Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Maanantai 7. maaliskuuta 2016 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 3.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 4.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpanot: ks. pöytäkirja
 5.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta): ks. pöytäkirja
 6.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla): ks. pöytäkirja
 7.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat): ks. pöytäkirja
 8.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet: ks. pöytäkirja
 9.Neuvoston toimittamat sopimustekstit: ks. pöytäkirja
 10.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 11.Käsittelyjärjestys
 12.Tukijärjestelmä, joka koskee hedelmien, vihannesten, banaanien ja maidon toimittamista oppilaitoksiin (keskustelu)
 13.Eläinterveys (keskustelu)
 14.Satamapalvelujen markkinoille pääsy ja satamien rahoituksen avoimuus (keskustelu)
 15.Vuosikertomus 2014 EU:n taloudellisten etujen suojaamisesta – petostentorjunta (keskustelu)
 16.Kohti menestyvää datavetoista taloutta (keskustelu)
 17.Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen Euroopan parlamentin työssä (lyhyt esittely)
 18.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 19.Parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö : ks. pöytäkirja
 20.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 21.Istunnon päättäminen
 22.Vuosittaisen istuntokauden päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (567 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (2367 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö