Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Esmaspäev, 7. märts 2016 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 3.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 4.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 5.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6) (vt protokoll)
 6.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78) (vt protokoll)
 7.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine) (vt protokoll)
 8.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus (vt protokoll)
 9.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid (vt protokoll)
 10.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 11.Tööplaan
 12.Haridusasutustes puu- ja köögivilja, banaanide ning piima jaotamise toetuskava (arutelu)
 13.Loomatervis (arutelu)
 14.Turulepääs sadamateenuste valdkonnas ja sadamate finantsläbipaistvus (arutelu)
 15.ELi finantshuvide kaitset ja pettusevastast võitlust käsitlev 2014. aasta aruanne (arutelu)
 16.Eduka andmepõhise majanduse suunas (arutelu)
 17.Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine Euroopa Parlamendi töös (lühiettekanne)
 18.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 19.Parlamendiliikme puutumatuse kaitsmise taotlus (vt protokoll)
 20.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 21.Istungi lõpp
 22.Istungjärgu lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (567 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (2367 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika