Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Tirsdag den 8. marts 2016 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af sessionen
 2.Åbning af mødet: se protokollen
 3.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 4.Den socioøkonomiske situation for kvinder i Europa (forhandling)
 5.Situationen for kvindelige flygtninge og asylansøgere i EU (forhandling)
 6.Afstemningstid
  6.1.Dyresundhed (A8-0041/2016 - Jasenko Selimovic) (afstemning)
  6.2.Støtteordning for uddeling af frugt og grøntsager, herunder bananer, samt mælk i uddannelsesinstitutioner (A8-0006/2016 - Marc Tarabella) (afstemning)
  6.3.Adgang til markedet for havnetjenester og finansiel gennemsigtighed for havne (A8-0023/2016 - Knut Fleckenstein) (afstemning)
  6.4.Harmoniserede forbrugerprisindekser (A8-0313/2015 - Roberto Gualtieri) (afstemning)
  6.5.Årsrapport 2014 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser – Bekæmpelse af svig (A8-0026/2016 - Benedek Jávor) (afstemning)
  6.6.Integrering af kønsaspektet i Europa-Parlamentets arbejde (A8-0034/2016 - Angelika Mlinar) (afstemning)
  6.7.Situationen for kvindelige flygtninge og asylansøgere i EU (A8-0024/2016 - Mary Honeyball) (afstemning)
 7.Stemmeforklaringer
  7.1.Dyresundhed (A8-0041/2016 - Jasenko Selimovic)
  7.2.Støtteordning for uddeling af frugt og grøntsager, herunder bananer, samt mælk i uddannelsesinstitutioner (A8-0006/2016 - Marc Tarabella)
  7.3.Adgang til markedet for havnetjenester og finansiel gennemsigtighed for havne (A8-0023/2016 - Knut Fleckenstein)
  7.4.Harmoniserede forbrugerprisindekser (A8-0313/2015 - Roberto Gualtieri)
  7.5.Årsrapport 2014 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser – Bekæmpelse af svig (A8-0026/2016 - Benedek Jávor)
  7.6.Integrering af kønsaspektet i Europa-Parlamentets arbejde (A8-0034/2016 - Angelika Mlinar)
  7.7.Situationen for kvindelige flygtninge og asylansøgere i EU (A8-0024/2016 - Mary Honeyball)
 8.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 9.Godkendelse af protokollen fra det foregående møde: se protokollen
 10.Situationen i Syrien (forhandling)
 11.Meddelelse om gennemførelse af den europæiske dagsorden for migration (forhandling)
 12.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6): se protokollen
 13.Interinstitutionel aftale om bedre lovgivning (forhandling)
 14.Udstationering af arbejdstagere (forhandling)
 15.Hvad er en social AAA-vurdering? (forhandling)
 16.Retssikkerhedsgarantier for børn, der er mistænkt eller tiltalt i straffesager (forhandling)
 17.Retningslinjer for budgettet for 2017 - Sektion III (forhandling)
 18.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 19.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (2915 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (11746 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik