Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Mandag den 7. marts 2016 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Godkendelse af protokollen fra det foregående møde: se protokollen
 3.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 4.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 5.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6): se protokollen
 6.Undertegnelse af retsakter vedtaget i overensstemmelse med den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78): se protokollen
 7.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter): se protokollen
 8.Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger: se protokollen
 9.Tekster til aftaler sendt af Rådet: se protokollen
 10.Modtagne dokumenter: se protokollen
 11.Arbejdsplan
 12.Støtteordning for uddeling af frugt og grøntsager, herunder bananer, samt mælk i uddannelsesinstitutioner (forhandling)
 13.Dyresundhed (forhandling)
 14.Adgang til markedet for havnetjenester og finansiel gennemsigtighed for havne (forhandling)
 15.Årsrapport 2014 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser – Bekæmpelse af svig (forhandling)
 16.Hen imod en blomstrende datadreven økonomi (forhandling)
 17.Integrering af kønsaspektet i Europa-Parlamentets arbejde (kortfattet forelæggelse)
 18.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 19.Anmodning om beskyttelse af parlamentarisk immunitet: se protokollen
 20.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 21.Hævelse af mødet
 22.Afslutning af sessionen
Forhandlinger
Revideret udgave (567 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (2367 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik