Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Poniedziałek, 7 marca 2016 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Wznowienie sesji
 2.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 3.Skład Parlamentu: patrz protokół
 4.Skład komisji i delegacji: patrz protokół
 5.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): Patrz protokól
 6.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu): Patrz protokól
 7.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów): patrz protokół
 8.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu: patrz protokół
 9.Teksty porozumień przekazane przez Radę: patrz protokół
 10.Składanie dokumentów: patrz protokół
 11.Porządek obrad
 12.Program pomocy na rzecz dostarczania owoców i warzyw, bananów oraz mleka do placówek oświatowych (debata)
 13.Zdrowie zwierząt (debata)
 14.Dostęp do rynku usług portowych i przejrzystość finansowa portów (debata)
 15.Sprawozdanie roczne za rok 2014 dotyczące ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej – zwalczanie nadużyć finansowych (debata)
 16.Ku gospodarce opartej na danych (debata)
 17.Uwzględnianie aspektu płci w pracach Parlamentu Europejskiego (krótka prezentacja)
 18.Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych
 19.Wniosek o skorzystanie z immunitetu parlamentarnego: Patrz protokól
 20.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokól
 21.Zamknięcie posiedzenia
 22.Zamknięcie sesji rocznej
Debaty
Wersja poprawiona (567 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (2367 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności