Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Teisipäev, 8. märts 2016 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Istungjärgu avamine
 2.Osaistungjärgu avamine (vt protokoll)
 3.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine) (vt protokoll)
 4.Naiste sotsiaal-majanduslik olukord Euroopas (arutelu)
 5.Naispagulaste ja -varjupaigataotlejate olukord ELis (arutelu)
 6.Hääletused
  6.1.Loomatervis (A8-0041/2016 - Jasenko Selimovic) (hääletus)
  6.2.Haridusasutustes puu- ja köögivilja, banaanide ning piima jaotamise toetuskava (A8-0006/2016 - Marc Tarabella) (hääletus)
  6.3.Turulepääs sadamateenuste valdkonnas ja sadamate finantsläbipaistvus (A8-0023/2016 - Knut Fleckenstein) (hääletus)
  6.4.Tarbijahindade harmoneeritud indeksid (A8-0313/2015 - Roberto Gualtieri) (hääletus)
  6.5.ELi finantshuvide kaitset ja pettusevastast võitlust käsitlev 2014. aasta aruanne (A8-0026/2016 - Benedek Jávor) (hääletus)
  6.6.Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine Euroopa Parlamendi töös (A8-0034/2016 - Angelika Mlinar) (hääletus)
  6.7.Naispagulaste ja -varjupaigataotlejate olukord ELis (A8-0024/2016 - Mary Honeyball) (hääletus)
 7.Selgitused hääletuse kohta
  7.1.Loomatervis (A8-0041/2016 - Jasenko Selimovic)
  7.2.Haridusasutustes puu- ja köögivilja, banaanide ning piima jaotamise toetuskava (A8-0006/2016 - Marc Tarabella)
  7.3.Turulepääs sadamateenuste valdkonnas ja sadamate finantsläbipaistvus (A8-0023/2016 - Knut Fleckenstein)
  7.4.Tarbijahindade harmoneeritud indeksid (A8-0313/2015 - Roberto Gualtieri)
  7.5.ELi finantshuvide kaitset ja pettusevastast võitlust käsitlev 2014. aasta aruanne (A8-0026/2016 - Benedek Jávor)
  7.6.Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine Euroopa Parlamendi töös (A8-0034/2016 - Angelika Mlinar)
  7.7.Naispagulaste ja -varjupaigataotlejate olukord ELis (A8-0024/2016 - Mary Honeyball)
 8.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 9.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 10.Olukord Süürias (arutelu)
 11.Teatis Euroopa rände tegevuskava elluviimise kohta (arutelu)
 12.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6) (vt protokoll)
 13.Paremat õigusloomet käsitlev institutsioonidevaheline kokkulepe (arutelu)
 14.Töötajate lähetamine (arutelu)
 15.Mis on sotsiaalne AAA-reiting? (arutelu)
 16.Kriminaalmenetluse raames kahtlustatavate või süüdistatavate laste menetluslikud tagatised (arutelu)
 17.2017. aasta eelarve koostamise suunised – III jagu (arutelu)
 18.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 19.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (2915 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (11746 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika