Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0157(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0023/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0023/2016

Συζήτηση :

PV 07/03/2016 - 14
CRE 07/03/2016 - 14
PV 12/12/2016 - 11
CRE 12/12/2016 - 11

Ψηφοφορία :

PV 08/03/2016 - 6.3
CRE 08/03/2016 - 6.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 14/12/2016 - 9.12
CRE 14/12/2016 - 9.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0069
P8_TA(2016)0499

Συζητήσεις
Τρίτη 8 Μαρτίου 2016 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

7.3. Πρόσβαση στην αγορά λιμενικών υπηρεσιών και χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων (A8-0023/2016 - Knut Fleckenstein)
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

Oral explanations of vote

 
  
MPphoto
 

  Catherine Stihler (S&D). Madam President, I supported the calls made by Scottish ports and trade unionists, as did the rest of the European Parliamentary Labour Party, to reject this proposal. We believe a one—size—fits—all proposal does not recognise the diversity and complexity of ports across the European Union, and particularly in the UK and Scotland.

Although the proposed piece of law will now enter a negotiation process, it is important that MEPs in the negotiating team and those representing the Council, where the UK Government has a say, recognise the UK’s legitimate concerns on this issue. There is some way to go before this House will vote on a final proposal so let us make sure that in this time the necessary exemptions for UK ports are included in the negotiation and hopefully a good result will come forward.

 
  
MPphoto
 

  Neena Gill (S&D). Madam President, whilst my West Midlands constituency is the only landlocked one in the UK, it is, however, a hotbed of manufacturing which relies on ports to export our wares. This is the third time the Commission has attempted to modernise port services and, I am afraid, it has still not got it right. My reservations about the latest proposals are that they fail to recognise the diversity of the port sector in the EU and they have equally failed to mitigate the environmental impact of ports. However, my concerns are focused primarily on employment rights and in particular the right to strike and the legal challenges which trade unions might face. I believe that this draft instrument is a blunt instrument, with the potential for the social elements being watered down still further during the trilogue process. For this reason, like my other Labour colleagues, I voted against this report.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). Madam President, this directive precisely illustrates why Britain would be better off outside the European Union. Here is a directive that simply does not take account of the specificities and particularisms of our country.

European ports for the most part are much larger and much further apart than British ones. Ours tend to be small and thickly dotted along the coast. They compete with each other and they are not state owned or state subsidised. On the country, they generate a large surplus for the Exchequer. So, although there may be a case for a measure of internal competition in giant ports like Antwerp and Rotterdam – even if there is, I am not sure it has got anything to do with Brussels, but let us allow that there might be – it plainly does not affect a situation like ours, where you already have lots of competition among private ports. Why were private ports not exempted? Because the whole issue has been held hostage in this dispute about state funding between the Commission and the Parliament. Thus we see an important industry like ours being ruined in somebody else’s argument.

 
  
MPphoto
 

  Jude Kirton-Darling (S&D). Madam President, I voted against the port service package today, as there are few tangible benefits for North-East ports, their workers or the environment. The proposed legislation has missed the opportunity to include strong employment and environmental provisions, and Labour MEPs will continue to work with the UK’s ports industry and trade unions to oppose this unnecessary legislation. However, we should remember that under all current models in which the UK has access to the single market these are exactly the type of regulations that we would have to adhere to, and we would have no voice or vote to challenge them if we left the EU. If we are to have a say in the EU and on its regulations both as a country and as a region, it is absolutely vital that we remain inside the EU, not just for jobs, investment and rights, but also for the future of our ports.

 
  
MPphoto
 

  Amjad Bashir (ECR). Madam President, if it ain’t broke, don’t fix it. That is a wise old saying in English, which sadly seems to have been lost in translation with the European Commission. British ports are world—class in service, performance and efficiency, and the way to compete globally is to reward excellence, not to level down the playing field. Unfortunately, the port services regulation does exactly that. It is another example of one-size-fits-all legislation that threatens to blunt the commercial edge of Britain’s ports. This tidal wave of red tape and bureaucracy means that Hull, Immingham and Grimsby in my constituency risk damaging their hard—earned competitiveness, compromising future investment and growth. I voted against this legislation and will continue to support the unions and employers who are working together to create a new sense of optimism in my region.

 
  
MPphoto
 

  Andrejs Mamikins (S&D). Priekšsēdētāj! Protams gan vēsturiski, gan mūsdienās ostas spēlē milzīgu, ārkārtīgi lielu lomu Eiropas Savienības saimniecībā, un skaidrs, ka skaidrāka, taisnīgāka pārvaldes sistēma ir visai apsveicama. Piemēram, kā mēs zinām, nesen Komisija iniciēja izmeklēšanu par Francijas, Nīderlandes, Beļģijas ostu finansiālā atbalsta sniegšanas gadījumiem, un, protams, mums vajadzīgi jauni noteikumi, bet mēs nevaram neņemt vērā nacionālo specifiku, un mēs nevaram neatzīmēt, ka mēs nevaram likt uz viena plaukta — salīdzināt, piemēram, Roterdamas ostu Nīderlandē un tādu nelielu, pavisam mikro maziņu ostu pilsētā Skultē, manā valstī Latvijā. Un skaidrs, ka nacionālā specifika arī spēlē milzīgu lomu ostas darbībā. Un mēs nevaram nekādā gadījumā aizmirst arī par darbinieku tiesībām, jo arodbiedrības mums saka, ka unificēt absolūti nav iespējams. Tāpēc es nobalsoju par atlikšanu.

 
  
MPphoto
 

  Monica Macovei (ECR). Este important să avem reguli contabile stricte și clare pentru porturile din rețeaua transeuropeană de transport. Este important să avem competiție și transparență în activitățile portuare. Nu vrem monopol și nu vrem contrabandă. Vrem ca acestea să se încheie. Procedura de alegere a furnizorilor de servicii portuare trebuie să fie publică și transparentă, toate părțile interesate trebuie să aibă acces la proceduri, iar rezultatul trebuie să fie făcut public.

Este foarte important acest lucru și pentru România, unde avem porturi la Brăila, la Constanța, la Galați, la Sulina, toate fiind incluse în rețeaua TEN-T. Deci vrem transparență, publicitate, fără contrabandă, fără monopol și vrem reguli contabile stricte și foarte clare și, de asemenea, reguli de procedură foarte clare.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). A Uachtaráin, vótáil mé le mo ghrúpa sa tuarascáil seo agus is dóigh liom go bhfuil a lán moltaí maithe ann agus is maith an rud é go bhfuilimid ag díriú ar oscailteacht agus soiléireacht inár gcalafort agus freisin gur ceart aitheantas a thabhairt do chearta na n-oibrithe iontu. Ar an taobh eile don scéal tá sé tábhachtach go gcuimhneoimid ar cad a tharla i bPáras i COP 21 agus an dúshlán atá romhainn chun astaíochtaí a laghdú amach anseo. Agus chun na targaidí sin a chomhlíonadh beidh orainn díriú is dóigh liom ar na calafoirt ach go háirithe. Agus i m’áit féin tá calafort iontach againn, Sionainn-Faing atá níos doimhne ná an chuid is mó de na calafoirt san Eoraip agus d'fhéadfadh sé mórán a dhéanamh maidir le trálaeirí agus longa ollmhóra a thabhairt isteach nach féidir teacht isteach ina lán calafoirt eile agus fiú féachaint orthu siúd chomh maith.

 
  
MPphoto
 

  Nicola Caputo (S&D). Signora Presidente, onorevoli colleghi, il quadro normativo che si prospetta permetterà di contrastare la debole pressione concorrenziale e gli eventuali abusi di mercato, al fine di aumentare l'efficienza dei servizi portuali. Vorrei insistere sul concetto di vigilanza indipendente, che consiste nel fornire un meccanismo di reclamo, appunto, indipendente. È necessario che tutti gli utenti siano consultati e informati e che abbiano la possibilità di presentare reclami a organismi indipendenti.

Sul sistema italiano dei trasporti pesano importanti e ancora irrisolti nodi strutturali a causa della debolezza della cornice normativa e pianificatoria e della modestia delle partnership private nella realizzazione di nuove infrastrutture. È quindi di conforto sapere che il regolamento approvato oggi, anche se rinviato per il voto definitivo, dovrebbe instaurare certezza giuridica per i porti ed avere positivo impatto sul funzionamento delle reti di trasporto

C'è tempo per la votazione finale e spero che si trovi il modo per porre maggiore attenzione ai servizi di trasporto sostenibili ed ecologici, in modo da contribuire a una migliore efficienza energetica.

 
  
 

Written explanations of vote

 
  
MPphoto
 
 

  John Stuart Agnew (EFDD), in writing. – UKIP have voted against this proposal as the regulation does not take into account the commercial nature of UK ports. In order to ensure that commercial ports are exempt from this regulation, UKIP put forward an amendment to Article 1.3. It is important to ensure that ports are entitled to operate fully as commercial businesses; this regulation does not allow it. Furthermore, the ambiguity of the text creates uncertainty and puts essential future investment, growth and jobs at risk.

 
  
MPphoto
 
 

  Tim Aker (EFDD), in writing. – UKIP have voted against this proposal as the regulation does not take into account the commercial nature of UK ports. In order to ensure that commercial ports are exempt from this regulation, UKIP put forward an amendment to Article 1.3. It is important to ensure that ports are entitled to operate fully as commercial businesses; this regulation does not allow it. Furthermore, the ambiguity of the text creates uncertainty and puts essential future investment, growth and jobs at risk.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ El informe del Parlamento contiene mejoras sustanciales en relación con la propuesta de la Comisión: por tercera vez, esta Cámara se opone a la liberalización del sector portuario (si bien nos tememos que una nueva propuesta en este sentido llegue en los próximos meses). Además, el trabajo con los sindicatos europeos ha permitido introducir el reconocimiento de los derechos de formación, salud y seguridad laboral para los trabajadores portuarios, aunque subsisten flecos en cuanto a la implementación efectiva de esta norma y en aspectos como la protección de los derechos laborales en caso de transferencia de los servicios portuarios.

Pese a ello, algunos aspectos de la propuesta inicial de la Comisión (en los apartados de transparencia financiera) abren la puerta a que la política de competencia ataque aspectos esenciales de la financiación y gestión pública de los puertos. Por ello he decidido abstenerme, a la espera de la propuesta final tras las negociaciones con el Consejo.

 
  
MPphoto
 
 

  Νίκος Ανδρουλάκης (S&D), γραπτώς. ‒ Η παρούσα έκθεση αναγνωρίζει την αναγκαιότητα δημιουργίας ενός πλαισίου αναφορικά με την πρόσβαση στην αγορά λιμενικών υπηρεσιών και τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων. Στόχος της έκθεσης είναι η ενίσχυση της ανάπτυξης των λιμένων, η ομαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς και η δημιουργία ενός περιβάλλοντος που θα ευνοεί τη λιμενική και ναυτιλιακή δραστηριότητα, ισορροπώντας τα συμφέροντα των φορέων διαχείρισης των λιμένων και των χρηστών λιμενικών υπηρεσιών. Ταυτόχρονα παρέχεται μια εύλογη ευχέρεια στα κράτη μέλη να αποφασίζουν τα ίδια για θέματα που άπτονται της υπηρεσίας πλοήγησης και εξασφαλίζεται ότι οι κοινωνικοί και εργασιακοί κανόνες δεν θα επηρεαστούν από την παρούσα έκθεση εξασφαλίζοντας πρόσθετη εκπαίδευση των εργαζομένων στα λιμάνια, αποφεύγοντας πιθανά ατυχήματα και διασφαλίζοντας το μεγαλύτερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων σε αυτόν τον τομέα. Σε γενικές γραμμές κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς διασφαλίζονται τα κοινωνικά στάνταρ και ανακόπτεται η περαιτέρω απελευθέρωση του τομέα.

 
  
MPphoto
 
 

  Pascal Arimont (PPE), schriftlich. ‒ Das Parlament hat einen Vorschlag der Kommission angenommen, dessen Ziel es ist, ein effizienteres, besser vernetztes und nachhaltig funktionierendes transeuropäisches Verkehrsnetz zu ermöglichen. Dazu gehören auch die Modernisierung der Hafendienste – wie z.B. Schlepp-, Festmach- und Betankungsdienste – und des Hafenbetriebs und die Schaffung von attraktiven Rahmenbedingungen für Investitionen in Häfen. Ich befürworte, dass die Kommission mit dieser Verordnung dem schwachen Wettbewerbsdruck und einem möglichen Marktmissbrauch entgegenwirken möchte, um die Effizienz der Hafendienste zu steigern.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (ENF), par écrit. ‒ Après s’être attaqué aux chemins de fer, l’Union européenne vise à uniformiser et à déréglementer les grands ports européens. La commission des transports à laquelle j’appartiens a émis des amendements limitant la portée de ce rapport en en limitant la portée et les secteurs concernés. Ces amendements allaient dans le bon sens. Mais cela ne rend pas le rapport bon pour autant.

J'ai évidemment voté contre la proposition de la Commission qui ne prend pas en compte les différences entre les ports européens, ceux-ci pouvant avoir des modes de fonctionnement aux antipodes et cherche une nouvelle fois à libéraliser un secteur en dépit de tout bon sens.

J'ai donc voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing. ‒ I voted against this report. I am gravely concerned that jobs could be lost at the Port of Tyne and Teesport if this controversial proposal passes through the European Parliament.

This proposal will have a substantial impact on privately-owned ports. Most continental ports are in public ownership but most British ports are in private ownership. The United Kingdom will be the most affected. Ports will be forced to contract out services and appoint at least two service providers, even if only one is required. This will undermine the competitiveness of local ports in what is already a tough market. The proposed PSR would also undermine commercial confidentiality.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Arthuis (ALDE), par écrit. ‒ Ce projet de rapport est la première étape vers l'instauration une concurrence plus équitable et la réduction des inquiétudes juridiques pour tous les ports maritimes du réseau transeuropéen de transport. De plus, le paquet portuaire III représente un engagement clair en vue d'améliorer la transparence financière pour les ports. C'est pourquoi, j'ai voté en faveur de la proposition.

 
  
MPphoto
 
 

  Francisco Assis (S&D), por escrito. ‒ A Comissão Europeia avançou com uma proposta de regulamento que estabelece um quadro normativo para o acesso aos serviços portuários e a transparência financeira dos portos.

Através do referido regulamento, a Comissão Europeia pretende contribuir essencialmente para o aumento da eficiência e da competitividade dos portos europeus inseridos na Rede Transeuropeia de Transportes.

A produção de legislação europeia que enquadre a atividade portuária reveste-se de grande importância, já que esta contribui decisivamente para a uniformização das práticas de gestão e define regras gerais comuns necessárias à sã concorrência entre os portos europeus.

No entanto, impunha-se melhorar a proposta inicial de modo a, entre outras questões, acautelar uma maior margem de manobra das administrações portuárias e robustecer a proteção dos trabalhadores. O relator do documento que acabámos de votar procurou suprimir estas lacunas, introduzindo alterações que mereceram o apoio dos grupos políticos S&D, PPE, ALDE e GUE.

Tendo em conta a pertinência da legislação em análise e a sua franca melhoria que as alterações introduzidas em sede da Comissão TRAN promovem, decidi votar favoravelmente o relatório em discussão.

 
  
MPphoto
 
 

  Inés Ayala Sender (S&D), por escrito. ‒ Nos abstenemos en la votación final del tercer intento de liberalizar los servicios portuarios porque, pese a conseguir mejorar los aspectos sociales y, en particular, lo referente a la subrogación del personal, el texto aprobado nos plantea todavía varias reservas.

Damos la bienvenida a la propuesta socialista a favor de mayor transparencia en las fuentes de financiación de los puertos, que ayudará a verificar las ayudas de Estado que reciben en su mayoría los puertos del centro y norte de Europa, con más razón al coincidir esta adopción con la nueva propuesta de la Comisión de eximir las ayudas a infraestructuras portuarias del control ex ante de competencia.

Asimismo, y frente al interés de la Comisión de desregular las tarifas portuarias, los socialistas españoles nos atenemos al mandato de la actual Constitución española de adopción por el Congreso de dichas tarifas, pues mantiene de manera solidaria la actual red de nuestros puertos, que de otro manera vería reducida su presencia en el territorio, sin que por ello mejorara la competencia con los puertos europeos. Pese a todo, preferimos abstenernos en el mandato al ponente, que ha reconocido la peculiaridad española a la hora de trabajar durante los diálogos tripartitos con el Consejo.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ Balsavau už tai, kad šio pasiūlymo svarstymas būtų atidėtas ir grąžintas Komisijai tobulinti. Šiuo metu yra skirtingų uostų ir uosto paslaugų organizavimo sistemų, kyla daug nesutarimų ir neaiškumų, todėl Komisijos pasiūlymo aspektai turi būti dar kartą gerai išanalizuoti ir rastas kompromisas.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Bay (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté contre la proposition de la Commission qui souhaite la libéralisation des grands ports européens: notre groupe avait d'ailleurs déposé un amendement de rejet.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ L'Europe compte 1200 ports maritimes qui représentent jusqu'à 3 millions d'emplois directs et indirects. 96% des marchandises et 93% des passagers transitant par les ports de l'UE le font par les 319 ports maritimes répertoriés dans la proposition de la Commission concernant le réseau européen de transport (RTE-T).

L'objectif de ce rapport, que j'ai approuvé, est de contribuer à un fonctionnement plus efficient, interconnecté et durable du RTE-T en créant un cadre clair pour l'accès au marché des services aéroportuaires. La proposition vise également à établir des règles communes sur la transparence financière et les redevances à appliquer par les gestionnaires ou les prestataires de services portuaires.

 
  
MPphoto
 
 

  Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE), por escrito. ‒ Considero que esta propuesta de Reglamento sobre el acceso al mercado de los servicios portuarios y la transparencia financiera de los puertos puede ser positiva en algunos aspectos, como el destinado a mejorar el rendimiento de los puertos en la Unión Europea.

Sin embargo, otros aspectos, como el artículo 14, apartado 3, de la propuesta de la Comisión, son contrarios a los intereses españoles. Este artículo dispone la autonomía del organismo gestor del puerto para establecer diversos asuntos como la estructura o el nivel de las tasas de infraestructura portuaria de acuerdo con su propia estrategia comercial y plan de inversión.

Es España este tipo de tasas portuarias son exigidas por el aprovechamiento especial del dominio público portuario. La Constitución establece que su establecimiento esté sujeto al principio de reserva de ley y, por tanto, deben ser fijadas por el Congreso de los Diputados.

Por este motivo he votado en contra de este informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Belet (PPE), schriftelijk. ‒ Met de goedkeuring van de havenverordening leggen we de basis voor een bestuursmodel dat de havens in Europa klantvriendelijker maakt en dat tegelijk rekening houdt met de verschillende manieren waarop onze havens zich nu al organiseren. De verordening verbetert de toegang tot havendiensten en zorgt voor meer financiële transparantie. Belangrijk is dat de havens zelf, uiteraard op een transparante manier, de tarieven kunnen blijven bepalen voor het gebruik van hun diensten en infrastructuur. Zonder extra administratieve rompslomp te veroorzaken, garandeert de verordening zo eerlijke concurrentie.

 
  
MPphoto
 
 

  Brando Benifei (S&D), per iscritto. ‒ Il sistema portuale dell'Unione è costituito da circa 1.200 porti marittimi che rappresentano una risorsa fondamentale per l'economia del continente. Oltre a fornire 3 milioni di posti di lavoro, i porti europei garantiscono il transito del 74% delle merci importate ed esportate e del 37% degli scambi all'interno dell'UE. Il quadro esistente comprende, a livello di modelli organizzativi dei servizi portuali, notevoli variazioni tra i diversi paesi membri. La relazione Fleckenstein, che ho sostenuto, modifica la proposta iniziale presentata dalla Commissione in materia di accesso al mercato dei servizi portuali e di trasparenza finanziaria dei porti. Sventando l'adozione di un sistema unico per i servizi, la proposta prevede un rafforzamento del principio dell'autonomia degli scali per l'organizzazione dei servizi, consentendo alle autorità portuali di stabilire requisiti minimi per la prestazione degli stessi. Personalmente mi sono impegnato per porre l'attenzione sul tema della formazione dei lavoratori. In un settore competitivo e complesso come quello portuale, la formazione dei nuovi assunti e del personale costituiscono elementi essenziali per garantire non solo la salute e la sicurezza dei lavoratori ma anche la qualità dei servizi e la competitività generale dei porti dell'Unione.

 
  
MPphoto
 
 

  Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado A FAVOR del informe Fleckenstein. La propuesta original de la Comisión (2013), rechazada ampliamente por sindicatos y gestores portuarios, fue modificada sustancialmente en esta legislatura, dada la posición de la Comisaria Bulc de no incluir la apertura al mercado de los servicios portuarios. En este sentido, el ponente realizó un informe que difería significativamente de la propuesta original al atender las demandas de los diferentes sectores implicados. En las negociaciones de los compromisos se incluyeron aspectos que, aunque no satisfacen todos los objetivos de nuestra parte, suponen importantes avances en materia social y laboral, aparte de mejoras en la eficiencia y transparencia de la gestión portuaria, que podrían perderse en futuras iniciativas legislativas si se echa atrás el informe. Además, es una buena base para una posterior negociación con el Consejo.

 
  
MPphoto
 
 

  Joëlle Bergeron (EFDD), par écrit. ‒ Ce rapport vise, comme l'écrit le rapporteur, à moderniser les services et opérations portuaires en Europe et à rendre possible la création de conditions-cadres pour attirer les investissements dans les ports. C'est une initiative louable, mais comme c'est trop souvent le cas avec nos institutions, ni la Commission ni notre Parlement ne semble montrer beaucoup de respect pour le principe de subsidiarité qui, depuis Maastricht, devrait pourtant prévaloir lors de rédaction de toute directive ou règlement.

Beaucoup de ports en Europe, notamment ceux gérés par des collectivités privées, sont bien gérés et n'ont pas besoin des réglementations bureaucratiques superfétatoires dont ce rapport porte, ici et là, les germes. Reste aussi la question du statut spécial dont bénéficient beaucoup de nos dockers européens, à Marseille, au Havre, mais également à Anvers et à Rotterdam, et auquel, je le crains, la mise en œuvre de ce rapport, avec son esprit libre-échangiste, risque de porter atteinte. C'est pourquoi je me suis abstenue lors du vote final.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (ENF), par écrit. ‒ La proposition de la Commission prétend en l'espèce contribuer à améliorer la compétitivité des ports de l’UE classés dans le RTE-T (les 319 plus grands ports, qui voient passer 96% des marchandises et 93% des passagers) par rapport aux ports maritimes hors UE, et la concurrence équitable entre ports RTE-T. Elle vise aussi à améliorer le fonctionnement et l'interconnexion des ports maritimes en créant des règles de fonctionnement européennes uniformisées.

Les subventions publiques aux ports doivent aussi apparaître dans les comptes des ports. Globalement, le règlement envisagé ne concerne plus que quelques domaines d'activité secondaires des ports RTE-T, puisque la Commission exclut d'office les services passagers et la manutention de marchandises. Par ailleurs, si les recommandations de la commission TRAN visant à en exclure la plupart des autres opérations portuaires sont adoptées, il ne reste que les services offerts directement à l'utilisateur. À nouveau, les États sont contraints à toujours plus de libéralisation et cela ne profitera qu'aux multinationales et pas aux salariés du secteur portuaire et maritime, ni aux salariés et consommateurs européens dans leur ensemble. J'ai donc voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (ENF), per iscritto. ‒ L'intento della Commissione è liberalizzare, attraverso un regolamento, ben otto settori tipici delle operazioni portuali secondo principi simili a quelli delle direttive servizi, appalti e concessioni. Ritengo che un provvedimento di questo tipo rischierebbe di creare un nuovo caso "Bolkestein", aprirebbe le porte dei nostri territori alle multinazionali, con un impatto devastante per i nostri operatori locali. Per tutti queste motivazioni ho votato contro questo testo.

 
  
MPphoto
 
 

  Malin Björk (GUE/NGL), skriftlig. ‒ Jag röstade för att skjuta upp omröstningen om lagstiftningsresolutionen så att förhandlingar kan inledas. I voteringen om resolutionens innehåll har jag röstat för de avgörande ändringsförslagen som betonar kollektivavtal, försvarar arbetsrätten och grundläggande sociala rättigheter och tar ställning mot privatiseringar.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. ‒ Balsavau dėl šio pranešimo, kuriuo siekiama priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo nustatoma patekimo į uosto paslaugų rinką ir finansinio uostų skaidrumo sistema. Komisijos pasiūlymu siekiama padėti užtikrinti, kad TEN-T tinklas būtų efektyvesnis, geriau sujungtas ir darnesnis – sukurti sistemą, kurią taikant pagerėtų visų uostų našumas, o patys uostai galėtų lengviau prisitaikyti prie transporto ir logistikos reikalavimų pokyčių. Prie pagrindinių pasiūlymo uždavinių galima priskirti uosto paslaugų ir veiklos atnaujinimą ir sąlygų, kurios skatintų investuoti į uostus, sudarymą. Šiuo reglamentu Komisija siekia pašalinti silpnos konkurencijos sąlygas ir galimus piktnaudžiavimo rinka atvejus ir taip padidinti teikiamų uosto paslaugų efektyvumą. Aiški valstybės pagalbos taisyklių sistema yra svarbus sąžiningos uostų tarpusavio konkurencijos vienodomis sąlygomis kriterijus. Komisija šiuo metu atlieka bendrosios išimties reglamento taikymo srities peržiūrą, siekdama iki 2015 m. gruodžio mėn. įtraukti uostų infrastruktūrai taikomus kriterijus. Šis pasiūlymas atitinka kitas svarbias ES politikos sritis ir uždavinius, pvz., Baltąją knygą dėl transporto, Europos infrastruktūros tinklų priemonę ir „Mėlynosios juostos“ iniciatyvą.

 
  
MPphoto
 
 

  Franc Bogovič (PPE), pisno. ‒ Predlagano uredbo o reformi pristaniških sistemov v Evropi podpiram. Veseli me, da je poročevalec z ekipo pripeljal predlog tako daleč, da se lahko začnejo pogajanja s Svetom.

Z danes sprejeto odločitvijo smo določili pravila za države članice in pristaniške uprave, ki bi želele omejiti število ponudnikov storitev.

Določili smo tudi, da bodo morala pristanišča morala voditi ločene račune za dejavnosti, ki se financirajo z javnimi sredstvi, medtem ko bodo morala biti previdna pri določanju pristojbine za storitve, ki jih bodo izvajali notranji upravljavci.

Ta pravila bodo morala biti določena pregledno in nedisktriminatorno. Poleg tega se državam nalaga tudi imenovanje nadzornih organov pri zagotavljanju ustreznega nadzora nad višinami pristojbin za opravljanje pristaniških storitev.

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. ‒ Podržavam ovo izvješće koje sprječava daljnju liberalizaciju sektora. Potrebno je sačuvati socijalna i radna prava radnika u najvećoj mogućoj mjeri, a ovo izvješće vodi u tom smjeru. Izvješće također poziva na adekvatnu obuku radnika kako bi se spriječile nezgode i na taj način sačuvalo zdravlje radnika, a osiguravanje prava na štrajk je također pozitivno riješeno ovim izvješćem, čime se štiti dostojanstvo radnika u ovom sektoru.

 
  
MPphoto
 
 

  Renata Briano (S&D), per iscritto. ‒ Contribuire a un funzionamento più efficiente, interconnesso e sostenibile della TEN-T, definendo un quadro che permetta di migliorare l'efficienza di tutti i porti e li aiuti ad affrontare i cambiamenti dei requisiti nei settori della logistica e dei trasporti, è certamente nell'interesse dei cittadini europei. La modernizzazione dei servizi e delle operazioni portuali e la creazione delle condizioni quadro per attrarre investimenti nei porti sono un punto centrale nella proposta, che va letta anche quale condizione per l'attuazione di una concorrenza leale tra i porti, a parità di condizioni e nel rispetto del quadro normativo comunitario. La prosperità delle infrastrutture di trasporto e l'efficientamento dei porti europei sono un pilastro importante per lo sviluppo economico dell'Unione europea nel lungo periodo.

 
  
MPphoto
 
 

  Steeve Briois (ENF), par écrit. ‒ La libéralisation des services publics frappe partout y compris les services portuaires. La Commission européenne veut imposer aux autorités de gestion des ports européens, une séparation des différents services afin de favoriser la concurrence, y compris de ceux qui ne sont pas directement rendus à l'utilisateur comme le dragage.

Si la commission parlementaire des transports et du tourisme a amendé la proposition de règlement de la Commission dans un sens visant à restreindre son champ d'application, elle n'est pas suffisante et prépare un processus de libéralisation bien plus large qui bénéficiera d'abord aux multinationales et risque d'accélérer les rachats de ports comme celui du Pirée en Grèce. Parce que les ports correspondent à un enjeu de souveraineté, j'ai voté contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Buda (PPE), în scris. ‒ Europa este una dintre regiunile cu cea mai mare densitate de porturi din lume, iar activitățile portuare contribuie în mod direct la ocuparea forței de muncă, la investițiile străine și la creșterea PIB-ului. Porturile reprezintă până la 3 milioane de locuri de muncă în cele 22 de state maritime și sunt o sursă majoră de venituri fiscale pentru guvernele locale, regionale sau naționale. Toate acestea sunt dovezi concrete ale faptului că transportul maritim aduce o contribuție directă și indirectă semnificativă la crearea de locuri de muncă în UE. Astfel, este nevoie de o politică coerentă în domeniul transportului maritim, aceasta având o importanță deosebită pentru dezvoltarea economică a UE. În același timp, sunt de părere că serviciile portuare eficiente sunt esențiale pentru performanța porturilor maritime ce se află în rețeaua transeuropeană de transport TEN-T. În acest sens, am votat în favoarea acestui raport, deoarece consider că este necesară funcționarea mai eficientă, interconectată și durabilă a TEN-T prin crearea unui cadru care să îmbunătățească performanța tuturor porturilor și să le ajute să facă față schimbărilor în materie de cerințe privind transporturile și logistica.

 
  
MPphoto
 
 

  Gianluca Buonanno (ENF), per iscritto. ‒ Voto contrario sul rinvio. Accettare il rinvio vorrebbe dire accelerare la procedura favorendo un accordo già in prima lettura. Sulla sostanza, la nostra contrarietà è netta. Un provvedimento del genere, che entrerebbe in vigore senza che neppure gli Stati membri debbano recepirlo nel loro ordinamento, rischierebbe di creare effetti molto dannosi agli storici operatori locali che, da decenni se non in alcuni casi da secoli, svolgono certi servizi nei nostri porti.

Insomma, nel silenzio odierno dei media e dei partiti, si rischierebbe di creare un nuovo caso "Bolkestein", con intere categorie professionali che si accorgerebbero di vedere a rischio il proprio lavoro solo a regolamento approvato. Si aggiunga il fatto che, con il provvedimento in oggetto, la calata di multinazionali nelle nostre realtà sarebbe molto più che un'ipotesi concreta.

Dietro il tentativo dichiarato di voler armonizzare l'organizzazione di interi settori produttivi secondo principi di libera concorrenza, non vi è altro che la volontà di centralizzare a livello europeo scelte politiche importanti, come quelle sul funzionamento dei porti. La proposta resta, dunque, assai controversa. Si registra come in seno al Consiglio siano numerosi i governi che abbiano manifestato diverse perplessità.

 
  
MPphoto
 
 

  Soledad Cabezón Ruiz (S&D), por escrito. ‒ Nos abstenemos en la votación final del tercer intento de liberalizar los servicios portuarios porque, pese a conseguir mejorar los aspectos sociales y, en particular, lo referente a la subrogación del personal, el texto aprobado nos plantea todavía varias reservas.

Damos la bienvenida a la propuesta socialista a favor de mayor transparencia en las fuentes de financiación de los puertos, que ayudará a verificar las ayudas de Estado que reciben en su mayoría los puertos del centro y norte de Europa, con más razón al coincidir esta adopción con la nueva propuesta de la Comisión de eximir las ayudas a infraestructuras portuarias del control ex ante de competencia.

Asimismo, y frente al interés de la Comisión de desregular las tarifas portuarias, los socialistas españoles nos atenemos al mandato de la actual Constitución española de adopción por el Congreso de dichas tarifas, pues mantiene de manera solidaria la actual red de nuestros puertos, que de otro manera vería reducida su presencia en el territorio, sin que por ello mejorara la competencia con los puertos europeos. Pese a todo, preferimos abstenernos en el mandato al ponente, que ha reconocido la peculiaridad española a la hora de trabajar durante los diálogos tripartitos con el Consejo.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur du rapport Fleckenstein qui vise à améliorer le marché des services portuaires en vue de renforcer la compétitivité des ports. Il s'agit de faciliter l'accès aux activités de service portuaire, d'améliorer la transparence financière et de simplifier les procédures administratives. Plusieurs types de services ont été exclus du champ de son champ d'application, notamment les services de manutention de marchandises, les services passagers et le dragage. Ce rapport est le fruit d'un compromis équilibré.

 
  
MPphoto
 
 

  James Carver (EFDD), in writing. ‒ UKIP have voted against this proposal as the regulation does not take into account the commercial nature of UK ports. In order to ensure that commercial ports are exempt from this regulation, UKIP put forward an amendment to Article 1.3. It is important to ensure that ports are entitled to operate fully as commercial businesses; this regulation does not allow it. Furthermore, the ambiguity of the text creates uncertainty and puts essential future investment, growth and jobs at risk.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing. ‒ I welcome the measures outlined in the Commission proposal as well as this report, which aim to make our maritime ports more modern, efficient and environmentally sustainable and to interconnect them in line with the TEN-T objectives. I am particularly glad that the report also mentions employment and social aspects, namely that the national social standards are the minimum criteria that have to be complied with. I agree that our ports should be as safe and secure as possible. However, I also think that there are some details that still need to be discussed and additional proposals to be considered and I therefore voted to temporarily postpone the vote on this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. ‒ Il regolamento si propone di istituire un quadro comune per regolare i servizi portuali in Europa. Le categorie coinvolte sono tante e vanno dalle autorità portuali, ai prestatori di servizi, ai consumatori, ai proprietari navali, ai lavoratori. Una serie di istanze per noi importanti sono state inserite nel testo finale. Tra gli elementi positivi figurano le norme sulla formazione del personale e sui diritti sociali, la trasparenza finanziaria quando vi sono fondi pubblici e aiuti di Stato, l'esclusione dei piccoli porti dall'applicazione di ulteriori oneri burocratici e amministrativi eccessivi. Il mio voto è stato favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου (PPE), γραπτώς. ‒ Στηρίζουμε την έκθεση, η οποία θεωρούμε πως μπορεί να συμβάλει στις προσπάθειες για μια πιο αποτελεσματική, διασυνδεδεμένη και βιώσιμη λειτουργία του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), μέσω της δημιουργίας ενός πλαισίου που θα βελτιώνει την απόδοση των λιμένων και θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση των αλλαγών στις απαιτήσεις μεταφορών και εφοδιαστικής. Οι κύριοι στόχοι της πρότασης περιλαμβάνουν τον εκσυγχρονισμό των λιμενικών υπηρεσιών και εργασιών και τη δημιουργία βασικών συνθηκών για την προσέλκυση επενδύσεων στους λιμένες. Επιδιώκεται η αντιστάθμιση των ασθενών ανταγωνιστικών πιέσεων και των πιθανών καταχρήσεων της αγοράς, προκειμένου να αυξηθεί η αποδοτικότητα των λιμενικών υπηρεσιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Κώστας Χρυσόγονος (GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Η σημερινή ψηφοφορία αφορούσε την έκθεση σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά λιμενικών υπηρεσιών και τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων. Νομίζω πως η προσπάθεια διασφάλισης της οικονομικής διαφάνειας σε όλες τις πτυχές ή τους τομείς της οικονομίας είναι μια σημαντική διαδικασία και ως εκ τούτου αποφάσισα να υπερψηφίσω.

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. ‒ Il proposito della commissione TRAN in questa relazione è quello di raggiungere un miglior funzionamento della TEN-T permettendo quindi di migliorare l'efficienza di tutti i porti. I principali obiettivi di questa proposta sono una maggiore modernizzazione dei servizi e delle operazioni portuali e la creazione delle condizioni per attrarre investimenti nei porti. Per queste ragioni ho votato a favore. Ritengo, come anche questa relazione sottolinea, che una condizione essenziale per una concorrenza leale tra i porti sia un piano di parità dato da un chiaro quadro sulle regole sugli aiuti di Stato. La Commissione ritiene che il regolamento di esenzione per categoria (aiuti di Stato) permetterà, da una parte, di evitare ulteriori oneri per i porti già funzionanti bene e, dall'altra, creerà le condizioni ottimali per gli altri porti di affrontare i loro problemi strutturali. Mi sono inoltre espresso contro l'emendamento 98 relativo all'articolo 10 del regolamento (clausola sociale) in quanto, in linea con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti italiano, ritengo necessario che l'applicazione di tale clausola sia facoltativa e che la scelta della sua applicazione debba essere rimessa allo Stato membro.

 
  
MPphoto
 
 

  Deirdre Clune (PPE), in writing. ‒ Rules aimed at improving the efficiency and cutting the cost of services supplied at EU maritime ports are necessary. Fees for using port services, such as mooring and towage, should be transparent. Public funding received by the port should be equally as transparent. This would result in a boost to trade by preventing the abuse of price and the distortion of markets. Port arrangements currently in place may remain in place so long as they meet the standard requirements. For safety reasons, ports must be able to choose the organisation of port services, meaning free market access cannot be obliged.

Common rules for port managers and Member States who wish to limit the number of service providers must be laid out, creating minimum requirements. Minimum requirements for port service suppliers should include proving professional qualifications, also respecting maritime safety, national social standards and environmental requirements. To ensure transparency, publicly-funded activity should be kept in separate accounts. Fees must be set in a non-discriminatory, transparent manner and they should not be disproportionate to the value of the service provided.

 
  
MPphoto
 
 

  David Coburn (EFDD), in writing. ‒ UKIP have voted against this proposal as the regulation does not take into account the commercial nature of UK ports. In order to ensure that commercial ports are exempt from this regulation, UKIP put forward an amendment to Article 1.3. It is important to ensure that ports are entitled to operate fully as commercial businesses; this regulation does not allow it. Furthermore, the ambiguity of the text creates uncertainty and puts essential future investment, growth and jobs at risk.

 
  
MPphoto
 
 

  Birgit Collin-Langen (PPE), schriftlich. ‒ Ich habe für den Bericht gestimmt, denn ein modernes Hafenmanagement ist Voraussetzung für eine effiziente Nutzung der Häfen und ein investitionsfreundliches Klima. Die vorgelegten Maßnahmen werden die Anpassung der Hafendienstleistungen an die künftigen Verkehrs- und Logistikanforderungen unterstützen. Gleichzeitig werden wir eine verbesserte Anbindung an das Hinterland, eine effizientere Anbindung an Schiene und Binnenwasserstraßen und eine sichere und umweltverträgliche Nutzung der Wasserstraßen erreichen.

 
  
MPphoto
 
 

  Jane Collins (EFDD), in writing. – UKIP have voted against this proposal as the regulation does not take into account the commercial nature of UK ports. In order to ensure that commercial ports are exempt from this regulation, UKIP put forward an amendment to Article 1.3. It is important to ensure that ports are entitled to operate fully as commercial businesses; this regulation does not allow it. Furthermore, the ambiguity of the text creates uncertainty and puts essential future investment, growth and jobs at risk.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. ‒ Considerando che secondo recenti studi in tutta Europa passano attraverso i porti europei dei numeri molto elevati di merci, ossia più del 75% tra import e export che rappresentano oltre il 37% del mercato interno, e che tale regolamento andrebbe a migliorare l'accesso al mercato garantendo maggiore trasparenza finanziaria, ho deciso di votare favorevolmente a questa proposta. Nella stesura del testo ci si è resi conto che esistono delle difficoltà, a partire dalle basilari differenze tra i porti dei paesi del Nord e del Sud Europa che necessitavano di una convergenza su più fronti. Nel documento a cui si è giunti si è riusciti a trovare un compromesso soddisfacente al fine di far risultare i porti come un punto fondamentale dell'economia europea dove operare per far convergere importanti investimenti. Mi preme tuttavia sottolineare un certo rammarico riguardo al fatto che non si sia riusciti ad arrivare all'inserimento nel testo di una chiarificazione sulla questione della clausola sociale.

 
  
MPphoto
 
 

  Therese Comodini Cachia (PPE), in writing. ‒ The aim of this report is to enhance the long-term competitiveness of European industries in world markets while adding value and jobs in all European Union coastal regions. Particular aspects that are fundamentally important are the proposal for training of new recruits and the lifelong training of staff as essential elements for ensuring port workers’ health and safety. This is important not only to the workers but also to the quality of services and the competitiveness of EU ports. Compliance with labour standards is not an option; the exercise of legitimate collective bargaining or industrial action rights, including the right to strike, cannot be considered a disruption of port services when emergency measures may be taken.

 
  
MPphoto
 
 

  Ignazio Corrao (EFDD), per iscritto. ‒ Il regolamento si propone di istituire un quadro comune per regolare i servizi portuali in Europa. La proposta iniziale prevedeva una liberalizzazione dei servizi, che è stata poi stralciata dal testo del Parlamento soprattutto per pressione dei paesi del Nord Europa, come ad esempio la Gran Bretagna, in cui i porti sono completamente privatizzati. Le categorie coinvolte sono tante e vanno dalle autorità portuali, ai prestatori di servizi, ai consumatori, ai proprietari navali, ai lavoratori. Il capitolo sulla liberalizzazione dei servizi è stato convertito in una riorganizzazione degli stessi. Elementi positivi sono le norme sulla formazione del personale e sui diritti sociali, la trasparenza finanziaria quando vi sono fondi pubblici e aiuti di Stato, l'esclusione dei piccoli porti dall'applicazione di ulteriori oneri burocratici e amministrativi eccessivi. Il mio voto è favorevole alla proposta.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. ‒ El informe del Parlamento contiene mejoras sustanciales en relación con la propuesta de la Comisión: por tercera vez, esta Cámara se opone a la liberalización del sector portuario (si bien nos tememos que una nueva propuesta en este sentido llegue en los próximos meses). Además, el trabajo con los sindicatos europeos ha permitido introducir el reconocimiento de los derechos de formación, salud y seguridad laboral para los trabajadores portuarios, aunque subsisten flecos en cuanto a la implementación efectiva de esta norma y en aspectos como la protección de los derechos laborales en caso de transferencia de los servicios portuarios.

Pese a ello, algunos aspectos de la propuesta inicial de la Comisión (en los apartados de transparencia financiera) abren la puerta a que la política de competencia ataque aspectos esenciales de la financiación y gestión pública de los puertos. Por ello he decidido abstenerme, a la espera de la propuesta final tras las negociaciones con el Consejo.

 
  
MPphoto
 
 

  Andi Cristea (S&D), în scris. ‒ Este foarte importantă funcționarea mai eficientă, interconectată și durabilă a TEN-T prin crearea unui cadru care să îmbunătățească performanța porturilor și să le ajute să facă față schimbărilor în materie de cerințe privind transporturile și logistica. Trebuie modernizate serviciile și operațiunile portuare și create condiții-cadru pentru atragerea investițiilor în porturi.

Este necesar ca toți utilizatorii portului să fie informați și să aibă posibilitatea de a depune o plângere la un organism independent. Organismele existente pot îndeplini rolul unui astfel de organism fără sarcini birocratice suplimentare. De asemenea, organismul de administrare al portului trebuie să dispună de autonomie pentru a acționa în funcție de strategia sa economică.

 
  
MPphoto
 
 

  Pál Csáky (PPE), írásban. ‒ A kikötői szolgáltatások piacára való bejutást és a kikötők pénzügyi átláthatóságát biztosító keretrendszer létrehozásáról szóló uniós rendelet/javaslat célja, hogy hozzájáruljon a TEN-T hatékonyabb és fenntarthatóbb működéséhez egy olyan keretrendszer kialakításával, amely javítja a kikötők működését, és elősegíti számukra a megváltozott közlekedési és logisztikai követelményekhez való alkalmazkodást. A Bizottság által készített javaslat célkitűzései közé tartozik a kikötői szolgáltatások és műveletek korszerűsítése, valamint a kikötői beruházásokat vonzó keretfeltételek megállapítása. Emellett a Bizottság célul tűzte ki a csekély versenykényszer és az esetleges piaci visszaélések ellensúlyozását.

A javaslat összhangban áll a közlekedésről szóló fehér könyvvel, az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközzel és a „kék övezet” kezdeményezéssel. A rendelet a TEN-T iránymutatókban megjelölt valamennyi tengeri kikötőre alkalmazandó lesz. A parlamenti jelentés támogatja a Bizottság javaslatát, különösen a pénzügyi átláthatósággal kapcsolatos szempontokat. Az EP javasolja, hogy a rendelet hatálya csak a kikötőhasználók számára közvetlenül felkínált szolgáltatásokra terjedjen ki, továbbá módosítást javasol a kikötő-használati díjakkal kapcsolatban is annak érdekében, hogy a kikötőket üzemeltető szervek a díjakat autonóm módon, üzleti stratégiájuknak megfelelően állapíthassák meg. A korszerűsítés érdekében szavazatommal támogattam a jelentést.

 
  
MPphoto
 
 

  Edward Czesak (ECR), na piśmie. ‒ Uważam, że efektywności przemysłu portowego bardziej sprzyja konkurencja między portami niż nakazowe uregulowanie wewnętrznej działalności portów. Choć rządy, właściciele portów i związki zawodowe w Polsce z zadowoleniem przyjmują niektóre ulepszenia, to jednak podtrzymują zdecydowany sprzeciw wobec procedowanego dokumentu. Często również były sygnalizowane obawy, że przepisy społeczne wprowadzone przez sprawozdawcę spowodują nadmiernie rygorystyczne wdrażanie obowiązujących przepisów dotyczących przeniesienia pracowników z powodu zmiany usługodawcy oraz obecnych wytycznych MOP dotyczących szkoleń i ochrony pracy. Mając powyższe na uwadze zagłosowałem przeciwko.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. ‒ The report aims to set a framework that should boost efficiency and strengthen the competitiveness of maritime ports in the trans-European transport network. Members of the European Parliament agreed to delete the liberalisation of port services and instead to preserve the various organisation models in the European Union, while allowing authorities or port managing bodies to set minimum requirements for performing port services or limiting the number of service providers; Parliament also approved financial transparency provisions that would ensure fair competition and prevent price abuse, in particular when services are not subject to effective competition. Parliament’s position is closely aligned with that of the Council. This report provides also that social and labour rules would not be affected by the Regulation. For these reasons I voted in favour of this parliamentary report.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Dalton (ECR), in writing. ‒ I do not support this third attempt at an overarching European regulation of ports. There was a reason the last two attempts failed, a one-size-fits-all approach to the hugely diverse range of ports in Europe does not work. In the UK, our ports operate in a different way to many ports in continental Europe. They are thriving and successful private enterprises competing directly with each other in a competitive market place. Competition between ports, rather than a prescriptive regulation of ports’ internal operations, is the best driver of efficiency.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin (PPE), par écrit. ‒ Ce rapport a pour objectif d’améliorer l’efficacité des ports européens et ainsi stimuler la croissance et le commerce. Il propose notamment de moderniser et d’ouvrir davantage à la concurrence les services et opérations portuaires pour augmenter la compétitivité des ports. Ces services concernent par exemple le remorquage, l’amarrage ou le ravitaillement.

Au groupe PPE, nous avons été particulièrement mobilisés pour garantir que les gestionnaires de port conservent leur liberté dans l'organisation des services portuaires, leur offrant ainsi suffisamment de flexibilité pour définir une stratégie commerciale et un plan d'investissement adaptés aux besoins du site. Considérant de surcroît que ce texte prévoit une simplification administrative du marché des services portuaires, j'ai voté en faveur.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – J'ai approuvé ce projet de réforme qui vise à faire baisser les prix des services, tels que l'amarrage et le remorquage, dans plus de 300 ports de l'Union européenne. Toutefois, ce projet n'impose aucune libéralisation du secteur. Il est nécessaire à l'heure actuelle d'améliorer les performances des ports, de les aider à faire face à l'évolution des exigences en matière de transport et de logistique en Europe et dans le monde. L'Europe doit être compétitive dans un secteur aussi important que le transport maritime.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle de Sarnez (ALDE), par écrit. ‒ Le réseau portuaire européen se caractérise par une grande diversité des systèmes d'organisation des ports. L’harmonisation du fonctionnement des services portuaires de l'UE est donc nécessaire. Cette législation établira un cadre clair s'appliquant à tous les ports européens. Elle permettra de réduire le coût des services fournis dans les ports maritimes de l'UE en obligeant les opérateurs portuaires à davantage de transparence sur leurs tarifs, assurant ainsi une plus juste concurrence. À terme, ce cadre légal favorisera le développement de l’industrie européenne, permettra d'attirer les investissements, et de promouvoir la création d'emplois dans les régions côtières de l'Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Andor Deli (PPE), írásban. ‒ A javaslat célja, hogy elősegítse Európa tengeri kikötőinek hatékonyabb működését és hozzájáruljon a jobb vízi összeköttetéshez. A kikötői szolgáltatások, műveletek korszerűsítése és a kikötői beruházások növelése alapvető részét képezik a javaslatnak. A rendelet megteremti a szükséges feltételeket a jelenleg nem megfelelően működő kikötők számára. Teszi mindezt úgy, hogy a TEN-T iránymutatásokban megjelölt 319 fő tengeri kikötőre alkalmazandó, melyek az európai teherforgalom 96%-át és a személyforgalom 93%-át bonyolítják le. Kompromisszummal sikerült megállapodni a nagyobb politikai csoportoknak és megegyezni az olyan lényeges kérdésekben, mint a pénzügyi átláthatóság, a független felügyelet, a kikötői szolgáltatások és infrastruktúra díjai.

A néppárti frakció javaslatai közül különösen fontos kiemelni a pénzügyi átláthatóságra és a kikötői szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó módosító javaslatokat. A fentiekben említett lényeges változások elősegítik az európai kikötők jobb és fenntarthatóbb működését a jövőben, így növelve az Unió versenyképességét a nemzetközi szállítmányozási viszonylatban is. Támogató szavazatommal hozzájárultam, hogy kezdetét vehessék a háromoldalú egyeztetések.

 
  
MPphoto
 
 

  Mireille D'Ornano (ENF), par écrit. ‒ Les amendements de la commission TRAN sont positifs en ce qu'ils limitent le champ d'application du règlement ainsi que sa contrainte normative. Par exemple, le dragage, le pilotage, l’amarrage, le remorquage et le soutage ne sont plus visés par la libéralisation exigée. Quoi qu'il en soit, cette dernière risque, comme souvent, de ne bénéficier qu’aux multinationales et non aux salariés du secteur portuaire et maritime. Refusant qu'une libéralisation générale s'impose, dans le secteur clé du transport et des services portuaires, et défendant la souveraineté des États, j'ai voté contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Ангел Джамбазки (ECR), в писмена форма. ‒ Действителността понякога показва, че не конкуренцията, а регулацията прави един пазар по-добър. Картелните договорки между големите организации в определен сектор водят до изкривяване на пазарите, което се отразява върху по-малките участници и, разбира се, крайния потребител. Държавата, от която съм избран, има няколко пристанища, които за стандартите на Общността са малки, и с въвеждането на тези регулации се надявам да могат да се борят в някаква степен с големите европейски пристанища. Ето защо подкрепих този доклад.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος (NI), γραπτώς. ‒ Αρνητικό στο σύνολο του, διότι μπορεί οι τροπολογίες να είναι σε γενικές γραμμές θετικές και να ευνοούν όχι μόνο τις θαλάσσιες μεταφορές αλλά και την προστασία των εργαζομένων, αλλά κανείς δεν διασφαλίζει την απαγόρευση της πώλησης των λιμένων σε ιδιωτικές εταιρείες και μάλιστα ΜΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ συμφερόντων.

 
  
MPphoto
 
 

  Norbert Erdős (PPE), írásban. ‒ A javaslat célja, hogy elősegítse Európa tengeri kikötőinek hatékonyabb működését és hozzájáruljon a jobb vízi összeköttetéshez. A kikötői szolgáltatások, műveletek korszerűsítése és a kikötői beruházások növelése alapvető részét képezik a javaslatnak. A rendelet megteremti a szükséges feltételeket a jelenleg nem megfelelően működő kikötők számára. Teszi mindezt úgy, hogy a TEN-T iránymutatásokban megjelölt 319 fő tengeri kikötőre alkalmazandó, melyek az európai teherforgalom 96%-át és a személyforgalom 93%-át bonyolítják le. Kompromisszummal sikerült megállapodni a nagyobb politikai csoportoknak és megegyezni az olyan lényeges kérdésekben, mint a pénzügyi átláthatóság, a független felügyelet, a kikötői szolgáltatások és infrastruktúra díjai.

A néppárti frakció javaslatai közül különösen fontos kiemelni a pénzügyi átláthatóságra és a kikötői szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó módosító javaslatokat. A fentiekben említett lényeges változások elősegítik az európai kikötők jobb és fenntarthatóbb működését a jövőben, így növelve az Unió versenyképességét a nemzetközi szállítmányozási viszonylatban is. Támogató szavazatommal hozzájárultam, hogy kezdetét vehessék a háromoldalú egyeztetések.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. ‒ Os principais objetivos da proposta são a modernização dos serviços e operações portuários e a criação de condições estruturais com vista a atrair investimentos em portos. Através do presente regulamento, a Comissão pretende contrariar a fraca pressão competitiva e possíveis abusos de mercado, a fim de aumentar a eficiência dos serviços portuários.

No entanto, o âmbito do regulamento deve incluir apenas os serviços portuários oferecidos diretamente aos utentes. Por outro lado, as disposições sociais que regem o regime laboral do porto foram praticamente excluídas do presente regulamento, mas os Estados-Membros devem assegurar os direitos dos trabalhadores em caso de transferência de empresas ou estabelecimentos.

 
  
MPphoto
 
 

  Edouard Ferrand (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté contre lors de cette délibération, parce que je ne souhaite pas une libéralisation absolue de la gestion des ports européens.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. ‒ Este relatório refere-se ao processo legislativo relativo aos portos da rede transeuropeia de transporte. O regulamento deverá, assim, estabelecer um quadro organizativo dos serviços portuários, um conjunto de regras de transparência financeira e dos custos a serem aplicados pelos organismos de gestão (públicos ou privados) ou fornecedores de serviços portuários. Ficam, assim, fora deste âmbito operações de mercado e serviços de handling, de passageiros e pilotagem.

As propostas de alteração introduzidas pelo Parlamento Europeu, na sua comissão especializada de transportes, à proposta inicial da Comissão Europeia melhoram muito significativamente o texto inicial, com implicações diretas em Portugal: excluem a pilotagem, introduzem questões laborais pertinentes e diminuem o grau de liberalização imposto.

Independentemente destas alterações, o resultado final continua a ser mau, porque completamente dentro da lógica da liberalização. É interessante, por exemplo, a preocupação expressa com os "utentes" dos portos. Paradigmático e engraçado. Ao mesmo tempo que os utentes dos transportes públicos passam a clientes, as empresas clientes dos portos passam a utentes.

O nosso sentido de votação explica-se, assim, em função do que foi votado: votámos favoravelmente as alterações introduzidas à proposta da Comissão Europeia, que a tornam menos má, e votámos contra a proposta original e o documento final alterado.

 
  
MPphoto
 
 

  Raffaele Fitto (ECR), per iscritto. ‒ Sono convinto che il regolamento proposto sarà essenziale per stabilire una certezza giuridica per i porti e avere un impatto positivo sul corretto funzionamento della rete TEN-T. Gli emendamenti approvati aumenteranno le possibilità di negoziati commerciali tra l'ente di gestione e gli utenti del porto, rispettando inoltre i principi fondamentali in materia di trasparenza. Per queste ragioni ho espresso il mio voto favorevole alla proposta della Commissione.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (ENF), per iscritto. ‒ Voto contrario alla relazione perchè è controversa e potrebbe mettere a rischio l`economia del nostro paese con delle liberalizzazioni.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης (NI), γραπτώς. ‒ Καταψηφίζω τη σχετική έκθεση, διότι, μπορεί οι τροπολογίες να είναι σε γενικές γραμμές θετικές και να ευνοούν όχι μόνο τις θαλάσσιες μεταφορές αλλά και την προστασία των εργαζομένων, αλλά κανείς δεν διασφαλίζει την απαγόρευση της πώλησης των λιμένων σε ιδιωτικές εταιρείες και μάλιστα ΜΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ συμφερόντων.

 
  
MPphoto
 
 

  Ashley Fox (ECR), in writing. ‒ I voted to reject the Commission’s proposal on the basis that competition between ports is the greatest driver of efficiency, not prescriptive regulations determining the internal operations of ports.

This unnecessary increase in bureaucracy will increase costs for the UK’s system of privatised and market-driven ports. UK port owners have made clear that the Commission’s proposal would impact them negatively, particularly smaller ports.

 
  
MPphoto
 
 

  Eugen Freund (S&D), schriftlich. ‒ Die SPÖ-EU-Delegation hat den Bericht über die Organisation der Hafendienste und finanzielle Transparenz der Häfen unterstützt. Essentiell für uns ist, dass die Liberalisierung der Hafendienste nun nicht mehr möglich ist. Der Schutz der ArbeitnehmerInnenrechte sowie das Streikrecht konnten verankert werden. Zusätzlich haben die Sozialdemokraten einen neuen Artikel in Bezug auf Ausbildungsstandards der Hafenarbeiter festgeschrieben und die Stärkung des sozialen Dialogs durchsetzen können.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. ‒ I welcome this report, which clarifies the scope and aim of the Port Services Regulation, setting a framework that should boost the efficiency and strengthen competitiveness of maritime ports in the trans-European transport network. It also takes into account the specific situation of ports located in outermost regions.

I strongly support it as it provides that social and labour rules will not be affected by the Regulation and that port workers should receive adequate training about their working conditions. It also invites the EU-level Sectoral Social Dialogue Committee for Ports to develop guidelines regarding training requirements to prevent accidents and ensure the highest level of safety and health for port workers. Furthermore, the report secures the right to strike, stating that industrial action does not constitute grounds for taking emergency measures (such as direct awards).

Through this report, we managed to preserve and increase social standards in the EU Regulation and we have stopped further liberalisation of the sector.

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Gál (PPE), írásban. ‒ A javaslat célja, hogy elősegítse Európa tengeri kikötőinek hatékonyabb működését és hozzájáruljon a jobb vízi összeköttetéshez. A kikötői szolgáltatások, műveletek korszerűsítése és a kikötői beruházások növelése alapvető részét képezik a javaslatnak. A rendelet megteremti a szükséges feltételeket a jelenleg nem megfelelően működő kikötők számára. Teszi mindezt úgy, hogy a TEN-T iránymutatásokban megjelölt 319 fő tengeri kikötőre alkalmazandó, melyek az európai teherforgalom 96%-át és a személyforgalom 93%-át bonyolítják le.

Kompromisszummal sikerült megállapodni a nagyobb politikai csoportoknak és megegyezni az olyan lényeges kérdésekben, mint a pénzügyi átláthatóság, a független felügyelet, a kikötői szolgáltatások és infrastruktúra díjai. A néppárti frakció javaslatai közül különösen fontos kiemelni a pénzügyi átláthatóságra és a kikötői szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó módosító javaslatokat. A fentiekben említett lényeges változások elősegítik az európai kikötők jobb és fenntarthatóbb működését a jövőben, így növelve az Unió versenyképességét a nemzetközi szállítmányozási viszonylatban is. Támogató szavazatommal hozzájárultam, hogy kezdetét vehessék a háromoldalú egyeztetések.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. ‒ A javaslat célja, hogy elősegítse Európa tengeri kikötőinek hatékonyabb működését és hozzájáruljon a jobb vízi összeköttetéshez. A kikötői szolgáltatások, műveletek korszerűsítése és a kikötői beruházások növelése alapvető részét képezik a javaslatnak. A rendelet megteremti a szükséges feltételeket a jelenleg nem megfelelően működő kikötők számára. Teszi mindezt úgy, hogy a TEN-T iránymutatásokban megjelölt 319 fő tengeri kikötőre alkalmazandó, melyek az európai teherforgalom 96%-át és a személyforgalom 93%-át bonyolítják le.

Kompromisszummal sikerült megállapodni a nagyobb politikai csoportoknak és megegyezni az olyan lényeges kérdésekben, mint a pénzügyi átláthatóság, a független felügyelet, a kikötői szolgáltatások és infrastruktúra díjai. A néppárti frakció javaslatai közül különösen fontos kiemelni a pénzügyi átláthatóságra és a kikötői szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó módosító javaslatokat. A fentiekben említett lényeges változások elősegítik az európai kikötők jobb és fenntarthatóbb működését a jövőben, így növelve az Unió versenyképességét a nemzetközi szállítmányozási viszonylatban is. Támogató szavazatommal hozzájárultam, hogy kezdetét vehessék a háromoldalú egyeztetések.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesc Gambús (PPE), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe ya que es especialmente necesario para la UE regular definitivamente los puertos de la Unión. Es importante avanzar en las políticas para modernizar las operaciones y los servicios portuarios, a la vez que combatir los posibles abusos de mercado para mejorar el rendimiento de los servicios portuarios y la transparencia y fijar de forma autónoma las tarifas portuarias en cada puerto. De este modo, se evitará una carga adicional para aquellos puertos que ya funcionen bien, creando al mismo tiempo las condiciones para que los demás puertos puedan hacer frente a sus retos estructurales. Es importante que el Parlamento Europeo reconozca la buena gestión de algunos puertos y apueste por su autonomía.

 
  
MPphoto
 
 

  Iratxe García Pérez (S&D), por escrito. ‒ Nos abstenemos en la votación final del tercer intento de liberalizar los servicios portuarios porque, pese a mejorar los aspectos sociales y, en particular, lo referente a la subrogación del personal, el texto aprobado nos plantea todavía varias reservas.

Damos la bienvenida a la propuesta socialista a favor de mayor transparencia en las fuentes de financiación de los puertos, que ayudará a verificar las ayudas de Estado que reciben en su mayoría los puertos del centro y norte de Europa, con más razón al coincidir esta adopción con la nueva propuesta de la Comisión de eximir las ayudas a infraestructuras portuarias del control ex ante de competencia.

Asimismo, y frente al interés de la Comisión por desregular las tarifas portuarias, los socialistas españoles nos atenemos al mandato de la actual Constitución española de adopción por el Congreso de dichas tarifas, ya que mantiene de manera solidaria la actual red de nuestros puertos. De otro modo, se vería reducida su presencia en el territorio, sin que por ello mejorara la competencia con los puertos europeos. Pese a todo, preferimos abstenernos en el mandato al ponente, quien ha reconocido la peculiaridad española a la hora de trabajar durante los diálogos tripartitos con el Consejo.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Gentile (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della posizione del Parlamento europeo sul regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su alcuni aspetti specifici della liberalizzazione dei servizi portuali, perché ritengo che il compromesso raggiunto all'interno della commissione parlamentare per i trasporti (TRAN) coniughi ad un tempo la necessità di accrescere l'efficacia dei servizi portuali, la riduzione dei costi, particolarmente quelli dovuti all'inefficienza, con lo sviluppo del commercio intra ed extra europeo. Noto con particolare attenzione il coinvolgimento in diversi momenti del dibattito delle parti direttamente interessate: lavoratori portuali, dei servizi tecnico-nautici, piloti, ormeggiatori e autorità portuali.

Plaudo al lavoro fatto dalla TRAN per avere migliorato l'iniziale proposta legislativa della Commissione, affinché i modelli di gestione dei porti esistenti a livello nazionale potessero essere mantenuti e potessero continuare a svilupparsi assicurando nel contempo la trasparenza, prevenendo gli abusi sui prezzi dei servizi offerti e quindi le distorsioni del mercato, considerato che i porti nei vari paesi ricevono finanziamenti pubblici.

Infine, condivido pienamente l'introduzione nella posizione del Parlamento europeo di requisiti minimi per i fornitori di servizi portuali limitati a provare le qualifiche professionali e di adeguamento ai principi di sicurezza marittima e ambientale e alle norme sociali nazionali. Auspico pertanto un proficuo quanto veloce accordo con il Consiglio.

 
  
MPphoto
 
 

  Arne Gericke (ECR), schriftlich. ‒ Ich habe für den Bericht über den Zugang zum Markt für Hafendienste und finanzielle Transparenz der Häfen gestimmt. Es ist ein ausgewogenes Dossier, das effizientere und kostengünstigere Dienstleistungen in den Seehäfen der EU möglich macht. Zu solchen Diensten gehören Schlepp-, Festmach- und Betankungsdienste. Die neuen Vorschriften können für mehr Transparenz bei der Erhebung von Gebühren für Dienstleistungen und für die Nutzung der Hafeninfrastruktur sorgen, um Preismissbrauch zu verhindern, fairen Wettbewerb zu gewährleisten und den Handel zu fördern.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Gierek (S&D), na piśmie. ‒ Głosowałem przeciw przyjęciu pakietu, ponieważ aktualny projekt jest wadliwy, niespójny i pozbawiony logiki. Nie przyczyni się on do poprawy sytuacji biznesu, natomiast spowoduje dodatkowe biurokratyczne obciążenia. Nie znajduję w nim żadnych propozycji poprawiających konkurencyjność portów lub czynników, które mogą wyrównać szanse w przedmiotowym sektorze.

Różnorodność europejskiego sektora portowego uniemożliwia ustanowienie wspólnych ram prawnych dla wszystkich portów i ich organów zarządzających, bez rezygnacji z ich specyfiki oraz bez zmniejszenia szczególnej roli, jaką odgrywają w gospodarce krajowej i regionalnej.

Jestem krytycznie nastawiony zwłaszcza do formy prawnej rozporządzenia, którą Komisja wybrała do realizacji swoich celów. Nie zgadzam się z warunkami wskazanymi w artykule 14 projektu rozporządzenia, który ustanawia opłaty i określa składniki infrastruktury portowej. Taka sytuacja doprowadzi bowiem do niepewności gospodarczej i wstrzyma inwestycje. Konkurujący dostawcy usług portowych muszą mieć możliwość ustanawiania opłat za posiadaną infrastrukturę. Sprzeciwiam się także tworzeniu nowych struktur administracyjnych czy obowiązkowemu powoływaniu komitetów użytkowników portu, które wprowadza projekt rozporządzenia.

Przepisy te są sprzeczne z jednym z jego wyraźnych celów – ograniczeniem biurokracji. Projekt ingeruje poważnie w strukturę, organizację i niezależność portów.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Gieseke (PPE), schriftlich. ‒ In meiner Region und in ganz Europa sind Häfen der Dreh- und Angelpunkt des transeuropäischen Verkehrsnetzes. Um die Wettbewerbsfähigkeit zu gewährleisten, müssen komplexe Verwaltungsverfahren überwunden und vereinfacht werden.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathan Gill (EFDD), in writing. ‒ UKIP have voted against this proposal as the regulation does not take into account the commercial nature of UK ports. In order to ensure that commercial ports are exempt from this regulation, UKIP put forward an amendment to Article 1.3. It is important to ensure that ports are entitled to operate fully as commercial businesses; this regulation does not allow it. Furthermore, the ambiguity of the text creates uncertainty and puts essential future investment, growth and jobs at risk.

 
  
MPphoto
 
 

  Julie Girling (ECR), in writing. ‒ In the UK, the port industry is thriving. Not only has this led the UK port industry to become the second largest in Europe, but it has also enabled it to operate independently, free of taxpayer subsidies. In fact, 75% of UK ports are privately owned, an industry model that is in stark contrast to the rest of Europe where 80% of ports are run by state or local authorities.

Due to such significant differences, especially differences in competitiveness, for the UK, this regulation poses a significant number of risks. Regulating market access to port services, port charges and financial transparency may have negative implications for UK investment and job creation. The imposition of a regulator on the UK ports industry would also lead to uncertainty and in turn, undermine commercial and investor confidence.

The Commission’s proposal is therefore overly bureaucratic and ill-fit for our UK system of privatised and market-driven ports. Indeed, I, alongside my Conservative colleagues, believe that competition between ports, rather than prescriptive regulation on ports’ internal operations, is the key driving force for efficiency.

It was for these reasons that I voted to reject the Commission’s proposal.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), par écrit. ‒ Je dois reconnaître que la Commission est persévérante. Elle a déjà échoué par deux fois à libéraliser les services portuaires. La dernière fois, la colère suscitée par son projet avait donné lieu à une des plus violentes manifestations qui ait eu lieu à Strasbourg contre un projet européen.

Comme toute législation de Bruxelles qui vise en fait à la déréglementation voire à la casse d’un secteur, le règlement que nous votons aujourd’hui se présente sous de beaux atours, notamment dans ses intentions: promotion de la compétitivité donc des emplois, transparence financière notamment des aides d’État, simplification administrative, association des usagers à la vie économique des ports…

Mais derrière tout cela, c’est le libre accès au marché, d’abord pour les acteurs européens, puis pour les acteurs mondiaux qui prime toute autre considération.

Certes, beaucoup d’amendements du rapporteur sont des améliorations: meilleure prise en compte de la diversité de la taille, des activités et du mode de gestion des ports, protection même relative des activités de service public ou liées à la sécurité, respect de standards sociaux en vigueur dans les États, etc.

Mais ce n’est pas parce qu’on le replâtre un mauvais texte que celui-ci devient bon. J’ai voté contre en espérant un troisième échec de la Commission.

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado A FAVOR del informe Fleckenstein. La propuesta original de la Comisión (2013), rechazada ampliamente por sindicatos y gestores portuarios, fue modificada sustancialmente en esta legislatura, dada la posición de la Comisaria Bulc de no incluir la apertura al mercado de los servicios portuarios. En este sentido, el ponente realizó un informe que difería significativamente de la propuesta original al atender las demandas de los diferentes sectores implicados. En las negociaciones de los compromisos se incluyeron aspectos que, aunque no satisfacen todos los objetivos de nuestra parte, suponen importantes avances en materia social y laboral, aparte de mejoras en la eficiencia y transparencia de la gestión portuaria, que podrían perderse en futuras iniciativas legislativas si se echa atrás el informe. Además, es una buena base para una posterior negociación con el Consejo.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Grapini (S&D), în scris. ‒ Consider că este un raport important pentru situația porturilor din Europa. Și România are porturi și cred că trebuie să se îmbunătățească modul de operare.

Calitatea și eficiența activității din porturi influențează activitatea economică pentru că transporturile maritime și fluviale dețin o pondere importantă.

Raportul a ținut cont și de punctul de vedere al administrației porturilor și al sindicatelor, chiar dacă partenerii sociali nu au fost complet mulțumiți.

Am votat raportul în speranța că la dialogul care va urma cu reprezentanții Comisiei și ai Consiliului să se ajungă la o reglementare optimă pentru părțile implicate. Este nevoie să se asigure echitate și o concurență loială pentru porturile mai mici și să nu se exercite poziții dominante în piață sau poziții de monopol.

Apreciez că raportul adoptă o poziție împotriva muncii ocazionale și în favoarea unor condiții mai bune de formare și siguranță.

 
  
MPphoto
 
 

  Karoline Graswander-Hainz (S&D), schriftlich. ‒ Die SPÖ-EU-Delegation hat den Bericht über die Organisation der Hafendienste und finanzielle Transparenz der Häfen unterstützt. Essentiell für uns ist, dass die Liberalisierung der Hafendienste nun nicht mehr möglich ist. Der Schutz der ArbeitnehmerInnenrechte sowie das Streikrecht konnten verankert werden. Zusätzlich haben die Sozialdemokraten einen neuen Artikel in Bezug auf Ausbildungsstandards der Hafenarbeiter festgeschrieben und die Stärkung des sozialen Dialogs durchsetzen können.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce texte car il vise à accroître l'efficacité et à réduire le coût des services fournis dans les ports maritimes de l'Union européenne. Les ports vont pouvoir notamment s'organiser de manière plus autonome. Les petits ports sont exclus des dispositions de transparence financière car cela représenterait pour eux une charge administrative démesurée. Enfin, les entreprises non françaises de remorquage et de lamanage qui souhaiteraient travailler en France devront battre pavillon français et donc respecter la législation en vigueur.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – J'ai apporté mon soutien au texte de compromis élaboré par mon collègue Knut Fleckenstein, qui a permis de transformer radicalement la proposition initiale ultralibérale de la Commission. Il est ainsi fait mention de l'obligation de pavillon national pour les services les plus sensibles; les obligations de service public sont également présentes; la transparence financière constitue un point essentiel du texte; enfin, les ports les plus petits ou vulnérables auront moins d'obligations administratives que les gros.

Le texte voté ici offre les garanties sociales nécessaires, tout en assurant aux État membres la marge de manœuvre nécessaire pour leur permettre de conserver leurs modèles nationaux, sans les forcer à la libéralisation et sans imposer de force un standard unique qui risquerait de moins bien fonctionner que les modèles existants.

Il est temps maintenant de passer aux négociations de trilogue. Le Parlement restera vigilant dans l'exercice de son pouvoir de codécision: il ne votera le texte final que s'il va dans le bon sens, car il vaut mieux ne pas avoir d'harmonisation du tout plutôt qu'une mauvaise harmonisation.

 
  
MPphoto
 
 

  Antanas Guoga (ALDE), in writing. ‒ I support the allowance of market access to port services, as well as the financial transparency of ports, and am in favour of Parliament beginning negotiations with the Council and the Commission directly. This is because allowing this market access will connect ports to the trans-European network, encourage innovation and modernisation of port services, promote social dialogue and the environmental profile of ports, as well as increasing investment in them.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Gutiérrez Prieto (S&D), por escrito. ‒ Nos abstenemos en la votación final del tercer intento de liberalizar los servicios portuarios porque, pese a conseguir mejorar los aspectos sociales y, en particular, lo referente a la subrogación del personal, el texto aprobado nos plantea todavía varias reservas.

Damos la bienvenida a la propuesta socialista a favor de mayor transparencia en las fuentes de financiación de los puertos, que ayudará a verificar las ayudas de Estado que reciben en su mayoría los puertos del centro y norte de Europa, con más razón al coincidir esta adopción con la nueva propuesta de la Comisión de eximir las ayudas a infraestructuras portuarias del control ex ante de competencia.

Asimismo, y frente al interés de la Comisión por desregular las tarifas portuarias, los socialistas españoles nos atenemos al mandato de la actual Constitución española de adopción por el Congreso de dichas tarifas, pues mantiene de manera solidaria la actual red de nuestros puertos, que de otro manera vería reducida su presencia en el territorio, sin que por ello mejorara la competencia con los puertos europeos. Pese a todo, preferimos abstenernos en el mandato al ponente, que ha reconocido la peculiaridad española a la hora de trabajar durante los diálogos tripartitos con el Consejo.

 
  
MPphoto
 
 

  András Gyürk (PPE), írásban. ‒ A javaslat célja, hogy elősegítse Európa tengeri kikötőinek hatékonyabb működését és hozzájáruljon a jobb vízi összeköttetéshez. A kikötői szolgáltatások, műveletek korszerűsítése és a kikötői beruházások növelése a javaslat alapvető részét képezik. A rendelet megteremti a szükséges feltételeket a jelenleg nem megfelelően működő kikötők számára. A javaslat a TEN-T iránymutatásokban megjelölt 319 fő tengeri kikötőre vonatkozik, melyek az európai teherforgalom 96%-át és a személyforgalom 93%-át bonyolítják le.

Kompromisszummal sikerült megállapodni a nagyobb politikai frakcióknak és megegyezni az olyan lényeges kérdésekben, mint a pénzügyi átláthatóság, a független felügyelet, az infrastruktúra és kikötői szolgáltatások díjai. A néppárti frakció javaslatai közül különösen fontos kiemelni a pénzügyi átláthatóságra és a kikötői szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó módosító javaslatokat. A fentiekben említett lényeges változások elősegítik az európai kikötők jobb és fenntarthatóbb működését a jövőben, így növelve az Unió versenyképességét a nemzetközi szállítmányozási viszonylatban is.

 
  
MPphoto
 
 

  Τάκης Χατζηγεωργίου (GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Στόχος της πρότασης είναι η δημιουργία ενός πλαισίου που θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα των λιμένων και θα τα "εκσυγχρονίσει" ώστε να δημιουργηθούν βασικές συνθήκες για την προσέλκυση επενδυτών και την επίτευξη της απελευθέρωσης των λιμενικών υπηρεσιών. Ωστόσο οι πρόνοιες αυτές είναι ιδιαίτερα αρνητικές για τους εργαζόμενους. Το κείμενο καλυτερεύει εν μέρει την πρόταση της Κομισιόν, καθώς διαγράφει προτάσεις για διασφάλιση της πρόσβασης στην αγορά των λιμενικών υπηρεσιών, προσθέτει σημαντικές αναφορές όσον αφορά την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων και των συλλογικών συμβάσεων και περιλαμβάνει θετικές αναφοράς για την ανάγκη διασφάλισης της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων. Ωστόσο, παρά τις θετικές αναφορές, δεν θεωρούμε ότι μπορούσαμε να τοποθετηθούμε θετικά στον εν λόγω κανονισμό. Γι’ αυτό καταψηφίσαμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), in writing. ‒ I supported the rapporteur of this draft regulation that aims at contributing to the goal of a more efficient, interconnected and sustainable functioning of the TEN-T, by creating a framework which improves the performance of all ports and helps them to cope with changes in transport and logistics requirements. This regulation shall apply to all seaports listed in the Commission’s proposal for a Regulation on the Trans-European Transport Network Guidelines, while ensuring a balanced approach between legislative action and a soft approach as exemplified by the social dialogue. In Ireland, our commercial ports already fulfil the principles of this regulation as confirmed by the competition authority in their report of 2013. In addition, Irish ports already fulfil the financial transparency elements of the regulation.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Hayes (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of this report as I believe the intent of the proposal is very welcome. It is important that the EU provides adequate regulation on the extent to which market access for ports should be opened. We also need to examine the social provisions concerning workers, and the importance of financial transparency and legal certainty regarding state aid.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Olaf Henkel (ECR), schriftlich. ‒ Das Thema „Port Package“ wurde seit 10 Jahren behandelt. Die lange Diskussion ist in sachfremden Erwägungen der ursprünglichen Versionen begründet. Der vorliegende Bericht kann auf theoretischer Grundlage nicht befriedigen. Insbesondere ist die Abgrenzung zwischen staatlichen und privaten Aufgaben nicht trennscharf. Allerdings manifestieren sich in diesem Bericht auch große Interessengegensätze. Von besonderer Bedeutung ist die Passage zur umgebenden Infrastruktur. Solange diese Infrastruktur der Allgemeinheit zur Verfügung steht, handelt es sich um allgemeine Infrastruktur, die nicht allein auf die Gewinnabsichten der Hafenbetriebe ausgerichtet ist. Dies gilt z. B. auch für Straßen in Häfen, die der Allgemeinheit zur Verfügung stehen. Es handelt sich somit um allgemeine Infrastruktur, die der Staat allen Bürgern zur Verfügung stellt. Diese allgemeine Infrastruktur findet dort ihre Grenzen, wo weite Teile der Gesellschaft von ihrer Nutzung ausgeschlossen sind. Gemäß dem Subsidiaritätsprinzip ist die Planung, Errichtung und Erhaltung dieser Infrastruktur nicht die Aufgabe der EU; dies kann vor Ort sachgerecht beurteilt werden. Ich habe für die Annahme gestimmt, um ein Mindestmaß an Rechtssicherheit zu ermöglichen.

Im Übrigen bin ich der Meinung, dass der Einheitseuro abgeschafft werden muss. Er führt zu Zwist und Zwietracht in Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Mike Hookem (EFDD), in writing. ‒ UKIP have voted against this proposal as the regulation does not take into account the commercial nature of UK ports. In order to ensure that commercial ports are exempt from this regulation, UKIP put forward an amendment to Article 1.3. It is important to ensure that ports are entitled to operate fully as commercial businesses; this regulation does not allow it. Furthermore, the ambiguity of the text creates uncertainty and puts essential future investment, growth and jobs at risk.

 
  
MPphoto
 
 

  Brice Hortefeux (PPE), par écrit. ‒ Je me réjouis du résultat des votes sur le rapport relatif à l'accès au marché des services portuaires, qui sont conformes aux intérêts des ports français.

La proposition de règlement de la Commission qui est actuellement examinée poursuit deux objectifs: assurer la modernisation des services et opérations portuaires et promouvoir la création de conditions-cadres pour attirer les investissements dans les ports.

Dans un secteur fortement concurrentiel, ces mesures sont bienvenues.

Aussi, je me réjouis de la possibilité offerte aux ports de pouvoir s'organiser de manière autonome et de l'exclusion des petits ports, qui n'auraient certainement pas pu supporter les charges administratives découlant de la mise en place des nouvelles règles de transparence financière.

Je précise enfin que le pilotage et le dragage restent exclus du présent règlement pour des raisons de sécurité maritime.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. ‒ EU legislation is supposed to be proportionate and effective. I do not consider that this text meets either of those criteria. The final result has been attacked both by port authorities and those who work in ports, and will do little to improve Europe’s port services. I therefore voted against.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), in writing. ‒ I voted for this report that supports the Commission proposal regarding the creation of a framework that will improve the performance of ports through transport and logistics requirements. The report also calls for modernisation and transparency of services, port operations and the creation of the necessary conditions in order to attract investment in ports.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. ‒ Glasovao sam za izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o stvaranju okvira za pristup tržištu lučkih usluga i financijske transparentnosti luka, s obzirom da se želi postići efikasnije i bolje povezano funkcioniranje TEN-T mreža stvaranjem boljih uvjeta za funkcioniranje luka i prilagodbu promjenama u transportnim i logističkim uvjetima.

Smatram kako se ovime želi doprinijeti modernizaciji lučkih usluga i lučkog poslovanja, povećati učinkovitost lučkih usluga te stvoriti bolji uvjeti za privlačenje ulaganja u lukama. Ovime se osnažuje tržišno natjecanje, stvaraju se bolja radna mjesta i bolji uvjeti rada zaposlenih, stvara se pravna sigurnost kako za ulagače tako i za zaposlene te bolja informiranost korisnika usluga. Ovime se želi postići veća transparentnost u korištenju javnih sredstava, nadzor državnih potpora, jasnoća kod javnih natječaja, stvaraju se jednaki uvjeti za europske luke. Slažem se da ovaj dokument predstavlja dobar temelj za daljnju javnu raspravu i konačni zakonski prijedlog.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-François Jalkh (ENF), par écrit. – La proposition de la Commission prétend en l'espèce contribuer à améliorer la compétitivité des ports de l'UE classés dans le réseau transeuropéen de transport, c'est-à-dire les principales voies routières, ferroviaires et maritimes d'Europe. Contre l'avis de la Commission européenne, la commission TRAN veut que seuls les services portuaires offerts directement à l'utilisateur relèvent du champ d'application du règlement. Le dragage s'en trouve dès lors exclu, étant donné qu'il ne s'agit pas d'un service commercial, mais plutôt d'une tâche de service public.

Sur le principe, si les amendements retenus par la commission TRAN sont positifs, cela reste insuffisant pour se prononcer favorablement, puisqu'une fois de plus, les États sont contraints, comme pour tout ce qui concerne les transports, à plus de libéralisation. Cette proposition de règlement n'est certainement que le premier pas vers une libéralisation bien plus large qui ne bénéficiera qu'aux multinationales, certainement pas aux salariés du secteur portuaire et maritime, ni aux salariés et consommateurs européens dans leur ensemble. J'ai donc voté contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Diane James (EFDD), in writing. – UKIP have voted against this proposal as the regulation does not take into account the commercial nature of UK ports. In order to ensure that commercial ports are exempt from this regulation, UKIP put forward an amendment to Article 1.3. It is important to ensure that ports are entitled to operate fully as commercial businesses; this regulation does not allow it. Furthermore, the ambiguity of the text creates uncertainty and puts essential future investment, growth and jobs at risk.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Joulaud (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur du rapport de mon collègue Knut Fleckenstein sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour l'accès au marché des services portuaires et la transparence financière des ports. Ce rapport préserve les intérêts des ports français. L'autonomie d'organisation des ports est élargie, tout en protégeant les petits ports de charges administratives trop lourdes. De plus, les entreprises de remorquage et de lamanage souhaitant travailler en France devront adopter le pavillon français et en respecter la législation. J'approuve donc ce texte, qui doit maintenant être défendu par le gouvernement français au niveau des États membres.

Ce règlement a été adopté à une large majorité, ce dont je me félicite.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. ‒ Le rapport de M. Fleckenstein porte sur la proposition de la Commission qui vise à contribuer à un fonctionnement plus efficient, interconnecté et durable de quelques 330 ports européens. La Commission espère ainsi créer un cadre pour améliorer les performances des ports et les aider à faire face à l'évolution des exigences en matière de transport et de logistique. J'ai donc voté pour ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), na piśmie. ‒ Transeuropejskie sieci transportowe (TEN-T) przyczyniają się do sprawnego działania i rozwoju rynku wewnętrznego oraz zapewniają spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną. Program TEN-T jest programem pomocowym Unii Europejskiej w dziedzinie transportu i jest skierowany do wszystkich państw członkowskich. Ma on za zadanie zwiększyć aktywność i współpracę gospodarczą, jak również przyczynić się do długofalowej konkurencyjności europejskiego przemysłu na rynkach światowych.

Projekt rezolucji ustawodawczej Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy w zakresie dostępu do rynku usług portowych oraz przejrzystości finansowej portów ma przyczynić się do efektywniejszego, bardziej zintegrowanego i zrównoważonego funkcjonowania sieci TEN-T. Zmiany i poprawki w w/w rozporządzeniu mają na celu modernizację usług i operacji portowych, jak również stworzenie warunków ramowych, które mają posłużyć zwiększeniu inwestycji w portach. Natomiast uproszczenia administracyjne pozwolą na szybsze odprawy celne, a co za tym idzie poprawią wydajność portów.

Obecnie istnieje wiele systemów organizacji portów i usług portowych, dlatego rezolucja ta nie narzuca jednego, konkretnego modelu. Otwiera ona furtkę podmiotom zarządzającym portem oraz daje im większą swobodę w podejmowaniu decyzji. Porty dobrze funkcjonujące – takie jak np. w Polsce – unikną dodatkowych obciążeń, natomiast pozostałe placówki będą miały odpowiednie warunki do rozwiązania własnych problemów strukturalnych.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kappel (ENF), schriftlich. ‒ Die Schlussabstimmung ist vertagt worden, der Bericht geht damit gleich in den Trilog. Man kann ob der 150 Abänderungsanträge nicht wirklich beurteilen, wie der Vorschlag am Ende der Abstimmung aussehen wird. Klar ist jedoch, dass dies ein klarer Hinweis darauf ist, dass der Berichterstatter eine starke Polarisierung in Kauf genommen hat. Da die letzte Form des Vorschlages nicht absehbar ist, stehe ich diesem Bericht negativ gegenüber.

 
  
MPphoto
 
 

  Krišjānis Kariņš (PPE), rakstiski. ‒ Es balsoju par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido tirgus piekļuves ostas pakalpojumiem un ostu finanšu pārredzamības sistēmu, jo uzskatu, ka regulējums palīdzēs piesaistīt papildu investīcijas un nodrošinās arī Latvijas ostu attīstību.

Ieejot veikalā un iegādājoties preces, mums ir iespēja pārliecināties, piemēram, par iepakojumā esošā produkta sastāvu, izcelsmes valsti un uzzināt citu, iespējams, noderīgu informāciju. Līdzīgi ir investoriem — pirms tie veic investīcijas, tie vēlas zināt spēles noteikumus. Investoriem ir jābūt skaidrībai par to, kā tiek noteiktas cenas par infrastruktūras un citu pakalpojumu izmantošanu. Tādēļ ir izvirzīta prasība ostu vadībai nodrošināt caurskatāmas pakalpojumu cenas. Tāpat ostu vadībai būs jānodrošina finansiāla pārredzamība publiskā finansējuma izlietojumā.

Uzskatu, ka Latvijas iedzīvotāji tikai iegūs no caurskatāmības mūsu ostu darbībās, šādi uzlabojumi piesaistīs investorus, kas attīstīs tās un radīs jaunas darba vietas, tādēļ priekšlikumu atbalstīju.

 
  
MPphoto
 
 

  Afzal Khan (S&D), in writing. ‒ I voted to reject the Commission’s proposal for an EU port services regulation as the proposed legislation includes few tangible benefits for the port sector, its workers or the environment.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Kölmel (ECR), schriftlich. ‒ Das Gesetzgebungspaket betreffend europäische Häfen (auch „Port Package“ genannt) wurde seit 10 Jahren behandelt. Die lange Diskussion ist in sachfremden Erwägungen der ursprünglichen Versionen begründet.

Der vorliegende Bericht kann auf theoretischer Grundlage nicht befriedigen. Insbesondere ist die Abgrenzung zwischen staatlichen und privaten Aufgaben nicht trennscharf. Allerdings manifestieren sich in diesem Bericht auch große Interessengegensätze.

Von besonderer Bedeutung ist die Passage zur umgebenden Infrastruktur. Solange diese Infrastruktur der Allgemeinheit zur Verfügung steht, handelt es sich um allgemeine Infrastruktur, die nicht allein auf die Gewinnabsichten der Hafenbetriebe ausgerichtet ist. Dies gilt z. B. auch für Straßen in Häfen, die der Allgemeinheit zur Verfügung stehen.

Es handelt sich somit um allgemeine Infrastruktur, die der Staat allen Bürgern zur Verfügung stellt. Diese allgemeine Infrastruktur findet dort ihre Grenzen, wo weite Teile der Gesellschaft von ihrer Nutzung ausgeschlossen sind.

Gemäß dem Subsidiaritätsprinzip ist die Planung, Errichtung und Erhaltung dieser Infrastruktur nicht die Aufgabe der EU; dies kann vor Ort sachgerecht beurteilt werden.

Ich habe für die Annahme gestimmt, um ein Mindestmaß an Rechtssicherheit zu ermöglichen. Ein autonomes Handeln der EU-Kommission wäre dem Ansehen der EU abträglich gewesen.

 
  
MPphoto
 
 

  Ádám Kósa (PPE), írásban. ‒ A javaslat célja, hogy elősegítse Európa tengeri kikötőinek hatékonyabb működését és hozzájáruljon a jobb vízi összeköttetéshez. A kikötői szolgáltatások, műveletek korszerűsítése és a kikötői beruházások növelése alapvető részét képezik a javaslatnak. A rendelet megteremti a szükséges feltételeket a jelenleg nem megfelelően működő kikötők számára. Teszi mindezt úgy, hogy a TEN-T iránymutatásokban megjelölt 319 fő tengeri kikötőre alkalmazandó, melyek az európai teherforgalom 96%-át és a személyforgalom 93%-át bonyolítják le.

Kompromisszummal sikerült megállapodni a nagyobb politikai csoportoknak és megegyezni az olyan lényeges kérdésekben, mint a pénzügyi átláthatóság, a független felügyelet, a kikötői szolgáltatások és infrastruktúra díjai. A néppárti frakció javaslatai közül különösen fontos kiemelni a pénzügyi átláthatóságra és a kikötői szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó módosító javaslatokat. A fentiekben említett lényeges változások elősegítik az európai kikötők jobb és fenntarthatóbb működését a jövőben, így növelve az Unió versenyképességét a nemzetközi szállítmányozási viszonylatban is. Támogató szavazatommal hozzájárultam, hogy kezdetét vehessék a háromoldalú egyeztetések.

 
  
MPphoto
 
 

  Stelios Kouloglou (GUE/NGL), in writing. ‒ This report aims to establish a framework on market access to port services and financial transparency of ports. We amended the report, so the proposal could respect subsidiarity and the sovereignty of each Member State. It is essential that each Member State has the right to decide which authority and managing body will be in charge for the ports’ organisation. We achieved also, to defend workers’ rights on social conflict as well as the right of collective actions. For these reasons, I voted in favour of this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Miapetra Kumpula-Natri (S&D), kirjallinen. ‒ On tärkeää saada Eurooppaan yhteiset säännöt siitä, miten satamapalvelut järjestetään. Suomen satamaliiton hallituksen jäsenenä kannatan myös lämpimästi sitä, että julkisten varojen käyttö satamainvestointeja tehtäessä on läpinäkyvää. Suomessa satamanpitäjien ei juurikaan tarvitse tämän lain myötä muuttaa toimintaansa. Meillä satamat toimivat nykyään osakeyhtiömuotoisina, ja olemme pitäneet järjestelyä onnistuneena.

Pidin hyvänä myös sitä, että laki ei heikentäisi työntekijöiden oikeuksia ja että sen tavoite on tehdä satamantyöntekijöiden työstä turvallisempaa koko Euroopassa.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. – I finanziamenti concessi dall'Unione al settore dei trasporti ammontano a circa 26 miliardi di euro nel periodo dal 2014 al 2020, concentrati sulla rete TEN-T (Trans-European Networks - Transport), che contiene i principali percorsi di trasporto per passeggeri e imprese in tutta Europa. La proposta in esame mira ad aumentare il livello di efficienza, interconnessione e sostenibilità del TEN-T attraverso la modernizzazione dei servizi e delle operazioni portuali, creando in parallelo condizioni necessarie per attrarre investimenti nei porti. Ho sostenuto la proposta perché condivido gli obiettivi e i contenuti principali, ma desidero ricordare che all'interno della zona UE esistono diversi sistemi di organizzazione dei porti, nonché una differenza sostanziale tra Nord e Sud Europa per ciò che concerne le attività stesse a cui i porti sono destinati. Non è sempre facile trovare un equilibrio tra diverse esigenze, ma ritengo che sia altresì necessario evitare posizioni rigide, al fine di consentire a tutti medesime possibilità di investimenti e sviluppo.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Le Hyaric (GUE/NGL), par écrit. – La Commission a tenté à de nombreuses reprises d'ouvrir les services portuaires (tout ce qu'un port fourni à un bateau en escale: dragage, guidage, amarrage, entretien...) à la concurrence. Elle avait échoué par deux fois et revenait donc à la charge avec un texte jouant sur la transparence financière des redevances portuaires pour faire passer son projet.

Fort heureusement, les précédents échecs et la mobilisation des syndicats et des ports qui ne voulaient voir leur modèle économique complétement remis en cause simplement pour ouvrir le marché ont cassé les ambitions du texte original. Le rapport réécrit par le Parlement introduit même des éléments positifs en autorisant les ports à obliger les bateaux de service (pour le dragage, ou faciliter l'amarrage des gros bateaux) à se soumettre au droit national en portant le pavillon du pays, ou en garantissant les droits des personnels transférés si une de ces activités de service portuaire est reprise par une autre entreprise.

Je suis resté en contact avec les syndicalistes du secteur pour m'assurer qu'aucune de leurs lignes rouges ne soient franchies et que les aspects positifs de ce texte soient maintenus. Fort de ce soutien, j'ai donc décidé de soutenir ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Loiseau (ENF), par écrit. ‒ La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil veut établir un cadre pour l'accès au marché des services portuaires et la transparence financière des ports. À travers cette proposition, la Commission veut améliorer la compétitivité des ports de l'UE classés dans le RTE-T (réseau transeuropéen de transport, c'est-à-dire les principales voies routières, maritimes et ferroviaires d'Europe), par-rapport aux ports hors UE et entre eux. De plus, la Commission vise à attirer la concurrence dans les ports.

Or, le règlement ne concerne, en réalité, que les activités secondaires des ports RTE-T (les services passagers et la manutention des marchandises sont exclus de la proposition) et incite une libéralisation contrainte de ce secteur qui va se heurter à la concurrence féroce des multinationales. Le texte va donc à l'inverse des intérêts des salariés du secteur portuaire et maritime et des salariés et consommateurs européens en général.

Pour ne pas assister à une répétition dramatique du rachat du port du Pirée en janvier dernier par l'armateur chinois COSCOS, je me suis prononcé contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL), por escrito. ‒ El informe del Parlamento contiene mejoras sustanciales en relación con la propuesta de la Comisión: por tercera vez, esta Cámara se opone a la liberalización del sector portuario (si bien nos tememos que una nueva propuesta en este sentido llegue en los próximos meses). Además, el trabajo con los sindicatos europeos ha permitido introducir el reconocimiento de los derechos de formación, salud y seguridad laboral para los trabajadores portuarios, aunque subsisten flecos en cuanto a la implementación efectiva de esta norma y en aspectos como la protección de los derechos laborales en caso de transferencia de los servicios portuarios.

Pese a ello, algunos aspectos de la propuesta inicial de la Comisión (en los apartados de transparencia financiera) abren la puerta a que la política de competencia ataque aspectos esenciales de la financiación y gestión pública de los puertos. Por ello he decidido abstenerme, a la espera de la propuesta final tras las negociaciones con el Consejo.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Lucke (ECR), schriftlich. ‒ Das Thema „Port Package“ wurde seit 10 Jahren behandelt. Die lange Diskussion ist in sachfremden Erwägungen der ursprünglichen Versionen begründet.

Der vorliegende Bericht kann auf theoretischer Grundlage nicht befriedigen. Insbesondere ist die Abgrenzung zwischen staatlichen und privaten Aufgaben nicht trennscharf. Allerdings manifestieren sich in diesem Bericht auch große Interessengegensätze.

Von besonderer Bedeutung ist die Passage zur umgebenden Infrastruktur. Solange diese Infrastruktur der Allgemeinheit zur Verfügung steht, handelt es sich um allgemeine Infrastruktur, die nicht allein auf die Gewinnabsichten der Hafenbetriebe ausgerichtet ist. Dies gilt z. B. auch für Straßen in Häfen, die der Allgemeinheit zur Verfügung stehen.

Es handelt sich somit um allgemeine Infrastruktur, die der Staat allen Bürgern zur Verfügung stellt. Diese allgemeine Infrastruktur findet dort ihre Grenzen, wo weite Teile der Gesellschaft von ihrer Nutzung ausgeschlossen sind.

Gemäß dem Subsidiaritätsprinzip ist die Planung, Errichtung und Erhaltung dieser Infrastruktur nicht die Aufgabe der EU; dies kann vor Ort sachgerecht beurteilt werden.

Ich habe für die Annahme gestimmt, um ein Mindestmaß an Rechtssicherheit zu ermöglichen. Ein autonomes Handeln der EU-Kommission wäre dem Ansehen der EU abträglich gewesen.

 
  
MPphoto
 
 

  Petr Mach (EFDD), písemně. ‒ Hlasoval jsem proti. EU nemá speciálně regulovat přístavy. Řízení přístavů má být věcí dohody provozovatele a uživatelů. Přístavy mají případně podléhat národním předpisům. Česká republika má podle Versaillské smlouvy právo provozovat české území v Hamburku jako svobodný přístav a tuto skutečnost návrh nezohledňuje.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. ‒ Prijedlog Europske komisije nastoji doprinijeti cilju učinkovitijeg, međusobno povezanijeg i funkcionalnijeg TEN-T-a stvaranjem okvira koji pomaže lukama da se nose s promjenama u prometnim i logističkim zahtjevima. Važno je definirati jasan okvir o pravilima državnih potpora, minimalnim zahtjevima, ograničavanju broja pružatelja usluga i socijalne zaštite koji će jamčiti financijsku transparentnost

Podržala sam izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o stvaranju okvira za pristup tržištu lučkih usluga i financijske transparentnosti luka jer smatram da će se ovim prijedlogom unaprijediti funkcionalnost TEN-T-a.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne ‒ Námorné prístaviská sú dôležitým centrom transeurópskej dopravnej siete (TEN-T), centrom služieb, obchodu, a teda aj zdrojom zamestnanosti a hospodárskeho rastu. Globalizačné problémy sa však dotkli aj ich činnosti a postavenia.

Podporujem predložený návrh Komisie, ktorý prispeje k zvýšeniu právnej istoty prístavov, pomôže zlepšiť ich výkonnosť, zefektívniť dopravu, logistiku a zároveň prispeje k finančnej transparentnosti týchto subjektov.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis-Joseph Manscour (S&D), par écrit. ‒ Le texte voté aujourd'hui n'a fort heureusement plus rien à voir avec la proposition initiale, très libérale, de la Commission.

Ce projet de règlement comporte de nombreux points de satisfaction, parmi lesquels l'obligation du pavillon national pour les services les plus sensibles. Les obligations de service public, notamment la sécurité et le dragage, ne seront par ailleurs pas ouvertes à la concurrence. De nombreux garde-fous sociaux ont également été insérés, comme l'obligation de respecter le droit national en vigueur, pour éviter le dumping social.

Ce texte comporte également un volet transparence financière, qui revêt une grande importance aux yeux du Groupe socialiste.

Enfin, alors que la proposition initiale de la Commission n'abordait pas ce point crucial, le Parlement européen a souhaité que les plus petits ports, notamment ceux des RUP, soient exclus du champ d'application de ce texte. Il s'agit là d'une dérogation essentielle, puisque l'on évite ainsi aux ports ultramarins des charges administratives disproportionnées par rapport à leur activité réelle.

En l'état, je soutiens donc ce projet de règlement, mais serai attentif à ce que les avancées acquises ne soient pas remises en question lors des négociations avec le Conseil.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς (ECR), γραπτώς. ‒ Ψήφισα υπέρ της αναβολής της ψηφοφορίας της έκθεσης σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά λιμενικών υπηρεσιών και τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων, συμφωνώντας με τη σχετική πρόταση του εισηγητή.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Martin (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté contre ce texte. Même si, globalement, il ne concerne plus que quelques domaines d'activités secondaires des ports, il n'en reste pas moins que ce texte impose des contraintes aux États membres et fait la promotion de toujours plus de libéralisation, ce à quoi nous nous opposons.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. ‒ I voted against this unnecessary piece of legislation.

 
  
MPphoto
 
 

  Fulvio Martusciello (PPE), per iscritto. ‒ Favorevole alla relazione sulla proposta di regolamento che istituisce un quadro normativo per l'accesso al mercato dei servizi portuali e la trasparenza finanziaria dei porti. L'obiettivo è contribuire a un funzionamento più efficiente e sostenibile della TEN-T disciplinando un quadro normativo che renda possibile migliorare l'efficienza dei porti relativamente ai settori della logistica e dei trasporti per attrarre investimenti negli stessi.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL), písemně. ‒ Dnes jsme hlasovali o návrhu nařízení, kterým se zřizuje rámec pro přístup na trh přístavních služeb a finanční transparentnost přístavů. Jedná se o kompromisní text sloužící jako podklad pro zahájení trialogu s Radou a byl přijat po náročných a dlouhých vyjednáváních ve výboru TRAN. Do zprávy se podařilo zanést zákaz další liberalizace přístavních služeb a díky spolupráci s příslušnými odbory i ustanovení zaručující bezpečnost přístavních dělníků při práci, důraz na kolektivní dohody stejně jako požadavek na to, že veškeré změny je nutno řešit pomocí dialogu se sociálními partnery. V textu je kladen rovněž důraz na ekologicky udržitelné operace v námořních přístavech stejně jako na požadavky týkající se kvality. Návrh jsem podpořil.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriel Mato (PPE), por escrito. ‒ Rechazamos la propuesta para mejorar el funcionamiento de los puertos de la UE, ya que consideramos que puede ser perjudicial para España.

Esta propuesta no responde al interés general y, además, se inmiscuye en competencias de los Estados miembros que forman parte esencial de su organización y de su sistema económico.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE), in writing. ‒ I voted to open negotiation between the Council and the Commission in the TRANS committee. This report must fulfil its goal to create more sustainable and better functioning ports which will be able to deal with future changes in the transport sector.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. ‒ La proposition de directive, telle que présentée par la Commission, constitue un nouveau pas vers la libéralisation des ports et des services portuaires. Ainsi, le rapport préconise "un degré élevé de simplification des procédures douanières pour constituer un atout économique majeur pour la compétitivité des ports" ou encore "la possibilité d'introduire des dérogations afin d'éviter des charges administratives disproportionnées pour les ports maritimes du réseau transeuropéen de transport global". Alors que les contrôles sanitaires et écologiques sont déjà insuffisants sur les ports, cette nouvelle ouverture va un peu plus désarmer l’Europe face au dumping du libre-échange mondial. Néanmoins, les amendements du Parlement rappellent l'importance du respect des normes sociales et environnementales et visent également à exclure certaines professions de la directive. Enfin, le rapport ancre le principe du pavillon national (comme le droit français) afin de lutter contre le cabotage et le dumping social. Au final, je vote contre, malgré les quelques précautions ajoutées par le Parlement, et défend, à la place, un protectionnisme écologique et social

 
  
MPphoto
 
 

  Joëlle Mélin (ENF), par écrit. ‒ Je considère que les amendements retenus par la commission des transports sur la proposition de la Commission européenne sont bons. Ceux-ci permettent de réduire le nombre d'activités concernées ainsi que d'alléger leur réglementation. Toutefois, la contrainte libérale est de mise, une fois de plus, à l'encontre des États. Ce n'est d'ailleurs très probablement qu'un jalon posé sur la voie de l'ultralibéralisme, ce qui ne risque aucunement de condamner les affaires des multinationales, mais plutôt la condition des salariés, non seulement du secteur en question, mais aussi celle des "consommateurs".

En conséquence, j'ai voté contre le texte de la Commission et également contre celui du Parlement, quoique bien meilleur.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. ‒ Apresentei o meu voto favorável à proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece um quadro normativo para o acesso ao mercado dos serviços portuários e a transparência financeira dos portos.

É extremamente importante que se melhore o desempenho de todos os portos, de forma a que possam fazer face à evolução das necessidades logísticas e de transporte.

É ainda importante a modernização dos serviços e operações portuárias, de forma a que possam atrair investimentos para os portos.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. ‒ I chose to support this resolution and to support the mandate to open negotiations with the Council and the Commission in the Committee on Transport and Tourism. This proposal aims to modernise port services and attract investment in Europe’s ports and this text will facilitate progress in the negotiations with the other institutions.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport sur l'accès au marché des services portuaires et la transparence financière des ports, car ce dernier est le fruit d'un bon équilibre, susceptible de créer un climat propice aux négociations interinstitutionnelles. Cette proposition de règlement contribuera à un fonctionnement plus efficient, interconnecté et durable du RTE-T sans pour autant ouvrir la porte à des abus de marché. Il permettra de mieux organiser les ports en limitant le nombre de prestataires de service, d'améliorer la performance des ports, de les aider à faire face à l'évolution des exigences en matière de transport et de logistique. Il vise à une plus grande transparence, limitant de la sorte la concurrence déloyale des ports et permettra d'améliorer la création d'emploi.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), písomne Prístavy sú nevyhnutné vstupné brány spájajúce Európu so zvyškom sveta. Zohrávajú významnú úlohu v oblasti výmeny tovarov medzi vnútrozemím a ostrovnými časťami, čím sú nenahraditeľné pre fungovanie vnútorného trhu EÚ. Európske prístavy sú vo všeobecnosti známe svojou kvalitou, podporujú rozvoj medzinárodného obchodu a generujú zamestnanosť poskytovaním práce vyše jeden a pol milióna pracovníkom. Napriek tejto skutočnosti musia prístavy často zápasiť s problémami ako nedostatočná infraštruktúrna sieť či nízka úroveň poskytovaných služieb, čo následne predstavuje zvýšené náklady pre dopravcov aj konečných spotrebiteľov. Usmernenia TEN-T spolu s finančným nástrojom CEF, alokujúcim 26 miliárd eur na zlepšenie infraštruktúry v rámci EÚ, si kládli za cieľ naštartovať rast a konkurencieschopnosť v rámci jednotného trhu únie. Súčasné znenie legislatívneho návrhu nariadenia však podľa môjho názoru nedostatočne rieši otázku risku možného narušenia hospodárskej súťaže a voľného trhu v oblasti prístupu na trh služieb poskytovaných prístavmi, rovnako ako pravidlá regulujúce poskytovanie štátnej pomoci. Domnievam sa taktiež, že nariadenie v takomto znení by potenciálne predstavovalo ďalšie administratívne bremeno pre prístavy, ktoré aktuálne nečelia vážnejším problémom. Z uvedených dôvodov hlasujem proti návrhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the report on market access to port services and financial transparency of ports, which clarifies the scope and aim of the regulation, setting a framework that should boost the efficiency and strengthen the competitiveness of maritime ports in the trans-European transport network. It also takes into account the specific situation of ports located in outermost regions. The report provides that social and labour rules would not be affected by the regulation and that port workers should receive adequate training about their working conditions. It also invites the EU-level Sectoral Social Dialogue Committee for Ports to develop guidelines regarding training requirements to prevent accidents and ensure the highest level of safety and health for port workers. Furthermore, the report secures the right to strike, stating that industrial action does not constitute grounds for taking emergency measures (such as direct awards).

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. ‒ A Bizottság európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tett javaslatot a kikötői szolgáltatások piacára való bejutást és a kikötők pénzügyi átláthatóságát biztosító keretrendszer létrehozására vonatkozóan. A spanyol parlament alsóháza, a spanyol szenátus, a francia nemzetgyűlés, az olasz szenátus, a lett parlament, a máltai parlament, a lengyel szejm, a lengyel szenátus és a svéd parlament álláspontja szerint a tervezet nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével. A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésében azt javasolta, hogy a Parlament első olvasatban csaknem 140 módosítással fogadja el a rendelettervezetet. Ennek megfelelően szavaztam.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Monot (ENF), par écrit. ‒ La proposition de la Commission prétend, en l'espèce, contribuer à améliorer la compétitivité des ports de l’UE classés dans le RTE-T (réseau transeuropéen de transport). Dans les faits, le règlement envisagé ne concerne plus que quelques domaines d'activité secondaires, puisque la Commission exclut d'office les services passagers et la manutention de marchandises; ne restent que les services directs à l'utilisateur. Malgré tout, une fois de plus, les États sont contraints, comme pour tout ce qui concerne les transports, à plus de libéralisation. Cette proposition de règlement n’est certainement que le premier pas vers une libéralisation bien plus large qui ne bénéficiera qu’aux multinationales, et sûrement pas aux salariés du secteur portuaire et maritime, ni aux salariés et aux consommateurs européens dans leur ensemble. Elle ne doit donc pas être soutenue, sauf à voir les ports européens finir comme le Pirée, vendu à des groupes chinois.

 
  
MPphoto
 
 

  Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), por escrito. ‒ Acredito que devemos ter uma estratégia que torne os nossos portos mais competitivos e eficientes não só a nível europeu, mas também a nível mundial.

Com este regulamento, os portos da União podem manter os seus modelos de gestão portuária. Não é uma abertura total dos portos, porque este regulamento permite limitar o acesso ao mercado dos serviços portuários, por questões de limitação de espaço, pela necessidade de aplicar obrigações de serviço público.

Há um respeito pela diversidade dos mesmos. Exemplo disso é o compromisso de excluir do âmbito deste regulamento os portos das regiões ultraperiféricas, como é o caso da Madeira. Uma vez que estas Regiões dependem a 100% do transporte marítimo este modelo único europeu para o acesso ao mercado dos serviços portuários tem uma derrogação especial para as mesmas.

Espero que este compromisso para as regiões ultraperiféricas, alcançado na Comissão dos Transportes, seja mantido nas negociações com o Conselho e na aprovação final.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (ENF), par écrit. ‒ Si les amendements retenus par la commission TRAN sont positifs (moins d’activités concernées et moins de réglementation dans ces activités), cela reste insuffisant pour se prononcer favorablement puisqu'une fois de plus, les États sont contraints à plus de libéralisation. Cette proposition de règlement n’est certainement que le premier pas vers une libéralisation bien plus large qui ne bénéficiera qu’aux multinationales, et sûrement pas aux salariés du secteur portuaire et maritime, ni aux salariés et aux consommateurs européens dans leur ensemble. C'est pourquoi j'ai voté CONTRE.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Moraes (S&D), in writing. ‒ The Commission’s ‘one-size-fits-all’ proposal for a new port services regulation failed to recognise the complexity and diversity of the EU’s port sector. Although Parliament has managed to secure some limited improvements to the Commission’s proposal, this draft legislation remains a blunt instrument with very little added value for port operators, users or workers. For this reason, Labour MEPs voted against Parliament’s Port Services Report and will continue to work with UK ports and unions to oppose this regulation.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadine Morano (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce rapport qui vise à améliorer la transparence et la compétitivité des entreprises européennes pour mieux reconquérir le marché des services portuaires. J'ai particulièrement soutenu les positions qui visaient notamment à favoriser la liberté d'organisation des ports et à exclure les activités de dragage du texte pour des raisons de sécurité.

 
  
MPphoto
 
 

  József Nagy (PPE), írásban. ‒ Az általam is támogatott javaslat célja a kikötők biztonságos és környezetbarát működésének lehetővé tétele, amit egy jól működő és átlátható keretrendszer kialakításával kíván elérni. A jelentés olyan minimumkövetelmények betartását és azok ellenőrzését szorgalmazza, mint a szolgáltatók szakmai képesítése és a minőségi szolgáltatás nyújtásához megfelelő technikai felszereltség. Egyetértek továbbá a kikötő-használati díjak autonóm, de ugyanakkor átlátható módon történő megállapításával, hiszen ez is hozzájárul a természetes versenyképesség kialakításához ebben az ágazatban.

 
  
MPphoto
 
 

  Victor Negrescu (S&D), in writing. ‒ The Commission’s proposal seeks to contribute to the goal of a more efficient, interconnected and sustainable functioning of the trans-European transport network through the creation of a framework which should improve the performance of ports and help them to cope with changes in transport and logistics requirements. Romania has two core network corridors in this programme: the Orient/East-Med Corridor and the Rhine-Danube Corridor. The benefits of the TEN-T core network through its corridors are to contribute to European cohesion and strengthen the internal market, this being the reason I voted for this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Dan Nica (S&D), în scris. ‒ Regulamentul privind accesul la piața serviciilor portuare și transparența financiară a porturilor se aplică tuturor porturilor maritime din cadrul rețelei transeuropene de transport. Porturile pot contribui la competitivitatea pe termen lung a industriilor europene pe piețele mondiale, mărind în același timp valoarea adăugată și creând locuri de muncă în toate regiunile costiere ale UE. Pentru a face față provocărilor cu care se confruntă sectorul transporturilor maritime, precum ineficiențele din lanțul logistic și de transport sustenabil, este esențial ca măsurile prezentate în comunicarea Comisiei intitulată „Porturile: un motor al creșterii economice” să fie puse în aplicare concomitent cu prezentul regulament. Complexitatea procedurilor administrative vamale, având ca rezultat întârzieri în porturi, reprezintă un obstacol major pentru competitivitatea transporturilor maritime pe distanțe scurte și pentru eficiența porturilor Uniunii.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (ENF), schriftlich. ‒ Der Bericht geht direkt in den Trilog, da die Schlussabstimmung vertagt wurde. Die letzte Form des Vorschlages ist somit nicht absehbar, und dies führte dazu, dass ich mich gegen diesen Bericht entschieden habe.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. ‒ Toetasin. Üleeuroopalise transpordivõrgu tõhusamaks toimimiseks tuleb luua ühtne raamistik, mis aitab meelitada ligi investeeringuid ja soodustada innovatsiooni sadamateenuste osas.

 
  
MPphoto
 
 

  Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALDE), por escrito. ‒ El objetivo de esta propuesta de Reglamento es eliminar las restricciones sobre la prestación de servicios portuarios y aumentar la transparencia en la financiación. En definitiva, lo que se persigue es la liberalización de los servicios portuarios.

Aunque en líneas generales estoy de acuerdo con el contenido de esta propuesta, se plantean algunos problemas jurídicos en lo relativo a los cánones de infraestructuras portuarias. En España, los puertos son de dominio público y las tasas son las exigidas por la utilización o aprovechamiento de dicho espacio público portuario. En resumen, disponemos de una política portuaria estatal que se vería fuertemente afectada por la privatización. Considero que la propuesta no tiene en cuenta las distintas realidades y no mantiene la exigencia del principio de subsidiariedad en la determinación de las tasas. Por ello, no puedo respaldar la propuesta de Reglamento tal y como se plantea.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFDD), raštu. ‒ Pažymėtina, kad naujasis reguliavimas gali sukelti neigiamų padarinių daugeliui uostų.

Kyla abejonių, ar naujasis reglamentas bus efektyvi priemonė, pakeisianti iki šiol sėkmingai funkcionuojančią sistemą. Taipogi dėl jo teisinio reguliavimo veiksmingumo siekiant užtikrinti veiksmingą uosto paslaugų teikimą ir skatinti investicijas.

Visų pirma, numatyta taikymo sritis apima tokias paslaugas, kurių reguliavimas išskirtinai priklauso valstybių narių kompetencijai. Nauji papildomi reikalavimai gali apriboti TEN-T tinklo konkurenciją taip pat sumažinti saugumą uostuose. Be to, jie iš dalies gali apriboti uosto valdytojų ir uosto paslaugų teikėjų savarankiškumą, nepagrįstai padidinti administracinę ir finansinę naštą.

Todėl būtina tinkamai įvertinti naujo reglamento galimą poveikį ir nustatyti tokias teisės normas, kurios padėtų užtikrinti stabilias ir sąžiningas konkurencijos tarp ES uostų sąlygas. Tokiu būdu būtų sukurtas kryptingas, subalansuotas ir nenutrūkstamas ES jūrų uostų sektoriaus vystymasis.

 
  
MPphoto
 
 

  Κωνσταντίνος Παπαδάκης (NI), γραπτώς. ‒ Ο κανονισμός για την "πρόσβαση στην αγορά των λιμενικών υπηρεσιών" ανοίγει το δρόμο της "απελευθέρωσης των λιμενικών υπηρεσιών" στα μονοπώλια. Η ΕΕ για τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών επιχειρηματικών ομίλων δεν θεσπίζει ενιαίο τρόπο παράδοσης των λιμενικών υπηρεσιών στο κεφάλαιο, αφήνοντας στις κυβερνήσεις να ορίσουν σε κάθε χώρα τον τρόπο και τη μορφή της, ανάλογα με τα συμφέροντα και τις επιδιώξεις της κάθε αστικής τάξης, εν μέσω σφοδρών ανταγωνισμών για την επέκταση της δράσης τους και την αύξηση της κερδοφορίας τους. Με την εφαρμογή του κανονισμού στρώνεται το έδαφος και για το περαιτέρω χτύπημα των δικαιωμάτων των εργαζομένων στα λιμάνια.

Η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ καταψηφίζοντας τον κανονισμό υπογραμμίζει ότι τα λιμάνια και οι υπηρεσίες τους, είτε με διάφορες μορφές απευθείας παράδοσης τους στο κεφάλαιο, είτε με φορέα εκμετάλλευσης το αστικό κράτος, υπηρετούν τα κέρδη των μονοπωλίων, τσακίζοντας εργατικά δικαιώματα, επιβάλλοντας συνθήκες γαλέρας.

Tο ΚΚΕ συμβάλλει στην ανάπτυξη της λαϊκής πάλης σε αντιπαράθεση με τα μονοπώλια, την εξουσία τους, τις ενώσεις του κεφαλαίου όπως η ΕΕ, γιατί μόνο έτσι τα λιμάνια και οι υποδομές της χώρας μπορούν να γίνουν λαϊκή περιούσια και να αξιοποιηθούν από την εργατική - λαϊκή εξουσία, ενταγμένα σε πανεθνικό επιστημονικό σχέδιο με κριτήριο την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών.

 
  
MPphoto
 
 

  Margot Parker (EFDD), in writing. ‒ UKIP have voted against this proposal as the regulation does not take into account the commercial nature of UK ports. In order to ensure that commercial ports are exempt from this regulation, UKIP put forward an amendment to Article 1.3. It is important to ensure that ports are entitled to operate fully as commercial businesses; this regulation does not allow it. Furthermore, the ambiguity of the text creates uncertainty and puts essential future investment, growth and jobs at risk.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. ‒ L'organizzazione dei porti e dei servizi portuali è una questione molto importante per l'Unione europea. Tale relazione ha come obiettivo quello di contribuire a un funzionamento più efficiente, interconnesso e sostenibile della TEN-T, definendo un quadro che permetta di migliorare l'efficienza di tutti i porti e di aiutarli ad affrontare i cambiamenti dei requisiti nei settori della logistica e dei trasporti.

I principali obiettivi includono inoltre la modernizzazione dei servizi e delle operazioni portuali e la creazione delle condizioni quadro per attrarre investimenti nei porti. Nel regolamento in esame, la Commissione intende contrastare la debole pressione concorrenziale e gli eventuali abusi di mercato al fine di aumentare l'efficienza dei servizi portuali.

Esprimo pertanto un voto positivo.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva Paunova (PPE), in writing. – Europe’s ports are vital gateways, linking its transport corridors to the rest of the world with 74% of goods entering or leaving Europe by sea. Nevertheless the sector is facing major challenges in terms of traffic growth and investment. The EU needs good performing ports across all maritime regions. The Commission’s proposal seeks to contribute to the goal of a more efficient, interconnected and sustainable functioning of the TEN-T by creating a framework which improves the performance of ports and helps them to cope with changes in transport and logistics requirements. I believe the proposal could benefit all ports that are part of the trans-European transport network and I am, therefore, in favour of it.

 
  
MPphoto
 
 

  Alojz Peterle (PPE), pisno. ‒ Prelog podpiram, saj cilja predvsem k bolj učinkovitemu, medsebojno povezanemu in vzdržnemu funkcioniranju sistema TEN-T, s tem ko skuša postaviti ogrodje, ki povečuje produktivnost pristanišč.

Hkrati jim s tem predlogom želimo tudi pomagati pri prilagajanju na spremembe v transportu in logistiki. Podpiram modernizacijo pristaniških storitev in operacij, hkrati pa je s tem potrebno postaviti okolje, ki bo zanimivo za večje investicije v pristanišča.

S tem predlogom želimo tudi povečati konkurenčnost med pristanišči, ki je sedaj na tako nizki ravni, da so mogoče pogoste monopolne zlorabe. Pomembno je tudi postaviti skupna EU pravila, ki določajo, kdaj so dovoljene državne pomoči pristaniščem, ki pa morajo izključevati pomoč, ki je namenjena za grajenje dodatne pristaniške infrastrukture in transportnih poti.

 
  
MPphoto
 
 

  Marijana Petir (PPE), napisan. ‒ Podržavala sam odgodu glasovanja o Izvješću o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o stvaranju okvira za pristup tržištu lučkih usluga i financijske transparentnosti luka te otvaranje pregovora s Vijećem i Komisijom unutar Odbora za promet i turizam.

Kada govorimo o pristupu tržištu lučkih usluga i financijskoj transparentnosti luka, smatram da je nužno poboljšati učinkovitost i transparentnost u poslovanju luka, kao i njihovu bolju međusobnu povezanost. Kako glavni ciljevi prijedloga uključuje modernizaciju lučkih usluga i poslovanje te stvaranje okvirnih uvjeta za privlačenje ulaganja smatram kako je opravdan cilj Europske komisije da ovom Uredbom suzbije slab pritisak konkurencije i potencijalnu zloporabu tržišta, a sve kako bi se povećala učinkovitost lučkih usluga. Važan uvjet za poštenu konkurenciju između pomorskih luka na razini tržišta EU-a je jasan okvir o pravilima o državnim potporama.

Na današnjem globalnom tržištu nije se lako nositi sa sve bržim napretkom tehnologije i sve većim logističkim zahtjevima, te upravo zato smatram kako je bitno svim lukama dati okvire unutar kojih trebaju organizirati svoje poslovanje. Zato je nužno potrebno postaviti jasna pravila o državnim potporama kako bi se zajamčila ravnopravna tržišna utakmica.

 
  
MPphoto
 
 

  Florian Philippot (ENF), par écrit. ‒ Cette proposition de règlement n'est certainement que le premier pas vers une libéralisation bien plus large qui ne bénéficiera qu'aux multinationales, et certainement pas aux salariés du secteur portuaire et maritime, ni aux salariés et consommateurs européens dans leur ensemble. Je considère que les ports sont des infrastructures de première importance et que la Commission n'a aucune légitimité pour en déposséder les États. La libéralisation outrancière du secteur n'a d'ailleurs aucun sens économique. Je refuse que les ports français soient livrés à on ne sait quels investisseurs privés qui n'auront aucun souci de l'intérêt général. Je vote donc contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Pina Picierno (S&D), per iscritto. ‒ La riforma dei servizi portuali contenuta in questa relazione favorisce la modernizzazione dei 329 porti marittimi principali dell'Unione europea. Dopo le due riforme del 2001 e 2004 che si occupavano della liberalizzazione del settore, ci si concentra sulla trasparenza, i diritti e la sicurezza dei lavoratori, il dialogo sociale e la tutela ambientale. Grazie a ciò, per la prima volta la riforma riceve il consenso di tutte le parti interessate: gli enti di gestione dei porti, gli operatori e i sindacati. Nel rispetto del principio di sussidiarietà, sono tutelati i diversi modelli organizzativi e, al tempo stesso, si predispone un quadro che aumenterà l'efficienza e rafforzerà la competitività dei porti marittimi della rete transeuropea dei trasporti. La relazione prevede che le norme sociali e quelle sul lavoro non saranno intaccate dal regolamento e che i lavoratori portuali riceveranno una formazione adeguata. Invita, inoltre, il comitato per il dialogo sociale nel settore portuale a livello dell'Unione a sviluppare linee guida in materia di requisiti di formazione, per prevenire gli incidenti e garantire il massimo livello di sicurezza e di salute dei lavoratori portuali. Altrettanto positive ritengo siano le disposizioni sulla trasparenza finanziaria, sui reclami e sulla prevenzione degli abusi sui prezzi.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. ‒ Regulacija pristupa tržištu lučkih usluga i financijske transparentnosti luka doprinosi dugoročnoj konkurentnosti europske industrije na svjetskim tržištima te pritom povećava dodanu vrijednost i broj radnih mjesta u svim obalnim regijama Unije. Kako bi se odgovorilo na izazove s kojima se suočava sektor pomorskog prijevoza, kao što su neučinkovitosti održivog prijevoznog i logističkog lanca, podržavam nastavak pregovora o stvaranju okvira za pristup tržištu lučkih usluga i financijske transparentnosti luka kojom bi se trebala pojačati efikasnost pomorskih luka i transeuropske prometne mreže.

Modernizacija lučkih usluga i stvaranje okvira kojim bi se privukle investicije u luke važne su kako bi se suzbio slabi konkurentski pritisak i moguće zlouporabe tržišta, što bi u konačnici dovelo do povećanja učinkovitosti lučkih usluga. Ovom se Uredbom također nastoji da se radna i socijalna prava u potpunosti poštuju od strane pružatelja usluga te jača financijska transparentnost.

 
  
MPphoto
 
 

  João Pimenta Lopes (GUE/NGL), por escrito. ‒ O relatório trata do processo legislativo relativo aos portos da rede transeuropeia de transporte. Um regulamento que deverá estabelecer um quadro organizativo dos serviços portuários, um conjunto de regras de transparência financeira e dos custos a serem aplicados pelos organismos de gestão (públicos ou privados) ou fornecedores de serviços portuários. Ficam de fora do seu âmbito operações de mercado, serviços de handling, de passageiros e pilotagem.

As propostas avançadas pelo Parlamento Europeu à proposta inicial da Comissão Europeia melhoram muito significativamente o texto inicial, com implicações diretas em Portugal: excluem a pilotagem, introduzem questões laborais pertinentes e diminuem o grau de liberalização imposto.

Não evitam, contudo, que o resultado final seja negativo, já que se insere completamente dentro da lógica da liberalização. É interessante, por exemplo, a preocupação expressa com os "utentes" dos portos. Ao mesmo tempo que os utentes dos transportes públicos passam a clientes, as empresas clientes dos portos passam a utentes. Um paradigma que só pode ser um apontamento de humor negro.

Pelo exposto, votámos favoravelmente as alterações introduzidas à proposta da Comissão Europeia, que a tornam menos má, mas votámos contra a proposta original e o documento final alterado.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrej Plenković (PPE), napisan. – Suglasan sam s izvješćem kolege Fleckensteina. Podržavam prijedlog uredbe Europskog parlamenta kojom bi se postiglo unaprijeđenje transeuropske transportne mreže (TEN-T) osnivanjem sustava kojim bi se poboljšao tranzit robe preko morskih luka. Ovom uredbom omogućila bi se ne samo modernizacija infrastrukture luka već bi se i povećala njihova iskoristivost, a država članica bi privukla investitore što bi značilo financijsku isplativost i nova zapošljavanja. U Hrvatskoj bi ta rezolucija naišla na pozitivan odjek jer bi se Luka Rijeka modernizirala i postala konkurentna na tržištu. Jedna od velikih prednosti ovog dokumenta je i financijska transparentnost, ali i stvaranje pravne sigurnosti bez koje TEN-T mreža ne bi funkcionirala.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Poche (S&D), písemně. ‒ Asi 1 200 unijních přístavů hraje zásadní roli jak v dopravním sektoru samotném, tak i v celkové konkurenceschopnosti Evropy. Jsem upřímně rád, že Evropský parlament schválil tento návrh z pera mého sociálně-demokratického kolegy. Návrh uspěl tam, kde dva předešlé uspět nemohly, protože nedostatečně zohledňovaly sociální aspekty a potřeby pracovního trhu. Bylo nutné vytvořit jasná pravidla tržního přístupu k přístavním službám a jejich transparentnosti, stejně jako navázat sociální dialog s pracovníky sektoru a jejich odbory. I odbory nakonec podpořily tento návrh, který dostal podporu i napříč politickými skupinami. Všechny priority sociálních demokratů jsou v něm ale obsaženy. Lepší organizace a kontrola fungování přístavů povede k tvorbě kvalitních pracovních míst, transparentnímu financování i dodržování environmentálních závazků. A bude tedy ku prospěchu všech.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Domenico Pogliese (PPE), per iscritto. ‒ Il testo presentato in plenaria emenda la proposta iniziale della Commissione che prevedeva di fare del libero accesso al mercato il principio base per la fornitura dei servizi portuali. Il regolamento stabilisce invece che un unico sistema di accesso al mercato non è appropriato poiché il sistema portuale dell'UE è caratterizzato da una serie di differenti modelli di organizzazione dei servizi portuali. In questo modo gli attuali modelli di gestione dei porti stabiliti a livello nazionale possono essere mantenuti in vigore. Ritengo, infatti, che i porti debbano poter decidere, attraverso l'accordo tra i vari soggetti competenti, l'organizzazione dei propri servizi. In merito alla trasparenza dei finanziamenti pubblici ai porti, ritengo che i fondi pubblici debbano figurare in modo trasparente nei bilanci dei porti e che gli enti di gestione dei porti, che ricevono finanziamenti pubblici e che forniscono in proprio servizi portuali o di dragaggio, debbano mantenere una contabilità separata relativa a tali attività o a investimenti finanziati con fondi pubblici. Per tutti questi motivi il mio voto in merito alla proposta della Commissione modificata dal Parlamento è favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Tomasz Piotr Poręba (ECR), na piśmie. ‒ Projekt rozporządzenia stanowi trzecią próbę uregulowania rynku usług portowych. PE w poprzedniej kadencji nie przyjął stanowiska, a prace zostały zawieszone głównie z uwagi na zapisy rozdziału II dotyczącego dostępu do rynku. Działania UE w obszarze transportu morskiego, zgodnie z TFUE, stanowią kompetencje dzielone. Zarządzanie portami morskimi pozostaje w dyskrecji państwa członkowskiego, które samodzielnie ustanawia ustrój panujący w portach morskich na swoim terytorium, monitoruje go i nadzoruje, kontroluje gospodarowanie środkami publicznymi oraz czuwa nad zachowaniem zasad konkurencyjności w świadczeniu usług portowych. Państwa członkowskie UE mają wystarczające kompetencje, aby bez dodatkowych, nowych regulacji UE wspierać porty w polepszaniu jakości ich usług, modernizacji urządzeń portowych oraz zwiększaniu ich niezależności finansowej.

Rozwiązania obowiązujące w polskich portach morskich są wystarczająco dobre, by nie zachodziła potrzeba przyjmowania kolejnych, a polski rynek portowy jest bardziej konkurencyjny niż rynek w „starej” UE. Rozporządzenie może osłabić konkurencyjną pozycję polskich portów i pogorszyć warunki ich funkcjonowania, pogorszyć warunki funkcjonowania spółek obsługujących statki w portach, a nawet wyprzeć je z rynku , a także skutkować arbitralnym pozbawienia możliwości świadczenia usług w porcie, możliwością ograniczenia liczby dostawców usług portowych oraz chaosem w działalność portowej, uregulowanej już obowiązującą od 1996r. „ustawą o Portach Morskich szczególnego znaczenia w Polsce”. Niniejszym nie mogłem poprzeć sprawozdania.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur du projet de règlement visant à accroître l'efficacité et à réduire les coûts des services fournis dans les ports maritimes de l'Union européenne principalement pour deux raisons. Premièrement, les intérêts des ports français seront préservés car ils pourront continuer à s'organiser librement. Ensuite, parce que les petits ports seront exclus du champ d'application du règlement, afin d'éviter les charges administratives inutiles. Notre position est d'affirmer que l'activité des ports est essentielle pour la santé économique de nombreux territoires européens. Désormais, les négociations avec le Conseil sont engagées et je compte sur la présidence néerlandaise pour défendre les positions adoptées au Parlement.

 
  
MPphoto
 
 

  Evelyn Regner (S&D), schriftlich. ‒ Die SPÖ-EU-Delegation hat den Bericht über die Organisation der Hafendienste und finanzielle Transparenz der Häfen unterstützt. Essentiell für uns ist, dass keine weitere Liberalisierung der Hafendienste mehr möglich ist. Der Schutz der ArbeitnehmerInnenrechte konnte gestärkt und das Streikrecht im Text verankert werden. Zusätzlich haben wir SozialdemokratInnen einen neuen Artikel in Bezug auf Ausbildungsstandards der Hafenarbeiter festschreiben und die Stärkung des sozialen Dialogs durchsetzen können.

 
  
MPphoto
 
 

  Julia Reid (EFDD), in writing. ‒ UKIP have voted against this proposal as the regulation does not take into account the commercial nature of UK ports. In order to ensure that commercial ports are exempt from this regulation, UKIP put forward an amendment to Article 1.3. It is important to ensure that ports are entitled to operate fully as commercial businesses; this regulation does not allow it. Furthermore, the ambiguity of the text creates uncertainty and puts essential future investment, growth and jobs at risk.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy (S&D), par écrit. ‒ Après des mois de travail, le rapporteur socialiste pour les services portuaires est parvenu à élaborer un texte de compromis qui a radicalement transformé la proposition initiale ultralibérale de la Commission. J'ai moi-même fait, avec d'autres collègues, un important travail d'amendement, et je suis heureuse que Knut Fleckenstein en ait repris une grande partie. Il est ainsi fait mention de l'obligation de pavillon national pour les services les plus sensibles, les obligations de service public sont également présentes, la transparence financière est un point essentiel du texte, mais les ports les plus petits ou vulnérables n'auront pas autant d’'obligations administratives que les gros.

Le texte voté aujourd'hui offre les garanties sociales nécessaires pour nous socialistes, tout en assurant aux États membres la marge de manœuvre nécessaire pour leur permettre conserver leurs modèles nationaux, sans les forcer à la libéralisation et sans imposer de force un standard unique qui risquerait de moins bien fonctionner que les modèles existants.

Il est temps maintenant de passer aux négociations de trilogue, le Parlement restera vigilant dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de codécision: il ne votera le texte final que s'il est bon, car il vaut mieux ne pas avoir d'harmonisation plutôt qu'une mauvaise harmonisation.

 
  
MPphoto
 
 

  Sofia Ribeiro (PPE), por escrito. ‒ Este relatório, que votei favoravelmente, procura contribuir para um funcionamento mais eficiente, interligado e sustentável da RTE-T, através da criação de um enquadramento que melhore o desempenho de todos os portos e os auxilie a fazer face à evolução das necessidades logísticas e de transporte. Importa salientar, no entanto, que o âmbito do regulamento apenas deve incluir os serviços portuários oferecidos diretamente aos utentes.

O relatório reconhece que, atualmente, são aplicados vários sistemas de organização dos serviços portuários e pretende alterar disposições sobre requisitos mínimos, limitação do número de prestadores de serviços, serviços abrangidos por obrigações de serviço público e salvaguardas sociais.

Com as suas alterações, o relatório enfatiza a necessidade de autonomia da administração do porto para agir em conformidade com a sua estratégia económica, respeitando determinados princípios fundamentais. No geral, aquilo que se pretende é criar certeza jurídica em relação aos portos e ter um impacto positivo no bom funcionamento da rede RTE-T.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Riquet (ALDE), par écrit. ‒ Répondant aux objectifs d'un fonctionnement plus efficace, interconnecté et durable du réseau transeuropéen du transport (RTE-T), la proposition de la Commission vise à créer des conditions favorables à l'investissement dans les ports, de façon à les moderniser et à améliorer leurs performances.

Cette proposition entend ainsi accroître l'efficacité et réduire le coût des services fournis dans les ports maritimes de l'UE, en établissant un cadre commun pour l'accès au marché des services portuaires. Pour éviter des abus de prix en l'absence de mécanismes de marché, cette proposition renforce également la transparence financière des ports, à la fois pour l'établissement des redevances d'utilisation de services et d'infrastructures portuaires que pour les financements publics.

En plus de soutenir ces objectifs et devant la très grande diversité des modèles d'organisation des services portuaires en Europe, le rapport de la commission compétente du Parlement européen a privilégié, à un système unique, une approche basée sur des "exigences minimales" pour les fournisseurs et accorde une autonomie significative aux gestionnaires de ports.

Pour toutes ces raisons, j'ai voté en faveur de ce texte qui permettra une interconnexion renforcée et une harmonisation intelligente du secteur portuaire en Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Liliana Rodrigues (S&D), por escrito. ‒ O Parlamento Europeu aprovou uma proposta com vista a uma reforma dos serviços portuários da União focalizada na transparência, no assegurar dos direitos e da segurança dos trabalhadores e ainda nos compromissos ambientais. Outros objetivos da proposta são a modernização dos serviços e operações portuárias e a criação de condições estruturais com vista a atrair novos investimentos para os portos.

A Comissão visa contrariar a fraca pressão competitiva e possíveis abusos de mercado, a fim de aumentar a eficiência dos serviços portuários. Uma condição importante para a concorrência entre portos em condições equitativas é a existência de um quadro claro relativo às regras em matéria de auxílios estatais.

O presente regulamento aplicar-se-á a todos os portos marítimos identificados nas orientações para a RTE-T (rede Transeuropeia de Transportes), prevendo algumas exceções voluntárias, nomeadamente no caso dos portos situados nas regiões ultraperiféricas.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Rolin (PPE), par écrit. ‒ Après de longues tractations, nous avons adopté, hier, à une majorité relative (451 pour, 243 contre, 18 abstentions), le rapport sur l'accès au marché des services portuaires et la transparence financière des ports, qui a été jugé comme un compromis équilibré et une bonne base pour ouvrir les négociations interinstitutionnelles. Le texte vise, entre autres, à instituer une plus grande transparence dans l'établissement des redevances pour l'utilisation de services et d'infrastructures portuaires, ainsi que pour les aides publiques en faveur de l'activité portuaire. Cependant, il prévoit aussi une série de dérogations pour pouvoir préserver, sous certaines conditions, des arrangements antérieurs et limiter le nombre de fournisseurs de services, à la condition de respecter des normes minimales.

 
  
MPphoto
 
 

  Bronis Ropė (Verts/ALE), raštu. ‒ Pritariau šiam pranešimui dėl patekimo į uosto paslaugų rinką ir finansinio uostų skaidrumo sistemos. Dokumentas leis užtikrinti TEN-T tinklo efektyvų ir darnų veikimą, o dėl to - pagerės visų uostų našumas.

Vertinu Komisijos pastangas pašalinti konkurencijos iškraipymo sąlygas ir galimus piktnaudžiavimo uostų paslaugų rinka atvejus. Be to, numatoma aiški valstybės pagalbos taisyklių sistema presides prie sąžiningos uostų tarpusavio konkurencijos užtikrinimo.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce rapport qui prévoit une réforme des services portuaires européens. J'ai soutenu cette réforme, car elle préserve les intérêts des ports français et de ceux qui y travaillent. Les ports bénéficieront d'une plus grande autonomie tout en préservant de charges administratives démesurées les petits ports. Les activités de dragage et de pilotage sont également exclues de toute libéralisation dans le souci de garantir la sécurité maritime. Demander la transparence dans l'établissement des redevances pour l'utilisation des ports et des services portuaires, et pour tout financement public que les ports reçoivent, est nécessaire afin d'éviter les abus sur les prix et les distorsions du marché. Le but de cette réforme est d'accroître l'efficacité et de réduire le coût des services fournis dans les ports maritimes européens afin de stimuler le commerce.

Une nouvelle phase de négociations doit maintenant s'ouvrir entre le Parlement, la Commission et les États membres afin de trouver un accord et de rendre effective cette réforme portuaire.

 
  
MPphoto
 
 

  Massimiliano Salini (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore del regolamento perché ritengo che occorra riformare al piú presto il settore dei porti. La relazione nel suo complesso va nella direzione giusta, anche se non ho concordato con la proposta del relatore relativamente alla clausola sociale da imporre solo ed esclusivamente a chi effettua bandi di gara, ovvero l'Italia e altri pochi Stati membri. Nonostante ciò, ritengo che bloccare il testo in Parlamento avrebbe comportato un prolungamento eccessivo dei tempi legislativi che proprio non possiamo permetterci.

 
  
MPphoto
 
 

  Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado A FAVOR del informe Fleckenstein. La propuesta original de la Comisión (2013), rechazada ampliamente por sindicatos y gestores portuarios, fue modificada sustancialmente en esta legislatura, dada la posición de la Comisaria Bulc de no incluir la apertura al mercado de los servicios portuarios. En este sentido, el ponente realizó un informe que difería significativamente de la propuesta original al atender las demandas de los diferentes sectores implicados. En las negociaciones de los compromisos se incluyeron aspectos que, aunque no satisfacen todos los objetivos de nuestra parte, suponen importantes avances en materia social y laboral, aparte de mejoras en la eficiencia y transparencia de la gestión portuaria, que podrían perderse en futuras iniciativas legislativas si se echa atrás el informe. Además, es una buena base para una posterior negociación con el Consejo.

 
  
MPphoto
 
 

  Christel Schaldemose (S&D), skriftlig. ‒ Det er vigtigt, at Europas havne fungerer optimalt og kan tiltrække investeringer. Ved at modernisere havnetjenester og -operationer kan man sikre dette. Samtidig modvirker loven svagt konkurrencepres og markedsmisbrug, og det er vigtig for havnetjenesternes effektivitet. Det er dog vigtigt at holde øje med, at liberaliseringen ikke går ud over arbejdstagernes rettigheder og muligheder. Forslaget indeholder flere elementer, der skal modvirke negative konsekvenser for arbejdstagerne. Derfor støtter jeg aftalen.

 
  
MPphoto
 
 

  Sven Schulze (PPE), schriftlich. ‒ Ich habe gegen alle im Plenum eingereichten Änderungsanträge und den Ablehnungsantrag gestimmt, damit es im Anschluss für das Mandat zur Aufnahme von Verhandlungen mit dem Rat und der Kommission im Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr zur Aussprache kommt.

Die Kommission verfolgt mit ihrem Vorschlag das Ziel, einen Beitrag zu einem effizienteren, besser vernetzten und nachhaltigeren Funktionieren des transeuropäischen Verkehrsnetzes zu leisten, wobei es unter anderem um die Modernisierung der Hafendienste, des Hafenbetriebs und um die Schaffung attraktiver Rahmenbedingungen für Investitionen in Häfen geht.

Es gab einige Meinungsverschiedenheiten, weshalb es zu Kompromissänderungsanträgen kam. Ein Beispiel dafür ist die Festsetzung der Struktur und Höhe der Infrastrukturentgelte in unabhängiger Weise vom Leitungsorgan des Hafens gemäß seiner eigenen Geschäftsstrategie und seinem Investitionsplan.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), por escrito. ‒ El informe del Parlamento contiene mejoras sustanciales en relación con la propuesta de la Comisión: por tercera vez, esta Cámara se opone a la liberalización del sector portuario (si bien nos tememos que una nueva propuesta en este sentido llegue en los próximos meses). Además, el trabajo con los sindicatos europeos ha permitido introducir el reconocimiento de los derechos de formación, salud y seguridad laboral para los trabajadores portuarios, aunque subsisten flecos en cuanto a la implementación efectiva de esta norma y en aspectos como la protección de los derechos laborales en caso de transferencia de los servicios portuarios.

Pese a ello, algunos aspectos de la propuesta inicial de la Comisión (en los apartados de transparencia financiera) abren la puerta a que la política de competencia ataque aspectos esenciales de la financiación y gestión pública de los puertos. Por ello he decidido abstenerme, a la espera de la propuesta final tras las negociaciones con el Consejo.

 
  
MPphoto
 
 

  Ricardo Serrão Santos (S&D), por escrito. ‒ Cerca de 90% das trocas comerciais mundiais são feitas através de rotas marítimas. Apenas na Europa, os seus 1200 portos empregam três milhões de pessoas. Estes factos refletem a importância deste tema no contexto europeu e para além dele.

É importante liberalizar os portos para que funcionem de forma comercialmente eficiente, financeiramente transparente e que se elimine a competição desleal, mas é essencial garantir que não sejam afetados os direitos sociais dos seus trabalhadores. Considero que o relatório apresentado, com as alterações sugeridas no Parlamento, responde de forma adequada ao desafio proposto pela Comissão Europeia.

Porque considero crucial que os portos das regiões ultraperiféricas da União Europeia sejam geridos de acordo com as suas especificidades, votei também de forma favorável as alterações 4 e 50. Não podemos tratar por igual o que é diferente e, tal como está salvaguardado nos Tratados, bem como neste contexto, as RUP são diferentes.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Seymour (EFDD), in writing. ‒ UKIP have voted against this proposal as the regulation does not take into account the commercial nature of UK ports. In order to ensure that commercial ports are exempt from this regulation, UKIP put forward an amendment to Article 1.3. It is important to ensure that ports are entitled to operate fully as commercial businesses; this regulation does not allow it. Furthermore, the ambiguity of the text creates uncertainty and puts essential future investment, growth and jobs at risk.

 
  
MPphoto
 
 

  Siôn Simon (S&D), in writing. ‒ I have joined my Labour colleagues in voting against the Parliament’s Port Services Report because I believe that, hitherto, the Commission’s approach has failed to acknowledge the complexity and diversity of the EU’s ports sector and is applying a ‘one-size-fits-all’ approach instead. Parliament has managed to secure some improvements, albeit limited, to the Commission’s proposal, but the draft legislation still remains unsophisticated and has very little added-value for port operators, workers and users.

It is for this reason that I have voted against the Parliament’s Port Services Reportk, and I will continue working with UK ports and unions to oppose this regulation.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Škrlec (Verts/ALE), napisan. ‒ Podržao sam ovaj prijedlog Uredbe budući da ponajprije utječe na financijsku transparentnost morskih luka na jugu Europe, u koju su uključene i hrvatske morske luke. Po prognozama iz 2014. godine hrvatske luke bilježe drastičan pad prometa, a liberalizacija usluga morskih luka pogodno bi djelovala na njihov rad.

Iako izvješće nije bilo potpuno u skladu s ekološkim kriterijima pri stvaranju okvira za pristup tržištu lučkih usluga, ono predstavlja treći pokušaj liberalizacije usluga morskih luka, budući kako su dva prošla prijedloga Komisije odbijena od strane Parlamenta.

Liberalizacija usluga morskih luka u Europi strateški je važna odluka koja zahtjeva oprez u sljedećim poljima: zadovoljenje ekoloških kriterija pri punjenju u lukama, razmatranje socijalnih aspekta utjecaja uredbe, smanjenje dugotrajne plovidbe te sveobuhvatna zaštita prava radnika. Izvješće dobro opisuje nužnost unaprjeđenja infrastrukture Europskih morskih luka te pojednostavljenje administrativnih i graničnih formalnosti te kako smanjiti troškove i kašnjenje ispostave robe.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne ‒ Správu o návrhu nariadenia týkajúcu sa fungovania prístavov a prístavných služieb podporujem, pretože sa domnievam, že sa podarilo vyjednávačom dosiahnuť dohodu, ktorá neznevýhodňuje zamestnancov prístavov. Nariadenie sa nebude priamo dotýkať sociálnych a pracovných noriem pre pracovníkov v prístavoch, ale bude vyžadovať, aby títo zamestnanci boli dostatočne preškolení v otázkach ich pracovných podmienok. Vyzývame tiež na vytvorenie školiacich príručiek, kde budú uvedené spôsoby, ako predchádzať nehodám a zabezpečiť čo najväčšiu bezpečnosť a zachovanie zdravia zamestnancov prístavov. Okrem toho sa v správe kladie dôraz na zachovanie práva na štrajk za akýchkoľvek okolností.

Celkovo je zámerom tohto návrhu zlepšiť výkonnosť všetkých prístavov a pomôcť im zvládnuť zmeny požiadaviek na dopravu a logistiku. K cieľom návrhu patrí aj modernizácia služieb a operácií prístavov a vytvorenie rámcových podmienok na prilákanie investícií do prístavov. Komisia sa takisto snaží týmto svojím návrhom pôsobiť proti slabému konkurenčnému tlaku a možným zneužitiam trhu, čím chce zvýšiť efektívnosť prístavných služieb. Keďže má každý členský štát zavedenú svoju špecifickú prax pri stanovovaní pravidiel pre prístavy a prístavné služby, som rada, že sa nariadením ponecháva dostatočná voľnosť národným regulačným orgánom. Zároveň verím, že nariadenie prispeje k vytvoreniu právnej istoty pre prístavy a bude mať pozitívny vplyv na fungovanie trans-európskych dopravných sietí.

 
  
MPphoto
 
 

  Igor Šoltes (Verts/ALE), pisno. ‒ Pristanišča povezujejo Evropo s svetom. Evropska pristanišča omogočajo več kot tretjino trgovanja EU in imajo poglavitno vlogo v prometnem sektorju, poleg tega pa predstavljajo potencial za nova delovna mesta in naložbe.

Leta 2013 je Evropska komisija poskusila uvesti liberalizacijo pristaniških storitev. Komisija si prizadeva za učinkovitejše, medsebojno povezano in trajnostno delovanje omrežja TEN-T z oblikovanjem okvira, ki izboljšuje zmogljivost vseh pristanišč in upošteva aktualne prometne in logistične zahteve.

Namen uredbe je preprečiti nepošteno konkurenco med pristanišči in povečati poslovno učinkovitost pristaniških storitev. S tem predlogom naj bi tudi zagotovili finančno preglednost pristanišč, transparentnost in zmanjšali birokracijo za uporabnike.

Brezposelnost je dandanes velik problem in z modernizacijo pristanišč se lahko ustvarijo nova delovna mesta, še posebej v obalnih regijah EU.

Ob upoštevanju različnosti in prednosti evropskih pristanišč je treba težiti k enakopravnemu in uravnoteženemu razvoju le-teh. Pomembno je podpirati uspešno delovanje omrežja TEN-T, ki vključuje tudi Slovenijo, in na splošno spodbujati razvoj pristanišč in ustvarjanje novih delovnih mest.

Zaradi opisanega sem podprl poročilo o predlogu uredbe o vzpostavitvi okvira za dostop do trga pristaniških storitev in finančno preglednost pristanišč.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), schriftelijk. ‒ Uiteindelijk heb ik het verslag van collega Fleckenstein gesteund. Het bereikte compromis is niet ideaal en het had op een aantal punten veel verder mogen gaan in het aanpassen van het Commissievoorstel, maar het is wel het best mogelijke compromis. Zelf woon ik in Antwerpen. Ook de Antwerpse havengemeenschap is niet onverdeeld gelukkig met het compromis, maar ze kunnen ermee leven.

Ik steunde de groene amendementen, onder meer inzake het stakingsrecht en het voorstel om ook externe kosten mee op te nemen. De uitoefening van het legitieme recht om collectieve onderhandelingen of collectief actie te voeren, met inbegrip van het stakingsrecht, mogen nooit beschouwd worden als een verstoring van havendiensten waarvoor noodmaatregelen kunnen worden getroffen.

De Commissie moet dringend een geïntegreerd havenbeleid voorbereiden. 2019 is wat ons betreft daarvoor de ultieme datum.

Ik steunde verder het voorstel van de rapporteur om nu de onderhandelingen met de ministers van Transport op te starten, in de hoop zo tot een goed compromis te komen.

 
  
MPphoto
 
 

  Joachim Starbatty (ECR), schriftlich. ‒ Das Thema „Port Package“ wurde seit 10 Jahren behandelt. Die lange Diskussion ist in sachfremden Erwägungen der ursprünglichen Versionen begründet.

Der vorliegende Bericht kann auf theoretischer Grundlage nicht befriedigen. Insbesondere ist die Abgrenzung zwischen staatlichen und privaten Aufgaben nicht trennscharf. Allerdings manifestieren sich in diesem Bericht auch große Interessengegensätze.

Von besonderer Bedeutung ist die Passage zur umgebenden Infrastruktur. Solange diese Infrastruktur der Allgemeinheit zur Verfügung steht, handelt es sich um allgemeine Infrastruktur, die nicht allein auf die Gewinnabsichten der Hafenbetriebe ausgerichtet ist. Dies gilt z. B. auch für Straßen in Häfen, die der Allgemeinheit zur Verfügung stehen.

Es handelt sich somit um allgemeine Infrastruktur, die der Staat allen Bürgern zur Verfügung stellt. Diese allgemeine Infrastruktur findet dort ihre Grenzen, wo weite Teile der Gesellschaft von ihrer Nutzung ausgeschlossen sind.

Gemäß dem Subsidiaritätsprinzip ist die Planung, Errichtung und Erhaltung dieser Infrastruktur nicht die Aufgabe der EU; dies kann vor Ort sachgerecht beurteilt werden.

Ich habe für die Annahme gestimmt, um ein Mindestmaß an Rechtssicherheit zu ermöglichen. Ein autonomes Handeln der EU-Kommission wäre dem Ansehen der EU abträglich gewesen.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Štefanec (PPE), písomne ‒ Európske prístavy majú veľký potenciál vytvoriť konkurencieschopné prostredie na svetovom trhu a ponúknuť prácu mnohým ľudom. V sektore námornej dopravy však dlhodobejšie pretrvávajú viaceré problémy. Kľúčovým bude najmä výrazné zjednodušenie colného režimu, ktoré v konečnom dôsledku so sebou prinesie výraznú hospodársku výhodu oproti konkurencii.

 
  
MPphoto
 
 

  Helga Stevens (ECR), schriftelijk. ‒ Het havenpakket dat vandaag goedgekeurd werd maakt de weg vrij voor meer concurrentie voor havendiensten die traditioneel in een haven worden aangeboden. Het is tijd om de markten open te breken en een gelijk speelveld te creëren. Het voorstel van de Europese Commissie dateert al van 2013, het is dus dringend tijd om de onderhandelingen met de raad op te starten. De gestemde teksten kunnen rekenen op de steun van mijn regio, Vlaanderen. Overdreven administratieve lasten inzake financiële transparantie werden vermeden en baggeren werd uit het voorstel verwijderd. Het is al bij al een evenwichtig akkoord en een goede basis voor de gesprekken met de Raad.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Ivo Stier (PPE), napisan. ‒ Velika većina pomorskog prometa Unije prolazi kroz morske luke transeuropske prometne mreže. Radi postizanja cilja ove Uredbe na proporcionalan način bez nametanja nepotrebnih opterećenja drugim lukama, ova bi se Uredba trebala primjenjivati na luke transeuropske prometne mreže, od kojih svaka igra značajnu ulogu u europskom prometnom sustavu, bilo zato što upravlja s više od 0,1% ukupnog tereta EU-a ili ukupnog broja putnika ili zato što poboljšava regionalnu dostupnost otoka ili perifernih područja.

Usluge peljarenja pružene na dubokom moru nemaju izravan učinak na učinkovitost luka s obzirom na to da se ne koriste za izravan ulazak u luke i izlazak iz njih te ih stoga nije potrebno uključiti u ovu Uredbu. Upravljačkom tijelu luke koja prima javna sredstva, kada djeluje i kao pružatelj usluge, potrebno je nametnuti obvezu vođenja odvojenih računa za aktivnosti koje provode u svojstvu upravljačkog tijela luke od onih koje provode na temelju tržišnog natjecanja kako bi se osigurali jednaki uvjeti, transparentnost kod dodjeljivanja i korištenja javnih sredstava te izbjegle smetnje na tržištu. U svakom je slučaju potrebno osigurati usklađenost s pravilima o državnoj potpori, te sam podržao izvješće.

 
  
MPphoto
 
 

  Patricija Šulin (PPE), pisno. ‒ Glasovala sem za poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za dostop do trga pristaniških storitev in finančno preglednost pristanišč.

Liberalizacija za potrošnika pomeni imeti izbiro, za podjetnike in podjetja pa, da se morajo truditi in delo dobro opraviti. Vsi mi, ki smo odraščali v socializmu, iz prve roke vemo, kaj pomeni, ko nimaš izbire. Storitveni sektor v EU je še zmeraj zelo zavit v vato, kar drago stane tako potrošnike, podjetja in celotno družbo.

Zato pozdravljam liberalizacijo storitev v pristaniščih in hkrati obžalujem, da se je postopek sprejemanja uredbe po nepotrebnem podaljšal. Čeprav bi si nekateri želeli hitrejšega uvajanja sprememb, menim, da je uredba ustrezen kompromis, ki daje obstoječim in potencialnim novim ponudnikom ustrezen čas, da se pripravijo na spremenjene pogoje dela.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR), in writing. ‒ I could not support this report – I believe that competition between ports, rather than prescriptive regulation on ports’ internal operations, will be a greater driver for efficiency.

 
  
MPphoto
 
 

  Νεοκλής Συλικιώτης (GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Το κείμενο καλυτερεύει εν μέρει την πρόταση της Κομισιόν, καθώς διαγράφει τις πλείστες προτάσεις για διασφάλιση της πρόσβασης στην αγορά των λιμενικών υπηρεσιών, προσθέτει σημαντικές αναφορές όσον αφορά την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων και των συλλογικών συμβάσεων και περιλαμβάνει θετικές αναφοράς στην ανάγκη διασφάλισης της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων.

Εν τούτοις δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ότι προωθούνται πολλές επιμέρους μεταρρυθμίσεις, για μείωση του κόστους και αύξηση της ανταγωνιστικότητας ως μια διαβάθμιση προς τον απώτερο στόχο που δεν παύει να είναι η πλήρης απελευθέρωση των λιμενικών υπηρεσιών. Επίσης, υπάρχουν αρκετές αρνητικές, προβληματικές αναφορές για τους εργαζόμενους, τις οποίες δεν μπορούμε να αποδεχτούμε, καθώς εξουδετερώνουν, εάν οι εργοδότες το επιδιώξουν, τις θετικές αναφορές που έχουν συμπεριληφθεί στο κείμενο. Για τους λόγους αυτούς καταψηφίσαμε το κείμενο.

 
  
MPphoto
 
 

  Tibor Szanyi (S&D), írásban. ‒ Szavazatommal támogattam a kikötői szolgáltatások piacára való bejutást és a kikötők pénzügyi átláthatóságát biztosító keretrendszer létrehozásáról szóló jelentést. Egyetértek a jelentéstevővel abban, hogy a kikötők nagy szerepet játszanak az európai iparágak hosszú távú versenyképességében, hozzáadott értéket és munkahelyeket teremtenek az Unió valamennyi part menti régiójában. Hatékonyságuk növelése kiemelt fontosságú cél. Véleményem szerint a jelentés tovább erősítette a bizottsági anyagot, mely így eredményesebben járul majd hozzá a TEN-T integráltabb és fenntarthatóbb működéséhez. Üdvözlöm azon módosítókat, melyek a kikötői műveletek biztonságosabbá és környezeti szempontból fenntarthatóbbá tételét hangsúlyozzák.

A módosítók nemcsak a kikötői szolgáltatások korszerűsítését segítik elő, de az előadó egyértelműen állást foglalt a kikötői munkajogi rendszert szabályozó szociális rendelkezések fontossága és a munkavállalói jogok mellett, ezen belül pedig felszólalt a kikötői foglalkoztatottak jobb képzésé és fejlettebb biztonsági feltételei mellett is. Mindazonáltal aláhúzom, hogy a 146-os és a 147-es módosítók elfogadását kiemelt hangsúllyal támogattam a szavazás során. Összességében, az előadó munkájával hozzájárult a TEN-T hálózat hatékony működéséhez, valamint a kikötők jogbiztonságának javításához.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Szejnfeld (PPE), na piśmie. ‒ Komisja po raz trzeci w ostatnich latach przedstawiła propozycję rozporządzenia, którego celem jest przyczynienie się do bardziej efektywnego, zintegrowanego i zrównoważonego funkcjonowania sieci TEN-T poprzez stworzenie ram poprawiających wydajność portów, ich lepsze finansowanie, zarządzanie i zwiększenie konkurencyjności. Zakładane przez Komisję cele wydają się jak najbardziej słuszne, jednakże konkretne propozycje prawne zawarte w dokumencie mogą budzić pewne obawy. W propozycji znalazły się rozwiązania zakładające m.in. nałożenie na określonych dostawców obowiązku świadczenia usług publicznych, różnicowanie opłat za korzystanie z infrastruktury portowej w zależności od praktyk handlowych i efektywności środowiskowej oraz energetycznej.

Uważam, że jest to zbyt daleko idąca ingerencja, która zamiast zakładanych w rozporządzeniu celów, może w efekcie doprowadzić do obniżenia konkurencyjności sektora i do wprowadzenia opłat, których część dostawców usług portowych nie będzie w stanie udźwignąć. Ponadto, zastosowanie zasady „jedne ramy dla wszystkich” może doprowadzić do gorszych efektów niż te, które są obecnie uzyskiwane dzięki prawodawstwu krajowemu. Co więcej, działania UE w sektorze portowym powinny także uwzględniać wymiar lokalny i regionalny, a także specyficzne warunki hydrologiczne i ekologiczne obszarów morskich. Dlatego też zdecydowałem się zagłosować przeciwko sprawozdaniu PE w kwestii dostępu do rynku usług portowych i przejrzystości finansowania portów.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannu Takkula (ALDE), kirjallinen. ‒ Satamapalveludirektiiviä on valmisteltu jo pitkään ja satamien tulisi voida määritellä maksunsa itse. Lisäksi kaikkialla Euroopassa on oltava yhtäläinen säädöskehys satamapalveluiden järjestämisestä ja julkisten varojen läpinäkyvyydessä satamainvestointeja tehtäessä. Osassa jäsenmaita satamapalvelut on jo avattu julkiselle kilpailulle, joten yhtenäinen käytäntö tällä sektorilla on kannatettavaa. Tästä syystä tuen mietintöä.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudia Tapardel (S&D), în scris. ‒ Porturile europene reprezintă unele dintre cele mai importante componente ale transportului maritim la nivelul continentului nostru. Ca porți de comunicație către alte părți ale lumii, ele trebuie să se bucure de o atenție sporită din partea instituțiilor Uniunii Europene. Adoptarea unor reglementări-cadru pentru creșterea eficienței și întărirea competitivității porturilor maritime din cadrul rețelei trans-europene de transport era imperativ necesară. De asemenea, trebuie avută în vedere situația specifică a porturilor situate în zonele marginale. Procesul de liberalizare a serviciilor pe piața europeană ar putea afecta în mod negativ activitatea portuară, în special prin dispariția unor locuri de muncă. De aceea, se impune respectarea anumitor reglementări sociale pentru a asigura lucrătorilor portuari condițiile de muncă și instruirea necesare, precum și un nivel înalt de securitate la locul de muncă și o stare de sănătate decentă. În același timp, trebuie respectate drepturile acestor lucrători, inclusiv cel referitor la grevă.

Un alt aspect privește asigurarea transparenței financiare în vederea unei concurențe corecte și a prevenirii abuzurilor tarifare. Atunci când situația o impune, statele ar trebuie să aibă posibilitatea de a investi în dezvoltarea infrastructurii portuare, fără ca acest lucru să fie considerat ajutor de stat. Documentul de față este necesar și trebuie adoptat neîntârziat.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. ‒ J'ai voté pour cette proposition, qui a pour objectifs premiers la modernisation des services et opérations portuaires ainsi que la création de conditions-cadres pour attirer des investissements dans les ports. Par ce règlement, la Commission entend lutter contre la faible pression concurrentielle et les risques d'abus de marché dans le secteur afin d'accroître l'efficacité des services portuaires.

Les services de manutention des marchandises et les services passagers sont exclus du chapitre II sur l'accès au marché, car ils font souvent l'objet de contrats de concession et relèvent donc du champ d'application de la directive sur l'attribution de ce type de contrats. Il convient dès lors de considérer conjointement le règlement proposé et la directive 2014/23/UE sur l'attribution de contrats de concession.

La garantie de conditions de concurrence équitables entre les ports passe également par un cadre clair sur les règles en matière d'aides d'État. La Commission s'emploie actuellement à réévaluer le champ d'application du règlement général d'exemption par catégorie dans le but d'y inclure des critères relatifs aux infrastructures portuaires au plus tard en décembre 2015.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Telička (ALDE), in writing. ‒ In order to save the consensus achieved in committee and to start the negotiations as soon as possible, I favoured all provisions coming for the report as adopted in the Committee on Transport and Tourism (TRAN) and rejected all proposals to amend it. I am not entirely satisfied with it as it stands as I expected further liberalisation of the market access to port services; however provisions on financial transparency for ports are an important step towards a clearer legal framework for public and private investment. The Commission proposal has been on the table since 2013, it is more than timely that we end the legal uncertainty under which we are placing the stakeholders of a sector which badly needs reforms. We will now have the opportunity to improve the text throughout the negotiations with the Council and the Commission.

 
  
MPphoto
 
 

  Isabelle Thomas (S&D), par écrit. ‒ L'étendue des échanges portuaires européens justifie l'harmonisation des règles relatives aux services portuaires, mais à condition qu'elle se fasse sur la base de standards élevés. Alors que la Commission européenne, dans une approche ultra-libérale, proposait la libéralisation pure et simple des services portuaires, les socialistes européens se sont mobilisés aux côtés des syndicats, afin de remanier le texte en profondeur.

Ainsi, au terme d'un travail d'amendements offensifs, nous avons obtenu des assurances solides. Nous garantissons l'usage des pavillons nationaux pour les services sensibles. Les obligations de service public sont incluses dans le texte, qui prend ainsi une dimension sociale. Nous avons également obtenu des avancées essentielles sur la question de la transparence financière, afin de mettre un terme à la concurrence déloyale pratiquée par certains ports.

Même si je regrette que la droite ait voté contre certains amendements que j'avais déposés avec les travaillistes pour renforcer les droits des travailleurs, il présente les garanties sociales suffisantes pour que je puisse le soutenir. Place maintenant aux négociations avec le Conseil. Mais les ministres européens des transports sont prévenus: si nous revenons à un projet de libéralisation, le texte final n'aura pas ma voix.

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Tomc (PPE), pisno. ‒ Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za dostop do trga pristaniških storitev in finančno preglednost pristanišč sem podprla, saj uredba zagotavlja nujno potrebno pravno varnost za pristanišča, zvišuje učinkovitost delovanja pristanišč in znižuje cene pristaniških storitev.

Vzpostavitev okvirnih pogojev in posodobitev pristaniških storitvenih dejavnosti sta ključni za vzpostavljanje spodbudnega ter perspektivnega okolja za razvoj pristanišč, hkrati pa tudi za pritegnitev novih naložb v pristanišča. Verjamem, da z uredbo lahko storimo pomemben korak bližje k poštenim in enakim konkurenčnim pogojem za vsa evropska pristanišča.

 
  
MPphoto
 
 

  Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado A FAVOR del informe Fleckenstein. La propuesta original de la Comisión (2013), rechazada ampliamente por sindicatos y gestores portuarios, fue modificada sustancialmente en esta legislatura, dada la posición de la Comisaria Bulc de no incluir la apertura al mercado de los servicios portuarios. En este sentido, el ponente realizó un informe que difería significativamente de la propuesta original al atender las demandas de los diferentes sectores implicados. En las negociaciones de los compromisos se incluyeron aspectos que, aunque no satisfacen todos los objetivos de nuestra parte, suponen importantes avances en materia social y laboral, aparte de mejoras en la eficiencia y transparencia de la gestión portuaria, que podrían perderse en futuras iniciativas legislativas si se echa atrás el informe. Además, es una buena base para una posterior negociación con el Consejo.

 
  
MPphoto
 
 

  Ulrike Trebesius (ECR), schriftlich. ‒ Das Thema „Port Package“ wurde seit 10 Jahren behandelt. Die lange Diskussion ist in sachfremden Erwägungen der ursprünglichen Versionen begründet.

Der vorliegende Bericht kann auf theoretischer Grundlage nicht befriedigen. Insbesondere ist die Abgrenzung zwischen staatlichen und privaten Aufgaben nicht trennscharf. Allerdings manifestieren sich in diesem Bericht auch große Interessengegensätze.

Von besonderer Bedeutung ist die Passage zur umgebenden Infrastruktur. Solange diese Infrastruktur der Allgemeinheit zur Verfügung steht, handelt es sich um allgemeine Infrastruktur, die nicht allein auf die Gewinnabsichten der Hafenbetriebe ausgerichtet ist. Dies gilt z. B. auch für Straßen in Häfen, die der Allgemeinheit zur Verfügung stehen.

Es handelt sich somit um allgemeine Infrastruktur, die der Staat allen Bürgern zur Verfügung stellt. Diese allgemeine Infrastruktur findet dort ihre Grenzen, wo weite Teile der Gesellschaft von ihrer Nutzung ausgeschlossen sind.

Gemäß dem Subsidiaritätsprinzip ist die Planung, Errichtung und Erhaltung dieser Infrastruktur nicht die Aufgabe der EU; dies kann vor Ort sachgerecht beurteilt werden.

Ich habe für die Annahme gestimmt, um ein Mindestmaß an Rechtssicherheit zu ermöglichen. Ein autonomes Handeln der EU-Kommission wäre dem Ansehen der EU abträglich gewesen.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), in writing. ‒ I have voted in favour of this regulation because I believe that real competition among ports is fundamental in order to achieve real and sustainable economic growth. Only if every region is able to compete will Europe regain its lost economic strength.

The state monopolies from the south like Puertos del Estado in Spain and their centralised management are a drag on the economic growth of Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Mylène Troszczynski (ENF), par écrit. ‒ Bien que positifs, les efforts de la commission TRAN sont insuffisants pour se prononcer favorablement sur le texte, puisqu'une fois de plus, les États sont contraints, comme pour tout ce qui concerne les transports, à plus de libéralisation.

Cette proposition de règlement n'est certainement que le premier pas vers une libéralisation bien plus large qui ne bénéficiera qu'aux multinationales et non aux salariés du secteur portuaire et maritime, ni aux salariés et consommateurs européens dans leur ensemble.

L'Union européenne expose dangereusement le secteur portuaire européen à l'exemple terrible du port du Pirée, dernière victime en date de l'ultralibéralisation, vendu en janvier dernier à COSCOCS, armateur géant chinois.

Je vote donc contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  István Ujhelyi (S&D), írásban. ‒ A bizottsági javaslat célja, hogy hozzájáruljon a TEN-T hatékonyabb, összekapcsoltabb és fenntarthatóbb működéséhez egy olyan keretrendszer kialakításával, amely javítja a kikötők működését, és elősegíti számukra a megváltozott közlekedési és logisztikai követelményekhez való alkalmazkodást. A javaslat fő célkitűzései közé tartozik a kikötői szolgáltatások és műveletek korszerűsítése, valamint a kikötői beruházásokat vonzó keretfeltételek megállapítása. Voksommal támogattam a dokumentumot.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado A FAVOR del informe Fleckenstein. La propuesta original de la Comisión (2013), rechazada ampliamente por sindicatos y gestores portuarios, fue modificada sustancialmente en esta legislatura, dada la posición de la Comisaria Bulc de no incluir la apertura al mercado de los servicios portuarios. En este sentido, el ponente realizó un informe que difería significativamente de la propuesta original al atender las demandas de los diferentes sectores implicados. En las negociaciones de los compromisos se incluyeron aspectos que, aunque no satisfacen todos los objetivos de nuestra parte, suponen importantes avances en materia social y laboral, aparte de mejoras en la eficiencia y transparencia de la gestión portuaria, que podrían perderse en futuras iniciativas legislativas si se echa atrás el informe. Además, es una buena base para una posterior negociación con el Consejo.

 
  
MPphoto
 
 

  Ernest Urtasun (Verts/ALE), por escrito. ‒ Me he abstenido en la votación final de este informe. El informe en términos generales es muy negativo en cuanto a la regulación ambiental de los puertos y determinados criterios sociales. Pero contenía un elemento importante y muy positivo para una gestión descentralizada de los puertos, como es la descentralización del sistema tarifario, introducida mediante una enmienda de la Comisión de Transportes que voté favorablemente en el Pleno. Precisamente por este elemento positivo, me abstuve en la votación ya que, por el contenido conjunto desde una óptica de izquierdas y ecologista, el informe es negativo y esperamos que sea mejorado en los diálogos tripartitos.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), raštu. – Aiški valstybės pagalbos taisyklių sistema yra svarbus sąžiningos uostų tarpusavio konkurencijos vienodomis sąlygomis kriterijus. Šis reglamentas bus taikomas visiems TEN-T gairėse nurodytiems jūrų uostams ir, pasak Komisijos, padės panaikinti papildomą administracinę naštą, su kuria susiduria jau gerai veikiantys uostai, ir tuo pat metu padės kitiems uostams spręsti savo struktūrinius uždavinius.

 
  
MPphoto
 
 

  Inese Vaidere (PPE), rakstiski. – Uzskatu, ka ar trešo piegājienu Eiropas Parlamentam ir izdevies sagatavot visām pusēm pieņemamu priekšlikumu regulai par tirgus piekļuvi ostas pakalpojumiem un ostu finanšu pārredzamības sistēmām.

Ir viennozīmīgi skaidrs, ka Eiropas Savienībā, tai skaitā Latvijā, ir nepieciešams uzlabot pārredzamību attiecībā uz ostu pakalpojumu maksu noteikšanu un saņemto publisko finansējumu. Ja ostas pārvalde saņem publisko finansējumu, tad tam ir jābūt pārredzamam, un jāveic atsevišķa uzskaite par darbībām, kas finansētas no publiskiem līdzekļiem.

Vienotas ostu sistēmas izveide ES nebūtu piemērota, jo dalībvalstu ostu sistēmās ir lielas atšķirības, ietverot daudzus atšķirīgus modeļus ostas pakalpojumu organizēšanā un ostu pārvaldībā.

Tāpat par pareizu neuzskatu brīvās konkurences ieviešanu ES ostu starpā. Šāda sistēma priviliģētā situācijā nostādītu kuģošanas kompānijas, apdraudot jo sevišķi mazās ostas, tai skaitā Latvijā. Lieki pieminēt, ka liela daļa kuģošanas kompāniju nemaz nav Eiropas Savienības uzņēmumi. Piemēram, maksas noteikšana par ostu infrastruktūras lietošanu noteikti atstājama ostas pārvaldes ziņā. Lieki piebilst, ka Latvijas interesēs svarīgi ir nodrošināt ostu attīstību, tai skaitā tās apliekot ar iespējami mazāku birokrātisko slogu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Vajgl (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of the report that regulates market access to port services and financial transparency of ports. The report is designed to support the increase in their efficiency and the reduction in costs of services supplied at the ports. It underlines the prevention of price abuse and market distortions while boosting maritime trade flows and allows for ports to keep their current service arrangements, provided they meet minimum requirements. I voted in favour of this report as it aims for more transparent and fairly priced EU maritime port facilities.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Valenciano (S&D), por escrito. ‒ Nos abstenemos en la votación final del tercer intento de liberalizar los servicios portuarios porque, pese a conseguir mejorar los aspectos sociales y, en particular, lo referente a la subrogación del personal, el texto aprobado nos plantea todavía varias reservas.

Damos la bienvenida a la propuesta socialista a favor de mayor transparencia en las fuentes de financiación de los puertos, que ayudará a verificar las ayudas de Estado que reciben en su mayoría los puertos del centro y norte de Europa, con más razón al coincidir esta adopción con la nueva propuesta de la Comisión de eximir las ayudas a infraestructuras portuarias del control ex ante de competencia.

Asimismo, y frente al interés de la Comisión por desregular las tarifas portuarias, los socialistas españoles nos atenemos al mandato de la actual Constitución española de adopción por el Congreso de dichas tarifas, pues mantiene de manera solidaria la actual red de nuestros puertos, que de otro manera vería reducida su presencia en el territorio, sin que por ello mejorara la competencia con los puertos europeos. Pese a todo, preferimos abstenernos en el mandato al ponente, que ha reconocido la peculiaridad española a la hora de trabajar durante los diálogos tripartitos con el Consejo.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. ‒ I voted against this report. I felt that it failed to add much for UK ports, while also representing a very cumbersome sledgehammer with which to achieve the required policy goals. Many unions and other organisations have raised deep concerns with me about this legislation which I do not feel have been adequately addressed. The Commission’s ‘one-size-fits-all’ proposal for a new Port Services Regulation failed to recognise the complexity and diversity of the EU’s port sector. Although Parliament has managed to secure some limited improvements to the Commission’s proposal, not least greater social aspects, this draft legislation remains a blunt instrument with very little added value for port operators, users or workers. For this reason, I voted against the Parliament’s Port Services report and will continue to work with UK ports and unions to oppose this regulation.

 
  
MPphoto
 
 

  Hilde Vautmans (ALDE), schriftelijk. ‒ Ik stemde voor dit voorstel voor een verordening betreffende de toegang tot de markt voor havendiensten en de financiële transparantie van havens. Door deze maatregel zullen de Europese havens aansluiting gaan vinden op een trans-Europees netwerk, hetgeen zal leiden tot meer innovatie en een effectiever functioneren van de desbetreffende havendiensten.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. ‒ Ce rapport porte sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour l'accès au marché des services portuaires et la transparence financière des ports.

En premier lieu, la Commission visait bien évidemment à libéraliser les services et opérations portuaires. L'objectif était de créer des conditions pour attirer les investisseurs et lutter contre la "faible concurrence" du secteur pour "améliorer la qualité des services portuaires".

À la suite de la mobilisation des syndicats et du travail de la commission TRAN, la directive a été remaniée dans le sens de la protection des droits sociaux et des travailleurs. L'accent a été mis sur les normes sociales et environnementales, notamment en matière de sécurité et de santé. La possibilité de pavillon national a été amendée, ce qui contraint au respect des normes nationales et locales ainsi qu'aux conventions collectives de chaque port dans le but de lutter contre le dumping social et le cabotage.

Même s'il faut rester très attentif aux modifications pouvant encore être apportées, j'ai voté pour la directive amendée par le Parlement européen afin de donner un mandat favorable aux droits des salariés en accord avec les organisations syndicales du secteur.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Importa referir que as propostas de alteração introduzidas pelo Parlamento Europeu, na sua comissão especializada de transportes, à proposta inicial da Comissão Europeia melhoram muito significativamente o texto inicial, com implicações diretas em Portugal: excluem a pilotagem, introduzem questões laborais pertinentes e diminuem o grau de liberalização imposto.

Contudo, não subscrevemos a versão final porque assenta completamente na lógica da liberalização. É interessante, por exemplo, a preocupação expressa com os "utentes" dos portos. Ironia das ironias, ao mesmo tempo que os utentes dos transportes públicos passam a clientes, as empresas clientes dos portos passam a utentes.

O nosso sentido de votação explica-se, assim, em função do que foi votado: votámos favoravelmente as alterações introduzidas à proposta da Comissão Europeia, que a tornam menos má, e votámos contra a proposta original e o documento final alterado.

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Vilimsky (ENF), schriftlich. ‒ Die Vorteile einer solchen Verordnung wären ein effizienteres, besser vernetztes und nachhaltigeres Funktionieren des transeuropäischen Verkehrsnetzwerks, allerdings würde eine neue Verordnung auch mehr harmonisiertes EU-Recht bedeuten, noch eine Behörde mehr. Aufgrund der großen Anzahl von Änderungsanträgen konnte nicht beurteilt werden, wie dieser Vorschlag am Ende der Abstimmung aussieht.

 
  
MPphoto
 
 

  Beatrix von Storch (ECR), schriftlich. ‒ Der Entschließung des EU-Parlaments zum Thema Zugang zum Markt für Hafendienste und finanzielle Transparenz der Häfen habe ich nicht zugestimmt. Es gibt keinen Grund, alle Häfen der EU einer einheitlichen Regulierung zu unterwerfen. Noch dazu ist es überflüssig, Häfen und Hafendienstleistungen einer Spezialregulierung zu unterwerfen. Wir haben es bei dieser Regulierung nicht mit einem allgemeinen Gesetz im Sinne von Hayek zu tun. Im Ergebnis ist dies also ein schlechtes Gesetz, das zudem gegen die Grundsätze der Subsidiarität verstößt.

 
  
MPphoto
 
 

  Julie Ward (S&D), in writing. ‒ The Commission’s ‘one-size-fits-all’ proposal for a new port services regulation failed to recognise the complexity and diversity of the EU’s port sector. Although Parliament has managed to secure some limited improvements to the Commission’s proposal, this draft legislation remains a blunt instrument with very little added value for port operators, users or workers. For this reason Labour MEPs will continue to work with UK ports and unions to oppose this regulation.

 
  
MPphoto
 
 

  Iuliu Winkler (PPE), în scris. – Am votat raportul cu privire la accesul la piața serviciilor portuare și transparența financiară a porturilor care are ca scop creșterea eficienței și scăderea costurilor pentru serviciile furnizate în porturile maritime ale UE. Raportorul consideră că prețurile abuzive și denaturările pieței, dar și încurajarea comerțului, se pot realiza printr-o mai mare transparență în stabilirea taxelor pentru utilizarea serviciilor și infrastructurilor portuare, dar și în privința finanțărilor publice de care beneficiază porturile. Adoptarea acestui raport de către PE nu afectează reglementările naționale privind munca și protecția socială în porturi.

 
  
MPphoto
 
 

  Σωτήριος Ζαριανόπουλος (NI), γραπτώς. ‒ Ο κανονισμός για την "πρόσβαση στην αγορά των λιμενικών υπηρεσιών" ανοίγει το δρόμο της "απελευθέρωσης των λιμενικών υπηρεσιών" στα μονοπώλια. Η ΕΕ για τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών επιχειρηματικών ομίλων δεν θεσπίζει ενιαίο τρόπο παράδοσης των λιμενικών υπηρεσιών στο κεφάλαιο, αφήνοντας στις κυβερνήσεις να ορίσουν σε κάθε χώρα τον τρόπο και τη μορφή της, ανάλογα με τα συμφέροντα και τις επιδιώξεις της κάθε αστικής τάξης, εν μέσω σφοδρών ανταγωνισμών για την επέκταση της δράσης τους και την αύξηση της κερδοφορίας τους. Με την εφαρμογή του κανονισμού στρώνεται το έδαφος και για το περαιτέρω χτύπημα των δικαιωμάτων των εργαζομένων στα λιμάνια.

Η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ καταψηφίζοντας τον κανονισμό υπογραμμίζει ότι τα λιμάνια και οι υπηρεσίες τους, είτε με διάφορες μορφές απευθείας παράδοσης τους στο κεφάλαιο, είτε με φορέα εκμετάλλευσης το αστικό κράτος, υπηρετούν τα κέρδη των μονοπωλίων, τσακίζοντας εργατικά δικαιώματα, επιβάλλοντας συνθήκες γαλέρας.

Tο ΚΚΕ συμβάλλει στην ανάπτυξη της λαϊκής πάλης σε αντιπαράθεση με τα μονοπώλια, την εξουσία τους, τις ενώσεις του κεφαλαίου όπως η ΕΕ, γιατί μόνο έτσι τα λιμάνια και οι υποδομές της χώρας μπορούν να γίνουν λαϊκή περιούσια και να αξιοποιηθούν από την εργατική - λαϊκή εξουσία, ενταγμένα σε πανεθνικό επιστημονικό σχέδιο με κριτήριο την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberts Zīle (ECR), rakstiski. ‒ Balsojumā par ostu darbības efektivitātes uzlabojumiem atbalstīju Eiropas Parlamenta nostāju par ostu pakalpojumu regulu un tās tālāko virzību. Lai arī šis ir jau trešais mēģinājums virzīt ostu pakalpojumu regulējumu Eiropas līmenī un vairākas lietas vēl joprojām saglabājas pretrunīgas, tomēr šoreiz piedāvātais Komisijas priekšlikums ir ticis krietni uzlabots no Eiropas Parlamenta puses, tāpēc par ilgiem kompromisu meklējumiem izsaku pateicību Eiropas Parlamenta referentam un ēnu ziņotājiem.

No satura viedokļa vēlos uzsvērt, ka Parlamenta nostājā ir panākti svarīgi uzlabojumi, piemēram, neatbalstot brīvās konkurences principa regulējumu ostu pakalpojumu regulēšanā, tādējādi atzīstot ostu daudzveidību un ļaujot saglabāt dalībvalstīs pašreizējos valsts līmenī iedibinātos dažādos ostu pārvaldības un pakalpojumu organizēšanas modeļus.

Atzinīgi vērtēju arī to, ka ostas infrastruktūras lietošanas maksu varēs noteikt autonomi ostas pārvaldes iestāde. Attiecībā uz ostu pakalpojumu maksām savukārt būs jāievēro vairāki pārredzamības un nediskriminācijas pamatprincipi. Publiskā finansējuma saņemšanas gadījumā uzskatu, ka caurskatāmība un līdzekļu izlietojuma pārredzamības noteikšana, atsevišķi uzskaitot darbības, kas veiktas izmantojot publiskos līdzekļus, ir samērīga un nebūs nozīmīgs šķērslis ostu attīstībai.

Šodien pieņemtā Eiropas Parlamenta nostāja ir labs pamats sarunām ar Padomi, lai pieņemtu regulējumu tā galīgajā redakcijā.

 
  
MPphoto
 
 

  Kosma Złotowski (ECR), na piśmie. ‒ Porty stanowią niezwykle ważną część sektora transportu w Unii Europejskiej, a ich prawidłowe funkcjonowanie ma ogromne znaczenie dla rozwoju gospodarczego państw członkowskich. Istniejące obecnie regulacje pozostawiają znaczną część kompetencji w zakresie zarządzania infrastrukturą portową w rękach rządów, co pozwala prowadzić spójną politykę, stymulować inwestycje oraz bronić interesów krajowych operatorów portowych.

Propozycja Komisji wpłynie niekorzystnie na sytuację portów w wielu krajach, zwiększając biurokrację i ograniczając wpływ państw członkowskich na kształtowanie własnej polityki w tym zakresie. Szczególnie niebezpieczne dla polskich portów jest faktyczne ograniczenie możliwości wspierania modernizacji i inwestycji w infrastrukturę portową ze środków publicznych, które może doprowadzić do spadku ich konkurencyjności.

Na zachodzie Europy przez wiele lat porty korzystały z hojnego wsparcia ze środków publicznych i budowały dzięki temu swoją silną pozycję na rynku europejskim. Teraz poprzez regulacje na poziomie unijnym próbuje się uniemożliwić podobne działania między innymi polskiemu rządowi, co utrwali przewagę konkurencyjną portów zachodnioeuropejskich, szczególnie niemieckich. Widzieliśmy już wcześniej jak podobny mechanizm zadziałał w przypadku branży stoczniowej.

Musimy pamiętać, że za słusznymi hasłami o konieczności otwarcia rynku, uproszczenia procedur i obniżenia kosztów często kryją się partykularne, narodowe interesy. Biorąc pod uwagę możliwe negatywne skutki propozycji Komisji dla polskich portów, głosowałem przeciwko przyjęciu tego sprawozdania.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Zorrinho (S&D), por escrito. ‒ Votei favoravelmente o relatório Feckenstein por considerar que este vem aumentar a eficiência e reforçar a competitividade dos portos marítimos da rede transeuropeia de transportes, sem pôr em causa as regras sociais e laborais em vigor nos Estados-Membros. Realço que o relatório assegura o direito à greve, já que as ações laborais coletivas tomadas em conformidade com a legislação nacional do respectivo Estado-Membro e/ou os acordos aplicáveis entre os parceiros sociais não são consideradas interrupções dos serviços portuários para as quais possam ser tomadas medidas de emergência.

O relatório também prevê disposições de transparência financeira que garantam uma concorrência leal e evitem o abuso de preços, em particular quando os serviços portuários não estão sujeitos a uma concorrência efetiva.

Sublinho finalmente que o relatório também tem em conta a situação específica dos portos situados em regiões ultraperiféricas.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Zver (PPE), pisno. ‒ V evropski mreži je preko tristo pristanišč, ki posredno ali neposredno omogočajo več kot tri milijone delovnih mest. Zanje je značilna raznolikost v velikosti, načinu upravljanja in organiziranosti.

Ker podpiram idejo o naprednih in uravnoteženih skupnih evropskih ukrepih glede pristanišč, ki bodo med drugim izboljšali finančno preglednost poslovanja pristanišč in ohranjali njihovo konkurenčnost, sem podprl začetek tristranskih pogajanj med Komisijo, Svetom in pristojnim odborom.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου