Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Doslovný záznam ze zasedání
Čtvrtek, 25. února 2016 - BruselRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Předložení dokumentů: viz zápis
 3.Zahájení jednání o dohodě o volném obchodu s Austrálií a Novým Zélandem (předložené návrhy usnesení): viz zápis
 4.Zavedení kompatibilních systémů registrace zvířat v zájmovém chovu ve všech členských státech (předložené návrhy usnesení): viz zápis
 5.Činnost evropské veřejné ochránkyně práv za rok 2014 (rozprava)
 6.Dohoda o tabáku (dohoda PMI) (rozprava)
 7.Hlasování
  7.1.Zmocnění Rakouska k podepsání a ratifikaci Haagské úmluvy ze dne 15. listopadu 1965 a zmocnění Malty k přistoupení k této úmluvě (A8-0018/2016 - Viktor Uspaskich) (hlasování)
  7.2.Dohoda ES-San Marino o automatické výměně informací o finančních účtech (C8-0370/2015) (hlasování)
  7.3.Přistoupení Chorvatska k Úmluvě o ochraně finančních zájmů Unie (A8-0019/2016 - Tomáš Zdechovský) (hlasování)
  7.4.Evropská síť služeb zaměstnanosti, přístup pracovníků ke službám mobility a další integrace trhů práce (A8-0224/2015 - Heinz K. Becker) (hlasování)
  7.5.Zavedení mimořádných autonomních obchodních opatření pro Tunisko (A8-0013/2016 - Marielle de Sarnez) (hlasování)
  7.6.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2015/007 – BE/Hainaut-Namur Glass (A8-0029/2016 - Tomáš Zdechovský) (hlasování)
  7.7.Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2016 (A8-0030/2016 - Maria João Rodrigues) (hlasování)
  7.8.Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2016 (A8-0031/2016 - Sofia Ribeiro) (hlasování)
  7.9.Správa jednotného trhu v rámci evropského semestru 2016 (A8-0017/2016 - Catherine Stihler) (hlasování)
  7.10.Zahájení jednání o dohodě o volném obchodu mezi EU a Tuniskem (B8-0255/2016) (hlasování)
  7.11.Činnost evropské veřejné ochránkyně práv za rok 2014 (A8-0020/2016 - Soledad Cabezón Ruiz) (hlasování)
  7.12.Výroční zpráva Evropské centrální banky za rok 2014 (A8-0012/2016 - Notis Marias) (hlasování)
  7.13.Zahájení jednání o dohodě o volném obchodu s Austrálií a Novým Zélandem (B8-0250/2016) (hlasování)
  7.14.Zavedení kompatibilních systémů registrace zvířat v zájmovém chovu ve všech členských státech (RC-B8-0251/2016, B8-0251/2016, B8-0252/2016, B8-0253/2016, B8-0254/2016, B8-0256/2016) (hlasování)
  7.15.Humanitární situace v Jemenu (B8-0147/2016, RC-B8-0151/2016, B8-0151/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-0158/2016, B8-0160/2016) (hlasování)
 8.Vysvětlení hlasování
  8.1.Zmocnění Rakouska k podepsání a ratifikaci Haagské úmluvy ze dne 15. listopadu 1965 a zmocnění Malty k přistoupení k této úmluvě (A8-0018/2016 - Viktor Uspaskich)
  8.2.Dohoda ES-San Marino o automatické výměně informací o finančních účtech (C8-0370/2015)
  8.3.Přistoupení Chorvatska k Úmluvě o ochraně finančních zájmů Unie (A8-0019/2016 - Tomáš Zdechovský)
  8.4.Evropská síť služeb zaměstnanosti, přístup pracovníků ke službám mobility a další integrace trhů práce (A8-0224/2015 - Heinz K. Becker)
  8.5.Zavedení mimořádných autonomních obchodních opatření pro Tunisko (A8-0013/2016 - Marielle de Sarnez)
  8.6.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2015/007 – BE/Hainaut-Namur Glass (A8-0029/2016 - Tomáš Zdechovský)
  8.7.Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2016 (A8-0030/2016 - Maria João Rodrigues)
  8.8.Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2016 (A8-0031/2016 - Sofia Ribeiro)
  8.9.Správa jednotného trhu v rámci evropského semestru 2016 (A8-0017/2016 - Catherine Stihler)
  8.10.Zahájení jednání o dohodě o volném obchodu mezi EU a Tuniskem (B8-0255/2016)
  8.11.Činnost evropské veřejné ochránkyně práv za rok 2014 (A8-0020/2016 - Soledad Cabezón Ruiz)
  8.12.Výroční zpráva Evropské centrální banky za rok 2014 (A8-0012/2016 - Notis Marias)
  8.13.Zahájení jednání o dohodě o volném obchodu s Austrálií a Novým Zélandem (B8-0250/2016)
  8.14.Zavedení kompatibilních systémů registrace zvířat v zájmovém chovu ve všech členských státech (RC-B8-0251/2016, B8-0251/2016, B8-0252/2016, B8-0253/2016, B8-0254/2016, B8-0256/2016)
  8.15.Humanitární situace v Jemenu (B8-0147/2016, RC-B8-0151/2016, B8-0151/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-0158/2016, B8-0160/2016)
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 10.Rozhodnutí o určitých dokumentech: viz zápis
 11.Předání přijatých textů během zasedání: viz zápis
 12.Termíny příštích zasedání: viz zápis
 13.Přerušení zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (3568 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (11436 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí