Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 25 februari 2016 - Bryssel Reviderad upplaga

4. Införande av kompatibla system för registrering av sällskapsdjur i samtliga medlemsstater (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
Protokoll
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy