Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Torsdagen den 25 februari 2016 - BrysselReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument: se protokollet
 3.Inledandet av förhandlingar om frihandelsavtal med Australien och Nya Zeeland (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 4.Införande av kompatibla system för registrering av sällskapsdjur i samtliga medlemsstater (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 5.Europeiska ombudsmannens verksamhet 2014 (debatt)
 6.Tobaksavtal (PMI-avtalet) (debatt)
 7.Omröstning
  7.1.Tillstånd för Österrike och Malta att underteckna och ratificera respektive ansluta sig till Haagkonventionen av den 15 november 1965 (A8-0018/2016 - Viktor Uspaskich) (omröstning)
  7.2.Avtal mellan EU och San Marino om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton (C8-0370/2015) (omröstning)
  7.3.Kroatiens anslutning till konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (A8-0019/2016 - Tomáš Zdechovský) (omröstning)
  7.4.Europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar, arbetstagarnas tillgång till rörlighetstjänster och ytterligare integration av arbetsmarknaderna (A8-0224/2015 - Heinz K. Becker) (omröstning)
  7.5.Införande av brådskande autonoma handelsåtgärder för Tunisien (A8-0013/2016 - Marielle de Sarnez) (omröstning)
  7.6.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass från Belgien (A8-0029/2016 - Tomáš Zdechovský) (omröstning)
  7.7.Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2016 (A8-0030/2016 - Maria João Rodrigues) (omröstning)
  7.8.Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2016 (A8-0031/2016 - Sofia Ribeiro) (omröstning)
  7.9.Styrning av den inre marknaden inom den europeiska planeringsterminen 2016 (A8-0017/2016 - Catherine Stihler) (omröstning)
  7.10.Inledande av förhandlingar om ett frihandelsavtal mellan EU och Tunisien (B8-0255/2016) (omröstning)
  7.11.Europeiska ombudsmannens verksamhet 2014 (A8-0020/2016 - Soledad Cabezón Ruiz) (omröstning)
  7.12.Europeiska centralbankens årsrapport för 2014 (A8-0012/2016 - Notis Marias) (omröstning)
  7.13.Inledandet av förhandlingar om frihandelsavtal med Australien och Nya Zeeland (B8-0250/2016) (omröstning)
  7.14.Införande av kompatibla system för registrering av sällskapsdjur i samtliga medlemsstater (RC-B8-0251/2016, B8-0251/2016, B8-0252/2016, B8-0253/2016, B8-0254/2016, B8-0256/2016) (omröstning)
  7.15.Den humanitära situationen i Jemen (B8-0147/2016, RC-B8-0151/2016, B8-0151/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-0158/2016, B8-0160/2016) (omröstning)
 8.Röstförklaringar
  8.1.Tillstånd för Österrike och Malta att underteckna och ratificera respektive ansluta sig till Haagkonventionen av den 15 november 1965 (A8-0018/2016 - Viktor Uspaskich)
  8.2.Avtal mellan EU och San Marino om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton (C8-0370/2015)
  8.3.Kroatiens anslutning till konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (A8-0019/2016 - Tomáš Zdechovský)
  8.4.Europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar, arbetstagarnas tillgång till rörlighetstjänster och ytterligare integration av arbetsmarknaderna (A8-0224/2015 - Heinz K. Becker)
  8.5.Införande av brådskande autonoma handelsåtgärder för Tunisien (A8-0013/2016 - Marielle de Sarnez)
  8.6.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass från Belgien (A8-0029/2016 - Tomáš Zdechovský)
  8.7.Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2016 (A8-0030/2016 - Maria João Rodrigues)
  8.8.Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2016 (A8-0031/2016 - Sofia Ribeiro)
  8.9.Styrning av den inre marknaden inom den europeiska planeringsterminen 2016 (A8-0017/2016 - Catherine Stihler)
  8.10.Inledande av förhandlingar om ett frihandelsavtal mellan EU och Tunisien (B8-0255/2016)
  8.11.Europeiska ombudsmannens verksamhet 2014 (A8-0020/2016 - Soledad Cabezón Ruiz)
  8.12.Europeiska centralbankens årsrapport för 2014 (A8-0012/2016 - Notis Marias)
  8.13.Inledandet av förhandlingar om frihandelsavtal med Australien och Nya Zeeland (B8-0250/2016)
  8.14.Införande av kompatibla system för registrering av sällskapsdjur i samtliga medlemsstater (RC-B8-0251/2016, B8-0251/2016, B8-0252/2016, B8-0253/2016, B8-0254/2016, B8-0256/2016)
  8.15.Den humanitära situationen i Jemen (B8-0147/2016, RC-B8-0151/2016, B8-0151/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-0158/2016, B8-0160/2016)
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 10.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 11.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 12.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 13.Avbrytande av sessionen
Debatter
Reviderad upplaga (3568 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (11436 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy