebaseerde arbitrage tussen investeerders en staten (debat)
 18.Beëindiging van seksuele intimidatie en geweld jegens vrouwen in openbare ruimten (debat)
 19.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 20.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (2975 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (9883 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid