Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Сряда, 24 февруари 2016 г. - БрюкселРедактирана версия
 1.Възобновяване на заседанието
 2.Приветствие с добре дошли
 3.Одобряване на протокола от предишното заседание
 4.Състав на Парламента: вж. протоколи
 5.Състав на комисиите и делегациите: вж. протоколи
 6.Внасяне на документи: вж. протоколи
 7.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне): вж. протокола
 8.Петиции: вж. протоколи
 9.Изпращане на текстове на споразумения от Съвета: вж. протоколи
 10.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола
 11.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността): вж. протокола
 12.Ред за работата на Парламента: вж. протоколи
 13.Заключения от заседанието на Европейския съвет от 18 и 19 февруари 2016 г. (разискване)
 14.Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишен обзор на растежа за 2016 г. - Eвропейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в Годишния обзор на растежа за 2016 г. - Управление на единния пазар в рамките на европейския семестър през 2016 г. (разискване)
 15.Европейска мрежа на службите по заетостта, достъп на работниците до услуги за мобилност и по-нататъшно интегриране на пазарите на труда (разискване)
 16.Въвеждане на спешни автономни търговски мерки по отношение на Република Тунис - Откриване на преговорите за сключване на споразумение за свободна търговия между ЕС и Тунис (разискване)
 17.Подготовка за извънредната сесия на Общото събрание на ООН по въпросите на наркотиците (разискване)
 18.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 19.Състав на комисиите и делегациите: вж. протоколи
 20.Дневен ред на следващото заседание: вж. протоколи
 21.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (732 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (3020 kb)
Правна информация - Политика за поверителност