Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Środa, 3 lutego 2016 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu): Patrz protokól
 3.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): Patrz protokól
 4.Przesunięcie środków: patrz protokół
 5.Składanie dokumentów: patrz protokół
 6.Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 18–19 lutego 2016 r. (debata)
 7.Uroczyste posiedzenie - Nigeria
 8.Głosowanie
  8.1.Układ o stowarzyszeniu UE-Mołdawia: klauzula ochronna i mechanizm przeciwdziałający obchodzeniu ce (A8-0364/2015 - Helmut Scholz) (głosowanie)
  8.2.Układ o stowarzyszeniu UE-Gruzja: mechanizm przeciwdziałający obchodzeniu ceł (A8-0365/2015 - Gabrielius Landsbergis) (głosowanie)
  8.3.Ratyfikacja traktatu z Marrakeszu, na podstawie otrzymanych petycji, zwłaszcza petycji 924/2011 (B8-0168/2016) (głosowanie)
  8.4.Sprzeciw na mocy art. 106 Regulaminu: zezwolenie na wprowadzenie do obrotu genetycznie zmodyfikowanej soi FG72 (B8-0133/2016) (głosowanie)
  8.5.Sprzeciw na mocy art. 106 Regulaminu: zezwolenie na wprowadzenie do obrotu genetycznie zmodyfikowanej soi MON 87708 × MON 89788 (B8-0134/2016) (głosowanie)
  8.6.Sprzeciw na mocy art. 106 Regulaminu: zezwolenie na wprowadzenie do obrotu genetycznie zmodyfikowanej soi MON 87705 × MON 89788 (B8-0135/2016) (głosowanie)
  8.7.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: emisje zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 6) (B8-0040/2016) (głosowanie)
  8.8.Negocjowanie porozumienia w sprawie handlu usługami (TiSA) (A8-0009/2016 - Viviane Reding) (głosowanie)
  8.9.Nowa Strategia w sprawie równouprawnienia płci i praw kobiet po 2015 r. (B8-0148/2016, B8-0150/2016, B8-0163/2016, B8-0164/2016) (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  9.1.Układ o stowarzyszeniu UE-Mołdawia: klauzula ochronna i mechanizm przeciwdziałający obchodzeniu ceł (A8-0364/2015 Helmut Scholz)
  9.2.Układ o stowarzyszeniu UE-Gruzja: mechanizm przeciwdziałający obchodzeniu ceł (A8-0365/2015 - Gabrielius Landsbergis)
  9.3.Ratyfikacja traktatu z Marrakeszu, na podstawie otrzymanych petycji, zwłaszcza petycji 924/2011 (B8-0168/2016)
  9.4.Sprzeciw na mocy art. 106 Regulaminu: zezwolenie na wprowadzenie do obrotu genetycznie zmodyfikowanej soi FG72 (B8-0133/2016)
  9.5.Sprzeciw na mocy art. 106 Regulaminu: zezwolenie na wprowadzenie do obrotu genetycznie zmodyfikowanej soi MON 87708 × MON 89788 (B8-0134/2016)
  9.6.Sprzeciw na mocy art. 106 Regulaminu: zezwolenie na wprowadzenie do obrotu genetycznie zmodyfikowanej soi MON 87705 × MON 89788 (B8-0135/2016)
  9.7.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: emisje zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 6) (B8-0040/2016)
  9.8.Negocjowanie porozumienia w sprawie handlu usługami (TiSA) (A8-0009/2016 - Viviane Reding)
  9.9.Nowa Strategia w sprawie równouprawnienia płci i praw kobiet po 2015 r. (B8-0148/2016, B8-0150/2016, B8-0163/2016, B8-0164/2016)
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 11.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 12.Sprawozdanie z postępów Serbii w 2015 r. (debata)
 13.Proces integracji Kosowa z Unią Europejską (debata)
 14.Proces wyborczy na Haiti (debata)
 15.Sytuacja w Libii (debata)
 16.Sytuacja w Wenezueli (debata)
 17.Konwencja ONZ dotycząca przejrzystości w umownych postępowaniach arbitrażowych między inwestorem a państwem (debata)
 18.Położenie kresu molestowaniu seksualnemu i przemocy wobec kobiet w miejscach publicznych (debata)
 19.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 20.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (2975 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (9883 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności