Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Dobesedni zapisi razprav
Četrtek, 25. februar 2016 - BruseljPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 3.Začetek pogajanj za prostotrgovinski sporazum z Avstralijo in Novo Zelandijo (vloženi predlogi resolucij): gl. zapisnik
 4.Uvedba usklajenih sistemov za registracijo hišnih živali v državah članicah (vloženi predlogi resolucij): gl. zapisnik
 5.Dejavnosti Evropskega varuha človekovih pravic v letu 2014 (razprava)
 6.Tobačni sporazum (sporazum s PMl) (razprava)
 7.Čas glasovanja
  7.1.Dovoljenje Avstriji za podpis in ratifikacijo Haaške konvencije z dne 15. novembra 1965 ter Malti pristop k njej (A8-0018/2016 - Viktor Uspaskich) (glasovanje)
  7.2.Sporazum med EU in San Marinom o avtomatični izmenjavi podatkov o finančnih računih (C8-0370/2015) (glasovanje)
  7.3.Pristop Hrvaške h Konvenciji o zaščiti finančnih interesov Unije (A8-0019/2016 - Tomáš Zdechovský) (glasovanje)
  7.4.Evropska mreža služb za zaposlovanje, dostop delavcev do storitev na področju mobilnosti in nadaljnje povezovanje trgov dela (A8-0224/2015 - Heinz K. Becker) (glasovanje)
  7.5.Uvedba nujnih avtonomnih trgovinskih ukrepov za Tunizijo (A8-0013/2016 - Marielle de Sarnez) (glasovanje)
  7.6.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji - vloga EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass (A8-0029/2016 - Tomáš Zdechovský) (glasovanje)
  7.7.Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2016 (A8-0030/2016 - Maria João Rodrigues) (glasovanje)
  7.8.Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2016 (A8-0031/2016 - Sofia Ribeiro) (glasovanje)
  7.9.Upravljanje enotnega trga v okviru evropskega semestra 2016 (A8-0017/2016 - Catherine Stihler) (glasovanje)
  7.10.Začetek pogajanj za prostotrgovinski sporazum med EU in Tunizijo (B8-0255/2016) (glasovanje)
  7.11.Dejavnosti Evropskega varuha človekovih pravic v letu 2014 (A8-0020/2016 - Soledad Cabezón Ruiz) (glasovanje)
  7.12.Letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2014 (A8-0012/2016 - Notis Marias) (glasovanje)
  7.13.Začetek pogajanj za prostotrgovinski sporazum z Avstralijo in Novo Zelandijo (B8-0250/2016) (glasovanje)
  7.14.Uvedba usklajenih sistemov za registracijo hišnih živali v državah članicah (RC-B8-0251/2016, B8-0251/2016, B8-0252/2016, B8-0253/2016, B8-0254/2016, B8-0256/2016) (glasovanje)
  7.15.Humanitarne razmere v Jemnu (B8-0147/2016, RC-B8-0151/2016, B8-0151/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-0158/2016, B8-0160/2016) (glasovanje)
 8.Obrazložitev glasovanja
  8.1.Dovoljenje Avstriji za podpis in ratifikacijo Haaške konvencije z dne 15. novembra 1965 ter Malti pristop k njej (A8-0018/2016 - Viktor Uspaskich)
  8.2.Sporazum med EU in San Marinom o avtomatični izmenjavi podatkov o finančnih računih (C8-0370/2015)
  8.3.Pristop Hrvaške h Konvenciji o zaščiti finančnih interesov Unije (A8-0019/2016 - Tomáš Zdechovský)
  8.4.Evropska mreža služb za zaposlovanje, dostop delavcev do storitev na področju mobilnosti in nadaljnje povezovanje trgov dela (A8-0224/2015 - Heinz K. Becker)
  8.5.Uvedba nujnih avtonomnih trgovinskih ukrepov za Tunizijo (A8-0013/2016 - Marielle de Sarnez)
  8.6.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji - vloga EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass (A8-0029/2016 - Tomáš Zdechovský)
  8.7.Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2016 (A8-0030/2016 - Maria João Rodrigues)
  8.8.Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2016 (A8-0031/2016 - Sofia Ribeiro)
  8.9.Upravljanje enotnega trga v okviru evropskega semestra 2016 (A8-0017/2016 - Catherine Stihler)
  8.10.Začetek pogajanj za prostotrgovinski sporazum med EU in Tunizijo (B8-0255/2016)
  8.11.Dejavnosti Evropskega varuha človekovih pravic v letu 2014 (A8-0020/2016 - Soledad Cabezón Ruiz)
  8.12.Letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2014 (A8-0012/2016 - Notis Marias)
  8.13.Začetek pogajanj za prostotrgovinski sporazum z Avstralijo in Novo Zelandijo (B8-0250/2016)
  8.14.Uvedba usklajenih sistemov za registracijo hišnih živali v državah članicah (RC-B8-0251/2016, B8-0251/2016, B8-0252/2016, B8-0253/2016, B8-0254/2016, B8-0256/2016)
  8.15.Humanitarne razmere v Jemnu (B8-0147/2016, RC-B8-0151/2016, B8-0151/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-0158/2016, B8-0160/2016)
 9.Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik
 10.Sklepi o nekaterih dokumentih: glej zapisnik
 11.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji: glej zapisnik
 12.Časovni razpored prihodnjih sej: glej zapisnik
 13.Prekinitev zasedanja
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (3568 kb)
 
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (11436 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov