Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Четвъртък, 25 февруари 2016 г. - БрюкселРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Внасяне на документи: вж. протоколи
 3.Откриване на преговорите за ССТ с Австралия и Нова Зеландия (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 4.Въвеждане на съвместими системи за регистрацията на домашни любимци във всички държави членки (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 5.Дейностите на Европейския омбудсман през 2014 г. (разискване)
 6.Споразумение за тютюна (споразумение с PMI) (разискване)
 7.Време за гласуване
  7.1.Упълномощаване на Австрия да подпише и ратифицира и на Малта — да се присъедини, към Хагската конвенция от 15 ноември 1965 г. (A8-0018/2016 - Viktor Uspaskich) (гласуване)
  7.2.Споразумение между ЕС и Сан Марино за автоматичен обмен на информация за финансови сметки (C8-0370/2015) (гласуване)
  7.3.Присъединяването на Хърватия към Конвенцията за защита на финансовите интереси на Съюза (A8-0019/2016 - Tomáš Zdechovský) (гласуване)
  7.4.Европейска мрежа на службите по заетостта, достъп на работниците до услуги за мобилност и по-нататъшно интегриране на пазарите на труда (A8-0224/2015 - Heinz K. Becker) (гласуване)
  7.5.Въвеждане на спешни автономни търговски мерки по отношение на Република Тунис (A8-0013/2016 - Marielle de Sarnez) (гласуване)
  7.6.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление EGF/2015/007 - BE/Hainaut-Namur Glass от Белгия) (A8-0029/2016 - Tomáš Zdechovský) (гласуване)
  7.7.Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишен обзор на растежа за 2016 г. (A8-0030/2016 - Maria João Rodrigues) (гласуване)
  7.8.Eвропейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в Годишния обзор на растежа за 2016 г. (A8-0031/2016 - Sofia Ribeiro) (гласуване)
  7.9.Управление на единния пазар в рамките на европейския семестър през 2016 г. (A8-0017/2016 - Catherine Stihler) (гласуване)
  7.10.Откриване на преговорите за сключване на споразумение за свободна търговия между ЕС и Тунис (B8-0255/2016) (гласуване)
  7.11.Дейностите на Европейския омбудсман през 2014 г. (A8-0020/2016 - Soledad Cabezón Ruiz) (гласуване)
  7.12.Годишен доклад на Европейската централна банка за 2014 г. (A8-0012/2016 - Notis Marias) (гласуване)
  7.13.Откриване на преговорите за ССТ с Австралия и Нова Зеландия (B8-0250/2016) (гласуване)
  7.14.Въвеждане на съвместими системи за регистрацията на домашни любимци във всички държави членки (RC-B8-0251/2016, B8-0251/2016, B8-0252/2016, B8-0253/2016, B8-0254/2016, B8-0256/2016) (гласуване)
  7.15.Хуманитарната ситуация в Йемен (B8-0147/2016, RC-B8-0151/2016, B8-0151/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-0158/2016, B8-0160/2016) (гласуване)
 8.Обяснение на вот
  8.1.Упълномощаване на Австрия да подпише и ратифицира и на Малта — да се присъедини, към Хагската конвенция от 15 ноември 1965 г. (A8-0018/2016 - Viktor Uspaskich)
  8.2.Споразумение между ЕС и Сан Марино за автоматичен обмен на информация за финансови сметки (C8-0370/2015)
  8.3.Присъединяването на Хърватия към Конвенцията за защита на финансовите интереси на Съюза (A8-0019/2016 - Tomáš Zdechovský)
  8.4.Европейска мрежа на службите по заетостта, достъп на работниците до услуги за мобилност и по-нататъшно интегриране на пазарите на труда (A8-0224/2015 - Heinz K. Becker)
  8.5.Въвеждане на спешни автономни търговски мерки по отношение на Република Тунис (A8-0013/2016 - Marielle de Sarnez)
  8.6.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление EGF/2015/007 - BE/Hainaut-Namur Glass от Белгия) (A8-0029/2016 - Tomáš Zdechovský)
  8.7.Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишен обзор на растежа за 2016 г. (A8-0030/2016 - Maria João Rodrigues)
  8.8.Eвропейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в Годишния обзор на растежа за 2016 г. (A8-0031/2016 - Sofia Ribeiro)
  8.9.Управление на единния пазар в рамките на европейския семестър през 2016 г. (A8-0017/2016 - Catherine Stihler)
  8.10.Откриване на преговорите за сключване на споразумение за свободна търговия между ЕС и Тунис (B8-0255/2016)
  8.11.Дейностите на Европейския омбудсман през 2014 г. (A8-0020/2016 - Soledad Cabezón Ruiz)
  8.12.Годишен доклад на Европейската централна банка за 2014 г. (A8-0012/2016 - Notis Marias)
  8.13.Откриване на преговорите за ССТ с Австралия и Нова Зеландия (B8-0250/2016)
  8.14.Въвеждане на съвместими системи за регистрацията на домашни любимци във всички държави членки (RC-B8-0251/2016, B8-0251/2016, B8-0252/2016, B8-0253/2016, B8-0254/2016, B8-0256/2016)
  8.15.Хуманитарната ситуация в Йемен (B8-0147/2016, RC-B8-0151/2016, B8-0151/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-0158/2016, B8-0160/2016)
 9.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 10.Решения относно някои документи: вж. протоколи
 11.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протоколи
 12.График на следващите заседания: вж. протоколи
 13.Прекъсване на сесията
Разисквания
Редактирана версия (3568 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (11436 kb)
Правна информация - Политика за поверителност