Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Luni, 7 martie 2016 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Reluarea sesiunii
 2.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente: a se vedea procesul-verbal
 3.Componenţa Parlamentului: a se vedea procesul-verbal
 4.Componenţa comisiilor şi a delegaţiilor: a se vedea procesul-verbal
 5.Acte delegate (articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 6.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 7.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere): consultaţi procesul-verbal
 8.Continuări ale avizelor şi rezoluţiilor Parlamentului: a se vedea procesul-verbal
 9.Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor: a se vedea procesul-verbal
 10.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 11.Ordinea lucrărilor
 12.Schema de ajutoare pentru aprovizionarea instituțiilor de învățământ cu fructe și legume, cu banane și cu lapte (dezbatere)
 13.Sănătatea animalelor (dezbatere)
 14.Accesul la piaţa serviciilor portuare şi transparenţa financiară a porturilor (dezbatere)
 15.Raportul anual pe 2014 privind protejarea intereselor financiare ale UE – combaterea fraudei (dezbatere)
 16.Către o economie de succes bazată pe date (dezbatere)
 17.Integrarea perspectivei de gen în activitatea Parlamentului European (prezentare succintă)
 18.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 19.Cerere de apărare a imunității parlamentare: consultaţi procesul-verbal
 20.Ordinea de zi a următoarei şedinţe: a se vedea procesul-verbal
 21.Ridicarea ședinței
 22.Încheierea sesiunii anuale
Dezbateri
Ediţie revizuită (567 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (2367 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate