Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2016 - ΒρυξέλλεςΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Έναρξη διαπραγματεύσεων ΣΕΣ με Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Εισαγωγή συμβατών συστημάτων για την καταγραφή των ζώων συντροφιάς μεταξύ των κρατών μελών (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2014 (συζήτηση)
 6.Συμφωνία για τον καπνό (συμφωνία PMI) (συζήτηση)
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  7.1.Εξουσιοδότηση της Αυστρίας να υπογράψει και να κυρώσει, και της Μάλτας να προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης της 15ης Νοεμβρίου 1965 (A8-0018/2016 - Viktor Uspaskich) (ψηφοφορία)
  7.2.Συμφωνία ΕΕ-Αγίου Μαρίνου σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών περί χρηματοοικονομικών λογαριασμών (C8-0370/2015) (ψηφοφορία)
  7.3.Προσχώρηση της Κροατίας στη Σύμβαση για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (A8-0019/2016 - Tomáš Zdechovský) (ψηφοφορία)
  7.4.Ευρωπαϊκό δίκτυο υπηρεσιών απασχόλησης, πρόσβαση των εργαζομένων σε υπηρεσίες κινητικότητας και περαιτέρω ενοποίηση των αγορών εργασίας (A8-0224/2015 - Heinz K. Becker) (ψηφοφορία)
  7.5.Θέσπιση έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων για την Τυνησία (A8-0013/2016 - Marielle de Sarnez) (ψηφοφορία)
  7.6.Kινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass - Βέλγιο (A8-0029/2016 - Tomáš Zdechovský) (ψηφοφορία)
  7.7.Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2016 (A8-0030/2016 - Maria João Rodrigues) (ψηφοφορία)
  7.8.Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2016 (A8-0031/2016 - Sofia Ribeiro) (ψηφοφορία)
  7.9.Διακυβέρνηση της Ενιαίας Αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2016 (A8-0017/2016 - Catherine Stihler) (ψηφοφορία)
  7.10.Έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών ΕΕ-Τυνησίας (B8-0255/2016) (ψηφοφορία)
  7.11.Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2014 (A8-0020/2016 - Soledad Cabezón Ruiz) (ψηφοφορία)
  7.12.Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2014 (A8-0012/2016 - Notis Marias) (ψηφοφορία)
  7.13.Έναρξη διαπραγματεύσεων ΣΕΣ με Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία (B8-0250/2016) (ψηφοφορία)
  7.14.Εισαγωγή συμβατών συστημάτων για την καταγραφή των ζώων συντροφιάς μεταξύ των κρατών μελών (RC-B8-0251/2016, B8-0251/2016, B8-0252/2016, B8-0253/2016, B8-0254/2016, B8-0256/2016) (ψηφοφορία)
  7.15.Η ανθρωπιστική κατάσταση στην Υεμένη (B8-0147/2016, RC-B8-0151/2016, B8-0151/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-0158/2016, B8-0160/2016) (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
  8.1.Εξουσιοδότηση της Αυστρίας να υπογράψει και να κυρώσει, και της Μάλτας να προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης της 15ης Νοεμβρίου 1965 (A8-0018/2016 - Viktor Uspaskich)
  8.2.Συμφωνία ΕΕ-Αγίου Μαρίνου σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών περί χρηματοοικονομικών λογαριασμών (C8-0370/2015)
  8.3.Προσχώρηση της Κροατίας στη Σύμβαση για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (A8-0019/2016 - Tomáš Zdechovský)
  8.4.Ευρωπαϊκό δίκτυο υπηρεσιών απασχόλησης, πρόσβαση των εργαζομένων σε υπηρεσίες κινητικότητας και περαιτέρω ενοποίηση των αγορών εργασίας (A8-0224/2015 - Heinz K. Becker)
  8.5.Θέσπιση έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων για την Τυνησία (A8-0013/2016 - Marielle de Sarnez)
  8.6.Kινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass - Βέλγιο (A8-0029/2016 - Tomáš Zdechovský)
  8.7.Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2016 (A8-0030/2016 - Maria João Rodrigues)
  8.8.Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2016 (A8-0031/2016 - Sofia Ribeiro)
  8.9.Διακυβέρνηση της Ενιαίας Αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2016 (A8-0017/2016 - Catherine Stihler)
  8.10.Έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών ΕΕ-Τυνησίας (B8-0255/2016)
  8.11.Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2014 (A8-0020/2016 - Soledad Cabezón Ruiz)
  8.12.Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2014 (A8-0012/2016 - Notis Marias)
  8.13.Έναρξη διαπραγματεύσεων ΣΕΣ με Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία (B8-0250/2016)
  8.14.Εισαγωγή συμβατών συστημάτων για την καταγραφή των ζώων συντροφιάς μεταξύ των κρατών μελών (RC-B8-0251/2016, B8-0251/2016, B8-0252/2016, B8-0253/2016, B8-0254/2016, B8-0256/2016)
  8.15.Η ανθρωπιστική κατάσταση στην Υεμένη (B8-0147/2016, RC-B8-0151/2016, B8-0151/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-0158/2016, B8-0160/2016)
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Διακοπή της συνόδου
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (3568 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (11436 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου