Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Maandag 7 maart 2016 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Hervatting van de zitting
 2.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 3.Samenstelling Parlement: zie notulen
 4.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 5.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement): zie notulen
 6.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure aangenomen besluiten (artikel 78 van het Reglement): zie notulen
 7.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening): zie notulen
 8.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven gevolg: zie notulen
 9.Van de Raad ontvangen verdragsteksten: zie notulen
 10.Ingekomen stukken: zie notulen
 11.Regeling van de werkzaamheden
 12.Steunregeling voor de verstrekking van groenten, fruit, bananen en melk aan kinderen in onderwijsinstellingen (debat)
 13.Gezondheid van dieren (debat)
 14.Toegang tot de markt voor havendiensten en financiële transparantie van havens (debat)
 15.Jaarverslag 2014 over de bescherming van de financiële belangen van de EU - De bestrijding van fraude (debat)
 16.Naar een bloeiende data-economie (debat)
 17.Gendermainstreaming in de werkzaamheden van het Europees Parlement (korte presentatie)
 18.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 19.Verzoek om verdediging van de immuniteit: zie notulen
 20.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 21.Sluiting van de vergadering
 22.Sluiting van de zitting
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (567 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (2367 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid