Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Środa, 24 lutego 2016 r. - BrukselaWersja poprawiona
 1.Wznowienie sesji
 2.Powitanie
 3.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 4.Skład Parlamentu: patrz protokół
 5.Skład komisji i delegacji: patrz protokół
 6.Składanie dokumentów: patrz protokół
 7.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów): patrz protokół
 8.Petycje: patrz protokół
 9.Teksty porozumień przekazane przez Radę: patrz protokół
 10.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): Patrz protokól
 11.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu): Patrz protokól
 12.Porządek obrad: patrz protokół
 13.Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 18–19 lutego 2016 r. (debata)
 14.Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2016 - Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2016 r.; - Zarządzanie jednolitym rynkiem w ramach europejskiego semestru 2016 (debata)
 15.Europejska sieć służb zatrudnienia, dostęp pracowników do usług w zakresie mobilności oraz dalsza integracja rynków pracy (debata)
 16.Wprowadzenie nadzwyczajnych autonomicznych środków handlowych dla Republiki Tunezyjskiej - Otwarcie negocjacji w sprawie umowy o wolnym handlu UE-Tunezja (debata)
 17.Przygotowania do specjalnej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ dotyczącej narkotyków (debata)
 18.Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych
 19.Skład komisji i delegacji: patrz protokół
 20.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokól
 21.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (732 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (3020 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności