Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Pondelok, 7. marca 2016 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 3.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 4.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 5.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 6.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 7.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty): pozri zápisnicu
 8.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu: pozri zápisnicu
 9.Texty zmlúv poskytnutých Radou: pozri zápisnicu
 10.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 11.Program práce
 12.Program pomoci na poskytovanie ovocia, zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach (rozprava)
 13.Zdravie zvierat (rozprava)
 14.Prístup na trh s prístavnými službami a finančná transparentnosť prístavov (rozprava)
 15.Výročná správa za rok 2014 o ochrane finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom (rozprava)
 16.Na ceste k prosperujúcemu hospodárstvu založenému na údajoch (rozprava)
 17.Uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti v práci Európskeho parlamentu (stručná prezentácia)
 18.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 19.Žiadosť o ochranu poslaneckej imunity: pozri zápisnicu
 20.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 21.Skončenie rokovania
 22.Skončenie zasadania
Rozpravy
Revidované vydanie (567 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (2367 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia