Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Stenograma dezbaterilor
Miercuri, 3 februarie 2016 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea şedinţei
 2.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 3.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]: consultaţi procesul-verbal
 4.Transferuri de credite: a se vedea procesul-verbal
 5.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 6.Pregătirea reuniunii Consiliului European din 18-19 februarie 2016 (dezbatere)
 7.Ședință solemnă - Nigeria
 8.Votare
  8.1.Acordul de asociere UE-Moldova: clauza de salvgardare și mecanismul de prevenire a eludării (A8-0364/2015 - Helmut Scholz) (vot)
  8.2.Acordul de asociere UE-Georgia: mecanismul de prevenire a eludării (A8-0365/2015 - Gabrielius Landsbergis) (vot)
  8.3.Ratificarea Tratatului de la Marrakech pe baza petițiilor primite, în special a Petiției nr. 924/2011 (B8-0168/2016) (vot)
  8.4.Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: autorizația pentru soia modificată genetic FG72 (B8-0133/2016) (vot)
  8.5.Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: autorizația pentru soia modificată genetic MON 87708 x MON 89788 (B8-0134/2016) (vot)
  8.6.Obiecție formulată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: autorizația pentru soia modificată genetic MON 87705 x MON 89788 (B8-0135/2016) (vot)
  8.7.Obiecție formulată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură cu privire la emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 6) (B8-0040/2016) (vot)
  8.8.Negocierile pe marginea Acordului privind comerțul cu servicii (TiSA). (A8-0009/2016 - Viviane Reding) (vot)
  8.9.Noua strategie pentru egalitatea de gen și drepturile femeilor post-2015 (B8-0148/2016, B8-0150/2016, B8-0163/2016, B8-0164/2016) (vot)
 9.Explicații privind votul
  9.1.Acordul de asociere UE-Moldova: clauza de salvgardare și mecanismul de prevenire a eludării (A8-0364/2015 Helmut Scholz)
  9.2.Acordul de asociere UE-Georgia: mecanismul de prevenire a eludării (A8-0365/2015 - Gabrielius Landsbergis)
  9.3.Ratificarea Tratatului de la Marrakech pe baza petițiilor primite, în special a Petiției nr. 924/2011 (B8-0168/2016)
  9.4.Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: autorizația pentru soia modificată genetic FG72 (B8-0133/2016)
  9.5.Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: autorizația pentru soia modificată genetic MON 87708 x MON 89788 (B8-0134/2016)
  9.6.Obiecție formulată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: autorizația pentru soia modificată genetic MON 87705 x MON 89788 (B8-0135/2016)
  9.7.Obiecție formulată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură cu privire la emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 6) (B8-0040/2016)
  9.8.Negocierile pe marginea Acordului privind comerțul cu servicii (TiSA). (A8-0009/2016 - Viviane Reding)
  9.9.Noua strategie pentru egalitatea de gen și drepturile femeilor post-2015 (B8-0148/2016, B8-0150/2016, B8-0163/2016, B8-0164/2016)
 10.Corectările voturilor şi intenţiile de vot: a se vedea procesul-verbal
 11.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultaţi procesul-verbal
 12.Raportul pe 2015 privind progresele înregistrate de Serbia (dezbatere)
 13.Procesul de integrare europeană a Kosovo (dezbatere)
 14.Procesul electoral în Haiti (dezbatere)
 15.Situația din Libia (dezbatere)
 16.Situația din Venezuela (dezbatere)
 17.Convenția ONU privind transparența în arbitrajul litigiilor dintre state și investitori realizat în baza tratatelor (dezbatere)
 18.Pentru a pune capăt hărțuirii sexuale și violenței împotriva femeilor în spațiile publice (dezbatere)
 19.Ordinea de zi a următoarei ședințe: consultaţi procesul-verbal
 20.Ridicarea ședinței
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (2975 kb)
 
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (9883 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate