Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Onsdagen den 3 februari 2016 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen): se protokollet
 3.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen): se protokollet
 4.Anslagsöverföringar: se protokollet
 5.Inkomna dokument: se protokollet
 6.Förberedelse av Europeiska rådets möte (18–19 februari 2016) (debatt)
 7.Högtidligt möte - Nigeria
 8.Omröstning
  8.1.Associeringsavtalet mellan EU och Moldavien: skyddsklausulen och mekanismen för att motverka kringgående av det tillfälliga upphävandet av tullförmåner (A8-0364/2015 - Helmut Scholz) (omröstning)
  8.2.Associeringsavtalet mellan EU och Georgien: mekanismen för att motverka kringgående av det tillfälliga upphävandet av tullförmåner (A8-0365/2015 - Gabrielius Landsbergis) (omröstning)
  8.3.Ratificeringen av Marrakechfördraget, på grundval av inkomna framställningar, särskilt framställning nr 924/2011 (B8-0168/2016) (omröstning)
  8.4.Invändning enligt artikel 106: Godkännande av den genetiskt modifierade sojabönan FG72 (B8-0133/2016) (omröstning)
  8.5.Invändning enligt artikel 106: Godkännande av den genetiskt modifierade sojabönan MON 87708 x MON 89788 (B8-0134/2016) (omröstning)
  8.6.Invändning enligt artikel 106: Godkännande av den genetiskt modifierade sojabönan MON 87705 x MON 89788 (B8-0135/2016) (omröstning)
  8.7.Invändning i enlighet med artikel 106 i arbetsordningen avseende utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 6) (B8-0040/2016) (omröstning)
  8.8.Förhandlingarna om avtalet om handel med tjänster (TiSA) (A8-0009/2016 - Viviane Reding) (omröstning)
  8.9.Ny strategi för jämställdhet och kvinnors rättigheter efter 2015 (B8-0148/2016, B8-0150/2016, B8-0163/2016, B8-0164/2016) (omröstning)
 9.Röstförklaringar
  9.1.Associeringsavtalet mellan EU och Moldavien: skyddsklausulen och mekanismen för att motverka kringgående av det tillfälliga upphävandet av tullförmåner (A8-0364/2015 Helmut Scholz)
  9.2.Associeringsavtalet mellan EU och Georgien: mekanismen för att motverka kringgående av det tillfälliga upphävandet av tullförmåner (A8-0365/2015 - Gabrielius Landsbergis)
  9.3.Ratificeringen av Marrakechfördraget, på grundval av inkomna framställningar, särskilt framställning nr 924/2011 (B8-0168/2016)
  9.4.Invändning enligt artikel 106: Godkännande av den genetiskt modifierade sojabönan FG72 (B8-0133/2016)
  9.5.Invändning enligt artikel 106: Godkännande av den genetiskt modifierade sojabönan MON 87708 x MON 89788 (B8-0134/2016)
  9.6.Invändning enligt artikel 106: Godkännande av den genetiskt modifierade sojabönan MON 87705 x MON 89788 (B8-0135/2016)
  9.7.Invändning i enlighet med artikel 106 i arbetsordningen avseende utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 6) (B8-0040/2016)
  9.8.Förhandlingarna om avtalet om handel med tjänster (TiSA) (A8-0009/2016 - Viviane Reding)
  9.9.Ny strategi för jämställdhet och kvinnors rättigheter efter 2015 (B8-0148/2016, B8-0150/2016, B8-0163/2016, B8-0164/2016)
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 12.2015 års rapport om Serbien (debatt)
 13.Kosovos europeiska integrationsprocess (debatt)
 14.Valprocessen i Haiti (debatt)
 15.Situationen i Libyen (debatt)
 16.Situationen i Venezuela (debatt)
 17.FN:s konvention om öppenhet i avtalsbaserade skiljeförfaranden mellan investerare och stat (debatt)
 18.Stoppa sexuella trakasserier och våld mot kvinnor på offentliga platser (debatt)
 19.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 20.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (2975 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (9883 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy