Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Streda, 3. februára 2016 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 3.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 4.Presun rozpočtových prostriedkov: pozri zápisnicu
 5.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 6.Príprava zasadnutia Európskej rady 18. – 19. februára 2016 (rozprava)
 7.Slávnostná schôdza - Nigéria
 8.Hlasovanie
  8.1.Dohoda o pridružení medzi EÚ a Moldavskou republikou: ochranná doložka a mechanizmus proti obchádzaniu (A8-0364/2015 - Helmut Scholz) (hlasovanie)
  8.2.Dohoda o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom: mechanizmus proti obchádzaniu (A8-0365/2015 - Gabrielius Landsbergis) (hlasovanie)
  8.3.Ratifikácia Marakéšskej zmluvy, na základe prijatých petícií, konkrétne petície č. 924/2011 (B8-0168/2016) (hlasovanie)
  8.4.Námietka podľa článku 106: povolenie geneticky modifikovanej sóje FG72 (B8-0133/2016) (hlasovanie)
  8.5.Námietka podľa článku 106: povolenie geneticky modifikovanej sóje MON 87708 × MON 89788 (B8-0134/2016) (hlasovanie)
  8.6.Námietka podľa článku 106: povolenie geneticky modifikovanej sóje MON 87705 × MON 89788 (B8-0135/2016) (hlasovanie)
  8.7.Námietka podľa článku 106, pokiaľ ide o emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 6) (B8-0040/2016) (hlasovanie)
  8.8.Rokovania o dohode o obchode so službami (TiSA) (A8-0009/2016 - Viviane Reding) (hlasovanie)
  8.9.Nová stratégia pre rodovú rovnosť a práva žien na obdobie po roku 2015 (B8-0148/2016, B8-0150/2016, B8-0163/2016, B8-0164/2016) (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
  9.1.Dohoda o pridružení medzi EÚ a Moldavskou republikou: ochranná doložka a mechanizmus proti obchádzaniu (A8-0364/2015 Helmut Scholz)
  9.2.Dohoda o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom: mechanizmus proti obchádzaniu (A8-0365/2015 - Gabrielius Landsbergis)
  9.3.Ratifikácia Marakéšskej zmluvy, na základe prijatých petícií, konkrétne petície č. 924/2011 (B8-0168/2016)
  9.4.Námietka podľa článku 106: povolenie geneticky modifikovanej sóje FG72 (B8-0133/2016)
  9.5.Námietka podľa článku 106: povolenie geneticky modifikovanej sóje MON 87708 × MON 89788 (B8-0134/2016)
  9.6.Námietka podľa článku 106: povolenie geneticky modifikovanej sóje MON 87705 × MON 89788 (B8-0135/2016)
  9.7.Námietka podľa článku 106, pokiaľ ide o emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 6) (B8-0040/2016)
  9.8.Rokovania o dohode o obchode so službami (TiSA) (A8-0009/2016 - Viviane Reding)
  9.9.Nová stratégia pre rodovú rovnosť a práva žien na obdobie po roku 2015 (B8-0148/2016, B8-0150/2016, B8-0163/2016, B8-0164/2016)
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 12.Správa o pokroku Srbska za rok 2015 (rozprava)
 13.Proces integrácie Kosova do EÚ (rozprava)
 14.Volebný proces na Haiti (rozprava)
 15.Situácia v Líbyi (rozprava)
 16.Situácia vo Venezuele (rozprava)
 17.Dohovor OSN o transparentnosti pri rozhodcovských konaniach medzi investorom a štátom na základe zmluvy (rozprava)
 18.Skoncovanie so sexuálnym obťažovaním a násilím páchaným na ženách na verejných miestach (rozprava)
 19.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 20.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (2975 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (9883 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia