Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 8 Μαρτίου 2016 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της ετήσιας συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Η κοινωνικοοικονομική κατάσταση των γυναικών στην Ευρώπη (συζήτηση)
 5.H κατάσταση των γυναικών προσφύγων και των αιτουσών άσυλο στην ΕΕ (συζήτηση)
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  6.1.Υγεία των ζώων (A8-0041/2016 - Jasenko Selimovic) (ψηφοφορία)
  6.2.Καθεστώς ενισχύσεων για την παροχή οπωροκηπευτικών προϊόντων, μπανανών και γάλακτος στα εκπαιδευτικά ιδρύματα (A8-0006/2016 - Marc Tarabella) (ψηφοφορία)
  6.3.Πρόσβαση στην αγορά λιμενικών υπηρεσιών και χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων (A8-0023/2016 - Knut Fleckenstein) (ψηφοφορία)
  6.4.Εναρμονισμένοι δείκτες τιμών του καταναλωτή (A8-0313/2015 - Roberto Gualtieri) (ψηφοφορία)
  6.5.Ετήσια έκθεση 2014 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ - Καταπολέμηση της απάτης (A8-0026/2016 - Benedek Jávor) (ψηφοφορία)
  6.6.Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (A8-0034/2016 - Angelika Mlinar) (ψηφοφορία)
  6.7.H κατάσταση των γυναικών προσφύγων και των αιτουσών άσυλο στην ΕΕ (A8-0024/2016 - Mary Honeyball) (ψηφοφορία)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
  7.1.Υγεία των ζώων (A8-0041/2016 - Jasenko Selimovic)
  7.2.Καθεστώς ενισχύσεων για την παροχή οπωροκηπευτικών προϊόντων, μπανανών και γάλακτος στα εκπαιδευτικά ιδρύματα (A8-0006/2016 - Marc Tarabella)
  7.3.Πρόσβαση στην αγορά λιμενικών υπηρεσιών και χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων (A8-0023/2016 - Knut Fleckenstein)
  7.4.Εναρμονισμένοι δείκτες τιμών του καταναλωτή (A8-0313/2015 - Roberto Gualtieri)
  7.5.Ετήσια έκθεση 2014 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ - Καταπολέμηση της απάτης (A8-0026/2016 - Benedek Jávor)
  7.6.Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (A8-0034/2016 - Angelika Mlinar)
  7.7.H κατάσταση των γυναικών προσφύγων και των αιτουσών άσυλο στην ΕΕ (A8-0024/2016 - Mary Honeyball)
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Κατάσταση στη Συρία (συζήτηση)
 11.Ανακοίνωση σχετικά με τη διαχείριση της μετανάστευσης (συζήτηση)
 12.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (συζήτηση)
 14.Απόσπαση εργαζομένων (συζήτηση)
 15.Τι είναι το κοινωνικό «τριπλό Α»; (συζήτηση)
 16.Δικονομικές εγγυήσεις για τα παιδιά που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών (συζήτηση)
 17.Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό 2017 - Τμήμα ΙΙΙ (συζήτηση)
 18.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Λήξη της συνεδρίασης
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (2915 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (11746 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου